В Калуге за убитую сосулькой женщину судят директора управляющей компании

Трагический случай произошёл в центре города.
Дмитрий Ивьев
11:51 12.03.2020
1 5449
Читайте KP40.RU:

Директору управляющей компании в Калуге грозит до двух лет лишения свободы. В прошлом году с дома №14 на улице Воскресенской, за который как раз отвечает данная УК, глыба льда упала на проходившую мимо женщину.

Как мы уже рассказывали, с места происшествия пострадавшую увезли в больницу. Позже она скончалась в реанимации, рассказали KP40 в четверг, 12 марта, в прокуратуре Калужской области.

- В результате преступной небрежности обвиняемого произошёл обвал скопившихся наледи и снега, - подчёркивают в прокуратуре.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImZGaW0vWHc2cUIzQmloMXBkVzFoSHc9PSIsInZhbHVlIjoiTGIzQkNCS1oxVi9Qa2lWTlBaK2xHYXlidFpXU3A0dWJzUy9XQUtHYlV6NVozSE0ydWt4N0dJRWJiZmU0cVAwdGVpUFBJdVNOUUtPUW0ycXBSclQyTWQ2ZS8zZ0VhRDdOdVd0YXcxZEVMWEJacDVmcXl4Qkpjenl2TkM1SUE4eWdOWWdCOFdIeVhYYWRVZTFGYlorMHlaWm5QVVJSaEQ2SVpvVjFpNy9xZnRFNURoRTRjMmVRSHhZMXJSMHdBem8xSXZHTFhiQ2NyMEpPYUpQMjZXdkZpSXdpL0QrL0swTCtaVUhUbklkR1dJQ1V6TmdKWUd5MG9JQzNYYkRvTTNTZnhURHlHaEFmYWJObVVHSHhBYy8xVVgwL20xbHZETEtPSWg0QklsdXZGd2tvakhKZFo2RklCNlduamlOalIxMnRDVUVRM1hzalhPaTN5VHhTd1hJb0k1TFRWeUFFQXV2cUFaNGdMSG9sMUY2cFlsK3hIOFJhRFZVa29jRnpSRXpKdUhqanhoTDZVNXVsd1FWb0pnYk5jRUVqOU9hOVp3R2RjTWNVQUt2L0dqbmpvMmhtdmkxQWVTNFF5a0FmaEYrQm9OQXV6YjFXWU9lWFdDRVNqeXRRSWNMM3QwdlUxVFV0THBYdWZhZTR6V2UyZnZDWFo1NHdiZVNUSldJZFB4YjIzWWJkYVdaWlhhOTU4Z1BWanAxSWF4SmhvM3doazF6TC9KbVRaUElGcDhZR2FHZXZzK2hjVnk2cVluVFBlZVhBMVpEZFU3Q0NzZzc5d0hyTUtKdWRLdTk0cUt3SHJLOW4zeVlEbXNpYUYyRSs4VEZOVW1COTFRRFFxYkxWR3VxZDhsVURiRnNtVmFPZEMwVkhtNkZ4MUhVVktOS3pla29sbEYrSmZFOTFRV2pKbEVnTkcxdW00eGk3VWhQaEZrdXZLekxjdm1XMlE4QjlKbWp4L1NqdnlMTnNIejQ4R2p1WVkyMFVYK2ZBU3JJMWhHY1NvMytKbHlRdFIrclM2bkpCIiwibWFjIjoiNzA3ZmEzMjg1NmFlNDcxMDg3M2UwOWI3ZmMxOTQyMjZhMmNkOTllN2FlYWYxODU5ZWYzZjU5ZDFlYTZlYjI5YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