Новую мемориальную доску открыли в Калуге

Она установлена на улице Кирова.
Дмитрий Ивьев
09:22 27.07.2020
4 2948
Фото: горуправа Калуги.
Читайте KP40.RU:

В воскресенье, 26 июля, в Калуге открыли мемориальную доску герою Крымской войны и обороны Севастополя контр-адмиралу Михаилу Белкину, установленную на фасаде дома №11 по улице Кирова.

На этом месте когда-то стоял дом, принадлежавший семье контр-адмирала. Тогда улица Кирова была Большой Садовой, сообщает городская управа.

По словам главного архитектора Калуги Алексея Комова, доска своими очертаниями напоминает обелиск, установленный в Севастополе на том месте, где в 1854-55 годах был люнет, которым командовал Белкин. Доска была изготовлена из белого искусственного мрамора, портрет контр-адмирала выполнен на металле методом напыления.

Ранее мы рассказывали, как в Калуге нашли исчезнувший дом адмирала Белкина.

Тем временем

В Калужской области полицейская машина врезалась в грузовик. Подробности.

 


Новости по тегу
eyJpdiI6ImptaStXcEt2cUd2Tk91cDFaZWNXM3c9PSIsInZhbHVlIjoiYWJ3Q21lbFZIcTNSemhsNnhxcnRmdGx1OHdVcDZGTG94WEZvR0tnRHVSUzJhZUs5OW04akxETEpYQUMwQU03ZjFUcnZOVGh3NUNIZHZuK0JZNzhIdGsvWWQxckxVMEl3MVNhQjM4Y29iUk1hZlZaTzlBc256OGFGV2FSMmxYaFhVajhGYW9nWWF5M0JmcFdRc2ZvMThwNC9vTWFUQWdyQnlQMVZxZDhNODUvVmloOGhHU1lQQ1EvSTB2OGtrYWp0bkhNS3RqazFNcXZKV1lJaWdWUzB2Z0VMQmQvRHJnckVQcy9GZmwzQWRkK0Z3ZTlGT0JmZXRJdFN2K29WZ1owKzRzYVRVUlhtaTJsTFJzaFgvYzlYMHFuR25PeEpnZE01UGErUTM2U2hsMFVPSC9VTHVGcVRqRmZONW40elZWQmRDb0dKeUs2Z0l6RTFOL0NiM1VMWmlHTUg0RnhXZ0RTNllYY1doY0E5UHdEQlJDaWl1elFBQmIyUG1ETnpRVWNPMVFkNWNtMldrYmFIL1RlRlRKQkJkUzhKR1J0NFd5a2xTbzhpZXZwMjh3bWRMWWhTVTdWeVNCNXV4QzJ5K0pNZ21RR24xZXdxWG5yQXFhd0VTdXFJTkE4MXpnQit1VmszSDhPUkVwV1hONEszTEhmVS9DczlkZmhMSFJEemVKWjFjRGtveVVvYzhMd1lXTUcxVFBMMjFZd2xCbFNWWng5REdDd1AySzBnNzQ4bVJ5Qit3NmJMczlxYURLYXpLQWNaSHliR3ArOWd4ak5nTEswdm03ODdRTjlWYVRzUm9zLzVzbE1ocVNRYVBIZ2tMUmxKMm9lS1lQR2g3eGIwekRMTjErQ1p3Y2hUZHovL0Z5WERzcDZVOHJ0bS90NGk4ZFBEWmZPdGdzYnk2SmtQKytuaDlkOXNNUzJteWFtdENFTlNSL25YOTB0OURsY1IxT2FNenk3UVlXaUlSdm5LbG5