За сутки в Калужской области три человека скончались от коронавируса

Региональный оперативный штаб опубликовал новую информацию.
Дмитрий Ивьев
22:17 16.06.2020
3 7409
Читайте KP40.RU:

За последние сутки в Калужской области от коронавируса умерли ещё три человека. Такие данные назвали на заседании регионального оперативного штаба в Калуге вечером во вторник, 16 июня.

Зарегистрирован 5321 случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в больницы поступило 75 человек. Выписаны - 93.

Лечение в стационарах получают 1227 человек. Из них на инвазивной искусственной вентиляции легких находится 18 человек, на неинвазивной – 11, кислородная поддержка оказывается 582 пациентам.

За последние сутки под медицинское наблюдение взяты 24 амбулаторных больных. Сняты с наблюдения - 72.

UPD. 17 июня региональный оперативный штаб сообщил о двух новых подтверждённых смертях. Там пояснили, что по третьему человеку данные ещё уточняются.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

eyJpdiI6IjJvSEc4dktiZGc3NkFDQnlqMmFEUnc9PSIsInZhbHVlIjoiV1Vwd2JoRDRUYXNFajBqZVFrN2kydE9aQi9meXp4NzlqQ25zTnpIWnpMdHZBOENrazkybDZkUEhNQTNTc2dlOW8zTlhyWFVJaENaN0tmZmhTclRMaG9wc2l0eFBkUDZ0TDVGZnQ4UGk3ZnJYViszQ3JvNTNhV3Btdng1U0k0RHVNeTRrb0VqdnZTZHYyL0R4R1lybVRFWTZHekNKaTJORFhSKzNQdHBRbVNpQi9oRURsVXRRQm5EeDc2cjhmZXAvemNVS29kOHhYY3RRaHJlYks3cVJ5R1ZvNzBvUlkyZ20vaVlrK0xDMFYxVlV5eWZKL2pmbmJ6UFpZaGhhMGoyU01Oc2J2SC80d1FvUWoydGRFNU4wTDE5aXljbC9XNXFlZ0V2azVCN2lwbXY0VXRwMDJYaWtsQ0RVdEpRR3U0eDBkSUk2Zk4xQ3lLSW9NMVZGcHFwRkx2UUluRnl0ZWhPNXVWdS9aMlBhWjRSTXRnM1g0UzM1MFZwSkoxZm9mUTlMUkh6SmtFQ1FHd2dBdUlnN1NVNzJIMCtiVWN5QXRybVAySGZ0R0w2UStEZjZwdDVWU3VTQW9vMUZWNXd2bmc0UlNISFk0a1BtaUg3RTR1S1J3aldtNGZsM1d5bzVxdmlWckZuazNpT28wc0JlUmYyNjIyRnZKZmZRR21yWGg5cXRFRytQN3REdjEyME9WdFJ6d0I3STZGSkZoSUNIdUtFdzZvTWFaUHB5MXdINVlPOWtublV4NGRtb3FmYS96ZGppWHdWL0wxcnRFRjYrenlwcmRYNXYzUTJ6THE5STlxYjl1V3Z2OGhaY2ZIcXQrV1RuN0pxZ2ZFS0FEdzk4MEk3QW5Yd2pSaGtBTFZkUDJhMEt3aVVvNWdONnc5MmFjZXo2U1pZVmtCcU45OFU1TlY1anZWdVpIRER3anBoanN4bTB5YUwvSnB1bndGeUtRSHh0MzJsTTdENllYM0VFeHZhenZnUkxYYlBYWHRFN3NrTUNMSGp2NTFKTTBzSkpwVDhZIiwibWFjIjoiMmI1YWU1MTk5MzM3NjBhNWI5MDI2MmQ1ZmFmNDIzYTlkNTIxNTVhMjBhNmQ2ZGEyYzFlNmVjOThlY2FiNGJjYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InQ5a0o1cENoL0JhNys0dnNFVlp3ZkE9PSIsInZhbHVlIjoibXJLY0NtY3k3Y1dFY0ZoL296dWl6OWVxYlV1MW9SSjZ3MDJrTmtCdGo3QisvblFUMTJKZUdHSm1FKytOMjlSY04wSjVxcWkyRHBSOXBoQ25MSDhNYXZOdzloNEtIcFJrQnM5bzBxSG05VG8xYjFoaHNMVTdJWW42UXJFY2tnSCs2eml2WGhnZjBYamF1U25jaEZXNmJjb055RjI5OTJjeHpoMWhYNllOL1MwWHU4STBycGx4MVpLU0hPNGpYWGFjdldFZDJnd1BGN1A4RWZoS2xOd3F3OFIyMEcwUmExRGYweFVVeDl3ZTM2YXRnWVRYNzhJSXJTeGN2QmY4dW5pNWhqYjd0SHpsbllVRkRFQXByVnI3QWxKcERrZStybFZMdGl4S2FqMWtqazJxOXlrd2o0azFkaE1zQjFqdEg4WkNjR1JvQlFQZlpHQ1Z3aFozT0NlMnAxUlowK1ZuM3hYc2RZcEdyVkVrNE94dFRKdmxsQ08vdkFqVkYxRy9mNGlvcytxMVQvM1czOCtPZ2dSZEVwcmpsK2FjMHQzUEQyRkU4TlczMmdQWlI1L0dFc1dhcHZtbC9YbWFibmdIQm5aelhsamNuMC8rMHFyTDBVTXkyRnZtQ1RBVXVOTDdKWjJybmE0QlNaYjJITUJOVnl2STFkVFF3VXFya2FmR3hjUXRzbk83bzcxK1RiTzNCV0hzcnpJR0dlVis4WTlYVkd2Z0hXTDdvRmo3MnNkdnJ4UUJ0WDczVk90M3QvZVVSRnlLRTZaWmV1aGJlS3I1KzFUVWYzZFRWQ0d5VFVYUnFSdlRPb0FaYXFXelRoYUw2cXNQMEo5UVV1bWh2clBoTkVnZGFpbW9iVm1EaDdIRlBFM1VLTHJRYXR6NXNRSTNvL3pPaC9ua1E0VVJwNDdDajNQOGpGMkdxU21lQVMveklSUm9ObklZcTlyRUc1WGJYMHZQM3MraHl3PT0iLCJtYWMiOiI5YjhiODhmNmIxYmE2YjYyZDQ2OTY4YzEwYjI2MTMxODkyYzk5YzA3OTBkN2ZiOGIwOTkwMmU5ZjhmMTFmNGNkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
72 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBEQnRqQmZPVUMrUFJHWnNPVE1Camc9PSIsInZhbHVlIjoiYkFjaEp5N2Y5bGNHNTVZRzV4aHd0Zm9ZdXR5VFhyeGd3M25SNVcxSkxZZElOWjhNbVhHR1JwWG1rK0g1RWNHVU0yRnA4TmpmWCt4R1VDSWpNZjJBUnNNY2hWaFNRbWFub3M3YWxNMDVCSEVLNHFuY09FRTlrM1crMXVBUENYQm1jQjFVb3MvK2ZOSWE1TTZqaXJtMHkrWXZmK1dPUXlBSGpRTEdzOUlub2l3SWdhNlk0Z0l2UEhYdnY4eFZvNHl5TU5LcnRxQWVrYjdjeDBGcDJ1aTV3UEF3a2REWUZmeHFLTHJ0SS84blFRSWRPRStQTEh4NDVrd3BYSHdpd25sZ1drVnhiRU9DUlBnTStrUCtKYjR1UEFRM0tycmNoaFNlWlRYWEd6Z09obisvVC9tZ3ZVejBPaEI2VU9RTTBkTkx0UTEvVVU5OW1TRUtTZzhwYXJ2YlZETmg2Y2luM0wvdnFrU0lsQzVFVSswQzNnRFc2SjJRS0l1VFd6SWdqU2FFQkN3UVNDQkNKVUNjOFhtVkozTWRsZjVxazgvYlF2