В Калуге на Грабцевском шоссе вслед за электричеством отключат воду

Городская управа предоставила список домов, жителей которых это затронет.
Дмитрий Ивьев
11:46 05.08.2020
3 3071
Фото: из архива KP40.ru.
Читайте KP40.RU:

В четверг, 6 августа, в Калуге отключат воду в домах на Грабцевском шоссе. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение воды в Калуге 6 августа 2020 года с 8:00 до 18:00:

  • ул. Грабцевское шоссе, д. 116 к.3, 118, 120, 122, 130, 132.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что 6 августа в Калуге на Грабцевском шоссе отключат электричество.

Тем временем

В Калуге сбили 11-летнего мальчика на самокате. Подробности.

В Калужской области опубликовали список безопасных для купания водоёмов. Подробности.

 


eyJpdiI6IkxjeDlMWU1vdGd5WmVTQ2lFeGtuanc9PSIsInZhbHVlIjoidTRQcGczSk5GZk9QS1B3UjIwRnp3bVVVNUJoc1M3U1JvMXpmaXM5SmM5ME5JclFwY2Q5MlVWemg4TCtxblEwcU0rMGEzSmQ4MERoWEdCdUNiNnpJaG84bnBZaEdySG40cmN4MTlPM1NTeFFXci9PcFlkK2plcFVrc1BKc2ZLazJ5SjEvUWhSZGFJZXFDOXhZTnFORC9ncnZmdjQvZVVaSCtwVVdxS2xKYjVNTFZpR1lHLzlwU1EyY0dLOGR2bW85V0NKRjdSUzNRZ2V1QjdHVUowWUpHUFpyZUYxeXZ0ZkE0QjRCeFNHazJOMmx0OHNyc3NGWmlYU084MUxZdU4xWnBZSWp6VEpVTW9zakhmTjJjNmR2ci9YMU1uVUNFVHY1cWxNeHBGNHU2ZUZzU3QydW5lRHFncGsvbEM1ZGxwbXZwZ3B3MHpxdmJFU0QrMEtLTVlTYStlMDN2NEFoM0hIZTJmYkQ3U0pEL1JSSFlFbCtmRUVwaUNSVEFQbk5BYytDNU00cTNVaUEzbm4raVM2R2pWWWdKUzRQN0lDV1k5bEQ5WWswZDhEV2tzU21sd0Jla1pMblZ3NzcramJZSXBhL1lBbEFaRkJhWTlwNGp5VzlXUDdrTnFUdDk1TUFOZnBGdXBMR0h2a3ZCRTM0Zmo5Z1B5UU51cFlJUEdRNHBHMzlBV0tHZlBaN2VTV0NDZ2MrNTFVQ0tHZTErTE5TNVlGWFc3ckwrRmRYTDZxdkVMRTQwbmkzQXRrNEw5OWxjV2tRV3BsS1N0M3dmYkxRWTN4M1hXazYxQ0VjRFY3T2g2NUw2ZUFEREZUNHVtV2p0alk4TlBzWVM2ak5oeFdmd0Q3Wm1WQWdJbFRCUXljYzVtVFhqS01wSkFTenZNL2UwTnNRT3lBeGlFM2tlZnFXZS82QkJ0dWhYTGd3OERzQWVHTWZvSjhEWlMxV2VnSE5QZlk3QWFnditjcUxIcXVLbVlRWWtndDZDUHhSWVMzMSsraW9taVM3YWprQitsQjB6VnF6IiwibWFjIjoiY2E3M2Q0OTExZjNhZTVjYjM2MjE0YWJmNzIyMjFhMTJiMWUzNTY5YzA3NjE3NThkNDZjMzlkMjVlN2Q5YTAzOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