В Калужской области за сутки три человека умерли от коронавируса

Число жертв эпидемии достигло восьми.
Дмитрий Ивьев
10:35 21.04.2020
6 7719
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Калужской области 21 апреля выросло с 258 до 330. При этом за сутки умерли три человека, сообщил врио губернатора Владислав ШАПША. Общее число жертв эпидемии достигло восьми.

По-прежнему известно о девяти вылечившихся. Больше всего случаев зафиксировано в Калуге, Обнинске и Боровском районе. 

UPD. Стали известны подробности о трёх новых жертвах коронавируса в Калужской области.

UPD2. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 апреля. Количество выявленных случаев достигло 330, умерли уже восемь человек. Подробности.

Тем временем

В Калуге отделение больницы скорой помощи закрыли на карантин. Там нашли пациентку с коронавирусом. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

eyJpdiI6IlNtRG45V25XTXBoS0l3OWJjVkhBcHc9PSIsInZhbHVlIjoiTXNaYkdKWG1qV0NNaFFrSGVHaStCOTBZcHRYNnN6am5HN3ZCdktXMnViWDVRdHU4c0hZK29pOTB0TithNXNKN0s0emp4K1BhTDQ0MFN3TnBjTkk1VW1ra0xTTW1odmVkbHVGOGRpR0VOSnhlMkpnVlg5QXNlZUZta1kweXYrZmZuMzQ5Z2R4MVovVERaNytSUloyY3NxODIvZm5TWVY2bGVxVWNhSVBIT3FWOHZaN2V0SDFKVHBOekloUFRJQU9xSmFoL21MVWc5aUpYeEwxSHhNc1V3bnJBcGNIaDJpV0hvbEVZVEF6RkROWFdyejhmZUtZREtTalFFTnBIenA2aGVldUw3MndJWG8zQ05hWTQwQlU1T05MSEFUTWZ5WG9Kc2VCU3FSNlVtdjNtelhLcEZSSHpJd0NTT29sQ1VpTHpRS1pkdTBHUVNtekVyWjZpSSt4MHFlbkJDVHpCUGg2eDRocGhXa05tT0tyODZMT2loOSttSmZyMGxMQTBHM3RjUmVyOWlzcFhnZnRhWmdSeEw4S3d2MFZZZHJFdUN2bkdiTDFaN2J6djc5YnJ5ZXZZbVo5dzJIaWNHSmR5MGVSazJYOEVJaDZ5VWEzRnEvMHk0NDhqRGpNeWRZTXYvemIzbXkvRE1CVHcyQ1VYK0VKa2lzbGdTOFlobjgrQlJEUGxTSy91TTlXeEcvL3NjNzlhb25ETDFiVzgwT1l6OTRTTGpqa08zbDJGZXl2Ly9sZ00zdDZYWTdmZjBFM0dEbUEweVQwV2tBanVzVnk5eG5HSVJGQnNDRUtjMzdsZXhLWGEzaks2ck42dUNCUFQzYVJKYnVKcHVwWndBbDRDNDNUR1phL2puNXlPWFNlZUxuNWU4YVcrZnNyZ3YweVBxTmdYcGhPMXpLeUNOSEJqdlRSTnhqcHZVTGFscytoTmtYeFB6MFBGc3ZhSHBOUVdzR0RzWFZQWUxrdm5UUGRlTEZTZGtsaEsrSjdRTWlObWdZL2tvNkpMK25FSTVZOFlQSnNxIiwibWFjIjoiNTQ0ZWMyMzY