ekJIQ0xMazlQSUdEUDBKU09UdTFxTGVNTWdhRmtqZTRZRmZJZTUzOEtJRXEwM1Q1VUcxcnZxcFptS3FWcE9uZEFncm9MK0VKU1VsUEE9IiwibWFjIjoiYTJjOWFhOTNmYTY1MGI4YTk5YzZjYWMzM2RkYjE5MDkxYTRkZWFjNGIwZDdhZjMwMjhlYjliMmM5NjJlZDU1OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImFHZC9jdFJOVTQ3cHdqZGtoUUg3Tnc9PSIsInZhbHVlIjoiTndxK0E0OFZFK2JZK1ZNcElDS2Y0SlRsZWU2MWRWemM3VjRORFpJY1krUEMvNE9KWU56blVYemFiMWJzN3JSR2FmTi9VTFo0OG43aGVqWU1lTURCUCtpMm9OSWRDSlQvTC9qaFRjWWsrSkR1NUo1TFhzQlZzV25Va1RLR2NGakhwTlRCbFhUbkc2amFzL0hKbXlZZkVFMmZKalF5NmJhSHNxWHA5SERXOHRhcVoxaVdDNDNZMkh6MzhycTl2V2ZoNGZNWFJxS1UxVkNnZ3lTOGkxaUg5cUFZYm9iT2dnZ1c0VkR4aDM4dHJ4MStaTzN1OElPck42Qng4NlpqZm5FOG13N244ZE5UTzJ5R3ZJY1dsU1NCUjBaY1hyQmx2Q3FFbVRtVHUrc0E3MGZoeHQybm1NTi92VnZJNjIxaWtJWHNmVms5MkVVNTZCVXpxTEV1bnI1WE42US93OE03Snl5RnFNNHFRN0picW02MDg3R25tZTVkTUhFbUdaNmlPbC80ZmtabDVLWjBPSk05VjZ2ZVo4VWpYRzRxWEdqQWQ1OUNvcG81S2V1TXFHV0JpQm1pL295eExvRjBrN2dMV1Jqa2RIRjc5c25NbDNPZDhmWEtsUzdoT3ljT3E3MVZySkd0dWFOODRScG1oRDg9IiwibWFjIjoiMmRjZDhmYjdiNDExYWVmZDQxMjliYWE1YWM0ZjEwN2YxMjlkODMyZWFkMjkzOWQ5M2QxM2VkZDYwZDlhOWM5ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkE0ZVhvQW43NVBqRmY4RVV1T3B0UXc9PSIsInZhbHVlIjoibU9sV2FpNEdRK2RESkRvbUllVkNNdFpRZUpRYVVDZm5LOGxuTVRBVEF6cnFxeG1zYXFOR2ZHZTFMK1B4Kytocng4VU5MTVRYbE5UejFvVEJlYm9iU3NVSm0zRDVGK240Y2FibXRwTTFKVHR3MFk3TDQrZjBQRDhmcHpzYytCRlFhbEJCYytDRjEwOHFSZVhvQXVqNkNPN3p1THh5eHRsOUlqZkVpeml5TFJxOUNhTVB6RkFQbWx2U3IvNWhKbzBWRVlJWUNjVytvSnhHaVBwNCtJYm5DbnBhYVlBUFpYcVZUb0pzNkZCcEVvWUxPWTBvV0VMNUw5UEgza0t2UDlTenZHOW9vM1BLcThjUWJVZUsrUDlSQWNxUFFDZ3V2UmFialljbHFJbnNHOHZVc3RHRkdWbEZwRzg1NUZsdTk1eHBvYnc1bnh1NW8wa3NqdzNkUTF2Z0FQTXcraU1VZkNxWGpid0VCSTQyRmtHNlRrYksyOXVsa0ZrNjRjbjhuSWN3S0QrZlNCenIxZWtXS2plMWRTSVVKSzZyTXFhSzE5b2xMS1hmNlBFWTBlOVJyVUxmTTBoRSsxUTBkZmZ2bUMwYklGejR5NG5SeUM2WGNLUit2YkJIdXlqUEZVYUpuK1RsWWQreHNmdzRHekJ3V25GK2JOSXY4RkZBZGJUU3RNT1FZODhub1Fqazl1UlVrRXhvNUhJaGVsYlpPTjRnR3FwcVhRRDhpLzUrQmZ5ZnZqQjNZZFg3d2U3ci9WOTRGaUVwcUpheU02bGpzeEpCVVFmclVvelluMFR3NEJCb0ZBYTJlU01aRnNDNFh4YUFheFYrSjJaUkdkN3c2YWg0WGs0YyIsIm1hYyI6IjNmMDgwODJhNDg2MDFlZWJjZGVjOGQ1YjMyOGQyMTdhY2U0NjQ0MWYzYzc1ODU2MDRiN2EzMGJhOTIxZTMxM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Imd0bGMrZytxTG1mR3NVd25nTnZacWc9PSIsInZhbHVlIjoiNXFIRnFXM00zaXZFSWNtcDdUeS9GZlY3Y3Q0UlEwdXZLcXJCZklJQ1JSMmV5UTM3bFNUQ2FYWU9ybEdXdXZQOHlsdmNqZjhZLzB0MGVLQkxnMHN5R1JKMzlFUUNaNkRXYWgraWk5R21obkZ6aDM4YU1QQ2ltQ2ZvWGZySFN2U2ROaEgxUWNQVkxhbVhHR25mWUpDSUZQd3hldC9TdmRveGRzYUZGLzFZV3RudzJ2d0xrMllRbTJLTHdJcU9JanB3MnMrakE5cFV0R01tZDZ1MldsSVU2SmxHMWZaMnVyRkRkeWR0RUk3VWoyNlVNMlY2Nmw2QzF5dWxOQmpPUHdpcDRzSVJXMUpWWnhidloxNy93U1dLU05GTVRiMGlDa0lXWXpDNXF3WmFDZEs4YmNKZVNEejh4MFdTQ3lTalZZK2Nwc1VPRVBzUVJhbUllMUlLNW9XZnhlbW9wSEIrZE42RFRGQVZrUWxoVm9GMk91WXJmbHNHeUJEM2R5ekhKVm1pM0FjVVU4S1RDWnNUV2xEUEY1NWg3SW13L0RvV2dHR1l1MVVGVU5uekRIQkVuNEZCalQ5S1NZN0NtcUI2LzlVMFVla2I1SjBVaUlPclpvdHJWMDhlSmRveUxNNG1SbW9zWXFiQ0JPMnY0V2J3SUhyUzltTEFjZVBnZVBKOGVSL2RWcWs3cDVQR1BGZit1THU3TythR1NwT0o3S3BVbVJGT0xEQ2VFdS83bHMzZFhOQVUzbytvTWdEOUJ2R2pYcHRQckJ0REZZNDV4M1lMMCswMjBvTjJ0TUJwMFVYWFozeGJWa2ZDSlV2NWkra25QUHZyVEd2MGZjMnVXQ09JMVNObDZVSkZnK2c1SENNRWl6Tmd4eFE5cjVDdmJKMnpEU1FhZWRYMzdNQnRzNDBlOTY0dnlwSjZWMnppVFpGUTR3RlAiLCJtYWMiOiIxZWM5ZTYxNWZlNjZmMDhhYTM0OGM3NWYwNzAyMzYyMzAyMTczYzkwOTBiNmZjMTc1NzI2MWQ2MTZlYjhmZjk5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik1TY0srZ3g0aGErMUtvZjBJaGRjbWc9PSIsInZhbHVlIjoiUHJEY0ZSQS9XeE1hOFlSQ3pWeEZDMkU0a2ZuaWJOZGtJOWZseW9zdnVaTE44aGhIR1haQkdqVjN5WGMxcDZ5NmNNbXdsY0JQTmFUZGJtRGFjWjlCR3FsNHFJK0d4NXY5bUJZWmtaaHl6YjhLUGZkT3hJS2dBbWpaWTA4cnRmWFpsYTZGYnF3aTJYT0RtNkFOUW85V0krbEJkV0VaVGJpZjRXa3VSNGdPcC9oYTFNSG9nNXpZNDlMd095ZnRsd2FpUys4WFV5ZEFzR1dkY0NYclNXTEM2dHVvTHJZNVd6V01NMUtXaHBaTERYV1VDTTdOK3hib2tOVzQzeHE2SjM5eWVJdW1DekhpODRPenkvbjFUQjBSUG5QTko1TUt3UENqM2JwbmRqWFp0Q3lZanEzL3o1Q2hkeWUxcUwxZGpidUhlaEtFSU1weTRUUGtuQUovV0Z4V0k3ZFlibHVYR0tnejl4cFdjeHlRV1RYUTNMdmhydVBTR2Q4QVdUNndZeGNCalRtUWRMV1hhRXM2Nmwvd3BMeDA0L0RVczE2dUp0MEhvcmIwenRRNWZUbkdUQU4xaTBvQWlDQnFqR3JhS2JJUCIsIm1hYyI6ImRkMjIwYjI3ZDNkYThmZGZlMjg0ZTBkM2ExYWY3YjhiOTlkZDk5Nzc0NjNiZWVkMmJlOTQzMmMwOTM2NGY4MGYiLCJ0YWciOiIifQ==