Калужанин попробовал «коронавирус» на вкус

Говорит, что ему понравилось.
Елена Французова
12:39 24.03.2020
5 8371
Читайте KP40.RU:

Житель Перемышля Юрий Тимошин выложил в сеть видео своего необычного ужина. Он попросил жену приготовить коронное блюдо. В итоге на десерт получил пирожные в виде коронавируса.

- Когда я это увидел, у меня что-то аппетит пропал, - признаётся Юрий.

Но пирожные оказались вкусными, с грецким орехом внутри.

В Калуге, напомним, 24 марта зафиксирован второй случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

Новости по тегу
eyJpdiI6IklZeTk1dFM3Tk5CcnFQOGVZMkJvK3c9PSIsInZhbHVlIjoidnYwVkliZXVUZm1VVGFBV1FkbjlpZkJsZ25NeWcvSzY5NGJUTTZzV05KNnRiTnFDbjdwcFlQSjlFLzhhejg2SFFxUTMyVGVWcVc0YUV4QTQ5Zk0renJYSWZJazZSUk1vamRnQXR1TG9FWVhXMXpsQWxyL1lIaVZtaUF0OEVJK3VsMmgyNmNMc1hZY2Z0azEzV2NPQTZ6ZGZZMUg2M2NULzNaN0ZCOEJoU1BVamVHaEZBUTQ4emhkNDRmNnRSbm5CUFR1eXI3ZTdGR0Fia1E2R0tsbHJKM2UxK3NXSmJqYi9PaE9nN2czelBlV1ZjcGNzVnFxSHJSY2pCVmZsLzVLc3JJNG9aVXJSdE51VG1zdVRsd0hxVHViVjlSMCtrQVNaMFFhMXl1MTczdzZpME1INGtDWHAyRDdYOURYM243RGs3ajFERXQ5bmFVcDJzS3U2V3ZWdHBaVXBLc0JZN2xSYUVDc3lMR0E5bDdLcTJXZ0xFYmZHMDVyYzRkNS9BS3lKYjZqc1dHTHhsUjBweGxqeDl6Y3o0NEZHckNTNVVtcVZaY1prMDNnbFdvV3ViMmhWUWxWUzlwczhrbmVDOEdpWFhJUkJOcWY5dlVkeHdqbHk0ajVJZTgxcEI0bHlnaDZuNzBaRTVoVGJCUjRncWRVeXFPb3l6dFcwN1pwWVJoTWtXMm1hRjlYRDNkR3lFb25MN3ROL2lnTUVGTGRoMTdLdEJ2UCtWYW90dWRld1kzRWhiNXhFeGpEK21mNyt4ZU44Q3UvTWZDL2dsMjhxK3RkcWZaVnFUb0lXaGxEMWJQODhCUGlCOG1RTUN5YTRrRXVtd2tLOXhWWkE2c3RSQUw5eDhPbkN2Z1dpdFJQczVvU0toc0xFOS9vSHNLaTI2cFlyK1RPMm1BaStpamxYMi9iWndtSVB0NXVxbU54eFpEUHRqVkt0OEErUHBkQmRoTmxuZWpMSUgvZ0FKMUNGTVBrVm10SlVBa1B1RUFlcSs5SURTa3BPRHlpZ25qZlcvOGpaIiwibWFjIjoiZDU0ZDQ1NjI0OWRlZDY2NTk2NmM0ZDk5NzcxOGM0OTk5MmFmODRhZWFmMDYwMGUxZTZmMjMxZGJkYzg0NzQ5YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkN5ZCs1RjcyQWh6QlNpbVR4TUpjWmc9PSIsInZhbHVlIjoiUnY4bXNQQTJLOXVkWXJwMEw1Q0hrWFpKMDZGbnVwUDBCWldqZXNEUEh5N0ZNRjdHMXQwb1VUeXI3Ym0vT012SHVwVXcvbG02cXgzNzcrR3NLVkE1VWxZc2ZqK1p0d2FoNGRtaHVUTDlmNklsaDd6VmM4cTV5Yk5rS2pVOFlSUXEyUzh6amJYT3U1b21aMHZoT3VNcHNFUEZSdFI5QlJpVUh0ZDdranRkQXJ3WFpZdmg2Vkd0MVNWRG16VGtHNzloRGQzanZ4SDlObkNORU1RWDJFR2lIUzdkbXg3dVBUQzZyamVMSmhoODN2RU9jOVI0cjRWSWhySnl0U3JJUnNuaDh0b25YSG9EcVdCeS9ERklxVmRMQ0R1Z2cwQ01wa215OHh4c2o2aDhwb090MzZ0WWZTVmJtSVpDZTYrOXRrZUZ1TElrSExKZFRaL09uOVBRT2F4cDdNN0tUVlI5OHFnYWNmWDE5aDB3eHEzSkcwcWMvWHhxMWNISHo4MVJodE5kcDZ5YmQ4Tm5TdmVvWXd0TC85Q1E3OFE3NTBDMnRsc3Bhczk2MDhtQkxZenpHdmxMT3J5THp2UFhsYTZDOGFHZmZnNk5rdTM2Zk03bTBBczZ0OWFzcHRxMElnb2hrMEtFejNVYmFYMmg1TzhMSnVUMUxsMVFFeDdacnlqT3A4ZlFZUmN4ZTFURk9zNVphazFiekFWME1yNndNRnE4dnd4V1ZobnRUNDJMVFl0eG9YRjBIYmY1dXQ5N1NxVUNkQ2QzTGxFeDhjbkhVd1hwdGZ3TGE1ME5LRW50T1RRVHo2M05mQkRvdEVOUGZsSXljeW4xai8rYnhBMzcxeHBEVGJRSUQ0OFpkWjZTVTZ5OEcrelE2ZS9hNk5FU3hjM0Rma29CaVFGaWMzU20wWHIwdnJWdWxOcExYYUFWTkc1TTVOM3QvRGM5SGxSSDFaMUEyTUZxTlVNUEl3PT0iLCJtYWMiOiIxMjIyM2NlMWQyYjQ3MDBjZWIyYTFiNDlkZmU2ZDg0OGZkZTNhZWE1OWRiN2MxZmQ1YzExNjljYzI0Zjg0MGU2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
23 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 5 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllEUDkveFhFc3J6aUdEY3pyWlExdFE9PSIsInZhbHVlIjoiTDJUWDk2U1ExSjZTblBZckpYWVFBRHp0U0JEZ2lKRGZ2cjMyMDhuQ3QxZ3diTkZIcWxiL0RnV1Y3RXpMUWd4Njg2NEg0V2N0L20raEZra3pETnNkOHJQbUdpaVlWZVRiU3hxRlR4VG1WV3BrUHlKRnhqQ215SzVpWGc0RGxSVFNvUFlSUUhYUEdGcENLNUMxZUFGTjhrVitDc1lNMFJkRWZqQ1dNcEY4ZDRBUDc3QTZFUENFc1dQSXkxaFA5aUxHbmJJOXU5ZTVDdEFFM09TYjhnZC9GMEZSZGNDSk9URjVyaGZZa3ZOVkVJMCs3VUdmSUVvcTk3Z253YTJtNTRpdUpTaWU5ZXlPRzRMSXpRZEpKaHRoMVIwU2ZUc2VDM3RRTTlxZHB0N1hJVGNHZ0xjQlAyRE1pSDV0MWhDbk5FMm0wUlJDT3RnWnlwYmErNmJMdlZGYmJEeU5INEtHblFRUExNQmN0SVJmWlZmWllkVXhkK202ek1YcGg4NElKcTF1cnQxZHhsMVVxTENXWlpNMVpjVnVLRmpuYXM3b1VsaDNLZFJCOVQ5Y0Rwd2VJeHNqTTlmcjlqWUZCY1hlTEhiN0dDWFJlMWh0N0VLTTRSVGppczZrOVpacXFTcnNuaFB5bEd4THNuWWdFYTg9IiwibWFjIjoiNTI3OTdiY2JhMGNlZDZhMzZiNTBhZGUwNzM0M2JmNmFkZDgyOWU5YjVmNWJhMWM1NTIwOWUyMGE1OTA5ZjQ3ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImZ1c2YvNnJETmhOTTkxQ0R0UkszUWc9PSIsInZhbHVlIjoiZW9ZVVdlZ2F2UEZQSnp0bWtBcEZtZXVZbnM3T1NqR0gwQVlXbCtuZVQxSlVHc09zYzlUdVFJcnQ0cVVqL1NRekRrS05oNUY4VXQvK0syNW40Z01iOE1XeXdDMGthQUE5K1N1QzZJcXZPVEY2OXdHeWhSSEhBL0tlWDB6WUtrNkNVbkpaRkJ3bHo3K0VSMGptQ1lwZ01zcjJPSjRKajZqblBiYWZpK1BxbmJ5NWx3UG8yeFlQZDJUU21lQUk2N25Td3pFUmpBd3E0MmxnZ3o4UmRTTzBYampJa3VHWjhSYnBwNkhRbTA5eS9sNWxHaXZLbE5KbkN6SXA1c3lPeTZaRkxwc2J0bG56MHc2MVJmeHdRMXBMOG8zWGU1UHZnN3BsUGF3NTlpMkk2eEh2VlhicVV1Q0ZKakd0NFhNSGFKRXlrNDNia1J1cUUyVENtU3QxRXlHc2VrOE1PRU1WbmIxdnVjM3NtQWpabjNyNnd0MzAvSC9wYThYbkJ0SGczVDVJbXpqYklWMUQ4TEIraG1DakZ4UlhUYW12WUozMDl5czNVemlJTVZYMzh1YlNLbWNUdWVXMGlVYmRBQ2RnL3Rzd05kSU1QRnVUUUkzeU1oeTU2c1BOUUhJOTc0RDc3NjJta09RQU1GRWlQdTg9IiwibWFjIjoiN2I2ODJiNTdkODFjZmQyYzhiOTZkODllMGZlMTIyZDE5YWNhODUzMzFhOTIxNzc5YjEzNGFkYTE4OTgzMzJlNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhiK3ZuOUVubnUwU2VzYjY4aEp6Q3c9PSIsInZhbHVlIjoiM3VHeGJJUmd0OXB2eFdOdlBjTitwdmFmeFV0UlY5WVBZVitUK05GZ1ZucHNaSU9HRC81UnprSHRIN3IxSnZDSUxmVytjVjJ1NWU1RmV2Z0VkTll2a1VjblJCYXhEalFma2hiSktjaGVxT2VEeHhkWTJkUTFaRTZFNXYrMno2UmU4SjArbStMWUJnVHdOR3BLSE1paTNWcnBnNFlydGZmbzV4SGg4SUxKNkNoaTF2cUpXSk1YNjB3T3QwRzRsaG02VGRySFFkSkdDU2RWV1BIclpZa3B2bHNFOFoyWk5Rd3k3ekE3UmhneE1odjVvYjFDaVB0cDd6aC9tMlZ4b1FTZ1BuM2ZzRjNCTWp0TUxORVpPRGpLc3pLbUdsKzVJMnROSUlmTm1WYndMUmpmWlBFcFJ6aVlvdm0yVUFMVklUNkwzTUhLUlNRRUF1Z1hDaHZPV2k3cnZsSUNmTDBlUFRVd0lPa1MzYnd3emFaTEFaVXdJZ1lxV2VNWW9GSFZ4ZTVPSTVZZzFER2xVdTlvZkVCK0kyaytGNi9ubVNFOGUxMENsejFiaWk2eUdQTmJLemcyWXdQRjg2bjM3YVpZZGZCcWF4QTJkSm54K1hCalBnWCsvanNBV1R5eTNLeDBDdTBkQUNtdldXU1NNYTllN282ek9Ydmd6aTBOY1lQVXdDWHRsU0QrUjZxL2dicE95dU5ucTBzTVRNNk1VdS95d3UrQWhGckRJYno2bGNjR1RvRTQ3NUlMbnZUUU4zVXdoSkRkaUJnYmxEWFV3UkY4NmRKb2txL1ZEWTcvd043Ry95bEVnNnQwSTBWNS9BOFdKQ1AxVnd0U3hYUE5mT1c1Vk5ETiIsIm1hYyI6ImQwZDNhMzY2YmUyMWNiNDBhZWY5YmQ5Yzc3NWRiYTNjMzdjNTBmNzQ4MTQ5ZTgwZmMyYTZlZjVmY2JlNTdiNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkxpNzNoL2xELzA2VEZaeUZET1RPOUE9PSIsInZhbHVlIjoiWmU4emxQQi9hdk03K3ZEY0xPc3RsRktINWhLTW1nbWVRaDhIVzJMM1E4ZGh1ekZ6VCtuMzF1RldNZXBaOVZDeTVJL2RTY1pUR0tuTjhrVkYvVGhOMS9vNk5JQjdSR2xYT083UXVKczg4K0JHZ0luejNrTzRsYlhBbDZITGxMc3RSem1raTN0YTZ1czQ1TVpWRWdlcWp4YjFoNERwUGIwclphcERYd0pZSXBvNHhsRlpubjB4d09WdDRlRW1uYU9xdjJvM0RpZE04dW9NZzBKOEM5UzQyV3djNURKTE0vUlh2V3BudzZtTUZYUFVRMlZzSFpRRmk5c1g1eC9JTWlvZ05RY21HcHErOFpaUWdHczgvZXVPeStQMFU2WUM5YTY0V3l2UnkrQXRDaUNPdGZiaDJaMW5EaVI4bTNCVFQxOVRwWVdwY0EzdFg2SFQwZW1xWHZLSmFZbFpXVEtWR0sxOTM4Mnl3TGVnc0VJbDlGZHdiYWxqZzBNSzVXTTQ0K0xRQWpvNUt5VXhJc0VJNTZqdUJVRHhrUXJLd29kMmpzdXFSUWthT1V0V0NxMzVWR3VmM1BXVnhqZGlIWjk4OHRsZVpOOGFuWS9BYzBtaTd4bXVISWkrQXY0c2ZSRmZmaU1oNWdUa3p3c3ZUQ0dZOFMxWXdMUFltZkp4enNMWFNFZkh5ODNPVlA3anZBbDdHWGtQQXU1anQvVERZZDRBNFkraFZLaVBzZlBoMjZvZ2RTZGdSSFFRZTV5KzdyQVRQbk8xeldOSkJ2NEhrcS9EcExiQnlHcDhLR0U4cElyK1FNVUNGekkzSHNOMW1heFhmNGFxb3B6bEhvTnp5amU4QjBhZTBWSGg1NEQ3eTI0T3dHVzcrQk8rQVRUVUx2MnBwMEpsZ1NJV2JseXR0aVlSbVg2RitqejZyU1ZKQTRLV3loTnIiLCJtYWMiOiJkZTUxZGRjYzU5MzcxYjY4Mjc0ZmFlNmJmZGJiNTM3NWU4YjcwMjdjMTRjZTJkMjc0ZTdkNWQ4MDNjNTYwY2JlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im53TmNXRWxJOXN4L2FIWlo2UWQ1NXc9PSIsInZhbHVlIjoianVFYXU4RnE0Qno0cmM3WTNScjFqcUtnekUydjVFOVdFbmRDZk0rUlY1TVdicDJISzZFQ2NoN2RiNWkrSEo1TEZya3VoSS9EbFkxdXZVN0p2ZVF3dkFXTENDL3ZrU0hkTlJZZzFidWNFN2FveWtxTDBUbUhLcS9xdEpDRXo1Z0tEaTVVNmNGNXUvUDMrdGRHRHppd2hSaWs3N0w4UG5BODAyMXZoMW5UdStNYXUyNmN0UWVUQjYzenIrZ3k5STV0ZEZQWjhDaCtzR3I2WnphZXFTNE9QM2g3cEpEZENNNkRTdUx1TWQrOFl5SUZsZmdSaXcyRHd4b2NwQ0drakhtVWp1MVFDaTZvVEdScjNac3dBTFZuWHpOZU1ycVNIRU96SWhTLzYzY25oMmF2ZTB6OExyMEl2enVabnFMUmE4N0tjWGdSeFVuZUpOVC9RN2ptU3VsaFpLTEhBdDdFTklTYlZSekgyd0Jkb00ycHFXbFVnWGlIMExvYzh6UVY0TVZXYkpDaVExczRiUURIYWtRTkhVZDUzSDZwRzIrbjRqSlJNS2xhTWRvb2FDcVgzMzV0dFg5Ukh5by82ZzNhcCtrMSIsIm1hYyI6ImMxZTFkNjRjMjMxMWQ3NzBjZWZmZjBjN2U1YzU4NjdmMGNkNzNmOTBkMjU0NzMzNThmZjMzYzI5ODcxMjQ2NDQiLCJ0YWciOiIifQ==