В Калуге охрана ночного клуба избила посетителя

Потерпевшего бросили прямо на улице.
Дмитрий Ивьев
16:05 23.10.2013
20 10471
Читайте KP40.RU:
На днях в Калуге завели уголовное дело после конфликта в одном из ночных клубов города.

По данным полиции, молодой человек из Ярославской области вмешался в конфликт своего знакомого с сотрудниками охраны заведения. За это беспокойного клиента вывели на улицу и избили.

- Через несколько часов молодого человека нашли прохожие на перекрестке улиц Карпова и Ленина, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Помимо множественных кровоподтеков и ссадин, потерпевший получил перелом костей черепа.

Оперативники при поддержке бойцов СОБРа уже провели обыски в ночном клубе. Полицейские изъяли вещественные доказательства по делу, в том числе и орудие преступления - резиновую дубинку. Сейчас расследование продолжается.

Новости по тегу
eyJpdiI6IkFmVkt5SU9XcVhUcVdSSjUzaDhxelE9PSIsInZhbHVlIjoiV08ybjBqdGpnb3VMNWs1QmJmd083Z3dXYkxGRFg3ZktySE12a3NIYVordlFFTTNvbjZxU1ZnczE2WlY0clNrZGFJVFI5eThjNmY2SGdiZjFlTmg0YXlWK01nNnRyaFQrR0llRkhnOVFFZ1Bmcm5DRCtFNitINlU2SFJpTmtjUVRIQ3BOUXFrTUcvNGVtYzUrWjlFWVowLzJaTkVHMTNzTE1TdjZmd1VJK3hxV2VVQzUrSTY0bmVJSXZsKzRseFdweXFOTTJsZTdJK0FIZlNtZXJSeTNxMFBCRGJvZ2Q4alhZT1RQdFNNejlibmx1bS8yczBHeW5wTzd1VzlTdkpIK082QUN3NzdzYVJtUW1GbDk1NGxaWm1UejRJTk9kOHFFTU5hRmZaSDRnTmFoQVB1ZVV0dDRGTG1PaExVMU9NWExHdTloeTdGd3RqODlNQkpwZFhwQzEwTTQwUHY4SlFtUDduaEhIYUdBQ29FUzVhMU4vR1BkeXJPVndDdVlTdTZKRm56d3NxZWxjUXd4eXIwemVRMUxXdGhiWEpnUm9VTjNBK2w3cjVINnFudkpORFZ4SklKN2dIY21UT2VrVUE0MzNxQWZ1ZlNRbmxzclQxQi9OcDQ5WVN3SS9DN1Qydmg5azAwSk9qV1dSUjhrc2pnVWtjd2tVL0oyOEZ0VEhNN2JCUVp5cVRBRnIxREdCZGtteVdYaEtHVWE5cmVqNTg3d1Jta2VVanpMWmF1NmRyRm9saFBidENkQnZWUWJyYzVHakFFRThOenpqMmNFWU4vRldwVU1pM3dkTWlhQkhzNkErRVFzTDJSQ0VheDdTUzRCdXhQaCtCUTV2TFFueFozeUR1aUg5VWlYd2ViRGhhZTBBZ2d4b0FsY2pRZzJicXBpSkNKNzNqTDJHMG96R2duTlJOY0FrL0wrc1VubnRPUnc1cERtVHlPT00vazcwQytzN3ZPY29nMU9tWm9FMjZDa0JBbDJLZ1BaOWVBZ1FqczZUem9IUXJFUXRQMHJ6ZmJTIiwibWFjIjoiMGViMjM1YTQxNzYxOWZlZTg0OTA4MTVhNzk1N2ZmODBlNjdiZmNiMGNkMGZlYWNiNmU1ZTczMWM0Yjg4MDY3NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImI5WTdYVFdqcmtjS01HK0tZOFNrTVE9PSIsInZhbHVlIjoibDFrd1ZZSTZuUGk0a3poWDk3cFM1WkphdzRyWmgvZlBaUVJUY3MvVWd1MlZrN202OEJveGUvTjgzRXNpeHlvVmFBWi93bmV5b0NwK2EyL251Z2VBbVFER0FmZ1RKUTFrVS9qOTlOejhQa2czeURJYW91QUZweHBUQkhzd1F0QTk3WGxGZnR3U3QraFVaWmlVNjZadXhyVGlwOHN3R1Y2bGlSV2VneDVpMk9BMEVvR05MWGpETThKZzZvUGZUT0x2R2tBenhKejlhU3l3bUt2cjZUa25EYTZiNVRZeXVETkZtZGhJQjlTWWNvQlVvV3IwNUxXaUN0UXNiOHM5RkxIL1hWSDR3NUVkUzV0STVqeUs3YjBlOVFtNGV3bmFidVBtaVJxdTdDVEhqNzF2Z2h1K2ovWFV6K2lNb3hRSkFxMkFTVllrYVZjYTN1QURDak0ybkQzS3NIVE1EMXdSZE4wYzBUemtVMW4rYWRwa1NNeFFXQWtXYzZNaE9aMkE3dUtFaU1lU3QrejU0N01IZUJCZFl3Mm5udDh2OVpYQXdwKzF6Tm01b3cxcG16YU8vSk5zWkF0bGEvWDhVVnI1Z0NDTmFLL2toRU5PMGk3RjFSUGgvSlVrNkJSSEsrNFJwOEtsK2dHbFlpWEgxMGpxT2RkRmhpTU9oS2hSL0oyM0QzZ3BJQkcrMzBBRFNqZTZkbFBBRmthUTl0SFd5R0ZkM2QvblhyZHBSZDgxNEJsVEpoQXU2eXljT2g2MnVLT3ZmVnB4TXhrMmN0TUxtZCtrNzBZT0d3OVFyZzNPVUM0TUFVTVNYSVRsMklUSDNZYnVwZFRoLzhyMzJabkFMTmlqMm9CdnlHckNSdkRWTHRXb3FIMmpuZlNaNXYrWDc2dGtDM0hsMFJNUFRSM090VFVndG4wdG91cmFXcGdKakN2Qm51ZnJuL3RIY3V6cnJUM1c4TlVPcHpNUmxnPT0iLCJtYWMiOiI1NWI1NzJkMjg2MjQ0MTI0YWMzZjlmOGZjZDlmOTg4ZGMyNGNhNGYxMTdkZDNhNDBjNTIyMjVkNzNiMmYwMGMzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
215 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 20 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjluTWxsVDBoNlFTWUFXWVVuNW9qRlE9PSIsInZhbHVlIjoiUTBpYW1STENNWVZVam42R3dLTUNDTFZTOEFQb2FybDgyOXVuRHd6NjhMVkU3YUVtWUNaZDcyUjJlZlgweEJXWlJsSTZvNDlLN2ZwNnpYaW05SWtORFVVQ2U4dzBFb21KMXE2cmVteGVZdEdKbzNtYW1zV3oyQmlNOTVRaUwvektaYnZDeStsY0VUT0dnUGhiRkxsM2ZUVTBleW4vc3ROQ2E0R1BLa2N4ajlqKzUyVE1FRm96SFRLQnNFNXJ2cEZ1Nk1JYk5Fc1ZHM1VzOERrTzBWM0VLUml2cDlJOWVDTjF2Qy9IdnJPK0Y0d3ZXL0UwSzZnM3E4TU1VRTBWZWJ3VW9BT3BPeEF5Wkd0WGx0ZkYzSmpWS3NEbVVJcXlNQmRwcGk4am9KWi9HQXpBQW5rMFpGdG43QU0vN0tJS1l3QjFBazZXWDRTR2ZwSDNrT0NmTmZqdDZVak9qNGM0NCtQZ2YzWU5kd0RraVE5T2g3aXFDbXhNdjA0cStJQTltQWV1S1dsMzhxcHVidWtrNHdNRUZpR0F3SFZNYW9tSWYwMnlZQWVkMVlFekQ5a0tYMXdqNjlrcy9aMEI1ZHZkTjQyUUNRdWc2cUtpbHRmNEVuR2JmL3J4VVRwTjBmUTdmZ3lKSFlJOHVGaGVjd1k9IiwibWFjIjoiZDgzNzZjZjU0NzUwYTZlY2I4OTkzOGVhMmFlMzM1MWY5NTE1OTc4MDQyYjZkYmZmMWE0YWFiOTgzNDZjOWY2NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InZ6SERBaGNhLzNSbGtjVnQ2cXVGTXc9PSIsInZhbHVlIjoidUwrTmhFa1V6MERmUWx3dXlHOTF0Vkk5dlVKUE9HcmJiZnZzaGppMkZLeDJCVWxPVFNQWjJxT1dYU3NNZDhUR1dwWDE1OWFwOWNFdzhlUGhBVHJrY2d5QWlqNlpaWWU0dzdmR1pLSklvcEIxSFNKRnMranh4TDNCNDlYcUJCcitjS3dLcTZtNWpjTGdhaFI3aXcvVlpoZ1lLTUpCc21JS3hrUVNHdXJVUUZmMEhFMXJkazdmVFRaQTJmMGl2VEE4S0Q0bkN4K1FBV3BGZkI4K0t5VlVFQWgvTVRVVnlnSVFYUHF1eTZSdnVUTlpRVW9YbElTUFpKWGhmUmE0V21wcHZkU25DTExDS2hxN3VtUmxaTTM5N3RDTVQvYzRaSmc5d0g2aFAwc0RhZDZHMTgwT1RlWFp2VnVTbG96SkZHSnBteDZhV0dHOGg5UGFBQjk3V0VqcHdBYkN6SnFRd0pON1RWS21nd0NFOG12a253UzFieml6eWd1akJVVEtlNkdJLzI4VXE0U1NJWXIza2l4UHh3bzFGeTZKamUrMlQ0MkFSOXV3aGxkNUhJWFdQWEhXYm90SzdieGtXNFljMjZEZnJBMnQyWG84WjFNQTJVTkJtNDlJRHlzb2g0dlUwa0EwRHJpaERWckREbFU9IiwibWFjIjoiYTI0MjJjOWFhMWM5MjE4NDkyMjVmMTQzNTNkMmE5Mjk2NDhlZjY1ZjkxZWJiNTA5ZjhhZmU4ZjBjYjkzMTZiNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkdvNWZ5N2dXdFZpaVFzdEdYK25zWXc9PSIsInZhbHVlIjoiWVhsU2hoeEp4UE10VHM3RFluV0dNNllXZHpqR2NhSnJEaUhMUWtVcmhRV3NTVHlJM3dSdDJmLzVQZUFuOThoYXVhM29qc2k4bXNicUE2NUZna3ZzNkFuK3p1dTVMQ1FBY2JlcFpxYnVCZ1BLanVMS1FDWitYNnVXQk9JQVc0d2wyK1BBR2dla3A1bmlFZVhDd1RUcjd1TUVXT1FFeGh2c0ZuemlhNHVuTm0zazZnSDlycWVLQ1Y4aDFJZTZybVBsb0V0blZBZE52Wkh5MkhoL3dRa1FEdjR3bE9tbmxsb3FtR2d4eVN2ek00b05FSlppOWkwc0sxRXh4aUIvc2hydGpVVlRzcE5jU0hIdUV4ZitiSHF0NldXV3RTWTlsMER5V21NbTNmTndOcUFZZDhTM3l6RS92NGMvWElRNm9HN0w4Y2ozUmk4bXo1OGtENWYyNVEvWG1nL3RSVXpQRVl1S1RabmxTanVJcW5La2tOOVhrR2Z5WmVHUGsrclJHSkt0SGdYNVA2ait3RXJoT1pXNWRqWmlUb2I4L1BldEdPMlh0NkkyR2dYSzhHdUYwNjNRZjFWMkFWL1A5T0loYnBxMkZGRzNRSlk3S3ozOXVWcTkzMFZyTHIzTjAyZGc2UzZ6Z2Y5U1dmeW9uRzFLRWtHS1FXTjdRUmFDcTJ5N3UzMkhvL1BQUStIYUZnMzVPT2hwd2t5R1pySXhTdGVkVWpTQ0FZRi9lcDRMZVhwYk1WYWppTlIzRTlobnNMcjdqVGpvanhXS3JIbWl0bzJ6R1hZU2pnQU1qQkFkZEs1dHdKR3hFVXR6MnNXcmovRTEyaUdvOTM1bnJBMUF4QU1OcnFIbiIsIm1hYyI6ImI3YjI5Zjg0YWI4N2M