OTjlmdVlPZnRkc0xmZTVQdHNpOS9Ndm1wTFlQSm5vR01oIiwibWFjIjoiMzU5ZTRkMmNkMzJmODk3NjQyY2YzZmJiNWU2Mjc4OGRhZTgyZjFhY2FiOTNmZjc3YWZiMzkwOGIxNmU3ZDE3NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZ3OGlZMVRlTGdOWXVIeUx5aU8wNXc9PSIsInZhbHVlIjoicTVram1HeVloQnNWT1BjWkxJZkN6d0hUYkw2WkNBZjFZL3k5OTM0dFJHOVg2b0lzcHE0M2IzeUVFdTdWVWFmcG94eDRKcS8zaG1ZdHhEZ3M2bFFvR1NIdTFxY3pLUWJwNjZ5V3Q2YjRwemhiTXBOVEhCeGlMbmFhRjN3KzZqcFRkcWZxS0dtYjBFc05NaUoyaFhPVXExb2R2ZGdJWDdmbUNxQ3ZBOFZOSHRWQ3pvV1A4ZjR1YXBhUUdtUlBFV3B0amRxMEhTbUNvTG8yRVVDZkRXV1ArUlRncnQ1M2dleHYxLzM5eHFCUnR4bHJxdTNhUUJPVXhzYVZ3UDdMck1kTkYzcEw2WUNRU2tWUS9pNGpKVXVreGhBTjR2ZDFxaEFuamFqNmttNWF1Z3F4NG00NnV5ZklPRGIvQXJMZVVpVWY4ZWNRWDdXU1dPdm9Hckp2MSt1K2Z0MmdaeG9lcThBSDRjUDZud1lLN281cWtJRXNBa056WE1HdVRTRTdCRk42eUtjWGNES1B0NVlpdGswbFdmZTVjK0RISWdhaGdVR2Y0WU5QTXpCeWxVa1dyTG13aEZJcjN0MlNMNjRKcXV1c0pXbDBURVNubnB0SXFlYmNTY1YrUXRoYitERzdSdXEvTENibWI3eERaRjRQUWRrRWtwOWVsTG1sRlZZMEx4OXZmcjNpd2NJTDUyUzVWUDBKdzl1MmF3Um9KZS84ektrZ0F3bDVpL2ZEb2N3ekVsdG1nWDFEclY5cmdBMjJ1eVYwRWJXY1c5cjZYUmxBa2U2dWM1MHpzZElYT3BBU0YwRVpJNzN1UUIxbnQzN1FWc1ZiY09NSkdURk1KWVQ4d0g3d0VmSGU0Wll5R1hLaWtCQmlFemYxV1A0amFyb081K0hXSSsxK2hhR054VU9SOGxNSzMyYzdTbHZGQkZFcVFGNDVIQVlUYzdGeUZJeW1UellmZWdvdzRRPT0iLCJtYWMiOiJhNWQxODlkNjc2MjdlZTYxNTg5ZTJlYzBhNzZjYzBhZTc0ZDM5NjgwNjY3MGRmZWY3MWNmYjIwOGJmYTllYWMzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
13 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlsZGRkTXM5WDNRZWJyNmFIdFFIMEE9PSIsInZhbHVlIjoieEFDU1dBVFlmbllCYTAwQ1NJK2NleDcyRjc2T2lGTW51YzRiTk5EeERUTng4N3F6cXgrNnE5dzNHRDB5bGttOXpKZk1scE1hQklMNnczVzlJSmw5emVMWVc4YXhaWm1pNHZwaTMzOTI3amxENXVDam5BVEtHT2pwcUJqMGZ5R3VmbHU5ai9tVU8rdjJkcEZBMFdraURuZEtTd0prNjJQMlEzbzNsclVrL1VSRGRpZjlPeSsybFVpaytiSERINHRMQit6ZTNhSDZWRVhmTnFJLzNZdTd4MHZSKzJyd2E4cG93RzhDdWZYb25DTEZETmh6YVFKdFQrSlk2UnVoaGFWcXJTOG8rYWxGU3hJMkdCMUdXQUtHRU5mdE5KVFQxbjhkdXBtRHVBcTlBU3pIOFV3Z1FFUE9CTHc5dnNnNlE2M0E1Q0wzdmI2UGthUVFlMzlDUnZqNk5hV20wNmxyWnhRaHRZbm9mWTg1ejNaOTV3MlNXNU5jNitqTDBaS3RINmZ4M2RFZVc4emhQR0hRekZPRGVwQWZPMGdYVElmNUNGUUs4VlZFZTFKcDNjeGY5MmRkNlI5S0NWM1BwTVEwZ0J2NHVYRW1zSCt1WVJpcnBQeEI2SzJ3TWZ2Z04reUE2ZlgrL2Nxa2xha3FPQ009IiwibWFjIjoiNTA4YjUzNzcyNjI1ZGVlMzI1MGI4NDdiZmRjY2Q4NDY2ZDc0MTgxMDE0ZDU3NTc4OTMxMzU5Njk1YThkNWVlYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjlHY2NScFo0dzRmbUIveXJUd2NwZVE9PSIsInZhbHVlIjoiU0hFT2Z5U1J1VDNxRmVKejdBdi9BbVJBUkNib2pOU1lvNXRHdDhlM2Izcm5qYnlRRjNlTGQ1VlRVRkt3dGRWeWxpQVlWSVQwNkphd3MydUJjWWpwV0tFTjAwM290WUhwL1I4K29XeWdDQ1R4U1kwMllwNStpdk56OHBVeXdXRmNsZEMvbmM4czlBUWxtbFpOYnhwdHNORjBkbFdBVk5pTkI5NFpsbk9tTXhVbGVEZzRFb1I3QldUT0xvdHd2N1J2a2RiTnMyUXBBbmZwN3ZXcS9WbmRGbTF1OCtQQWhWbklMSUFRa0RJd20yZXdCYk5jRXhtNGQrTnNPR2xmWkVwZWFWUUpwRldWYTI1UFNubXV5RFJCaE5oWHZ0MWNjNVZYdzZ4VHl4eTJWZFFUYlBwU29OWS9KN1dSZlJEQzRsblI5Yk5QZUMvSlRrRUkyOGZGMnNxNnRZYVJvUUE5Rzl5dnBPMVVjNElMTVVzS2FRbW1oRlRNTk4zbDZ0MGZlbEJCMmRwb29rN2t2RExBeS8va1dudGViS1Z5enhYbGZNMWZjMXlJSVlSSEkzMkoyWnRzQ3J5RHRLNGZEWGdrR2o0dVY4STJXemhHQ1Y3a3NqUUZ2SjJpZVQvczhRZWRYTTVXZ2JPUm9DdlhVZlU9IiwibWFjIjoiNGE1MDFmODZiMGYzODgxMzA5MDI5ODhiYWM2NDU5ZmNkZjI3ZWE0ZGY3YWYwYzhiNTQ3ZmMzNWU4NWRkNmNlMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjE4OGZNUHdJcmovaGJObTRHM0NVSHc9PSIsInZhbHVlIjoiWllTekR1SHZTcm5Bdzcrdm9pZkJIK0ZSZUlodm1ubzA1cHA5bVNnbjRmSFp0M29JaEVXREEzWllVQUVhVDd3b2JDY2laVEcrakxudUh2VW5FZjdhT3JHM1BvMklKWXZha0lrNDlQVEJRM05pR0ZFMFlNZ2VnVWJ1ZW9ES294di9DcEVxdGZVK1hFblZGRWF6ZDBDa3ZwZ3NtNHhySG1zZ3ZOcEtmYkVjL1JnaVJOOTBEMEtKMU04cmhaZ3RiMzR1YUNKdUJBU0VpU256TWJqK25kbElpZ09hbE00N0YyMXBVSUlBSG1XS3B6VG04OHdnQytES3RCMHErUGxUK0Q1QzdrcFJmUnVLNnZONDB2Ukc4YjVFWGU3b2tHRzFQQlZaNy9MREhZdzM3RGRnOHJVakxoY2FTVk5EaHkwK2lVTWxKeDdoQk9Ndk5qdTY2SGpVRk5sdnNHdjF4YjRmaXRVQVozazlIYk04WnNKL0o1YnVVTXNhZVl0M3I4TmEzb2NzTDVqMENsWVBZNXZBWVFOTVlaNlBrdHN2N0VET09xbEdObTBNenl5UTFmSTJFeEE1a3dKMFIvNklGWXYvTWg4aElnZ2pOdllMWDgwU281R2k4MWZRc0lMYnpLWEVzU1IwckhlMVMvWXptd2RQR2tCY2tKL09sRkRGajBWMTE1RnVkRzFneFZSellYTDlWcUNCSnZkcWRaL3crUkVVZ0hMY3EydGU0OUhvTDAwVFpxTVhrbUUwcFlBbkFleUhySktpdnZBbTdMSnRaZ0EvQXBnaEhua2VMMEgzekltcStXUy9UVDhWVmYrMzJwdHhJdXhTd2czNERrdFJ6VmROU0w2WCIsIm1hYyI6IjdhMDhlM2FmNDExNDM3YTAzNWFjMThkODkyMmMzMzk5ZjdlNzBiOWM1ZDg3MzU2MzVkYTMzMmMzZWM3NzYyOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkR1dCtqRU5BaU9Sd1FXSlhEZ0xkWHc9PSIsInZhbHVlIjoibDA3ckhzd1dmS0pHQlZiOEZIOXBFYUV3bUsyY2R3V3duRC9HRmRwYzNYS21hN3UvaWdrM0p5UjdoeFF6cnEwU1MyUkI2dnVTQnA0TkZYTTdHNlJjTEVCTzc4a0Zta0M1S3g2MHhPMnJVMVhZY1lwZ1VmbVdSZ0J6bFVnY0dHNmt2SFRuUmx0Sm1qTHpTZkxZblQ2dVQzZ29ZdGVnSFBVTUpNYVlPZWtMNmZLVWFPN2xrZVA3UUFKT20xQmdtMm1kRit5YUJEZmFyWk9zM2VjTm5FckNaMkpuLzhxQXhEU01OM244dnUrcTNWRlhTbU1KS2VxK1RNRVNMZXl6czNlR1BQVmZjcktwaUlBRzRzOWZLOTZ5V295T1Fzdy9kMkg5am9CY3FKRE5MSUh4SEtiMCtpcHZrSE1RT2VPSlZQci93SlRYSFNydStUcE45SkVVV0hPSDM4K0xxeG9YKzhZa3c2VVBsY2NIMmtZQVcwNTFQQy9Odnc2VXovZDVXQzZTNFlEZjducTdpTXJ3ZkpqQVhHOURjSHhuZGJmdWl6ZndTK1JVQVk2SDBiakVQb3dhUElnZG1vOGgvcWFWbm5zV2ZJbUFFeENYV1Y2b0hOSFZvUjJBbi93aTZBQmV1OU5QTXZNcS9URnZhTS9abWx4eDI0b1ozSUVUUE1QTzNOWkN5K3NUUk9qY1hBUnFwKys5dFk3VG1xRUpnbHJGcVFtZVFvbHhSUUxMT280cUVObDhpb0c5V2UreWk2ZlVKUlRybmNIRkJORmpnOWJGUHNzK3dQRUFKcHdVUDlpMGpGSlYvZlk4V3BQcUhNUVJ5MzBmRFNLWEYxUFhkaEdwV01ZR2xic1F4bGd3QUhBSjVTaHBDNklvL2RaT29ZSVI2MXRNTEhKTkdPZnYrUEhVc0tCR0xXSThCRmNBRk94eVlubUEiLCJtYWMiOiI5NTFjZDM2NWIxNjllNGVlZGIxYzkxNDhhYTIwMTBiYTRhMTc1NDg1ZDc5YzhiNWRiNTM4NjJlNDEyMjU1ODQyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlpvUHN6ZEF3SEFCdzZLV05wTmFlTWc9PSIsInZhbHVlIjoiR2FNZXl3cnMrUzNlQjFDYUQxWU4zVjdZZ2tvOExvN3NweVJNRkE1bmxnbUkvYVQvbG41YWhVaEJJSUtrVTZWK3hWMHZuSjlVWDBYRHAxNG1vcVdxNk9UdG9kNmlPQVY5djFXY2szL2RIdWtyVmZaREc3Mmk4SDgwcEZabjZmeGNvY0EwWmMvMzFYd04yeUh0eWRZM0ExVDcrbXRnOUpWMCt4NUxjUkZ6Uk9SamNXbHh1SWZQNXhud1dKQWMwbmVZNVpISXRaazdPVEp2UjlsTGFJNnYyWDNsZlRKVXhoTFlkelIrMGw3TFZLZk81ZURkcjRTbWhBKzlqMHhOMGNMaXJEQnlaa05pQktXeWF4NkI3VFJHQ3FXVHdydmhxWXBxMTRseHJUcUZIa2pyUGVtZnllTDVNamt5K2o5KzZIREx1TUFFdFBzaG9JWCtMM3NjMy9GWEdnclorRCtCSkpRcUZPdTRyeVNMZzh4Nkxua0NVV1FvbFBSOC9lV282dUR6ZHhiOXQwSE1kYWFLM0xFUUVjRmU1ZEdVUFBMZFNsaHFjdDhKcVlsK1lneEhIT0xGeVBSNjBVVXZwb05zRUpUWSIsIm1hYyI6IjYyNjc2NWY0MjBmMzdmMmY4MzIzOTU1YTgwMDYyYmExYTNiMDVhN2M0NDcxMGEyZTdkNGMxY2Q5OWM5N2MwMjIiLCJ0YWciOiIifQ==