Главный архитектор Калуги представил подсветку будущего Дворца спорта

Смотрите, каким будет новое здание на пересечении улиц Ленина и Баррикад.
Дмитрий Ивьев
11:44 22.11.2020
28 29060
Читайте KP40.RU:

В декабре 2020 года в Калуге планируется завершить работы по строительству Дворца спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад. Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ на своей странице в F***book показал, как будет выглядеть новое здание в темное время суток.

- Главархитектура Калуги разработала эмблему и брендбук оформления новейшего Дворца спорта в столице региона, - отметил Комов. - Использованы олимпийские мотивы и стиль времён первого полета человека в космос, юбилей которого будет отмечаться в следующем 21-м году наряду с 650-летием колыбели космонавтики.

Дворец спорта Калуга

Дворец спорта Калуга

Судя по этим рисункам, Дворец спорта будет носить название «Центральный». Именно так назывался футбольный стадион, который находился на этом месте. Его снесли в декабре 2017 года.

Последние фото изнутри строящегося Дворца спорта мы публиковали на прошлой неделе.


eyJpdiI6ImFRR01udE5aUzVzRkVVeHlpWUFzM0E9PSIsInZhbHVlIjoicW8yY0pxNlA3b2xCOHM2aGJNSFJvRlgrYWE4bURIVVg3VHVYaFJrbXRUcDFCbUdTKzBMcVdiZHBDN3BCRDdsOUxUalc4K0tQODZYSnFENjFuemFTeHFYbkt3SWI0Y2VVMm5BV0tnQjJpL2UrVDdOMkE2VFl5NDFiMnVPYnJPcERmenVzQXJKWmZjRTU0MGlnbGpQa0hudjZxdjZLMWU1clhjVWo5V1B4eGV1TVM3a1lmZDU1eitISHNtRlQ4K0JCQkl1ZjBtRUVqQ2Rza1czb08rcktBZDdmaTl0SFY1ZDE5bGx3R2JKcjhwcHhvYUZIR01DaDNVWDkxV2Z3ZlJlbE9jTXI5cHFJUkNDczJPclJ3cktHSXl4SjFhQVQ4VXNlK3VOMDNybVFMWU91Y2tpdFdEWk5wbkhvU3dDU0wwT3Urd2s3Nld1eGhxWVE5aTg4UHRZS1loSTVIbDdOeGhVcnEwZi8ycmtjNG9wTnVkQjhWMFAzTjl2SDdEbjM2a0kxWmpuMlBqVm9MSWZMTU5MUlgybm9jSzJld3pIOGFHSGwzSTBWN2lHSDExOHFUMnBJTmN1dEJJR2ZsZTJUOU9sS3RMdjV3MUJRTm9TYUdkakFSTWN5dWxNWGVJMSt1M0JuTWdrZ0NoVnJMZFkrM0tFK0dUV2xTeGVjdEZQVXNvajEwZE1jVW5zYWluZGtiQVNtcWxFMEwwMW5lNGp4c1YwM01vZHFrTWVnQnBXUG9NcHEvRVZLaFhESTFzVTZlNWVoY1hWenk2b1RjYTRxT2VtajBGMWd6SjBqdG5zaGFUcGpPbWRZMlRoOU5Xd2JSVUFTMVJXSlBBVEp3TjhuVVdPcWtzMzlaZWo0eW9MRmJKL2k5d295UnJYZFc1UWxCcmRPUDVaN0xCMU5ycHkvRTJkWVFRRVNDMndnYzlLOXI0MU5yUG9YVnJCVDEwdGcwSmQzOUZKMlFwbVlUV0ozZEEwVktuemVvcjhHaWFxVFdUWkNQVlNUSnhkOEUyY0dYUkpkIiwibWFjIjoiNjI2ZjdhMjUyZjUzNjRiNTAxMjhjNmVhYzc4MTE2YzI2MTUxZWRjNGIxOTQ3YWQwZDkyMzkzMDhhZDYyZTY3YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlRDdUFwL0h0cVlHUDZsNndpVmV2Q1E9PSIsInZhbHVlIjoiSEZLOHB4a1JPK1ZZemVBdlFTRFFKd0JoSFFLdmg4NDhpTU9vT2h6aWU1V2FVNDZCSjR2VG15WnV5RTc5dEN2cE5FdlJZOWVqZWgwTnJoSDZOM3JUZzg0V05sUnh1cE5qMEx3d0tBZFV2WlUwaVQ5VHZMQmRzMlZ3YlcxUTRFejdXL1hNTWM3U2lDRzMxbG9RNjNTWEFZaUZXbjJxNGpLMlNza3BsVitneWtZOWZHcm5pWDNnYzZPRHl6YjR2bjhvd2RWUVNWL28wRUNlSnZ1K0lLWkYzaW9UZFR6bjg4Q3pmd3hDekk4c2xoT2NWTndyUEdBM2dtL0ZweCtzQ2R2ZFdDVnRHK3pOQWhRaWZwclJmQ3ZNMHRmZktGSFlTNk44NFVGVmlMNEpMamNwRzBNZWhXdWJ1VlBNYkMzaWNNc0w2eDJzeUtMZDg0amtleThKd3VKamNXYlhiYUhtbnNZaVZXU1ljQ2dDMU9iY014REFYanV3a0c2Q3RHOGVKc0JaS2s2aFdnMm5jdnozN1ZYVmFvSUhwRVVJVi9jandWdlRHWFkzZkxTc2lIRjZQU1dIL2pTMnAzOFZVaXZGMHh6ayttR2R5K1BxRUhzY0tmcFZia01SNzJ1L2pYUU5zdlNaWUJZMyttWVJrd3NLdkUyYWRQcTNPR2U0VXF5M05aTjFPbWh4TU9CSnBoVzl6ZmFBdzY3MmZydmkwY1dpSVdIZ0xtL3N1TStXbjRvYjI5d0dyaUtxV0ltNS9EaVR4RnNnMlRQL1BjQVNEeWZISW5JWmIzWlRVWTVxdEpvRmNnbkpPcXdLNGNiMWZuOTh4WmJGcnRFcXhwYllQOFhmcm9hWUNhYVVWL213YXRNVXBwbSt3SzBIbGlqUk9Od0FiSVhDTXcrdHAvYXNKUFZnNHFBd2VwYU0xOGRmVTBnWTdjeG9HT1Q5L3JHZFZHN2t6MUY1UmdtcG13PT0iLCJtYWMiOiJmYTkyYTMzZTVlMzMxZDg0NzUyNTk5OGQyOWRlNzM1NGQxYWVjMTM3MmZlNTIzZWU1NjY1YjU2OGQ3MmNmMTJjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
160 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 28 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii8yWmFzK0JDNFQ3NVFlRGxBVHJqTUE9PSIsInZhbHVlIjoiZDVzaGI0eHVtcTJsMW1KZUhycnNGV0prbTZwWjlpQ0VpWlJLOGFMTENOMWxCR2lDaDJGNnM0dEIyOG9hR0Q2dHhYdCtqZHo5Q0hLMFV6VkRjZU9sQWcrQjU3TUdqcWRXWU1vcWhNRDJpRWV5Q0VpVVpEZWdnWWtCZGZRYnMzWm0vaC9YakFVQUlGVlptOTRxOTdLOEdhaGEvQW1ZcGRJY0VrdjJxVlRFS3ZPbk13SGlsODVqWDFQSjh5VVc4NTN6T3RwM0dOMXY0NDFodWN0aHhxTVVENTFqQkdMams5K0IxZ0l5UnUzNGhudEVpY2toMmhJcXhHNGJyWEtodUQ3azZDWTFEanR0Y1FsbXl0SGE1WXpaSHI5djZ4WmhNa3NIZUFCQXZuTHY3bnVLaWlyWUtOMU40czF6WWlINE85SzJveU9TWkhIUytQRHNSakxzN3RGaHd1eDdxRXVUNVZxa2pDYWRiTkxybEMxdEpMNzkzV1ZCNWp2YUZDUkhiU25lemV2eW9EK0poNXRUQmJBWjJvWmFkRzJIRmVBcHVNSFc3YTd1b09uMzNrK1lsQXkzaGxxczRneStBd1k0enpjazNTTnlXa2pJR0lHeDZaaC94d3pPMEF6VmM5Umo5TDh5NkkyV2ZpYnUybzA9IiwibWFjIjoiMTQ5NzliMmY1OTJkNzBiOGY3ZWQ2ZjUzNGQzZjQ5NjM2MjZhZjE2MmRhZjk0ZDMwNGRkY2NhZDlmNjE2YWUzNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlIyZDlIOWNrSzhuc0ZFd0xTelhRNEE9PSIsInZhbHVlIjoiaXBRMVoxR3RTN1ViQjNlL3VIcmMrMzJJeEhBWlpsYkhYanN2azBvTlVhQmhDdzZ4MllJYUhza0NvcUpqbFFIcC9mSDhpVkp3UHh6SjBSV0VlSDNlRjdsMUJiZ0F6VFA2dCs3YTJoaFc0WXMvNVBRQ1l3UnNsb1Z4a1JQaFlTaEJ3dVAwK241RkdzbjRYNnVhNFFibVRTN1JoSDVRWUY4YUlMcEdMcVRwT2Z5YmsxWERQT0NXUzl5SE9DMTRuaHBKcjZJMnk0eVBTSjNTUStUazdVa3NpZHNPQ2FVR0pXVGtNUzRTSFNaMVlVeHczUUEvYjBOaFJiRml0VWFWZWRUMHo4UzlqVVFjK2FqYjhlZlk0elRRTHFNOG14VG1naGhybEppcEhPWmlDZlIxUUVFeTdHbkZaOHBUYmJQb0I0NVI2c0VLVFYrNUlHY0IycGhnNnhGZ2pGZklBSjRhMUN2VjRtNnYrdXRRVFZmcmF5RWhLM0hXM3BaU2JOSXllR3d0SUtjZHQzQ1JTbFBDd1k2Z0NsL1NiKzhQVjVoS2orcC9WZjFqOEpPOURSMytxSnluaTlrNGNLUGhzQnp2RmQ5eldSYzBNTnRPOWlObjNBLzAzaExGZGU5SXRkeUUzSFhOQ1ZTSU42VXRCQmM9IiwibWFjIjoiODFjMDQ1MGExMzQ3YmQ5MjliY2I5MmU3YmZmYjc4Zjc2YThjMmU2MjE1ZDZjZTIzMDM2MzhhNjhkYmNlYzBhYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImlJaW44eDg1QWtIR3Baa0VKY3Q4S3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ1JwOVZ0Y05JVityNkxuMmRRZXFXMHhHZkUvalRJZ3Q4UURzT2ZiMEw5QzZqNTNoRzNJMVIxSTRpNFNtZGY2V3g1VUhtTTdveFBIRWJoUENBVHUwcG1DYTRvcTYvYXp2aFRuR2x6MU1qSUZWd1dzdTY0R0MwWGVpL3VSTjdXejhpcFpQUzFCdVFyKy9aUjl5bVdRTkRuQzZLdXBTeTRaZGIvcjV4WjBJZnN6UmJneGRPRkpMd3hjczR5TFFMTEl2NjZnUCtxcjNBUyt1ZnRwUURSQ3E3MlZZZmRJV1NsVmNaTXYva2RBSzBXZTdlQXRUN1JTQk9Ba1dCaVNsK0tTQ0kyZVAvWU1Tc1NPQ09lcC9HV3cwRE00bzJSS09wd1NHR2pubWJXLzEzNDVIYVV5TkpyblpCbTRkVXhDQ012Tk40dXMrNlBUVFBMUmVIMDJranM1am5ENy8rbDlBWGlLLzZyRGQ3WjYxKzBOS1ZJUC9UNGUzbGI4L0RBOEo4aEZ3YndtVklhU0NRejc1d0RWZWRsVnFTYTc1MXlRMVVOWVlqV3EvVG5kZWp4cWxPMlFpNHFPRW5PQjB6N1IvWWFsK1BDTVk3RnVseFg2M1UwMGd2QlAxb1lBMVFINVNob2Q2bldqbFpMNmgxOEJFQUJzQllpZWFvUkpCRmVpZ2daRzZlRHgrY01EaTVnRHpnQk1KcFJmUjlDQ3RIaCs3ZkkrNk9UMWYrKzVpU0JvS3ZVWTFDZkdmSDVkTXkySGhBVVJJeG1LQko0SU5qMXh1WmRBd3BGZlR5M3k0Q0lWVHF4eGdPRXpsaHlqVFBJbklOQTV2a3prVVl5WEhPamFNZFo5WSIsIm1hYyI6IjBlZDU0YjJiYmZmY2E3ZTYwN2NkZGNjZDcwZGM2OWY5YjNjOThjMTFjMzAyNjFiYzM2N2VhZDE1NDZlZjg3NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IjlyMmg4ZC9IMitxRG5LY0xkVUYyVmc9PSIsInZhbHVlIjoid1dXWU9xREdzUGFtY1l0ZzV6eXlid2ZMRjJJYzg5YkZhSDBnbDlGYm1HQU5vN0VVUDhENFN6L0FDNTVtSlQxelRNejZpdEtJRDA4bWNhMDVwamhBUi9ndTNiMVg1WDhIcmlTMnIzTThyM2RuWHJtM2dNL2Iwbi9ieUpzS25FTStLUXdZcnhZbDI2d3lleGE4RlB1d3hHenpIMUc3WjR1dnlBSjA4aThtRmdMZHhwYWdsbVlPZTRlVHN1VnZmb2dQS2hZcVlPdnZETG5MZjl2NHNRb0xDbWQ0UlJIcVB4WEgrTVVDZUJWRnNXMHEyT0pOMi9oSVlZMy9lbVdXU09qek5scUNUa2pCR1RNQmhVRHNERjJ6NXVrRTd5Y3U4N1Rjekg4YWgvdEhrMWNnVGZ2VzAwWDVSUEx1U1JCemU3TThNamt5SUtvdlNEQWk4bTJoVURveXViN24xeTZOWjBlZnErandFTlVwK1NIYUpZdkptYzRtRnllSlVIZlZJYVQ2cVkwNm1yOUVIM2JGZHRYajRUeGtZcm9TVzc3UWpTLzlaaHU5RU1udVArMTdhTmJKeEVKVDZDenJtVENSU3c3V3IwbnBpalhVd1U1YnRoUEl3a0hya29jVklWZWVmMndrdjJZcTNSOVhPK3V1cWVPMlRESU4wK2IwRGVpcVFrR0o0dkM5RitTdXUwZnNpN2U4Njk4N3NEVjNOVEdhc21GZGMzRUJpWFd2Q3ppdzkySkxIY3kvKzFrU1d6SmdjK0hvcmo0cVh5TFdsSzlUNXBza21UOGRKY1JSZjZBN2RVcERvSnBLR2pLY0ZWTlBkQkNXRllSRzdVUDZZU09RMEczNzFwQ0N1Q01heUppeEpBa0pmR044R3JXQnpPODNXR2pJK1ladXVPQTlicEYrbzJXQjRVTUh2eWVOUjRpYjBCSW4iLCJtYWMiOiI0OTY2ZTk3ZjgxYTZjNDNiY2NkNTg2MDkxZDQwZTFkNTY2ZDZlNjIyNmE2NjUyYTg3NjNhNWY0NGJjMWNjNTFhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImJBNU1FN2xjOEJ0S1p6NFRtbFNNOGc9PSIsInZhbHVlIjoibjNWY1hFWHNyWk5rNXV0L2pDaTNsV3ZtMlpCRVJrZThEZnlnY3FlclQ5SjExY3Rhd3Rpa3RyWi9jQ1FMYmZheW83dmVwS0J3SHNBYStWT0ZSTlJqaGhjNWdhZmgwd0lzMnhTbW5WNUNPbDhmQXdpdHZJejMxYjNFOElXUTF0cTQ0cFd0S3hrRms0WUVCSGNZMFZxVUV4Wkp5dzNlaG1BTUNyNFJzRGVyYVZZWG83bFVKUVEwc3FHQ1RoQXFpV1duczk5K0hoSk0xK3hRRzFpc2JhbDZvaEFUM0w1UzVtTHRTaTR5ZDRxM1F4TVlQVVU4Y3d1MmY1WnNESytCbjdBWjNBek9OTGp5SGRHNW5mT1JjTDdyTW4yeHEvQ2hya2s0eWcvNGIwTTlwOEZRRTcxWHdDb2V6WWJpWklyWkpsMk0rbkJqd0NJMEdUWWp0aTIxZ2hocE1GWWlYUzZIeHBzTjVidldaQ0hzM24wK1hLU2NSaG9rWDMrWTJQK1U1SzZLTFk5Z050NXk1ZENhUGs5VThkcHNCNWlRVFgyQ0RUMXVEeXArcDlEcExSVmFoVE81K1JkcnlJY2w3amtycG9IZyIsIm1hYyI6IjkxZjMzYzZkYzRhYjMzMmE2MzQ0ZDBkOTdjMDQ4NTk2YmI4MTRlZTAzNWJiZjFiZDQxMDY3ZjRjYWUzNjMyNGUiLCJ0YWciOiIifQ==