Коронавирус в Калужской области, последние данные на 19 июня: выздоровело больше 50%

Актуальная информация по эпидемии COVID-19 в Калуге на 19 июня 2020 года.
Дмитрий Ивьев
01:00 19.06.2020
0 4663
Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Читайте KP40.RU:

На данный момент в Калужской области подтвердили 5462 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 63 заражения, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Это наименьшая прибавка за день с конца апреля.

Выздоровели ещё 76 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2740 наших земляков - более 50% от заболевших.

За время эпидемии от коронавируса умер 41 житель области. За сутки новых летальных случаев не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжает 2681 человек. Больше всего - в Калуге (657) и Обнинске (626).

 UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 июня.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

eyJpdiI6ImE3UzNhazRwd2d1UmVqcnEwVzJGY3c9PSIsInZhbHVlIjoiZDZvVlRaTlJOdE5wRmtVOUI3VWpDRGhHRXBBNzlwOGlZam1DZkZoa0x4c3hua0QvdzZFZUtsVmhtck9jbUoyL0l0NUlRTDdQR1NKQWZ3T0kxRTRqS2dJUVpVdEZzMElENmRBNXBMemNHdTRGd2V3d2RNbDJraHdicFlEQUc0NHVjOHpBMHVJRGlPQU5TZnJnRmNiZ3hnZ1laNmRwV0U0TElmTGdCMXplMk9sdzRyYVZIR3cxQ25uelA3cWlXZFhYa1NGcFVwMXBWdkZtTDBveGxQMlI4VDZBSzF4eEFzV2tBRWlWS1BNeEM5QnhYa05ZekJXeU5GbUMvWUFpaDBJcGxUa1F5aVVuc3F5WktZREJIdDJrYitFVFNCT1VweUZmZDNTbjFaUG9VNDNRZnZNalJGSGFTa3FXTXU5WVVwS002aXd3OXFYdTkvZ3RJOUFJaDFBUE95TituVE91R2MrbjdUQ01oMUVLVTZ3UEtiQmZCRWJkbm9taGMyNWhxcGpkVWZHUkZMT2VTeTlxTlZ6S05WZVhDS2N1Mmp5ODlhOC9MYng5cFpRZzhqR0VtaWZnUFFKVGJLSmJ5Y2Y5V2x1dmtzMCtITEUrR1ZKZnhVa1BJcW9jWE1aanhQYWZreDRWSUlaaThwRE94dUlMaVR1T1UvSml0YVg4c2JSd2RyZ29LSFdMYmhwODNlV216ckxlU1JUcGtNaHQyVVAvajFyaUlTbVdLa1FtNkRUQmFDekFXamhJaWJhWUZxQlQ4UUdKb2t1dWdtdTVoNURCaWxDQXMzL05JZUR2WEFiRlpYNW5mVHZYRXQzK3dva2NuLzhiWXEzS0prSEZOTEJGY2duRnQxMVZIRllQemcxM3QyMWViM0JsNUdWWHl2N0tKbE9RZG1icW5yVU9janJxaWsxRzBKYXFBaVByZzU0N0s5OXJZa295ODNFd3hhMU80VkJiRVV4SEllWnFhbVgvV1lEVEovdzNmdkR6M1Y5UlBqTkg3V0dQc2o3QWNHSVdMR1g3IiwibWFjIjoiNGJiYTA4NTg4OTBjMDA5ZmJhZTIwM2ViNzJkNmU1N2Q2MWFiNjJkNTdmYjc5NzIzNTFkYTM5NjBmY2FiMzU0MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkMyTGtQUGRGVmNwdDZCamZRMnZkYkE9PSIsInZhbHVlIjoiRVR1Ky82Zy90dXM1ZGJYbGptUUp4MkJsR1pTMEtzbkxPRVA0WTlXL2FXclVpK3M4a1I4ZThMeDdtUGl4TTZrNnRjaHQyUVlzdHFzL2Z4M014SFFZQXluYjRsdTF0YVR3U2JpM0h2TDZwTStYWVE3OWtYOUhjWjJleDkxV1Z2QzBTUzFiN1UwSmRkRi9abCtzK3ZTdmVVdlhpYStlMFpZYmJ1Y3F6dHRVcEtuLzh2aVVJdGVob2Z4eE9oNFl0STBDUmNyWDhoM0REL2RXbm5JZFVIamVnTmtFSjJZSXVQL2hOdTFVdkQzLytVOXZUOHdLVWt6QWNHZnZyTnozUUZuZGpBejYvMmNIdE5BQmRwYjBXc3ZXMExkR3liUnA5NFk1eW05RkZ3WlB2UUFhR2w1ZGI2UlRHS1BqbWFkK1gvZ2g5WHFIaWUzQnRRMVhnZFhGbllXRHFrUmxHVVhaYnlqMjVWaituOWR2UkJrZmlFb3VWT1JiUk1pMlZDLzBVUyszU2VnUGR1aGN2eG43OThtNit6L2lpdmdMQ2lDQ3R1WU41T1dGamZSWkRJb2tSTVZLY3NrdG4yNmJnSFpkYThIT1BYS1pGMjJIUXQ5OFl1VkF1YkVyVm04QUh6YUhQTTRzdkJVZUZENFF5dHJGaEpYck1EWTFEZ3VOWkFFWWJSWis1dy9PNWZMd1dYTHZZckZ0NU1ySy82czF3Tk1zQWRwRmdPc0R3Mi9VK0xYMEFhenNlZjEzVzAzY0tFK2xKTlZkMjVsc1ZPM1h2ay9HOURHejNGMSt2TW1NQjlEeG1USUhMSjJMQ3JNV05IOXlKY2NkZTNyWEpLSDhYb0JhWE9OZytXbUxPbGc1VEFCelRkRVJ2Y1FWZjl5dk5JejFNZ3ZQZm5BVjNkbjNlR0JMS2FobU5EazVJOUkva1JLNklyeGlOV1ZUMUdJbkoxbGsvbk1UbHRqZ0R3PT0iLCJtYWMiOiJkNmI5N2MzZGZlNzIyNjNiMWUzODc2MGFmYmE0Njk4NTkyNTE3OTI2YTlhN2E5ODUwZDk4NmExN2Y2MDRmYmVjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
34 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRaZFVmTkxnMU5mbFAwNjVHdUpzbGc9PSIsInZhbHVlIjoieHlFcTZXSXdxVDZVdDNoNitjWWVpRWZZVUt3U3JtOE1WK21RSWhpMmtKOVhBY0VkVmgycnhlUWd3Qk85cWFEWXJ2UjZFdmFqZDRaSmkxR1JNWmNGczRhT2JsZ1RWSnlCYjE3M2pqSXRMWHZXcTR0TWZHSngwb2QzUFN3MU84YjRmS3hWV0YxdG45eEZnZ1JZSFNEcFQxb3Mwc3lsMURVc1RtcThydmYxTHUxQkxoV1gyZjhTNzl0R005QjZLK1JRSWkyWlFPaThVdWVSN1BybjYraktNK3ViQi9QSFY0RGM4UU5halpSWURZdkxWdlYra1h5MDdjMnpmM0FrbHFxUnVjRjRZaFFDL3kySzl4WVdKRWJnUTcxK2tMeDBSc1RTODAwdktMRExmdnV0M3htUVJCVDV4bitVdFFpakpNY2hVZmF3Szg1ZjJIZ1ZKWlJCUG85TEcxdHIxSjZGTDVJOWxRODZWTWkxTWxXQ0tBZ09UK0JiRnFQcnRjaE50QTBaWmRWdk41c1hVZmQ0ZjU4ZjhXcEdTVzIrdmU2ZEZYK25OU2EwRXpBdkk3QVQ2YXlwem02S