В Калуге нашли пропавшую 21-летнюю девушку

Она не выходила на связь с 30 июня.
Дмитрий Ивьев
08:01 05.07.2020
4 11707
Читайте KP40.RU:

Вечером в субботу, 4 июля, в Калуге нашли живой 21-летнюю девушку, о поисках которой ранее сообщал волонтёрский отряд «Лиза Алерт». Информацию поисковики опубликовали в своей группе в «ВКонтакте».

Как мы уже рассказывали, девушка исчезла 30 июня. Где она провела последние дни, пока не сообщается.

В то же время в Калужской области продолжаются поиски ещё нескольких человек.

3 июля в деревне Рамено Мосальского района пропал 59-летний мужчина. Он уехал в лес на мотоцикле.

В Жуковском районе 29 июня пропала 65-летняя женщина.

В Сухиничском районе  с 30 июня ищут 68-летнего мужчину.

А 4 июля в Боровском районе ушёл из дома в лес и не вернулся 78-летний пенсионер.

Тем временем

В Калужской области объявили о новом снятии ограничений с 6 июля. Подробности.


eyJpdiI6IjdlODgvSk1wVXo1TTNQQlcvYTBEUlE9PSIsInZhbHVlIjoiM0FOVDZRSWQ0WHBrTS9oblJlRDJoMDNwMUhoY3AxdGdDdUFMWHIzamVYR0lnZURjU1VTYlBiMzlYNkthTHNrQzJOZnhLTGdLYmlaMWFJWHR1VWZRK3BrZjlTYXErMWRIcGpiOFdvbG1BSGZYUkdOb1EvVVlSSWFqamVpM2xnOWltSmM3UGJzaU9RdkNPZGNsVEp6NnBjcENiZlNlS2NQUTJQSjZUTU1EUXN5cFdZeWlSUUtTYXhXVzFQVnQyQWU3Wnl0WkFoM1N5SmxFSUp5TTFpOVNEVHNFbUk4NHNHNEJ6WWZNTktmVVNib1hPQW5mMUtlR1V1SDVidHgzVlIrRnFTV1o2bW5qbmNuTXpOVURhc1ZaOVJuMmdGN1IyZndNcXdWZ1VmUzlQZmxFemVld3dxeUlwYnppd1lkdEt1RUp6S2JmZlltWFdPNi9OQjEwcHk3U2VjTHBJUmZvSjlrOC9YdVlEbWpVRndOZnNyUXFFSnhxc0NCMjlBZ1ZoeGpwbkNPQU9Ca3c0NmYxS3RlcllVZWF6MFcySUZCQkdvMWpwY0Q5L0M2RXMyYzhKU2xHNHQ2WFdnNEtpQ3I2NkNWRmxSbWpDVThrRWNDTGZ1a3FGWHJIaHowR2RPZERXalpCVlpabzJHaHBkWlp3S3Fmd1lHVHhuYmsyTnlYTGFIcW96Q3RUcHNackZUKzZwaDFPZmdGYUNaUWoybEtUZFl3UWJQbDhTZ0JXdWNuNDU3WWNZaHlBWUZYQkFIek9wd0F6V3lZeThkbjFsZEhmSlAyT3BHc0hLNDNFY3FPelA1a1IrRTA4Zyt6Yjk5c0hUWGhnc3VadWdzblpTN2pSQlZGSUxIa2NWbFdjc05COGswZFlYWUFhTnhqenFBTnQ2T1MwdUovRnV3SUZ6cE8xNTlQUlJVYWtPMG9jNVBqMWRvS1JsSHQ0R2FpMFNQRzlxRzNOSzEzeGZCdUZKMEdSK3FQaS9UR1B0dmRQMmx3SnBuMnJqWlBSOGIzZnMrZnJnZnJ4IiwibWFjIjoiZjJjMjQ3NzQ5NjExNmVkZWE3MzZiMDkwZWI0NWU4NWQ1NmIzNWFiNDI3NjM1YmQxMTI5NzcxYmI1ZDMwZjMzZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im0zMUh6T2h3SVFKTUM4NlphUDJXRVE9PSIsInZhbHVlIjoidkZhMTJrdHFvcUtxaUkyb3cvMi9peVljN2Z5b2x4ZkV3Zk9kUWZYdkZJMGJPRkZwbkZvUVRZN2V2S0xGV0Q5OXcwTWZsU05aNlRkRGRnako2Q1FsUUwyVEVaUTB1cWE3dlNvZVJhdlRrUEtwYThtRVJZeGsySk44Uys5dENXZm9YbHBiWEppMnNNdlNuem9KazlYK2djcy90REN1TURVNTdld0ViSngxcmRmcTlCa3ozSHVkSjc1a1ZLTFVwNnU2Z01CUUM0anN2cFdXTXZ5UndVdmcvbHAzUVhSZDRWMXNlNU9abXRpY2Vuc1V2c2dXWS9VaExuZ2NIQXcyM3RYdUlTeVVXV0JQaXJnYlhSSUVkRWdodmV5SXZmWkRxZElBU1pPYUdXU01VSDNYU1FHUG5ISjdnQXdtT1lTSVpxU240RnFvNU9MVkJ1dFZJZ3RpVldoVDZ0OTdLcEdNSnlCbDYvenRVQzh3a28vOEdlQWNYdFlHYkVZRVNtaDVMOThveVNyc0xjVHlNb0xWTVVRN1Y4dUc3Zm5tSVJueS9mY0w1Yk5HK0FUbTBEMTFjNUpBS3NGSnRnRlcwVHprNFpKNjhWeTk3M21JUml3TGJHWVRhc0pDYU9UNmxUZHRxblVBY2t0Wm9ndnNrVk9YQWZHbDBjRWFxVU12TzhXV1kzUlk5WHEyQ0ZGM3NPR2ZIZnpjUFF1NExXN0RtU0Q0UmR0ZUVaN2NLOUxqRVdNZXRiS2t1aGkxd095T0FjdldlOFlvRTh4eHZZbXZFL2poaEQ3eFFvb0JtSzRUVmk0TzJEd2FBOVNFY2lHLzhTandJcGtWWjlyWGZkVDljWmczY0NnNmt0M1BIQ0Jac2J3OGxENk5UczhZRWhEdFU0dnkzaWhsekhMTEJ1TllMSURxTmd6YWovbUt3cUQzN3Rvb2FidU01ak9MdjArTk9rdFpHbTBSWXFlajNBPT0iLCJtYWMiOiJkMTUzZWNiOWMxMDIwZTJlMDljMTgxMjVmMDFkZDc1ZGZjNzlmMDRiNzYzNTdiNDE0ZjM2OGUwMjY5ZDFlNGIzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
34 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNpZUJQWU9WcU1ZSFpEMVhGaVFRT0E9PSIsInZhbHVlIjoiSVRuYmFIWThNTEVlUWpOSjFUcDU3SHlSWjJOdnZHbEdvOHBoNStGa1prdkdsK2hRVjEzeFg0aGhGWGo1ekt2Z3dIRm5GUmJLQUJjZG9vRFAyMnNVcWErTnp0VXNCaDE5NXRpLzZwOWNTMTBaQ0IzdFNKR2RMQ0g0UW1Ea1NmV05JTXRxd1ZDTFI1OFJ0SEgrRGkrQk5xVmNpbitOb2d5c1hzM3NHa1lLODJlRE9wNDNacE5ydlo1YUx3TGtNdUwvdFpaWkQvYU5uTk1Sck9remxTd0I1YXRNMmR2S1E3UnZIZ3RIUE9JTXF5U2crb3g3ZUFoYVhZK1R5ODZ2SExSRTh2QUxLRXQybXJmcDRsOWRXUVB6ZFRPRCsrdDV3azhDMmtIMUhpUmw1SnVFRXE5Mkw0STR3ZkErZ1BDd2xnS1phbHhaRzhQN0hKd0x3SkVKa2hvbTJEWFJQVS9NUUdIblhxejFjUUZOYUxuZnl3akl4YWxOV1BZZDJ0UDRJcUZuWSszZlByOTl1bllXaUlqcldPVkRieGExRWRtd3pERkhIdm53UnJZTnBMMSs5cm5RVW5sL3E1QkNhZkNBbWxleHRJQjcxRGxjM2ZhNk9rdUFhbHFkd1pXeC9lK0pOZ0oxMWxoVndZOVFLSWc9IiwibWFjIjoiODBkNWU3YWUwNTA2NzU0MGQ0NzdlNDQ4OTg2NzcyZjNhMTdlODAyY2VmYjViMGQxM2RjZjgyNjY1YTU0ZGU2YiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlZmTVE0MmdtK0pmU0ZHVDNMb29DbGc9PSIsInZhbHVlIjoicGJleDAxTGoweUxXcDdZM2xucDNzNFd6cWROV0kyd0hOSzJvdEpKaGlEVTJBQlpZNTN6Q2dHaEdUNVF3eFp1dkdsd1IrYjI2dTljSno4R1RkdzE2OUpoUVRwbkZvem9KcTF6Nys0RGJBVHhRcVlKRllPdlVGQlZyYUhYN1VEZmRrUVh0TTdyalJpQzVNTnlVQUtQUUpiSDFPQ3ZQdndHcTI0RVFVdk9zeThNc0p6dmw0L0didUJtaWZBNVYyOHY5NHVCdC8vU0VSTTZJUldDT1lYSDVuMHR1YlBHK3c0anc0UXduQVBySHNQRWdKSXhrNG94ekRtV3hScndNZVRBMndhckYwNmpZU3U5L0FaYzZYUXJ3WFpQKzVIVkxZOUQrakFweWRsa1VwcU1VMlBKekg4cnhodExEc0pJVGVFTlM4Qnl2RDE5bkI5UDhpd095L05CdGRIcVJyLzluUDExb2ovMndHeWJyOTUzSFNFeEdDMmROUVd1NVNHcTJOMVdqbFRQdTExd2NKeGFxQ28waWM5K1VQdnpGWGFSOXU2WHRjWk16NE4yUW5JSXM4RWRkaHVQYjRkV2VqYkgva3Z5Y1NtMUplUTRBK0lwKzdyQXBMdUlZcE84ajlWOUtsRUxFM3ZobFBVT0xtVEU9IiwibWFjIjoiNWQ3YjJlYzBhYzg3NWEyZDdiNjA5NTg1MzdhMTk3MTNiMTM2ZDE4OWFjNDMwN2JiMjM3N2M1NDU4ZGRjMTcwYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjBNNWxDcVA0cEFxVXFPR0hSU1VVc2c9PSIsInZhbHVlIjoiUkNkK2NoTURnZmRSVVlSazV2dUpyam9VTkdueUo4dXhwV0lRWUg3ditSQnJ1Z2ZveG93VWlsOXVwR09vQ0d5aEtkWnpacGRIcFVmemw3ZXk5eWxCS3lhWjBGOHlRV0R6MGxqa1BXZSt4L3lCUjlORFZPeng5QmdDZzNmdjhaNzNza0pIMnZ6WWdCcHZvTHNuRytpeTZFTXVlT3RuZTZxUG80M0FVOXBLbVVBNlZhZTB0ZGsyOXM3bDlJSVFkWlJQQXIvTmhLOVg3WlRZSFhGeTRxRGtBb3Z1a0JKbG1xVUtSL1JtZUcxRnFScldxenNPNVEwSU9TTEpwMWlQZnNxODcxWU01Y1huWFc3SjVaNkhhVkZkNmkrazhFV2VZelhBSEhWS1kyU3BJdVhVVlpRSEJtcEpKaGxhQ3NETmhXQnJ1KzI0Ylp1NHZvUGVvdS9BT1A1VnRTcy9KL2dmck8xWDNwL0VEUmExblAzbW8zQUNHYjVxK3pld0N4a2pSbVhNR2dLbVEwbzRzQUU4N1JXMGtGVWQrSkwwNnJOVXlaMERlSTBRTXZyWk9JVHhlUkpKd05Hd1RTaG84eDVucHJCRXZFZ1FyejRVNXJzbzk1bG9iOSt4elNQUXhRSmkvWTJ2cUt1TXNteUJRREQ1U0hLck84ZGhQSjVieFgyWEFYRG5jM1NqM05LSUFuckJpK254Vi9tYlFuYzU2ODF6c2tSZUZleUdZOXRnditRbHVhR2haVVdtSm1Yb2xMN0tHV3ljVzUyM0tMMW9tMFdXL3AyRlU2T0FjbGtnWXEwWjBMaFh0TDFaVlprbnJwdXB0Q1UzNGRwaXljZDM0cXk5b0htcCIsIm1hYyI6ImUwODY1M2FhZjcwYjdiY2YxMjg1NjI2MjM0OGNiNzQ5MzQ5MmI0YTAwNDcyNmUxOWZkMzBiYzYxNzQzYjU5MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Ik1OZnl4Q0VOazBkbXVuS29aaUd0cXc9PSIsInZhbHVlIjoibmZxam5NM1FESzBnUlRJcjNFa01qVzFmQUN0KzBmbzliUFE4THJmNDdGSE9oZGxnb3VhS3g1ZWxXZjhSR01rQzNGRHh4c0ZUaEpsVStzSnZ5MVAxZ1FSei8yUjFyakExZklZTUdJT1d4amswZXhaZGxNb25BY0F2Nlg0S1luMVZWblV4QVFlQS94dmNYNStNT2tUU2daZFl6bjNnaUJ3RXlrVFRWN2F2WUhCQUQ0WnhjbDhXUjdFRHdYTXNVZXE3RnBqWFhyK0cwaFBsTlBtOHVIOFQxVmt0YkVqUUtQeXNTRTZPQzh4UzlaVmsweFhabTBnLzlKNHoxMWVOTjloTzEyRHdzQXhLKzg5V2hNSHZVMWZqM3NSZnlVdVJEKzlhR2htS3ZVVjlCRGdRL0VNUXJrNytKK1dFZ3Q3aE0ydDdmaHIyQmFTaC9zYlQrNU5NczRLUkhRaFUxbnpUVU9DWUZKenlrZHFpeVUzcGJLbTN1TFJadzdrRmlJSktLMTk4REs3bXlhYlowQWd0Y3ZwN1ZQVlUyY1g0OUNaSHBnTHVXOC9BYXJxZkRWbE9tVDE4OUhVTnVpZTBnWjdhZWN3dmNhaENiOXZadndNaS95VkdQVGRUKzBEa2ZqaUpNNURPK1V2RFR1dlpqMDlmOHFLL29xaDRIcGcwQURjK2g5ZGVhZm1QRy9xdExTOHBQTUNTR0VqYys3ZW5wMXgva1VMQ3lGOFZLcVB0TW9uQVN0aGNsWk1jRjFlejRQT2xuYUVrTkcwK2wvZ0FMMFE1b1dNUTd6cnEvQkN1dGYxaDZqWG04aTJ2dHcxVkZoVmYyL1c1WE9RTW04cU5IckRZSUJFZTBodHBhbDhHT0xVY2RkQmJSWmFDMkNNbk53TU1yZFN4Y1lRSGg0RmE2aG9ZOGM1U3R3TW80YzRJRlg0ckN1Q3UiLCJtYWMiOiJiNzNmMjRmYjU0NWQyMmE3MDU2MGNlYzNlMzg0ZjlmMTMyMDU2ZjcwNjA4MjA0NGI2NGY3NTliMWZjMDYzMGRkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImNTT09MczEzUUMzcEEyQlgrcS94OGc9PSIsInZhbHVlIjoiN2tvTWN6K25nL1RWc1V2QUxFS0R2OE5hbjZvZ1hjYkpRbU4vSXBGbHVZUStPMlB4ZlRsalBCcDdWNjM4WUNJK3lHbTNUZXJ1SVYzc2toUUhyOTVaZnBnbU1PRElDL0FZUmNzSVlIU2xtU1NwdTlPdTRvaWRwUXdubGNjeXJlT24zUTdtb3g2cGdEQkxUaFE5V2NpS2FqVTdkMXdBOENqcnJDUlhhQ3lsTWh3T0xmUlZsY3VDNzlDVnZXM1UwZHFkWWdvUFNIVmpCZVN3TU5kTlZ1NnoveTFGMFNsTHJxY3dnTFZyRHNwSDBsblE4dXF5SFhSVTdmQVdXcWtMMFV5aFhQL2lqdDI1TFpvaUZPY2lvY0RBTGRUNm1XeUl1SnRyWVVoUWgyZTMrenk5a0wwNm83cEUxOVZtQkpTSW9LOGVzY2NZUndFMFd6bzJmdFYyNkwyVFpCbVVEY3lFTW9XRjFMVnBiN1Yvb2UvbFFwd0FDOUM5NWJPdk1rYzNKeEVPazIzYlhCZURneSt1Uk1OaENvSEZwZG11cW5JZDdxVFdDZ1pJR3ZHLzhoNW85OEdXTmhyWHc3Q0ltOWZ2bUhncSIsIm1hYyI6IjgyMzUwZTI0OTY2MGFlM2Q0YWFiMTg5NWY2NGY0ZWNmMDhkNzJhNjE0ZDdlMTNiNWUxMDRkNjhiMDczMTU4ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==