В Калужской области сообщили подробности о новых жертвах коронавируса

Умерли уже 29 человек.
Дмитрий Ивьев
11:36 27.05.2020
13 14027
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 93 человек. Общие количество заболевших выросло 27 мая до 3653. Вылечились от COVID-19 в нашем регионе 1123 пациента (+105 за последние сутки).

Скончались ещё два человека. Всего в области уже 29 жертв эпидемии.

Региональный оперативный штаб сообщил, что умерли 83-летний житель Думиничского района и 82-летний житель Бабынинского района.

Больше всего человек с коронавирусом сейчас в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах. Но за последние сутки наибольший прирост пациентов наблюдается в Бабынинском районе (+11).

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

eyJpdiI6IlpOWENrVmVvbkpya2lsRUZLMmtaN3c9PSIsInZhbHVlIjoiZjNkNHBJUGd6WkVXenZ5ZmFHWEFUZURvYUFQcUZ0b2FIc296OXJGQU5CL1BTVUdMSXJWRlpjVzkzdXVRS2FLYlNvVDRvc28rVWxOS3MrRDVBUEVCdUJ1V1d5VUdpdFdYcWFVYi9lV1RlekV1NklMWlBzNHZPT0Z4ZVBUZE1GQTNyYkFMODBDWXFtazdtaVJKL2R2bVo1eXcrYzN2di9mSlBuNmx2dSt2V01yZVZ2dUZGS0dTM1drM1ErTFFXTkV2N2ZPUDJRZ0Y0ZnZzKytLUXAyZ0lQMW1ZcFZyOEhEV1VlNTJ6a2lDeFVhRElobEQ0UkRNQXJHU3JVRUhWUFBJRTdXY1k5TnR6aG01VzFiM1ZETUFtelB1STFZTm0xMlEreUNpa3lET1FaNXZtelg5L3FyQklSWklGV1k5VnFFa3V0SjJyU05OZ2VMT05kZzE4NnV5QmpFZHczMG1CK20zaHlrUUNrL3pta1dSWG9XeWhxYk9MRFcwTS9KYmMrM2YyTUUvWkxRM0pWZkY1Ty9GVzNzNFRNWWZOZEhhNDRGUU1SRFJvZStyQXZJUFVaSU5aNVFERHVzbWQxeGJObHgwbmdEVXIrVWF3czNobzhvVVFRUVFmVTVyOVFXWWMrTFFaeFRjYlljYUpVRXFwS1oxSmh6QnptRjhZYjB4UHMzcTBnbmNRYnAzSEFVVUtGeEtidHdLcVRaVGF4VENmTFkxdXNocXZhUTZGdWw3aVVJRE5FWVhzZ29iTHA5eGJIa3A2TUZ5b1FvZ2NLZ2dmaUlVVmROWElwNjBMQ2RneVBJTVArcmxNM3M2OTgxWjUxL3FYVW5aLzZqZFdCRDBTbnZKSHd4YXEvVnFTbTJ2c0hXRjFZZTAyT0VoR1BSTVE2UXNUd2FYTXJDRDNkK2tqenYvdFlqMXB0R3FEVkhWUklSQmR5amVIMmdyekJmTTBrUnN5RGdKYUtGbDV0MVdJWUVsK0RaTG0yN3ltZ2ZlWHJRUjMrQ1hmYVhOZFVhNzlpVnZ5IiwibWFjIjoiYjBmZjdkODhmMDNiNDYzNDY1MGRmZjkwNTUxNmQ0ZmE1ZGFkZDMwODc0OGQ4MWJlN2MwZWE1YmVjYTAzMzhiOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InZkOGYrME9DbWloa1ZxMXFzd2lPL3c9PSIsInZhbHVlIjoiaU9FenVwazl0MXFRM2dpRjRyRWZjT2VoZkdVSCtlRjJad0ZuRnBBSjdPQzR1eTh5M2Fta0hUUzRYVTQ5bHpUSk5vQ2lBWG5ZNG5MaVV5Mk01VzlCTDBDc0c4dEtsYkFhaHZ4b3ZXNFROL3ZKb3RnNlZKVlpFVVJzUnFTeUg1RFoxSER6eGtNZk9lMGxFS1cvN1JPVUhwd0JLY1oyL0pKbi9GazJFU2p3M1hDTlpvbEdOYmgzVnl3a3daNHVmbjdaWjlIaS8xQS9mME1EMythQmk4ZXdPeXdXL0NObWtJRWF3bnVxNTdOMmZrYUMvWEcxVjJMczlBWFpCSjZ4SWZkRnRMZEpvWE9OeGYvdFhaZXBmQjRZdUNrREp3VDJRQWVFcGlhMWJkUFgxYWZ6V1FpcURoYUMvNTB6bXdFRDcrbEpndHE4N1ZMQW8zcnFTZ2hnWUZ5S0svbDdZVTljdDh5cjlMNEUwL1hQOTRuSEdDOWk5VnJYMUNyZkplbXBVZ2VrVnRkMDdiUXk4eUNGTG0rUTRZS0IxQWRaUDQwWkRHaFQzWFZLTzlxK2pmM2JLenFrRXVKTnF2Q2N2SDIzRzhKWkJIb2FTanEvMm9EcGZyeDBRNnlKdjdPRlMwZXdtZ3VBSkNkUlRtYXdHbXk3Qis2L0Jldi9GQjFwREh1K3BJOHVjUFR3ZitqcWVnYkE3T1BFNVk2dXZlWHNTWWJxbEtPbjEvRm5QOE9KbUtPNk9JdmJidmE2L1BMVFFyK0hvYlk0NGExVkwxY293ejR1anJKQktJVkF6VWo4OVpmSXdKQzhDbmEwUEFISmhzMzVZOXFncVhuUERPc2dyZURPdnVlVDV2UnVqaE8yVUJDSVZ4bDZVZjRtYnpVU0lsVk5vRlVBaGMxWTE0RnZGVC9TTVpWbGprVnQ4VUlZbnFMZTdqWmZhRHZnbkRwMUM2OUlZd1hDTGN2TVZnPT0iLCJtYWMiOiIzMTBiZjRmZDk1YmUyODJlMmY4YTgyZWE2NzAwZjQ5YjNkODRiYzFkNzVjYTFkMThlZGIyODMzZjg2NmRmYzhiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
130 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 13 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InQ0NXNnNmg4UENtSk1WU2ZQdUNYRWc9PSIsInZhbHVlIjoiTUlMQ05PT0JhbGxTYmMyOG0yOTFaYjVTK3M1SzdtYzZVeTBUUGlOTWRnNzgrbnJlWDRveHRlUnJMWUUvWXNXa0FIdDlIZ0hIYkhEakh0RDdaV3lWWE05cUgra3hwd1kwRE9XTHJiemk3M2hHV3AwWUtKTFl2bnlUZ3ZGMVlqNUFmdWd2dms3VFp5WUNVODNROHpmUUhiUW55ck1HSno5dmR5R3ZKNVpZSVI5WlhLTmNhT2lEZXg1Yll3U2lTeUpvZmRQTHIwNHhrUC9TRklFZVZ2OXpUTEJlYTdNaHhQcHRHQ2E5SkpxRVBxSjAyczlDbmZGK3BXZjBGeFllN1RvaTYwY2w3OVpEWWlXZnl3bjNncG5oZ0k5VmpyM2ZjY3Z6TzluWjFuV2xoOC9NV0paY2haKzl4WHpFeEQ2bERJUTdhSGI5THNqeDhTUmUxU241blhHMVVjY3BOc1JXWkVGQWVRcVRMYTJCbDhaTlo4NE9tU0RjeDVzRHNrbHpqSG5XUWVpUDNDckdMRDFHemw4K0pYclZCYnF2TWJidmZCM3Jsc0dCVmdTSHIwMzVLWFlWb0ZLL2JOUTh0dXRHeDBUQ0ljR3ErYlVKT3poZk5CaTVZQ2YzSUxrQlIvVTNOUThCb29OVzA2NXRXT0E9IiwibWFjIjoiM2I4MTZjNzRmNmIxNTg3ZmE5MGIxOTJkZmYxYjhmMmM3MDQ4OWY1MjI1YzQxODY3MGQ0MjM5NjUzYmYyMWI0ZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InE2ZGROendCVTdyTHE0eEt1SzZhN2c9PSIsInZhbHVlIjoiZk4rN3JwOGFMeSttMndIQUxBeUdQVnA3N2RiNWNhd082OThmTlNSbzRmWXVFdzhYVFdRUTdCS0w5a1paR0ZFU2J3Y3U0MmxQZGRIZ1BTRFh1U2JnMk9RYkVXV1NFcVBJZWJDTmxaRXVsOEpIeEhqc1gvZUxSQzA3eWliZkdXYWdNNlhvL09pQ2JlVERHUUZNaENSOXhlbDBZdi9wekNFVWF3STRZSTFOb1MzTDQycHI5M0lsL0xlMitBU0lWbVhkbFNaYy9MVHZIcURoMXBqRkUzNkRObUo5VUVYeXliUHJ5S3VaRnBXYWRuVEFvR2crZExuZ2JZenVMOWxWbW13YVpIV0dFQk5LbUpBdW9ybVd4Vk9KZ0FzUlBTNHU3WVF1VXhoeGFmYmJGRWl4ZUJpSVJvWEpGTVZKS0hGa1crTkUrcC92YldmVVRxYkx4NG13ak5vUDl4V3M1aUc2NGJzS1pxRnM0YStac1N2cDRKRjkxTHhHSTFLUkI5SDRnMHFZM05TelRwNlRzUWVBcmJzd2NaaFdtRk5vYVJKcFBxT2NFQVpieXNtTnExSXJMNElXcHFCeTJ3Y2RTOW4xa2FQc3ZJQUZHUWRkQ3g4d28wVi93d3Bwc3laM0JmZm5QMDJmbWFNQ2FNS05lR3M9IiwibWFjIjoiMWQ2YjZjN2JhMGJiYWYwMzQzMTY1ZTU4MzJiM2QyMTBjZWEwOGQ1YjdiYjI3ZDdjMmM0MTU0ODA4NTY4ODk3MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImtFMUtCdWJmWGhQUjVzUEJ0MjJoelE9PSIsInZhbHVlIjoiK05vZElZNDREdVo0dW1PVmh4b0s4aXRmY2QrR0wzeVVZeUtMdjJJMktoTktGVUVvbFhvZjF5RmdxV0hveG1IVFE1Ly96NlBnYkxIZUdTc0JIUXNobjFscnBGOVRzei9vT3dOaVBscDQyVDM4ZFo5L1A5ZFdoQ3FzeExHU3dncW5wM0hvcG5UMlFZZlFHTW9RaWJkNjVZK2c2akZYNmR3QUhadW9rdXZwQlkwRW1EQUNRQnFOTTZOZzNWRXViYkhOTzJjWjFJMG1wREt2K2hkaTdTdEJjelRTQUw0TGE3MkRmcWhvZTBtMk4vbUlZN1ozWE56ZGFpc1dTdFl2M0J5bVBKaG1JSk12WGdCNEhDc1JwTTNwV2E0OHFweGoyMjEvaitIdU1sWWMxRGZGZ0NEdlhPMjFFOUtHcjVJdmR5dGE0bXRoTGhHQThWTjlzTWx1TEJWOFBjV2hsWlE0MmxaekJCVi81enR1UmtRVWpGM0xwRFRsc1grTzdsVUxZNkhOL2FlNXhMYUxDOXVTanBxM3pXd2FsZldlUHJFdUtmWTBFeTljQTh5QlZTQ245V1VRSFliSXgwRTl2NzhwM2s4eHdZM0dKa3AramZFK25TRGxDbGZlc0tBOUNSbG9ZNGNFdGdTaEUwU2Q1T1V4dGtReUZBZWFIQ0N4NXVFa0VJd1ZVZUJLb01QQVRBTU81UGt1S0RmSTJJWjUzU0MzZ0hzRGVCaXdlZjEvNWVobzgzZnhOcm83QjJUSmpFcndzdmIrVWJVNGRncUtjTHZQZ290RVRTMDdCU0RHNGxJQS9ZZDc5S0JROVRFYTBmR2Z4Yml5L05kZEhDOFlJckZDbVhQeCIsIm1hYyI6ImNhZDkxZTdlNjE4MDI2NzE4ZDgwZGRkMDZjODM3YzM5YTk1