IldDVjUxRzRnM2xXb0JxV2RFTjZuSEE9PSIsInZhbHVlIjoiN3p4dGJ1UnM0MG9DazJpR2gvZXcrQ2hvMkpHbWdFanNjanN6SWpzeHVEQVlJUU82TjFrZFN4dkhQSVIxanErS2RubUJUUWI4TXl4ZEk4MjlVYktKWFd0dWE0SjZaVXBhbHZlRE1YS25USnBLTytIZzVtc1BoVkpPV2dyMm0vYTNQaEV4dm5vOUxhNzdLVkFKRVhEWEZITDJSOHhNSGJ3TmFML0J5V25lWlphQWgyR0Y3L242T20xQXlMc3pWYndPRnFIT1VyQlIzTjViR0MzNWhIM0FmVlJQN2NYeUFhK0VMTzhIYkNFaGt0K1VlNmozOGlDclF2YkFkQkh3dS9wTytMQWkzOTNodHppSmtlSTlOSTZiWEJpUVgxbUEwN3ZKMlhEWjVBWnJrQTgyaWFRbUltKzNRMmhkTHRvdmJJc3hSWFByQ2kzeE8zREQvbldCdUhMZG1Ydk5nQzBSSEFnNWFSVEZUQlNERDg2MVRpMmxxUzJ3Mk0rcmt2NmwxSzdVWFB5enJvbEUzM1dXR3JsSE5RU25GQVkrTVRTMWkyQWNhdlprbWFUMnpoTklpUHl2aE1FTHpiSjNJWEl3LzRsREc4a1g4R05Ib2hySWxPZlZ1d2FtRVY5U2l3cHVBR3c0VDk3Qmgyb1A4dndCNWxzL0pTRXZwVW5uK0Y1dHY3bVduS2VwVDY2VkZBdmpXZjhIL1JJL0R4WU1UMmV1SVFQVWk2M0RQdlVRc0Q2K2ZWejBZMTBleTZMSEEweStheldFSmZucXRlWk5mLzVHbWROZG9pS3Iza3NHa2xvUTNsY29aM0xYdUlpdWIxYS8vMlBlbTNuQ2pCb1JhZUdGK2JwTUgvRXFDOUQrbE5KTSsxdEd2Zjk1MEVpNWt0SGdES0VSV2s3andrZFZMRUhibC9jY1lHcUtOZ04wVldTT3V2NXllR2UwNGdYeWZqMU9vV1B5elhCdUhRPT0iLCJtYWMiOiI4NjI5YjJiZThkYjQ4YzllNDhmNzM2OTJjOTZkM2JiN2IzYmU3ODBhMzdiYjNkODJiMTczNDc1NDBiZGUzNjAyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBiUms2Uk4renRQSVhGR0JwVmZxVGc9PSIsInZhbHVlIjoibVE0djNDc0J1Q1E2SmFocE5EVnBoWWpqTVpMd1RpRFIvMDNXVklUQ0lMbEZWYlVtSWNuK3pFZ3lNeEtzekhwd2RFeXJLUUpXbXJIY3NCeCtKMUdQMWlGbFlKN2JPcjVySGpjVFJ2LytHQ3o2U0lESURQbVFSbDEyRGs2N2lYcWN6SjlKT01tUEUzTmlJWHQwVlYrdVNabE5IeFFpTnJHOE9oZU5CVGJ5MWgrYjd1bXg2TmI4VjVra3V6QkFFRHZCVjg5SWRtTjlRUXdMSmJrQmcwdVliOWduSk1SV3owYk81R0FKeVRCWUlPaGZWbEhjYmw1SzBJK09NRmhLNjYyZDhiK1BkZ05YNTltU05CSFAxT09Rby93RlExUHNhdlNKRFBZdHFqdWRPNDVRdDBNSTREdEpPWlNYa25ubkJlMzZpSy9UMm85Zm83dk11U1V6TWF4aDBWM09iL3Frb0dYazJXN0psUnh3QXFldTRmTmQybWFvOVFkUjc5ekxFT3pGQk9aTjgzYys4WHBuY2RNQnI2cFRCSHIramxrWXQ3WTEyck5PSWo5c1hLS0lzSjJkZGxQQkhlMFUySXRQeGROd2cwZUxxb2VPcFNSMGROTGp4TGFqRzVyc0Y2eVY4Y0F0SlhJd1pTREk1b1k9IiwibWFjIjoiZjQ1M2ZkNWNmMzNmODA4NmE4YzhmMDEzNTMwOTdjNDg1YWUwYWZiNjhhODkzNzljNThiNzM0MDI3MzZiYmI2YyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Imc1UUNuSnl5M3pnY1Y5RkRrQnlkMHc9PSIsInZhbHVlIjoiMHRGa2xUdHJWNXExVVRRTHk0WU9mdi91MDhhb01XeG81RzBndDdOVFlpazlVRmx6TmtJbWx6SGFuc1BJTWcvZkNBZWJsMkllRUU3R0JpbzVWaVp2YzhEYjNXZDI2K24xSlRwZE5pUklOSDQvUTdNYzdUemxseXo0K0xCa2ZBcGZnellla2N4MHpWY0hqdGRQSk5odmhrU05zZ3ZDWXBYVkhQenYxd3lSNVYzYllzLzR4d01xY3hQRVlJK0RWS3B0K0l1b0Y1dmttU1dYZlZhZkJRWnh1SWZQWW5kNVNmOTFXWjNzY1l4OUx6S1EwNG1kTFNsb0JlRjc1ZXQzbVpBM21Zbjk0KzRMQnV4VFRoUnBHcjNKdUZFOCtWbmYzMDd4Wmo0STlHWjdTSUhBekJybWpZV0dYOERaUVgvWk4wcnU5T2JmRUpyeUFick5xUHkrTmc4V3pIK0VZdE4rUFRGUDBUMVFobkVkVWFWeVRlTlNtVkhWYjhtaEREL0VQMlAyM2FaMW43akhpbHR6cEZMTm4rOVp1NWFnSjVYOG5ZTmtoQUtGbUhXbGVzeDA2Yllzb0tvQlRCb2F5RkpPV0VrVVpDM3RwYVl1UHdzL2U0SmRLK2NiNnZ6TWl3TG5wL1k0dDlUcngrYlZjYVU9IiwibWFjIjoiOWQzYTkwN2IyZmI1MmEzOTU2ZGQxOWZiN2QyZWY5NDQ1MWYzOTE3ZjgwN2EyNGFhMzljZjI1ZDNmZWEyYjJjMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imt2bEtjZm51aFI3aEo5QmhGb3NnY0E9PSIsInZhbHVlIjoicklqU01VeS9YS3FFSWtMNjNCZXBnNTRFdXdlS2lqSnREeXV3UHQwaENsT25VSUZFRVJEekJ5UjVRRkNHWkxDeW5kVVViTGI4WDZiK1hwTXRiZWtKOUVkSDVWa3ZQZVBoNWZLd0FjdXpFRlNmM1FUV0N6Lyt2RldtaWtTZEhqR3NWdGlid1k3aUtreXdOTjBtUHVLOVJJWTNEK1FHK2ZGaXNxdjZzOHFPOHJVNTFRMzRMNUVGbGxVZ0N1MEZ0djJRNFNGSFVBVUpiZ3NTa1I2YnhNRFJWanp0OXJFSFRpbmlZQW15bndiSWFpSGM2aUtYOGpEVW9rRU9PdHdHT3B4OHg2LzdETXBydzh3YkJQdGkwcFFvRHYzRWlCdVd4MVhxUUpWUkNIZGZ5cWFwMFRkeE93L1pZVzk2aVc2NW9nb0RMZi92L2JvTG1IUE13aGtUYmVWR0srSEpBd3lxbDFwTW5weXhUUmpjR0xmbzhDOHpCd2tJUXVuaHlrbi83VlBWaHZha2NQTDFwRkNQUGhYSnFWUng4QURjaEVpNTlnMkliK29IeWJlQzRvYWZtODIyWmNKM0UxdmRuU1huVTZNWUs0c0pudHJPaFhOZzJJa053aXArdld1eU5uNHMzbElyVnl3YVh5em4wcFpzZG9BeWxaeWNxV3Qwc1pvUzBpZm4zVm4zaXptMXZQVzhHc1pZSjVKRmZqeEdidWhoaW12VGRCb2hpUld4RExDNEh3aVRHUFQwZHpDd3Azc1BLUFJKOEx1bER1YmFuZHVua3ZtT2NyMERrekUrYTBZUWlLdU9DcmdzK1g5TGhMSHdCRC9BR2EwTTV2blkzeEh6QUo0ViIsIm1hYyI6IjBjMTU2YmU5ODAzMTBlZTU0YmY2OWE0YjZiNmYxZTM3ZWI5OWNiOTM0MTFkNDQ2OTFkNmUxM2UyOTZmYjVlY