Гражданам Ирана запретили въезжать в Калужскую область

Ограничения введены из-за вспышки коронавируса.
Дмитрий Ивьев
09:05 04.03.2020
1 3310
Читайте KP40.RU:

Гражданам Ирана временно перестали выдавать разрешения на въезд в Россию для учёбы, работы или частных целей. Об этом сообщает Управление по вопросам миграции УМВД по Калужской области.

Ограничения введены с 28 февраля из-за вспышки коронавируса, которая наблюдается в этой стране.

Ранее, напомним, подобные меры были введены в отношении граждан Китая.

В Калуге и области случаев коронавируса пока не было. В Иране же зафиксировано около 2000 заболевших.


Новости по тегу
eyJpdiI6Impsb0FSZ0xzM0hLdTMxWWpIcjBZMGc9PSIsInZhbHVlIjoieHBKK3RsWlNNMjhkMUlsb21QZmxHV05ETVFYWk94Z2lSWXp0WjJobU9JRVhRR2hTb3o2SVNoT0ZkTWovWEludHp3aXlEdG96VHQ1R2M3aDNTMHVxV1MzbzNJOThnYkxOcVA5QTNNa1gxdVFsQ3l6L3Bja0crZkhIbGRBSllTdkQwRmhOK2U0NGxQWXdJQTFJQUlneUZYV0t4M2FoQm1GdEVFZHpOMmtMUng3bS9TTUJSZUpZVjl1ZzJNR2hrSEtIcGtJSERRbHNNejR1ZmgzTVY2TWdXQVB4emdSMjM5ckhhcFJ1V1hia3FscTJ1ZWY5eDJVMVh1TU5TelFXNVUzYjYwQmc2QU96MUpWbGRDSEl6TG9mZXZYZjJKL0FLMWQrc0czemNsNXRLSlRlLzRvaDVYMERCdmNUMkdtQjNlRFlYNjZDeWZSejkrK0lnVjA5YUlUMjdhUUpqQlBSam4vakl1bkpRK1pRQzdYRjM3MVFla0R4RHBiSnZ5eTc0S0VCMEpuOFFMZmpjYVBqbXRJOS9LejlBaWliU25hTm9PZ05EUFpjN01WYlhST3dyZVVreXNOZ0twV243bFVoR1Z4UjBQNjU5VUZDdER1WWtIY0ZMaTduVG1EenlhUldVQ0RkSFpiMExLbHdBSHpvaDhqNmpBWENHcjRhWGNTenhMekNGUWtxVzlGazNPTVlNdWtCNU1VMFNWK1hkN3k4eU55MnBZMExmOGhPOVJ6RS9Fd2x5bFRpbHdzcElpL0RXN2g3L01xQWpTZ3F2K29QdGJjYWdLUjRoVjN3ZGFHeXNISUpOSkoxRTFGK2FvdjYwMTZ4aERpMm10Ky9rVWRxbVhkL3J1TGVlT21abUwyOW42U2t6SFN1NzFsMzIraitqdWZ1Nll6M08yZUFZcUpFdU0rNUVIeDVVREZCR3B0RnFoVzlBZVhjT2c2QTRMMklwMnNkMDFMek84amxrVFYzRFJNenFUcEFZMDd3Y3ZCcUFMbTIzbyt2d2ZZZzhZSUtzNWJxIiwibWFjIjoiODZiNjRiNWI5ZjZmYWYwNDE0ZWY3ZDJjYTAyYjU5N2Y2MDgxNWZkMTNjZWI5YmI1Y2I5M2M3Y2NiMjRiNDQyYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkVCOWJPL0dOR0dHbTJWRGN1YnFKeFE9PSIsInZhbHVlIjoiN3dTVWlRV2lGbmdhUFdqWk1