InhnMU0wenpSbzdDcjlONlFVd0ZFL0E9PSIsInZhbHVlIjoienNiQ3VmTk1iT0JualFvQWFNdW1ONEhmMTR3ajlkSEs1VGZHbDlNSHhMcVBtZE5KcG1lMmIzRGNRem1UTGVRSEdDWjhCNEU5b1IrTThXM2I1d21USTkvV1FiblBqc0gyVmw2cjVlWmt5TjE1cVNpSFdVK0czTWlwRXd4YVpzZDV6MW9HZmwrakR2elJUZ204SlFHVERickxyamtSd1F2V0JFblhBSDUreU16a2owejVaU1FXd1lyRlFySlIxWTJKdldwcEYrT3h6SWwyc3FaVU9MUmpxQ2huK2VCU0hObVMzdWNKak41M05TdkJ3THJMVWhpK0ZoVVZkeDM4NkNHZWpBMlllcmRGTVAwRzBrMlFsVlgxSzV4NVNnS3JPbWdVYTJJYW04MGJSK0NETHlHK0M3YUsybmtnYlJkalpMVWhyMGhoTWJIMW10T09EbkZBR211MTFIVVZtWlRTRk00dmp6UnhoU0IyaXVBU0ExeEpzTFlBSkpqZmdSOHEvK1RFNHhhZjVKWHNteVJlZ0VCcytudTh6L2ViNm1Kczd2RjA4SlJTZVVOS1hLWVRwWjJHQUttMjJEUFFPRzhZbGlOTXNHcUNOOGJpUklNa25CL29DTG9OVVU5M0VaY0lsNytrckVPMDJ1Qzgvd0s1c0VIU3dTVFc1anRtdmhnNzBqYSsyOHcyUHhJNnVET2w3TmwyekEwTGE1YTNXcnByeUFxNTdXSGhFekM0bmV6MkwzeWtlZkRoUlAvNkpyV1pIOFJ3WVVnM3E5OGdtVVVSWHkyYStJRjFKa2xJLzhkS1llbWl4OG50eVdSVWtqaVdGZlVlSkpvbG1vZXV2MDJTY2g3OTUxSFRNZ0F2aFJWeFZ5T3JWVyszRlNsNXYwcUVPb01tWGhCRUlUd1phOWxha2liNkxQZnRTS2ZVMEtJbEpFK0RubkFCYlBMWVlOZXgvQnpmMmpKdDB3PT0iLCJtYWMiOiI4NDQ2YTM2YmFhYTk3YmRhYWVmODlkYWM3MWE4OGUxOTU0YmJkZTdmNzllMzBiM2MwMDA1ODdhNGYzODQ1YjUzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
35 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRkejg4aE9RYmQraDM0YS9wRGlEK3c9PSIsInZhbHVlIjoicmdOTXlKY25EbUFFSlRMQW4wekhYV0IrUG0vV0dPRE1NZ3pHWk1sZUcvb2JObHJ3R2VRc1hjVlJyV09BZThMR1MwbmoxbUhscGk5OWhvTFVFS1V2Z3h0dWQ1QjRmSDFDTW54Y2pJSWRHakQyOHpBTFZDRTczczMvcG5LQ281QUdNSlZRbFNGZW4zUHNPZ2tHYjkvcXp1ZXZlazZneTVYRzlEUVFuK0U1YkdZTEJ3Ky9YeXorK1BFcjMxTUVmem82NEt2U1VKT0M0UUJidXY1eEhpRXlHMC9URkI1UnlqcWhJMGFVS1g1SWlINXVGNDdRNkNPUFBaTjlGOWJyTEVkakJWbGVST2IyZExxbEU4VTRBS2ZRUmE5VUd4dmpGbGtyTWlnVDAxMEpSS1pnekljakFnbGVHSFJNUUNwRTZVbmovaGkwVURoVUJGZVJWR1JnWEJzc3lzQytKaVBCak1tVjZwUUZEVjZJVHFoNzJjbWtOZHUvc1JZU3UzYzd2NmNKMkZ3SVNuNnRjdHR2RDA5Qk0xYWNvZWNjdVN0OWtyaEZQWGk5VS9nYXQ4VTFXTG1abDhZeldOREhSc1NBbHAzdXlHcW9XcHBGSWFIbEM4dm1zYmhrQ1ptQ0x1YXVuV2tsWlp0ZkxnZDZOQVE9IiwibWFjIjoiMzFlYzg0OGMwMGI2ODk3