В Калужской области двух пропавших грибников спасли в лесу

На место выезжали волонтёры.
Дмитрий Ивьев
06:22 04.08.2020
0 2988
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 3 августа, в лесах Калужской области заблудились два человека, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

В районе села Чернышено Думиничского района пропала женщина. Её обнаружили и эвакуировали из леса около 4 утра 4 августа.

А в деревне Алопово Жуковского района собирал грибы и не смог вернуться домой 76-летний мужчина. Его удалось спасти вечером в понедельник.

Также в нашем регионе продолжаются поиски 50-летнего мужчины.

Тем временем

В Калуге назвали пригодные для купания места. Подробности.

 


Новости по тегу
eyJpdiI6ImRNR1hpMkhLdjZNejRpSm9wc3F0TXc9PSIsInZhbHVlIjoiT3BOcTlicDREdHJuNlhPc0NsaENXN0owaXpzQVYzNXhhaU4vQ2tZRmhabkFENFdzT0UwVTVNNVpKVDM0eVFPQ2tQSGdSOHdCN0kyS1BnYVhSMXRNanBDM0gzTC96d081RzVkakpPZlJza2pDcjRiaTR3bHdUV2dLdzQ1dlF1b0IvRjIwVkJTeVRDbVlEZXFjaTVzWnc1VU5MeGluWlF6SDdMdzNjUUhpeGY2UVFHU292MWJlQ2ZyMm80TW5iWitoWFhzQXBOVFdYMkF3cy8xbFpzUmU5cUhNZjZBMXg1WWxQQkF5SGpzUlc0Nlg1d255TCtwL1E2RytEK0xhT0tESFY3WlYxSTlHdXlRRlptaFhvSTFBdHhrUVN4bWlyeU9CQ1FoblJuT2tkWXpJd2xEOFRhUkQ5TjZ2Snh4RStVMGlPbHRGWEt4Zzl4ZVk2NEVRV2l2b0tITnFqaDY5clE4VGdhcDR1cDJjbGMwRlZQMzRwVXppd0ZTMFBkNStiQWtyYlF1UWV1ejFCOG1iZWw0MjgzK0pkWnJycWw0QTBJay84MlE3UlJIMzl1Mm94YjE4Mzd0Rm12S3hQQ0Q1S2FQTzN0K3Z1TkVnVC9tMWtJalU5eTNZYkZqWUZnQlR0M2t1Nm9XNXAzbFd0OXJmQnBqNzVKdjNhVzl3Ymowb0loRTVreFNPYmVsZU5OVGI0UnNqaVJoWlUyaS80Q3czNGxpdFE1cFJGWndxUDRvNEgxTERSSXJYTDQ5Mitaay8vdnZtb2NLTzl2TTh4WWl4V0tBUWgrcVJhWFNFcWdBVUp5dnJDTVlLN0F3cXF3OXhYWVRtSDhrSE0vM0MzZVF1MTVJc1NjTXphU1laVk9LZXlNYU9XNFZRNzVUa0RJZTcrQ1F5VVNHVll6TGxTY0JxdXFmZUxYKzBhUXIxQkxPOVc0WEhqRDkzZXNRaVhKelVMLzlqeVNDR0lEelJCaG0xaUsybkNkT3JhQXdydnpOaCtwKzF4UGQyN1JPSXlTcFUxQmlXIiwibWFjIjoiM2Y2ODg3Njc4MDE0YTlhYjFjNWE3MTkyMWJlZWNjZWM4OTYxZjliNDViNGViZDFkZGRmOWVjYTcyODVkYmU2NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImExWVl5dUh2cEMvUFliM0hJakVPY1E9PSIsInZhbHVlIjoiODBPVTlGd2VTSW9QWCtEUEQ3dkJSL2ticis1eDVkMmI3V0hnRHd2aThGU0lxbVlBM3dRMzdaUkpraEVUaWprM1pQY210bUpIVTBoYzl2eTdJYXI0ajVscytwL2doTEJhTXlnTENkTjFTQ0RYamN5N3VUY0x6Q0NaWkdlbDdwalYwUVdDSGpNU3kzcGhOa0NCTU15RTNhc1F6Z1JRK1NWMDI0cEpDMHJtUEZEZUhDWWJFdXpBcEJaMXo3czB5SzAvWjhvT2Q2UHlDZ1RCWWVsZlJwZHNPM2hBbXRralNyTVdZU2pkZmROUTliaDIveWZ1RG5RWlREQ2ZQcVRnVzVyMXNrT2JJbFpZMmUvS09WWkp4ZlNxWkVxN1orODdzT1FGMUhzdlNSaVRDRVZxOFArRHlSTWZzSFNLQlNYY1Y4Tm5Cd3Y1WWo5ZFlIQlkrUno4THI2NlBJa2RGQjZBNXA2YmpueUtqQUtLbWtXMFNZTU4wMzMxWlpLcmxHbFZmVHNRaW55Tk53dGJVZGVDc3o5QkVVMDFKNTd6ZkhCK0ZyYUsyR3BKT3VINFpteDYyY3JRTXBuSHcxME94NDJwbUJtdkhtMEQ3YzhhY09mcE1NbW15Nk1MUzhnMEwzUkM1QXJzS0VpQTNMcWZVZDBKaG1LVXNVMXdpc2V0T1cxcG5IdTM3S3NUeXhTR2V4QnJ2ZHdJdXBtSnV2dDJRWDZJL2hyb2pWQjJlZUZSdWJEYzY5U3NTeXRIK3hTT29kS29iWEVuNVM2ZmdDbjI2NzN4Qkl0ZkJ3Y3VSR3grWVZKSG5DaG9RbjZxQkZlQy9FT3hjbDc2VlJnQ1BQWW5XMStyQktWY3FHU3ZWRDMyaDFzTGFIaE9TWTl3RnNVRExJbCtWNW12UTZOY3R6Zit0WThCT05jcHpXQVRadkVDSFFlUjVJMFdxb1c0QTdMUDBKT0hqbXJhamdIbHdRPT0iLCJtYWMiOiIwYTIwMGYwZjMxYTA4Y2U5ZDUzMmUxZDc2MzFmZmViMzg5NmZmZDdjYmVhMjYwMjU3Y2RhMjM4NzBkZTRiNTY5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
15 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxZUHBmYVZiTXhMeUNTMm8xOHlzdkE9PSIsInZhbHVlIjoic05BK3N1UFRocWR6S0l4ckhYS1U4U3FNQUdCMHczb0E3WjJ3ejJYRTY3Tk91OTRoR1VsRmlNL3dXaEhIYms4emV4S3JyZ2NkZzRZSEZQQ2JtckhDRXlCekdOVWRoQmdwNlVVVU5TZTJGdDFQQ3lTbFFDWkNVNlg3ditmTVpSUlIxT2I4aHp6cVkrOWFhTStOSG82ZVdjSkhrS1dHMUxGKzZQcGRlbUk0aXVjUmVudU1HdmNMdEdFMVZ2RFFaa1VGVWVoajlYNFkxcUhka2xBUGxyQ0JuVUtxQzAyYXVnQlJPZXBlUjV6OWhGNjlwbDRzQXRvcW51bWtSSDZMaVA2VmNETCt6MkszM2NMa2YrVG5zNXllT1VzLzNnY3RHL2EyVmg3a2hoZGRFdGw2SzA4MHA0VDlqaTdJZERRUFo2ZWhlNHVyVTk2RGhlVHBBRFRhTmtYbENDSi9kZzdhS2JtTGlEV0U3aHZyY1IvWVMvdkJha003OWUyd1g1WFQzWURyTEdvWk1qbG9pOVcwQlBYcHNJMkNsVXF6RU1yR0hDdzI5bEFoZ1NVTk5YTG1VY3ZPK0dGWHgwV1RJWU5sb29RT1VBL2ozMFQyODUvbVlxbk10ZDNSVm1xR0R5MmRIdmlQK2tLd2RXanJ6L289IiwibWFjIjoiYmRhZGIwZjViYzg2OTlkZDM0ZjgxZWNjMTZlYTUyYWJiMGQ3NDc2ZTk1YzYzMGZiOTY4NzhlM2Q4ZTg0MTkzMCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImxzNVV6UGdVc2RXaGxFeTVvUVM4R3c9PSIsInZhbHVlIjoiQmE1anZiZUQyWHJiSXVQcm9JZGlrYU80UEJWNzYzYnBuKzdGOVVneld0Qmh2MmV0V25vK0NVNTd3aGVRYVJuZEJWWElvVjVLN2lYVHM2cnpjSmVSa1FtdHVOV2g0aE00VGdBNHUzR1JibmlBU0Vmckg2dERjeVlVUjVxeU9vTUtVSkozeHhQa1h0aE5zOFdHdS9wMXplcHdQVWVOaElSMXNrUjhBcjBFWURVMVJBSWNKUnBiazNseTNDRUluSHhXNzRUN1VZbVdIMmR2Z0JMWUx6NDVocE9NQzdOdHppbGVyRXJrazllU2FWOWpSd0t1OGd3U095Tmd4bWlNcWdITmhldG9lOCtlYjlDVGVSeHVmSFNhcERYS2hiUjFrT3NYWk91U2FKMVJUMWNjQndzaW9Tb0R5M1lZN1UxdFNoTWJEZmJXMWptQzZSWUk4dUdTUjIvRUFLZzdyUitHU0IwMlZPRFZON2d2eWJ2UFM2cHFkcGNUa1NpYnZpc2VNem1UZFphQmNnRjNuOUtEbjFMMWFFN2dxbU9BQk9JZllkeFFybWUxZFFZSXIwaS9CTUUwYk92eG5iM0FWSGZ4dm8rdFdHcFh1T09hbHJKbUhjc2gvSE9nYjFZNjM5b2ttVS9ZTkg1c0lVTUxMRjg9IiwibWFjIjoiY2QxOTdiZWJlMjU5N2Q3NzYxNjNlOWU0MzVjYmRiNTNkMjZmNWFlYTM5ZDRjZGRlYjRlN2NiZDg2MGI5ZTdjYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjNOa1Y3eVlySGp4QWNneERGWUxzbkE9PSIsInZhbHVlIjoiSkYrelRQWU1BK051VDZ2YnUwSUpDQnIxWXFkVGZwSkFjSE5VYWJ3RkJSM1MyODA2SXpDdGdnTXVKSVhReHBUY0xYU3Ayb1RESHBOYkRBb1N2UVliaUJnV3pzWDc5L2IvUEIzQ044ZjZFOHFtdUlVdXpwUVlsZzNjZlBEMFVEK0dDS0oxcWNJYWpOODFTTmxaY0R6dWJiM0FrTWNZekw1ak9kanVjdlZBb1NXQStZT0dsZlpOZlV6WWFFcWtSYlgyeUhJSVhaWEg3TW56TzFtSUUvck41RnZQRGljOW01a3B2QnVBYWsxMFFFNHdVWGlMVnhacTZHQlBDN0pWMG5UNWZrMUxmSkxJWkQ3dW9naUs3aWdhMVRRNXdIcEJncGUxUjc3SGMyaXZ4bEoydW13UzZsMEkzdWZzelVLWndXYUdZWHgvbkpsNmJPdm8yNzRVSFVnNFdJQlJJUGE2MTErcytRME85c2dWVnJIRWVXRldhZGdYNTJ5aERhK1JUYzhQdWFMRlV1TTZSN1pXRzVtTTd5aUlSZDQ0VGtmQVFpbDRmQWE5MXg0dXNqaFlaeDRFdkEzU3I0Vm5MUlNXUzJ4OTFSKzR4Q3FWcFlTdmgyNEVlcnArek4vYUpXaDVNQlJFZzVSaFRNRUZsYmR5ME5TUjhhNCt2RVhlUG5nOWxRTDNGQiswc3hBRXRUdE5PUlBnRXo1bk9TZXJHWVFBTERpTUp4S1YvS2hyZFNHZWcrTWZ6QnFTR1RibE1CT254Nk1GVEwrYWJEVDByNU1oYVlRUlV0bkFXRUhISHE4clZXM2FyZzRHZ25pNEdtNzVtV2V3Zmh6b3Q1TW9TamF3ZkEyKyIsIm1hYyI6IjE0NTk5NGE1NzJlNzIwZTViZTkzODYxYzAzZjAzMzc5YjBlNTQxNGE2ODAzMTUyYWVjNzZhYTk2Yjc4YTU5MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Ikh5SkJ3Z0tjWjZGbEZEamtyUnpqcFE9PSIsInZhbHVlIjoicndURFIySUM3NE45Nm5pVHMxQkY5MGYycGN5TkZ6UUozbEFKZU5xN2tpN1A0YWU5d0E3dFdyTllwSzhDcGxrRE1nbE53UFZoc2pjaTJOeG96VitKclhVQS80MFR3SFdlUlczcnNCNjVoK0FNUkZZaVRuVHZoL0ZTSml2cWs1ZFJqZmMxK0xObjdDQmgwT2llbGU0SDA3cS9RTjkyMXJsaDJEYUYzeTd0RzhlTWxjY0t1Y3p3ZEFvSzdnczZSRDg5ZjVxZktjdHozT2txQ0ZtZzdtSjE2ZzNvdDNacDhrRlg5Zm56OUc0RVhLcDN1SHFoNjNONE03Vk4xTFNpN3MzOXp4ZSthMWZMcVU4TDl2dGpCOE9uRGNudldkekxpRDJTOWUrNWpPQ2lrVy9zVGtNdGp5djByMzRRN0JycnQyWDA2RmZUSjRvTjVHZ3gxQ0tBVXhJR25NZFdHbWdieHBQUnF6QndBS2Y3VXhSK1FPNmczeVViaGdybDRyQlRrV1pra2RHTU1PQ3Z6bmhIUEx1K1duUm1SaVpxcnlSRnBZSXVXSGNITmN2YlJISnhsRzNnNW4vM2syL0laZG5kQXp4N1A5M1htTXlZRVNVQkJvczhzYmM3cytXZ1g0VTY0alRWSUFTYjdOM2MrTEZPby95MjlUV2tIQXZydldINTl2MHpWYXpxT245R0ZxRjlYOVNpVVRRL1lidGV3OEVxeU9Va2RQR25WVG90Ly83bER4K1NUQ0psYTZOaWJYVGVBZWxwY3krNHFTRnZ2U1V5ZnhzcmFpWWVzTlBFd0R3dU9KdndWMFlURUtxek0xdURNL2dwNVdPL1FDMEowZ2RBb1Q3UGxua2hOTWc1OWpuVXdvdzQ4OHRGSzUybDQ4S3AyT1Mza0YyR2theG5VcmI2T2VCWTVIRUJadEh4Wjh5cGc4Zi8iLCJtYWMiOiJhY2YyYWRjZWIyMWViZTc4ZDdmODdmZjdmZWE5ZGE5MDZjMjIxMDVmNGJlYjQ5OTQyOTJjYjFjYzMxYjI2YzNjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InFjTitDY3dUMjdkZlU4dDM1UnJGUVE9PSIsInZhbHVlIjoibDFDc2xNczdLYmFhdFZ6emJYTlJUWFJEQ1c4NHNlbXlQbGhPUzRGWjNYeW9kYythSHNzSklFaXhIUittKzlSclF4VkMvczVHNG5jRzNHMml5VWY2WDBLV2hGMzhic3NoWFgrQzAwUU43dTdxSXNXRjB0OFFRWFpIeDQ4WUlBZFk3UmdSUU4vV3VrSDVSdnVzMEVGQzBFaElkcWV2Nkpxc1R2VE92N1J3ZVgyVGd0bDZxUXQvUEhBaXZFTXFLcXpQck5BZldIM01NcERpU09tSk51NVdrM2lFSHFpN3RoUHdLTCthM2pJMzFwdzJBU3c3U3poYzdBbHMzNzJHaC8vSUl5bzR3Njl6OGtBVU0vMVlvZUJwaHV4Z2h1ZTRaSzRhUWF2RFQ1Z3U0WFNkaGZQQ3FzMkZydE52RDNoRE81czd4MlFXSDFwVnF5Rk52QjMxc1d4T1ppREhoUVdGYWV1QUIvZElWYjFaMjE3VC8yQURITEN3QnRtNXBtS3BBdHlSMFo4OXMxNm5TU3NJb0MrZUxYR0IwN2pVSDR6aGE0NUJPMFVnd0VieG45dTI5Yk8vSWh6Tkc1QVZZRndLV0lzLyIsIm1hYyI6Ijc1MWU4MzkxYTc0OGQ0NTc0Y2NkYWJkMjdjZTZlYjllODk2NDM4YmFiN2JiNzgxNDNhZWM4ZWNlZjk0Mjg2YWIiLCJ0YWciOiIifQ==