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InJKUGw2QjBrK0RaRXU4bmZ1ZkVsZVE9PSIsInZhbHVlIjoieWE3WXhpdklXd3RHdzBoOWVJTUxXN3ZpRGlvL29oNlRqc0pWaFVaNUwwZmhvNHg1cWtORWN0NW04RWp0Vk9YV3Jmak5ucjBrWnU5RTQ5U085NXJxRlU2RzlDWlNNb2xwOUtmbm1rMGZGWXZoM205QkJUVTAyZ05vMm1sQnQ4ajhlbHlLT0MxSVZTZmhUdVVoV0F1UWp0UUpjbmdQVldvVVd3aTdYenRpUUNGdHFJb3RpSG1nUjg1MDBnUElZSmhxOEZ3aWh4OFJLdTNiMUt4Q1F0UVRydTFCQlFHbmttUHNXYnViRG1JWTBKTVg5Y0lDbERKZmdGQXNEMFBuTDRZN0Y4SDVhWGtNRHVWYXRuTUc2WnRTTmMxSExOcDFjYUF4N0ZGWmtkbkNyaHpBbklvRXJJeGRFdWU0bkR3ZWVFODZURTZWRjBFRVppVlVIcEptMEUyMFNqSzJ5NCtsMTFscjZXRFJPSHoyZUVzM3BGd3NkV1o3c2dlcHU4UVNDOWpVK053MjJYR3J4R1RTbVZBcWFCejJmOVdHd3p2MjF0UmdaY3RYZzVLS2Q3NStHZVBTVUltVHJSN1ZXUWJXOFk5Wm83djd6Y1hXZjFFb05uNk9UejloMXdPdDdRR1VBWE5PVDdseVVLUVM5WUxtZzNiUGl1eXFWUWNGSS9aSUtZVnJLT2kzT3FVRG5XT1h5NVNWRllqYm5Vc2s4WVJLN2I4R0tLOTdZWjRIWTl3KzJYMW9xR1gwWmQxbEhjd2p1M0d1WVdCZnl3YjhUMmV1R05TMUNoekJyZ3RCZzJmUkhkUnBCbFBiOXIwbXFtR0tsMzJQSm5HUzJLWVdaWWR0dVVNcDFpWUFMRVhLR2IzVEhKeU15cS9rRkg2c3NoeWVDSTB4Q3orTFIyRmNJM3BBNGppbHRoK3ExeXY4allZemNtdHIiLCJtYWMiOiIwYjI3YzA4N2IyMDFhZTJiOGU3NTIzODMxOWMwY2FhM2FhNmE5YmViM2RlOGM1OWExMTY1ZmQ0MzZlM2NmMTAwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imh1YUJNVWUxeXdCQkJETnNIa1VBbXc9PSIsInZhbHVlIjoiOURXeTlpR3d2M3k0VjE3ai9JQnBGUTJ4OWdIT3prZWNROUxtOC83VFN3dlA5N1R2RlJRYWM1TjVVZ1BhTElhdGd1bW1OYWIrbHluWmh4WVdHZVhjV3JIUlhCZUk0Vm1heW9SVDczYnFrcUlqb0dwTmN2NHJYODRRS3pDMHVSRnFqaE0veGd5azRjYkU0TGJET25MaHg0VHI2MVZaU1FhNndmUXoraUoxKzhWQ050WEJNUUd3WWpLN09vcHBkN2p0VjlQQTFlOGk5d09mc01GNHJGWnU2NnR5alVaMTRGOWx2dXhEOXNybExrVWxGbkMxcnVPUFBoS05tbFVCNkkxOTIvV3hDU0kxNnFvaDNMUmF0cDJiWTl4Z3ZmWXNpdVlSYkVLQ3h3c3dGdUNpdzFQTXhCSFFnQkZyWHFpdWoyQTRrRmJGSmcwZk1yendCTzJZdGM0b1pqYjRLQ2ZobXFwZzVDY1NZRjhQNTVBVW4rMWV0MVVVNTNYQmZsUGZZUXltcy9pZUFodVhFTXpNVnhXQTZFT2I2Q0NIcTh6cmNzRlQ1MFp6UmtaWjFxYy9XV1RWWWtRSGJpMG1MTWtBUXMvYyIsIm1hYyI6ImUyMTZmMTcwN2Q1ODRiMzhhY2RjNGI3MzQ2MjUwYjZhNjEwYzA2ZjZkYTQ0N2U3YTRkMWM2NTI2MWFmZjE3NWQiLCJ0YWciOiIifQ==