6167 человек вылечились от коронавируса в Калужской области

Опубликованы новые данные на 9 августа 2020 года.
Дмитрий Ивьев
10:44 09.08.2020
0 4350
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Читайте KP40.RU:

В Калужской области за последние сутки ещё 12 человек вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справились 6167 жителей нашего региона, сообщили KP40 в воскресенье, 9 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 56 калужан.

На данный момент известно о 7443 заболевших коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперативного штаба опубликуют сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 189 человек. За весь период зафиксировано 887 536 случаев. Из них вылечились 693 422, скончался 14 931.

Тем временем

 В Калуге восстановили граффити с ветераном. Подробности.

 В Калуге назвали участников 23-го фестиваля «Мир гитары». Подробности.

 


eyJpdiI6IklSbk5HNXBlbHpueDZvZVN0VnZWWFE9PSIsInZhbHVlIjoidmFMSU11SEowSlhwZ0RhTHZoeGlDa3pMNmR4aXVaZGZNbmNiM0NmVWE5WU9UYWlxT1ArcWRRUmhOellkWGxic25jTVZmRmFlMWQ5V2FsUnRuVkhDTUJLbTNNUHJVN0pvY0N6eUpzV0lQVnRtbVFvbnhrM1NnQnpzOVVNRjNXRm1STHJzSTRucW5zRlNWc3dqMW9mOFprSDZyT0N5am5LSlAxM2phczVxN0NSNnVUNjJLYlJNc3d4OFJkNElKMWVTRzhPeE55SmwwM3BSTEt0OC9pNjFjeWRXYlVKUzhpYXJjNHByQWFKM2NIYVFmajI0RGU5eFhMbWR6QnFPTjFyL0gxN1RSRktiRU4zYWUzdmRkaWJwWksyOGdpN2pVQ1VBbkhYa2d5TDhPcTY5KzhVUXNhcFFTQmNJUnlNaTJjQzhaL1pGeEdWNHh4TGF1YWFhY2VkdnMxZ0cvKys1UC9aL01oNUxoVkhjSk94d0M0ME9BOWZwWVpHSTgrc2VpS3UvT3RwVVE5bXlWL1JLZjRsVVhzTktCTnkrd3VkRzB4RGZMcDNRblBpZW51L2IxQUdvcnYxNWxQd0xZVVo0Y1ZSRlJYbUIwZlRIdFFpbFRhMTNWK28weFQ3a0lSWjF3SW80bHB0ODd0bmk3WmNrSkE0NnhwanBURHFoTFNydHloNFp4WEd6SXhIS3FXaUxzYnlVLzMyZjVMYmNCM09QaDYydU1jNFg0K3ladVVxQ0doSnBNWmpBZmVGZkltcG1pZHhFNUtFQ21WZUE0T2w3ODNVS2Jqc0QyUGYyN0lLbjZhck4rYTVlSjJha0lORlhzWktVQjJaOGs4bVRkcUw2MHRrVWRVai9OaTI0dU10R2dackZaekplNExCTjBHU0xTYkxlRGowSm5IOElwenNXY1d2NGEwRG1wSmxKZ01sdzZqMkdBNC95U04vUlkwc1N5VUJTbmZoZ2g3R3RkZThpdHFINDRVQ3NPK29wbmRwMGNyT21EaUduby9oM0t6UHJWMUhIIiwibWFjIjoiNDUyMWRhNjRhNGRlM2Y1NDU5YjU1ZWI2MDkwZTczZTk4OGJlYjRmMTBkODNkZTRhYzQzMmRhNzYzMGI1MTY3YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik9DclU4RXgvRUVjT3RYRE1hKzA1clE9PSIsInZhbHVlIjoiK1Z6b1M4ME4vYnkxcHhzcUhPblA2SnVwcFlNMkt1bkFIaml0MmdmZmRDWE9DQVFybzNpYys3TDdiQjdMVFRNM3dHZXU3RndBaU9STkR6YjhObkh5YThxRTVHQzhQWDRjUXhnc0hoa0tMTTJ5b1VCbkJnMWh3RUZBU080cUQvb3o3MERNdk1hakx6Tm50UHlYNzVoZkZnY0xIa1pGUlhwMVkvTTVEdDJaQWpBQVQwbmVHOG5wS3crNG40bjIyeTZFMlg2cmlPWUxqdnJKcXkyR0c3Q2h5U2dROXpqTnNzK0orTEZmbndPclFOZWxqSHhoeDhtOGUyMXBMYnNDdVpXcWF0MzhXQ3M0cG9adkdOb0Y2L2RDM0VzbVJLOExNY1I0dVdFd0lLWWMzaXZGTHpQVkplcnBOMExPVjdWZFRkaHRvQndpNlpVRU05RCtlU0dVQWV1bkRGTVhQRExHYTVxUVc2ckNJNSt3UXc1dVQzUGlidHRpdmx2czdhanpCZCtTWnVqQVBCbjFPMmZyd2hZMVZMZi9DVzY3WmlCaUZMTjg4NHdqRmR6eWJvUllFdDJ4UmFMY2xVTGRab3ZnS3AyWFNFZU96RzY2aVd3NEdESGNjelptKzFDbGh4eEhuOG5SWTloNGwrSzFDNVRZOTZUMmg0U0dFMUxOYjFVVEszUlJqSmlJQUtzR3hlUmlENHJIRE1lU1pLUlQ4UGhib09UdVZDUm14ZklDLzlCaGxIVTVZUlNxQXNUdHdUV0RSUjNWTmN6VHQ1akw5Nk85U1hjekIybHZ1MmFXSGpEaFFoYkNJUUFYMFhGTHNVRGEvYmVWeTlsNVc3MmZ4cTdjVWFDUUQwOG5TVUxUREFnNVBrWDcxdnVRYnczNGJ2MVlRd0JEQ1h2WndwNnptUTFmRWRVbmhLR2JwdmpTUStlV1JyUWdQbGt3L0ZnK2hTeEJ1L1hpNWpkcDlBPT0iLCJtYWMiOiI4NzA1Yjc2M2YyYzgzNTg1OGMyZjBkYTk4MzdmNGFkMWQ0MjllYmRhYzMyZWFmZGM3YTRlOGYxMzE3ZWNjNWZlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
51 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxIRzBYZk85cG44NldQLzBFWithQmc9PSIsInZhbHVlIjoiRmo0dHVFU1BpWFJ1bDZMMHJ4cTExNkNHWnFjTEtGTjFHdURtWlpxd3BHVnYyc29YdDV4NVlYbmJIMHR6dXBUTUlTbkpTTm1XdzFnVDVBbVZLZ1o5K2lGcDJmTzVFQVZROWh4NjVVTy9MdEtpaUhjT2V2LzBGNFFCNlc2UUFBWkFNbWdsaGF0c01zM1JFRTdoUTR0UGNuMERkSFNGT0J0b3Vhc1lJcGhTLzI1RE5uYWdXN3c0V0ZBN2RhdG90UjQwQkFrTlprTFMwVVZ1aEsvSzlxdE1hcjJ2K254dVFTRjJ5bENXR2pySjVCblVsR0dROXFPbVZQVFdHaHVSYnEvVW0wTXJ4Nm5KeDBKdzUzQ2Q3dDlreFlvK21oa2x2bmJyQXBxeW15dytqRUdEcEJnZDFCdWNnMzEwSGFHNHlBTHozYnJ3TCswQWpLaTUwVU1qbVVORTRJM0FtblBHeWs3aDNxYU9sRUh1bFBBM0JlUDlBbXNkVUJjL3VLZHp3ZzJHbDZ6REh1YlVsaitMeXNWZTdGaG5UMUVxM3JMQytzUUY5WmZadnZKQU1TY05Wejl3MDFFYzZMSGZtUW1TMEVXSXFKeno1RG5aczQzTlRSM1Z1T0hySVdxT1pFbUVoT2pQYnVCOURTeS9GSGs9IiwibWFjIjoiNGY5YTM1MTEwZjVmOWUwODgwNWEyNzIzYjRkMGU0YzlmMDY2NmFiYWE4Mzc3MTQxNjU3Mzc1MWI4MTM1MTZjYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InNpYllwUklub1J4NG01UWMwb2RNOWc9PSIsInZhbHVlIjoiU0Rid0k3ODNiNEI3Tk9nZGFrVTgwbFJha1NjK0VIcWw0SkhIOG5pTGxVVTNMRjRtNnE0S1FOZGFQelJ3emxMVTIwcDZ6eVMvRmY2M01oRlNBNVNFSGIyQ29qNlNyREpRdWJTYk1XcDFUamgvVzNiZ1hCK3lCTTZuaFBjcUczRnhYemk2dXZ6VnVmYUJqNGVkSVl1amlGa1EyaWlGYlFCcFZ5YkVuUVRXMGhzTUtQakE4eTFqL1g1UmphT3Q3UXFVVWVHNFhQcXhTb3VMalppalV2R2NTSnZjYVFEMEQrRXRPT3EzTWVZYTh2enFuY2QrZlhCaWJ1MStHWjJxeXRsbnFuaklndFlWc1VzdzhhaHZZVXZxc3lXYnhKVFprWGtZeTVOYVRLOExVb3AzcVVkSEw1K2V5a0RXNDdBejhXajZzalF3ZlhtbzhrVXY3ZEFKM3AxblJwUWdBdkVGT3ErUFJSWnJZY3ZmOXdld3VDa0g3N2dIamVEYUFWcGsrdGtPUW1pQ3VOemJaK3hFNXlsRzlWMmpvclZNRUNnejRYQUJadHVTeU5UNjBnVXBYMFVwVFVVR0lWU1hodjlMT1FmT1FLUHZ4cTFzUW94SDJUYVRZaXpRUEs2M2I1c0NKV0g3TCtNdUNCL29KREE9IiwibWFjIjoiODJlYzRiNjlmMmRhMGU2ZmQyZTVjMTY5ZTAxYTE1YWQ5NjM1YjMwMmU5ZGFhZjY1MjgzYWViNDY1MTgzNzk1MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImV0V2lIMVJxNG1oMEhqTk9USzUyZ0E9PSIsInZhbHVlIjoicmkySDBGSjErQXhXWDIzeDdiU3dXb3B5c0FTdjNpVkoyWHd1M09jelM3QUpkVVJ5Qmx5VDNnMjhCQWg4MmF6ekdzeTl5SXgwZmtiR1E1QThHdnlnSHpESzgralR2WFRCV3dzUFpoME1wODVUbnFWclFaTTlrMmN5NkQvT1J4dHRFS2xNYkI5Ukd1YlVUSS9jdXlYdDJZVFNlbEQ0VU9DQnRkZ0RFeEJYdnh3Y3lNeWozR2xwY0hmL1hVcHpKNkJUNXBIWTY2OGo4Uko4L0JHOWhNMG9hNmlyb0dYM0E0OW9oMG9pZFhzT1ZpeW4vQW9QcEphN3FrR2NpNjN0b1h1cGJJclZjUVljeEQzZXo3SDdpQUNyWXdSWjNob3JLRjJVRkxtUXdaSzZ0V0xVMFNkeWN0YW9IdU1xaXBFQzVXRWxDekE4cTQrd2Q4OEVMcjA0UkhCazVhQ2IvcGRSOFlPUkhJS3FPUXY4d1MrMXB1MytaenFEVzQ5WHY5Nmd3V3I0MHlzUis1Y1IvRWlFdVdqTDZhN05VZzRhOEZmV1FXS0JDa0hqYXdTZXdQa0VIRXNnNEtHQVh2b3lsa2xvVkVzUUhVdlovUzZiNGhFMUVZRzdDTFhTck1nZ3IvZGZSNGV0Nmc4d21XYXljME9aWWJac0dsV3ZBd3FYK04xVC9JMzBZaEs5eVRkZDY3Mjh2KytVZlVGL3ZNNTFERW1VRUlabStkSHFRcnA2cVNRYUFDVFYyVks0RXZKODVKTGE0WGRjYVlaMUR4dHh6V3JuQkExUmNHaXoybG14UlpSQmNDQnVucG5ISVVNd2lScDVadGt4Znhxa1NPd3FsM3JNVk82biIsIm1hYyI6IjFlZTA1YzE1NTRiYTdhZGY0YjI5MmJjNjY0YzM3NjAzMDE0MzRkNGY1YmZlYmNiMTY4OWVmOWYzNmVlZTcxN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkhiOTNSWGcweGRvS3l2dEJjclprekE9PSIsInZhbHVlIjoiTjU0K0JPWmwvY21TMVMxbENRS3NrRHg4Z29ERFpxalVLOEdCN202NnZTNFk5R0hpR0xRVm5YN3lGZ2xGY3VDaDJrUFo0aG5IYTU2eUtyM2VKNlFCb2syaWdhQjREY1J2RVhoZE85am5sUnEwTk4xeUdjb2lwbDFQVkRhZFZmYmMxSGxZcnBqN1BReW5OdHMwamR6a2Z3Vm10YktEMU5xYUFOamd5ZnNnMnh6L0FkMk1RNE1IZ2VkSys0OVd4a0hZa09DdUlwVUp6VnAyc0ZzbStFYktUNFVtZk9JSkprRXVTUUV0cUpvWHpsL3JGcTljR2s5RTZseGN1dUtpYlY2dXRYS0VBZkNQdnd1bTNOT05abXR1VS83eC8yTTJqRG8xNGFwVnA0VkxLcWdYTHRFbGFSKzMwYlFXKzdyRlcvUFJuWlMwbmVOL0hOUVhnb1JJS0ZXTERUS3ZNeWJEclNxYVphSWhGV3VseUZOQjR6c3FiNERyeFpkU1E0VnRyOGtCdmduZWV1RkdmWm96QW53VFlEQ0dFVmlEdGU2OEhQSU1MbHZMU1dvbzBmV1k1NUs0NGo4eVErbzBPclMybGhhSC9GUzMxc1FXWGsxT0hKY21Pb2ZKeExGVFRMM0tyUmI5c2xhdFkwdkZPb3hOVk5YdGFhN2JGRTA5TUllUFB4WkNUSGxVQXlBRXpnL3JTdGFNUm9lOWJCZm9TYm9PMjVzK0tkM0YzbkVxeFpURGhiTXJCYW95Ymo3bVRzbmtaVXYwNDlUZDdvVXB2ai9leE1VZlBKVDQ5N0F0Nzh1MXg5bndyR1RBckdUYmVJMU4wZWNFYS83OFpLaDYybVdXMVVncmhxdmlXNXZTUWdhdEIrS1NNWmwwWVlKdkRFVThTVG05c1Yxb2EzbWgwVnBIRHZlNmczRjhsVXorSUdGdHVQc1UiLCJtYWMiOiIzZDhiNDk3NDgxOWI4YWQ2ZDZhNTg3YjNlZDVmYTEwYjkzM2QwYjcwYWNhMGFlMzNhYTljZDZhNmY3MzE0YzhlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkMvakpucU91V05VTWxvSWNWQlBYbUE9PSIsInZhbHVlIjoidDdqeWVYVTllUGhzOEgrZTIyZ210VW5FSU5nUDFqbGxLcHYzSjZGLzMwSjlERlUybHJTQ0pVUnQ5SVFTQmVmdFVIOUloZWxua2MrVUZSQ0doaHdJd1BOS0owREpEUHZpRksxTEFZbko3TlU3RHlsSlJjcDRhVHBRc0ZqYkVpOFpENlFsSTU4ZHFoWElQakp4cFFyMzdkTmFYZzFUemM1QVlTa0FLa0pubUJ4NUh2Q1FyemhSRG01TnkzSlVUS0tsMUROSjJieFV6VWJIVHlOMml5cUtBL25KdVIvdEdLTTVGd3VvdkJTSUdiLzZicUZZd1hJUmVRTkRFRzNaTGVHMlM1cHZVbXJOWUI0UXBXUTNNMnJOcXFORG5RNUlSYzlsSmF2dmlnOFhJSWNQMDdEQmE4dHpPKzVJSDNRNUFFT2ZUVWtSZ0d6RFdCR2tESGFLVEV2dFpPWG5VWkJBaWFUVEFORFhqMTBLamFrZlZ4SWcvVE1yZjRRUmkrQTNWOXVTUDdiRGRUTWhJUXl0bitlc1IxVHVKa0p1UUpsUWdEZ3dOWnpsbGhFa09ad2ZzNjlVZmhpa0VJSFBJSUE0K1BlcSIsIm1hYyI6IjFjY2Q5MzIyNWQzMjUyZGQ2ZDMwZWUyZDlmZjNmZDM5NzMyNGY4YTg4OGU5ZjM5ZGRjZDQ2OTNjY2IzOTJjYWUiLCJ0YWciOiIifQ==