Как наказали подрядчика, из-за которого девушка провалилась в колодец

Административная комиссия рассмотрела это дело 9 октября.
Дмитрий Ивьев
09:07 10.10.2019
10 9035
Фото автора.
Читайте KP40.RU:

В среду, 9 октября, Центральная административная комиссия рассмотрело дело о нарушении подрядчика, который занимается сейчас ремонтом улиц Калуги.

- В связи с непринятием мер по закрытию колодца на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской компании вынесен штраф в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в управлении городского хозяйства.

Данная административная статья предполагала наказание от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, утром 4 октября студентка переходила дорогу и попала в открытый колодец, который был скрыт разлившейся на перекрестке лужей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImxwdkhicXlkbzE5YzlLekJ4RlRzb3c9PSIsInZhbHVlIjoiMmFrSStNaVpDOTVNclZ6aU1NZWpCU2x1b2IxRkg5Y0lDSzRkbGZEblhaamxlNzdkZ290NUlDNER2WFZ5WUVnLyttaktENkExM1lkVE5VL0ZuM1lQRytUUGNzeUc0Qy9QVUJEREVGWnpkZDZWdFZXdGZJZEVML2Evak85dS84VHVsVmwvODV0L1N6Q051SjZWay9DTnRQNnRHa2pqUkZmd1hhT043NUU2SXdEd0NHNDN4bUpGMW5hZ3JhbkF3YXpSeHc1bHQ3VGNSUHdXWnpXbGoyb3VTL2xjR0VUSE5UZHJNL09xWnpiQU8xNjNHNEYzNk5mYTFzUThHK0doOUp3TUVWcEhyUUxYTnVaeGlxRDhtUk9XZTdrTldMQXQzWVdoMkxCNzBRd2pwR0dQZ1pNMTBIL1BnS2o5TDBxaWtYVEJyWmxJYnlzZGNBOEtxbyt3S00xNE1FNHY2dUlRdkRRY0laVWRsUmp2aDFJbW8raW1UMEpWckZUTzc2Qm93QjE0dE0zRDBlZzZnRUZURFdjenFiQnc5L0UzemxPVU11UEZwcjZMZFM3SVdPS0NLQzRuc29iZXVhOEo3L3pKYmtPQUZ5YnExdUR4bGM2OEdTMGVuYlRIeEEvaTdiR0hJWmtFMkRqeFdpazRFbkpMamJsbkRCaG5Nb1lZM3huNVJjU0lDbnJaVGE5SDFKOGt4Tm81NzlvWU9ONFpqeEZ3RlJVdTF2bGhyQkVSMmt1SlFWVWtVZnBRRnFqeVo5enBvRWtnUGd4c2FXaVZPRDhvbjErM2tsTEhFTGQ5YnJwclhSbENxbk1GOUZoT3hIVW1HUEF4b1QzblUzQmtJOGtCTlhSQnRNc1puZ0s3NVZ1ai92Ky81cnB3K3JLUGszUlowK1pkSFlDVGhHaHo0MTVxY2MzbFAxOHhra1ZzQ2pOSkhqc2YrT2xOcXBSWEM0S1U0bTMxWE9MVG9tcUtKSUorREhaQy9pWWFsU3FRdWRhK1RReE5SL0dFY25pOUtVOXZzUWY1IiwibWFjIjoiMDE1NWIwMGY1NzVlNDNhYzdhMmJjNjBmMzc3ZmNkNDc0ZjI5MTVlMDI1YmYyMzY5