0xHOHZPbDR3RkV6SHdNOW16YkFKRWwrZ2NWWW1peFZWTVRGWTRMc054MmlMTlUvYjBTcWg0SzA9IiwibWFjIjoiYzYzODc0YWU3ZTVlOTliNGYxMGQ3MzY5ZGYwYjk4M2M0ZDRhZjA0MjU5OTI0NDg3NDkwODRhY2IxZTFjOTZmYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Iko2Z0d2b2RHa2JrT2t1TG13WTgwaXc9PSIsInZhbHVlIjoiTWFyMVg3MHlCVGtFMU52Uk44VTBUTEpSR1Mrak8yaGtTUTJHVDFKSUZMMStMTHczbEFFa1g5bHN0QUJoaGF0b3BKV3RldTEzYks4Z1RvOGpBK2xCSnRhcm80ZUx1RlZVWEMxKy80TVNLZWhqNzVHUjk1VW1IbmM0Sit6VWIrMFRPdjF1Qlp5akVCUzV4ZlAxOS92MnhhRGN3RkczdlpZWDJEa3BtOXhNMHRjaXV0ZWp2UXNvbTRjd3pTa3Y4bE52bWdRZDAxL3ZDSEd0NHpoQm5vajdxVUJhZU9WOUorYUtPYmRQQ3liRDFMcDI1MzBRdE5Ea0FBYzJQd2xScVVrSUxDZnNLcGpHTUswVE01WW9aOGg3ZFlYeFJzS2VvbmpnQUJYMlBic0FGNzBERmlnTlJwdnFseDFPbVRBUkc5ZnpzMXBpcmI1SWs3d214VWptRnduMVM5aXNhZUZGVkozZ3hrUWl2eEpjUGVMVUxTK2pYaEZMY1JuUER2V2VUbnFwcTM4WWdxVndYWjM3bTZxdXh2d3d6VkN2bHhTMkE1OHgyc1duODQvdmtqZnBQSHh3MU1jQzFUQmtOVm5vcWl6N0w2aW16RXQwcUFUdlAzVTU5d0NJeXJwd2psSFBuQi96UnUwQUh6VTFOTGM9IiwibWFjIjoiZWM2YTk3NThhMGIyOTQxZDllYTI5ZDY3ODczMGU0NjEyNTBhZmRiYzU2ZmQ4M2Q3OGVjNmE5ZWYyNTk0ZjcyNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlpIT0lScXhBelFLSGVjNE5oYTNES2c9PSIsInZhbHVlIjoibFFFeGZCS2RmVEl6ZUNId2MzZG9iVExob1d2RGNOS09QdHloUlhkMWFNTzBwWHluSHpEdFJ1Wk8zQ3ZNb3ZlQlduYVNwK2FMSmt3TVI5SFVoTmdqVUl3R0VoRkd4TVZoREl0QkpWOWtSVVVRMVlLS0ZzOEtUaFFwVUxSM3pNR2RvQVptbUdiOUZEMHFvWkpBSVRnbnNBUVZoL2FYVXg5ZUdMbGRQdkdGWGJDM2JOMlhyMWhDNGlGNVhCaGFQTGZ6d0FVNUc0SkRmSDdKVkdBN1JrQ2ZYRXR2L24rVWpBQXYrYTdFdUVrVnJrcktDenFRQ3ZET3B5YmNKUHVrZnIwa3BqaVdEdUdVYUpxUWdWcjFjRGIyeEdnL0htZ2duU3dFMktML2RCTnlMVVFvcGE0bTlSYStFL3FGSkEybVByYys3U0NWUGVTT3ZOdzg1UWJUT2hRLzVRTEF1Qk51MnRvaXB5UXJzV05TQmhZV1B6MGszWDQzWlVOaUxPWWtTTlhFeVNZR2U0LzBCLzBPUkpRbkVZV3ludTNKUXZtcnJwc1NCc0lLTWE3bHp0Sk15VElaOHFUd05uQVRVSmZaOEVhZXcrSy9BeGVXbS96T3ZRUDloTHc4Z0UycldEV2l0eHdIdGltMURNSjVLbHFXMk9neFpMSUgzaUpSZnRZY0VENlJQZ0ZtRVA0SEVxM0dWa3AzZktrRmxONEt3Z2xpTlM2cUZIQjBCdmFKZis5c1k2aUxlOWlvQWRBR2lGWGcwcndlZTFZMU8vN0pGVTk1TDErc2tSR3BUMmdTK3Z2SWlGNFl3R1IwTUhNWkI3bmVJUnVPRXl1RUh6RlNCRmduRXlNZyIsIm1hYyI6ImE4ZDI1YjQ5ODg0YjZmMTE3YmY5NjIyYjQxYjgwMzQzODU1NWQzYTExZmMyZDExYjNhZjhiZTNmZTc1MTdlYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkJyZFg2dWkzT0p4MkNKbDUvZkNudWc9PSIsInZhbHVlIjoiUHJ4M2RnSUI1c2d6WmcwNklVR3ViYTU0Uy9JK0NaQjFLS001MHhRNk50OXpYdFdRVjAvclhXa0RvOWVMMHVySTV1K1hBeXM4THpuZ1Blc2M1aU5wMHpPUTlkUzJmSFZEd3l5QWErYTNPb0p0UVlZYjdyaS9sc21qMWRZS3pLREk2eGx3VWxLQUwzalF3RjFuYStDbGFWMmJyS3dPUkFscWNHbkdwTXNFTmVqaUh2LzdsWFJrYXVRMDNmbHBDMVk3Rnc4TkRaTGNyS0JhbE02QjFqTjBxdnNUV0dxOHo5NFZTSmpvWUEvZFJGT3IyRUtFeXpoUUxrZE9SamphTWR1NU04VHA5QmpLcVJtMmVjYzJ4V2E4RjA1VXRXc1BnalNBV0NZaWdCUUpZa3RrbytvdEt1Wlp2bmRxQVc1bzM3cy9lOG9Ib0F1WGx0MmROUW5vTW03b3RxZGRDL0hzangrWDBNNkhSRHNwTGhqR0dwUXRYYjVteCsxUnNSUWlHVFlsTHh4ZUtCV2xqa0VFc0lJQ0FXMGw3Ui9iNnJwWlc5RU9KVjhYaVNYZ1EyZFFDYWRham1ibUxUV3doL0cxamQxcE8xR0FKQmFxMUpseTU0dDdxYUFDelVLQWE4c1gzdEY3MVY5NTF6TG5YWFdjWjk5eWJac2RjY1ovRFh2WEg1eHhVSU4xTFI5TWU4THJxMXZWTGdkb3pvVUFCZHFRU1RmQ0tmeVhhN1ZCUU9BWkJEeDN5VGxPRVNnVzZsOTI3TmNkcnp4V0ZyNTdzVDBYYzVvb3V3TEgrbFZBWk1wVlhMUnc3ZmFOWGFLTk9mSzJudHVhQnJvd3p0SS9WVmRSWkpESkFNNXlwMUN0RWNZdFd4RkpEZVVabVcyWklSTFFWaDFTWHpyWThLV1B1WE9CdW5rY09FRWo0OXRKcFhtdmhJTHEiLCJtYWMiOiJmNDEzYzFhMjY5MGE4ZWVlNzdmNGYzYjM1ZjZmYTcwODU4ODgyYWYzZjMwOGI5MTY2Yjc3ZjI5MDA2MGYzOTI1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ilp3aitTSVhDenBIT2lQYlZoZi8zM0E9PSIsInZhbHVlIjoibXlteEMva09kVlZHT3ovditxSkl2TUxxS0FNU0tQTmRhSUMvcVpVSThUUWxVRlVBYXRId2xmc2hwVlpRY25LMkZyZFZQeXZGUUlMbCszaUV1NnpOVVc5ajl4V2FHazl3YUk4bFh5TlpCbmJBY0V3WGVwYnpacU1IN3c5d2lNaHN5MUZpR2JEZFFXdC9HRTVXZHNqN2ZMUUVqUkphRVdUWjRINTJZSlVXUTc1YUhxSDJCNVl6WWhtVlZ4eS9YM3RTbzlrVzN4TnFSZW9HcWJxRlZxRTM2MkF5ZnA0L1B1ak1VbkFIT1lmWDJ4c201Ri96Q3pwTyt4NURaaWNZR0VrcGVsWktkb3RocWROTUxxNkRvSkh4R1ZYd3Z6UGFtQWFNUHdTWndIMXlqRTNuZjlvL29DRTJtWUtGTDZWNDNJMFlMMVlIeUlTRTE1RnN1Vm4yVWQ5eUJVN2ZiaGFaemd4d0JBMndxQkp5VDhSQ1R2dkVoSWU1M295bmduN2QzT21EY0tQM2hPeVVBNXZVaXoxRHdtdXB5czdBd3hrOUNHLzRtZzBGN2NkOVp1U2pNZ0FQc1h0N29Tb1phUlRnL3MyUiIsIm1hYyI6ImZkYzhjNjgyZTkwYjk3MTkwMzkyYjVmOWVlZDAxNTM3NDY5YzMyODcxYjE1ZmI4OTBhM2NhNzVlNDY4YTRlMWEiLCJ0YWciOiIifQ==