В Калужской области девять человек с коронавирусом остаются в реанимации

Один пациент подключен к ИВЛ.
Дмитрий Ивьев
09:32 30.04.2020
0 7878
Читайте KP40.RU:

В стационарах двух калужских больниц находятся 344 пациента с подтвержденным коронавирусом. Такие данные вечером в среду назвали на заседании оперативного штаба.

По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения Калужской области Алана ЦКАЕВА, по состоянию на 18:00 среды в реанимации было девять человек, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На обсервации в Людиновском районе - 23 человека, в том числе 9 детей. За сутки в регионе обследован 651 человек.

UPD. Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Калужской области. Приближаемся к тысяче заражённых.

Тем временем

 В Калужской области продлили запрет на работу кафе и ресторанов. Разрешена только доставка. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

eyJpdiI6InZxYmlRSlAzTlhwdDZucDNIRUx3aUE9PSIsInZhbHVlIjoiWEliaStzZEs2aGZYZExjSWVBVlZBTjVYVTJKU0pDMWdtd3FrRkJwcjM2YXlLMVdKQlRnbFdHcHZlVVhmMzA3VlFQemF3M1gwaHFWdllaaEpsaHFWUjRHeHIveUFCcFJHeVhRbDZ0b3pLL2o1NUZYZ2FzN3Z5TWI5enU4aDQxV0k5MkwwdDBRZ1hlSWN3cVYxT09yR1o1MFR1M2RVdmhpUTQ2UVFheWlkLzBhN3ExY2hZaHMxZHk2NUsxS0FiNE9Wb0c4NVZkUE8wdFl3SThhWXh0dW5QM2JWd3lWemIzVkVheFFwb1FZbzFYRktiTGd6bTBNekowNmprbTlzVE1FZ3dLU1VjSStUMFdTbnpoU0xDSjVtbDFxd3FaalpNWGJvWXhXM05oSW9vRkI2ZXVtYmdicndHa3pvQ0kvZzFubWk0THBMSEZYZ0RwcmlzZDNoNWlwS0p1aXNiNFhXbFJDcWFHUHBZY1lFU1I0anNsNHFKTnpVMjJDVE9zVVVIUHpNVWllWEY0QzZlVlJjMWJjZXhTMVFXMHZ0b1MxQXhkWG51d0xBRk52MmNXdWtraTBOdVJqVURyVG9DVnZQOS92aXY3QTl4QURBR1ljQjBuOERtc1BCekIxRytQQ0VZUGhnVGRsYUZkVjJCMWlTajFMNTBOTHZqSE1LUzdNTzJLWXlScitOMm9nOTBJTytMYlZxVlNyYVQ5K09FMFAwVEZCbWRkc3BWTVQ0MDZjalhFYkk4SDA1dHpMVkE5LytsWWR2ZVh5aUlUdmcxaStvL3hUYkxRMERIdDl0Q0F1R0Zwd3o4UDVEU1B6cFdTS2d1MmNGNGNyalJtbGpXWnNtSVlaSFRtZWNQNXJyQ0Y2ZEo4bWZ4dU12Y2R1cXBQMVBWNzNLZUlkWVRVTlQ1SjdiN2VSQXV1TGl5d0t1YXlETmk4eW85cXJudjMrSkdQS25yd0RVZjNoUEdNdjZaVjhaKzQ3aXFhUVE0Qi96L09aM2FmVHlkZ2kydk1KNUJweXN6V1NqIiwibWFjIjoiYWExN2M