В Калужской области сообщили подробности о новой жертве коронавируса

На 2 июня 2020 года от опасной болезни скончались 32 жителя региона.
Дмитрий Ивьев
11:19 02.06.2020
0 27737
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, 2 июня в Калужской области подтвердили новую смерть от коронавируса.

Региональный оперативный штаб уточнил, что скончался 63-летний житель Перемышльского района.

Всего в списке жертв эпидемии COVID-19 в нашем регионе 32 человека.

На 2 июня зафиксировано 4179 случаев заболевания. Из них выздоровели 1614. Больше всего пациентов продолжает лечиться в Калуге, Обнинске и Боровском районе.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

Новости по тегу
eyJpdiI6ImpUbDJQelNwZ2hMMUxwd2JLNWhNcmc9PSIsInZhbHVlIjoiTGJiSnI1dktrOVdTRndKN3dVdGJ3WkpWV3BBWHY3Y25zbVB0eThsaWJIcjl3ZnpOL0dIUHdpVTQ1Um1qa3RUR1g5STNlUW9VbzRSS1RSU2NGam91QzNmR2FjUlVRSUFMMy9yRy8zQmM3WWtQNk5XWDh4QkVwQnQ1dXF3QUdHUFVta0pSSUNRZnhaUWdjRURTZWh5Y054Vi9sNTVZK1JLTWNBd05pUGlQUzVTWFQyTU5yNHNEMURKc3QzZkVuRmw3S2duSWhocDNmaWlQUGlCcGFUanNrVWxvdCtoRXlYc003eXI4NUtLNHRxcG15UkhTV1BHeXB2c3FlUk16QzU2ZWdJdFhwUFhmODN6Rjl4YXdSVDkrdklXaWxyOGNlY2J2RG0wS3RYeFdidndyQUtFeWthYnhUTG9JUUpNQ0dJR3lQaDRnbVZSZWpnMDBxWjVCQjE2TGdQYnlxNG1UUWxuN1ZETDdpeXdObkdpMERJKzBrZTY0R01QY2RvM2pYQ0xGb3hTYXJFU0kzQjIzbU1LeVhZMWRxdUNHL1ByOWRZeEJleHM0QUFvRXVrRkhBdjJCQ2loalgwclNRWFYvc0I1Vk9wYnUvUVI4eEdpM24rWUxKUnBWVnl6U082U09MdGROYUV0d3NmL3BIMkJUaUhabkdncDRQa0YyQXNXSkh5MEZYZ3h6VEVIdGZ3b1dxMU9JVEExMkxyQzEvV2RyZmxhd3VXRzNLRmtzZmptNGVQWnNFbHVqdEQwTjNpT1F4QXdXZGtERUo5UDFuNFhrWXNoMzJBQ1pld1VsOUZZamQ4Q3ZSTjRwU3pMSFd4MTdIbEJabzA2Vm8rd3M5SXlBWXZId2ZOMklibm5nZ0RKWUFuME4vZHFMUlNkaUp5UEdkWTBlY1FBNTZmckJpUHcwbW84QUl0RXNBS1h1N2duZVVLbCthd0t0MThrRTE0bkJkcStORGxsbmw2NGxmaWU4eWo5bmJVYkNKVm92a0ZZdGZOWFVHa1ZadEpTWm9jTEJVa3JJIiwibWFjIjoiMjdhMDVkZmU4YTQwNGI1MDY4ODBiYTNhYWUyNWMyZTAyMzJjOTJjYTY5YmJhOWVhNWU2MjE3YzE2MjhlODc3NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9IaHhiNnM1NEZGZ1ZOOFEwSU1VT3c9PSIsInZhbHVlIjoiTjhtNnFvRENmdFhJaGpNYkxSYU5UQUVaeW11Y3ROaWk0UjZaaUpDSTI5eUtpYnF5RFdraWUxTXROWHEwNy9UVnJBbHpwc1M1d2V3S0djY1pqWURrMXdIdlArZEZtRmlTUlhHOENGb1VCbVJnaHJibHBPNVplL2pOOVNSd1lqOWZpSmFrVDdEenE3S1RqdDJzTS9qVmszaUllblZwWm81bHpNbVp1V3YwNXllRWM1YlZFZS9SZ0hBUlNhS0lTcmhxY1NZRVdpVXFaZDRSSGlFbkZZL3BPNTY0ZmdaUVBWM3F3K0VvMForaG1jVCtTNFc1eExncjNnbDlkNDhzMWRaV3ZYZVU4TlJTVVpGOTRvSGgxMVRjYVNkMWYySzZnc3k0TVEzQzAwY2dzSkpZQ0dxSXFRYXNnbHdDbitKY3I5NGMyT2E4aTB0N2VFWmtRaW5XZ0c4WVFXaGMxZVord1dpdU9wOFpzc25hRnYwT3ozc2ticVNZVXhDV0trbEJNVVlIVHV5cytKTTVEYksrZGFuZXFmYklwVThuUzhFekZEVW5nSlo2N2tnTEFwT2hRNjVmOWlnOHJSMEc0dU9rNnZTRVZMSVhHbjYrSHRlaU9lNk1ua25xdCtPSzFCVEdkd3VZYWtldFVBUG9OMDFlVUE1c2N1VGhyWll0K0FscmNvNS9vZ2VlMWFqTVlkMGtheHFHVjVRdTM5Yk03MFRkRnBERnpLaWlOc1Z1S2NIYys5Tk9ZS3BjNU5kKzdzNVlJeDV3aks2T05nQWZFY3RuRm5QUDZsZFVLOVJ2am0zUFpTeDZrT2pFdEdnZFRLWnhaeVg4RG9leWFlSGNoQ3A5WDJpcm1oN0NXekVtNVJRT1M4WnhuOXMwT05NQjF1OVNnZ2QxTkxsMGhSZTEvNmtqQzQ4NHZ5cDBrd1h5TUhYSm1rU1ZKbVhnYmsvQUgrNm9pb1dPZUJDM0NRPT0iLCJtYWMiOiIwYmRjZmQyODIxOGU3MzgzYWI1MzIzZWJhNjRiNmYxODQ3OWMwMzdlYTE3NDg3MDQ4MjdlNjdiNDczNDg0MjkwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
338 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQxRGtNSlh4amJBUm5DZzVIL00zYnc9PSIsInZhbHVlIjoiMlgvRVhweExnTWRkNXluRXFmL0xua1RDS254RE52RkZ3YldQSzd0WFFHa09adzNIUmxrS3hvN2NMalNRVEttcDBUVDZhM2NKNkVhejdZeHFoSmsveEIwbTNySi90Y3RLYkFheWJvZ0hNbDZ4Vjh4dlVqYXBDN2kva2dudzZNMzZKQ3VDOHZMUDNiQ0RvMm53MGVaNyt4U01KREdyYm1mR1d0d1VFSnVoVEh5b2FrSEU4SkxiWUVLMnJuT3oxRlNIdjVScjVOSS9Xc1FHSGNuZFRUOFV6U0tPWndZc0tmUDRlL3N4T01sQlFRY2xYbzB2K1ZkVnZyS1dsNDZvWkRRYWx6S2JPRThkOG1mUEIzM25QK3pUNTFBR2FOcitWR1R5VVQ3Y1ZISE1jaktBSlRqbUJ0T09Cczl3ZC9XZHRKK1A5RzNrWU5sbngrNE13RlM5ZGY1M3hUVFdKYWRTaFhRQ29QNjJsMlUweHBXdUwwblJJakZWaU5aMDhoOHdTajlGcXlQMExHRyszV2hFQzdhcHYzcWRnUm9xSVlQV0dhaXNLN1BvQnIyNkQ0d29kSHllaHBzUklYWFVvUExVQ3l2MXhiMW5WbStMajJhZHB6eXZNa0kweGNlOVFKOTRWWmhONlNYWVNPZFprdGs9IiwibWFjIjoiMzg3YmE2ZTA0MzUzODA5M2Q4N2YyYTQxZmJlZWFkNDE5OTJiZjJiYzBlOTcxMzcwNzk5MzFhZmUzOTRiNDdiYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjVpYlJ0V1JkNFVISVk4SjYwLzVYYVE9PSIsInZhbHVlIjoib2tlbVdzbnRicjJZQUlGVWlYL2JRbDdOaStCczlSQ1lsOHFDbW1JcHJLSGcySnNPZ2Q1QVV6UFdoeFVYMjdLOTN5VzdNMTYzSE1oUmJDWmgyVzFHTmMwRkl3NEN4Qy90WS9PTTNnSzlpM213ZTh0TWxDVEQzVWg5MHVlVzlWc2U2YXNkMEQzUDFORjlYQTdqL3AvVWdzYlgydW1tUmFvYmZOVXkzMFF4YWphRkcxMk1uWkJLN3BMbmh5KzV1WTRHNERta2RZVms3NHZhd0VuY0kvejBkczhjbzhGRjlFZkJoQXJhNmwyalphVnpqOXlFRWVpTkl3RGx2bHdjNStBNW1CZVFQQzVKcW5oaytjWjNXSmRrK21IdW8yUDROaklyUEU2bGRBR21jZlNmYmUvMFRWeWlkSW5QaXhpbVE4aEdkNnhQQmdrT2RFT2c0NE5Ya0NLbFJBL3RpbGc3WlhLaFY2dk0vWkZBK3c3bUY0OWVjMkd4SEZwcFFGRmRNdGhXTUNnOTVhb1daTVBna01OdGFJc3ZUVkYrQWpBRUVYd3ZrTmVQMzg3b0ovU0pMUGdvVEdJRXFjT2w4ejhyQVdyd0x6azhqRk9VRVp5dDJ4MkpWSHkyK2dmY1pSb0QzdEVzMUVnV0g5alF6TlE9IiwibWFjIjoiODRjODMxZTI1YzIxMzgxODc5MjVlNzA3N2VmZDFlMjRhYjk4ZmE2Y2YyZTc0ZGZlZDY0OGYzNmZjZGQ4OGI0ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikg4aEdNQk5CMm9WZ0JCVVEyYVBwZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiM2NpbGVFZUsvcFlRL0RTckxvRnJ4NzdEMFl3QXgwSXozbXFKTlIrUU55ak1oLzYycm9aZmlMSkZvakF2L3AwYmxXWHVobVRtWWVTRTdFYWZXQnh1L0FaeDBtYUQwWGxQSzFLdERHNzUvK2JSSWU4M3czVjBWREtHcWZXVHV0TklOQzN6cnhKcmdLR3hTOXc4Wkd2NlNPdFdvL2V3NkY3UTlaRm1yK1JTemwwQnZoZXhxdlh3QkJ6TUMxakdvQXF6YlQwZXdFckpQSXNzbHBJekNVVEtoTXVWWHVVQ2pCdjFxbkx2V3hpbjRHOGxuM3NrbDBISmRVc1lPOEFIWXNGc2M0VE1SVkxJUDMxbGE2Sk9iQkR5eGlrYkt4K1RjUmp0d3dia095Q2Y4VExNVVlqZ2NLN2ZJSVFFMS9ML244Vnh0Nkc1M1BxYzFWV1Nna1FmT2lyZ0tncTE0Mm8vaVMzVGQ5V3JIUGJKSFhtNG45MGhCQk9NSVlEMUd6UmVsREpZa3czQkFReVUvTkJOczZVQnl6Q3hOcDZXZnFnVjBYT2RVd2N5Tmc0dElPcVg1QVhMSnB6aXpGYllpTnhJYVM4M2Z0ck1pRzVBYU9xdytmZDRpMVI1M2N6UGFIU2Vwb0RWME44R0xzNDV1a3RQNUtTZzd1a0Z6YU1HWFJXSE9nMWtBU1ZpZDNyaTZXeFlvQStKazM3aTJ0K3RuSkY2bko5MEtaUEFzMkJVdVJveUdHYlpKQXNyc2FJK1dmSjNTSmNKazk3RE8rbWJmK2o5eDkxQ2txOFFXRU10VWNRQlkrd2UwSkU1RkVCUWRUeU1UcXJsZms3cGdwUFBlS2l1WVVRbCIsIm1hYyI6IjgyOWE5YmM4NDU2YmQ5NGNiMjVhOTczYTI4ODIwODY1ZDljM2I4MTc5NDQzNzZhZmRiMjlmZDY0ZjM1MjRjZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImZ0UnYwL1QwNzVzRGpVZFh4eFV0YlE9PSIsInZhbHVlIjoid05GdWZKenkrOEZSWS9ucTc4SXJ5RHNJWmFrbHEwakNGMytzUHRQNW1wVHlWdGtXaS82ZlpwVWVid0ZnbitEbTJ2WER0THNJRmZSSUFzRWd2R3RseksveGVzUWVhSlEwbjFacGgwSjFLNFdCa1Njc0hvZWYxUHVydlpNOEJZYmNiWTdCSkdqb1hXUThaMWRlbFN0ZXA5Nm5pcWN5ZjJET3JmWmhjZUd6TlpTZnhGam9SaTZlclBIM3Rrb0lkazcyUUhrVXpITEZlMk1IbThsc2w5SXUzT1NvQTdhcWpselMzOVg1bXcrV3g2MUh0cmNITXc5aXU5ejc1eEVRRDZjSCszOENKZFZkMGpuV0R3RVphb3ozK3RpVjcrVDkrRWVzenhrUWdZdE1CVnZtS3gvRWVOZmpEcEc4ajhYK3JCeXF0RFl3UVBHdFpSTzFYU3hlV2RweElSMldwUnc4cEtaaFdwK3RWNEJFQjNIQmsyT1J5bmphTElmYTVjNGJGV1hHbTBXMmZXUTBocUNjd2JGNVVHTmNNeHRVcUlLMUFLUDVob043S2pYMjFYRWV4clFYZ2hycHZMNmd3MFFBaXY1ak5zajF1WTcwc3JtSURQSWdZUjBWTFhKUmpLMm9YeXNuVlg5UVZMQjV4VldLMW90SEhTNUx2Sm5xNWlHQmdWTlZGTC9pckZ6endaZXZtMENLNUJ2SnpsQmtuV0llQ2dQOXB6K1FjNUxvMHF4WCtSWDFycXkvM3Z5Snl2QncvYWZlQTdvZFpRZlByLzI0WFhZQU1DQ2FsN2EvL01vUDVkWUt0WHA1RHhBWmtndlhlUzdxaDZScEhlYytmWTkvNSs4dVF4NG9XLzJhSmNhTTdrZ3RydTBDSU0vbW55VGpHdW90cnFmRURMZURIcWhmZHF3bENtaTYrNkdLN3MxTVRDVngiLCJtYWMiOiJkNmU2Y2YwNjE5ZTNjODQ1NzZjMDI0ZTEwMzUxNWE5NGQ4ZTJlNzg5ZDAxZjI5NmY3NzQ1MDZiOGE5ZTY3YWE2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImtmRDNXUTArQlkvYTNYZ1VpNXRXWkE9PSIsInZhbHVlIjoiem9adE12alRET2gwU3NtUnJaNWhsaHlJMXp3czJtcllyNlVSckt1SmYwYXF4T01GNXBkVXMvd3ZWK0NYYjlKaklXU2IrZW4vMVJvUGhQTVkzR0pJQmdkK0l1U0FqclVHa0EwQlRXMVNsclNMTXB6d3k1YmVvb2dJV29FSkVzN29rWWlLa1F4MnRLZHpDdGR2eUNnQTRrVFB1K01XRXd5VUxaVHFXMDMzd2JMY0VQb3hzNGMrcnAzZnRUaWZnTUFHTW5wUS9HY3ZNNDJUbjJSaThtcUZEYWRmVkxhNldsbHcyTWhkalV0L09BOHR4V2dDTjRUSndGQk9HbjdMdWxXYWZMZU80UUVXY1l2Q1VzMkV1Q0t2eTcrWEFlQkpYei95anIxWGRJNGcvVUhvam5uTzdtVmMzMWZ2d0dnL1N6aTN5TmFHWWV5Qkx5aGp1VHd5R3BUVmswZUNSVjlYWCs3RDNCSTQ5ajNtVkZDRVNHQUhCcWluek55Zi9hYjcweGFkVTV2TVlvTVR0VlU4RzBVOW1RY2R3YVhJOFIxOHlQdzMvSmpocjhxdGtGSU96VkpWVmZVc2hCL1RYVmtPeDN3TyIsIm1hYyI6IjNjMzdjNGVkNTRmNjQyODI0NTc4NjQzYTFhY2FmOGEyMWYyNWI4MDAwNDc1NTk4ZmVhMGZmNWNjMDI2OGE1NzciLCJ0YWciOiIifQ==