На четырех улицах Калуги отключили воду 3 ноября

Опубликован список адресов.
Дмитрий Ивьев
09:41 03.11.2020
0 3325
Читайте KP40.RU:

Во вторник, 3 ноября, в Калуге отключили воду на четырех правобережных улицах. В зону отключения попали детский сад №67 и котельная на улице Ромодановские Дворики, сообщает городская управа.

Как пояснили в «Калугаоблводоканале», воды не будет в связи с проведением работ по замене аварийного участка трубопровода на улице Ромодановские Дворики у домов №64-68

Отключение холодного водоснабжения в Калуге 3 ноября 2020 года с 10:00 до 20:00:

  • ул. Ромодановские Дворики,
  • ул. Дачная,
  • ул. Выставочная,
  • ул. Одоевское шоссе д. 3, 5.

В то же время массовое отключение на Малинниках и Ольговке, которое должно было состояться 5 ноября, отменено.


eyJpdiI6IklhYmtyM0xwWFRpZHg5MGNkS1dpMFE9PSIsInZhbHVlIjoiMEVzMldyUkE2QXZUVXVrbFBmdEdyMitvajdRYTRnWkdXWEg0YlU2MzFLZjhKT21FTkhFVUszYVdCa3YxVVc5RWtxTlh0WGJJemRVWERrWjc1WjJpNWFkL0o1ejlJWG9oemo1ZDBKbnp3eXF0dE83Mmp4by9rVUJRbG5uNVBCMUdMVWtSUUZ4L0NnZjFaMW5IQXFweW0xcXo0SkdwZWkvd29BZEhTdndhYTlBd1ZmY2l0R1lQcmxKMWFiblU2ZUN4cmU1TFFjZERGbENyMzIzbVN0VnMxWVNPQ29iRnE0V0pPWFY4QUx5NzF4SC9zaVlMMWhMdHQzNE0xV2hiU0Y4YmhwblRhNjFxMzdVWGJaTE0wTFdSNThvdXoxTHkrYTJ5MTNRNm5BaExhVTRSMFRwNVpFUUJ1bXhHU2QyOXRkSm1RM1ZYQkF1dy8wdTFzNGptZ2RoNzFqeHlSTmdBNENoandGYmhjb2lVWUh5ek9xUDhzK1ZOV0hTcXI1ZUE0dEF3NVNZUGlOYlo0Q1gxKytmZitCdk1aOXorU0p2ejdWTEdScklucHNTWGdqbG1nd2hRRUJLV2QzazR1SCtkNmxLOWJYU3VvaVJGMHFKd0o2OEhjZUREY1FkL29mRDA3K1B6enRCWTQveTF0dW9wUVVPOEx3clc5a1ZVV2poZjlHSG5IMlR1S3MwUG80NzlwV3BvcFFIalY4OElhUkwxbE9kT0N0Vks1OXdaZkgrWUxLSXpBYkRLZlF6T2pFa3JFMWhTY2x2OHk4Z3Z5dytyZnEydUtLSzBHbVZSaFZxa3JmZ2dqV1FiZy9vakhkdUVZdTA2S1JzL3RzWWxRR2gvYTJPbWwwejZheFVFOFR1aWc4dHlZbzlBQWV2bTRnNFp1Mnk5aDBHTmtTTXduelN3d3N1TXpaQnVXZkFkY3lIQ0lFVXlGQVR6NVZ0dUt4VncrNEorbmxjdTQxWmd2VjNUS01mU0lZSllBdkFLRUhvN05SRzdyL2NldHhTV2tLc2ZhYjc2IiwibWFjIjoiNGU2NzFhMzBhN2ZiZGRhZjQ3NTI5MzhjOTkzYzA2OTc0NzVmMTcyMmE4NWI2M2Y4ZjQwNmEyNjk5YTAzOTdhYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im4xQXRJWUd6RkZtNHVyRk5EaDU5aXc9PSIsInZhbHVlIjoia1VoWjExVUovQjhBc0NycXo1dGxNbUtCQnA3dGh2dk1PeStYc2Z6Y3ZQRW0rMEdUbEwzc0N3NGJwdUkyY2hRQ3VZYWZVUGxVNWtwSzU4cmQ0QkhpSkVWODVqZ3JhUW1wRGlIRHRTcFFlSVlhOXFKTzhWbDB1KzBGUzl6TUlWcXd1UmZmc0VtajVxUTBBSko2dlVURmRPcmtxSTBsZ08wemVra3hXS2hRMjEzeGNCWlZUMVZrS2dzVlQ1QTdVbER2Mi95TWZObi94Sjc5V202U0JpYUt0OXdsaGRwcWpMOWN4dUVtZDlSZlhqYUEwZlZzRXlXVjlUUmRCcWxRYXFJck13bFlBYlZTNk5lQ01nQUY2R0dLRVNoR0FjVWJ0bFR2eC9DY0dGWEgzV3ZHNzdOd1hTYlF0clZQeHJEUmo1K2tuT2ErRFFNMTM5T3N3dnRZYVhXalVaN040d3NzSzFtTFQrc29SY2VDY0F1QS82aStWTWdYT0Jna3NwNUk2TkdORVZ2ZEpoMjRQWVJiZ1psOGVHcXdxSURjNGZUalFaN0NFNTZnZnZaaHlISTkra2Ewd0pINUx3alVKSUVuVzBVa2IvRlNOOGNrZGtTUkh2ZGVFYnVHUHYyM0ZlRmZSd2tucVpTcHpyTkFBY0dKSzIzRWFJdFo0Z3hoc2d3NmRSOTd2UjczelBUbWNkQVFOK1IwbDYxWUdtZ01idnlFWTBOUXBNeHdKMmFmYTQ4V3Y0K3pLZ1p2RGIxMXZuTmZQaEpwV0llVFJSbUh0TExtcS9iT0VwempYYmFwN0lWNkhzenhnc3ZOMzBYa2N3bHdZZjhwb25sV0ZOS0tySDRyeFduZEdoS1J1YWNxMkN2bWpGOWtVS21yVWNmZmFlMzJ6ZElUSnFHd21nTGRGUGo0OEY2VmdvcStQTlV3cmI0ZTVFc0lId3RPRzlkQUdjdXg3RGI0L2p0cWp3PT0iLCJtYWMiOiJlMjAyYzc4NWI2MjY4MWVhYzZlNDQ5MDIzYjhmODk5NDU4ZGYzMjhhMjQ5NGNlZTQ1OGJlMDg3ODhhM2MyNDMwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
5 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImwyeFpyQ0tYdEFPeHhYaGwxdUNvS2c9PSIsInZhbHVlIjoidG5HWXg3UE90L05pVi81SUMwTEMwNVNVczhONTJob1JSNW91cmJLSmxjRmZ6MTNMVGJjbjZUY2UzbWNSMzZTZ1dFT0ZGejBsRG4rOVlwNEdJWTZjOUFzYlN5S2M2WG9xRXQ0RG5VWGVGTXRqcTdFRjFOYVFYc2M0YjdSVkliTTFldHg3TkNOVkxmMkM2eFdIN2RnUFViS1R1c0NiZ3JwL0htQU02RVY2NTIyMjA2MkV6Q21jZXdNUnNNTEl6RjY0T3IzRVNka1N5TUZIMmdrQlFWSHlnU3J5bHlHbXRlbUo3TGUvYldsY2hvRnFnSXVWWXRvMnNHYWpCdXQwZEI1VFJwOFFhZEtZaGtZRk1zSS8xMkVOQ2M0bjY5cWZVMC8zaFE1REY0ZE4yNFJRclFLV2pidFlEZS9ic293cmd5QzRTNWJISTE1M1pSbWFkUmEwM1IyRFRGNFU0VTY5SnlRNWNCUEExdkgyOWYwSlNtbzlHelhWNHpnY0dLaTBZem1zTkFJVkFsWmxFZGJqKzNSemlRc0hTaktZeUo2MUdmZGxKQVV1WStIWFhiVzg1VGtWN0w1alc0ekwwMzJlMjYzVWNIQWxDdlZibUJiUVh5dnZhWHJyREczTTEvQ0JaVGVudnV1OFo5Uk5ZWk09IiwibWFjIjoiNjU4YjVkNGY5NDg0ODVmNWVkNGRlMDQ5ZGIyYWUwZjQ1N2E3ODczMzg0N2M4MGVmMzdjYzQ0MTRjMDlkYTU1YyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJRK3pMaHVvQzA0NjJPamNMc3ZiUnc9PSIsInZhbHVlIjoicnhocmRSNlBFQ1pVL0xPMEV4NlF1cGExa2Z6TmpVQy9qMVBhNDFDRDRjT3NZUWtCT0dCa2FYYWVEUVBRbXpqdkVnUUFHdUdJMWhaRk9kUWN4OG1zcmMxOXBET0o4SkhFbGwwZThrVmt5OXZDcU9MUkVZODJNRVlvR3dKeXRkL3RoSW80b2dCV3R5bDQvank5UG5RcEdmOHM1a2kxYTRUbUxabm1YU0xmQWNad3JudUNsSWNWYnJmUTMvU0xJeG53Sjd1aXRZTVJGMnd0UU5UZm5hanMzUmJYRjJBUkdhQkk4L1lNRWgwbGw3WUVQTzkyNXI5ZFRLc2VtRkt6WFFERnVlMng2T3R0TDhrMlc0VFYyMVJmbWsyNkx2ZmtRcHd1UWJDUXZlQUw2emUrSi8rM01ESnlqeldRT21pRDBjUmw0ano4MkpCbGVkbjFvaFg1eG81MlN1UkpmbTNPMGc2SE1HV2pkeVkrNU1WbTYyQWpqNXVXWVFSSWtmaU80N05YdjFiVHllM3ovYjhjMHE3ekhFcGQ2QW4zaTgxN2YxQ2tDOWI1R1NvYW9KeThYRWxaWEJxZStSN2RHa1ZDRHplUVllQXFCU0IrcE9Od3NoU0NYc2Y3SWxBaHU2cGJZUi9UUkU1Q0tSbFNxTVE9IiwibWFjIjoiMTAxOWY1MDRmNTFiNTVjYzE4YmQzYzMzNjA4ZWQzMmM0YjhhYWJjNjg5ZTNlODE0ZTgwYjU0ODkyMGRiZDdmNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik1GRUNZWTYrcXhzSzJVRDY1bmcrRnc9PSIsInZhbHVlIjoidXpOUkY3eXZvak9RQ29rTVM5RnVTaFIxcS9rWENJd0hNUlNXdDB1SzBqTzdJeWNlenJEZTVqajkwR0xQaFFueFlnSzlUWXhuUnkrdXRtMkEzUlZwL1kxZ1FHUUgyQzRDamx1VlhqY0JUZWxIdzVYSHExZE9ubVNoMDFrK05Zb3VOSHE1d0VMMzRGVkh5MHdJWWs5ZXp0Q1BqcUk1OGd1S1ViVk81ZnJvNkpCaGdaQVF1NEJodm4zQ2wzK1hOYzFmMkE0cWpHaFV5bTBkVGhFeTVCRmhMdlNCYnJJZ1BObGpWd0RmejFwRDJ5WjJSd3VTUUMwQ1J1TXJHNzk5SWRnUXdQdkFrVnlRWlROYk1yaTd2UFdLeVJwRWo0SkZkMWdGZ0tUU0pmZi9KNXBoWE1GNGNRdk9TbTZYQkFiRmVmVVp0djIvRHlqTWlOUnU0MTg5WDB0VnczSVc3ZDVpTEE4YU1jaUJ6Z1A1Q1Q1SU9raWJXSVlsTENrMTFCcyt5a0d5anQ0VnRTcFJGdlZTN1doVXpoejg3V1VYeG9BOGRpd3FqU3NKdXpydEE4dkh5YWthL0o4OVhKbHliUVJCaUNTMThaS0pSNlJTUStzdzIwVFRWY3oxaWt4aVNhMGkxNll5ZFUwTlA4ZnAzVW51VURRTE5rVWhoTFNQMlJPeXB4UEFkQklGRVJ3RTZTeHl2L2dyRUYyV1k0WUNudStCdzJwTnVTUmpwOWZEWk5NbU5Sb3lWSHZvWUxsVStuZ05NbUZhMEVFRkV0QUpmZE16a2hxOEJaOWFObUtpVjA5RnJXTVB3VDVGUTJVOFhDU3ZRT3JudEVhZFJiSlVmT3cxUkRUbCIsIm1hYyI6IjdjNzkwNTk2NTk5YzdjM2Y4NmE1ODBiMTAyN2ZjNjFlZDBhODU1Y2Q0OTVhODZhNzM3OWQwYzBjOThlZWFjZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