2ZWE4OGFhMTZmNWM5MmNlOGVlN2ViY2ZmOTk4YzM5Mjc4ZmZlYjAyY2E3OTcxNWE1N2U3ZTY0YzlkYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InVxOVhIVUFETEd2WkNJNDNNSmQ0V0E9PSIsInZhbHVlIjoibCt2NmtTVVNZSWtXWWxyLzNEMXh3bU5wMWx6dlUwWUtIamRqSzhDdVlDSGMvWXc4NlpQWC8xSlE1S1llUjNOVzg0U1lPWnVsdk5LcFhOUlNJVll2MkZCTk41UUNyQ3ZYS1dNZDZCNGVlSVVMdmJaTWRkd3Jic3h4TzVNU3V6NkxabnNUcWxFYWF0YmpIcFhHNzZvbHBPQUZuVSthOVN4L1FTUGhlTjlWcnRoL1JJYnlobnJnYlJMc1N3THY0RVZURk5xeFdEWVVLN3ErUGlvNGY1bTA5VW56U3lSNUdQMG1EQUFGWE1WTmh2eWlGa2JFTVBJODdVcUtCZWpTK2liZVRHYmIrUGJtUThmUTduS0IvZW5MRWg1cTI4TzJNU29VYm1mTnZYVk9MWjd4Q3psUmpCeVRFM0gvYnE5NHViRW8yQmpVTlFDcS9MMkFqZ0JpYVFVeE1sOStCaXFjNVQvaXkrc0xUL3VJQ09pdHlkV3NDZEE1RS83eVhxbXFaM1VsMmlNUTZHaVF4VEZYbHdiYU9MSVIrbEdqbkpOR2FxRDJNQTQzd2FOK1ZCRkhJMXhEeWxtVkVhelZ4NnVCR1BTL0Z1c2t6aHF1cjA0NzArMnprdmRwREMrQ0hlVVpTQzkwaElwQVVHLzJYNENCMWdMYlV5MnNLM0g4bmFzSkdJamlySGpROXowTzlydG5PSVJmV1hTYkVodWJ6SjBacjZZOFIwZUcySXROM3BpMUh3Nzdvb0RuUEhKaDhBNWdBV3kzaXJDd3NBMG42bENGWm91VEpxSHlqT2xxNXlrMDg1ODlCTFQ2K2daejRER1c1dEZYQ1RYQm82SEZxbEtsSGhtRHEwRUduYU5NekhVc2lWcGVxbDNTMlFiSmNHeWdkQzhrLzM3YzAvREJESE9jem84bE53M21YYVRmeSs5T3lCL3VvemUrMUJTVzdrZWF5S09KS0ZSaTlBPT0iLCJtYWMiOiI3ZjU1MzgyZWIxZDdiZWRiYjIwYmFlMWRhNzZjYTdmM2JlYzc0MWMyYjk1NDNhOGI4YTY2N2E5NjM4NGMyM2JjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
34 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImQwUy96M2NjTjMyUlNCUjZVT1BraWc9PSIsInZhbHVlIjoiV3BVUWVVTjE4UlUxa1p1SkxYN3Y0OVlYYmxxSVNXSEVSdGdRQjlYQUJwWWFKSXFLREQzOVZWc1MzS1hjUEMzZ3V5SFZhWDVNV01xcGtCaU5OTjROcEt6N214YUlHalVIUFBkaDhIQlZlZXh1bTZIT095Zit4cDdLVHM0bnQxWG1KeGJOUW8yWlliaGxsMEhrWXFHVDYwdVlxaHMwMTFVR3RtNnFWeDNTWUhCL3RnTTdoSFpwdnpYSk53bEsxRXVWTXNqcTErL1hlVDY3Z1F6K3lRNTM0TGxGWm9KMUxzcVJXbURxNjdhcUJReW40Um1ta2UwOVBhTGVHazBFSC9FSFpremtNU1JXc0I5UC9NMlN5SkY3QUpBKzRmdnl3TFEyYSs4aFA3VS9mSlJhbG1xekI2Wmdjd0w2VEdqc1hYdWhYRlRIQTJVYzZtQ001dVhoS094MjlLUTB6N0hUdmdYSHREaXdIU2ZXclF5SU1JTndZYS8xZkdaT3BqSXozbTZCNXdGVkljS2c0WWd5VitUamUxeHc0a0JhTjl3YzFkZ1pqbmtLc1NJL3hPdjluSTd4blg4bWpiUHRURXAxWWszY2tEeC8xaVh5M1