Подъезды в Калуге начали обрабатывать антисептиками

Таким образом коммунальщики подключились к борьбе с коронавирусом.
Дмитрий Ивьев
09:51 25.03.2020
8 9432
Читайте KP40.RU:

Городская управа Калуги рекомендовала управляющим компаниям обрабатывать антисептиками подъезды.

- У кого договора с клининговыми компаниями заключены, те уже обрабатывают антисептиками подъезды, - сообщает управление городского хозяйства. – Например, провели работы на улице Звёздной, 4, также в доме № 30 на улице Кибальчича.

Напомним, что 393 человека в Калужской области находятся в самоизоляции. Они вернулись из зарубежных поездок, но не имеют признаков ОРВИ. В больнице с признаками болезни остаются 35 пациентов. В Калуге два человека заболели коронавирусом.

Уважаемые читатели, а ваши подъезды обрабатывают антисептиками? Расскажите в комментариях!

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

eyJpdiI6InlLVlVXME1pVzhnckxkSkphSkVjN3c9PSIsInZhbHVlIjoiRUVrb3U5b0ZOSzAzMndWbEcyRVNqM1B2Q2RuaTRFMXVHWE0rbVp0UFNWYjFNT3JMWnlzVWlNaitHQ0RkWDJiOFZVNlVoYkpMZXNmbTVSenBGRVFMYXNpOXhRUVNkdlRybzZtNi9zbE5nc3p1VzNxZlFSdkthVk8wMmdLRlBaUkUwNHo5QkpCanMvbzd3cXd5ODZ2T1d1dVhKOGNKK0ZpdVMzYjNRYUl2T25TV1JtVzJRRXFJVmtFMUFXT1E1SlZZVFB5elVRdVNhRlV0SjJCMU8zV2hGWWhkSVUvSG1jNSs5d2pjOVlDR3FxOTRpZmw4cUVoZ2U0OThBRmdGSU5wbzhHbHdyRVlpQnR6RStiZlhwYWxDaUNTUDd2dXN6Q2JzNjBLMXFLS0R0aGVONEhzYU9QQjlEaVhJcTJ3Y29TUjYyMnR2VU1IMDgvSlVOeXEydHluK0JTRkJUTE91ME9yM3BnUFk1TFVZYTMrQXZlcjBQNFBaMEk2SVhhK1dZTHB1a05IczhJVllNYTdnKzZIQ0s1N3c3RVVJNFZlWHg2YUF4V2crYTducG9nTFpkTG45TGc3emI0VFJsR2R2dWw0NmczVjZReU5xTW9lRUlRa24yZ2lWcHdYN2dOQWEreFhWbkFJVVBueVNYWE9Mc05GbXFRdFhKcWhmRU5ac3B6YUNLdU9nME1VTE5pb1NBYzNHVCtwd1I4QW1aWkFrMngvOTBTL2l1bWw2RWgya2R2RTQ2SXMzU1JOeG14blZ4aE9hdGZWMVdzZ0kwZ2xZK3kybzRReG90bi9pOFd2bmpHSzMzMlVrMEpadUtLUDI0M3UxT0s0VURqSXFPSWphaDBQRzhkVmZvNkVta3V2NDFEUERkc2JYTk1Zcm5vSXVESzBFTytqNGF5OXQ2TVFRWFFXd2paUDRUMjVPUFVsczRDb21nVUoxQnZQTnJ1TEcxMUxnZms2aVpualFNa1JadFNLMWVVRjM0bWtoN294aTZjd3lKT21UNEtPTVpmYkJlWkxEIiwibWFjIjoiNGE3MzY2ODJlYjA2NzY2NDgxNDgzMTA4NWVhZTg0ZWU0NTFmN2IwNjNiODQwN2Y0ODIyYmMxMDFiMmI1YjRmZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Img3alpCbFJMSythMWZPOEJpQXJGUnc9PSIsInZhbHVlIjoiRnBsbnI1VWNONWRBaThDMDBZNGJyK0FMZEljVnhndUlwcWN3c05HY1FuRDlYaDNIbWhWaEs5OUhXTFQ5YVB3TG9vNmFmV2RaS2owYzVYdmovZGVka0RvQTMxYkE0UGdobkN1TUM4NXJSSzBUaDQwM2VXdkM2NEtuYkxURWJMeEZkRTNMdGZ5di9UU0Z0WVltSG50SWQvWEdjQ0FZUmVwQmRlUmdVM01Pb3FEVlFwM0tSc2Fkelh5NUhlZ1BsZzBHMFpMbUdLL3BpMHRGUEkwVXJHZC9NYTFIbUlCTnJlZjNpd3kxMDNqYWRPR3lVcEJud1Q1RUxOUlF1eHI4dXVGQW1uNlNTaXQybDYzZCs1QnA0SUVHai85cUFOQUhiNTNDUllNTG5yU21zQXd2S1hGQVpVMG1IVS9NaVdaRUNibEZnSXg2RzlnSzErTHZwY0tLVUJhdkZpcmtBclkvdDF3c3JwNzIrY2JkcUlSRFc1UzZ1QnZzOE1WUUliY1oxSFI4dXAyY1lQSnlwTHArdXZNa2JtaE12ZmR5SHlrV1ZDMUhJdU9MSjIwMVNybDdCZHJOazRMUzFiQXUxNGtWQjlVdHQ0c1huTHpVVittWlVjUGk5MXVNc29FRGFodXM0cllNTXlZVzFFZmg0dXZibnE3NGR2bG5JYkFDblJCOHZIY1dIQWdXK1hoenVrZ2tDZ3BGbHZnWGFtVFMxRjBhYWtOdGRENUNodVh3dGdCaDREY25ubSt3QU5HWTR6V1hoWmJseUFpVk5hMlRGVWFBTHh4dUduQkpLOERzd1dVdTU5VjlON01iUG1QVXJSL09PK08walFnNlZWZG91VmhCK3dkTE5VOGZGNTh2cXFhd1o4cy8ySC8xeGxKZy9zQ1RPLzJxUmVKbGQ0cDdIWXZ3UXdYd0RjYzIyU1dxWWtUK1Z6dThJempxVXFJS1ozZHl3MGZ3K1lRVWtBPT0iLCJtYWMiOiI5ZWU3MDk5ZTY3YzFmYmY5MjRlNjc5NzJlZjNkMGVhODIxZTNjYmIzNDI0NTQwYjc1YjZiZjhmY2RhNGViZTliIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
58 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 8 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtlRHhjODFSWE1qY1JXRUpLeFdNWnc9PSIsInZhbHVlIjoiVXJkczhHS0x5aWNXS2hVL0RaZ0ozQmFMdFYyelhsVmxWenlncHk4OWc1bXVGZHBFdnd1NFZzZkxROU82SHJHK3d1UVYwMVhHT0JlclFzQnpmRWlXQ1pSQlVJcnl5K2swWDF4YXpQSTJtQ1pCZEd5d3MvMm94SkFxNzAvOUpXazg3K1U0ajVtVXJ6NkJYa2FUMmkvdjV3d2VkaUFwYnVSOU5XL1E3aWRJUWwzQjV3SmwzbGxBdGovWEpJNjZUYU5OVU5yTXBaRnVRUlZXSmdOcHVZTHBIWkJVb1VQVHp0ZGQyWUVGalhkZ0ZrQkdKdnIrenA2MHUvRlNvaWMvU0lOQ3J3THpXM1ovb01sRDBKdzRGYjdrUVBHT0RvK2FHcVgvN2ZsWU5ta2dDdE9DOEtOTG5YYUFpRGhrdnhyZldsTm12dXo3Q2F0eEg2NW0vTlAzMHdjTjY0SzJETEpRQ3RkeXNWQUF5Z3BuU3lqNHliY0JNY0psaHRFUXdDb1pmNXNzUGxoVUIzc2JsSDFwNkFyN3RRQTgxb2xRelpQOUMyTjkwZ05va2dWbmU0MHNrOFFsd3NVcGtLK2syUFhpUUg3OVFJdW1mNDlmaXJhS2QwQTM3WUNNbjZmY1ErUzdmbzZmWW9NOGdWajhib0E9IiwibWFjIjoiNzhkMmY2Y2UzMGE1OGY2Y2E5NTJhNDMzM2MzMjlkNGQ5NjZiOGIwMGIyMDdkNzZjNGQ2NGM5MjIxNjljZTE1ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjQxQkhZanQwcWpsbGxnQS94UUMxVlE9PSIsInZhbHVlIjoiSkE4bC9PNk13NENkeU16U0pQMC9salptZTk3dWZLMTBna2ZMUnRvQnpYR2RxZVFDS3lybUNSajYwSlNldnlvdHIxR3VHZlVuK2dzUDBUWFNodUR5L2RiQjRzeXdWL1FoK0N4ek16OTd2MkVpVHVxZnFkV2NrdzFDZkV5aVlpMmE0eGVnR0FENmdLZDRKd3YvdUJVeDM1THRtbzVmTnMvNkQvcnN4S1c2QVdBRG9PVlJtQUlGMkNQUjBaTGFwSnk2NFJ0REJtN1BRdFEwbTBKV2p6N1hURmxxWDZFb2dqUDZycWExZVAzVi9oM1lnL1FyK2sreDZ4QnJLdkFUUnhPWnp2VDM1Q0dyS3JOQ2I2dG5qMFp0L0JBdEpMRXFSdHdVRGo5eEdybmRNSm91L2txcUlObElrekV2MG1ERGdXelV2WEJvNTB6STdPck8xMGRJRVh2aCt3YjU4TDBRZGJ1MWpzVTZEMUllVmNjelJWZjZsSVZaeE9sTGpwVGEyYnlwV1dYZ1FVejJpV3dXZFlwMTQ3eitaTmt0VW0wb1hVSkhxWDJKSEx0SjFSeUw5U1ZKckc1aHVCa1dTQnl4aTIzTWtKTkFxaWdCcldGZE9taUcwNWRrZUtZSVFISEF6ZlNXOWVDMitHSmxZUzQ9IiwibWFjIjoiZTNkMjVkNzI1YmI2NTllZDMyM2U0M2ZhYjhhMWM3YzE0YzI5NTQ2NTdkOGQ1YzRjYmE5MzcyMjY5ZjY0NDA3MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IndjaGJrLzBjNzJjZWxEbDZOaWZObEE9PSIsInZhbHVlIjoibm9OeWVTSjZOWnpvWGFoM254cnpFUVFRbmZLUzViRkRhVGNSQ2ZXaUpvOEVuUDRVVlE4aUg0ejFXMjcxTkxSWVJTZjZlbU5TS0Q0UTlWZFVZL1lvYW52Q2lRckVQRko5MEVFRVNmaDNxNUN1NXpoNUlMRHFJTEFWRTVQQjh3Qm1INzVKcjhMUXNDb0V2MVIwWndHUjlGMkhNa0ZBb1V4S1JsT2ZqL1A3eDdhUVV3NVJ1QWh0QXlXUTkveTN4TjhuRFVZMlF2TXRNL2FHaEFsTEtWcEQxMy8vM0hvT2YyMmRueEN3YUNzWHVkSHRqY29MVFdZWitMMUI5T3lmVlN1aW55ZVl4d2wyYjNabExaaXcxOHZtK1ZDTmNRUDllQndhWGFJWGZiWStGOFhhdEhJUU9hZlZZVVlTMzNEZ2pLY1JkUEVITm5VUTZ4OUY1S21NbFZ3YUZ4SXRlUkhHT1JwZngwQy90THR1aUQrTlU4MGpMa0NZcEM5bmxvMEgyWXdzNVhSR3ZCVTJCeFVlU3o1M1BhZlp0cjE3QlROM25NLzJDQ1lIa1hHa2FIT0Zremh1L0dhUFR1Q1RXb3JyN3ZhVFBjSWl6SkJRc0dZdXpQWTRkdXpWNytybk1xOXUreFZiVjRsL2YzTlIzK21ZWmxYclU4NVR2SFZsc3g3b05tZHI1eUFEUWNueTR2Q1pDQWdqZ2VMV013Smc0djU2dzA2NHRxbUVFTGhXUkt0cUFyVGVQVTZHeEw3QVVKaFJoYkdtYm9CeWhtaFlya0NTSXZad3BxOTVTSW1CTksvUytSS0RKbGJPODQwUVhUa3JzSU5QdWVxVWt5eGNCalZFOUpHMyIsIm1hYyI6ImYxMjhiYjMwODZlOWI