В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 3744

Появилась новая статистика по эпидемии COVID-19 на 28 мая 2020 года.
Дмитрий Ивьев
11:24 28.05.2020
4 4939
Фото: Андрей Шаронов.
Читайте KP40.RU:

За последние сутки в Калужской области коронавирус выявили у 91 человека. Общее количество заболевших выросло со вчерашних 3653 до 3744. Такие данные KP40 сообщили в правительстве региона. Больше всего заражений в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период скончались 29 калужан. При этом число выздоровевших увеличилось на 114 - с 1123 до 1237.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 мая.

Тем временем

В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

eyJpdiI6Ik1xWE1VYmxOTzNvcFh6Yk1VS3l3cVE9PSIsInZhbHVlIjoid0NZMmZCWTBFbFBLV3ZVa2JmYlRHZXdyR0pyVTBDb2VIL0UveEdGei9mLzQ0MkxMOHNBbjdWN1doNFROWStsdlNKZzQ2VndBSDdlYnd2Unlxb3R5UFZVUFpDc2xQOFppL2pOYzg4akpYMXAxeStieCtEdWVnb0F2MUdTK2lneGNmMWxpRno3cktGMExzemFiUTVDa29IK2Q4b2NHSTVuREpGelhzeWlmUzVwaFp6MFd0U2ZJam5uN3U5U0s1aCtwQitLZEtLK0VsenNxeHlpQnAwZzRIYWhKb1RLNkU4Yk94VGNuaUQ3ald1ZjJ5VnpjSzkyQ2YvN2FYTUh5Ujc0WVVvOTNjTUttQkZIOUtwOXNnaktkUXFzTEo1a0FsbmZsUjZUdW03TzBiaE1iWW9VT3RuWEljdzMxRWNydDJiUlIvc24zaXRsVTNhUjNZVDBFdFlYVjBwY3Fjd1BsUHJkZytQU1hnMW8ySi8rRjNSa0FobFdLM2xCc1RSWS9ia3htQUpSdTFrTExwVDJWVVpSeEFHMjUrTEVWRnpmeVlEZTgvUXRqVzZvM0xhM1JoTXVmaXNFVFNnWUtpRVZ1QWM4dk5HRks2ODZpWSs1MS9DNDZGcDdrS2xZYUsyUDlYVjJ5cEhicHhsTERNalhSOXB4RVVjazZsRytvTkdVakJhWFYrb0lnUFE1clpIa1pab0dMdEVNTEFxcFdJNUJhdWZPSjVHT0F1WE5aOGN6UHY2eE1QTEwzcytOQnZjSkYrQlRvMHZNVy9jdkphNWRDZld5MllIYWFyUjkwZHlqSUhEQnNsa09qOGo3Z0ZJQzdPVW9ybTJZc1NYcmZ1K2FNVW44MTVNRW9ORlNhMjNEbmV1dzJ6TUhOMGE2dWk3UlVCQjQrTkQwb0piN1dWMkx6b0NBVEFEQ1VsN2RUL3lFZnI4ck1YVHN0WFl6K2pSQWtBUkFpY20rbk9qZ1FxSkIxRlArdTg0MEtyekVlYWNXM2NxSGUva2lXcEhVYjZtenhBN29mIiwibWFjIjoiNWJkYzczMjhkOTc4MzhiMDhjNjQ0N2MzYTRhMDMzMDdiZDUxZDFlYjgzOTY4ZjgxOTk5ZDJjMDI5N2JhMDNlYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InRJejNyVGhpQVZNWERPd1BUS3BhaXc9