2MjQ2YjlhN2Y3ZGQ4Nzg2ODk1OTA5MzBkZGNkODVhY2YxNTlkZjI4MDhkZjdhNjhmYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlZRb2JDN1dzZnQzalVQVFhKRWxPL1E9PSIsInZhbHVlIjoiRExDZWxka0ttczEwazhWZThGZzhLZUV1YmQ3dTB1WnVnMVFTU01oVU1nbzN0WStNem4xaG15elhXMXcrUllkTVdxVVJEc2cyY0NMYmxiVjk1NlYzc251K0dDa0dDbFdZWDBLaGRpbXJWWnNCOUpGV1VyN21DME9NVGtiK21PTldmYnZtc0VBZzVjTnVtdHBNNWZoZm94dXFWYm82MGkvTmFFNm1xQWtnQ1lYVVdTV1c0WmcwREdQRFlldTZxbFRHOGl6VXU2RVVKTDhuVTVyb2tsMkNPR3NJdDgvRFkzQml2d3lja1FmQlYweTVLdCs2V01FNWFoejVpWGxucDUzbldhY2wrcnlwYjZwVG5SQVNHSktZZUFOekpxdFc3UWJuTDNyR21YanFxOXF5TXpPa3E5cVROT0FJdDd2MG9nQ1AxVXc2RUwvOHBCb3V1ZkZFUmwyVGp0aTNTeFlVRE5wS3o2eXJlSTVyczBTNUtZaEQyVlhXYXFQYU1lNVRxR3FlTEYvVUZBdVNvZkx4ZXVLbU4yeldNR0VxTUJ6YXVFa2JkaHdUK20rdnBOSmZ0TXNVZ1pFWVc5R1M5aUNqcWZDK3VvV0lralYvUzNoTk1EeUZMSm14SVhvT3hBMDQxYXFHOGRkVm02SFZqYmVmV0lkdDRmMERlait2Wm42TnNxTkdCbHVSbDV4elZkYldiVGRXNUo0ZUFkTlh4cDlnNXhoZHJubis4cEZnNmRyMlNLS3hMUkRuWlBwMjdDTHdVUTI3WHRMLzFLdU11REU3YWVMbUZTRTZpY0xOQTRCOHgxM3JSN3ZFcWlFR2wrYXJKTEFvZmwzNHRMalRTSEwvWWlsSWR4WGlEdUJZalQrK1J5MENycVhPYUJhTTZLNytqeFJVMVBtSDdTNUNBaXlYeERrVWNHQ0FWc0JPelBCckhjRHYiLCJtYWMiOiIxNzg0OTAzMmM4ZDczODkwODY4ZjA4OTdhM2FlNjllZDJjYjU4ZDIzZjliN2YzZTAyZTAxNmQ4N2ZhNGEwZDU4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlVBYnR1c2NzKzE2YThxenhYY0UwbWc9PSIsInZhbHVlIjoiR25jczJIdmZuTHk5U0lSenZ4aTdxU1pYNjhpd0tjbHRZb0psNDBRWmVJMjQ1UjBrejZhWmhVVGZYRTd6akRBS3A2QnEwYlBaSjNyQ3cwbFpCaFVwQkVGTkwwanV4Q0ZTU1cvRGZsU3hIeEExRGxpcWdrTHl0S2tZcnlKUDBqd2szUzBiOGxCdGJzM25YZG5RVjRxamdvRjFXTFdLMVJUUllJWUw0S09YUENxVzRvcGt0ellWV093dmxXVENFdkN1ejlKZHhYandTTFZVOVdDbnh4NFZjSStpZmQ2eFRncHhXNVV6WFJOZEpaSktkdXZVOS9UY1dYclVUSGtacXlQYVpZK2pjOVBqaUlCcWc4WG4xZFA4Qm9SeEJNY3RkcXVLa0MxMit2d090cFRBb3RLVktHanVuL3h4VHR6cGFyMFp1TE1INTFHN1RNL0hUS2FSUDFsUTVXTXpkZTdZVlh2ZzI0K3dMaHI4bmUvMU5yaWlnUHhoSFhYS1hYK0F6SjFyRWNuOUFiM2pUdEJ1YXJRNjUzaXhuRVdvcWg3NEdxSkQwRVVQWUMrVHpyMVFjYUhYUFg5TGk1V2ZKYnE2TE94byIsIm1hYyI6IjU4NWJkNmRhYzM1NGY3NzAwODYyZDk4ZDI2YzU1ZThlMDVkMzk4YjM0MTQyZTljODZmNWIxNDEyNGFiOGI5YjgiLCJ0YWciOiIifQ==