Правительство Калужской области сообщило подробности о трех новых жертвах коронавируса

Общее число умерших достигло 77.
Дмитрий Ивьев
16:18 17.10.2020
4 9854
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, в субботу, 17 октября, в Калужской области подтвердили три новые смерти от коронавируса. Региональный оперативный штаб подробнее рассказал о новых жертвах инфекции.

Скончались 54-летний житель Калуги, а также два человека из Думиничского района – 70 и 80 лет.

- Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении оперштаба.

За сутки в Калужской области выявлено 95 новых случаев заболевания. Это самый высокий показатель прироста заболеваемости за день с 26 мая.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с просьбой ко всем работодателям региона перевести некоторые группы сотрудников на удаленную работу.

UPD. За сутки в Калужской области 95 человек заболели коронавирусом. Это самый высокий показатель за последние 144 дня. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

eyJpdiI6InN2dVVkVlY5QlAyZ1BXMERkUHgvRkE9PSIsInZhbHVlIjoiLzA0SlRUemZGS2NYZnBtaFh1c1NZNElKYmVZNjJjU2NOZStvQlN2V2VJNkdaNnRFcWtIZmxZL3doQVBwdEVoY3VidzJiNFRPUng2dURyeWsxM2VWcjg3cjFNWHpHUGkzSzMzZ0I1cEVjbkhsdUhjVjQ4MEpsRFB4OWNZWnREc1ZxczVrQjJJV2JlVXAzaFhkS0lsaXZ5UGs5UjBCeGYwVW1VQmNRWEpxYXNHVjRweG1SS2hFMlQ1YzRYZkJ1MXJraGxwclc0RGNoQ1pxN3BKdWxFbzZmaE5YdjZNVXNTRjM5MEZFcUR0c2R5M0lxcDQxVEJZeGtLcXVvS2lZZE1FNU1IbVc2Zyt4RldOeWRKSFBnbW9MNE9Cb2Z1b3UxL2ZwTXhLaWM4T1A4dFNwejJ4VVJYSllBa3BDMFJkbmxuQUVjVE5GMXFLU2ZQZ3RUMHZhS2hndzA2aVQyVGdhVStJa1pUZjVabE5DclFNWGRWNWNqZTRDVnM1bFlWZWs2akx4a2Z5dy9kUnBUWWZvRlV0OStoakNKLzZNVlU0R0p6TXNNY1NLMTZWWGpvMVVHTGpYYS9IV2lIRGJOMnY2SFFrSUQxa0lpb1NzSmhvM1JCNVh4d1BpL2NheDVkelBtOEZBZkJmbW9nNkRESHZPTXF1WnpUTjFyVXQzWnh6ejZabHF5dWMrbGtaNDhHNjNPMWRiSjFBcklLVDZ6RkVFSldOSTcxQ01IRHF0RndUTk1oSUhLR1VUdWl3ZUx6WWtqMGJjTGFOa0daVmRFdTMyTVVyTlhCZUEycXU5SkRuaUxKSlhjNTg2VURiK1JzbEJhdDdwTG9aa29FMENCS1dFaEsrNWlzSlRBcHBXaXFxVUIwaUdFeEVTTnZGcmhkdC85cUluWVhkU1RYcFZJYUYvZjlWQUtwZm9DY0w3K1UyRDRlN2JyYzFlL3cwRDRkY0wrNU55