Москва подарит Калуге 10 троллейбусов

Новые в городе пока не могут купить.
Екатерина Шевелева
08:00 22.10.2020
23 5597
Фото из архива КП40.
Читайте KP40.RU:

«Управление калужского троллейбуса» до конца 2020 года планирует получить из Москвы 10 бывших в употреблении троллейбусов. Об этом рассказал в среду, 21 октября, директор транспортного предприятия Вадим ВИТЬКОВ во время онлайн пресс-конференции. 

- Троллейбусы более экологичны и долговечны, чем автобусы, и обновление парка троллейбусов мы тоже планируем, - отметил он. - Новый троллейбус стоит порядка 20 миллионов рублей – это очень дорого, но к Новому году мы должны получить 10 троллейбусов из Москвы. Они бывшие в употреблении, но достаточно свежие – 2013-2014 года выпуска, как и самые новые из тех троллейбусов, которые у нас сейчас есть.

Ранее, напомним, Калуге передали списанные в Москве автобусы.

Тем временем

Управление калужского троллейбуса готовится к повышению стоимости проезда в общественном транспорте. Подробности.

 


eyJpdiI6IjQvOGpKYlB2eFBFU3UwdXQ5MFJrSVE9PSIsInZhbHVlIjoiMGFWNVM4eXBZL2VsWVZFdVYxc0xuaUFDajdNZXAweHdxYmdTcytneGxkb2tMRHBoelZYcDVIbUFRUHNvNmJZTjF4aGJGK2dYOXMrc3pPQXJBeXI3Rjdud2VaaC8wcmlJQkt1TlN2SjNUcHg2V3ZOT09tem5Gc1gzZ01ZOThnaDV3VW5pNjV1ZmhucnB4VjFYSkFXUGMxR2ZvbDc4bWlHcVBMUjFwU1FUY3RPcU1WeXhJeE1lV0lyUGlWVkpnVzhIcDlvSlR5a2FqWlpyZXUyOTlIQkZYTVJCbVU2OFBMWWloTFZIbnRZaG9jVjlqOEZVT1lMZjA5TkFNMUcxZ2JZVzJrRFpFckxubTFCd29Xa0lIeHpJMUNWOVhINlJDWkR1cks5d3ArVFJaOW9Qc3RuS01xT09EU0R0WkQwRzlVRzZIejR4cXFCT0FPSjUvQ0ZGTWJpektLR0IzcTFmNzlEVGMvZXUzazE2Ui9Yc3k4RGJ1eW5IWnlTOTNwdFdrWXlKcVduY2pMVFNLbzVXak9nc3A4dVVsbm45OERud0JCZHUwU3hnVHRkSnBQMy90Q0tVa29VREZ4OEhYSWtpdnhid29MdHAwUWZ2N3hLQ09TM09HclNSZklPYXk4RDA0bDc5WXFXL0ZXSDMvbWFVOEZaMUJHbEJYdFp6WkhZUVVhbzhKWnBSN0Z4cS9sUkIvcXZrWFpqcFR0L1BnRGRtU0ZCKzVzVnd6QWdUSU1Ed3R2MWdENXZnNVFTcDB1VFJOSDB1K0hZaXhLU0xoblNoRGRsZ0pha3VyMy8zMWUxemxRSW1NMmFqQUNaVDE5SHR5VjQ3dmhjTVVLY3JUWDdNU3BjR2FhK3grMVNMeDREdWFmUlFrWit4RjNYYktOdFVqenRpeHgzaHBtOUtMUEhtZW96Rk85T1FDVkJaYkhUVWN0T0F6UkhLTkgyM1Y1OWc5b21VNG95UGxubjBndEI2RTE0SkRHNWcxQTRkTkxiK2dNUXNvNm9kbWlUcGpET2pXbTdaIiwibWFjIjoiNzY5MmM1ZjI2OGQ3NWEyNTAxZDI3YTY2YjA2M2E5OTliOTc2Njk2Y2ZjZWJkNjcwMzZmMWUyODZlMmI2NjA4NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkdCL3N2aDNGTmdkeGlyeVdXeEVHM0E9PSIsInZhbHVlIjoiVmU2amJ1TmtBQ3RBdENyV1g4MFZvMEVFNGJDbGhtYzNLeTd6LzZadmRpVGpNY3B3VFp3OE5EK3JUSXZNTkpkWmhhUGFsV29oQ2hhQUdqM05NUE53LzNJMWk4VDRCVk9LVy8rZnE3OW5YTE52QnBza29oSGh5VTRZaGx6UVpablBqYnd2YVBqUm10WjZKUmJFbW0yVW8rcmF4SktFbk0rakQxNVA2RCtmUjdGQXl5Q3dON1pPL2dTL2g4SzkwYVIzNXJjMGMvbmRpSlNWdXpxMjZMVU41R3NHa2VXMklxNS9JdEo5Z3UwaDlVWld6TUxIVXl3Vk5hRDRZZmdqRng3U2t3ZWIvVDFpMyt2cmJoZFA2eTJvSzFZNVJONUYrYnJ5UThPR0tjelpBTE9YY3p3YklyUDhSTnRHOVlIV2Q0dGUwLzFjM1FhVkpaZU1nd2tmVTh2c3Y5d0RZNU94THNhbFJvWXBMVnY1d1l6eGZCN1pZbTBVbTFDcS9sSEVJaWtPWnJZcjNWTWRYNUp3VTlTeFU1QTIrdmxYL1pmeEVrNmhQanQrTUNXOFBCc2V6Q0ljQUxtTTZZV0loWnNIb3YrQlNBd3l0aVQySjU2Vnl5eG5XMkZpclNqV0wyc0Q3U0ZxTDJJYVhwajExbVloTHhtY1hYZUFLVlNjZTdLWHlvMmNrbTZBS1dsV010TGR0SEcxeFhJenF3THFEU3gwNldFT1BMTjZuaEt4M0VNdElONjUzMnBiTmpFcnByQVBtRnpRc0dnbzRwdWFjVlphVjVTL1NQcXpCTjJYVEx0TzZpaWUrYkpLNlJBZER5L2o3S2tUeUY5R2hXcmhkSVBYUGhxV3BRc0phVUJEVXp5Wk1zUXVkcGNYYzUzeFJmcEcwcHpoM0l2ZGRDVnRPVmJoTEprWWdjMkVEMVhkYVpPOW1vYTFETTQrSnl5QVNNQVgxb3NoeGNQamNRPT0iLCJtYWMiOiJmZjVhZjNhMzA4MTAyZDA2M2VhZTlkNDM1NTg2YzBmNDZlZDQ5NTgxNGYwODhiNWYwMWI2NzI1MjY0MGZmNjg5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
92 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 23 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImYwMVNoMFVqMUk5QXlVQWFTZHoyb0E9PSIsInZhbHVlIjoiZitZc2hZa2hJUGdEY0pZbCtZRUdDVXJZRHlBaGhnbU5XWUkxeXI5VEh0RmZ0QStwRnZocUtybmxjVDJjU2RTYkRHZ1d1T2NPZmtuN2tYVE9McDFjUDJvMjA2ZjkyY0FiSnExSUpOb1R1eDcrKzJiNTZIek5zblVKaFVtYmtNY3BYY2JrbWtxNklGbk5sV2kxNTBJTHZPOTZxUTUxY0U1TUtXQUh4Mkkxait5MEo3T01velgrYTJpc2NoelRMbmN3a25Xc2ozaVEzeVB6R1djRkhIVlRzdzY3WWJpcm5KQ2N6YVdsSHRhdWhHQmhYRmJUYS9vZmVtZkM1M005Y0hSSW12VnNqckx1T3ZUYVR3djRwMmRqTWhueUdyZlRjRzI4cWJXdWNYSE12b2FscVljai9OZ3FvWm9xVVlCMTROZUtNUUZmVSs4QUNESjdxcGkwYlpLRzJ3SU5HTXBmdndobjdQM1l1ajdsL2JrSENVdml1MEVoYjJHK2VhQVlDeEwyeFkveG9hR1M4ek9ZTXYzVmt6WEpGRUY0ci9TVGtyUDN0QWVRZnlPWjhEaDJIMzhUZEZDN3dSZmw5RTJGdEloZzJUaDNrb1NjV0NXb0lLZitXV0F4a29ud2J3VXVPWHJSQTltSTlobDV4UTA9IiwibWFjIjoiMjYzNjJkMWYwODQ0NTllOTUzNmYxNjI4MWFkMzQwOThiNDI4MjQzZjMxNWJhZWY0YmFiY2IwMWFiZDRhMTc2ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImxXc1phQVlqVjhFekVkZkdPSUx6SWc9PSIsInZhbHVlIjoickUyY2NlQ3pVOGNyelV6MzM2THdEenliSzZmczRRdGxPZlllTm8vKzEzVmJMT3FxdDk4cnB1eHlvUEdBYThkK0ZFYVF4eTVPL1NyZ3d4aFRLbU5TS2FLV0ZxaDhOK0RLQzMxd1JPWlhWY2tBRGJNNDBWMk9PUmg5NzB6Ym9UYXR2eWxLM2lKbUcwUGF6SklnanhaSlgreXdRVnBjN2FxTGdLTVY2bGFLQ0ZKOTF3NS9lMjltd1M4NUdZRzJ2aTRVaFdzQXpDWjVnYWNkd3dweHhTMHo0Tm9WVjVwTTFIcjVjL0hLSUI3V0x6MnY1MytzY0lsZDh0NHFtYnJZVisxblVIam5Vdjd0Z1F4Myt3ejVFSVJ3SDVwZ3lFekhPMFB5TnQ1V0NNMUt0WnVUeUVNenkrUWtSUjJjRzB1QVpoVnpLNERPZFJMZEtWc2JSaUlpVFAxMXlSWkMxVU9LRUxOa3YrbTR6aHJHY0F2TGllMWNEMENNUGRqZ3BLMW53QTNnMDZZdFJURXFOVVNtc2Ywby9zSEJQUy9XYWlMbDlrNWhpRGxPbGk0dnhGbllXbFNhYWhYaXRtZ1g1Mko2WlJpWDZNVDcwamVDdWVLUDJCVlg4NGdGckJ6M1g0T1BKME1wdjR6eTkrSTdHMGc9IiwibWFjIjoiMjA3OTg1OWU4MDM2MzNjYzljMzJmYjhkOWQzNjM4ZGRkMDc3ZDU2ZjIzNDJhMmRlZDc5MGYyNjE3OWFmYjE3ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkpmSmF5aEFENmFZK0JuRUhJN1Vqa2c9PSIsInZhbHVlIjoiSXJENmxZek83NWwybWpMNmliTWZtWC9RL0ZBRDgvSlUrRDlKNm50eDNTVmVUcWZOR0lhUUxzKzJoWEdobkErUUVyamd3ZUdCdk1HOTkwTWFKOFBQWGhad2MvdnRrVWJaNmZyV0c5UVl2TWdIRE9INWM5Vk10dGZPei9NRnNNZ1VhMldwOFZiVUx5d2Fybjk2R3R5WXhNOGVVcUw5SGRxdDI0NkJoZ1BmaWNKV2xCUEMzbTdRN3JmN3crWWNmMDdiSytoUmNGTVh2aEFraE40bUhDVFB4NGI0R2VwdUdYdU5nOGlQWUVEN0YxbW5jRDdRL05jRVdNRzNLNzk2S1M3dHoyWnRsYmU2TGd4QnZPNmdPQ0EzV3Azd2JKaTBnZ01PNFRibTVCZUNSeGdtdGV3dDdpbmZLaUpJQnQwTFJFSm9tZzNhQzU0bTBoQ2NtN2F6VmhmTVg4WFIxdStYM3laVFIwTnUrUG41MDdjWkt2eDRIek9ISlBkUVEyMDNYcVBnVGdkRGp5SEFCSlp5ZTFqVUFScXRDWVY0Y2NMUXNEUUdwNGUra1FDOXgyUE5hNWsweE1TRTlmTmpmUk5VRTgvSXExUFBBZTR4TExndzVQNTY0UHN1U21yZkZPMTZyaS9ucEFQdUZ5SHFLVXpFVFR3NlJ3QVpnODcxMGIzc1V1YlJ0dThTSEdoWmwxbXhHM1M3WFBnK3U3NC95YjNucnZwNldEUlVaSEE4dmRKNjJRWHRxU1BNbHd5UVBDdXNlaSt5T1FJYlRLcmQ1Y1VDejlobWcreXQramMvVnVPbDJZeFhoWXpEc283ZUkvMkhpdkc1OE5lM3FVV1hiSTNXbjJRYyIsIm1hYyI6IjUwMzAyYWNjZDBkMmQwNzIxZTdiZWE2YzM2M2M4MmU4MzllMDNhYzMyYTIzZTVkYmNjNWQ5OGU5MDJiMTk2NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IldMSTVSL3Q0NEdzNWFTQkZhNDBjQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiL0haSFoxb2FoOExzTlhlanVaOWk5UWtFaXk2REJzekdTOE4za3cwUHg1aExWdS9jSUpXNjhaZit2SjFjYXlnQ2RUVzBVMXE5cDI1K1FPeDMzbWU2VFBDSCthTmpxLzRGckk2WXgwU0RCTG5GSFk4bnBTYVBFYmNyTGFML2dQTkdrTXZyZjhYQXB4WDdwR3hPb2NPYWJlcDRHMlpBRzkyeUtLUzNUYWtlSzJuTm81SGdURTc4bEQzdk1jd0FGaG9WNWtqSTJwa0s2V1pqak1qNlJNY1pTc1FzMnAzZXJ6aSsrUkRmQVlWU2NkZDhyTGQveXkxUm9zMlFRaHh1QnhxVVpZcm1VWEZzUDhWWDJ1V2tDb3g3VmwzVFh6azMvRXYvUDAycDBoZWduUlZkdExibWdTbXNKMTFIZ3p6U3NpSzRnVGFNY3Fxd3VOTVlDOGpiZVhQaE51OERsVU1BSXFUM0gxSldSZzFBanM1RnBvNkJZWm56TUxoZHZSQngwcXp4dWdEbWV5dXJDVm44RVVmMjluNkh3YXVRUzRhZFdIbkZvSE9PdGNkVmhnRGc2N3RyNGZIRkN2RGlPNCtjVlord1d4emNVdG5SMkdHRnF4UE91UnVBdnFHT2hiT3kzRW5QYzB0V0ZvVzNNRitPb1JTUjF5Y1pjeGZtTGxjQVg3YTR5K3M2VGxwYXI0NzkvT1BkZ0JVSmdid3NDMEVOUy9sYUszL0tKV2Y0UnY4bG12TjlrSlFsbjZKNUs2Zk1pUkJwZVkxYjFxL002ZGRQTDdIbnpQUkViWk1LNVhXUnRTWlZJemRDVGNsODF2bTFuaE83cGJFZ1ZFdFJHdlc5UUlkTDhJU2Yva1I4UkVwOVMxdmlEUU5ZWWVzQjhUbCtWa0h2NlJ4QTJLM1Q3MlFvZ3dveHRtMCsxZ1k3V09nYzlPZXciLCJtYWMiOiJiZTUxMTFmZGEyYWY5Nzc0MzUwOTkyNTA0NWUyNzFjZTVhNzgzYWE2NDIyZWY1MTRhZGI3ZjAxMjY5MzE3ZjEyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjZuQXRVaHRjN1VoOU5HWUh1WVNURmc9PSIsInZhbHVlIjoiTnp0UUlPS1phNWw5cVJsQzNtZm0wazBZNk9rYUxmcDI1QkU2TGtWL2poYll3N0pIaFNjMkV6b2NWLzV0cFFJMHg4NkFDOHRVMnY3RnBMNWJOdkgxSVNsc3N2MHA3OGxLMCsrYUtWR3lnTGx6UWhFWHlZcjR1OGJHUFBCN3ZDM2pVWm5rTm1XN0tzRkpFU3ZvbFFNMzN4ZTQvYzBLek43Nmd3WHJwV3phaTdEOWFPbU9mVkhkekxlc0Q2YXJLaGtjMGZkczNHTVJEUDFFVlJSRzE4Q1VIM0VEQlBDckNtM3RTeEdVSFAvOHkwbXd5QjFTcElmOUQyK2d2ZHF3S3hlZlBoYU5QamhsZkNmMEs2emdqcFNGWGN4RThXaGl4OGFzbFVXbENoMDFPN1FlYmdzenlNNjg4ZXpvL3hiRE4zSnBDbFRBR1k1aU5rcmhINkloR3BrY0hrMnNKVmttMjRMMFVTSE12cisvTTBpdklucnk2SGlnRVVVd1poa0NERnBvL0haUDFBa0pOaDdENldHWVhweVBzS3RGUm55Vk44aERiaUo4NlZqQ1orbUg1NFpFRDBVcmFFdjl3OE9TSStZSyIsIm1hYyI6IjY0YzVkZDI3OTRjMTkxMDIzNTMyNTk3YTMwODU4Mzg4Y2JiNzJiMmRiZGUzMjhiMmQ1Y2EwOWE4ODc4ZDdmMzYiLCJ0YWciOiIifQ==