ZTg2NTkyMDIzYWE3MmRjZjQ5M2M0NjZkZDRhMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImM5aXRzNGQydXNTNThRL1RuYStKS3c9PSIsInZhbHVlIjoiNGVsVmZIcGJJMmFJdlBobDBmd1ZkUDE5c3ZoRlc5cit6NzlRTjloU1d2ejVQaG1QclpMMmpjR1JnWFNKOVFZd3dhMUpIbGs5ZS9GcU1QeTgrTXpuYk9WNHhPazdaR0JHU0tmN0I4TEp3bjYvYkllMUd6SUdFakYwUlI3OWdOeDVSd29pTy9KbzlwOTgyMjdhS0tURmVVZncrV096NXI3OVpRWUlYeHRmMmdDQ1VCVjR1TVAvc28vSDE1Tys0K2V2Z2YvYTI4SUtSaWNiVHdtM3RWUDFvamszRnhQcXVMM2dEc1BJdzdEYi9xNGZwSE9lZkwwTzBCQnM1c2UwRUZyQ0U0b09ucjBrVk1odkVnVWZWMzFKQURQQUtMVTVsRmU2MCs4ZDd5VWRmcUdaRHlUWnRYK0tzaFEwaVZpZDRtdnBxcXR0dU5maGtMSVpOa1Q1YW5yUmU3WTdTRjEybERqTUdvSysydDR5TmNiblMwU1cvK2E4RkxkaUxBNmlmRFI1UU1KVWlvcU4xQmRqWk1EakdlSHp5alpHUWJXOUxnNVBFbnpqTlh2Si9LZ1BwcE9UYUxraFNNKzZXQVYxY2F3QWlhN2pXMGVYNERicHl1WHR2YTU0ZXNoNVFVQXMwMERJdjJMTk5GdVMxT0Q3ZEZaVFhNaFRlUmo2VTY1endCZWN5Uy82dkw4K2sxZmZjelhBaDZzVXlBMm5ZUFMzTEFWWXc1c2t2ejAwYWpmVXMwcFZWSEJMb2M0WU5BL0s4NEZGcVVzK3Q4WWF6WGx0emh6c0YwVzFOa29wcUNhcStzY210aVdGZDlEanZhRUVmUWtIcXFaZnNOcDE1Q1VVNVpCTGM4dEdMNjM3clY4Njh5UW9TOERFSnNGaHNjN3BwcUxXb1gwdWFMSVZ3NVZaMjU3WHY5NkN5Y0tOanFvRUNMQ08iLCJtYWMiOiIxMzMyN2U0NzhkNTI3YmRhMjkyNTliZjU1ZmNhNmJiMjVjMmY3ZTdiNmZhMTAxY2I1MjY0MTFiNjEzMDk2MGEwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InA2eTZaSzViUXZSeUQ3ei81L1c3U3c9PSIsInZhbHVlIjoiZDBUdEp5T0FLd1dUQzlHYzdCdVVMYURnNHBFcHhQTm5nQWduaStSMFVMU1d2THp2dTlJOHpVSllWSEdOdDNydmlLMmlxV3lBZTk3dC9nRGxtV2k4eG40VmRrYk1INC90UGVoZXVjS0VYM0l6MzF1THVJWWlXM1V5U1UxdUYrN2Z5WHNrYlR1V3BTQWd5YTJoUWR3L1J2VS9SQVNkUVdFcENob3p3Uk9CN2hrL1RyRUk4WUU1eGxla3psTFp6UWFmUUZObmNSNjBXdlZVQlhDRWdwRERnZTlMWHhUUnJBWUxBM1Rhd2UyVnhpdFJ3R3hNUjVzWUdZSUoyMGRNcEpEcEVDRHMrMzk4K096ZG45UmZMajFYdmEwMFdWb0JPTGg2amVQYSs1VHB3Q3o5dVpVYVBlcnpPMmQrZVlYV2c0azhGUko5aUszdEJXZFFVRTY1NUtJZnJmaXhGdlREbSs4VVQ1UHVia0FDT3FMTDZrS0tjdFBySk9sYUo1SnZkVk9ZbHlHc0VqczRhb3F5azFaVFpERVhFYmdhNU1mdDhMQVBnQmJnQkdrMVdjcC9YNmp6REpNVTNLMnlMRDNyK1htdCIsIm1hYyI6IjQzYWU1YTY3ODQ3ZGE1OTMxMzgxYzBmOTgwNTQxYjU3MWRiYmI3ZDZiZGRlNmQ3NDA4NzJmZWFjZDliZjdmYjMiLCJ0YWciOiIifQ==