cSswU2dHZ0xENGZRZ2hTVzNRb2hkZFZUUFRmdUpxWFRzd0FFcEJDODcyZDhqS1pHIiwibWFjIjoiODQxOTIyOTIxN2RkMDU4NDU1MDAzMjMwYzM0OTY1YjMxODY2NGVmMTA1ZDk5MzdiNDUxMmIwOGFhMTIwMWUyOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IndzK24xcWFCQThTOTg5MU1kT21mTXc9PSIsInZhbHVlIjoic0thWEZjRFpxaFZrSmY1QnhUYTdSQkdic2lJb0hZb3pYTjYyRFBMTURBNkRPUFIxb0gvcEwvZENZazJkYy9MYkpMVzJORHQ5QUNidmNmNlcyRWpyRi9HOFRlbXhCUVVKK0drZlRoRkQ5dWRJblNzaXVndmlvcHV5VWprRkROSE54MkxubnFybTRTRXNHYW5haDlGYUxSbE9HQnRhYWRvR09PYkMvckZmOHZSYXRabisyUDVhTjA0aGt0M0l4RTZ1NFFZNG1nT0thdXBFUzlCOThlbGFtZjF6UlhqQnJSbUROY2JsUkxqOUJQRFZudjJLeVZ4YkJyL1BqeGlXQnVDM0c3VUYyVGJQZVBEazV3ZW4vWk56d3YrWnJnOWlFYkc3a0lxdy95VmFlcGFKQjdKdTNXZTQraGJQK3NZeTErcUQwSjg1QnBBQnZXQkFidHQrWFFabWhiOXFuei8rTlgraXovTHdkdXczZFBTajd6MmFWLzZCeUorVzJvYlUvOUhRYTVjSG1Zb2wxbm5FYUhEdHBKTTBkQ1g3K0JudnZJMThnbm52SkFTOU4wT01tbjFWelN1ZUdDbnRqcFU1UW14M0piL1pob016TXY1eFA3clV2eTR2ZVlnRklQSGhiN0J5ai80bkVTV0NBcjJVSVozU2ZUV0pobVBmRnVxWEQ5SWlxRjBGU3I2QjZKYXpMMkcvcjh1USsyeU5YTDhhNDNDVU1aOVR4L3NFTjZVSmk0ZWlBWjFyR1dMVEx1V1Q4UTZ3YVZTcnk2QTRWbG04SnVjOU05eDdYeXB5eE9JcjljMWVma1R1ZjAwaDF2UEpWZktxU2JVNWc2dkYyTG9SUEFNekwwS1YxTUhvc0RZZkhzLzdmTXUxQlpSOUdDbEw0MURIeHRNaU8ydGdmZkVEOVUwWnU5K04zMmVWaXdXbGJYWlNuUXNxS1NOT3B4YVlsU1lYbnozSVd3PT0iLCJtYWMiOiJmNjU4NWI1YTg2NDIzMTBmODhjNzZjNGRlMzVjYWMwOTg3NjdmMWJjN2E0MmI5OGEzY2FlNzkyNWJjNmU4OTI4IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
94 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVqTSt2V3NqWEppcVh1bkRBbkNWaGc9PSIsInZhbHVlIjoiZUZZSW8zWXhSUzE5amU3ak9BaGlocDhOR1dvcTVQTG92MmFWMEI5NXhwTEMzQTMxcjZXQmU3bkFId1lRMThKRHd3YU9PR2RhSTBGSHNOSlF1NjJlVG5reEtva3M0WGZwVWk2VUJXN3JRUHUyMEFaMUlqVTc0cjdoQVpFSG9HVGlBMGt5cUgyaFdPbDFyRFY2T2VLNXBEMFk4OTVZenhDVkoxTERJcWtGM2hHd0hpWURROGJvclo5M0R5bkJEelA1aFZmc0ltNkcxOUw4N1pYMHVPMGovMno4U0U1S2h1OEFhZ2htYUlUalFaa0tMdWgvOVJaWDl5Y2RtWStneXB5c1E0WnJLeDRHTEFrekdrNFNwMngySC9IVGhhRHhCYVhhMXRxcXFseTVMZzdzUEtadWVPbGY2bExNVTg5NFpDYldiTGd4cTlsZ0hXT2JZUWwrR0VHYTJFc3FSVFl3b3pEOEk5U0hYejlveUVNVWg3WEFKRVg2NkQ5NGZtejlpTHBsWHdFTFp0aWZtNHZrcnVsS1dOZHJhQjlzQk5tQUkyeDNhcUoyODQvNlQ4b2cxcDltcE9yczdNWVJLN0hNSjFXMWNCa0tpZzM1Sk9xT2dxb0ZNeFJFaDl1VWlneEU4dk4yeFd1ZmNIZEJLdE09IiwibWFjIjoiNGE4NTM4MTMwYzNkNDJlOTliMDQ5ZGM0OWM4NGI0ZDliOWY5ZjNlMWE4YzRjNTY1NWQwYzdlYTljOTVlODNiNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlFaWnNEV3Y1Y0xma2M1QUxVbnA2clE9PSIsInZhbHVlIjoieWRucys0S2tudXExdSttOU91TVc4WGRtd3V5Q1NWR3ZFNDJQeWNxb3E4R0RjYVNCWS81dGFQS0lycVNsNU1aSkZmU012dUpEc1h1c2JIRUtSd3NsMDMxUzNCLzBZQnZMbHVJWHhaeG4xZnNhK0FOSzNmU1FEcFQ4aFBXRTV5ZVJjeTNNOVpkYlNwa0ZCL1BQVFNQNWZsTkZaQkF0KzFwRG5DYjhXZVFwUXRCM2VWUWdLWDJqcDNzc0VmMjRyZDlJaUxKN0JIdkRFdERjVTFBcndicSsrRlBIZlJhamg5T2hjVnJRbFNOSjUvc1lNTFQxaGd3VHZRZWVBWURrQlV3TjllTUs0TlpYYk53LzdWTGhxSTJGL2lVSXNQU09xc0xBNTY2Z3RCZFdFUnh4M1NaZVlncklmV20ydDZ1TWhjSHpzb0pkZGhRRjNyMURKUGdXWTdvaFFmRllNei8xRXlJb0dOVjlUWlMvR0NmNHV6eU1oZWU4cEowKzBmSzBXRGxqU2RNRmhFbEFocFhTODE0dUFqQ1lCNWV6SFRBTlVBcmZySWs4YnVYTjVqNDduL3JUbFJkUWYrM1BINVk3dXQzMHIwbWpYclIzaDE4cWYyNGl0WjE0ODE1Y09zcVJDYklacXRQVFIyNkJlWFk9IiwibWFjIjoiNDNhZDNjYzAzYjBjZGQyNDE4NTEwZmIyOWI3MTlkMDliOGFmMzY3YzJkMDY4ZjlkYmEwYjc3ZmQ2YTE3OGZhMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJ3b1l3djBKZ3grbEl0WFhhaVU1QXc9PSIsInZhbHVlIjoiRDJtM2Qzd1M2L3VlYmRkeWVDc3lsSTcvOHRza2N4MHNkVTJnY2ZCbmozdE9BaVROL3ZBV3NhcFV0NW9aU0FyR0R5WmlCTXgxYlRnU3A0dXAxTm5YYUZ2OUNqejR6WnlmbTRYL2NsR1FkZ2VCS25WSmZjb05xcDRKNm42dzcvbkEzVzhVZHRTQmFIb2pJVjJtTGs4bjlnckwveG5VcmU5TXVoRThldm1XbXNDVjdaSWVhdDZ6UEkxWStoajdMTlFCaWIvVUhxL3o4V05DcXpXL0Q0TWlHbW5YZUxHZFNLWlpZNURveWtmVWJCS3J5OW41M3JDRnFLWk13ZlFtNEpsYUtlNUtCYUxSL2tKWEUyM0dJeC9icVJrRmhwN0VhU2tFWUdvSTQweXZkenYzOWR2Mm1acUgxb3BVaFhMZThad1ZvbjRiZkNlZ1MreDZ4R2lYREtqN2pnbEpEaG9IQ1N4YmZ5Yk0yaU80QUFsQ283WFNscmI2T2VVQnpWZkFPQ1IxMUgralFyaGxoWEhkVU9mM3AwK0kwNEdJbWJpVGJaL0IzQzhGQkpNZ1A2OXZSUVl1WFFnVFRka0Q1RWRxZmJQbnVNT2MwaVVkT1gvT1ppSVRTakE1V2pjVVFLUU1PMURuSHRJY2tIMjRtWjhmaS9Kb3dsdGRPTkMvVCtBSGgvNXBWYWZVYmJTQmpxenlEU3Z4anYwUDNHanJxbXlnZitzSDYzQS9ySFlxVXdNYlR5clF4MEV3NHh5RmhHcHVtbklrRmRDSjNLUUZhaVVmUzdtdE9CY2U3eEFKVklyK3VOM1ZUOTFQNkdkakY4Rk56VVRLbkptVTRTZnU4T05ONkMySCIsIm1hYyI6ImM5MmI4MDkzOGJmMzFlYjlmYTI1N2VhNjA2ZTc0ZDVjMzc1N2Y2YThhYzcwNTk5NDBlYTJhY2ZmNzQ2YjUwZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6InJlRDY2V2xJbGZ2aThlS1lrS0tYZmc9PSIsInZhbHVlIjoiN3gvdHJuSXpVMWpyOUNwWWJRWkdiMm53V093RXM4MmJXN0lsNEl2cG9hV1UxaHRGMVpTOE9SL2g3WDErQnRveklmT3FPMllCekt2dTU0QUI3TU1oeFBXM2RsbVVGZFROQSs5Ri9ad1hZbzBLN1crMXZwY0toZFROS3JZZ0tFVTdkTlJna1JHditUYjFoZDZjWHJycGhCb05LdllPdkpUa2d2Sytha3JPQjZRVDRqcEtGR2QvQWx2VDVsNkJpeFVtNXlBRlNLK2k4Zi81ZityNlR1aE5reEdNaGNDTGx4UktZSWlVcE5RN2lMSk1wZ3ZkQk5vRmJQdlp6bTlPS0tBNmlhNVVCK0kvYUUrSXAxTlBWSythZ05DTGlJd01rZ1pNakM0UjNCc0k2TzhBN2pUTlk5YXFaYUlNVFY5K2VTaUMwdUNIZGhwUTh1M3Axc1A0a3hobHkxeHBTSVdvdkg0cXgzaEh4YmN6U0VIUUx1QTMyS0YyVUR0bEJOQTM2TWFDd0s2bmxpdzVTOVhqeDZWby9DbWg3YmVpWkd2MTRXUFdEWEljVW0xbmtNM2FZdU9hV0hIZFg4aXkxRGZ6YkNSdGc0OUJiekR5OGovQW5sQ0VsYkMvYTkra0d4Sm02ZGhHS3NjaXlDcW0rYndibktSeFFtSWIybjFWeEswTVRiWWVZY1J2TFpvYUdxb0hIOTVCcnkzTmFBL0NDRXUwR1Mwak93dzZQeitSZktOc3VUVUovT211cXdURjRiRGJpVEsrZmpFNXphWjlwQmhGbHJJUk5mMHo3am1PTDE5SlY0TFI3alI4RjZYcC9nNHhiMHFyOGFrNjE1cGFEOUNGa3pwZ1NWUElnTm1xZ045dk44RVg2eXlON3M2Mll5dHBHYlMvQVkrL0d3eEFmaXJ5aXQ4RXRORHZucHAyYkYvVjhXME0iLCJtYWMiOiI1NzJhYWVkYjJhNjNlOTk3MTNiZGIyMzhmMDY0Y2RjMDQ1Yzc1NGU1ZDcyNmMxYWI3MjY2YTNiNjFiMGI0N2IxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlFIczM1Y0tZdldjM29heG9aWnZIMnc9PSIsInZhbHVlIjoibzYyWGM4RVpYWkhaMFpiVG5Veno5NE91dnBWU1BHa2hsUFVkOFVXa1FFV21jcFhRZjcwRjVSQ2pZVWNaelhMejlzYU9oY2xnWm1JY2RmQ01KNjJlVVNydmI4dEZpcE8wazV4REZFc25DdVl1YjNKOVBaZU1kVEo4KzFOeDEzdFJVWm0wMHdJNkpLSktWb3hGbU5zNmhKWERoeEZEYTF2dHplcDU3WHpuWUdFVENXbFF2N1pNTjBaYVd0Tm5kTGo0dTRPUm12YkV3alNieUNxVEgwdG1vOCsrVVFCbmFvTzdhSk9sMHVpYTM5MXVrRmQ4bk5xY20vYWltSENpaFY1aTJ5eUFJNFlyUXNQcWtRZ1YzNWtTcHM2enJ5U3Y5WGwvRFpsM1BGTkdwV2J1TFRvL1VBVlp0UEp3OHVJbG5ZTklpZjdhUjk1M1JuYXM1cmgyYTRFZ09LMzE4cWwybmdLY3VNTEZXbFlDR054Wk00ZzlyM0o4NmttQTBURU82a1p6RXNKSGg3RjF1VXV6RFVGMW53N1lpWi9TUFZlVWV3L3g4Z3V1c0h1UU9GY1FuZ3huSm9QL1pFV3RWSWdvZlBXLyIsIm1hYyI6IjY1NzAyODg0OTMwYjVhN2M5NGE2Y2I1MGJhMzk0NWEzYWJiYzQ0MzRjYjZjYmU2NjNmYzc3ZTVmNTQ5N2E5NTQiLCJ0YWciOiIifQ==