В Калужской области разрешили вождение в автошколах

Публикуем полный текст нового постановления правительства.
Дмитрий Ивьев
10:51 19.06.2020
2 3839
Фото: Минпросвещения России.
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, в Калужской области продолжают снимать ограничения. С 19 июня отменён режим самоизоляции (но маски носить нужно), с 20 июня откроются магазины внутри торговых центров, с 24 июня – летние веранды кафе.

Также с 19 июня разрешены практические занятия в автошколах.

Как говорится в постановлении правительства Калужской области №486 от 19.06.2020, обучать вождению можно при соблюдении санитарных норм: нужно носить маски и обрабатывать салоны машин.

Полный текст постановления правительства Калужской области №486 от 19.06.2020:

Тем временем

В Калужской области подтвердили новую смерть от коронавируса. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

eyJpdiI6Im4yckRvbFBTM09zdi94M2hBZkx6T1E9PSIsInZhbHVlIjoiT0N3WDFjVWh4ZGRXakZTa1Y3RWhWSkpJckdGaFVEOHZBQk5NbE9jUCs0Wk1sTnlXRVE5cmRQTFNFZ0JaaStKNUdJMXcrMkdRMVpjdlJxS000RDkzYVdtSVkrNDZMY1lNMmlDZU5UbFAyUmpMemZVNDJkV3prZEZSQ2toQk85VmRpODA0eDlNaTBaT2JFdVh2SzRWYjB4RlZzSWN3ZmRSQVRFVmY5NUw0SThIdzVkcVhseFRqZGtpMXhZbmFsZ2dIaGN1RUd4NTRObWw4S0FlMlp0eHFjUk85YVhURER0SkVNSlJndTUxT1R3SzM1TDRyalhCdlgrQzY0T1RsaWtRYk8wNEJLenFBV0FKSkx4VmUvbCsvckpMa0lvc0hsVEsraVZnRTVsY3Q4ZnVSTzVNRW41ZXJOVlJLaEtOdm45Z3NEZXRLcnVlMWFoMlZuSDJzVjVNd1l2bWtYV0xxSytqQnV6c2JiZGNhRDZmKy90NENaREFSY3FxV1o0UWpTVDFGZXlBNDBkWEgxNzRudHNVUFZnU3FWTFZGNEZFVkxGYjZ6QnQwSVZ5Unh1UHBsSXM2aThPcGVYTmJTTldqbDE2OWtEbjRqM3JWTC9IY2NWOVo0Y3djczRZQzFNS1U2UkpLYURybncrR1BjSHA0VXZpL1ZPSmtTYlN5V1N3UUFrWU1BSWwrU04rU1pqS3daTjQxczhmUTJaSUVVY0pBRXVRZENqTncyQi9aNTF4Q2VyRitqZ1MrOXB3aTAwaVFkbGl6NW1lR0ZZMEZlU2NWVmNGT0V5THpBL3c5MlRPSXkvOFBheC9ISEZzeEpYRUtGb0pnTE5td2d0M0JlNmNIQjBzbWM3N2t3VnhTVFBJVnVxQW00SkxhUDNTa2NmSzYzL21LWDdIMWtaMjNQUGw5L0ZyY2dYTnJadFVpc2hhdStJdnRTZGpxNXQwaHRWSGRZdXB5UTYxSU94UnRoY2R3cVNaWWp6QkFRaE5ZMHFhYWxZV1pKSmJDY2Jwb2dLSk1LME4rIiwibWFjIjoiYzc0ZmNjNzFmYjJhY2NhZmUzMGI2NWVhN2MxZmZhNWYxOWIzNzkxMmVkNDBlYzE3M2MzOTAzNmQyZjhjNmY2YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlpUSTRZYTVjMmpTSWhDRk5pVnNFL0E9PSIsInZhbHVlIjoiYUM5eER6cHBiMTMwSXl5clM5OFArNlYrY2gyUHZaM2ZNNFZkZzVBV3BOQmo1ZjEyWkxYbWI0RW8vMjRaOUNBcllPS3h5NjZrWFBSNDNpaHRLM204ZWhQV0loTFlHdDJBb09lamJ1amE2MTk4bTVzUXNuYi82WDgzeUFpNTU3YTFwRk5iVjlUeGR3MEJ5bGQxSU5YU3d3WHFzTkdMSCs4YW5qQng2VDF3NS9Pem1CTzNEc0ZaeU9SZEtZTE9XL1hXVURxN0hIdDNSN0FJM3V4UXlsQzhwS2NQMmZxSWJnUTRLTkpZSVpiaEZyYnZTVTVSQTJBZm1XODVEdHNYQVlHalRES3BsNlp2TGUreEhsM0prRTMvVXhFek1BSk1maVlQTlh4TjMrQ1NhWG1jbmlPQWVaT1YxZlRSUlp6bGpTRXJwVElMNm52MmRhNjk5QVExcm5IbFZHTXh4Nm9QSG1TcjFhd203dUVMRkdjcFFjbXZ0b3duNSt0WVN5VUpVZE8wOTBzYUd5QytwM2UrN2VLRzNCTEpQR0JIbGZNekpzaU1DcGV0NXdYeW5DdWswZ2V2ZlRZWFFRaTBPQ1NycmVZSkpzZXBhVENQS01yZzB5QWpOclZHNEhyUFg4alc1VjNwSUpNSmNSUmw1Uk95c2lkakI3cFZOWHJab3NmOWpzaGcyaVlrcVNBUGhXbk1TWm1uSFkvblA0N1l4YnhUUlBtd0hRNEc3bDZJOVAxTkp3Mng3MW56c2h2Tzg0c3pRWUgvZkhtRGVUZERDdFJOTUhwNDFSNGJhRTdzaS90SzdnREVYQ0F3bjMxaTc5VGNuRkdkUTROeTJHLzZkR1hEMmJweXRqcGF3WFpvRlF0MW5nVjluVndvK2l1WXgwYWxLNktzM0FZODV1Uit3Y2JISEw5c1NPZlpxZ2dpeGxZOGl5c0hpbzd2UTlOVUIycWEzRkk1VURqYmZRPT0iLCJtYWMiOiJkYTdlMThmZGE3ZDAyOTU5YjIzMDE3M2FmNWQ5YWIwZTI1ZGRiYTZkMDAxZDFmNzI5NDA0MWUwZGE4OTUxYzhhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
152 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijc1LytMaFVibTAzWW5IQ2F0bVBLQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiNEhVWmhkN1lWRURKZ0FwTVB6TkxSZDZrbUJ1cTFiWGlpS0dQeDJDTGU0UDVXaWR3WU9kQWFyTUJXeXRqNzJ1alU1OU9KYm1mOWJQNlo3R1VLREdldXlTYmJ2OXlPUkNFeHM3djkzeFlqRmNBOXh1eGRhc28zT3BCV2RDaW9YSFdkMFFTK29SczRiVGRJbnN1NDU1Sk9zblplb3lFYkhaTWNaQ1FiLzd3MUFTZkN0YmhjeUlDQ2ZyQ1c0cXd2UjhkQUovN0h1NGhlMkhqcElES1RaOFhqQndmczA2OExtQm04bkxhclZhSmExUyswYlZ4MDhZK1AvbWNZbmUvZzlmTFo5WjdqVzd2Ry85dDhKNzNzTWkxald5Y0NTMGRENTFibXdHRC9sVFB2ZytzNWpVcUhPRmJxcjJBZ3JrRTM1b1JpdWxxQkR6dWpIMjVWM3h3VUhhMldtc0RwMkxnUzFvUlRGL3BCMGFzaGwvaER4TnFaVDB4TjRwU3BMaU11bkV6WTV5Qmh2ejdqNUp2ZnNaSVUyTnhxREdEVlM3SHN1bkg3K2lCb1pVY0Z3VTJML081c29qMjhtU0ZrSTdIUnpSd05DKzJkUGMxUjB6MStmeHpPNWRrTzNyMFNwRmxheTJKQmY5eVVpSEo4c2s9IiwibWFjIjoiMDA1MzAxZTc3OGJlMTUyZDkyMTJjYTg1NGU5YjE0OGU3MmVlNWQ0YmNiMDExNzYzYjA2YjRiZDZiYjAyOWI2MCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InpRNDJHWVo4ZituZjZNeTk0UW84N0E9PSIsInZhbHVlIjoiSVhMUVpiSkVPTGlYWGJrN1VLdG4rY0NTdTAxRjFGd1FTeTRCaE1UaWNIam9GYjlxZVNMWnRnMS9XMFhVdm1SQ25UNXVjK3RBTTFjZ2ZUS3VNYlk0L3hkc0oxalcxL3ljRVBMeFN4V3IxSDRLV0pIVm9uZkdxWWtEYWFua2xSWHRsaWJxM3JYdFRSVGdOcVU0WXViSXFqNGcyWDIxbnlIcUxjNTloV0FUc1Uwek9naDFndExXZUlDb2YzeEU1MFFJcU80eHY0a3h1S29sUzJQOFN4SGJuaElIZmxPbmM2aXZGdE1wL0hDMktnOXJBeUN1VG0zcE9wK082VmZuMTFsOS9tNkV5cGgrdWV5THBZOVBJNll2T09WT2lmTmFnZHVBOFNsb2d4U3hoUnRXR1hyMXovbnhubVQ5WTVlS1ZJQ2tCUXNjRlc0Wkt0K0NUd2pDbmRGRDFvbHYzaXJGajE5TlZScy9FVDhFR2NUSWRabVlPQ3JwUHNtRWtlNGhDVTA1dlRXeHE0bDlpL2xIdEtZbjVhZndmeG1zM3VLM2pWQnEzUm1oeEF2RDJLOEVJNHB2Syt1WGxmQzl0dGxURkozOUthVXBTS2dCRkdvUDF6MXMzdlBBWDF0c2V2NnRDM0ZGUFJGdytOb0NLWmc9IiwibWFjIjoiNjJkZmU2OWQ4MGM0NDRlMjA3NjViY2VlZWE0ZWNjOWU4NTA3NzhiNGRmYTc0Y2YxODc5NDU4YmZiZjY5YTkxMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjFhbUE2RGFzcnJZYjN1cm5ReWc2K1E9PSIsInZhbHVlIjoiWVlTZSs1a2loaXRNQ2c3V1RoYXUxUUtUSXJSUkdvbTlFUGpZbDlJc240NGc5aVllb3dPZmY3RWJPd2p6VlhISHlFUDZzaGJ5Q2V5NVhSVmNIN1haNE5KbXFxTTNSa3gySzVZUWlwZkRxVHZwRUphQ25aU3NjL0twWk9ITUhNbzdyeXM2VTRadU9nOThYdjNLRTF5MGcwVWpnZXFPTHJiOTdhV3UramtZZkJKQ2tHalRLMTVaWEZCaytjYm1PQ1BXQ2JCNm9MVm4rd29ITlk5NUZJNU1kaUluc0lGN1RPaTIyU0tPNE53SWRDRVF6aUhtUUFlTVNnNW43OG1QdXJUSVlSeEMrK2NHL2ZKcjkwOFE1RnJyVDVnTHAzRlVia2ppQURlZFRtU3NBZjdBT2tiREpTOG5KckNka2NEbnZXeEJta3NsZlliWkZRZFRoM2lZaXBKTFBQOENxNEVFM3VyVkE2VXo2QVhVREMrVkcyVllGbGg0alJGWFZHem1YblNQbEpXV0VlMmtuK1ZJS29mRUlrVFpCNUlEalFNMXJQRS9vVjJVTWVMYmlPWElnbTRCS2VWelJTWHgzZkVmVHRzQUQ1SWRFbU5IelovbXdNYTM4YXkrSTlWdjFDRkpjdlpVcjh5cFlQTlJOcHhwTEs1Rk9zay9UcWIwLzI1N0YweU9zRHZxK2w5NDl6bEFhQzEvcGJRcFZ4TGhPTGkxV0JIb05ld2pUTmduUHVwWFU2MysxdXE5VW51L05BcUxjcmt4T3lqUmZodVAxQjVSTUZkMzZLL1RPUndRUUpkU1FLa3diZnRpMEc3Z0htRkNCVzI0RzJGNklrYnRlRVdabFA1biIsIm1hYyI6ImE5NzlhZTBhY2U1ZmJlMzk5