В Калуге пошли лисички

Грибы продают бабушки на улицах.
Дмитрий Ивьев
15:31 30.06.2020
9 6684
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Читайте KP40.RU:

У уличных торговцев в центре Калуги появились в продаже лисички.

На улице Кирова за такое ведерко, как на фото, утром просят 250 рублей. К вечеру, по наблюдениям нашего фотографа, бабушки снижают цену до 200 рублей.

Как мы уже рассказывали, в ближайшие дни в Калужской области ожидается тёплая погода с дождями. Можно ожидать, что в лесах будет много грибов.

Тем временем

В Калужской области отложили открытие детских лагерей. Они не смогут заработать с 1 июля. Подробности.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjNIT0lNWFQ4V1pLZ1lrMUlzOFdqMnc9PSIsInZhbHVlIjoiVUI1dThZc0VnMmJUVWlkcVpJY3dsVGk4WDdMOVU0bHFtZUkvSkRtdXRjY3lJWi93amhBd2ZaZlZ0TklxUmlwV3BHYkxjczhtcnZqZWEyY1lHZjdrWmRDdThxMWNQRldQNnhpZ3B4czh3cE1UZHVhR09RZXNzRnVBaXd0NXJ3ZXY4SG1FajY1VVRiN3BQZklXWXpVcG1Ya1BQMWZnSGpqc1BjU0dlb1lkNGhydTFlcnJZVmhGdXlzYUpOQVVwb1U3UjJmZ2podE1kMVlzS1FDNjJ2QVI2azA0MmIzaldVcERXYVJMeEFqang4N2Y2L2svVmhmQzQxeGkxVmpCQTNXYUwxeDFlWmlvczcvTlV6ck5BZWVncVFVbHFTYWVad29UOHg0SDdMWFcyQ3RiSEFjOGJ0YitRdkY3WnB6amdzYllzc1F5SmErWWF5d0ZhNlpzVmpqbHVIWVJUZHRRREVUZURPVW5jV2QraVpOTU5OeFBROHU4Y205a2UvUDlsMlZoRm9jcXBXYk5lV1gvc0JDb2hqL3BhLy9mQjFjL2tnN0liNGVDSFlVTVZ1QllIOUtXeVd5bVVjTk1Oa0pYcjNHQnY3Y20wNG1VRkxnKzBGMmYyTUluUWhlZ2t5dVBsTm1kTzhMd2VmWnlvSWpXREVVaUtlV3lhbzByelRVcGcwZVFDQVVKa2hpdzNOYUxSQU1wTlg4UERhOFVsdjA4NE1QUCtYNXpRcjdTNGVGeEM3WXplRG5jZmNNNTRqYzZkNHRVdjNETmY2YmJjVVhXMEVYLzgxY01oZUFhZklTMENzTHplY0hqbUZTcHdEelJkb0JRNkdlREI3U2o2ejdybWRGVXA3WXlLR095OElOTEVkaG9zOTAyeklPeVQzY1poQ0p3QXIvc0M3eXdJTzVuQ2kyK3pxelNXZmdkVy9CMmlOSnc4YTB3WGluVGJSN203UmQ2YnRXRUVqNEVxS0Z4cFRjemF3b1RMdEVZNkF6U0QwOEVXZE0vSEtvOU5wRW53WGI0IiwibWFjIjoiMDRlODJlN2NmZDY3ZjY0ZDNiZjZlNzA4MDlkYWE2NjY2OTk4YjlkODA4OTcxMzljN2IxZDJhNWM3NWExMDc2MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxVTUZEbGdLeTB1UElxUTVGTFBxU0E9PSIsInZhbHVlIjoiYnNZTDUxR1E4OFh1djJEVE9YRkdDaGhtOTd5MzNtTEJ2ZjhNcDJVTDNCK1ROVkdpWFFqbElLeUxqaUdRK2sxbGxvSi9BbTY4ZFRVR1hzeGVVZVBYQ1ZPSEtxb1Z4SS9WelhNdkpRLzdNaUZxSjlrbExVNTNSdGJ5clp2dmNuZGY3dzhucjU1UHZiV25EQjlCWDZKRlRtNDRiSnZyTjRKcTVvblJkSVlzSFRrdzVKemp3U1VsVWtUUjl3RjF3ZkdvZno3VXZZY3I4bFpiQjcrOXlLWDhmV1Jwcnhsd2MvMjh1amZOdTdaaXlTa1dqcEs4THhmUisvajlMcnZ3WnlSQjZOaGNhb3FxTG9HaUV3SWk2OXV6MzcvNWtscnRCMlVtcEtrK0tTeHlXSEY4SnlYWGQzNktjTklVb01JeVpFYldHQzdWQk5KcmxkTzZDaHIxRXNuak00Ympoc2YwSTJxWHJFRW9waU5ldUFITFZxbFJxV3ZzWHRzY0J1cUI5V3RMOFhSdVl5bExjM2J3djhzRG9oeWFZU0ZvVVhXOFI4c3lueEtLTENNOS91Zk91QjBvS05NNGNkeGNFWnRMd1BFN291MzI2eE5EZXNLaXRpdnRSanZQSExQK1ZjQzA4QmM5alcxU1ZyRTA3ZHQ1SmRURVNiNWVyRkNOQ3kxbUZPRnUrN3Z5NC9laUplUi9mdWx1WjNtMUxNdm05WnA3b1JLclRHWjZHYjVyVXJyU0ZvKzVnV3FmUDVqZitLWFh4SDJob0JFWE02RXhEdDZhdDNoMitaS0V4eWo5SFFQSG5Oa01NU3F6RmdLYUl2NkRkVk9MTHg1clJQVG5KelpkaEtPUnBpeHQvUjJNbFJWLzdzZVhPN1o3d0g2VU8yc0tvOEJqaW14MWpia2QvQnhZYnFsSnpKci96TmVYUFh2ZFZ6UnkzMzViTStKMHozaWxuMVE0MVhjS1J3PT0iLCJtYWMiOiJkYTI3MzJhMjVjOWZlMTdkY2Y2YjE2ZGNmM2MyMDQ4OTAzNTY2YTNmMjJiNDJiYWZlZjg1NmRkOGU5MTczNzdhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
93 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 9 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9sbTNFY0M5eEliekt1cHlKdklXTVE9PSIsInZhbHVlIjoiTXFRMzFGSTBoVzFyZk9Ub1dXZTBtTnkxVE04TGd2eXUxajdPQk01R016enZUZVM2VDk4andkSzE1NEpTdE1KZ0UrWWRIbVdFeXlWVEtUUFM3Tm5nWDE1ek5aZ3hFeEdjeEQ0allyZGNoVWFkUk1pNyt3alppZE9zOGt2Z1NqbWt4YlozWFJjcThsVExsQkpoQzFzMXhaa0FabnRsZk0yS0ZQWWZpbE1ZZTJQdU1XajArSGxzaUtjenVlazNaUFdySktBbS9NNjM0aWtmU29ZcXNFS2RzRmtaOERWbDV2MVo2WEUvcGxMZjZuWVlGRU1vZzRSc1g0MHM5a1JLeUt4YWZpNDhHd3BSZ0RhbHN6Nm9wRkIyZmdlbTREYVZvSThrNEU4TEcySGFXMXp5bkwwSzZBQnZIWHZSdHFLWnppb21ha2JpTHVXSHpCVnVtMWxqVDg4K1hHd012MEczS3orVVJEdmU1TXd3akZ6d1JuRGorSmdRL0pkdm1qejh2alZ4SUF6YjkybTZ4QTFMTzF3ZTVOakE2aC9HNTdOUVhIRzA3cFUzbXVubDlmamtoSTAwYkRTM2JlUmkxQlMyQ2pyT2MxcFlZNmptaGdTTUREOXAvQXQ2enJZZ0Z5WStxbEZFVlppb3d1aXNyYXc9IiwibWFjIjoiOGZiNWNhYTA4Mzg5ZGViYzYyOTA3NmM2MjRjNDQxMjEzOTFhYjkzODYyNDFmOGJjZjVjM2FhNzhkNjE1YmZmNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Iisrcy9DQi9rZmVqVW5qUEdUdHZnQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiMlFmSTVBMlBkOUNMcUZVZnNzTXV6NFExOXdMbXJDd1ozSDlkY1QraEtKZE5KVXFMOThZSDdPYlI3alh5bUladjZlQjQrNzN4OS9IZzNQL0xBeTJuZUJacWdmanBycEhIMzZqd0tBZEM4dStlMlZCY3ZLZXNIYUF1Ulkwb3BGZFAyZjdIQTVkUHJsanp6RXRLOWxFZTZaOHJkb1hLNSsvWU5PejRRM0hGc09oTGNHd05Yc2pzWG43dXhONXZXeGg4RFRma1Zvb2hOMno2ZmVIbTB4T21sSFRMTkdHdVFPUkhMSzVDNmJtVlM1ZDJ3STR2MUthaGxacVRtWDJmcVlrbW5MU1ZqbHREUlBKZG9rblQzMkUwVWJoc0RBWnBQL3dJRDRENHZWRzJLL2NVV3pjelIzSVN1c3dwOVFXWFJXVTRKMEMxMTZzcTdjZmJ2R0FnckY4N3ZEcVBydHBWWUZYRVNNWWl4ZTZvVEVMSkVzMktZb0JKemhZS3pPYjJJV1pQV00zSSt3YXJmd0VrQUhTRXRwVnZOTDAydWtvZk80cHFlZUN5UXRjcWZwUkJkOVdoMXdaTmx5MnozVzhXRVM3bkcyUFpRR09UY0gzZnRNWmo1VW9GNXVxWWJVVUtRM2xlR3BreTV4UVBSdVU9IiwibWFjIjoiMzNlNzVmYzg5MzI3MTNhNDM2MzdjZDA4ZTRmM2FlMDE2MWYyMGE2NWUwZTFlMzE3NjJiMGM5Nzc3MDFiYjhlNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZSWUtZa2kzcElDdzV3SUcxVUtFa0E9PSIsInZhbHVlIjoidmcvYTgrd2s0WHFKQ1NNVktxbk5sSHQvQTBHVmozclRqRmc5RDNqeWxucHV4MkFjUDRFdGUwb1RwVkdCbCswZW1LbENXbjhBa0ZyeFlSUUNZRmxvVkR2REN2c3ZnK1l6Tjd6eXd0dnlONEN0MWUrL1AzUFdGbDhYTG9TTm1xNUhCUktxQUNhcldkSFgvaUZhUTlPcm82R0VUeE9Sb3lPQm14MGhKNVYrZlV3dGlKaHp4OEpZazBXQWt6UThLVXBFQk15QXVMdGVNKzNabnl4aXpFbk95Z3FSckdIZElHVTNlUEZkVDFtb2FUbGRCSEQwc01JSW5WSngvbm45L1hzUGsvQlZKNXZxd0cyN0NUU2Vrd2FzRHd2R0lvYlU3VU16OWNsMW9yeWtzNFRnbEFDLy9CRXV0bjZXMjZtSXRQWVFsZUNYb2VQbW1hTVJXdDVwK0x2S21WRGgwdVhXY3VHMHFCMFRQaUJ3d29XM1NYNHRBYXl2ajR0RjBOblhoWWdvdEtaN1B2aGR0RzEvMExVWGY2V2RGa3BaRWtQTXRuMFdmTnQ3SWhXRjJHS0gwb0pXaUZ0ZGdTeFhkR09SQ1RkM3FsOVArMUZGNzMwbG9zUHFaKzltcFdWL2dDZmduOEd3MnF1Z0xPMjBnU0xPNWJMdkFtdzJXTkltZ2ludy82VDRaMUI5aG1Wc2E3ZHR3ZGtNa2lxUy9COU1RemtHMWR6b3RUbkpTMFRyOWFoUWdndDhrVmowS2Vpd3NCM1kyYkcxcHgyVWQvYzVNb1ljd2IxYUFtc1U1djlGTEFSbEZmZlhveFdPMHVXUkN4bzlUUnBFZXZEWENIVXR4WWZiYVZzQiIsIm1hYyI6ImJiOGUzZmZkOGU3ZGViOTU4ZTY0YmE4ZmI3Y2NjN2UxYzZjMjhjNDdjN2FmYmYzMzE3ODYxZGYyMjk1ZDc4MzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImRjWXAzZ2xwSk9kcEZqSE0yUUJSTXc9PSIsInZhbHVlIjoiWk95WS9ZbzcvZzRhaHZlZDAwVThMYlUyT1ltQ0xyelJpc1d1VDNWalZqQzZ6S1dtTUdKZThpOCsrQmZCcW8yQmRYWXZyQ281MFJ1MEZvWkoxandCTm1iVlpyQlluclBZbWpHT05hWG1TS2xsOGwrVTdKUmpnTk5BR0pZZXdocENNVE1YMy9nZk8wUENJbTg3QWkwZnRwZ2M3cWVXZ2NaM04yT2prZ3ZSZWl4NDFBMXFjVWljcVdoUzdQRU12d2UyMFhDOXdUbDFCK2F4QUpGV2l4Q1BScVdnK0lnd0EwSmhBYU9XbnAvNzh0dkRvWlFTRFdsRVpmN01oc2NXT0E1dTJLczgzdmZDN09FVXN1emxGTEhJdzNza254UXJxT1B1b051ZUhBYVpiUUJyOVA4VHhhcFk3RWsvT1ZOSWoyellKVTZ4blpvMGp0dncrVEZseW5CVURiY2VFVDRjTkR0aFZIKzNYN1BrWG90RkNCTUo2SHZZRWpzdk4yTnZCd3BFZlpOb1lHTXFSTjBGRzRPUzZqS2YyM0dZdy9nMU02UXpTUERTZVVpeXZkTnQ1WktzK3FMQmtIbW5YdCtweWdjL1VvUTNSeXhSakFkZHJ1bzJnbEg4eElPeDNCVy9mejVrZmtzN09KazAwd2g3Tk52RWQ3cXNXbmEwLzhpV0JEcjRBbFdRbGpPQ1FobU1BeFVXM24ydEpTWlhVSTc4V0lJQnlzeUdZdXlIc2tjcVpJcXdhQ2J5RExNdmFDYkFRZ1ZObkQ1U0h3L0VybmQ1M0RhODUrNVRYTkp5VEtUdWNUQkJ0ODVUWk9id2l5WFIzQytMYVhJOWM3N0FkWEpnUit2MlZDOHlIODVIak01aWVVRVl6cnZiUkhPYTFZODlDYkVBWHBnQW03dU81K1MvUXZYNHUyUFYrd0dDa2t0Qnl0U2YiLCJtYWMiOiJjM2NhYWZlYzdiMmQzNzQzZDJlZTBlMmQ4NzM4N2Y4NDZhMzFlNjRlMzgzOTVjY2E3YzMwNjk4OTk4OTE2OWYwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjlnckZDbEJ4RUpnRGNuZ0pkSUdtRHc9PSIsInZhbHVlIjoiRWhreXZlQ2pJMzBBSUZoR2xsc3FtNWZIWmZZYTF2UzdRNC9saHlrYzcwM2F5Vm56dGtJSTZoaGF5cVh4U2EzN01oeWNkU1BCd1VSTUxtSnZRbUZINU1vOVZMV2NEQUtnSHFwSHA0STA0UlBlVC8vMHV1TXlFZ1dpMFNqMERoM21lcVREbVhxWVVHZk42c1lkTytKcXF4YmZaK21yYUFlalVRcGRYZDFpTWlvaXU4aU1QRUE0TzlQSStseFFpajA2TU1JTS9tck5iQXhYcTZqZHRkSTBKRFh0eFRnUjdITjJwN3BNNzVkTGVjN21kb0xxZ0pnemQ0SXVpYXczY2YxTExsWTdFUEJjdm9OUkZudGZMYTI1eE96RXRHYkJhVy9yNE53OTNEVG92dHhGY2FMU1F0ditHa2xaTE9tSFg0OHZ0bkw2UnlXYy9nNk0yMzJIYWVxbHNDYk1aaFh2dXU4MWVoKzcyTUQ4SzZVQ0UyZWwvVjl4WnpDTmpkT1pTZm1wcVlXamlQVnB5Y1ovWXpNWTVKeVpoRXY5aU80VmNKa2hGMDAzOGhvdDUvOWJ5czhnT3FxQkdvM05qUFVpaE9mdSIsIm1hYyI6IjUyZTNlMmQzMTQwNTgwN2UzYjEyYjBhMTMxNThkNDU2MTI3MTM2OTEzMWQ2YzBjNWMzNGNiNDJhMjFmZWE0M2MiLCJ0YWciOiIifQ==