В Калужской области резко выросло количество отличников на ЕГЭ по химии

Опубликованы предварительные результаты.
Дмитрий Ивьев
08:31 03.08.2020
5 4610
Фото: мэрия Москвы.
Читайте KP40.RU:

В Калужской области за год в 3,5 раза выросло количество выпускников, которые на 100 баллов сдали ЕГЭ по химии. Вечером 2 августа об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Если в 2019 году отличников по этому предмету было 7, то сейчас 27. Из них 25 – из Калуги и Обнинска.

- Поздравляем наших замечательных школьников с выдающимися результатами, которые доказывают, что уровень сложности заданий по химии полностью соответствовал школьной программе, - говорится в сообщении министерства.

Тем временем

Как в Калуге прошёл День ВДВ. Подробности.

 


eyJpdiI6Im96SmxSbFRvdVIzS1FIaGptQVRPbWc9PSIsInZhbHVlIjoiR2FZRE9JaHdIYkhFOUNkOG5TazgyTTNhbktTcGYvdEd1RDh1dkcwUGNKSnI0amk3WDVjZnJ2ZHhuSEdHRHlZVnVFcEk5WW1iK01iSTMwdGxFVVJPdGdzOUNxR0V0bzVhdEYvVW9qaVQxRkpCYUcxQW1OeGNSenIwb3JUeExMVnM0Y1hDemNVVnZ2MkpMWU9Hc2VWTUY1a2VDL1BNUVMvK0wwYVNDbVlhRzMzR0d6UDVsSGkzcHpiTFZJYkd6QWZnR3ZReDVnNVNjREIxR1E1Y2doVEh3dk8xcy9XanRjY2FGUyt6WkRtdWtwRmRSNUlaVkxtSTk4T3lrY2NSQjU0VjFCY0x5YmczM05JOWl0bURsaWJVRS9BeTVMTkJOV1BuTW1yeWUyVVI4aEtFRit1b3hyODdpQ1RiWjhFN08rU3ljMlovMDhKblU5NVk3c1BmYlV2OHd1REgzZ09YclZxUFZ0S3ZKS3lGVDhQTzZkb3V0TmFPMDIyd2xIQ2k3ejhsVnRXUHNpZXNFOEdCY2ZRbVlLWjIxZG4xeWN1NlZ3MUJ5eUdJZlhsT0hzV0lyYUFkU080VVpVcUZCN2NxaGVCQVFxREpHWmJJNzdnVUxkSWo4Skg1Q0dOdDRGUG5vUExOVFNzWGswOHVmVzNuTHQ1M2dLNDE0d3lFOUFxbWF4SmlvUktMYXRLbUs0Q3Fham5La3QvNWNoSzBlb0kzZkVmT2tNcVpTM3Y0cEdYRk1zVDE0OURRZWNoR25rUmtFL21uOWZpVFJUdEw1MmpTVGY0SXdOcTRCdFBjaTZIZFBnZGJySDFOUExleEw2VDE0dXp1ZnFXK1ZMcjRsNThSdkY5V1VVejBKSmpRSDMveXFkZ3hZaGxBSXhEa2FEajJLMUVBOWlHS3NBNXFmRld1bnFoSUdiVGtkbnpXSEtSYnRWVlZOV0lvc2c0UE1Oc2J1YzEvdEJCUjRFeHVHZDRIOUtKa1ZVYlJieVhmem9rM1BCZ0ZCTnVuTVZwaTJ0ei81czQ0IiwibWFjIjoiM2I2ODkwZmJkOWJkYmM3ODZmMjQ1MjY2MWRmYTIxNzk3OWMwMGM5YjAyNjQ4MDI4YzBmM2U4ZDUwZTVhNDg2ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImhVQzV0WWZWaVY5WTBmcHhRNUVmRmc9PSIsInZhbHVlIjoiV3dERFlFRCt5T250ZGNjeUdobXBxWCtwbEdVMDRLZEh5MVpLZUdHYzdOWlQzV0lNY2FmT3h5KzFpdGttOGg2LzV3RHlKek43VE5TRjI3amdjNXV2L3g5V2g5NkdFa3M2K2JIOEVMMEk1b0lVaTlyN1hFMnN2RVJ4YlRrTEt3eFZaRmt6MWJSTlVmUmg3MFY2Y1BLOTJhbHh4K2RUWEVpZjN6N3NYTEtXcmlmM3FDT1pYWUFnMHgrSzgyalNic1RaT00yM2IvYjltQWk0VXcvUnVsbmtmMGtQcnV2b2RyRGt6SlQ1b2UxTzB6dUVwamg1aE1WclhUZVliajVkMzJqb08va0tkTDhQTGRKbk5KV3kyOFJSaEJnOE1zN2R5Uy9PNXFmWXNZN2YzaXQzck9mbjNTNDc5T2V2SG5sbmlrYXExMnZLT0N4bkRJaVNxYi9FelBmWTh4WFdFLzBpZldTTHRoMW81Rm43SjRhWjVCdUZpcGxXalI3YmZEVC94VGdQeVFiY2NKdFRUVjVPeW1iVldsK0F2empEVTM2RnpkaTZhV054Wjk1cFgyWGNyS1V3bHZ6YTBBaG5ISDh5Y0pkeUlkSVBMUjQ5aXZkd0xja1VhbWhRc09nUVlweDdFbXF5OVd3RllRNGxENld2Nk1KUUd4cTFzcDAzNTR1ZWhyL2V1QTVYc3lWQU5ZbWwrbnFxSmZIVnZYQjdzMy9CcEREL2hRQ0VpVVV4V3RrbTQrMUpobDhaR1UzZzJoTHNFTjFDazdsSEl0RWNEbkRSQnZ2Tk00b2YxbmdLeUx2QmlBQyswME1FNFBIZWxyczl2NWlwWURla2RwdDZLbHA1ejhnRVlsVDVVRE05elhxMVcwdUU5M2wrZWZKSHBld1J6cWo1VFdwRisvMmsyZUpHay9ESUVCQUdURzNRaTlaMGhPNWdVK3d5R0xFVDc2UEdHNUliSmxyaW9nPT0iLCJtYWMiOiIxNTI3YjdjMjJlODAxYTgzNGIwZjhkNjI1YjE4OTI0ZDZkMzE0MjRhNjEwYzRjZmYyZTY4OGYxZmJlODgzZDE0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
14 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 5 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitVRmMxYk9uWmxrZSs4NHpQeTUrV0E9PSIsInZhbHVlIjoicWE5TlJ3QjhlV3FDY2NaMHYvZndwRUFvQ1MvOTRBOHkxVFNaNThDWStqdnhZUHR4NDFiNVRXK2R6OWY3bXNCbVZnRlNSVUd5OHJveVhvRmpMRXlZNlg5WXZzNkZMTzY4N2NicHEzbzd4ZjNjUDNwVEtpVW9lYVdCb0VIRzNPRXI4YVlxV2V6SDE3NjE5eUZVTUFEUVdmN05sek1TOHNGK2pkRFhycXFyMmwxeTF3emRqemZXSmNuZW9wQmVibzR6RVZaZ0Z1SFJLbS9LT3NsR25CMWtOSnY5ZDZXb2t0eS90Ky9PYS9YV0pJZEY0Q3JreEd4SWN5WGhwYzRWU3pHclI4V0ZLME1zTU5QWWVjc2RXY0JCQ0hQdkNMejF6WDNxZVJualdNRHhoL0x0VEtOWm9MdzBFUGg1T0ZRT1dmWkhBSklva0tkUEpPeXdrKzhRMHpZTWhIaDI3YUd5NzBpUDIwblk2SFJaWHZhN3Z3dlZwQUtOanhhUjJZSnFwQmdmWUVGWVVxcEhpbmFva0E0U3paeWZhTWNQVFB0eDhZcFU2OXZjNmxLVkJwbmVQK1RDVVRQbUlVdnZPalBaSml3eWo4enQxTjRrb0ltMHZrYzh2N1JWSmE1amdpNWRwQkdkRm0rcFlYcU1HTVE9IiwibWFjIjoiMTBhMWM3MTBmNzAyY2QwYjE5ZDVjMDE5MzRlNjEzYWExMGQ3ZmQ2MzgwZGI4OTAyYzcwZjJkYTNhNmY4N2Q5NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InlJanltUGxISnZNUW82RGRFUjhWOEE9PSIsInZhbHVlIjoiN0ZNcVZmYm1UMFFmdEpVLzlEdmN5QVFZdmQ0Q20wMkQyTDZQTWV2eUFieVQ2QUpMR3pURERtRnpaeHluNXJvbTVMZjZ1K3RqRVZPR2hOZkl1dk5QSzM0ZVNnVmhUQ1UxNitmWkRwMjg5aXBsZE0rVndSd28renpGWU9ZTG1Tb0ZwYm15UGpCbElaTm1xSWwzSnpWL3U0MC9vWk5kanBTYXNqeXNTTnIzS3FScWNDN0locFMyOGhGUUpJWXhYSGhTUmJlN20wUFJIQnVBWjhnSWdBQm5hS0JPS1RSSFpYaVRscVEvc1d1QWtjK0FCQmxlR2hnaldRL3lmVExnWG5jNlhHRFU1QmRyTmwwUll6WTZvTWxOK3NqVDdFeXFkKytRczgwT21JSFBpcGNZUzhWdXJpZUFtRWxsOGFSK3hLVFFhcklvKzBZOWVGTlROZCs0WmdXNHFTVEl3M1E2RHhsbUhJOUxHTzJsa3VodEk1bzI5YzgrRVhOYUJNZW9ucU5uVi9ieC9zWm5nWWtvbG4yTEE1Umo4cFBla0xzMWdEZTU2UXV0OTVZTFJhY3NFY045ZVJsTmZSSmlIYk1hZXk4N21USE5aUEUxYUh3WWNHSzAvOFZTcmVlMGxVTUdQck4rTVNOTDRrN3hGYVE9IiwibWFjIjoiODA4OTVmYzQ5MmNhZjljYTI5ZjFkNDJkZDIwNjA5NWU0NmU1ZTRkN2Q2NmIxMzc3ZmNiYTQyMmY2ZWEyOWZmMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNsaVBnOHhWVldZZUo4Mk9VSTRyUlE9PSIsInZhbHVlIjoia0JQZmtVRTJDclFFZVZNODBmby9MMENPcUVxNXQ0NHNRbEU4SzFRTXBxM0VnUzFRM1NkMjNkUjd5TlZ0TGVBaHROL0FaOFpFZGRyWFNRYjh3VForU05OT0QwTktCLzZoRGNzQWlHS1pXeHgxU3MvT0NFZGRwRG1MKzNMN2ZPSjVUNldYYjFhbDlwMEtVclZGU2M1eEJVVXlheEFiMU13bk0zNDk0a2VwcDlvVDhNKzhXRGdGeHU1K2lyQWFPM09oTDhDR0xWK1l1cGtRWHlGMndQUmxSSjFXVnBEVGJYVzNFTjgwV2JQc0Z2SmdFaHpWT2F1UVAvcWdvS0kxbEFRMXltd2xiLzlzSlgwM2pIL2NuaWIxVk83VXluenROWUFTczdjZkhsYW9hWTVSNllNTmo2KzI3bFRpRnhKcFZKVlVXd09YaC9UYkxBSTJGaTdGRk85Z0lyMmtrRG8xR1lkY0h0RkNCeVhWTlBZRDVSazVPSXdYa3pCelVWM29PTGFtR1ZoRWNnSDJ1ckJjR2w4a2Y1emVXZkVpZjNVL0I3UmVSYjhHV2RWazlLYlMzU294cW9uL2RqSzZQSW5sNFVvVHZEaFNvYjAxQXJxbURNYmhDTFN2Z0F2aGp3SjZwRU5vbUZGQmdQR3VkemNVQW1FZXpZMFArOWVzb3NCYll5bFpwbTVHaHpCVXA4VUdpdUlpOExOMXJGWUJ0QTA0TlBPWExDaUtBdzZhQXFNZTNCMTJDYU81QlJocWRFdWp6b0VFMVBWdU9pWjlRekRYakhOVHB6VXJMd00yVDVzb2NFV2ZjT1BRQ3Q5QmoyK1VGaU1ETTErbmVVVkhtNWU2UGQyayIsIm1hYyI6IjMzY2QyYTFlZTVlOGYyZjM5MjEyYWYzMDgyNzQzMzcwMTZkZDRlZDBlMWRkNjgyZTM2NjEwMTJmZjk4MGE3NDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkdXdFk0RkFNbml3VEhQakIvWE1Qenc9PSIsInZhbHVlIjoiZkc1NzZBeVBtZWo3TVpEclBpbG9QZTlYZGprdXdNaEtwR1NibTRvNjlNQTJ6TEFSNVhVcFV3TVlQSzl1Mmx3NWJ0K0hWdTVVRE43ckJIYm9GY052amRtUy96YWtkYnlFQkdlOWxybmNJaUtTNWdlb1JrQXNIOE1OcEZnV2hndWtueVNra3ZlcDBtTU9icUttc0xKYUE1ZjFpK1dPa29GUHRFS0g2V0hNdmRkRFFYVDBwalZrTHBOMTd5ZWRya09SajVPNDlScm5xalVWd20va1FQR2dET2N6dGhIQlFRYXpiYVhQeW1XcXBYblNuM0JhK2FxV2Q4WEtBMUlPcHdWZ2N5ZTFiOUtqWFlTREEvYmZUL3p4YUpmYzUrZHp0anNDUDZibFJEcS90dVRuelptTzg0Qm43QyszOEt5UGtzRllYNEViYmdqT0I1OW1yYzhYcnZFVDg1Mkk5VU9tVzVNRW9UTzhLNGhna3ptSUw0MlpPZFlxWTZha2ZFbmg4YzNOelpnZTdNQ3lVYnNmYS9TRFJhWDJjZXdDSU5qVVVPY3lURTRmakRDTzBzVWNzcmpnLzFlYUJKQUk5WjMzb0p0cnlBNm55REx4RU8vYzdmOFFQL3lNS3M4Nmk1Z3FFZ2NvL2JSeWNsVmw0a2kxbXZKT3A4WE1FSTdTcTVMbnhKM3RrdTNQSUV4b3hXSGNHeGlacFhZRHJqa0xHNi9ReHZFdCtJdkVyMk1CSC8wNXduUGRlRTlNQnJ4U0V1dGNSdFpaaSsvYTg5ZjlQOE1wdXdyWFp6UXRDc3RpRk9XWG10MXVQNkI1THhCUEVwWHE0TEhOKzZkVDArTnVvOEdoWkpaOWJ5dDNFN3dLb0ZLMjhLRlgwYy9FQzdVZ3BQeW5vSUJmb3BDSUMrY055aStvcXBIZXIyTFhjMFFTQURDUWw5blEiLCJtYWMiOiIxOWY3YTgxNWU2OTBjZDU0ZGEwYzY5NjYyM2YzYWNjMjlkNjc2YWJlZDE4MjAyODkzNDhiYzI5Njk3ZjYyNjk4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjM1cE9vZjFScEJYNS9sV21pUXBPamc9PSIsInZhbHVlIjoiK1lHVm9CV29UWlVCMHZULzFseWN2ZFNpdjh2YmZ4bDUzV2k5WHJMU0xEV21GTDhpSHBBVzNHM3pQQ1dPbzBmMys0NlhMZHBRbjhMNmRySkFHTjExUnF1ell2NENpN1NnRVZZaGRMOFF5M1liK0FPSlhnSWp6b3hiQzVYM2QxWjhMTXFvL3B1MUJ0RGhpZjFzRmpRY2hhNUkrMEN6MjNZRHYyOGdpK01NTWdwakZNZHhiZ2J0Y2I2b21kY0owZU5SVW9HNzRrS0pKdk5rS3VlT1ZzQkQ4aFpzTkkxMW1VQVpDTXl4UGdzemkxbFhHdUNxYlBiZGQ1Z2cxamtPK2lVRmNpWHpBVkQ2VFdyTXhMcVQvZU5KZWdkbWRJOEtjRTVJa3NEa1hmSDREVS9LN1d5bmVqa00yNjAySit4ZWxvWUptRnpGY01vb3pROWNZZmRHbzk1QmMzNHFuZEFYMmRmQkltSmVDV1dUTDZGUitucUdpNkpLUXJ0by9sUTlEYVlBd2pJTXNNN0lxYjcydGp6bzg1RVlPb0ZjcCtQbUpRSjIybE50MlMzbjhYV1hCV3VLZmMxVzRycUlaN3R3V0gwLyIsIm1hYyI6IjU2ZmQ5MTFhODI5ZjMwZjc1MmJkZTkxNmIyMzg3OTNhYzdhMDUzNmMwZTA0NzY3ZmYxZDU0Y2FjZmQ3YzQwMzIiLCJ0YWciOiIifQ==