nOGdURGpVMFNvRFVPVDRVZnZjeVMrMkMxVzhEa3hvS0JCZnNwb3g0VlRrcUpaT1BNbjRidnVVMGRXKyt6NTl4K1VKOVp3Z2wxekk4THVRazZsZmxQb2VJRE9LUW1jNnltdnJQbllBM3JCQkhYYkJKbHA1MktObXEyYVMzaFZsMlI4a2pPbUdNb3RZSWxiSXVZYTE5aFM2ZWhkRFg5OEgzZDV5d1o3RHFROXY4YlhMTjVhQmFaMHh0MStEYU5ZNjRabjZ2dUdNZWhhdWR3TlhuNElmZUxSc1dndWp3aHo1eHdsb0ZHUFBKZ25nWWs2dUFxV2xzdGIxV3hDak5ZNmFUek9rdzQxVlVVNmVOWnRUZnQ3a2hZcUQwWFlkaVNLcFJiZnZuN1V2N25weW5Zd2Jobi9sZ0MxSlhNWHJ1by9YenNuR3lNNWxsdDBPMG1wS0lwRExVSm9UVGJCdkVNenRvMGdIckEway8wZDBkWHVnSFpEV1RZQnhOWlllTlpCYk1RaEpILzNvaENRSmFHT01hN2ZvQ3FHYTVlSmhyV2tpT091aWJkdHBEUVRGVG5TK2gxVC84Z3JWTDl4TXZEQTJEUUdJV2plVWh0UnVyazNyRTFqckNCQklBTmcxWGNUNU5hSWEyTEl5MVRNUklIeUhUaml2MktrOWprSytKTzJUWGFrcGFvYmhyb1puTnF4MWNTY3ZqK2lOL1dYOHVqVVE5TmNxaExwbGZTTk9kYmdmaU9HN2tEWnB3d2VkcjcrWG9ZNVRwcVJjQVhRdnJ4MDhUSzBXckRPSkRZL2tjZ2hhQ3I3YmFGdmpFRFFwa0IzcWEyQk9tM0JwdlFJNkIrR0FoZDdObGtWU0h3YlZrWjdhc244cCtka1VLVWhKVllkK3g2ejNERFQ2K1BRQXBGRFdnZFVDSjh4WHAraGZPUDg5enFtTXN3PT0iLCJtYWMiOiIzOTI4MjAzMGFiMzU5MmM0NzAzZDM0MTZjOTI4Y2Y5YTY1OTQ0MDE1NDgyNjJkNzNmNjYwMGM5MGY2MWY5YzIzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
7 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNVai82YWtmQXpKbE9DMGdYb1c1WGc9PSIsInZhbHVlIjoiMGtpMmwyL1lna1AzYVBad1h1MjFyWG5aU1FrNTRsOVNSVVFBeEQrek1VQjdYemhBdHBKWHRnb3JCQVpqRFpicDlzTEgvZUdDa0FpcERlWEZmTUgzQjc0azBjN1VLNXZRL0J5VDVITTJqeFVxc2pjZFBJYWhEUTAwbk9oOUhITWF4b2dVSTQ4b3lqbGFKRXNMVTJZalZNbkZiV1lPRjBhdzc0ZDZnTVhzNklMeVJKaDBZQVlWTnhRQUgvSXZNdFRtRHJ3V1o1MDA5MDd1ZG1EVFJ5VjdHQ0NXUDh2MGFYc2l1MjltWlhUR01LWE8xcG96NS9Ddk1pWk5IL3crdFlDMS9CdzJ3S0YyNjdjZ3NSUlVTWHFmN2hmT2IzU3FlQUQyd1A1bTBsSnJpVkNYNFRQVmhZR2dzSFdyZUdCVWFNeFBxWURVQTBDaVVydlBuUWo5VmlkaUpIN01JeFdHUm50QWhQQ1JsTG00MERieHlSRHVLMTRaSzR1akpWcUViTUZQUHo0SDcvSTNhUHBNU0xIVEZabjZTSGdTSElzcWoxbnp6bjJhZlVSV25KVHpoK3lmS3EzT3pvOW1XbXBuMGtvaUlGSjhjdUZaQ1ZCcG5QNG1iSU1QNXVoZDkvb1FFemNWRjFDMlpmbGdLL1E9IiwibWFjIjoiY2FjYWQ1YzdlYzRkMmVkMzcyM2ViZmZkZTkwOWRjNzg3N2I4OGFhNTcyYjZkNjM0ZmMwZWM4NWVhYTNmY2YyNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlBpWGhlakpSWHZFeDZ1UTVYc0h6aUE9PSIsInZhbHVlIjoiV1NOMGRXZ1oycEZrY0dIRCtHTS9IN2RLQjBqc2x4MU9vWDRTTmhWL1VNMHNrWWVpVkxaSHFLUDdKUy9IYm9hVWdmVDdIWWJrTTJXVE5LTGluNEQzTHVET1JMS001U3VtMmpPcXhWd0NYNWZETzl3WThiWDVrSkFKQk5wWjZmb0lRbmpWNHRXNU5iR0FjR1Y0UWxURTJkcXh2dDg0WjdjSkdHWnFnMnU0WWdDS2RaTndxVmdVYXNiMkVXWUcwUHVSWExLdzl2dHZhVlNveEp3TjBBa2pFTnVVV0RqZzFJK3FkakxURExXSlNQZEViVXJzNHNvcDlsV2VqaXZKMFZpc1dCQkFNeU00L002WHI0M2l2OHp5Y1BlVVBMR0cwYlVja2VBakRUZGcyZEtYYU5UTTFka1ZiNllXelN6aHRWT1VlTG9pQlNWOFIwczRabDhWaUVUOXpUdHI5Ryt6T01UVHg1aG5YQjJGazBLczRMWWlCaVBMYlR2UHF4OUMydFhnd2J4RFRJcklLNE5STG81cVJzVHdvcklaQjUzU0Z5SW5RczlBeE9wNHJ2Q05tVXMzc1hna3hGeFo2QTRCOE5raEtkdmQ1cDk4YWc2OTZQRXRjVW9MREtMcXAwZmFXOGU1MVRTVVhuUGU3SFk9IiwibWFjIjoiNjgzMTJmNGQyNTE2NWIyNDdmZjcwZTlmN2QzZTkyMjY0ZDMwNWE2NzIyODI5YWZjNmZjM2ZlNDQ2ZTZkZjhjOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InNPYWVRbDN1VHhVSlN0ZUt2Ly9QOGc9PSIsInZhbHVlIjoiMFY2eitXeTJIQW5Scjhza01SSzRJenY1WDhXb3VhZ2RrZExpZ0FZdjc5cWhhYjl1SEMvdGgvSXUvM00zaS91NmVzUmtWdGw0RU9VZVpOM0hDRnhZdXRpM2lxYjFKS2IvVHdyWlB6dXdqQS9FVDhZVml1YlNEQzdYMlI4WkdOL1lWVWVNZVhHa3FpM2wzTUovM2UzbWF0MVFReG1vbVA1S0R0dGdueGJJSDRoYjlNaXo1c1ZmVnFpaExlWjg0Q0ZXTHBBbUNvcXI1UDJmUXIwMm04eURJMUdMNVVDdFFrQW1QLy9CYXZSZUplcFJNa0h6a0xiak5KN1R3ZTJrZUZWeGFuSSt3S3hQV2c1YWJHcFZHR2h5OXU3U25iVXhVNTFBQ0swOEZ6TXAweTJ3d3ZzTVNoQ0ZpWmErNmNYelFVN3d0ak1nYi9lU2s1bmdMbm9oajNlZG9sY2JGbHdkLzF6ZTdpa2hmRWo4ZzBhSXRQQmpTY3YycEJVLzVJNnppWGxvVVlVWGVrcVZ2YXRRUklKdFB6NW42OU9KMVl5akE1V092UUJKUnMxSEZub1ZjeUVxemVEMm50MDBTdElnOHFjNUYyTmxQVVJlS2NPM3cvajZvSFNVd3hWQ1lXdU9BUlpSNlVDSXNCOG9ZT0h1R3c3WVV5WUN1cm9zRVBmRVNtUnRZWFA5dXE4bjk5SlpvNHk1Y2VSTW5iTHptRmJRZy9HL01CKzhGelpyZVVqK05LS2pUL1RYVEhGZmxoYk1za3VpaTRXRVdJa3lLYmw5aC8yYUhaR0FGeGhHa2djRHJaL1NaRWRwTmNtclpQYVNQVENkNUxPRGlzenpIdS9KUDlGVyIsIm1hYyI6ImNjNDE3MzdkMDQxNzIxNDk0MWVlY2U0MmRjYzJlNjVmM2NjYzZkM2E1MDllNDgxOWQ4OWU2OTZhYmVlM2E4ZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6ImlyYkw0M0JlaUNibDVSczl4Tkd4Rnc9PSIsInZhbHVlIjoiV1ZDZVMyTk84RDk4MkVBbkZwZEhzc3dsTHZvcjlSMElmLytEaEo0OFpHT1Z2UkU5TDNZb3B1eVdZZCtuSWVuT0FDdjlGZmx5TURlYnd1RTJqcDN3THZiS1JnL25uSWJ1U3liVlhIMm1xTDZlU3ZBMVVPeDhqbm1GeVU2dElkNGorcUw2OVVsSkU1ZXlzQUFBc2VOSUJVQjdZcWZBanZKRXRpWFdXNkRxZUZ4dm5qWGxaSmlmNmNMcTJQUk92WWRKZWllVGZUaXNTWWVYWUVua1ZodHEzb3pMYVZoekNvdkp0d3RnSUhjZmgvS2JQWWRlL3IwQkg1NkFqSzA3MzJKSlFJSnhGVEUwOXJXSDY3ZzVGSm5rMHdwTERYVjc3dUlsVkFhTWYvZHV6U1FOSTBBckVlNWI5RnNBbUhsMlN1eEZFR1hvZ2RpMGVLenRkN0QxblJEWG04dmlDV0VCYjVyWTRKblJZbVBMdUlEcURFeTVRMjV6UnpUdEY5M01DNFVPWE9oSzBCVlA1Vk5ZVzNYaEo1dUVaUHNWeUNRVXlIMTV6TGdPVXdkSzBSTzNJUkQ0SFJkZDZYYnJxdS9sc0xUMGg1MHA4TnBHRnlOWFBSNjM5SDdsdFE3YkVHT2JpcnBLaTk1WEVsTTVrY0tLZlFXbFNFZWppdlNTaHBPZ2loYzJCUitBbkFqQVRReVNuSm5IcHRMcExDTEpzdmMyY0ZRVEttZDhQb0RnMDVlYUx4ZHdDYTFCQ3lQZW9KTXIxNXgwRWJLTmdtS1F1V2kxTVdDNFRvR0Z4S2dFaU9nU3Q1eXhGUXBPTHpuOC8rU3JrR2NkbUJSdXdLMUZvbk15WTZmaXFoT3dkNENTWWhWRnZjLzFnVWxERTlxUmlvSTdobTB0L3ZuRjFSYXBES2tVN1I0RVNiWERQaG5vYWFpYi83aGUiLCJtYWMiOiIyYWU0YTlkOTM0MTBjMzdlNDc4ZDYyOWFhMjQ1OTFjNWYxZDAxNGQ4MGUyODU1NmQ4OWY3N2Y1NmE2MmJlNmFjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkQwNmE4OEY0RzZ2OFo4M3l5Wnl6Mnc9PSIsInZhbHVlIjoiYjJXdGJjYmhWTy9LdTVGa3lKSU0vWmNuNVhVeUc5dDAyRitxOTNYdFFadG1VMXBiT1MyaG1NdERLTUlMVE9DM1pIcGVzZWRyb1RrdHVqc2s0Si92dzNpU3RMa2JGNGhvS0V5dWVadzgySVNBZTBlaXU1TGx4czk1aXQwN3djanNvRGt2WGxHRkZxNzhRc2FSUjNxZ2NodmtXeWJxZ00xeTdnOG1EWm4wVGFZVU5BZmtJdmV1dndCMmRwNEs4bG9QbEZhL0RXTjA2TUl3dExLUmFxc2QwbmxDNUFxbUc5bGZ5UCs4WjlpNmhodGUrN0h6M2Z1d0RvRHRGSkZlVnlVTnBnejJtbWh2dDVQUDZXVFc2OTZFNzUwektieXRNNi9pdlpCNTQ0b1BpajlkL3VDQ1pXdmxxYTM4YVBZZHFwY2RNK2hhbEdGRGRPNVc4aGxFQVljUGY0N1dNVWk4MHhjaEpRZ1dNWUdnT0s5c0lNMkRsbk11TFVvN3p1c2d1MFhtRjV6N0RxUFZKUjgyMHk4MDhlTkNrK3BCOFp2bVlIWVB5cmMrUFFWTlJTZ0V0dG9oYk9QWi9YMSt4QzNTa014NSIsIm1hYyI6IjgwNTU1MWRiNmI2OTRmYWE0YmFmODhjYTY2MjM5YzE4YTlhMmZlN2M5ZGI3MDNiODE3ZDY3Nzk3ZjJkZWVjYjQiLCJ0YWciOiIifQ==