2OWM2NWM5ZDk1MWYwMjJlYWI0N2Q3YmYwNTEzYWI1MDYzODNmZjdkNGY4ZDg0ZDM3Nzk1NzdmMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InBGQUtrdloyOVFIaWwyK01zUmt1VFE9PSIsInZhbHVlIjoibzhQbDBHTFYyNm9ueDQ4NnFiRWF3b0xoZTh2cG1TNXZ5dXI5U0VXY2RxQXozdnllOS9rVE53cVhPWDJMcVg5WHFFdWhVL1VGRGNoVTd1eW91bzk0SThSRTFqTS9DZ3oxUFU2TEVRdTFHNVhyTWY3bU5nS2ExcWIvSkh1QkQvZTJjK3RsOE9YUzdnVUxzZ1dRQzljVlU2SWtvT1RCRENJMjNDdzhzWGhtakVUR1FqSjBGZnpSTXNTaFNKY2lWd3d2TTFHRm5YMEFuS3dwcTNPMU5sWnFUdUVGZlpnVDBIcFA0VGhXNWRXOVdyeHV3WWhLTkFIazRuTFFBNU9FUEZGdk9BY2l4NFNyZUpxeTVyamtuRmpFUFBPeDNXZVY0OTNhdmtGTUVmNDdZSytsUEU5MEJtSVpHcjRVK2RaM1hoRm1ybkVRTW9xUm1iTldBY0RLUzRwM2FlcVhSdnRIbGpubk9mSVhwdXpKWXpFSlVaL29EMU9Ld3gwOVFqS0MvbkkzWjNKYXFnZUt0QUttQklhaERSUVdCNUdLUzNmNnJLL1JwVzBNc0MxUit6aU0xU21iQ3hObjNBT2VWZTIvVGRlL1JwMkJ0cEczOHhYK1hVUi9GSUVydW5ISnJEeGI3aFZyT1U3TGd0QzFxZE55b0pwZDhXVnI2UXhlZmlZUE9abXpiWWFRa0pjYVhpUDJlUUJwMDREUjk4a1FaeVFyajR5YUJwSVdDdHpRMHBOOHNrTVlpbVBSa3QrbGNKTlhRWXlvR2lJNjRGMWFHdDNYUUVnc0xIbzVOZmZzMDNnNlZWVi9KemNnR0t3MG9MRUN3QzJDdzBUcTVhaXZZYTJERmVBYkFHQ0ZRaTdVcEUrQjE4dUxQZUJrcnlkQkR0MWlpeVNxQ2FQaFFjWE13MnIyN0FXcUhwemNKZUFsenV3OElpWDFSTVlmVjBKSytnTzVBcGExcm5vSEx3PT0iLCJtYWMiOiJkMTFkM2M0MzEyOTAzOTNiNDBlY2M3YTdlNDAxMDNlNjUwZGEzMjc2NDc4YzUxMTVlMjFkZDE3NGNiZjdiNDVmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
40 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZPVjZBMEgyMlA0bDFDam1xdTlYWWc9PSIsInZhbHVlIjoiNkxKOGpMbDFIbXZoM2tlL3J3TW1aQzRpWkMrOERwUm9OY1hrdzhSTk5EL0ZRQmE2Q2VyUjMyR3R5Z1Jsa1o5cFFPMDFORVFDbENzR1M2bWxZM3hsYlJtcUhyeEgwR1FrMGJyOGxLOVZxUmhnRURPMjhZT09OK3pMTjdSdm9PTjR4dTBhTU5hMFZQV2U1R3J1d3krQnZMVFVEdDlqQ0ozUGFhVVdwTkpScWVoQ1Mxb1R3TGkxSkNSSnJ6eDd4d003bk5iZE5sKzl2UjFVY0FBTE1hUk5MbkNZWTZhb3Q4ODIyV1NVNlFZVno1cm14NWw5YmhGZUtyUDFPclkrUmwvQkdMdFc5M0M1WjZHbzlSUkcvSzVCck5zRzJsQkpKbWZ5R3ZpaWdMUk82MUM4bmdhVjJuQ3JJdEk1aGcrVFdSRFJMTWtySnFoVVFhZUxaZFV3TTRza3pDaWd1R0RMYUh5ejJRbERqSmdJQzl0VCtDU3JrNXJVU3RYWWpHcHpNQ3dFUTZKZ2FPSDlvcm1ub1RzeCtFYnBzNjc0MUxaZ2dSdmNhM1diTmtqbXdHVUtsUFl3MHZlcVFjamw1RGxCc0VoNE5RNnZYWWRYM2VMT0ZHeEZkUWUybHZUY3lvY1ExWTJBZjA5WDBWZ1FhbW89IiwibWFjIjoiMmFlODBjZjFhOGJmMDQyZjk4NzQ0MjkyNGUyNjkyMTY4MzQ4ZjY1Y2E2NzdhOWRhNTRlMWJmY2E3MzRjMWVlYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlBxV0k2TVNPQkpWelJoWEw2ZWgyRnc9PSIsInZhbHVlIjoiclZnRGQ4Y3ZGcjB6bTFPSjFLV2ZDVWtBaHd6U1RhUVl6dE9FcDhjb2R5bGZCQ00rRGhRb1ZFYkZ2aksvWHM4MVRadnAvVk9YcUF2cmVpaElwK3FMck9sS0lpTjcxVWlnaHZBc0plekRhTkRMeTkxaXlubFB6UTdsU01YZ1ptK0VDTW5PNDVFV3hNNGd6NEkyTzZPdkVZYkE3QXFKa3MyallQTGtuVDlLNG9SVzNiZXZ2YVFwcG4rNGswTFR4VFlPNDFETkJLaStMcGdNNHE5RDlVcTYwalpkcDNVUUFHTlRzWm9vYUNHdDk1SzVLbk1vWWVNMzR6RlFLeW1GRWE1OElaYS82djdnYVovSFFva0RxYytPa2o4QWpvR3JnYnI2TjVlSHllMENldFJ1OHRxWGNmY1A1aVpOZkkrTkRobGhXZEhwOFFlQzd0aFpSaHhVZTJ4MkVEcjFqRGJITmIyZGpCOVlHMDBvSmRMbkJxdzVvOEo0eDVuVWc4cHlwZ2lrYVlhdUVxMVZuUDNuaTJZMEJoQmlOYnJSTVRSdlFvNGNPc3FmQ1R0ZGsyM2VuRTlNdWoxTm9yYm5Ybk9zYnU2dkdFd240bW9xMU4rbnhVVGt6K0FQZUwzK1pKT3RtVS9BRXByd3VGSzgyKzA9IiwibWFjIjoiMDNkMjkwYjc4ZTNlNjEzN2Y4MjNjOGEzNGFjNTg5YWZkNGQ4NTBkODZmNGZmMTFkMjIzMGZkYTZhMmNkNTM1MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii8xWkVHVGt0L0ZEUVM0eEtLanQ0THc9PSIsInZhbHVlIjoiRHBiN25XYjVIZkl5a3U4TFFHakFIaEJsajBiWlVCa3VPRWZhYVRaN0pmakdmdTF4elErVjRDdFg3YWc0NEhrNUtBdTFCdmRwNVlaZlhvdWxCM0preldDL1VUazI3VU5oOGZCdzY4YXRwRHNZYm90Yy92TEhucGRZaW4rUzJ5ZldKaUZvOVBoUmpOZXhqcHYvWHhUTzZUOVRKSmFaM2Q0MVA1aThCNHdBZEtybE9GNVoxZFEvREJ2NDA2TkF3TGpVUGpGMG5FMGZhVU1ib1ExWXpOOGxCNHIrRzhYL1NJMm1RU1pjSTh4a0lHVGxLaU5hdUZJdmJZQlpwTEJXVFVKR28zUU1TNGFlUXdtTmI2KzhQVDVlWXZIbzZOZitKQkxnUytvTWQvRVYzQUxhWVJ5cVJnaGd5MmREeWFGeXhXWUFISXRvbloxM2ZnUnRFWjlUWDhkNFNaeGlLdEVyTDdxNWd5N0d6QWczU3AzNnA4WGZpM0MyY3A4WkdRVkQxU2pBVHl6NDFDem5zT20xNjR3Y1A0eGNkc1hsZTJQYXhlYzNEZ2JSd0JyTlhWWHFBbyt3REVkL2xRVzhYL1NjR3VWNTRySS82OENablVnZUV2UGp4Y3NJVm1BTnBhMGx0VTY5ajNFVWFMQkp0ek1FYXhEamdyTGQ0N2J5NnNZbXRoL2FJZTVnd2x5Q2NRUEVIYlVMS01HY3BhMUdpMXMwQWt1VVBLVytoZlNEckk0TEQ1bXlVYjFCdW1YRkJielBpK1Nwd0ZlSDZSMURHcGxYdWlDL3d6VnB0SXhmbWJjc0hiTE5zWWFuZkZwK2ZnL3Q2aXhvZzRrL2l0YjBrZlpFdDdmeiIsIm1hYyI6ImQ2ZGQ2YTViZDg4NjQ1Yzc4NjNhZDU4NWQ1OWQ5YzY2NWQ5Nzc3NTE0NmJhYTgzNmUwN2E1OTkxZjRjYjU1M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Ik9rbndrak1oMUlLOVFpV2kwc25PUlE9PSIsInZhbHVlIjoiTDRGZ1pCQUtxTXZSOTIyVDRGbjk2TXB3Ui9nYTBwLzNpd2pZckx4aEVoRkFFaEZwVCtQZFdmRHYxUGJwR2FpVHZ5TCtqMWZhVXZOaEp6RGFEUGduREJxdXpwQmJTbXhoTkNXa09YUFBLODI5M0RrcjE0c2FmME1lNE9uK1JnZEMzT3Z4UnpuZVVRM1k1V0ljNGxnMHJVOTcrM3A2WHBDVWk5OW8xV3NsV3cyVkpiR3kzekxheHpzQ21tQXJLcXE1SFRZbjJIeG9yZ1gyd3NWWDlMSTVMMk5aRjFtTFVxNlZPQzhySFpFRURza3NJMkVPaUxWRmxhUWRJbGlrVWlBZXlkcmQyUDAwTGF2aW1LS0FiYUdpQW9LNytKQ3Fza1l5ZlJMeGRCdDV0Y1FzTFQ2MWgwTENTZjVBQ1dkYWh3R0xYM3RSQlNzWDB0RDhacEl0a2NNdzRKVmJsQlVkLzFLZ3VwT0pJZkxsTHpyM1QzNkRVU0REcndoL21JdnRwVS9hNHhOa3NYakNGQzZiTExGaUxNVkpsY2hlN09EOXcxZ2szeEtUUXR1U2lWbkc5TEk1UjBYV3Zsd3BORUVnR0JqUVZ0WkpkcDFXSm10QzlIUmxRN3YyZXFSSytRTDlrK1VOREpiWUxqMTFzREdXT0xHaGlCYmpRdktJaWcybkFRMUhhMGhHb3ZKUFQ3djV0S0MyTGE4Mkl2K003dFRCVTNOVVVrRmZwNEVlMU96YWRzRXlBckl6OE45YlV1UHZVZDIzWjc3VGpwOExtbjhzVldJVldBTDB5RHU0cFZjemlCaExFamJWSERhQTVNZy9xL1JjU2kyRGFaVldYVWowVUZPOVBUWVZUTG5HcXFja1VQTkw3NWpyaEQ3S1FNTkFSUC94Z2RBWnFha3JhWEwwWGs3OENiZm11YVp1dDZWbFptZGEiLCJtYWMiOiIxODc4YzU1M2RhZjZjNzIxNmUyZTY5OGQwNDZhNGY5OTZhMzNjOTE2MTcxZjAxODE0MjU2NGZhNWEyZTVkYTc5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im5FSTZydjNRcnRUZWJsRnZFenhPVnc9PSIsInZhbHVlIjoiNnQ3blZvZTJTY3YyUjlmU3AyaDBDMVBpY2ZSNXhpUFRhVmRhM3Z2ZXJ6dGtiUmxIMWtLTEJ0aEV4RFpheWVvQ2wxQjBLeFRneHRMSFZYVkNNSUMzNFlWY3pjSzVxZE9qcm5tU29ZbTdIMU0rOUtnSnZWYmMwdVRjaHZKamlXTWRXTFRkMlpIb1pGQ2pTY0FuVG5GT2t4K2VDQ0ZGb0dYd3F2UkZyUlNveVB5QlBJVnA2ZnRqZTRKdU9ja1I3bS9NL2RMVUFLc2dXaFlYaGQ0V3NuMnJERWFjSU1XS2NqcHpRaDVpbXZKbEJ5dHpUa1ZrV2VJTnYyckE3bFI2Z3RyT2FkWVF0dVNKaURqTVIwVHJCelNUdVpmRlVlL1FLaC9hbnBzSkJ6RUkrQkpQMFBSZFg3YnJ6ajNlRm5UbmhZWjhEamdHZVlSVE5jRlJZUDBzbS9BaVczUnovQWl0MitMM25EUHhIclNZZ0YxMW43cXBGQXB6LzgrdE1YS2pMS1BqYTlJdVJ4R3BEcFk5Sy85MFBWM1IzbUZHbXZ5VktIaEYveXB5S2YxTjZXckhZQ3FKeXQvQjl3dnRqVW1oS21MdSIsIm1hYyI6IjQzMDRjZmUzMjE1ZWE0NTg2YzBlY2M3ZGJiNWE1OTViMThlYjE5NjAwM2NjZWQwYzdiMTcxNzkyYWNlZjgwZDAiLCJ0YWciOiIifQ==