В Калуге родила ребенка 17-летняя девушка

Управление ЗАГС опубликовало статистику за последнюю неделю.
Дмитрий Ивьев
07:30 22.11.2020
12 10837
Читайте KP40.RU:

За последнюю неделю, с 17 по 21 ноября, в Калуге родился 91 ребенок. Среди них 51 девочка и 40 мальчиков, сообщили в субботу в городском управлении ЗАГС. Самой юной маме исполнилось только 17 лет. Самому молодому папе – 19 лет.

Самой опытной роженице 41 год, самому взрослому отцу – 45.

Один из младенцев родился с весом в 980 граммов. А другой мальчик напротив вырос в животе у мамы до 5 килограммов.

Среди необычных имен у младенцев, которые зафиксированы на этой неделе, в ЗАГСе называют следующие: Артемий, Микаэла, Захар, Есения, Агата, Сильвия, Бажена и Макар.

Также за неделю в Калуге заключили брак 50 пар.

Самой юной невесте 22 года, самой опытной – 53. Самому юному жениху было 18 лет, самому взрослому – 59.

Тем временем

В Калуге кошку приняли за бомбу. Подробности.


eyJpdiI6IjNGUXZ6cStYM0FPNk9EZ2wwWnRMSlE9PSIsInZhbHVlIjoiL2o2dzNldlJON1Y0eFhoVVFQM2g3UndzRG1qOVRzSmEyL3lsNkU5TjRNTE5xcWVoejU4VVBoT2gxejB5ZkRZd0cyVUl1L21kTGdobFU1enRKdW9PODBPeTdKQXQ2cll2bTBxZmRYZ0w0Z2dya0VaNEJVdmFOUG1mcHMxK0xXQk9QdEdtRHgrUm1tRFdmYVpDVG81a2FTNU5JYklHenBDMGtLaHMyVll0cDJFWG80blFHYTlBSjJrLzZpZktyRG14N3RrN0pVK0JSSVZFVUxuREZ4SmFKUGxqUFZuOG41bmZRWXdRQUEzK0VNTWdjV0ROT2tZcS9ua1RoOThoRmh5b2YrWU01bnUyaFU2U1RFZWkwQ2RsUlk3MGlxQ1pJdWtDNVc1S3ZDYWp0WE51ekkrK1h3dDlvZ2tYZTNta0NiUitJVTJtU1ovQlZRNkZwQzZYdTZGaytNdkRFQWxZSjA4UklGT1NaSVZLSG1UWFpscUd6M0t0Z0hYeWkza3NSdGhyZ09zSWYwc2Jra2haUDVCUFVrYlZrazVyQmNldDRzLzF5Y3FYalZWS3hpM0RMWnNYT2Fpa3Jud3pOOGxFbGs5VzZTaXB3cDRpVG5DMjhTS1hFZUpoNXZDVGtXeFhUbmhEOVVLQ1gvaitreGw3OHV4c2VuOTZRY09TOXlMZUJJV3ZpYjdHajF6bkU2SnZGRkZKa1VKY2VoSUN5M2FIemFlVDNBMHE2QnB2dFVFRjJ4MmNWdGNqeUgxcFZ2eThGWXlHc1U2TXlIdzI5M090Yzg0WXJJUTBWOWdOUWNXTVMwWmFGUDJ3M1VHTDRpcWdDTzlqZ0lHTkFnWUpoUlJXSEdFWjcrUmFtWGg4c3EyTDEzaWNBOXpsdzFUbnVUN21sWjl4cEw5dDF6ejVMS1Rwb0NYUTZ2dytadHZaMjZ3cnRTakpsT2lDY0srOVM0d0VZeTMzai9GUmlhZEx1bjhBZkxyQWNnQlh1aytRYU5FdHB1YlZCeTFDQktPTDVJVHBRUDZQIiwibWFjIjoiMzUxNzAzMGQ5ZGM3M2ZmODgzNGNiMjFjNzZhZWE3YTU5MjdkNGUzMjA0NWY4MTU2YTU4MGE1MGE5ZWViOGVlYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii96N0NtOUFQOWFLaVNmdnUrVHFMVXc9PSIsInZhbHVlIjoiV0JZZHRkNy9JYXlVWjJVbndJem1WRDY1MjJrNmp2V252Nk5EY2N4S2JoNEx2WkNQSG8wRDdHcmV4RFc0c3ZhMVJsN1ZOSUh1TkZmYkQ4YXExbnFWYTZkMzdmeWk1QTV1UHA2VGJRdGNtRzBiakhubVhnTkpFKzA0c0RLK0lpUHRNVDVoN25zRzR2SVM3RWs1YU1UdkZ1VHVPZm5OMU9tSmQ3NXY5T3NJTWQ3WnFrNWw1Nlg1c1E1OUlWRFdCd0pBR3JhaUJkZXUzL2crb3kxd2haMWtmeThXbUpGSXNiM0NVRUc3bEFzZjIwcU5VL0ViY0hyVTI0NzZwQkx4UUV1SmNZQmVYTzdCQmlLK1FkR3pYV0RMK0dEZlFrRlRwMmRtUzZCZ3Nwdk5IN3ExcXhadzk0SnpJMlExaGhFYzhEM2V6MUw0L2xha3RmM0g1YTB4TEtqVWVzalNoUmRZV1RzdVVnTmpRelluRTEzR3ZUUnRBUkFQb2pRWjZhRk00RElmQ1ZoQ1hWcXpQVlU5L1hkVHJjMmtMNWk4dDhtZ2w1YmtnOFpTd1JjT1VvUUZ5TzlXWXhzOWJNdnNJQ1paUEVISUNlZklES3lHRDc2ZG9OQkJGaUxuZDcrT1A5WWY1OFUyWGROdlBRVHJ2QlBFRHFlU0kzSVVuR3F4SVdlajBXclh5R0FXaVV6eWFRRTh5Zm9Qa1ZZanVKYS9XbnpSTTQ1ckNOUDRGaHg1a05jZ0RiQ04zQkRlSDZSTlVDelJNSURQZzBEc0FrT0V6WENweFp3M3YzNnhwZzNJckdtQUdPaXE4UE1nQ2YzVlJkYVVrT25KV1ZUb3Y3UWg1UDhEcGlHNlJWOE9lOGpkY3dYZGZJSll0NnF0eXYxTXM1NE12ODBpOEZQVkFXTHR4RDQvRmpNUTU1bURYZGJ6aWQwR0lTc3B4NDF5R2Rjd1pKeFlieXRNNjJ4M3hBPT0iLCJtYWMiOiJkZTQ0ZmM4MmRiNTczNTM1OTIyNjY5ZTYwMDkzMjMxMDI4MGRiMWNkZjlhNDJkZTVmZWRkZWM2N2I1YmQ5MzUxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
75 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 12 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFBZG1kbThybFhMVCtURW50eEtJcHc9PSIsInZhbHVlIjoiNUtYMncySXZPbTI5STVCbHVRM2NwZUdqSEtiTXFPU2tOWjhZMnh6SGgxYU1aMWZhZVNZZ3RidDZUVHRLdUxRYVlHd1dxT1UvMG1XVzVQOExpWitjYXFjWTlkejlXOERTMHl0MUx6cG5tZ2I0a2hMZks3OE8xWnZqa0JNMGRXRVRGL1lIYmQxTmlKUWlyeTljdElaYnF4R3lLSVpjclFMc2k1a09oY21nN0ZDc1BUL3N3cXRFdVZ5QWNXcFY1eGd3cS9nZ1JFRUUxbnlKeURpQ3ZGRzA3OWlOUXlKQ1I2UTB6UTU0czVkK1ZIeGJBeVBmTXlDSVZiSXorRnZTQlBYSmE5Y2x0MTRSSkI5Vmo1U1ZsdFl5NFFzRXROQU1vdWFPZ1VlUU5aQ1ZzeVQ1WGlSNEtjWG9oakMrc0xzSnV0VUlQcXBTNWNaNE9WTmE4TlNRZmd3clVLUnQ5TUxUTEFkNlYwUTd3RWZPcmN4YjFGdTZwNnNpbVZySkxJS0NrUVMrWVVUYVdnVHNMV1AzWHcxS0NVL1QzNFk1RzFvMGoxUXJJUlI1SGdJa3M5VDZHckJqYXBKWmllT1FlOG9renZwcTZoRjYrV09nbGg3N0psR2tSSTlOcTd0cmR3WHFzNGhSRGhOb1hPUUg3ZUE9IiwibWFjIjoiZDIwOTc4NjcxMDcxNzAyMjVlMjAwOWUzNjZmMDBjOTdlNjZkOWRhYjcyZGI3ZjdjNmQyMmYxMDlhNTEzZDQ4NSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkVLRmNMaUFjOFBPVFBLalFLS3k4TEE9PSIsInZhbHVlIjoiRk1pamw5eTQ4RjJLb1dENjQvYjVYU3padHNEdnRFRU9zcGZ4V25rNHRUTEJ0MzZnTkdhOTBVaUhkbEhsblFPMy9wWHlTNE1DdnhsOENvRm1OWW5OL3MzS2M2QzJsdmRpMWRFbFFhdDNKKzhYMUd1RlloTi9obkJqRXhkK2RDUGJHMkJ6clFncGhlbzdJd2pCaVlsOFVoV0dnRzF4RUVoUk9kTkhzRkhzY25sOGxlNEltR2lIOUZYbTJvamVWUnE3NWQrQW1CaExKTVVZSC8yUnlaSXdOSGN1dzg5c1pLZzltYmhpMllEMEdpSDFYN2l2eldCdHZ1ekRBM3VPYmlRcFRQQS9rK1ZqeE00RHc3bGRoSGF6WFBYMTNyN3Buc2VRamJ6M2pJYXZpNXpUZWpzYkdpTDJFTnFhTzkranVHL1R2cHg3MGNSekFHQWxhdDBtRXdDMVJpUjF5d00xZndtYXNKQStSOFRHU3E2djY5S1hJSjcvVURzb1JyZEpLRStHQXROVVFwZjVXNFd5UmtvK0tpVW5JVjFPV2pPbUszazJvRkU3Q2lFVWxPLzVVS3VBK0k4YVhTckoyTEFaYWVjZ3VEOENTMVZtbUErZzFmcnl3akdoa2wwTDhHWWxPSS9reU5NOW9FUzcwREU9IiwibWFjIjoiYzE0YWIxNzA0YTI1ZDgzNmQ1N2NiMDEzODdlOGU5NTA3MTU5Y2VmZGU2ZWI5MzViZDBmMzQ4NDc1MGFiNzc0YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9US2cvTS9yTXNzcnc5aTJLTnpmQXc9PSIsInZhbHVlIjoiSkR5Tzk0U2tHSW9CMG4vbkYwRzNIOE9xbFlrZ1E2ZzZvNkFabHA0Z3FaVTlqY0pwS3poRkJDcTFzWndoZmxZVkRFUlVwUmpxTS82eUp0M2lvNE9QYW92RkYxQTNSSlJtaUN6d2Z4YTQ5SmcwN3JLcStzdFlWS1FzUFBOZTBjeEd0cFRpSVMvS1BuK0RDbXMyeGpOeXNSdS9mMGpaRGlLOEFRNy9iMHhXbG5UejQzWHZJRmFjT3hCY1BFZmU3UG1BL1pPNGlIa3VZSmc1ejhRWFUyQXRRYS9HKzVDRm1FZFZySzhlSzFjSXd2NUlSQkowZHlQU0ZXUUtVbWZUT2dxWE9UZk51Y1dkTVEzaElOYlNJQVhCZFBxK3Nqa1A5blBJOFNwTWhjOVJhUmUvQmJhWkRCUW94OTFCV3ZmQmVzaVVmUEJmM2cvOXczYUtvVGdxZm5YVStFdUZvMHhkSENibktpMXh4dTVVVmhWQXNzVHVpZ0J3ancvcHBld0JoYS9Ma3ZyUDBZRWl5MGJjYzN6Z3dRRUQrTE9UVXgwYzlnZXhIeU9HNFh0RmFWdDBFeU9GMDU2NzJkVFVQcDR3c0I2Y1I3NlJ5OUUwWlVRcU5oT1FyaVZFSmYyMUNPTFhGUHJFSk0zQVVDOXlzRGo2aE9yaUZxZ1d4RlEyeEVYRkNMczdiYzdwVWFmdmR2SzVUdDJoQU5pOWJLM1dHazZORUdUNFFtVGRaOUxlTjR0T1F0L2VUWjFyclA3eXZyWU9hTzdnM0ZTenB4Y0xFRW5SL1pCOTlpNVFrR3Z2UHZXTm0yRkp0bDVwbGN0YjVKVkk4VHNHL0VndXl6VzZHNTVjcDNaLyIsIm1hYyI6ImZkOTRjMWM1ZmJmM2FjYmY5Mjg3MzJhODRjOGU0MTViYzY2OGQxZDM2Mjk0OGZlNDM2OGMwYWEwYTZiN2YyZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IjY3eDVRK1hkMnlJSHZyNGZlNHQzbVE9PSIsInZhbHVlIjoiaVhLUVBja3FkNk1wTXJLclVnWm95QzBnbk4vS255MDVnQ2RYdGVtVktkaUFPVW5mZGVFNmNaSUR4M2FKUFJFdS9hTVc0REw4Q2hVUERGaTBHa3c5b2ZRbHFyRm1oWDlQWEJQcThlaGZnUGtZMVQxZ2JjQTJXYWxONlNsdnlTMWZVRFBsRW4yZDVlZGdsbW9kSXc5Y0Q2OUpMTTlWVk5wanE1UmRCWldxU2FtbFVUTEFtVkhVWEFuak1YMUNaS05CSXd4NElpcUdKN0dEbWZkVkRKcXZzMks3QnAyb1o4L0c4ZkZoRkNyeGYrYlJjVGs3WWVVRGtFOGVmWEZUb1h3aitKSjBKdzg0NmczZkZGUkVFZy85WVRlM2FoMi8xYWlGV1BUbHpJTnB6cEVONS9CQmZTNlpNNHpPdVl3SUJ3TFZ2dVFJSmdJUHd1L0RUU3g2Nm9wQU9KNktDQkRIQk1QRFYxc2tTTHlSeU1adjV1QVZxUUVDZkt0aWgrV3F1c2dmQzlkbUs1VHU0bUlTM2UzWVNkbk9QSUM1a3BtU3ROcTdhVDlYaG1WV2NnNWhJMWFhWitNUnlvVnFLQXJZbkY3U0ZqQTU2UzQ3dkVyVldtNWVTM3FDNTB1VnluN1E5WmR5bUMxNEJ3eWxuSnM1RmlQdjJBN3dvcHVXaGsrYUZRcHZFZGc4bDRhTnRGTCtDNFNUNFZmYTF1eHZsd2hKNUtibmdjL0QwNjdiV3ZYSTZoNFE4RHFGQ0pJaTJjaHhSNHMwK1NGYUpQVW45MWdVbjBWbFhORTRCUzVDUnJxdVFrNXUzMWpCOUttUmUwVVlLaEp6R29nckd3RzJiUWgvZVFwRVJmSlAyU1FxU3VEQkxmNndnMytrbTlQRk9ldmhwV3VVUVNmblY2UVBBcFM2aVFIWStsdW9aZVVVQ3dJMUsrZ2kiLCJtYWMiOiJmYjQxMTIyMWYwZjEwMDQxZTdhNzQ3MWZjMjU5YTkzZjNjZjNjZjdlMzRiOTUzYjVhNjEyY2M1ZWJkYmU4ZmM2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjE0d3ljRjF2UlF5WWRpeXNzYnM2enc9PSIsInZhbHVlIjoiUEtUekJZNmYveTBSZWFlMVZzWkJOWEFBdHgzc1FGMjc1c1NuQkRsT3dBSC9HT0RhSU5HbEUxYnlrZWIyUzdTelpOT0ZGTWRrVlU3Wjk4VlpleVpaSnFMcFBMWUI1YmF1bVFwOTVSYitiL3ZFb29wbE1CaHhNQzZvUHBSbHZKN0d2TVBYZlFzZCtIS0pHMjNTZGpoN1ZZNktXK2FyV0dOalFuWnlsWU1DVE9rV1V5aGVKaTJXTXRtajYyeDl6eGVyazZXa1Q4TEp6Y2ZnRlluOE85SlNzTitta2NZQklCVzRHMjA2UmlYUTJBMUlrbDlNSVNHb292RWpkSzl0enFrcXJ0ZGJtRWp6S3VLTTRIVU1lVmlNOFZwWENaWHFpMVVLN0FzQ05SenBld0F1TXlBNmlwNjlwK2lLNGdQL1E0anVCZWtybzdBM3VJZk1JVlpqcm5uSFhxNVFWQWk1S1R6QkdNV0RRT0ZRU0E2TmhaMGF1Yk9rSlRqWnFFRytLYVNLSEVaS01MaDhUdnhaWTYyVG84R295Q054ck81d0NJRkJXa1FZQk5JZHVKSktlazZsUlBqazhEZkRCbWJWY1l0OCIsIm1hYyI6ImQ1MGIzZWRiNjg5YzYwMzhhODI1ZTRiOWY4YWE3NGQ5MWVmYmFhN2E2Mjg2NTkwYjU2ZTRkNTc3MDk4NThlOWQiLCJ0YWciOiIifQ==