Калужская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

Названа дата.
Дмитрий Ивьев
14:41 26.06.2020
13 26936
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Читайте KP40.RU:

С 27 июня Калужская область переходит ко второму этапу снятия ограничений. Об этом в пятницу заявил глава региона Владислав Шапша.

Смогут открыться магазины площадью до 800 кв.м и фитнес-центры, отметил врио губернатора.

- Эпидемиологическая обстановка позволяет нам перейти ко второму этапу снятия ограничений, - отметил Шапша. – И с завтрашнего дня, с 27 июня, могут возобновить работу магазины теперь уже до 800 кв.м. площади торгового зала и фитнес-центры, а также другие спортивные организации. При этом режим повышенной готовности сохраняется до конца июля. И я призываю вас сохранять нормы санитарной безопасности, сохранять масочный режим и берегите себя.

UPD. Опубликовали полный текст постановления правительства. Масочный режим продлён до 31 июля.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

Новости по тегу
eyJpdiI6IjlNVDRudWYrUC9wc2I4aDFwUG9DN0E9PSIsInZhbHVlIjoieUg1WWdxenpkL2FyandJZlVOVjRacm1KWjl3Tms1SUJZbXk1cVpHUU5WVTB6cVI5RjFtU3RTY2tpQ05jaEZtZU80emxjN1FrVXFHU2sxTUthOWhRVXI1eWRoVzhaUGh5VXkrMTY2dlFjNnFpV0ZYQllnSHhmZnJmWkpCOVh5QUttYUtxNjdsejl1dUdRbVNLc2tydEFWSW1EOXM2MFhVSllzZitwMEs2TWlRVEV2L3NuSWVNWjJ3K0E5UTltZUREbzFhWkhRLzZWNVJxOVVpR0FwZDN0aDRKZkJ4MDc2ZUs3OXlXdW5oTmZKaWV3QXErS09rYlNIVjFua05zWGFTWGpWam8reWg0S1NMUXo1ZG9FRHFtTUxTT0g0S25QNTVyajRFTkI4UjJqTkJMMTJSN1FzZEdnbkZ0S3ZHVXp0Qm5QSHE3aXJOTUVnVjgxK1hSTWVIUFRPOXFWc09ucUZVK213dmRtY0ZkSW9tZ0hxWUdSVXBjK3ViNXZ6dlFOT2ZscElyMUVPTTFBQVBJYktuZW9ER2ZpenhlTnhtQ3JGVkdvWVlyUTFJSlhUS3dxVWNqZ0hIbWtRTXRRb0VDVCtTdm15TU4wTU5COEFweWFEdzA0UXFiaC90MXloTC8wRjRYUmpzcWVQT1dnUUxxeEc3bFlvZDF5UHNFUVAxZGwzUDZXUWJRNlZYTHFIOWhhSHZzaTF5V3BUeUtPMk9GRFVkTVdDVGZtV0p3aGl2bHJ4TUcvUm9zZmFLdmFZK1ZkVUhkVW1lUkZCYWUxZy9oYmZrTWRQNEJ2ZDhKQTRPVEpzOHcxbXpKSC80aDg5a05GMkozdWl1alRRQWdmTHZ6NXVHNysvdkM0RWZyQ21RQUpLNVgwNHczNWRFTGR4UW9iN01GOGZiU0tLSVdHTFRHNXZmY1N3ajBzMDYvUTZLRTBaRVVxNHdDVEhlMEZyUkdpdDg2bDZMNWl3MGVRb1ZpMHhKMjI3VnYyM3FZVmkyb2ZLczFuTG5wUDJpZmpicitjK2hEIiwibWFjIjoiNzA1MjliMDc3NWQ2MTc0ZDY0N2FjZjI0YTAyZTdiYmQzYjE0MWQ4ZTcwMmY5NTRmYmUzODdjMDI1ZjE2ZTA3NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9hRmk3cFNwM2NsZEovaVM0SUJOTkE9PSIsInZhbHVlIjoiWHliVkUxdTlDbjRGSDVhaXlzOUt0cGxiUEoxM3BPOVNWc2ZIYWhHbTZmdjFyMXNNVFUrdjRzMTIrUC8wbG1Zb1JiOTRSajI1ZTI3VXlqa2Q1TjZkQUpjT2ZvVm0rTkVsOWtMZ2VCMXRCRk43R2dGdUozSHBuekxjVVliTHNUMTJ2c21sQ1V2VDBpRWlFWTBvWGNyMHhkRUhESWlEWlZjd0lreDV3eEo5a3Rjd2NNbE91azZYODB2Z3I4TWNXR1hhMXhrNzdsOE9yVS9SdWFtenZ3SnZBOGZXWDZhYzliZXN6V3MwUWc1bWVWbmo2SDFZNlowQnpIRkNHcng2dGNpdFdLVW1zVHNNRkszN3hOUUoza3Z6aWx3SHFlNU5JSVA3VnNzbi9NN0FCb3lXeDYwRUNOYUxCUzJTYmNTZTd3QTUvYWlDZHV1T21hWUpNNkVIckQvSE9IeWZaeXpoekxVNEpzdmVnR3lBLzFiSzl1QTl0bzRQUndUMUEwVTVTNFFudVY1QlBrOGVGU2VhZk1MbjA2VlJEK29SQldDZ2t6RHp0MkFocWlRdENNTnRXaGhtSXZVR0kxaVl6VEZzSnVtOFoyOFNmMUJ0ZG5wWG53VDM4ZmpIeCt6eGFqc2p0RkRuR3Z0UCthc2FZYjcvT1FlSVdnUzkxTHdLZmFkdjdvVXB4bCtSSTZIT1M4OUFVQS9Pei83YkV5ajEyaXp6SDdsbUt6bHlPejdLVndQbnVqU1VKRWxaQTQ3UHRkS3NicEw2Mm9CeW92ampmV3JmYVZxblVleElWK1V5UkwrS1AzajN2eW9IRWNNTlFyZ0pjazNpbGNkVXhIdUlyVSt4VDVyUHl2U20zMFhlU3FLbUlXcjUyYjVtNE5CRjRZME5zcEc0eWo1cVE4cGs5eHBvSFZSVUxXekVMTEZ3MjU3Zm93MDlIdUptaHNoS0RkQythRXFPd2Q0NGhRPT0iLCJtYWMiOiJjZTdmYzY0NmM4OGY3MDIyZWQ4MzhmZGUyOGVhMTNiODQwNTdkMDk3ZDA4ZThjMWY2MGUyNzQ5YWJjYTNiNDRmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
482 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 13 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBLbCtUMEtYd0Y5YnRjR1FXdlBxN3c9PSIsInZhbHVlIjoiRTUrYmROWFAzTnFFVW4wUEpId2ZxS0xiTXZhbXNDNTZFNkNFNUsxenVoOFB3VUtwaElDWTZKNDVaVE5hV1B5dmdmZHpQbXIzUWEwVEFFdDcrbkZyS1VrL2JlVzJyaDJoc2pQSGJvdUcxVDNmVThKVnBTYjhjdVBXME45Wk5tbHhaL0h0dStZWWEvSjMyVmdadkI3bjFydFpOT2NtMVp2TSs4N1NRK0tZa1F0dUNmK21FSWdXcnlpTmVJSnNJMjVPeUNhYUVlMjNsdm10ZExjemtWMGVLWDl2TFhGaEpaeVd4UWFoWWpISmN2bjFkWks5cm1ENUhjTENyU0t4ZGV0Y2MwTHcrSVBOeGtpdEFYRW42OFlldXNBSEM2eFMzVVcxM1BzL1ZrZFpDWVMrZVI3d3BLMm5DaVFmUUM1UVM0R2JQcWllZG94NjNKTldtNktzRWUvSkdjdzNtSWZxM2VFMnVuRm1OelFOMTlsTXRxc1dmY1lmRFllZEFIbVQ1SHRWOTZRQmcwbkp0TE1BUVhWNlYxM2ZUSXB3b3lra0FuVGpYSGN3YVhZa2ovL2pablM1UnpUL0ZyQTdzS0x5TGpJU3pVVUdJTFlVVHVDZ1BoVmQ1U1k0R2FKcGJJR0VDQy9ZRktkZjc5cGkrVlU9IiwibWFjIjoiMmMyY2I3ZjU3ODNlMjYzNDI4YmM1NjJkMGUwOTM2YjljNzNlYzQ2N2Y0Nzk2M2MwYmUyMTgyYzViYTZiMTViNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IndubFgxUW1odWtFYkdsMDFZTUFvSlE9PSIsInZhbHVlIjoibzJJTGFXSnhYcm9XN2dKb213QTRKb1M1YmtXYVZzK1dVMFN5V004R2FyT09YY2pkRmYvOVFuS2FVUjJsVlUvYVo0MTYyRGZvQ0sxeTQwZ2NldjRiS0F2M1N1STJ2OTVMdGNMQ0Fid0ZwOFNhbWdmdlNGVmhuZzBBTWdtN21JckFsT1FxNzJJWUl5a05ROXFqT2RqWmtZK25Xc0ZYVmVHVVV2VndyOHpGeFhWbGw1RS90ZzFzVUtxSVVkd0ViOE5sWCtST2JpNjJOQjVCd2RBcW1pcWhRVEJnZmxiMHJqeXozT0RVdjlTY0lwYjE4dC9pUklDV2hHL1duamZwbTl2d285NjVyQXJrRFhMMlJpaGNBUkZpSnhHQko1UG5JbUs2MkpRa2VMNFdWVW5MWTFiYlBXa0crVUhoaUt5VUVxa2o2ckRBU3ZPbjQvR1F1WFJkQklsTHFoSnYrZUpiMjZaaHRhUWZvMlQxa2VMaENXb0swaTZ1cHFyRWwvamZBd25wUDJxSFFTVUU5dVpjZEVha2Uvbm41ZW9XS3Y1VlFEWnBQMkRWK2NSYzkydGQ2WCtsU0llcStLR2E3bS9scmtTaDhuR0pPSCtYK04yKzB1ZWZpSHo5eDJQaitJam95WDY4cnBEOWpJZUxtYTQ9IiwibWFjIjoiZDYwYjg2MDI3MzgxMDY0ZGZkZWM5YzQ5OTU2YjkxYWMzOGU3M2NlOTkyNzE4Y2Y5NDI3ODQ1MTU2ZDI0MjE1OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImlkL0FNc0dzM1ZPVHR6ZEF5b0x5a1E9PSIsInZhbHVlIjoibFZNdGNCS3F6MkVIZmNGVld4UUcwZ01pUGZCL0tENXRWSDZrSGk0R09WbDRFZEJ0Mk95cVEyTDNSbk80anlGREUyZXVWNXNjc21oT3dmdnBqWTNBeERqeU90R0RiY2YwZG9kNGg3QmE0RXFYTCtPMUVJUld1UGJHUzJ6QWkyeGo3Q1BscGdFbHdWaUM4Y0pjcTRJdVhsOTdzcFczSmVlVCtIemlKbklNQVBVWks2d1NQb096WVpaaDJuMW1SQzNzUGZXOWJxaE85VHNaTFVKQUlsYW1udThJbldOVjhaQTgzK3d6TUhXa0lGcm1rT0w3cCtybEs0Tm5HVktpZ1l6c0xzUFhWWWJCTUM2YWtEcEpVOGw4TFJUaHh3VHlOSktocHlyUmhpV0RHRSswOGN3dnJQZkdtcU5DbGJxckhyZGUwQ1czU2pyaGxKekZNZTh2UHRza0RpWGkwWCszdXBZeGJ5S2w0Y28wZTRzcUp2ZnFsTm50QkNLU1pocHpldGlXUTdBQlRHR25IU2hZMFZVZ2dQSmQ0TDlUR0RtWGZ6azRTYVZnc0JiR0FhTVZ2TkE1SWw0UGNqaForWVRIajVWZ0x1TkNhdk1JUEErZEk0VDRxeTdWMUowa2pVK3Q0ZWgyeE1FTTVuSGZRQVFsL1FucVptSUk4R2E1N09aQks2enRleG01UEFRVkV1V2NkNWtkdGttM2dnUkFTeUlzZ0tEb2lCekwvOHUyWmxKSVhRd3dXdk9UVGdRNjdoTDF1UEprUlBDUmRDUVNTQ0dad2c3ak5kNW9YS2tuQW96YnBCUEJ2Uk1nb0EySFFuQXBMZmhlaGlaS0xudEF2Myt3SlFRSCIsIm1hYyI6IjY1NzQ1MDU2NmVlYWJhNzgxOTMzMGE5NWExMjc3NjY1OTBiNDNhMGZmZGViZDE2MmFmZDA4MjU4ZDVkMzQ4ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkV0MG9hbndybDVzeXo5NkwwUlpSTGc9PSIsInZhbHVlIjoiZkRWUjQ1Wk5hbTlZRHNzMXBGdUxNYVBib0VWRXh5QVd0QUo3K1FiWFFpWXMxQVFlMUNaMU85Y29LbkhEelVOYlRjZzBJblYwLzA2amZRcmNsblh2QnRFckRtdFl0UE91RnIvNXRvdHk0T0EwRFFsSW9wUUhZUTdCVDhFRTJHZnQxeitrVEhhbEh2S2d3Vk5MZzVkdkYwZGFpaC80L082Y2JQL0FMZ1YzeE1CMTBjWThYOTJuUlVNMm5LaWVlNWU5LzJxRzBPMlNKMWxESmtTbzA3K2NVdE41bzlVeldPeWxydHNBN1BOYnBMa3NLb1dRbFFxdUVuMjZCd1lMSVZOYSsySFNsZGdnakpIRndSaGtpZ3NiV01TMEFqcWdQNlY1SEtSSEplMkFCV2pXclpKMm1JTG96M1ZHQzFUMlEwOGJMV25WWGJDbUdQMTBTR0V2cmxFWTlOSi9yMzhRRXdtUStyMURVU2RYeVVtZndSNmkzUHhTOWVoSXRRZmNmclZqU3VaN2hGK1V0QXJHQWk1Z3Z6M1UvQk1LRmFteHBTSFUvazNqNlFTdTVhTUhwbDMyY2I5RUpsemNPZ1JrYWZEWGhTUTA1U3MzMDlwTTUrdXU2YkRNZ1V3cXBwbG9hcjBkeW03bE8yaTBNN1Z6M0ZlQWhGL3NhRFd4cCttZTYwUGltZndrWHQ0U24zYXBWZ1lUYUxzeVZPVjB3NjVnUk1BazEvbTZKNGp6Z2w5bjRaMC9BR29QRC9HT010N3Qwajd3YmNIOHNVL3l0NDR1QVJTYzM5MFZjTUR6dUpENkljQ1BSZlBiaG9uNEtoaS8rRHZ2OUhSV25ib1ZxQkhSRlVFUHFheGhVWkM3N1ZNazRkMUlGdDBPNzlBZ1VGcnBDbExhZVZEdVp4U0ZCMmw1eXlBM092MkpwVTdyOWxBRXUvRzQiLCJtYWMiOiJhMzg5YTNhODhkYmY3MzU5Y2UzOTIwMWNhMDhlOTU1ZGJkYzVjYTlhMjM4Y2RmM2RhMjBkOWVhOTVjYTQwNzg2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjBpUGRjSGZieDhFWFhtN2dteDRWVHc9PSIsInZhbHVlIjoiOWJheDI2S2VrZ3laelRjOUx1NHQvZ2hlSG9MTFpmQjliaitlNUhoR1hMSTlkZ1M0Q2ZnYlZlT3NSa3FOc1g0b0w4WW84cEF5RGJYNCtFQ09TckRhcThNU1RtRlVUTWhrSnlQWWpOblgxTmgzMHhtaExlZ3VHUEsyTkxSL2RFa0FRNUpkYVFYWVBpajRXbHkxOFdNZGcvbm5RMEUxUWhRSG9KL2RReTlDSnBLUHZZd3luRlcrb25SMUJYbXl1WE45c04rUEJDUHkwY2lBbmlkMHBEUk8xQzN2bkZ4RkZmOE9RT2JSY0dVeDgrRHlDWG1yTStVa0phdmhwNjFTeHp4VFVpeGppQStjdG9uS0QxTkdjQ2RtU3IrRDY4eTRoR05haUt6RXVITEpQWGNmTGErREhXdjJmWE9rNE1JdUJIbE5xRlFQS05CaEdKNEp3b3NVVm83bjU2UmxFUXFGYk92WjQzcklsR2hXeVZmMG9HWkhkVXd0TXN4RkNXYnhDejV3azRnY3BxZGJGWHQwalU1elRnRWdOeGJWd2pHclIyL0dBZ1h0NUJLU1dNZEorMkdZNlRqd0RBR2xFZkZBdjIrRiIsIm1hYyI6ImQzZjNiMWQzMDhhOGQ1NjQ2MDNiYzk2Zjk3NTFkZjdmNmRmYzFhM2U3NmNkNmEwODQwM2ZmNGYyMjJjOGIwOTgiLCJ0YWciOiIifQ==