В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 4691

Новые данные по эпидемии COVID-19 в Калуге на 8 июня 2020 года.
Дмитрий Ивьев
11:17 08.06.2020
24 5392
Читайте KP40.RU:

За последние сутки в Калужской области подтвердили коронавирус у 91 человека. Общее количество заражённых выросло до 4691, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 22 калужанина. Всего с начала эпидемии – 2119.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период – 36.

Больше всего человек лечится на данный момент в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информаия постоянно дополняется.

eyJpdiI6IjBrSC9nMVVpMCs3OVlGSUsvN0tzTUE9PSIsInZhbHVlIjoiQ0NMdTZzaFl5M1RjbktvY3JNVjRWVFVyZXU4aFFWckZ1YzcrcU0yV2FISCtxVzFQU2ZpcjJNY2FpaldJaWUwSTlOcTFrakFVZmZYSEFYU0NYT0NCS2lJWHc2Ymxjelhkbk9UZjgzU04xK1dFdlljMGJsdUYxVzd6U1RJWC9kNm9Qb2xvRW1jUzBDUjR5SzdnS2FrVGdZZFV2U1gxN1ZybzNMVThHdXdLNDdrUmpOTjAvbmhjOFNNdDY4NW1mdmZSODVKWWh6bXpOSEZEaXV3UzR6dkFvWlVHc202Yk5DMS9BZFpPSFVvUUtyVE9ZSzh5RFN4QUUxRndHZzNvUVFCclZJelNqL3Vrc3lQMHFSWVc0SmlKcmZ1aXJrem1YM0c5U2Z1NWtYRU9nMEh5ZFV0NkR0dHcxa2RqWjRKdXlOV2dHSGpPUUppQUsvNFFINnhHa21sL21GUUZGOGJLTnBCQ2hSdEx2WFZTUkxJenhGN1NIaWN3MFprVVYvZE96czlQbEROTHZyc3l0WjlNaGd6cGxYQ2ZONXU5cmxBQ0U1Tng4b1JEM1NYZ1I5Y2hVdjlHaWh0cGdTNllyaG1SZm9iYnlHN0wxOVQ4RVJZcmNwVFVVRElJQzVyRWoreldHazZYOUVDYzZwK1dhT09jWWYwWlZudXZVNWMvbEx6Z3Y1bnd5cWtLL1hUOG1JSytQdWNzby93MlVUNWw0b0xsUnliZXByLzFWWllwazhXWnNhM3VzeGFTQjd5UGZ5MTVPMHcyb3dmSVJOcFlKdXJDYXY1c2lqZ3JIbWpjRFZiS1ZacU9kVHp5UE53OWxXSlpWV0FxVXBRajh5VElSK1N2dG8vMEcrSkx2RDN2eGJxQ0R1MDdCV1pRRjV0eFgvVjE1YlNPUGV1R2hzMzFxdzR0UWhPQWR6UHJReU5QMTIrL0dFNDhJREtaSG9BK0RtZEdGd1B5WlhUK3NFYXJKMHZiTXNOcEdOK2l3UWJvY2Q0WFovNy8vMHcyWWhPWkc5UTI0UDRVIiwibWFjIjoiZDhlOTFjNzlmNzA4MWJjMjg0ODAyYWQ3MmNmNjAyMmFlNWY2NDU5MWEwYjc1ZTI3Yzk2ZmE0ZTYyOGY0YTEyOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlZjNW1RcnRvdGFKSGoySDVENGpJZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiYVhRRGNUWndGZnZyVmYzaDFGRndpeGc1REF0SjQ2RDBOc2Iwd0ZDa1B1S0t5YzJsTWdQMUZ5N3V1QUVXQXBuZ1NQdWRyblFIMzJkaFZpc0pUVm9sMkswWVkzWm5GRVA3ekdQS1JiTFNmdlYyVzA5bmxoVWRXQUNGeVBmdmtPREtvRVhxSmZjZ1JkY0NpdTJpZGk3Z0NRQ2xVVk1CbUNsOGN5blhrTUtEWVZSY2lBVzlTSFdheGk0MlRqM3B2VGduNjE5WUlVbmtheUxkUXVrTEFVTlMvby8zNVY2c0hvN011OXZ4OXhWdFNlQytKbG42UWo0TnUxeDQ4bUJUVC9uRi9BMVUyRkUxRFBqQTdQaHdrYWRZVFJseGxmTnBqRDFGUWlPNHlzSGJEd05wWXVYUStJS2hFMzR6VVc2L0lBdUFVMTVGNTdSUVFNTVJZS2tTZFg3VHlYMHlNM2lvVDBhdDdhbzQ4VzFJYUhQL2hLQWRJU1REOUdXZWJuc1RCYVVrKy83Mys2Z3cySjYvTm9oUmJ5SVA3S0c1eXI3cFowTDRnZ2VIMDJWTy9ScTg5citGTUs4SE5hL2tkN0V6VitBODhZZXprQ1cyQ0ROSTFvZlB5dDl2aEJLa2gzUk44a281UG5Ka0lxQWVZT3Q4Q3JLUDA3a1dIc1h6QWtYR1p0cUpUUjlsVTU3cFZiYkNiQmNaR0owcFdjY2hKWnpMVkVZTjNidnVGUmVwRWtNc1JmV1FIT1E4dGpkTDBRNjBOYWdHM3Y2NTZ0eW5jdEVUU0IyOEdUdGVWTVlqNkNSUkF0SGgrWjlLSXRBRitNUGpKR1ZwWlNVbnMxVFV4dUtkL2JFQjJ5YjZzYVZvL0NNeUMwR2UxQmFZWWF6OWxyVFZBd0VyazloZXJRdjhkNmRWcTVXV1RZQTFzeFo4byszVUthVElZSnpWaHo0WnM1ajJhaFRna0NCQzlRPT0iLCJtYWMiOiJjMWFkNGZmMzg3Yjk3MDQ2YzEwMWFiNTBlNjZlYTM0ZDYzMWI4Yjg4YzM4YTVkNTg5Yjg0NTdhZDA1NDFiMTg0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
30 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 24 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9JbjJhUjRUTGZUUnNBMm5Jd3pVNmc9PSIsInZhbHVlIjoicmRoNXY2S2hUc1JJeWQyZDdjQWRtZEVzMXhna1AycEdKUG5laW44enpJYUJUd0JJcVFPTHBWQVhJZm5sSXBzL3hYemROZjVKRDhBZ2Z0YTdWY1IyVk5xVndHQ1luSUhBcWNLcVYyaFZoUEdCZE53UDBPd3hmTG1RWGJNRWFLbGJYQmQvNjZmaUFpbXkzTHJKUVNnSWh1T2tsYjlpQkFUK0RseGtuTU5jTU9uZEIvK0dUTWtwbWNWS0x3dG9TbGVBTzdrNGtmb2txK1FMVlhUSkxwYWl2NHF5Zk1WY1RnZTE5MmQwclhWNngxSWs5MlAxQ3JmT1hXWHpjYnRSVUhwSUI2dFJhKzNyVnM5YlM5S0N2SHl1RkNkSTF1TkQ1cGNETFlvRTlJV1dhQVRGUkZBR1FubEVzWXRGWkNybHp1NGEyYzhQSEZHNFdvbm1xbE9oZzg5Y21pWng2R0doZDhXRTB5NlN6Nis5YkMwQmVUZlNkSFdrMkRiZkpvK2xIZ0VQZlM1NWY3RWFiTWFOSHhLNlVNRko0aitZVFE1L1d1YTMvcnI2dG5WbHgyM2lPRktBY2xDZmltcVR2enZCZVBuTVFlZkNvcXJtR0oyL1FpMy9ickNQc2l4dTRUMnk3NFF0cFlvZHJaZW9SSzQ9IiwibWFjIjoiZmUyZDBiYzI2YTJiY2QxY2RmZGRhN2Y4ZGZmNjVlMDMzNDhiNzE3ODg0MjM4ZWY0ZWFmNjQzY2EzNWZhNDcyMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im1wRjZZeDNVakNuNlZiWnViT0F4MWc9PSIsInZhbHVlIjoiMVpjeTBYWFdrWTFYc2hQbDVCRCsvREZFUC9LcFlSVW85M2Q2cEF3dkRnWFBJVTNtVkR2eHpyN2dDbW90OW5XSU1tWENMS1ZrWU8rM2Vidy95Ly9KNnVRSDB4RVd6d1pDL0prWWpVazFqa04xdEhPbXlvUlBIVnROSGJzMmpvWXI4SU55ejhmdEJ0TzU5M2QwUm9Hb1VyUUwxb0FtOXdlS0ZCQkVzN1FHRGp2S0JjeDRVV1A0M0duL21vOGtHN1VqSG0xTXFBNU9IZ0xSc05mMitkZ1lNUXExYjBRRndwNHprVFN1WEp3ZU9wWENUYm5RRVZGaEZBMUFBMkVkRjVJR3diTXRGOUczeHVBRHdGbHc4UHAySDJRM3VIUTVlUDZ2cnhFdUZhaEkxeVZPYmI0QUt1OTlGRDJKb3U0MUpqZ2M2MVZLNkltV3ZMcThjUkFqVnVLQ1QxSEV5T2VRTXF0SDFBNS84ZTEzSFkxdUs4R0N2MWZTUDNEcWJ3amNISk9GZ2V3OVN0TUJ2bVVPMWk2ODFVQVNzUWoxSDh0UjgvSHlMenh5alNkR0pTRUhHSkVMZEl3Tm92NmNnWE0yUTN2em1DbU4zMTQxc3VPbWsvb3FXRlBnUWdMN1FTSE8vMkh0U1ljc28rMnFhTWc9IiwibWFjIjoiYjA5NzU2MmY5MDZiMWU2ZTg2MmE3OWFmN2I0ZGUyMDA5ODEyMzVmYTAyNGQ1YmI0MTdlNGVmOWNlYmU1Mzg0NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImJzcEhLUk5KY2ZzVldHd2EzTnlHd3c9PSIsInZhbHVlIjoiNzF0MDkvcVV4Uk9OZjlqaDNGZDhZOWgzcmxNaVFUQkVsNUZ3T3B1WHRYR1RmdEUyUEFXcUFJOWY4dEthUy93cnd3Rll1ZW05WHFGN3RDSzlLMjRLdkxHbXNXcitTZEt2V2NyczFacTczVVNzSGhhZlhjaGJEWEZmK3c3amtiYmo4RDNxWHpXa1RLYTdIVGJIeHdoLzRFK3A0NDdKZWN2QUdIU1BIa1c5M2s5aFNCYXQ2TnYxOVJkS1dTR2UrQ2RrSStmQ29XRnd4cXQwamQ1dm5YVWtQODV6YmV6aG1UbDhmd3hWSnlXOWVaZ3FiWmkzb2tPNjZqUkFVN0cwZXR3RnVDOFQyQ3I4bGxaN3RSWTdHWlFySmFyMjlCSlo0cHg5MkZ4Skw4ZnhqOXVMb09FOWRmMDdaLzk4VE5FOVorMktEK1FrWUdxR1ZjZUtKL2Uzb1RtUHFNWC9tWkdGcFFDS1NrSy9PbmNuc3JjQWpnWGNKOGQzckFLbVd0ZWF3ZU1sRzlQZWdFOGxOUkxYQVpPTXpmUWRFVDI2anh4ZUlKeHV3UzBoZXdYLzMzeXBkU0lGMTVLNGFZbkZ2VEhGWmw3Z3JwU0pBMDF6N1VpUCt2aTVtYitGRTZHeWlqczZlV0dwVGx6b2R1T0ZIejZFOUtid0FnN2dRN0hYM0FhY1NuZnBIbW1hZHljRzN5VFhWQVQ4OFYva3I1clhvZDJiY0Rsamg5YXhkOEFWcWxHOWJIQ2xMS3o2MjU1bWh0dERPeFdMQytxZlJ4VDE0bmVCeWExeUFlU0w4S3NnOTR0cVZOUzVqRXFaMlBjSjZaaE5zZHNKbk5JR0FJR3lLZzBOS0J1NSIsIm1hYyI6IjBhYzhlZWVlN2YzNGQzMzE3ODQyMThjY2ZiYWZiYWU1MjhkNDVkYjVkOWIwYjRlODA3ZWIxOThiZmI1NjgyZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjVOY2lydmJERnc0b0xsYXhkUmFEV1E9PSIsInZhbHVlIjoiTVZPU0NJM2FYN2grMGhONStNRzJna0pXL1Y1MnQxMDMrWElMTDhnblozZlVzcC9sNE1rclNDMys3YzBKanMzTzZYeWt1bHFBSGlZRDAyUUpFSGdjTDBwMnlNWXJXSkdFR3RJdjIyT3cxZElsTU9GTUpvNGQrSUgzSGs2MkZsdy84RGNZd3JtT1NvanpwTUVHcWNZeGs1MlVuSXV1Ym1wVFBhbzlBT0t1SnJWVC9IZmJXRllkUW1OYTFtL3c3NHZPUytiN3RLOXlZS1VJeHJraEVHSHNQL2RVSE52Y2ZZWXlxYURMejM1Ung1dUhRZ1QyVFZ1L3l1eUJ4UkU2V3J1VzJzc2JCaThZcHVueFNRUy9HSUZVbzZnNnlwaktXYkd2WFZ4cTNzVml2dU5VZEx0QUtvTjRiejczdTgrUlRUVjVmeFRuay9HT1BTaWk3Tk40MERiUkVFZDFUeUdsOXgwQXkxRzZhUk5UQm1MVVhtdUwzZEpUV1UyZW9idkhIVVZsTmJJZHhaS21vRUNRTURmb0xXRlB0dFcxZkh3MWUzb0hsQVVZdmJlMWRNMllPZUcwZ1l6bTMyZWxzay9RMWNFcnhLNzVOYkJramhUb1pWSThvSlBrL0VwV0VYRFRMcnV2a1oxSnBUVXpXM1d3WnpNeUk0YnhQV1ZHWjEwbnlWRzFQdDdMTDVyMExON215SzdrZmlxYXdhZm9kL2c5TUIrZ2FyZEFDWG1HZWpxWDF2UitpM3NxZW5EM3ZnTkRYeWpxYld5a0dOdHplSkdyejAyUU5SbWtTV1liTDQ2KzFKTWlRckdqNnpHOTQzTlRtMG9JcDROb2pBczgrSVBoZS9wWlVFZUFHUUtZdWJBMjA2SnhhNVJ5NEVpa1VJUTRuSHN3QnNWbXdzUFY5WGlub2ZyeUVGWmJWTkNURDA2WHpwWU4iLCJtYWMiOiJiYTY0ZDI3OGJmM2ZhMjAyMWU2Y2M3MDZlMjY1MWI0ZDI5MTE1YjJlNmU0Mjk3MWMxODM3MjhhYmQ0YzQ5MDk4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik1UN2ovREdtdkp1ZFBna2d3dUwwemc9PSIsInZhbHVlIjoiMVVPU2dHUGpSSmdPKzhOaXcySHRxNFlXcFd2dlZISnpuNHhKOGRHVk9wME1PcnhMTHpqckV2cG5TM214ZnhzMGJQaXROeFBTVDZKQ3F1bmxZN3pDSTlnZzZueDlUbmtJYW56MzgyMlZHV2RReXNpYWNJRGhYQU9HckRVT2pac3JHZCttRjVzQVZ2dTlseEk1bklRUGhHMzdvQjRkdUNQRWVISVIwR2tFclhxZHBucWpzb3FRRHdQSUxyZUs5UXMwUDlIVm9qNFc2cWs2eVIvL2Raa081SXJOKzB6bFR3empnTm9XRHBlNHpwRTJ0WWRkSkQ4cnV4YVY2cFljL3VBUTNNWUlHZEk3dUhpdE5WQ2FGenVCbkw0ZDRkU29Eb2JONTVaLzFoUEZOSkxhNGhOaGY5Nm1pb09pWXBIY3dpWjRNRFBtMjdhQSsxeHBXNTVFTlB3dXFuQWtLSDM0bE5XSDNneUhLbDcrcHl4NFl4c09mY0dFRmZraVNUNFVFdHQ1eXNNcGxPWTlIRXB0bU1mcjVGa3FyQkxtN2ZUcVVURUNHbUYwYUFpN2tqRXJESWxvZnlrbVQwZnM2OXRtMC9HYyIsIm1hYyI6ImIyNDk4MzVjMGQ1MjczZjVkZThlMzg3OWRiOTRiZTZmNTgyZDEzNjA2Zjc0N2E4MGQzNjI0OWU5NDg5YWU2MmMiLCJ0YWciOiIifQ==