В субботу две улицы Калуги останутся без электроэнергии

Опубликован список адресов.
Дмитрий Ивьев
15:32 13.11.2020
0 4583
Фото автора.
Читайте KP40.RU:

В субботу, 14 ноября, в Калуге отключат электричество на двух улицах в центре города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электроэнергии в Калуге 14 ноября 2020 года с 08:00 до 15:00:

  • ул. Рылеева, 41,
  • ул. Кирова, 15, 17, 19.

Тем временем

Стало известно, что в начале 2021 года в Калуге поменяются маршруты движения некоторых автобусов. В частности, речь идет об автобусах №77. Планируется, что они начнут ходить по улице Платова. Подробности.


eyJpdiI6Ikw1WURmQnYxQUVsZmJuMkJna2FGSEE9PSIsInZhbHVlIjoibVZaV01FZUZTbzg0Ly9yb08rbUJSYmhKS1FmbzJwZ0FDYk50QmxRRmxhcnh4N1gxejhxb2NIT0RIQVBXNTNQWmpNbU51QkgycGtIc00vZnBPdkZpbll1QUpVRkpmNUFYWjgwOTd6OWI3MDhMWUw0bFhDOXoyK1BvaHpoSGhOWDh5TXhrYWptM2ZMRzZBYUpPV2RZUHJYYnEydzNSSW9xM3dZZGN3ckh2a1Z3dDhRaVVYMTNHZFp1YkZONFJUT2NzaE1vMHJFKzNDa3dGUHZZUzRtRm41alpPTy9wVjFqVmd5elhIRkxXSUk3WFdkeXdSTFN0M0YvUnMvTHBOZ0VLOUoxczFvaGdrNDVpWnVJTG1nWndhWUhiU3NEOXBwMzdiaWFmUnM3U3ZsTnhCR0p5Rld6NDJkR2lqR1FmVW93U2ZIcFNWcFUvL1dlZG5nUnZPQlZEM3JDV2k1Zm5Ed1VjQXQyVCthNFI4RlE2OGx2NHRkWHVQVjJRSmtONVZaZGk5WWVmaDJuSUNpbTVLbHNEQ281bW1oTHN4cGRjNEtySEVSNUE5T0YxTlFLRW9KdTBZRjUrb2drSXp4N3MrMTBscHM3S2praGhNY1dSWVova054ZUhGejdvSE5jSndkcVh1d3dFM1N3czJ3TEdSWERZaWJjK1lsdGpsdGcyY0tPazNYZGhQZWF0MUR5dWdhK3lLRzl0ZVVqeFdZamw3ckdLRGg1Z3Roa3Qzenl0cWdqakdrWVJJZk9LZDZPOEc2REZPMkIyaDJGeXRHaXdpaXBpNWFCTmFYQWZkYVhNUGI0bUYvdTQ0cCtZSEVTdGs3SjlSYjNiS09ORW01UHFCbVBlQjQ5bE4wTFRQTGFoUC9GMFJpMlE5dXBzVVE1N1ZKemtYRE9TN21NZWhkc3RNbGRJbUhPVDU3cjc0UlZpbVlJaXNuS3MweVlLOUNNUUxsK2Eyc1JWT0FYbWFNTjhEZStJUE1JY1ZJNjNFZExoWUgyd2doWXIxUVo4NmwxcjA5VUhCIiwibWFjIjoiMWUzY2ZlM2NjYTNhYmQ5MjgyYjRhOTE4N2IxYjExNTE1NDQ0N2JlODI1YmNjZDAyOWQ1MjY5MGQ3NTE4Y2M0ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImY5dmF3aUx5enA3YU5iZ2NjVHpObnc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0hHbENvREU3RzAzZFlLbnBQWk5yZnFEdHZpbERtNEJFdmc2dlpBclhhS25YVFBzRGQwbXpDazlGRUlqRDEyTFpJY0dTVTI1MHJ4MTN1TzFTT29wNXQ2WDg3bGdKdGR4UTJCOFIyTTdWdm1MdHdaaEZtV3U3ajJlTWgvTWtCWkoyU0JZZ2dVUU9NaXJhejhLSUNKS1JyNUhTRzBIQXI0dXd0RnBLemJZQ1prdlVNVkx1eHRCZlQrNjhDUkRaL0lJS2VRTjY1dVpUQ2VUUW9pWFV0WWQ4MjFOTGYzaFdYOHdJeVQxSTBvMHFPTElvWFJJUTZtQld4ZXFtRGxaOXRwUVBvUGFTTElrMWlPanhucjZyTkwrMkRqNTlhQzJQbWNQN0phQzd4RDVJWWxyTlFlZDR0WjBFSnR4aEFneVYzQUZ4bjRQS1hvYkRwS1VLbTg2bnNCTnhNYUpPcktsUjBVRGY0ZUQxVkdkblZ6dmhoNy9XVkZYOXJuQ0RVWWFXUmVhMGFtRnhmSnJDSGhMZlFHb1QzdDZWUDczd3VWY24vdFN5WGNDNDFCQkdiVEVsUW83azNKSWlwa2krKzdXM2dnYnhNWUdYRlJPQlRGMTlKMXRiYUJYTFhsejJSSG8vK1kyT2tLekF2SW9SVG96ZVAxMGRsMVVXd3hDdWw0RW8wUmVqS1ZkV3BiazRHT0lkS3ZpeHJxQjJCaVVJNnhFUURLZ2RteXNIVnY1bVZSQUZ3RHhlS0F3b2UzaVJxbjBrcEJZbGxqbjhuM2dmVng0SUhURzN6MEpqcUU4VkVIZzNKYmhvSFRvQ1JTNFJld3hFVTdhL3EyM3M0T1hNSkc3T09sUlByWHQ4NkFvdVdhNkdBQWJON2hmMVdZSy9HS1ZFRTM0Q3RzU3Z1TDR4c2J6WXVNV0xiVEtGanVERWxvS0VoT05PQUhBS3JZY0pVUThHTU9QSElqeXlnPT0iLCJtYWMiOiIxZjE5ZDI4ZDcxN2YwMjk1YmM4NWJlODExYzVhN2RmMGM1NTdjN2MyNDljMTU4NTU5MjMwOTdlMGVmODExM2IyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
7 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InQwcXJucmxIajJhZTc1ZXBWNndMWXc9PSIsInZhbHVlIjoiTFdmWWd6UlVWYjl2ZUY4S29Jeit3ekRpeEZDaG9TU0tBbDlzK1pNdzZyQWVYcytDbkhxclFCeFd4Qit0REcvSHc3YzRNZFlXbDdPOE1uSS9zckMwYnl4dTdsSWFlcmJnSjU0SDNXVXAxYU5CbHlLU2g1OGV0NHJGR25PSUsxRE5JeTJUa2FTV2hzYTkrSndVTTRhUERCcVM1dmVpUjZWd3ZNVnU3ZTc2UFBNUDUvSVRJSVRsb043bmROc3NTSmtBV0NUU1hCL21DTXoyU3ZicWlPY0FXZ1pLaHUwMDFRNVptS2UvMnlzN3QyMXJRREJRSlArbDdYaHE5R3NZdXdiK3lkTzI2YlBNZUFpMmRGc1ZFeDhsY0hjazBJdHJ3L3g4VWlmRmowRm1UNnRWc2N0SW5FRTVkbmc3UzdGaTZ1NkRkd1cvUG52TENHbnFZcTQzZDhKMXEzZXBFcWJ2ZklMWHR4WHBHbmwyREI1dG1tb1grQTJBU285c1JkNC9QOXJZU0kxSCtXaG5nQ05nSUxqOTVHRVFQeTExa214aXFxbGlGUytRNXNlcks4ZnFacVUyQVBGdnUvUTcxd3V2VXpWM2ptRyt3YzBFazFkaGRnSEZZSHZjUnBEd0lKNmkwUnNoWUxSNWhKK3JqclE9IiwibWFjIjoiZmU3ZWJiNTMwNTIzNGFjOGI2YTdhNzU1ZGRmZjFmYWE0YTc1MGE0ZjhhNWRlMjkyMjYwNmRjZTJhOGRmYTc2NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlZnQlFpQm9nSzFnZlhIMkxSTjNiQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiM0FJaE01aXlHbEVtYStpQjhhNGY5RFhqN1F5bURoWStQT3RHSXlCNGQ1Wm1VL0psSkc4Nmg4bHV0SHBqZDZFakg3alJBK2N6WS9jYWpuOUYzbGtOK3NVQUlMaW5yTDhCSlNSSUFSSFNaUUFldUZOeWlLckFDNUpwc1FYK280R0w2eDVoQnAyWVVYaVVKblVDeFRPbmdEZGdEUldSVzVXeVFKU1IzOHNGRm9vZUEvaHZPWGFxU0puR1FCNGUrTHhVV3ZBZ2JRWndnOWZHTWIwbFNZWERJS0ZLMHB3ZkRlcDJTK05uOGdHSE5xUVU0TEtRV0VRNVZVOVJwYWtVSC9Ta3JvcExQbXozdlA0WGF3NXF6RU5oeXE1YVFtRFE2R0VHTGtUcjh1bzdLWFBjN0FFNjM5Qlk0NVhDdmprYUkvNjFhQmtuWHR0V1NMUVFRVzdlZ0RvaGMwam5NMnRvUkZzRWY0V1hsa3Zac0tWcmlubHdwaGtRNmo2d2p5Z0g2OWliNHVRWEpIaU9uWGJialYvZXdSMEZNNWRyMnFVcDhHMXFmeWh3Y1JNTmFoblZFUkh6alZnVnh4b2xHZ2NLNkpRQjZFbEtESStpTXpJMmZ4Y1JHdkRVOFFKZ1FHYmU2VVhuQmx6ek9qM2NNTHc9IiwibWFjIjoiZGEyMTZhYjczNTdjZGE2NzIwOGRkODBjNTc0NmU3NzBmNzM5NWIxMzI4NDliYTAwMWQwOTBlNjI2OWQzYjhhYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlRYTkxxNktzcWRHTm9hSTc2dDY4Y3c9PSIsInZhbHVlIjoiOWxXOGFUQ3FFd1pTbnBZVnRTZVVxdmw2WWhlc1dweklMczFqaWROcmhvLzJMemZTR0daWncwQ3hwV2N4WlJVaXFINTF3eXBtc1JQNWZMMDFyWW40bzhxeWJLL0hWT1Q4eThMNk9URENFeDliUGpjbnBhaHo4VXFhaGE4M2VFaW9FQ3NpZjJhN3l4TnpuR1JHU2F3d0FsWmFDVGk0QWlPOEZiUTlYRWgwcHozek16elJ1cXFsa3M2Q1VWUW5YcGRhaURqVVlJZ0NnRkhMd3B4WWcwU0tiNFRBYXk5ZFlINnh3K3gveEpLT0h2b21tN1ZkL2tXdnJVaWl2dzl3bXBieWdXMFVleTh2a2hCTVhCZC84b0R1MzI1KzlIYldZZndzbVRsSTVOeFk4L2loaTVvTlBCT3Q0S1VvK1g3MDZENWF1WEVFaVgzMFRpMEt0MUk3Z3ZFVWFOUmdzTjFMdTliK210WGVCbHRZcnpsTE02ajhITnFKSVFIREl2d3pXRWlld0V2OG1RR1ZXQ1lTaHVXdXlSZlBuSHh3Yms2YlRUMlBxOWhvMmJSMWRsTytVZGtTWThLMCtjQWVMVUtvWjRGWVRldUNMRitMbzFKVHlXamFEOVoxeGQzZUZwWVVtZ09CMFU0MFMzYzFVa0M2bHV6NW16WkxWYzkrUDZJNWZ3aGJLalJNVm8wME42TGV4b3cwTnMwNjQwK1JQTzU1bGxpdENWaXpCaUQvOUdac1BIdDBaUVR6RVQ4VGFUZ2hQQ2E3MU1rN0lmV05wck4rUGZjTXBVM0JvVWYwZGtUc3l5b3VEcnU0UWc1UU53SzZaRG94WHZkdzVORHhIbTcvOElNbyIsIm1hYyI6IjM2ZjcwM2NmMDFjMjY5Y2Q2NTE0MzRhZmVhZmU2ZGY4OTA1NDYzZTIxOTY1MjhlMzY0ZTgzYzkxMzM3NjAwOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InhieVNTaXFMZVNXVkpzSnptWW95aXc9PSIsInZhbHVlIjoiRmp1M3YzVXo5V0pLVXRqdWR4aDViQ09DdFhZbjVhbTBUTTNsWGdWVSswbk1aNU9MSXgxeU03WEd0RVdoK2JSWUdQbWpmS2RoZXFUNzNkY1ZwWXNuL3o5Skh5b09PbzE2ZmVkTlI5WEkrQk95Y2JvZHRPN0Q2RHBlU3FyUkNWcUpjWVRzYnM3VkwvNzd0MUlYYXRmWTQvV0RpVC9uUDM5WnlhSWdCM2UySnRFbjU5bG1EZkg5SGNKOHVsOExkT00vZVFYUkY5aFdPTEhhVUdDdFlRNWhJSk4wRkxzMGVsc1BScngzMjg5a0l5NklXL2E5QXhXaE1vc2JObjMybnQ5VzZteUVaUmpJUTZCWWk5dU92dHJLdm1hRXZKUkQ1YlFqYlZ1Z3RFZldUcG9yY3RXREJ6OGhKaEZoRVQyUWh3dWw4T04yOURYWkxNRjB0ZVV4bHQwUVA3NCthVGtMUDRmbHRxOUluK3F2U0RlNksyZTByaktNbWRaSkpCV0J5WlZMa2RBVXh1cW83dmx4TkFrMnZjalJSTUVtNEVsbzF4ZndLUmN5Z0t3ZUhsQjNFT0hqY0h5elo5c20zZDU0SFRvTTRTNCs1d09PVDI5QVIyWkpHWExoeThMR2Nxa3cyZ1hmME1xdEo2VlZvYWFrTWR4YmIzejVsRkRlc2hIeGdaczBqTmNrNTJnT0FMYjJMTUZjTk9CTGQzYkI0dUdsbkFaZ0xKbCtPajlUMWgxMy9iR2tUZHBveHNqUERZNitKUHVtMVorejJieFAyL0JtR0RKN0pjbGp0eTRGUEl1Vk1Ga2E3WDc1MUhjTnY5SGFhYm1GRWFOYVhlS1NXV1lzQVlkUTVTVE9CMnM5K21YcTZCRXhJT1BnK2Z1UU1ZeEF6Rk9tUDg0QUV0RktNeHUrNHlYUURvTVlaTjh0TEhKenY4aUUiLCJtYWMiOiI2NmNhMDNmZTBkZDBlOTE1ODExMTUwMzU3ZTBmMGVhYWRkZTEzZjZhZjBlM2Y3MDM4ZGRhODQ3YjFkMDVhOWQxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImJ2Njdwd1RGb1EzTUI3eTZTL2IwL1E9PSIsInZhbHVlIjoiYmNLS1FsandvalBkZGtYQVVhbHk5VjNXQm9PS3pDaitXZGFzVlJ2NXRiM1VaOW51VmQydUE3RkpsUHRHZEFDTDhWMHhWR0hZdHRJa0ZwRnJwK1pDOVVBbHUvKzJZTGR2d3BUUUk4T1RWbUpaSk5YM0Q5a0IrdVRWTitzcmZOc29RdkFYdlErSTYyMnIvZHV4R3dJVE5xc2cwUkVwZDMwRTZCMVpjZUd6OTFrYWRwdlpVamJONmdERklxQzdkcThWUU53T1BhbGVtNjFWNHJTVDFIRmpkSkw2dlNMUFozK0pxakEyREdaeHhoMEMyMjVHQ0hJZDlrZGhCSy9TOEE5ZEhWbDJGUzVoeXRqeU5DOUJhdTdXblY1V2ExaDJ2UWVIakVEUjN6SDFnRlhSK3N4VVBmUnlROUpxcWFuK2xjWnNVV3FmZlNzYVhGOWRBa3BEcDNPOUJJMEUzRHRaV0JsMWRSZ0NKV0J5bEVTWjdwZlYwbTVNbERLM2g0YVQwUFk4eXFRNWlaWGM4bnlTVjJlYTFnNXQrY1BPQXNlaHFTV3JKUG9wSHFWdzVNZmV2ZExxd09ha0lhMmVTcnNSczZzSCIsIm1hYyI6ImFmMTAyZWE2N2FhNTUyNTYzMmY2MjM5NDJiZGJkMmVkZmEyZDlmZDViYTc3YjJmZTUxNTY0ZDEzZTc0NWI5YTAiLCJ0YWciOiIifQ==