Первые ноябрьские дожди прогнозируют в Калужской области

Какой будет погода 1 ноября.
Дмитрий Ивьев
07:00 01.11.2020
1 4793
Фото из архива КП40.
Читайте KP40.RU:

Начало ноября обещает стать в Калуге и Калужской области дождливым.

В воскресенье, 1 ноября, синоптики прогнозируют осадки и +3..+5 градусов. Порывы ветра усилятся до +6 м/с.

Короткая рабочая неделя также начнется с дождливой погоды. В понедельник и вторник, 2-3 ноября, ожидается около +8 градусов.

Тем временем

Грузовик с пивом перевернулся в Калуге. Подробности.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjFRNFd0bjBnTjlYck9kcENvd25vb3c9PSIsInZhbHVlIjoiRjA4b2RWMXc5blpMd3p5UWZJNzRLa2RYYnRBZGRoZzdDbkk1UTZ2Y29QQmxjbjhSNEtWNGJ6bjQ3ZEs5bnA5KzQycmdCYmtwbnYzQkhYa1Q2ZXV0Y1FiRFFDNUc4Nk1BYjlPOUVuakFrTEFES0dPREs2enYzaURtbmt3bmV5V3hqTko3UWJud0o2eGtUbmJyZnV0K0c2dVg1WEhaVEFMcyt6V1BIelBnUnVURzVYTThQSnFqMFRlQWRqQWt6SVhzKytDSnhFQjNQVy9KODRZMHRxVDZwOENTWnZHREpMYStWbUlYdllrdDNGTjFWbzFLR2hqa0N0MnpLTE5mSGpBRnQzRXdVQjkxN1lUSGNQL0FJTVJDemFwVWdmQ2diMHNpMFJpZ3pvTXFoK1Q0bVZtU1FjaFdXZlh0L05hSExSSW9MZEtRNHBXRU1oZ2Y1aTlQTHZFdERVTDk0UWpsVGlRQ1FOdVN6M3V1ZGpBNXk4TkR4MHlsYWgyUWVkaCtSK1FtSHY2NWFMWldhdUpXUlQ0cS8rZjZaK2VFa2Zhbm55Q2lnL3B0Nnd2RGtRTTNPbk1uUi93QnBNbDJuZHBWaFljMmhuNytuTFV3a3JUU2xCZTlMRkhKTTJpRzltaWxieWV5ODJWTWgzR2xYMkcvSlkranNnU1QzZG9pWVJybjVpT2FnejJDb1F1QytVbm5KanNBa1NrM0RVWE9oTUdVWlQycElCaG9SNEtCRGg5QWQyRnBtVTZWMjduS2RERjhpdVAvQTBTMXVVZkF4bFdJRFhVUHVUZTdxSEZPUVRIMWZlUmNHMjA4akd0VGdrWVFBamdEdnJyck9GRUZpU1VHVUYxcDNlaGRDMDhQOXoxek1LWEZlU0p1emNWelZvUUJEUkNtRDcrSDZ4SVAxUklpc0lCR0VIVlNoQ3pLbXZnMk9INXVWejQ4cGpDUWxCSDRxc3Z6ejVScmtDbW5tOXdENldKU0lmbE4vMzJLUUpncEN6WWtXRUJUUGdWRkMybnJ3d1BIIiwibWFjIjoiNWZiNzMzMmVkNmVlMTAxNmIyYTJlZmZjM2RjOWNlNzFlOTM5ZmI5MGU3NWRlZjQ3NGIzYTRkYmYyYzE3YjFiNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IitEelN0em9mUFNMT2tDY24wV1NPN2c9PSIsInZhbHVlIjoiS0JIRHlzUjJrQlAyTW5sUENHWUY4ZXBwSFJOQ3JJanBLSTR2R1ZmRjZNSXFValE3eVlzeS9UbWJZYjlCV0NMMnI3Y09JTGRUZEdFVGRYRWQzVmM2ajcwQzJwa2pCWmhseS95d0pxckZJMFplWElTeVZsNHZPYzJ4MkxQZDcwMEZGdk9QT3pYL0hRejdYN1FrTGJCMmVMdDlvNlk2a2FGem9ocm80VkpOQ0RzZGxWN1VTQ2lzSWhCVDZJWG5HWlZuL04xZHU1REczaTRwOXRtWjlWQnpxdm8rTlVKQWp2Z3RXTzI0YjFLZFdrSGtGWWdjWU9qSHM0Zk9RTTZ5QWQ2YTAzMTZVYmVHNU5VTzNzUElwWjZIYTFmb1Ayb1Bwc0sxK2F2QVZ6bUZnaEMyNis5VlJkMzZnN3E2S2ZPbjFISHJFUVhzOUhHU2dpZlRnemJ2ZU1xeWEwQnpsekVvZjRIbDNhaFZ0ZTVQNHd5YUZLeEJndTlhd0x6a2UralE0aEVvVzBSM0NuUmJGL1d1ZHduT0pkTHRBTkJFSVFhOUdCWmZWVjV5Wkk4N3BHbU0zRWQ3RFRuajlsQkJHYVNpOWFsTWlXMFh5MzZRNWovMnU0S2swNndta0N3ZXIwUnNwaUowNE40L0ZrcURGWlNqM1JHNVgxcXhCKzZkUTI0UGI4WlovZGNuWnNjL3pBR1c0TzBtdG5sSk94SWF2TTQ3NmNITHo4U2dzWTlEd1JGR3h4QWpraDIwUFFIenBXRDlGUlZIQXFmY0U4dUdkZUxKYlZBRVJOTFJMM3ZnVnBmMkV1cERhejZyRXd6Z0hLdW9adklVUGRtaTNBS3FNNW1QSEdmbFNSMkZqRndDaUJVT0IxaG1hdy9mZEZGUzhvMTVEQjhoMStaM0V2MkVNRWlXQzZUK3lXS1Vrak0ySmxsR0svQ2hIUlUyQkVEaWU1SnV1TzVCaDNRaG9RPT0iLCJtYWMiOiI0YTdiM2M5MWM0NzE3YzZlMTI4NmQ0M2FjODg2NjhjMTc4NzgxNTkyYWI0NzhkOTNmNWNjOGNmZDQ4ZTM0MGVkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
20 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdQTU9Fa3IxWnB3ZnJQNEFkTlFVNEE9PSIsInZhbHVlIjoieXMzTHNoRVAwWnlDR2Y3TU1kZFhETm1MaFJ0di9tN1Yza2ovM0J3ZDI5aW5KRytNUjRnNk5qYkdnb2doeTBLMUtPTEpQYXJYS0Zta3ErcUJrZUpvUW96ZFphZkhabXF3UmxmVUx3eUZEaEJjTTgvRlpOV3FWT0RyaFV2Z0FHOFdQdHNKVmhMYzhZNHBMQVVWRVRpZmJOTE5EWm9XbzVzOWc0T21kSlNyZWFlRHM3azM5TmJTOUhSWVlEU3N5UjFId1RMcG5wWnhQUmovcTVJdk5RVHIxN2VWWmc1L1IwakluOTEyUEFtZjI3OXNoYlJYOGxGZkZOSWE2WVpRWlU5Sitvam40NUtjUHJaYWpGcGdidHBFZXp1L2xPYkhlRWFoSTdqK0Z1MVJRMjhsdjU1REFva3lqYXJsS3RGY3BKSUhkNmh3WC9nUk1sek5JUHFrWVZHaXUvem5ERzg4WVV3RzJPNVJpK0pCR2hHb3hGcm1jTitMaWp6cW5rckZCQ2J6bDFHbGpEaUhkWXlIMC9UOEtvOE05SmNmUkFwNzJoTFZsTVZCV3hqd3hhbk9WYmZjUUMraFZyRXc3NVRmOXBlaTAyMG02R1F0dktDOWIyUTQ1eUJvQ1l6RkFka3V4ZTlLQTVGREp2VmI3alE9IiwibWFjIjoiY2I3MWJlZjE5ODA0NzlmMTJjMjM1OWU1ZWZkMzk2NGIyNGY2Yzc1ZDgxZjE1Njc5NmU0NjQ4MTliMjZhOGVkNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkMrNkMzcnQ5dklQTXlHY0pUL1VQRXc9PSIsInZhbHVlIjoiQjhGMHVYV1FJUVorRkxDV2FiZmxLcUwxTkNrQUNPQ05lMWFhNUlkT2wrSVN1d3VjVWt2OEpSSjJyd01yMWdkREJ0NFNMbkgrZTJqQ3VPbWJjVXBmS2tlZVNuSlpVYktxRGxtS3YwMzRUYWhGRm16Q1lDRU9JSHRvRnRRQU1jTVp3MFRGeWpKQi8yUXh1bG96QzZWTkdacDF2bmlQdjlRV0p0Wk9PM0J5ZXJzem9nVDFVaE9icUlKKy9YZ2tHWDE5MmwydmdYNGx0SVB6Q0tXWUgxL25uWFZPYXNQOVpRTitvdzIxZjYvWVJnbC9xRjdzaTRESkxuaEpsTk45WStLK0tBWllhK0h2SHZzQWJoTXBudlRVaTVrQmZtQnBxcWNub2VxSVM1dHh2RTVNUStkZWJqSjBwVytpWExUM212dHJVRjJvdkw1YmI2a2s3YlorWUVpbk1IZ2cxSXZmb05uTm1FTHBDSDdpWHU1T2xROStEcHE2NzNEL0N4cTkxRlNKM2ExeVhCbDFic0d0YVVWSEhaL3ZENlkzWkY5NXVqdG1BY1BPamhzZ29sMGlhWHhudUxWZDI3eXN5VjBHenRkLytIdFNzNUFZY1Z5bUhUaDVXTllSM3c0NnB2d3EraHRxT1VLT1dtWHBzUFk9IiwibWFjIjoiZTg1ZjZhYmYxNWY3ZDUzNjM1ODM0OTY5N2QyNGMwZDgwYWIxOTdhODgyN2M4Mjk4YjE3NWE3ZDgzYjg3MDRkMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJCTE43RUVpRy9oOGxMRnBEWkJuVUE9PSIsInZhbHVlIjoiSHZKaWFjSzJzWkU1eUJXRHl3aW5hSUQxUUV1SFNoME5JUnRKSHVEV21NUWVLOEhNaThzdEpNYUl5bmpFSlNrcE0wbWdyZ0tCcE9rNUNZNkZNdUZmVVVTMFZhMXZDdEZPcjh0eVJpNkpWN0V2dTgvOVorSVNYcWdxQk4wZWxPejU2WlhQT1lnYzlEcW1mMy85STBRUjdZcnozL0lRVjQ2NlpDYUNqVkdabWtUSWhtVlVXVit4Si9NYW1Mc2JObHJySU1VR1J0NmlHUnJpT095cTExcUFHRzhCUXBDK2J1TGlJODVxVkoranJCSTBlKzlZaHZIT2c2YkFSODZLSzR4YXRmaUV2VmdVOEFrUXo3VzRycE1QN1d5bzJKZEFJcGZGNkh2cG1ZdHNNelZxRS85dFVVdFc0c3hpdGprVXZVZjlhRGt2M21tRS9TWFJCc3NPV2M0WGkrb1EveGY0cHUzTXZ2L0hwaDNrRWJ6N2NrSHVyaGxocm1SUE4yQnpUK0ZBNEdDcUZpMko4cXJTTU04bG9rUFJhZUtqTFJSQ2ZGc3h3WkxBRGNQU1prd09Zbk1Xa1hFM0xoSkxPcy9iMDBlRGg0dkMrMWcwczJJMU5ZMGNEWWlyRTI2bFNaQlB1dWpkWVZkdjdvOWM3VEFhbEZsMG5lcUNwM0NSM3FZKytvQXBlSE5KZUJKWUhKQ2pHMkNyY05FcE5TVnpOdlIxY3grT3ZHQ2RiSUhhQW93RkorVHJ2VDk5bmZ4L1IwQzNvZ1BMZ043cjg0aGhvUVhMMlR5bWtQVVJCVXJXVk8xbHVhZE5VVE9xTzgxeW5mTklCa2QyN0Y3MURKVlgwS2dZNzRHcSIsIm1hYyI6IjhhYTYxYTczZmEwZDU5OTA3YzBkMDAxOTQ3OTE4YmQ0NWQ5ZWQ3ZmExMGY0ZDNhZTQ3OTQ3ZWEyNGEzOGI1OTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