5ODE3YWM2MmI0ZDU3OTQyYWQyMWI4NmQzOGJjZmVkYzJjOTUxYjMyNDVjYTU0Yzg4NmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjVBWDhjdkNwWHdQZnJQNG4rZ2hWTGc9PSIsInZhbHVlIjoiM3BWUEdmcm9TM1RObmwrUkN5RWdld2hqWTVVRkRKQWZSR1Y0bytoOHlyRDQrZjc3UkxjQy95ODIrUS9DL2JRdkNiV1ZGeUtxajFGL2t2UCtkNTEyODkxVG5PZWFYTlR0S2VpdmI2dmZZSXRkQy9TMHlpa1RBVDY3Ykk2WFJvcTdOemdXcHJkU3NMbkRUWUQzL3hkc2xqS0hDdUtscWViNnRpNGZKcWpJL1FtY05kSWxSTzlUTEs0dk9iV0xqWk8yb08rL0dlSjYyZ3N0ckxZSG40am9SKzlqRm5LTmh3WVFRRlNaOVphblFCNEQ0RUZJNVErVFZ6ZWJiSDBwRnM0TmhGSXJLdWtvSG5rQWVZcllBTjd5SG5MM2N1bjNiUjgxRjFsR1FVVTFyVW5CbjE4OWVwS0NtaThXL0p4d1lSZXR6Y29ZcmNmOHUxZEtHaEhPOG9lUDlwT0FZRGxOS1dmZzB1UWtKUlhnVSt3RXRRenZtMWkxRU41UTVSZzMxdVpsLzluK0kwOG5xWE0xeTM5alVVVi9zWHI5dWd6Yk4rSkNLREptV0NDQ0pFRytIMFdYdGJCUE1YY2V5L3hVOGJxZWFjakpCbkZBNzBaMFBESUMwRXIvSTh1eDVtaTJFRDB5Sk1mSUcvN2VMQUFrdndHMW5qcWNuY0xiMnNCa2NPZTFVMmZFUXJoTXAxdVlPU0V3MjhET0VvMWZveGhUclNkNklVRTNURE82Zkpudlh1MHp1SHdDTnJxYWJXU2dqYmxUejZ4aVVLWmc4ZGk1VXNpbHJyWGhrUkhwYnc2SUxZd3ptSURIWWRrU3RGVHI2UkFITFRTOXU5Y21mL1B1L215R1oxK2JVcFBCY0JpRHNVcnVWZmFxVnVFSHhjcXdHaHVpZ2NTK1RTWEt6ZDBYWUN2cHdUa3NQMXEwM0c3dk9BQi8iLCJtYWMiOiJkYmE5YWRiZWFiNTM3N2MxNTdiYWJiNTI4YjEzYTViMTliNGNlNzRmY2IwMzY5ZDQzZDM2ZWY2ZjFmNzU4ZGE2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJCUllhYW5PQnlKa1V2L3FVdzVLaEE9PSIsInZhbHVlIjoiM3hjOTk2TUpybXJBdTNsd1NuNG0wMy9Rb3Nid3VQbVZRdW96cEYxTXZQdUZEZFRlM3ZjOEJsUmFZVjVWRHJQNUVaVkJJK0M2N1ZxWjEvaVVmRDVaT25rM3JRMnhZZGw0czhTZUFpaDJCSjRIcWwrSzNPclJFdlJCQjM5NGlaMEdiMlBwTER3bDhqa1lpaXlsRnRER1Z2bjFwWVh6aVplTnQ2SGlubGlocUhPSW5UMXcyanJXbWdFckVlMTZoc25UVFdaNURWN3k3VExlN2JqaGY4R2N6VUpmb20xQlNmNUw2NlNvU25GemcrdzJNSFFFT1BWQ1dGSXorejkwZ1lObVNicDllLzVSM2MrdGFEU0NPa1FoRUxURThuYm1QdnB3WlU0REJMbTZYdnl1Yi9mSWRQUFM3NGlpUE9YTWJQUjF0bEdEQ2lIUTJ0OW40bzZwSXhyaitvVVJYM3ZRZ0wyNXljUk5WWDhlQlFLYUM5TjJ0Tlp1Z29wM013ekx1U0dqaHNkZUZrbWtnRDVKOUhMZGRzL3UvWnJUZ01rUnA1K0Z2K0tnL3p3RkFObEllWGtlUUlyZ2RmdnArbUdRMHFoMiIsIm1hYyI6IjZiMjE5ZDI0N2UxY2FiZWY0YzBkNTE2YmQ0YjZkN2EyMDhiMmRkN2FhZDM1MGJjMTQwZDc4OGU4ZDBlZTVmNWUiLCJ0YWciOiIifQ==