NzdkZDQwZWM1YTFiNTY4YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ijg3a2owaC9LVkxWRWx6bU5hUURNTWc9PSIsInZhbHVlIjoiTUdaWFcxbjJRSytnbkM0Y0F5VWFPTDFic2J5K0hDUzdqR1JRaFF2V1FYVHcxcWN3QVQxV2s0VnZ1QWQ4NUJQODVnNk5BOXZtR3pXbWhQZFhHS0J2Nzg1QzZaTHRoczdNU3NXMS9rSFZ5bURJcUFweG0xWkprVjJRMGlNWkxMdmNXWXpHU1VZRlhWWkVRVXFZN0RZbzJzOGlpZzRhYmxjVHNJd0pZblMwYndhTkZsS2Rkc2k0Sjg4ZnlqQUxQajBtVGdOVEtCSmpVeFg2NlkxMGgyQmxvdXN6RmtTaFQxdk9oWm5YZm42d3g2TVFxdWRlWFNEY1RsOXJHQm1rdUpsTzlzV0R2WGJoWVdvRlNQTDZMVVZZUWVTT1FUZGYrZEZiWmdJc2djS2VXeXZXa1ZNb0dGV1lXdHVxdFV5Z1RpWE1vNTRrd0ZTcFY5dnJxQkpXT3Z6V2VRVDN6azREZ3VqdUo4QjJ2MEpvMEh1bWYwRElpTlpoMDdUa0w5M0Vxdjd1bWxkcEZOems5QnMrRlNCVEQ0UzRRaWlNYW1IY0FlR1dtV1NvbyswZWs3c0hpNnBTK3dEQkJaejdxTVgyRy9uMTE4WjZId1YxRHFyUVU1Zjd0MWRYaTFZbUZqWXF0SkhveGJleDNMOG52dG1CMUl1dHFlMXlOMzlKNnB0NGFsdndabUY4OG9tTFZkWG1QNkppVS9sZWk0ZE9tUk5ZM0JEblJsSmRqdzZyaENOS1ZrVnhlQ1p2N3E1NHhQVDVQSmtXb21TazhkN2ttYTRwMkUzS2VWYXpLY0p5YUR4SGRVOHB4VGwvT3pmOThxNDhFamROQk5mS0JIdGQvNW5iWnE5bm9CdUdsQ3k2MVI4TTB3WnBiL3RpeWF1WEx0Rng2a0JFWFFKUWlhMkFTUW5BS204a1BjZytadEZpaXk5anIvMGpkeEZjaWUvSnR5UDB5blc3RlRYc25BPT0iLCJtYWMiOiIzMzdiNmMwYjA0MGQ1NjNmODE2MzMzZDA3ODFkNDBjZmM4OTRkOTEwM2Y1OTk5Y2I2Y2VkYjY0NzU5NjJkMjMxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
36 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 10 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZDaWFYUlJMMG9QSndCdFlSQlRoWlE9PSIsInZhbHVlIjoiRGdVSE1mT1VLallQWmNLdHhvckdlSGZHeXh1L1R6R1o2SDRVT1h0emE3aWlqL2ljbVRiTzRrTDkvbEdINzQxbklFUmtSbnNkRmZ4eVE3ekFuSzNjYW9Ba2dUTHJzdFZtMzk2cDhQWDNtOGF2dW5LcEViWnZWcDYxelIzZXNMNForaS9JQkpsc1hhdEJFVlZHaElMdzhWcjBuRVBsVlFhdkg0RmtoVUJKa2FZNXd4dUZVZWt1VE9qcWwxL29oZ2NWcUxYNE0wa2lBRmFiRmRvVXB0UWsvRlZWYkpMWWttck1Nbm9PRjl5bjhLYTlBTTNSUlVqUElER09mTVNmRXZnOHlrZXpyUmZyT2ZEV3Z0Z3JIU0FQa29rdjhrYVpONnhmMnJQdUg2MjU0K25jcTc1YzVzZ2wyc2VHVDJWU1NxL2RVSFN4cDc2UytNVDR3ZTAveDFZTU80a2NSMDh6SDdvS2s4ZE93ZWhYdnhtM2lQTFE0RldrQnBmNzl0UE56QmVaT3ArL2RXMVk5RExPVW1QVVBXa25iZnR5Y213MVlLTndIN1VuNVJzWk05NnVOK2hJNTBhbHE0T2F0VDdTSEtXZGY0