MmEyMzFlODQzY2VkYzhmNzViMzg5MmFjNWUzMDgwNTkxNDQxNjRjODRlNzlhMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkxzWjFyajhOTEw4eVVZa04zRzdpaWc9PSIsInZhbHVlIjoiRXp2Q044Qm5WNE1ENTZWS3p4cTdlT05wbGd2dEcwMDZGMEdOL2dCbWJYdElSaDFZNGxwYytvS0pzTXZ3MnNzeWhETk9RNzRpemJLSXpBSkpqMUxaYnBKakRWMStFbXJmSCtLaUtQMWNyc1hreVNIMGttSFUyKyt6MnRuUHFNN3kzN01DUVdHTFN2QTJvK2FLNlhSMlNVSDVEOWNxaWJPQWw2QVBiSzJsVmsxdHkwVEFxRTA4emRTb3FhOC95M3lPSUhodllsbFYrMDJ3QUpGTENrMkJwZHlFcWpjMmw5NHhBM2ZuMjZNZlBJS0dYblZicy9wem9FdDVwY2taVG5YSEt5MmI0aURoTitQQVVsZlRPWkh5TWwwZ0VKNUJWR29VK3lvU3FTL2xVT3YvcW1ZRFhzaWJJUkYxcStrbHorYllHT0xMeFozTjBhcFVqYlNQanRJdm1qeFE2T1hiVjZyY0tWVjBvNWUzSW1peEhqMTdKbXJFQlAzUkRQZDRxbi9RZi9Pb0V1MHVkQ2dkeHd5a3FjMHJBNFB0NnV4UnFZQS9IeDdrVEMyVzJkT1FqL25ybXJpVWNyOHNaR0lrU1MyRnlFaWJ1NTNqcStablFpaTNIQlV3VU5pQVhJT01CTS83SnBxR0lkMjVmRkd2QlM2REp2RDIzeWVxWkVjeGxIMVkyeFI4TnZGSWI4c3E4bWgxcVJZbHc5anByekVnbHdIR1B2NlRyMnVieVo1dE1sOVoxUlhYRXEyNlhsVkNsaW5NaW5aSk5IRUU5aHNQVzFSK2NrYjJsNmtWS3ZPeWlDbEhPNmJ4NWJzYWpxeXFQdU9BYW5VUFdDQzdJV3JOdGFTbkEvcTFkRHZ3Nzg1RDZxMGlCTHZWcHNQVFZMVzZEeGsxSlI0RlFtRjhXbHZ3S21MbkRqeC91cVZhOVJDYUo0ajgiLCJtYWMiOiJhMGVjM2UxNGE3ZWVjZGZlMzcwMmNmZGE4NDhmZTkwNzk5YWU1ZWNjZGNmYTg5OGExNjIyNTdlYmYxMWY0YTBjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik9xQmhDU3NXbkV2S1o4YzMxTnF0RlE9PSIsInZhbHVlIjoiYzA0dTk4TllOSzF6MStUZ21BVUppUDBVa3RSZFBBMXZObUpVa295ZDlwOWZaNnJSenNJVlRYNGErcUR6UzNubktNb25JZzBVdmNCUHFWUVV6K3NLditNVTZjOHJ5OHEyeUw4TmtHM041S0prZTJVbDh4M0VoMnhLKzk2OFd6R0plZWpvUDhDdzJzeDhDc0hRbzk4VE1NU0Y5ekFJeFFBUnVmU0tQZ0JyVFliVllWUWdNSUI1b2d0SmdDdm5vdG85Y0ZNRk5YaktabUhUMjRhNWxzOG5MMTFwTCtuWERBVXNMMzllb3FpRFBaMnIvQkNGWUNVdjcreGJzWWswY2M0QTVWMFlvTllvbkduakFBTlQreFNuQitxOUx5SUFjbGhsZy9ucnVPOTg3NEkvV3NCNDduSG5EME1LNjB6aFZFcldYM2tiZWpvTDA1Um96QzJweG9QMU9mcVNpNUlGdzNYUCsvajRqQUQvSkJiVHRFcWZscEthQ2RadWVjQ3liTkk1ejdsYldmV29oR2lMVm4vaGhKWU9JVUVjS2lyZWpDUGFRaC9ZUmZkK0Y1b0gzb1l4S2dCNGJZajlZaHpwV1Y0UiIsIm1hYyI6IjE0ZDE5Mjc3OTNiZDAxYWY1NDQ0N2MyMmI3NWNhMDliMzYzODQ5YzcyMTkzOTQyMGYxNjBlZDA3MTUzMmNjZTgiLCJ0YWciOiIifQ==