Новость дня Авто и транспорт

В Калуге пока не нашли денег, чтобы сделать улицу Достоевского двухсторонней

В 2024 году средства в бюджете на это не заложены, сообщил 8 апреля городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
12:05 09.04
11 4209
Читайте KP40.RU:

В 2024 году средства в бюджете на это не заложены, сообщил 8 апреля городской голова Дмитрий Денисов.

Напомним, решение ввести двухстороннее движение на участке между улицами Марата и Плеханова было принято еще в 2019 году.

В 2021 году власти рассчитывали, что деньги на расширение проезжей части можно будет выделить в 2024 или 2025 годах.


Новости по тегу
eyJpdiI6InR2a0lVbU5aSUptVDM4Qk9HcjBxTFE9PSIsInZhbHVlIjoiazBWMVRhdk5UR2hmdUhVY2FHQnhHWEtBZm9oZmlJcGc4eHNaN2ZUL01qTjhnekttMjhOVGduNnJsZUVxNkNZNDQ0dUdLem9EVWdIN0dabStjRG82NVBFdkZpTDN6RGhPUDJ1OUM0OWlBczVWemt2S2N3Tk9TbkZIaktOaVBxUXkwZVlZYVRuYTVaSy9zN2xyRldyRVE1WGhtMXpTZGN6cTNMM2FYdTBmeHRINVplTHF6UU9zaGRoNDlYR3BzZVYwTWRmdzVMU1M1blR2dDI1M2czeERUdjlVVDZmYnE1QStJRjQ4Y0ZCZjBILytkbElwbTQ5K1FnZ1hUOGN0d3pncE40UkhQZTNCNW94U0x3aXh2bkZJQ082YmNwdGVSZTZSR0Y5RmhsU21iaVltOHB0MTl5Tnd6QkRMQllQam9PTlJSQVl2OG9vdXBzQzN4RGZUSE5oM1NLOTBVUzJmcXNiRExGOVo1OVZMalI4YWhTTC9TMEp3RTlxdHdITGFmUjlUTThrTHFIUUpKampQTzBhYUI5U1BkbUVzUDdZcG5wZGwzNjhBV3RqV3Y0M2ZBaWZsT2pCZ3ZSOTJwaElUUE03cnJWaUxKM1Z6WEdRazEzbXpHM2JCM2VXOFhvS3RRVCtIbnBlNEorbDZ1V2dCcW5EakFLbDR4ZmlhZUFDS3FlSnFwaWxBczRvWXFCNjlmNm5hMzIzOFRCZnU0dzQ4dEhhRXhMMEQwc3ZVeERzN3RjUFE4aW82ME8rclAzMS9YcEVUajVhUzR3N3lSdms2MTNtVkdmTWR3L0QyOGk3UTMvNnR0NDdmRTUvSnJWOWlyLzFsd0RpRFgrOHBVb1V4VFZjOXJrV2tPNjBHeEQ2K0Mxei9IZCtvUmJ5QWo1SHZ0cFRPbFZ1dHNUQkRkd0djSmZLNFhZbmlmd2FxMEhjd2NnOVUxT0llQ015MGRGeE5SRC9naG9qNWFKdjdlNHdaelZjcGFaYUtTQS95VHZaNW45S2lVcExWWTlEbEx0d2lNRkplIiwibWFjIjoiNGMyYjM2ZDRmNDhhNjYzNTc3MThmMjg1ZjY3Yjc0NDY5MDUyMDUwZmFlZGU4OTNmYjNjN2U0OWE2Yzc0NzE4MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlptejY3ME5KODBzODhXTjZyU2NNQ2c9PSIsInZhbHVlIjoicElVT0pEaVFpeEZObFRtZWlyTWJnY0QxUUsvbUh