Участок улицы Энгельса перекрыли в Калуге

Там продолжаются ремонтные работы.
Дмитрий Ивьев
09:42 09.09.2020
1 3125
Читайте KP40.RU:

Утром в среду, 9 сентября, на улице Энгельса в Калуге закрыли для движения участок от улицы Суворова до улицы Чижевского. Фото опубликовали в группе «Калуга ДТП».

На Энгельса продолжаются ремонтные работы. В последние недели дорожники периодически перекрывают разные участки.

Ранее, напомним, ремонт дорог в Калуге обещали завершить к 1 сентября.

Тем временем

Забастовки, власть и стриптиз: с чего начиналось калужское телевидение. Подробности.


Новости по тегу
eyJpdiI6IlJXZVFvNXdTc2NzcmUxeGtDa0NXN2c9PSIsInZhbHVlIjoiWEVGTEJOTkZ6czBmZFg5ZFkxYzRPTWdRS05DRzZSb1RITW9ZRjVCMmUzUjZMdXQwZUdEVU93M1JXK2lJSCtjS3dJdDVwaC94dkYySmpLMnVHYUxXd0VNV0NlYzUzNU9QcEM4dGRqVEg1L3ZwL1pxMFZVOWRLMkRaSElQdDZxVkxWMFJ2Z1lqaXUxdkVNa25hQytsMFRaNkMxMDVzK3FWVmh2d2xYcmRBKytNa0JUaXdIQjlTa01oV1huTGFHbEtKdTEwQVJ6b0o1Qzl5V29GMjNWa1R0d042OTRDTjhxTU9BZlZEWEV2aURSSTFvVUFXVURjSENjQTRYdHNGNmtoRm5rc014ME8yS0VmTUxjNWhtMG1PYnNnUC9DTVFnbTlYaTY2UlJ6MERLWHZPODdHdDFBZFBYeG1mMzlLQTJTYk9SZUlkQ1BiMld4Y0w2cXlJNCtHSkVQSlJlK3NyRm5zYUVCckY4N2hIY1hjMkFXdXFDVGhsank2WUlKNWx5MXJTb0t4T2x5V2o3bVo1YlZkN0JmRUk4N1Q3S2p0eE9SQXZwYlhXWHN2WTU5YVoxOUlaeXVteTMwcUcralYydUZHV2FNT2hxWHcxU2FLNUNBc04weTM4ZDZ2enVWR0RtMzBZY0xEMXByS2JiTUN1YjZaSjdyL3FXUEhOMEhpa25KZXRnMStwY041N1NQNmhxTlNILzRoMGx4L2pkUUZ4bUR4aHFCM2FYUXlJQ0YrS3dQUHVYYWZUWkdlckh5eklwcm9wWjZobnNxZFpHSlRaSEJuZ3RyelV0a2M2ZDJVNW8vajNYaVpUS3E4SWRTS3lxampWLzAxeWV3dks2OHZpKzh0VVYwOG4rUDV4c2RBMy9ucVRESVNXODFjUXQ3Y3VqdUVCYXpLeEV0KzhGcGZwWW16alNxTTl3SGdDRDJzRkdjQzVNRzAwQ1ZHOFlmc21OZVZjd3FsdmtKY1Iza1ZoVldodU1XRTgrM1hoRkxYNWdjOFJRK1pBVW5RbGJhUW9PRGszIiwibWFjIjoiZDk3MTlmNDExOThiMTVkMDAzYWMxZmVjYTk5NTcwNGM3NjU0ZGU2MzMyZGFkZWE3YjNkNDllMDdmM2RkZDNlMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImhlRTIyQ2ZVbk5xaC9sVCtaOFlodXc9PSIsInZhbHVlIjoidjkrSHZ3QVZ6QXdHME15MXVZM1RoeU50bkw3R040dUxqc0JlSmkzdGhLNmRVNjNDaVBDb1gyKzJtWWlpNnJBUCtNb1dhUmJ3OW9VT0g4MnViV015bjJhWlJ1VlY5QnhJWWRxeDNaQlN2WVErQ3ZtLytYTnZUWDIxU0V6K2hEMlVwVUtDcWdrcU5ydVRoNkRrVmpjcnpnWlRXdU4wT0hKb3RVR3I4Y0JLSVBFb0p3aHluWlNJLzg2aGg2R3J3cnVrRU1yeFIrQ01HWVBIKy9FbE1reVZaU1VyNDdEUGtFeFZWN1NCcnF2em50MGFxRVU5bnlmK0JselRUYVYxQlpVaVZ3aXF0SDh1RnRnS3Ywemp1R09XdVAvOFpRcVdOdTFTcUZSTjdqeUdGdUtldUJvdGR2YTNmZnUvL0x6bS9Xa1pod1cwdHVZMTFIaUVVK0F2eWdhYUFDc01HbmRCQWczZ25kU2lOY09CTGVUL2xuVWJLbEE3TGlXdU8zeWZuRWd2ZEJDRHlEeU9qZitMUzJIbXNtVTZYMEIramNuZXNXeEw0cm5FRnNtNDdkYVZUWkFZbnc4SkI4SGtkM29PUVg0ZGw1S2xhc0l5MTJJUjE3T2tDQitkVmkveXllTGo1dGUzSE44Zmo0dkJSWHFrSnJkOU5CV3ZrN1NTR0FzTHYzUjMrekEvRVpyYkdKMzJWQ2JKekhCYWQ2TUVyNDFONk55SjFsN0JzRWUvWDdnTnd2TG5jSkV6alBhMHFoRWI4aXR5NnZmQ1ZCbXk2bzhJRGIzWi9XV2dGcktVUVRWQUJwR3NqajJTZmZpOFFKMGRuSzZiWVBDUHhXb0wwemRQZHBMd1dxWE05RVUreFhTaDJudm5xMEUrQkxKSms2SGRhUDFrS0JMQWh4RnAyemlYNDhEWkFwc0VHODBMR3ZYUjUvT2FFLzh3bnRSVXJwbnZzNjNmcGJqTEhBPT0iLCJtYWMiOiI0MTU5NDRhMmJlN2ZmOTg0NjE3NWE2NmUzNTU5MmFlMGNhY2Y2MzY5ZDA2Mzk3OTliMDg3ZmJjZTYxYTRiMWRiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
15 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhhMUl1M1NpL0RyNGRNMTd5eDBLMlE9PSIsInZhbHVlIjoieFJPVTFWMGM0L0txTWFhRFpyQVdPV0RZREdjYzBVZ1o0NVlIY2pEeXdyZGhJTS9xVzh6Sk1UN3ZYS2JXY0UwU3EwU2dmc2tMZHdSMGNwbU5BcXNBUUJ6aHpPamlyaWFXK3Nqb3RWaU9YZk9Vdkh5SUpRQlkzcFd6Y01zQXBYRlF1MVZMNTF1MHJHNERmTFdodUhkYklhdnlzdlVHMEsvZXRIOVRMbWx2cVFYNU9oWkpBQ3FTZE5WdHBMYUVRVWRxbXhWbkp0NXJQNWFMWUY2M2tqUWZNOWJvODJSdmxKUjdNdUt2VllwSUpHUG5GMXVxZDhFZVA2Y1hMQWl1a0oydnhEa0szb09nYStNMjFTcHVDRlU2REljS2ZtVlRaME9TeVhaTXd1WlgrUVFVcEp5a2pneUttKzF5bUZ0QkV5RkE1a2J4ODBxSzE4cnJNV3ZpRGN6YS9mdkZUWGd0RDNsTnFsa2lIZjNSMnBnNzkyOGFYSEF4MWEzbUFKQXh5RVAyMklBTXJ4SmNIeStmUGxpajAwRHRKU2JwVFJ6Z1I0LzdWc20rYjZJUUFSSm4xZDBENERIMVU1TTBkRjVCWFNxK2FNckVwdUhWbDlLd2J1L2k0Y1gzOEZ6bURVbGVHSTJmeitKRHhKc3I3c0U9IiwibWFjIjoiZThjMGExNGJlYTExOTMwMWE5NmMyZWI5MDdkZjM4ZThmNDhkZmNhNDFhNDg2ZDg5YWVkMGIwYTZiOGFmMjdhNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjFuYURYRWxsL25GbzNYRWVHYTE0N2c9PSIsInZhbHVlIjoiMlJ2VnZTODIyVXNqekUvSEdhWGlUeDdrNE5NOWErWk9sV2tXQmExd1lmL1ZuT3lmTmhNd29PNkJFVjF5YVpXeEZTVXFlandubExLWE12emhLRk1zNkYzaytvMUFPaTVTN3BFbzlPc0o2d3FSUUo4WmNwR29JM2VscjNTUUJodU5MeGo2WEowRExTNjhkdzl2T0FvSlhORFpoNXBCSmYwV1oyaysvcUZudnM2emlGZHB5SE5BWmx4bVNjL3R3YXpZd3U2Y05TZE1XMk15SHdJVkx2UlV4OFpHcG9uSmUyUG5OTmhveW9JYXg3SjhEdnRkWGExU0w5MGRqSmVxT3JCdHhHU3NPK3h0Z2R6d1M3TWlRRkdJSU5raWhtUnp3VjhzUlZFMytQSWpNNHRiaDR2NHNFK2JFTUU2Y3Z1QjBleFFDK1RvZEZJd1FvVXBId0FQbXQvWFBRQkRiVUNIWTJIdWppZFVMbDd1QjQwdENHVnRYTmRoczNIN05XN2FZNkcrZXBrL0xpaDZ0eUZtbXV0THZHaUJDOUVlc2lDdlRrS1AweW1INEpIVkZoZlFXK2kwNFpSbzcxYmcwd0FFYXlJUGpNVFUvZkJrRXl2S2lYeDlFckQxSlpETXpLODVMeVpsQmZDY1NSMG1abjQ9IiwibWFjIjoiN2U0NmQzMTg2ZTA0NjVhMDZjMjMwZWZmZTYwM2UxNjMwMWVjNjBiNzg3MmZlY2EwOTljYjdlYjVlYWQ1ZTdiYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImVzekVXcDhWUzhIUW5KdVFtS1h3anc9PSIsInZhbHVlIjoiVmtJbVFpWnVnUlZ3T24vbDhJdW5UU3hmaWZtT3c5MmFLSmxhdHBhaFFwSEhreTB2ZkNxN0ZSUXFCY21xYjBjTXFPck5RbEo4K3MxUEZQbDVJSnE2TUNJQ0FVMC9XVzNYVy9OZGhGKzRLbC9iNVg5UHcrZ1hVZThXN3VJU2xqR2ltcTVpQTViVjNvZXdFYk54cmJ5SlVhdkRVY09NMUhmWTQvNzJ2bWx5NGFidHZtWE5UREtlUGx0amlQN2p1UUExNlMzdHFHZ0p6Zm4vb2s1TE16QXZyemFWd24vcXhObDVuSW1PaDBzNWhPMldhVlZNTXRXZy9RUVA1U3dsOXRNQVR6RTJ6Tnh1Z3AweHZwMm4rUkNDbnpFeTB3YW9nQjFuSXlhZWZObUNza0FoSDBBY0NtT1F4MnBtNGdpTytiTmZwbGJ1VlV6cFViM3B2ckdXd1FPblRHQ0ZjMC9Dc3lRLzZRRjBVRDE3SGFHL3VsdXJCcmtTUWlLZXBKdWxUcXZWTERsYU5MVUJNRzZlZWVGMTRZeEpYaFNyOE53WWxab1hwWFRCZm9FR2gvd1JRb0kvMmZ0dE5kamw5SDlGcDJBblJKSHc5UWVLWDNHMGJPT1B1NHFXRzN4VFN4alVsUW5POTQvZWZDYlFKc1JGemJGb2RORHJpYWdKR2tObzVwLzhZMElZdGdJb0FWVVVhbW1XZWdSOFdSeTMxUzByVXhxRUxMWHF0a1hybDNHN3ZRbzZHSld0ZG93T1piSm0xQ0hjdUNGSFYzNDFoTXRhY0owSmJjdG95MFdhSTIxdUlhMERPSEVBMEtFSkVnVGM4YTQ0RldndTIvem5OZ1pabk50bCIsIm1hYyI6ImYyN2EzMDM2ZDI4YjM4NGE5OGYwNDBhYWYxODNiNmYxNjA2NWViMzk3MzY4M2E0YzkwMWI0ZWYyYTZmM2Y1YWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IkFKaTNiblpjUzQzZVhIS2JDMVRROUE9PSIsInZhbHVlIjoiMzZUTXNQdklzc01XK1JVTWNXdVRSbjNzV2kxOXFZbUdUczZGRHVmWDVGUzhHQ0tsTW5SYUlKTW4ycDk4YU1XeGFJVzNlejRPMFF5M0pvZ2xkRjVmZWlGMnFVOGc2VzJQUXhNRXBRTU8rVVUxRHpvNHN6alBtZjhMaXNLQnFYVzVlRlZmYUE0MHFDdUVZRFZlZzg3QzdORVVNWWVQNXRwWlJYc1lnSXo0algrUzhPMndTaTFlb0IxMk16cUNSeXhPVE45ZUxFQ05oSWM3ajVOZ0p0QzA5elRKV1VCdzNHOXBySEYwVG9JZStRNmNSZ05XbThuVHFsZEtyU29UelJSa3J4Nm1md2V1MkVvZUxicUh2TVBwUHJJZ2VoMk42RndHTVhwN0FoK1oremxhVjNZV0U2b2lWbFhoM3AyeUpneDdHNnZROFlUL0VuT3dkRHFLemlQT29pUnhFRDRSdkYveml1Tk5KdWJsbER1WFgwMjV0NVNLK3dQcy9tb2o5TTZON2xEQkUzZDNoT0NzK3ZMMWdzcXlNekdQek5nM1daazJCNWt5dld6WnNBNXV2Q1FNcVFiUStFYUZUMDQzQi9BTTNpNmU3N2JpYjh1T3Z5djVwOStpaWdwYUlJQm5GYTBadTR1WjNTNkQwN3FqcHkxaEVQTE5nVUQ2dEtTbW5UWEpaYy9RMHk4YVdiTVJEcURKYjMzTkVzMGJ5K3lvMlVXOXBDSDNjYkh2REhKRGNzWWJYaUhkdUkya0pKUDcySVdRUXR0VDNac05HdHcrZVlwSHpCL3NLenJ2WGE4RnIzN0laNlA3WlVyUGplcExJTGNsdnJibUhLMWRUeU1MaUhrZHpRUU5pcmRPRnlzenJERnB1d1JTV0FraW5DN3dmTEV1MHQyTmozR0I1Ynl0ZHYxSUFPcUVHUHBmWER6ckFvTloiLCJtYWMiOiJkNDg1NTQwZWU5NjgwOGI3Mzc0MWU1MjUzYjlkODhhMDU2ZGRmMjgyMDZlNzIxMmZiNTdlMDEyZDFhYTEwMDY3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkJFSGZEelNHWjJNd3pFOVNHNkl4b1E9PSIsInZhbHVlIjoiYXgzK2I0cjlqTU9YOEM5Y1REdGlOL09ob1poZ3JvdC9peVZDdVNYc3J6cFhqVWx5cHZNb2tLclZXTFZNNEFBL0xzSmhQSmJqRmFpdDE5MTlIb255cTZGbXNNMlVjbnlpRGFMUXBScDN5akpqS1J5K1MzNndEWTc5L0hubnRMUGxCWlJzMjFhSng1NEFFdFovSldaUjdmKzh3U1RzaDNTbVZNRVJwZW8ycUg4cHJYbUNtVWlXRHRHam44Y3ZSVExGNzBiY1pLZGM5RDF6RWVEVWFQbWFtQ0JFYVdlSnJ4T0swTkZOVGxGc0I4dnVuMXZBZW4waENMODBYMkFWMGR4SHVOOE4rbU1lbWl2SlNDam1rVTFxN1A0SWtNQm9NYzVJeU9oYUpmVjhYYm1rYkw3MHIyQm56MGkycjZlVGNIRUhCQWRKckdkYXRRRXorRW5ETXJ4WlVrbDJ3b3ZNSktrUko1YTU3bEgrNVNZM2hrellSaWRHdUQzUStyNlovdVNmT1pEK1p5aVRSQjlPZFdiSFAvRUlQYW9nUmVQbTZCb0w1dWNiZWpKUjNubzZMQit4YXFydVU1TlhUcE4yYjJRUSIsIm1hYyI6IjMxYzg0OTgwNGEwYzZhOTNiY2JmOWVhN2FiZmUzNzcwOWRhMTRjZjIwZWEwN2I0NGNiYjIyNmM1OGIxYTIwZGQiLCJ0YWciOiIifQ==