VGk5VllmWHRlRFRIQnVmTG04dmRSQURyQ3p3VnpUT3c0L0Iva1padWM9IiwibWFjIjoiOTUwMjY3MzVhYmFiYjkzNWZjNTViNDE0NmI0ODkyZjgzOTQ5Yjg3NmEzN2Y2ZWY3NDJhYzgxMWU1MGI5M2NhOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im5FeFg1YmxCUDhKYTNLdmdaeVNPTVE9PSIsInZhbHVlIjoiQlcrcE15UWZoMVJ4dTNwdWR5WXArbGR2MnVXVVByRkVYUDVWR2pYbUpzcHZkNGoyVXN4M0U3YlU1ekw5OU1ITng2TUQ5VTU4akpma05tekIzODYrMGtwdW03T0YzZ1Y0Y0c4c1JJdVdMV2pRZlZKQ2NRdnl2SEJmTFZxUTI2UEFtbkdMcFc4ZllIS0lDdVpva0JLY2Nwd0FqWXl6S2dMZjZKckk5S3NJTjVyaDVhTzJtS0lobm1FamhtMk0weWxXdE1GNUpLeWFlUTZXWk4rMHFaTXBOQndqeFQ5WlVjZzVpSnU3RW9ZalJpc3R1ZncwUERSSWdpZUJuM1ppbVk0RUN4SUJ6ZDVzTXlodWRJcnF2citVWWdHQW9ST25yUHRDUmtxc1VqQTA0RE14WkdmR29BWE5va1B2c0RRWG5JNzdoeDRiR0pBV1NSa04ySG5yeWVCRE9xbEY5U2tnQk1uWWtsYkF3OGtER0tObjF3RURYNmV3MGljU0NJc2NlNFFqb1AxZW9FOFFCRzJKMTlaWjBZV3lMa0VVTUI1Z2pkVmhqN2FaRU1MSjJ1MFNZVm1tNjhRT2VydWtHbFhWbTAyOGFabVY3NlBWZFpDaXhhSjBZZ0dlOFBzRk5VaTVOY1J5Y3NyZzVrRHJUVE09IiwibWFjIjoiMmRiMDYyMDBkZjM2MGRlMjQ2NWJlODQ0YmEyZGE0ZmJjZTk3ZDM3MzljN2M4NWQ3MGY0M2Q4ZmUwMmNlMTRkMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlIxdFhxYW1MNXNFdWpjSWZObWJHdUE9PSIsInZhbHVlIjoiWUVYTUk2ME9QbEhkT1JFNGRRSTdwV0ZVV2JLTzBSM2pMU3lSQWpQY1hUdE5qZGxoNDNRdklyYWgwUlZLUEYvbUVFUGVZZFFHdWcyZ0lVNkVVUWdJR2h3L25HL2dwR3QxYnhZQ3ZiWVlqWVlkTGRGcWdQNDNKWTdyS0tNeGs2bUVBYU9JcGJHZUg5TFQ4UDJQcjBpWmg0UldtMTBRVkRNVmNHa1l6R2hyNjJPdll3K3NkSk1vVVZxZWhiOThvblZPY3luRGNlK25vdm5GMkVpVWNiQk9mN2t5ODhZSVFjNEl6RW44VnBoVHZmS3lsL3F0OEF0c0xRQ0J5MnFDKzVwblB2aEVkUnB3Z01GM3g3ZTgwLytNWDAxN3pmbGh2djYzRGhzY2pFd0FpWVhtTHI2YVJjRDRZODZTTWEzUXIvMGxkRzNvU3MvSmd3aDBzRk1Zb3V2VmtHclRFTnJDVEhray9oeUFxOHFqeUNqVHJzamp6Y2tCTlRsUEJDM0tjWWhWNkVMclJzbkhGK01qWWVURGdXdzQvckpybGRuOUJFd2dZMmtacEw2NzRvQ1pMZEhzMXB1bi9BWk8zd3dYalAzTEVuK1F5MUxiWnhuWThDd1QyM21ZV0hqSDVhQXhCeGgwL2pmQjM0UHdlS3ZOZCtLR0VUbjRMbHdsYjhxcFZFUTFtMmJwMWFsZ05Pd0RpTkFFWWlhNVpzdGhnNGFzQXVwQlN0dGZFOVAvVjk1THZYSDM0SEd6dVY4RkY1OXVKL2RNMEVnWDI0ZDRQRFF0QmhPc3hCd0V3WlFobzBDV1haN0h3YW5KV2gvWjN0TFVkK3VJQ2hvYzRFSkl3RFNQVjZBQSIsIm1hYyI6IjQ4NWNkNGVkOTEyNmIyNjk4OTU1YTQwMDAyYjQ2ZTFjZWUzY2U3YmQ3MTIxMGFjNjk3MzA3Yzk2M2U1MWJiODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IkJJdEVtbjJqd2hVM3Irb0FwM010RGc9PSIsInZhbHVlIjoibStoR3VnLzM3S3JnOXFZNGp0UU1XNFdZZjZaQ1h3dExmMVVnRjhUZFJaSXpFeCtHVXhXSkFjMGlRSUpPaFBKYmlhUTBNUy9VdHcxUEkzMHdzVG8xcnBlaEZROVkxVVRrYitVY0VjWFMzQ3pJb002NnArQlduSVVvWEdaZlYzR2lpUGZDaXZhU29COHk1SVArU3FpMmtOZDF4M0xMVUN1Qzh6OUNwS1V1MDdNalZDejlMejhBZ2g3M0MzUVFiU08xTXk2WEhoTkFtSWw0L0xDeE5uTjJ0NmM0REwrUGp6WTJWY2psSXkySXVqRXFmbWxLUGFBS1dQL2MwSGZHbUk3amx4Z3U0YUNVSXJDZkNJMUlNQlV3K0pMUGJCZnhySmFCSVhIR3FTRUpVQkVRZkN5ZytPV3ZmVExvbWhIZkNCdEp0b2VMaEY4by9DMW10bWE4ZjRpdWE3TGExOWhVc2pYbHo2b0lXc1VWOWJzRmdMZzJJS2d3MlNVMEd5c0cvU21NUlVUTm9kSmVKaXBZZ2NzczRkMFhzbFNaU3QzUlFTd0xxT2RRNUhRQ0V4aCs1ckJ4Y1VSa0NFTTdHNUovNzQzUmRPb0Y0SEd0alUxSC9zMWtpNHJ4TnlndTdhcmxSN25tL1VGcEN0QkZpeTFDbmYvWGVid2RzZ1BhdDlKVlV4ditpbE5pSlh3ZFhRR05TbTZIOUJvN1gyV3B6TGM0WVE2cUdEUEljd0QyZHRyZkRGbTJrUjVpRmJaZWxtL3RBeFdvaTRnSEVBQmZjeGxCTTIza1V1UkYvMFNES2ExeXA0NGRpZEJzWDJISzZVSnJtWWdjbG9vR2JLWnZ1S3V5ZlFpNCt5U0w2Y0RzNy9jMDd3R1JYSk5CQ1l1aWZDUjVFSXp0YVNsNytyaE04c0pWVXFNY3RVeS9NVHJoQjBtbExtOFAiLCJtYWMiOiJmMGQxZGMxZTNlMTQxOWUwZDNhNmRmMWRjY2I4MmFhZGM4YTBiY2FiMDM0OGMwYjVjNDBhODk5YWM3NzJiZTg3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImVuNncwUFJBaVh1R1pnZDlUNENwZWc9PSIsInZhbHVlIjoiWHlSbE5NSklmaEdrUUpVVHk4YXU2VjZSbEhHd2NsNms4aEh4WVhBK3lRdUowV1dzU3VhWXUyS2hNVFJxY2poRTNDUit4Y2F2dERqTWl3TlViSEh4eCtVR2JlRGtuc3EvR0ZpRy9kSWhrVW9vbkJlc1NwbUdidXc3Z0NjU0ZMV2tWQ0I2U1kxNlAzd0I1Ny9UL1BTY1MxcjF6MXlNUklmMkJmSUhqc240Q0htdFNYbG52K1NmMlpaaVhkVGRXUUROQi82Y2x1Y284bUZHUXE5OE1hWEI0VElpcFdGZ2QvNVh2TUcxcFB3WWh1a3V0NlBndURxM0VrOWQ0TVVzd1ZHQSt4RjBickJZMUd2b1VHRVBDaVArRHlLRERxZDJRdVR2QUJSTDdJV0dsT000RStTQW1wd2JEYUJEaDdOamQ1UFZwMzFkbDdqaEhkMGN3VUZSdHIrU1JRbzlacm80SENZVXN4RkZqNUVvNmZvQ3hSVm9EdHpvckV4KzJUaHptcDNVSUNlWExqbis3ZVp0TVdlem1TZ0xNNklHNTNVNy9GRUtSV3l3dEEzVUdzbzZrWFlINVJNWkc1OEJSbXEzMndPWiIsIm1hYyI6ImYwMGRlMWU1YzA2YWYxMWJmMWZjNTgwYjBjNDQ2ZjZmNWQyOTI4MjlmOTE5NjBmYTdiOWQ0MTc1M2Y1NTk1NTciLCJ0YWciOiIifQ==