hMZHQxUVAvMDUyQ0Y5aElGNENWL2dBREtjaFFna0c5bzQ9IiwibWFjIjoiYzIzZjI4NzdmMDQ3ODlkNzI2OGZjZDYxZDZhMDRiYzcyYjBlM2VkODc4NTc4YjkxNDQzNTUxZjAxY2Y5YmQxZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IndCTytGb0V2Qk93T1FBcGJ5dnJ4UEE9PSIsInZhbHVlIjoiYTlscnZDenVtNmI5K1hqNmpuOE5aaTRBYnNST3JRSytZZWJVUlIzUkhEREkwTkVhSDlVOVU0QWU3Y3llSlpmWm45a0JaaGhLckpWR1dYb1BQVkJpRzhqeU1mSVNkcmFnWjF0YVpIdS9BVnRac3pzYnFXVHE5ZW92MEpTK0syeERpVnRyWHhaRG96eU54RXUyQlY3TzYzQUR3YUdEVWIvcHdwS3BuNDdZZ3M4SGZJblhQK25IQkh3VHdqa2J5WVIveHRyVk1pam4xQmJkbHBJTmwyZHB2aXhGV3BmUTE5TmFaSVVBWU9oZzZLcXZuUjZQb1ZWdnRZa2hiRm1uNjN5Mk15d3pMcHJIcFpHeWtVV3dUaWRBQmtXbDRoQ0h2VHBUUkl2KzNVelpJaTFidWowUkY0QVVXbHU1WUt1U1d1NC9EOXpOL25LOXFBUUUvR25jSEVxeEFkVXFHWXVMdUlRSGsvckpLanhpZTlSTjRHaGNwVVdVTGFkVXV3bm1LS0lTYkNoVDE2YkZJeG5pWDNwNzYwMndnUnpzTXlvN2pzb3hUS3dwRUFrU3J1bWEvVTVUdkV6d0psRXdTN0VVLzVhaXI5b2RONjVsbENGU241c3ZGY01rWURMYTBaeGlKSWdTSFJrUCt0K0VmbVU9IiwibWFjIjoiOTVlN2ZmNzk5Zjc2YzJhZmQ4Y2YxY2RiMzhjZjk4MDU4ZjY1YThlNTdiMzI4N2ZiMWM5NzZlMzhmMDgxNWRlNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkVkb3ArancvcE9hTU5LTWJ2anJOU0E9PSIsInZhbHVlIjoiNlo0SVozRVpLQ1hVZ1RUQTFBRWNmVkZIKzhVSk8vRTU0Q2ZoUkJmbW9hVzBUL2JyVnNpZjdDNDdrZnpMbU5tbHhUaDhrQ1FRdUduUVRLeWZ6MEZEMm9lb2lzNjRnYy9wcjB3anJzcW9yZDF2NmFTbzkzNW4wOVpHNDVJT1cralduVGJMMTBveXc1dFlQVmhpbmRBVzlSZUJBSUo2bTZGYmFGOFlpQlREUlpRcW85ZVlOTTQ2R0ZRSk5NbjB4RVVPUXhxckZGZVZoQVFZNUNkTEc3cmFXbWxDQTlPUUd3cDVsVDA3ajUxRDlLWThvbjJGbW51Rm1vMEtKRFVWL1VpUUFYUnZ4QTdFMlVpSVdPRWcva1NLNnN3OFc4TWovRHdzejhYcER0QitIV0xlTldIalpBNHBubDFtTldSbktpc3pKOW53WFQ2RzQyaDE3OHpIZGhlRXVRMXo4MmVBTU9pZ0dDMTFKa25CYlR1Mm54VHhtYmVqcnROWlNyMk5wbGdTS1ZmbDgxbUZUV2JaUEJtcXNCdVRTcERsem1tWHgzY3ZjVU1YT0UwNmpuRHhqa3VNalNJQXRaa05jZlI3WERyWFVvN0E2U09jYXozVjlsQzNVM2ZiY1hlTkVabG1XWmdNS3phOFY1TXBLczJ0cndTY3BzQzBkSGcydFlGcW1Xd1FjVEpQMnpiU1RlVjROcUZoTWcrbjhKWUVCMHU4aStrVnlndVNrY2VsNThEVTNkZ1V0OW0vR2sxNXdCMUY4blc3YjUwR1JidmIwa0VmTm9OdjM5VVNyU294SjhZNisvdEZyZHIzN1g0NGxjOVh6UUdXa1N6VGJvZlFNbnVFRlEvVSIsIm1hYyI6ImIwNjY1ZDJmYjNiYzcyY2FkOGQ3ZDNjN2VjNTVlNDdhZWJjMjZiYzhlNmI4N2EyY2M1MWJhZjdmMmZhZWI3Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InlyZDNQblJIcDRBZHBXRzhyV0E2ZFE9PSIsInZhbHVlIjoiRU1PY1RjYXpHckZpaVRGTTNvRjkxbWlFaVpvOGt5aEhyN1RjdFNoWWQrdDBQTHpOamw0SnZFbU5JMXJpZnNBMDQvN1ZocVhnN3VyM25SL0k2S3JrSUNyamdTVmg3UnJzaVFLSmxPK3E2Q0JnN0pIUDFFUnRWTmxjT2JPOVFTOVNNYVd1aHlOSjh2TTVSNHZpYWlmUk1TZS96VGV1THVQMlVsZG1tVHlKdGNqSDhFTXRXYVZxSHlKZzN3eDVFNHFtNDhFTUUydlBjQUMyRW9zY0dxK2VkaUFwNFlMRzJySXRGRXVScG83Wm8rNVhOSGd1Yk9wRGFzZVNWZ2pSaWtIMXIyMUQvd1BLSkdDYUR4RkhBOW9iWE1VUkIwMUZpZVRzSUwxMmdKbytYVk9GaGlRSDJncnNOL0NIVjBUaEQwZWFYNGVpdktTQ2pLNGNjWUF1cFhiSW95dmFyTGdFWnd6OTRpdUpEd3QwK01sd1lQd1RUaXd2dFhsT0Y2a3VHZzJrNHpyT1oraGxOM0ZnYlVkS09DZUxUYWFmQ1luM2syQ0RHL1BCVHlYeVdTb1JnZTgrU3lYRDUrbldySjN5Q3hYZzBYaWFmRFhrditHVUNrQzBYNnY1T0lmZDJTUEt1SWNRUzZiVndNNWZRYm5lSElHYms1RkZJditDN3FKaTlTZUtWazBFWnpHTU1IeFFmakpmWWNiOUhtNCtINnp1TE8vYVFxcU9RQjZGYklVV3ZqZVd3MVkrMHRTbWxKYnE1V3lJSzRTL3NYblk2SXJSTktVbFQvMHkzYVVBQjBLVUhueUl5eERJckM1bUx2eGxuRnpkWnNUTTVpSnhaV0JReWFLZ3dwU0g3R1ZsdUhMN3h6SmJJak9JeHdYVU5vOFZwc0cyZ2pLZ1ZBWnRUVUo1eWJ4aG1mVDJXWUJPei9XVmxEcXQiLCJtYWMiOiJjYjI3ODNjYzgyZDlkZmE5ODVhOWRlMTcwYTFjNGYyY2YyZmJmMDMwZjQ3ZDExNmE0NzViNmVjOTgzOGViYjEyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InUwVHhTUlo5aEc2bEpMU2xBclRmcUE9PSIsInZhbHVlIjoia3BiR3BhaXpIMDByWTFOelVmaWJTS0ZjVFhQTkxRNzNiVHNZMTI4d3BRSjZsaDY0c1JJSTFxY0lEWmNuQW8ybUhwOVA2ZjNybXBiZHNSSjR6ZXgyQ0JWTnZlNnkxYlZ5TUVVMnFrNHJDOGpMZUtvKzlXVVZSc0FFYzdDdS9sSXdQMVk3L3FqL1NHeXYrczhXeWdzbEFtK2pHcklzdFpGalRZV0RyWnBHZ3ZCZU02K2F6K3hNSUNHQ3h1N3RtTzV1NlpyRUV3Q2JrQTRrWUNnUVBDL3NhWGEzeW1wUW9UenZlK0VheFEwZ0tkT3h1RHJoSUZCNkFoY29NblBnNWxvbndVYnBsZWlhcitFUkVhRCs5c3BUdkJ5N21ZNjA0clBVS1J4T2JjS1BtSHhDR284TXF2Q1NZVzBMUXUyd2x1ZHpGVmQzakd0Ukh3QisvUWE0amZlVlp1WHNDWTJUZU1LUHdhdG9JZFBPWlNTZkdoMks0cVlqSXRCNzBLaDNQcEdoT2JvbU5vamI1UzZ2aTR4ZUl3ZjJYVi83eWFKWE9uN3FLdFY1cWt6Qkw2Yk9pSmZ0RVBYVmM3VFFwUzJDbWlubyIsIm1hYyI6Ijg3MWZlYmYwNjYwZjJlMzUwYjc0MDNkOWFjZTkwZTZkMDRiYTA4YWMxZjU5MTE2NGM2OTNhNjZjOGNlZGY0ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==