InJacEhKVVY0UnZKdnpJNHROWGxmaVE9PSIsInZhbHVlIjoib24wbGhVOWJ1R2RlSVFjWXRQM1pmNndkWGNHbHljK0tGSGNaWkluN1JzeXdZYmFGNHhYZkNSWUp4OTJ6NjhnV3ZwaWROemJmQU82cnZMM0tHYUVhcmFybjBoSHU3Rjc5ZEthdEtyWG4xS3JNMUhjSmhQd29jWUhlS3MwR3NBUEtCekhZdi93MWJiWXpURHV3MnFmRHdLVlVGVk1ib0U4STBRWlE2ZGlCRXhxM0ZRTkkyMVpSWjlVWjZDV0VzRFB4OVU3Q3FDdUxCeitzekJzb3E3aDNmMEpsVDYzbk0vM094SmZjdmdQbXZUM3NZaUVGYmc5cnJyQzhZNGNaZkVTbWwyek9VR0Q1M2FvVk9Vc21hb0Y0MTVVYlN2d29Pbk40NE11UHhvNWFKUUhrSXRjM1NiK21Ob0JLOXYyazlxTEpLU3RXbWlzSnhXQWhHbnFpVjNWRVJLbU8vQzVlU0I1N1hmdjFpY1laNktrRk9CcmJLRzZpVVpsUE1kdHZpTVg4cXBvbDlGQzR4ZUlVTk5CU3BLV2hDelNwRFM1d0M0OW9BYUVOcXQvaC9aSjhKbmZzSEhkcllJN09OQjk1STdXYnFaTjF0ZVJDUGdXVis0SXExTG9rWENSbW1qaGNNMTVDOXZoZlJkNXNEWHgrbHYvOXZWV3dHME5qY1RxMXprREtSaHhoT2ZKeGZkdEFCdVEwaXpPYmVIek9qd2ozSWtpblJVaEc2dDdVZXVWbFZjSFVURVU5ZngzdDJ6NkJ2K3pYVk9jOElnQ3pQUktyQWVGZTRmSk1PK1U5alZudjZGMkdEaWMzekFpMEtlSlNYRGR4cncvTkZuWW1Qcm9VQXZqUEpkOUVaR0JrNlV4bFd3VFRyU1d6UTFpd1dHc1A2b0w0QVdPQUZaSklYRVJJMkhwSWQ1YzRBUXRaMGxTbzRuUFYiLCJtYWMiOiIwOWQyZDU0MjcyZDU4OTEzZjE5MDRiZTVhNjg1YmM1MzVmNTU5M2QwZDJlNzQxOWMwYTFkOTUxMTZjZDI0MDI4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlJWaWJFbFlMZ29Gam8vMyt1Zll5WHc9PSIsInZhbHVlIjoiUDA2Nm1YVWFZUHl6SUFGTXY4aTFJeUpydmszVkpJOTBmWnA5M0pCdVhHRitrclNORzNlaHJLZWRUQVhMb2hEV1lWM0xmT0JCMWljaEl1K25YalZIYUc5RENGOGplMXBUYXd2Lyt1ZXluTTFmTTYwRGk5VVZFWGZJdTBnVVdMMGg3ZGdObmZ6cjl0eDB6VmxlTm03WlBFaG1pRFdRVFV4ZEt3RlZsSUxrZm5XQlZMdGwxaHhlT1o1Q0RWMnUwamNXditLbVlta3Vwcm5FODJnY1N3bm8zRGZsaGxVZEFGaEJpeUVIZCtCM0JMTVVlZk05WWh3UVAyMnJQTjZyYTVWTUhBbGozZ0hkRTB4L0ptZmdLcXJ0MHVwSGI3dFBVb1hpRm11TDYrQ29LemREYnQwSmtaT1VRY0I5elR4RTNTcmZqaGdXd0duSGFuc3pjRTJmMkVUQ2I2RzdQd0RUWWZ6ZTNmeVY5dXhhMHBVd2NNUExybDRtbUh0bFFiRk9yOUZmTUF2UlI5WXBSUnhobnRMYWtSd1hjSk53QmNXbk9leE0zellmOVlTTm95SmJaYktyQnZLcnFVZkw0NG80WkNBdyIsIm1hYyI6IjllZGI5NTM1MGY3YzgxNThhMzMxNDhkYTNjOGZlMDM5MjQ5MjgxOTJlMjVkZjYyODM2NGUxZDNkZjZkMGVlMmUiLCJ0YWciOiIifQ==