ZmNjNjcyMTY4MTIxOTkwNWI5MjdjZjQ2ODc2MTllNzM2NjViNmRhNTFlZWM3ZWE0NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlRheTFDN2tiQk14NVdERHdSclpwSUE9PSIsInZhbHVlIjoidGlNZXBRVkpmdDA0a1ZEb29HMWVLYm1KaFUxTklQdW13R2p5TVdkTnB2aU44cFVXajkrRUNqWWRuUWUvdnI5UFpwaVYrWmtkVUoveDdJcTU1RGI0WldRRDdlQkZTbHFUZkZzWlc0U0lyblFRcEdGSEdmTXIySzVURTA3aWZra25LMVVaekJtQVM2TFA5RXVUZW9HNGh1bE5mMUxiS2ZVQXBvSmpXY3RZajc2N25xR0F4MVhoeFd1WGpaSDZwd281NDBJWEhqanZZdFUzcndLUjhpVnBkdVNVMXhzcFBKREhUY2xweko5OTVyTUhrVGJvR09kNWRXbm14YXVnYm8yUkgzc01oblRwSENRVk9OQjVnWXQwbUNkWjliYnVERGJsWWVNaEtOQ0NjckR2cDJ3V3I0a3ZTdDdxT3RvZXhDVk8yeGk0TkRGTGFtZy9pd09NVmJXanpxMW9pajNiZHZtYUIyVEEvTkF5enNuelhaWDE0bXl4QWl5c3RXNi9MTUk4VXVBTHJXazZsRmhGMGRadGhJeUxrR1lqc3VYZmVIeEtyQnJ0ZXpkUHA4b09CRmNQSUthWWN1NjFTRktnYXdiZ1FqQzhrSjZZdGVsV29PdndvQUFrVmxmT2pSd0dEa2w5TmJPbGpCeDRMRTA9IiwibWFjIjoiMGNmNDRkMmUwMDIwZWY3YTRjZDE1OWI1YjI3OGZmOTkxYTYxZTQxMjhjYWY0OTVlM2EzZTcxMWY2MmFkMDlhMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkFCdHA2bFQ5c0VzTHYvbGlJTkJVSEE9PSIsInZhbHVlIjoiTExWZ2lPMTVJZTdZTVpYanhqaHlpZXA4YXNxM2dWSHRBR2NiTEUvaHYzSWlNbDZvVXJLWXBkU0U5OUFpQmUxYzJvM3h4Y3JOcGczUFlwL0JmRUlGcWRUSkxBQzZJSWNjVkFWc29uZXA0Rmk1MmlwR2tJMks4UVZIcGEwZUQ5a3l4a0kyVU9Ub29Ycm5oR1hKc1hyQ0w3cFlTSDI3NjM5N2xrMVUyeFFyN2N5a1hIUnZCd3B5S1VSeXh6cy9oSWlNT09BZHZQVjhtb0dlWkx5c1Q5N2Q1dmdwS1FMV3haYkhQVEh1Nnovd3lNbmZTQkViemF4V2xQNHlqTU1hR3B2YlkzQ09adi9zQnI1aUpXVS8ySHQ5UzB5a3VLSkdtMWF1ejBSclBpRkg4TldtRkdQY0VuRHRkR1RKSTlPbkNJVzR2MEM1MlBnUEFNZk5DY1dJLzc0ZWNkUExJWW4ybk9YTmI2QlU3K1ovVEhVeHprU2ZBaEVhbmlpQUsxenYvemJhWXdpSnorVTd0VG0yTlN1TkRER0dxZjRFck1JQnlOR3dNRHZWaS9mSTdHdmY2dGtyNlJ2anRSRlNOMDZRZk1IRnlSVzRLV0IwVXMzUncrdVZrKzNJMTIrTVc3Ly9IQTMxMmozbkZzVE1rSXBrZjBkOHpnVTBOVlM1L21QQlhidVp4bjBXOXB4bjE0YmhUWWVHZDI5V3hqMVptZ2hENmw0Y2ZLT3R6SGxYTFN2RkZkcklKVWFxQlFqdFl3Z2NDRnVYZmY3V2J0dHp3d3JyYnF0RjZzUWdHWnQ1YTdYWDVKckdPd09CV0RMWU9jOSt3bm1jeEJVM0FyOFplWnNwK0ZkdyIsIm1hYyI6ImEwNTc2MDc5MzBiNDg2NmM1YTdlNWEwOWFkY2E1MzI1NTgxZDc2YmE0MGFlZGQ2YmJiMTE0M2JmZTFkZGVlZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjRzdkVSeENMN2tRMVlQdlF2ZHNlM0E9PSIsInZhbHVlIjoiZGJhcFk0c1JpWlRYMXhsUFlGWXRRZGg3ei9icjFJNVFNa3dZU3FjK09pSTQxWkM1RTNWOHJabFFubjdSTVNKVE9TTFNXbi9vQjJibjFqZU54VUZibkh0NU9tQzl3V2cvOGZCRlJSNE1rKzlVOEI5RXNhdFZhemQxdzQxVVhxUjRhdmhUK1lscU5FWEFlTFBWL0VVUzc4bDREZ3VEMmUzaFdIc25GejBXbE5OMEdWTG5rMGJPY3U5NGlVL0hWcHZ5QWprRHc4NUJORTcrSXBFZ2F2M25wRlJWdXpkOGZhZnNQNXo4Ky9FTG1MOFhkSTF1RWRkMkRXRDBLdUUwQ1FyRXhjemhLRWdDOEJ1VzhTUHdIcGJpaC9TYVVrRktnVHlTWnhiWTV2Si9HVDlmVTRYVVFwOFJFSE91L2prekdsVHl0N1pNcVF1UlFkNEgxY3RtMEJzVmVSL3FqNEhDRStrM0d4amxEVHVjUERrUkoxS0tublcvMEJKRWhTRmVXZER6MlhudUR1OVhEc1U3YWJ3K0RITnpwcGJXdy9MVUtnbG0zNWNhb0dhNGY4Y1lVNkRmblF5UHRITjlvOWJrbEdmYmIxbkZkdUp1UkpQVldpRmJMYkt5eitQTnBCMDAwNkxzcDRZblNxWjhNRkhBa1BCQ29DaUdXdk5LVzFNS2J5ZmJPazlmNnNTUXhFOUpjcHFsTEpXS1VHUU1pMmlqWHcvWmtBcnMyM2o3MUxicjhoanZvREgzdXN6YVlUNHpmWStlaUZma0xDTVJGb1BNN0FXZ0o1c2FORW5vNWkvQ09vUXVWSU9aSHFHUlJkNW4yYjZvYU8vMk05VUs0cHZmR1hmYnZlZ2ZXOU9PWE5neDVtVndCaWRJdnR0S1lXVyttcTNtbFBlTGRvczFYTllZWG1OZ1FlLzZUYmRwZk9BNXdaSFQiLCJtYWMiOiJjOWRiODhhMDY2YTNjNWQwMWM2M2RmNDQwOGUwYjcwNmZkMmRmMzM0NDkzN2VmZmMzY2NlYTk0NTc1MzE1NzQ2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImdkamdOZmFwNy9GSjluYUx3a002ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiSU9ZMmtIUVhKVWNDbGwwREtDMzdTditMTWVzTTlXUFVUSEZFTXFtM3pmSlFwZXlRaVZ4eTdYNkJBNHcxeFFFWm5iQURJcTdlVGFIRkpZN3Ard3c3OHloMDQydGxHMExVam10M1VTbjc2blVrS1hwSEd4Wm90LzhTYUdVczFvejc2SFB6aUc3QjR2aFdQZGNyRWxGSmoybUZsQjJ4eVBFODdvaGNVZGQzVGhnZXV6dVdVa1dVT3pLTWcvdnprTUR5MHdqcDdJZHpycEs2YUVub3o5UVVDYlIvQUlRaDdaeUJsVmljKzduT3gyemRSTklHc01HTEl6RVNVaGhoVVBUNEZFSk5tamJ2M3kvOWQwT3U0dFdPS2tnZ1lEMnp0SHlmWTJPd3Rqdnl1VzlrMFpPZXVvanllYVZxaU1RRzZPOWJ5R0F2SUJyTGIzWlpVc3hMVzRvK05QUHRFM3J6dm0zNGZuSk8rdHZYaW0raTJEUnJiNVB3cGZUNVd2TFVqOUUwWDF6ZWltajVuaFdQaFdRMzlmb2E3MDlZbTQzYnRsVE43ZW9NWXd5aStsOHFhUjVTakVmanRyaFFMT1RRWlpCSyIsIm1hYyI6IjgxZTVmYzE4OWM4MWNlNTJkOTQ1NmRkNThjNmVhMWYyMDMyMzI3ZWIzMWMxZDU5Y2JmN2MwM2ZjMmI1NjZlNDgiLCJ0YWciOiIifQ==