InNFRUlmeGNPYzgzelJRd2lCUUp4elE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1M3ZUtLSXdSa1lET1VsOStHa1FvaEVaYlJzd0ZmMERyMHZZUzdxV0hvWU5IWVdET29pV0syYXRTeDRlTDVGZW9wbVVpaGF1VlF5dW5ZYVhxdmYwQlVxSEJoL09XYlA5NjN2UGIzQkVheGlnV1RWWWw4N2NWaWpXbDJqczhmbEJ5RThLdkwxNDlPZzZtcjhnK2l1OEszSHVET1JqUXJ4Q1ZidXhKdWhVeUFxbjY2aWJGOU41UCt3ZjR3VnRSVVhqNXBYcWlPZUM4RWpoSng0RVN3L05nb2hYV2o3TWpaU2RTbWk5cy9EbXlRbC9VTlpUVTFPSlY2RmNTTmROSHhMM3kwUEU0RlNOTWFnRHkrb0tQNTJkUkJxamlPRC82TExHOFcwa01nWm15bkU3UnQ5cTlvOENDbU1Pa2NYNmJtQUEzSHJXd2R6ZTVyN2RKSDJqMmpYZEFnUkI0cTZiNE45VUtSRHo4Uk9vMG1tSUIxZURHL3puNGZ2V0ZyRndLVUN4anEvbXM2ZWZweFNmMHpZQ2hXak1tZnZMN245dldabjdxak54ZXZCYm1FMDY5MU9lNTZuU1ZibjlEci80S0V1U3lWV25BUG4vRUE1bGYwTjR0TG1MWjZlV0d0L1NocCtNUjhJcnNJZkgxcTdDaFROUndSaHliUFhlMlVFQzJMWXRPdEpaVGZVbzBQZkx4cEpPb0tpejhOVzNBUEs0alFMeUs4czJhSGxGWGV0SVNlNkFOV1V2aTlTSkNFZjVIV0tsSGpnM0FBeXVCc0N4YXBwTVI1cEdDejBhZVVCeWtwTUxHbXBlMmtKNUhjR29MRWJEOWJwN0l0MGxOSGNqNUhDZ1NlcUowUkkvb2ROTUdjQUIxL0hJakt4M0xTQXdiVHF5azFJTHFmSzR4TWkrTVBUSzBCZXVZSFlrSW15OVdsMDYiLCJtYWMiOiI3Nzg0YjkzOTM4MGRiZGQ5MjY1OGExZjI1YzhkY2M5YjQ1N2M0NjA0NGRjYzllYzliNjEyNjI0MmI4MjRjZjcwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImxwVVlneDBHQ3F6ZXhNeXRyQkNJeXc9PSIsInZhbHVlIjoidjkyL3dFUlpuYlFaYnlhKzhCTEVCdnZ6WjhoQVFUaVUzUVF3VG5KQ0VFSGp1SU9KbHJJYnRDR0FXcHAydHA3Y1dYSnROOXdYVVN0ckxPU0wwSTRqSkNQdGlLRnZvL0hObGNteWJCOTBENGpWcGxvS0xwdWIwTzNEaWljaW5nWndnc2RXa3NxbzhTTmNuRDZOK1MzcG8wSXJrcmtJREF2UXFsKzVCQmVlakgxUVlkdUVra2VhbVRVbDdyUm9MRXRoamVSbGJaVy9nRGhPM1NlbldkN29Ja21VQmdDK0NSYTRJbTlrVUFqUllFM0lOVjJDOU1WUXl0clhLU29wbXlZTkJtS05OMU5TNmtIUE1Vc3lyekFzMkR6SjRWc1Y4UXZQQXdaaXJCUm1XWEdidDVJQWwyeE5MaTVPRWtNODRhVzdCTEpEeWF2YkkwNkxSYXJLS0RRcWJvcUN6Vm9veEh2K242NUc3Q21PTlorc3lTd3l6T1NnRGluNVRoajQ0VGNJUDFLcWRXeTFmQWNRT1pPeE1aTGVzQjEwWk5IdGRrcjFpdzlhM1dLU2RFNVlaMk9EVEVCb0tOUXNIVmRmSzg3VCIsIm1hYyI6IjI3ZTMxNWY4ZjU4MjQxN2JlZWI5MmVkNjgwZmQzZmY3ZmZkOGY4OTBmYjM5OGQ5NGE2Y2I4YmJkYjk4ZWE5ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==