PSIsInZhbHVlIjoiQVN4YkZyNVN5dXlsMktzTFo0MXVXYmRTQVJKNDUxNk9zZERNaEl2S1NOTG55ZFZkUzd0ZW9FSzA5Z0NTQ0k1YWhRejJBZkZmNkdoS3BzdlVSS1hPL3BpNTZOOVhZeWpJZnh0bEdtamp1anNyVGx6QmwzYjYzTGNNa20wclZISWczNHN5MHJGRDVGRDN2SzZLZU1OZFR2ZVlHcDIveFBDY1hIRjNwVENncjAzSytmZGVYd0pQNjBIeDE0YlVub1JtNEhCcGoyU3FadDhyVFhFSWlvMVVqaUFITE92VzNBSzkxMng4MC90eSsvOXd1bjlxbGRaTW5GdDJsT3N2WktweldoTUJkbTVSRVIwMzRZNEk1MDkrT1hsUkQ1MXFzem9hVTBaR3VvbDNtV2s3eE12czl5aVphYVR1d2ZiRGhOM3BCbDNHYUpaV1dwVktjRUZzMEVrd2tUNStLeHNXeXpVUDdnNDV1MTh0ejBvbCt0bGs0ZmxzNDFrakh2OU1jRDNMVlBaVzhNWVBBdkRkQUluVWZWYjFvY1hQeE9ZS2hSa1NoTVpCY2tIUHp2Y3E3YWhCNzh6VlFYbDhWbWloTTRDL1JhZTRsSHdoU1J2R0duVGdNemJzS0pQeEIxNisyZ0JoN09NRDFqYmpFblNGR2hoZnA1UE9pMVRmRFR5NXQvN3EzQWFsRSs3MFlnUE9leXdzcmlOVExSc3o5WW5IeXdjN0tzVGJxQmdXUHZrK2ZOajVoWVJ4NThhdjIycVBIeFBRUWZTaXdGem0wSGZHWU80emxPcllmZHhlNGV6bVBjTXRnS0x6MTBxbHcvZkc2bXppdWZYRmZoYVVROVZmTjNzVGdndzNVOC9hdnZENXhJL0cxZWluSlFTVmFIankzNENQelI5MHd0eHBiZlh2Z3VvMXREV0hPSFhwaVZrRndUci9JV0JWR3VlcHhPb2cyK0xBNHRLbHJRPT0iLCJtYWMiOiI5M2MzODE4ODZjMTU0NzI3YzUwZmViMDkyMzU1YzRmMjhkNzljZGE4MmI4NjQwNDNjYzdiZjYwNWM5ZmJlYTg5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
20 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldrSTVpVTQ5NE9NcVBjMXprNHUyaEE9PSIsInZhbHVlIjoiOFlPSUxMRmJUYUgxajE4NytyWndPUVRmb0R3YUJHTEQyR2pvYkhSK3VjZEUzamNFeldNMFBrYnRWK21VR2pueHltdGF5L2R0enlsaHNuOHBBL3BGTy94d1F0VE5LdmVUa0lPWEx6UEVBWC9zR0MwWCtzNzRUbzhwaEJqK0JXM1Z4bmVMNkNQUHJzYjJGSm9wTzN5ZjdZcW8rdlQxOUE0TnRXaFQ3UHJTd2cxT1dyYlhaTS9pcWljdUJVQnVEdXVvMlVVc1ZnNFM0d2paNVlVZy90dWRiU0NJWnplUXlxUGQ0bzJNMVlOaUhZYU4yd1B0cy8rOTByNXdNSEkreExCRFBuZ3lYVC9nMHRLMEovTEdJTVo5U05GN0NkcC8rckhURktSdllWVndLSGlYTCtLMnpMUjdLSWMyTFVaaVRCb2hKSUNmbnVPTVY4dkJmSFUwaUFkWUVrY2FtL1QvS210cVpsemVkSVNZbnVzcjMrUThYMEh3c0VIOHpwb21ndGdOM3ZRWmZjRHBkR2xRSU1BRkU3Wng1UTQxb2JuSy9yNm5nMUpuWHVjejR1RkV2YUdmRG1Jd2JVVUt1d21OWUJlaktrYXZ2ek9LYzhuaDlJOTEvYklnY2FZVnQ1WWphYk9HY1RCNnRyL1V2TjQ9IiwibWFjIjoiM2JhZDc4ZmNkZjE5NzNmNzgyZGY1MTZmNTBmNjM0OTU1ZmRjYWU3YzY2OTBmOWY0MGZiMGE0ZWM0MzczNTJlOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InZueWk4TlJzd05RaXk3dGUrWnN4NkE9PSIsInZhbHVlIjoiM2lhaS92N1FYbGZsbnkxenRPeDdBWWdwazVXaklPZnZVMGEwblhnODNIYktnUzVOQWNUTVFLWGRuOFptcmhaU0owR3ZWNGRBYmVLbDMrSXltNnMwR1B2c2NlMkdvbDVPY3dLZE1ONTF2akVRK1I1VjJaVTZDNkRwdUdLcnM4R1ZwNys0SUwzT3BDUGZuWDlzdEJQMGUzRUgydXB4UG0vTktkbmFEUVJ1N0VSMmhCSC82TVJsMGd0NlJFTExaS3ppUlJSN1VrdHNSamhZSkdvQU1mNXZpaGs2TlRlTnVqYklKQzE2aU4wRnQyaUVKUGR5aDBDNTEzbnpHQTJjT3dRWWduaWVJdVRrWHNFY0hWVkxKQVcrMUhTamN0cWNoRXFqcC94UnZXMXRsUlowcjJ5aHJpbE9HbWJqMk5yM2NZSlVvSEJmU2gyRDViZ2pqR1VsRkF0YWMrdlZFMjNOc3JGMWxLOEdxNXp6OWZWN0tQdVVBU21mbkRxZDhzdWpYZmE1bmdZSXFzem1acGtSeURnMUQ5bVVnSk5GdThSL0kwMVJ3VHB6Sy9KQnU3YTJWMW9Sak1VSVM1U0FXV2JicmFjRFdoUG44VnZlRHIwV3I1MFVKc1MrbGVOeDdDK1hlejlYV29VK2laNWpXbFk9IiwibWFjIjoiYjhlYmJlYTNkMTE2NDE5Mzc3NTU2ZDRlZDM1MTkzY2JiMmMzNWJhOThhYjU4OWEzNWU4YWY5ZThlMzkyMDNkYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlArdUtqdjd2dGJKVHlsNUdld1R2NFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ3A0c3hEbW5BNk1QTGJtTVM0NDZkdVZzOEtqVzR4V0NBSi9La3RDcE9jNGJZNVNtMlJCMGNPcGhsbFlIbmJXaDZwWTFXWEJ3bXpURXdKNkg2bXk2R25RREtpK2hKd0tmdThJRmZ3ZnJLUDRicFR0MFdLdzMrbVlQN2tNV2FNQ0Q4bUdjWjdreUtYNHYzckF2ZjZlYWNXQlBqSWh1MlhPdTlYSnAySktqNzdEdlNIVktFSW9oTUVjZUt2WHR5aWtZaWpLZDJORFV1QjVzWE5kU3VoRG9LUnI0dE9YS0k1UUhGc0h0L0tmWUtNTjVIZ1cyOUJ6LzEzanRrbWtQNVFsOEpYSDh2OEVYWElYTFJTU0tiQndZZVJVMlo1N0Y2TU9oTjd0R2FLR2g5Q004emhVUWordk9nemxtdXNSMEhxMWNIMU0yUWh3ZDhTKzdOdjVEWjZnaHgzZTdwUVFtWXZrdTRzSGMyd3NtL0FOdjJ6dUZNOFZHNHBobUFuTGZ6K01FNzV6YTU2c0x1Y2lhUkZ3ZjNCU3JseDFGbzFvdi9tWGp1bkd5alVidERzY09oNVYvcGFSeUtreVg1T1Mrdzc0ZXNaS25HMlhRTTdrMlVGNTAvU29rV1RrUk1sWXBRSmtiSXpiQUZpc0Npb1hkNU1Oc0pDTlRwOFJLcEFYTTh3YVlVMHRtTVJWTmkzaVBMM0pWb2QyQnh5d0dNTVFzNG9KRnUxWEJ5akc3L2RyYWV6WU8zNmNoaFFIWkVOTlNtQWRHY0lEb084MEJobzB0V2dZTG90NFJQWnZXMnlTNkNRWFhzMEhLdEFLYXJQa1VhV0FTTlJYTzhpL0plb2JIaGIrZSIsIm1hYyI6IjlmYmU5MzRkYzU4MmQ5MzM3YTNhNmI1NmRhZGUxMDkzM2UwNzAxZDg1MDczZDgxNTZjMTI4OGZiYTUwYWM5YzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IktjM1hsbzFtVGFPY3NWemFSajlKdWc9PSIsInZhbHVlIjoiYVdrSThuUXJudnoxbld2aHlQdmF3L1d4WkcvcDhSRnVsR0NBbjliOXhhZUFGQ0VzUjRRWFlnbHIreTIzaHo2MHhzN3MwSnZWaCs5d09rUzNXOUNRRWEvdDVqZjB5YmkvY3kzSE5VcE5DK2k2aklOekZuTEprYnNkR1ZhS3NoWEw3WTVRZkNZMy9TS2NOSi9obkpsMTFEZyt4TGFxT0NPZVprMjN0MGRzWHEwOWtIQThHRFdLUFN5OWVzbkZNS0g1RUd2YmhxQ29TQkk5MkkzMElmTlZMekkrWWxOVU9WQkZNb0tZOVhGRVBldFFBdGYzUFR5QVdTY1ptZWtmd0IwVTNRejZGU0tZWXBNSWkrOEJDWjRWZUZLRkFkZVhha0lsQkdMTVo2cFM0VDVMRU9EL2orSE5DNGZrajVwTzBESHVaZldkTkxZdjZDeVV3UzgwaHVtbDFLckZJam1CSEJJRG83V3VwTkpjcXlwdlFid0c3cWVSOFNXYkV3VHVhTXgwSlc5aU1VejUyUXJqaDlIRmFLSno0NG1zQnZjNy9RN25SN3JVVkYrR1FIdDkzTzN2eEs5R0FiRnJ2cmx6STVod25zS0ZTS2o5T2pjQXdXTW1KWEpBaGZXekJQVDJCTXRmT21QYmF2UENYbFJTcEp6REdvNGRZWWpDTEJPVFlGZ0lzT2NsVnJsYlZFNm44THhyUktNRndpcE5UOTIvTTdmaU1RUFNpb042SS9OUTZRZEFrMG10YTJVOTJTcnpKWmJ3cHVxKy9hQ1ZuTjRRb1pXVTNOeS9wVENXeERiT21JNnJlQ1hEZ2JVYVRaVmVvUDlHUG14WVI5R2ErOW9jdGMvSnVTaWNGc0lRZFhNRTFTM0hkRHNCSCtRSmdsRDFRWnhONXY5b25zb0N2OHlWd3QyVWVMUWpXZjBHOHZTeHB0bG8iLCJtYWMiOiIxNGM4YTY1OGI4ZTg2MGE5N2Y1NTUwNGIzY2EwNjliY2NhZjlhZWU0OWMyMDdiMjc5OTdlN2FmMWQ0MDI1ODllIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InArOVF5ZURNS3pkeTVNbjBBWmc3YWc9PSIsInZhbHVlIjoicm9OMHFaY1l0OTNPbkd4UG5VZUNJaVpHeEtsdlRLeW5hbGxzNkI5bTVNejVzNCtpTjNOdVJLTEFKeHZkQ3drM244R1lxY3doUGF2RHkvNVQ0QnBUNWV1R0NYWU1laWxWV0lrMFNYZy9HdFFUMjFYZ2xFcy9zZlJZeWdvOTRxMFFIQm9vTC9TVTQ5bTU5Vk5IVzU3OWVzWmVyY3VXU09mOW94ZDdyNWQzM2tiSHkzSzhZWC9XaEV4ZElwbVkvUWlwMVp2WHpicGEzSjZVNlBMemhjL1Rnd1hKUHR4K3E3REIrZnNpbldWcVM1UE0rMnFjdUJ3bXRxcmNRb3VQVVhIRUNMOWNlNmwyaUJjSWZUeDBldjVjb1RaYVVRQnhGRVM3ZzZqSHY3bEw1NEE5ZCtlY3NBUytUVUdnWEt1djMvLzFkZXA0eHpsSFRqK3dKaWNsUDNtRlNXL0hhUE1ZbXllRUs2VFIvai9oRTdaSDhrdE5CRzhLcDJDNExrREpxdXV0TWRJRVZVMTVTTnlsNFhRZzIvT3MzcFQ5UjE5ODNIcWdpRFpTcnJLQTEyRzNsdHNKQXZybGdwQk1qZE9ZMkJ6RCIsIm1hYyI6ImJhMDU3NTRkM2I2YTlkNjZmMTZjMDBlODM2Zjg2NWQ3MTI4YzBiNzEwYzdhZDUwNTAwNDhlN2ZlYjUyZDcyZDEiLCJ0YWciOiIifQ==