4dlhxLzJQRXFrektwQURMNUF5VmFzV3NtMzZFT0VZTTVrcnMrbmRtdWZUaUJsMnBtMDh4WFNIK2pJNVdSOTZJVCtwVWFJcVBYQUIveUs0OFZoU0pWSHJSbXVFb1hNNVp0cmJWcUFzQ25LeDN5cHZUSUxTWUtxQUFtNTd0d1lLWFRDRmN6TzFtMFJLSG5CR1gxclcwM0hsSHJkMFN3K01HdlBmNzBpZ2xzckN4YmJoUWN2MTVMTEl1eXo5RnJmTEZxQmlRMHRXR0JRRHFTNUY1Ynl5TmYzQ1p5anNXMHdFWUd2VUxabmNJWlRKelZDbmJLSG1idGRQKys3SVNQNlY1b2tSUUpsWVJqZ2Rkam41Z0tVYUNCaDRha1hLMVhIcUg3WUxiR1UyZzN1TzhwOXJ1L3Y2amxmenJqNlh4VmRiN3lna2NndTl6cXdKVUpsc2MrSVRzSEljN1dkN3dKL3BvL2t1d2hEU1hTaUJaZ1JWYUIwc09KTk0vekM1Z3JZSmFONXhNNUNIc3lkbzlVam9pUTNyZUYyampQL1pRMEszMS81NlBML1JGZ1FxV1VTMGEraHFxUlRKbG1QWXJCdUR6UTlteXJENVJGTk53bmZOaXI2V1R6ZEJ1M0FQZ0l4Y3lJR1FHNmNnbll2OGJTYU80dUgrSmxwdXY1R0dvMnlnR2h4M0hDQ2QxKzNkZFVFSUc5Q0tQVnlDNWVWZHE2b01ybjljVUFHUnNOMjhrVysvVmFMMWNjNXFWV1FzSE8vTXh0YXZMeXR6bGx4NDBXL2hCMmtJUkEzMERYZ0x1YXJvb0VPVXdlOVhNNU56S09zRDZGMFNiUVRhaDhiZm4zRnVwSUhQalZlVmRIR2l2cGJvcmZpTnVXREtqN0JtMlpYelZSMjhTVlA5WWJCbnJRMEVpYlUxQldHRHhRPT0iLCJtYWMiOiJjZTU5YmUxM2YyNDRhNjM5YTRiNGYxOGI0YTg1MzA4YzRiYzNhZWZlZmY1YmVmNTE4M2Q5ZDk4MWJjMzI2OWQ5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
4399 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 11 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNZR0p1dE14ZTl0TWd2Y2R5anVJeGc9PSIsInZhbHVlIjoiUzVYYmZkSktFT2ZMY3Y2cDJUcHJQTUszcXMxMlJZMzErNDM1Z2NlYkM2ZXBlTkF0b1ArUk10UFYxWDc5OXZudEZpd1hKakdWL2ZkYkQxTVliTUxqVkhMcEVZRWFMemR1RHJKL3NRK3ozRUViSFpzUFMveE4xQ2R5VGlhM1cvalN0VjY0QWdjOXlDMUpLaWp1UldaMS96WGc2cXI0MDNheUxobTRhQkY5MTFzaXlmdm1LV0htWXR5VElxcExTUnhJeWh0RzQrVFVGYm9tS0Jrc1BIa0wwVHFsVEljK3FRMFh2M3Rma0VHVkE5V2craytTUVhXcUdNdkhyaWs5a2tCY0svM3RLdjJsdExPb0xFVnR2dW11b0FiOE1obTJTTmpYZHNlY3QyUkg3L0dMQm5abTllb0MxM29CVFlzR1UrZkFXQ3lQMzBWQ3VncldYa21kVkw2Rno1QUk2Yjk1Rm5zZTU0SkkwRVRHd3dEYXBDb2ZqRlgzR2ZtTjdCZi80Y3d2MEt4djArYzlFWFB3QmZJT0x2MnpzRXIvbmxtOWJlUkcrMkhXWVJRSGQ2V2VYQ3Z1S1A0d3I4MkFDcFhiUDVvbnpBWVVEUGVNKy92eVNhT2ZQRy9GSm02YWpja09vUVBZSmhJd0dpQ3NmR2s9IiwibWFjIjoiNjJjNzY1ZTk0YjU0YTFiYTZiZTcyYWYyZjczMWZlOGM1OTI0ZjE5NTJlMTYyYWNmZTExNmIyMDRkNzhmMDk2NyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IklHcXRDOWV2aUFQOC9qWFZOV1EwR1E9PSIsInZhbHVlIjoiZ29wZDJSZUNvWUpxYjB3SmU1VFlRMVNsUFd6NHNIRWtYT0c0cFlyZzJHSHhIMit6eTg4YWJmQ1JpWTdMWDdrVk1jWThWNWhZNVdQSTYvcGszYWF6WDlsV0U4UnpWSHNMZ3BrNy9XR0Fiam5nQzQ1enh2TjFtRk9WRER1M1NpRVJ2NG5EVG91b29XZmpQL210OTU2Q290STVmVEtBeG5qS1NobXBZYjhDSjUvVEhVSUIyZThBbkF2UGFMN3VZS2xZSGFOd0d1Q3phaitGZ3FsTUZ5MUpwMGJqRk9BVVJyZXRXOXBvQzdjNjNQVjFXK2k3MEdHQk45TVVWay9tclNrVzhHaVJoNWJEZ0N2c25RR3ZpakRGMndyZGZLVWxqM2R5dFFIakJwL08vY1JhTXNkTjM4cXhmV2RpYmN3UUxVMmN1N0FkcDJRdys5T2FEb21kSjcyZUZKak5JS1NqQ1VEbVh0OVBrc2RndmRYaGJKVVJGY0lpWUpVNkJpSk1kSk9ZTjdIcEJLS3dtQWJ1NUZWRWEzdzd4V3ZmMlNZd1UvZERTYitmOTh4b0w0MnJweTFpMmh5eENyTzZMS0Foc3hnTWJBMDVCa2tQUk9FK2RsVzdIWkpzaXdHbWNmZFJtajJiRkZIVEVxdmtFazQ9IiwibWFjIjoiZmI5MzA2Y2U5MjRkOGY4ZjU3NzFhYzgxYzkyM2E2Y2U2OWVmMGRmMjE5YzdkNTVjZDM2YmYwNmIwNDBmYmQ2YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkVUcUZyRVJZSUFpMkJxT3R4Q29Na1E9PSIsInZhbHVlIjoiYktFcVFiTnp2SE9ueTl3UHMzS2JWNURnYTUyVzJDbE9aWXZaMHNQT1FCczNYeU50Q0FHMjI0bHBNOWN0UmxUUDc4OE1EZnMxMWZYcjBNWWVlTTVYTjBNMlBXc1J0OXo1LzJIcmhTQXJYNFB0ZjQ2dTljTUo0NGVZWTBhSC9DcEJqNXdiR0hvTHlvaGkxTU5COXp1YzBMTEpjY2l1YWlhVGFGWmdrRWVIa2hRcUU1RE9xTC9MRE1telEwN0lBUEVWN2FxQm94YW56NGVnRUlMRVRTZDIrZ0dXL3RuU3c1dkFZdWl3YTc2cm9sVzZmRmExalc0VHdOakJFaWdjRGhZZ084bGlUTTgyaTRkRnVyRkZtR3JnVGhSTjE4cFhBQW9RRm80OTh1S2lpeC9IVHBkajJEdVJkRlBIYW42QkpiakVwSjl5dEpoTnE1bU9hQktySWxsV1BQZnNxUE1CZjZvMWVMck9JMERvaGF3VlpCK2d2ZUVQYWJhVGVDa3p6c3ZGa1BMd3VESEUvOVlybXBWOGV6MlBTOG55L3lGRUNZUU9sblVibmlTbytJU2dGMVZMZE4vaFNSbzV6T29KNjgzQXV4SzhyWnZKcDltSFlMNlZLN3hLVG1xbHFoTm1xQmVRWEJjOGpKeUlSZzdnVUhGL1lIc3hwNXJyL3lQK2JuUzVWdU81VmsyNzE3c3RCaFV4VUVqdEZ0Tk1HTW1CM25sZEtDNnpoQkFmd3JTMFcxaDlhYlgwMUpIb3NMYmpVTWlSOFNEU3RXb25qMXNKTWx0RmY4cy9Ld0RnQmRvQUN4S3dNRWE4YzZLbld3bFFEa3NoQVNOdU56Q0E2SkZweXIvUyIsIm1hYyI6ImNlNDNkZGE3ZTE2YTVkZjVlN2I4OWI0ZTU5ZmM2OTZmM2Q4MTRjNDJiMzVlNjMyNmU5NDQ2MDk5YjQ3YTM5MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkhrN1ZSMFJTMDhpRTQ1WWZ3Z3dPZnc9PSIsInZhbHVlIjoiVnhTeEpXSXJhZ01oNDNKV0tJR3BOODVWa1dtV3FBTmtBTGl0UzQ3UVJwQ1VSL2hzR2tTUHByWGpDZUVVM3owdndRVzZYRkl0RG9NVzFDMHprZVN0emtwRnJqK1BvNysvb0w3cENaTDc1OUI2bWJBbE9mZDdINVVZb09yWkpYbUlPdXYxclQzY3dTdjJ3c1BIQmZYZkpCcjVFdFRTSFhxeVQ0blJraEc4dTd5V0w1WG4xbGFSdVVNbUdQQkR5cmNDU2ZndXBrV2tRY1ZlY0RXeE1aMk9zUnA1UkcvV0JCNU9sVEluckNuVG83cDI5bFNVSEpmcG1aaWgwRm5aTkZrS2ZaMnRxVUpOc0hCOGQ0MFJCd0Jqa2dubmVzL2FIWSsrWTQ0M2NrMDBWT1R3ZUE0LzFxOXEybGVPd2ZhTmtiaFo1Ykxsejk4b0MyZ2pjNzBxOTdzMGYzRDRlcEtQU0E3a0hsMkh5MXJZYytOM3ZrZjF2UmlxSjNBdTRrM1pteW9nQ1krYUdHTVVkUkh2R3ZtM25xYVNnRmNIek01V0tjbXZhenFxSnp5Nll3SDE1ckd4VEVxdnM3RnFrVFpBNWdPVnMxR2l5RXc0RDU4Yk9IV3VFdnJNeG1vZGxpS3o3eVhRdHRDalJLalBGeEErUTVYbDVsaWlPWHRsbEU1TEJlS0djR092UlA1eTZhOC9ZQ1AwdW1qNGdvMkNOMFFiNnFqbXhZSDRYVzQwdVNSdE1sZXBQVHdGSndCcm5mRGQvaEMvQ0dPR2xnNWFrQlNxUTJXZmxqWHNHOExvQ05hVXExM2tBNlNjZG51Z3RCbUNxOEFaUkhIWHUwYlRlR0hEQnYrbC84QWdrNkxwNTJMMGloeGhxRzc1bUF0Q2dFMWg0dlNHczFwMHQ5UmhUSnZNZkRPbXh2NG5ySmlKdnVlMFNvK3oiLCJtYWMiOiIzZTRiN2UzNzVjNjkxMWVmZGFhNmM3MDk3Y2EzOTcyMjRiY2JjNmQyNmFiZjFkYjVhYjI5NDczY2MxOTk0YjRlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im91bHZnbHo3ZGFVWWlMWUlZYlNJR0E9PSIsInZhbHVlIjoiQlZjdVFHOXdQUkNCTTFwN0FQTXp4RHpwQVorTkI4bGZmNVp5S3U4MFV1WGs3MTJHTStjZXpETk5MSmRtaTlBVUZ3ZXRmWUFmUEZNV2tyY1JYeWlCdkMzR0dSOUsyZ1hnc2Z1VGNDbnNjdllFY0RKMlI5MFFGSC92RytHNkVTaFFUUnNuLzhoZ0hSWTRzV2d4Z0lDSnoxNXBuN3M2Vy9YM09vV2pieEZKdGx0Qmk0UTRPWlJ3eTY4R2ZUVk9TY3hUbzRQOGMwdXZiTnd0eGlqUWRwNWdHWk80MVdwVGlGLytqcGMzUEFYUWVNa2FGbFY1NFJqQm1ReWJaWkN2Z3dtUXJaRW80UUFwbG1QbUpWakloMnhjWnN2TXcxd3d4Ynd2YUlqNlZvUEFLZHROU0J4RjRmSEtnaGJhWVFqVDFleDhHRTdyRUdUOTJCcUZZbVZjUlE5cWo5cUdXempTZTlJZThZaVJad1JTdFVMYU1YaFpDV2hjNzFmMU9LaktKei8vME1BWW9aVEZDTkZDNm53Y203U1VFR21vSnYvWDhCU05Va0pEeTZkaE1SWS9ON3VIOXUycVk0bzJxWWdEVUxxeiIsIm1hYyI6IjNjMTQ2ZThjYTc2Njg5OThjZjZmOTVhMTJiYTE5ODBhN2MyZjRjZDg4ZGE4MjQzOTQ5YTc0OTk0ZTM2NDMxM2MiLCJ0YWciOiIifQ==