Зима в Калуге стала самой тёплой за всю историю

А февраль занял третье место в рейтинге.
Дмитрий Ивьев
09:03 03.03.2020
0 3455
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Читайте KP40.RU:

Зима 2019/20 стала в Калуге самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. А вот февраль несколько не дотянул до рекордных показателей.

Средняя температура февраля 2020 года в Калужской области составила минус 0,9 градуса. Теплее было только в 1990 (минус 0,3) и 1989 (-0,8). Такие данные зафиксировала метеостанция в Сухиничах.

Подробнее о небывалой погоде читайте в блоге Дмитрия Пантелеева на нашем сайте.

На этой неделе, напомним, синоптики обещают в Калуге +14 градусов.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjU2M0JpL2RzSysxSE5OQnlMSC9NMUE9PSIsInZhbHVlIjoiY0d1Vm1KRDIwUStpSnpIczB1SEJZS0dyelcxdHhiNHY3UkRZV2duTVR3bUFUL3BLN1ZzQm12cXBQN1gvcW83d1BGeTJaODFHVTd3TVpzVitYeWVIejRSU2lKaXo3MFZvM0loN1ZBbGI1SnBZN250SWJVREw5b0RrSXBvOU1SRzhlM1lXUndBMGZKVXBGdWdDUU9OYUxzeVVILzR2cHpxVGZsQUVQMUtSaWhRRjZreE9yRDN4YUdzWEtrb3pqOXgxbVlZK04yKzQzNWNXcUFBVXBhM1pOSGJzblk3Zm0xa1F1a0ozYU8vaEpJZEIzT2c3VEVrMXk4VzBYeU9lS3laaWxrZTZkdzA0bjJDMDdMV09IYjRkRXhjandwbEJVVE1XNFhTZlhtaURGU3pubmxvTXYzakJtVW9YangySVp0K2RhV01JWVBGRFNXTmFUYmRjbklSZGg4R3FIdHhtNXlEWWE0NzA0U3cxRzQwaWxLTTl0NWNUcXlJbnBTR0hVbE5tL1J2bEt1Q1Q5MG1ndFhkdmZPdVF2VlQ3TGI3ZkdTMlhwa3lNbzZlVTJYN0VKWUlZanJaZXZITjJGcUZ0VjZyQ1UrYWozeWlOdjBPQ1RrV1NNU0E5bkd1SW5YNGkvcUN4NWQ4VmZUaERFQjc0WG5CTncyeWdZZmVBdG9mTmkxQXNPWmhtTVBleGJWVHdqbFpXclY1RHVKSXFGSU1CMkg4TXhQL3oycWR3Q01vc1UzTmxTWXQ1T1B3SFdkbGVmNmx2cTJsa0lGeEJHKzRLNGZOUGJxTy92TWNKd2VUT3U0T0lxTHFTTTVvRXk1OXRkK2U1MVc2SXRvbEpUSHl6NW5RaTQ1Z2VlRnl4NGdNTEN0eGVEc1k3UWR2OHd3UE9KZkUxL0NrdTVRNnp3NTlKZTduY3lCelVCb1pjcG9hZjBwV08yM0I1NlNHRWtHK1VNWHJWZE5hdVpEdGJ4WDVSbTZVNlk3UnVhRy9BNG9VcGs1d0tzemo2a3ZLRndVOVhSczlsIiwibWFjIjoiYTA0MmM4NzE5YTRhMWRhYTZhYTBmYzE3MzFkMDgxYmMyOGQ3N2VmYzkyNTAxYTM1OTk1NDNlMDFmYjkxNmIyMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkphczlQTTV4WFZXZnNua3VnVjZ0M2c9PSIsInZhbHVlIjoiYTBUUURGT0J3bENjeTByVnBreXUxVnk0MTdSUlV1aFRTRHEwYTgvOWdmditTaVRDTFdnZzV4UEMrTklVVDNlcURFbDRhQ2puMVdkaTlLVTlMMSttYURYY09rVHBDRG1rRGt5b3Z2VnFZNFdERUFYd1I0K2lpclBaQkU3bUJUenVCUjF1SDBBcXFiL0paOFVkWVRtUU9MenRtMG5paU8zWWZ2MDNwbks4cWFQZVdKbnBUbmt0OXF6K0ZQcGMwQjlvNm1oVk5hL1ZWK3JnQkRpV0pTc0xUaHg3Tjc3cERtbjFGenlPOHNPcHl4ekNrYms4RW8zTUtqYkdRQWlQZ01oYlI4UkVjakQvS1VSMTZlalJ2RThpM1NRWXhsd1RZeDUvY1JtV2NBSU40Z3VzcHZSY1pXd2dkNEx3cUdhYXRyMUlHdkR0ZFRHcGhMVjVTL0VSQldOZkpOVkZ2YlNYYVkvdUV3NkY4M1dLR1IrNlh5ZUJTbnY3VEw4MmljTktmVjMyeWlCNWRZa2luQ2ZFRllwVGlyRW1UUXFxV1hlckhOSkozRnpNVGEveVdkODhld3FZbjdIZk9oZVZ6alRwSUdkZWF0c2RrT2RHSEtsb0sybm1aM2FUNFloanRNcy9iaG1DT21ma3JaQWNjRG5CSTdzL01BWXM4c2R3MjF2MGdVNzc4ZVhXSmhiZ3p6dkNQMVpwRVJuM1EzUUwrbk55cE1LdFNFQXFFRlhNOGIxRUNqRWZ6WjZuZmhNUHRCdCtqK3NDNDFPekxUREdNbEdtUmZxaWhmQ1JHL0VuT1VGS0ZXdlQ4eUN1N0hMSElrV2MxUlVUK1NsN0wrelBQd3c2ZXduTHFPaE40anptdjh6MjJtaEFPamJyNnZHU1lrYUF1VUUvL3Z1NjN5cFU2TTRoREMzZDRxc3YxSWp2RDdvay8yK1ppSmtEMmNRRURoOGM2RXQ5L0t5OGJnPT0iLCJtYWMiOiJhZjQxMDM5MjE4MDQ1NGVjMWMxNWRmZTBlNmU1NTZlZTc1YTllNmVkODVlN2VhMTBjMGY4MzgyOThhYWQ4ODc0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
13 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1WOGtwNHIvNEU1MFlXelZJcjBUc2c9PSIsInZhbHVlIjoieGs0M0ZMUWtHaEg4NEZhRzJBMWhjcjlTaHdpWVNzcWhOa0hNNzBwSGFaVnFHWnRCaDFoNmowYjZ2T0tmOE56bnhIRm5zbTB1U21YdVNibElHZ2FWYkRITDRmY3czUmxKN1pFaGl1T3ozR2dsSEFGM0VDYnhIVldvWmJhcmd1Z2prbnFxYk5pMWRuMnNDTkVQTUxQSzNYTzB2Zk1IUDd0djlUV0psUFc5RDk1Z0Z6YTU2b0o0QXMrNHdTUWhPaUNGMkdFVE4reXlaLzZnZ0NNajV0T05kVExkZHkwbjhwOVE1M255QTVoL0ZZQklFbWRldTZSSXVTeDZBc3R3RnV1LzJjd1RrSEt6SlhCc0hoajUrSExmbWJPTG5QUU5FdHg1UUlnWitGVXI2OFNmYk5QcDdDUk8vQ3Y1Z0tCbzJ3QzQrU0J2STdseEIyWWtFRjRLcmJubGJ3T3RGUjFvU0I5T2xmbHpkVzkyQXgrbnJhUDNEcDRvOGt5MVdFcGVaNWVQN1NGN2FCbW5Rb2VlOUdpdEhGSVdsbThHdWZYNkd6d09qMW51L3ZWbVFBckdVV0U3Z0lQMkZDQnM2YU1BV2cvQTlVMFc2eGtmOTA2clRqQllEZnBPd0Y5WVAzVGdScFJLYkhpTFBldGFNVVk9IiwibWFjIjoiYmM0ZmI5YjZhNWI5Y2RlOWM4MzgxNzVmYTBlYzU4NTgzNjhmMDRjNjEyOTU4MjYzMjBhMGMzNzVhOGE3ZGI3NiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImhmNm04Tk1SeGcrSjVYTEJsNTl1MkE9PSIsInZhbHVlIjoibSszcnRBUFRnQks2ZjhsakdvSkMwTlRFV25LZDlaUzhuUFcyTFFZWXpKTXpubmhGdS9WSHdaa293c2FqYmg2dVhOeEFXMlZFQnJLK3BNNzdTSW5PVU1WdDAraWhkRzdzd1cwUW1SMWx1WDIxWHZ3VWNGa09TZFR2akxjRy9VTUgyTU1aREcwTzNMejVjZXpTbnVxdk5YYkh2TmpDR0l0SFRYVm9TY2JsSkEvQVEzWUdhUFRLUzh0T1c1d1lKQ1FLbjJWZHlBM1ZwejZyMGpCY1lyNmxPL3dvQTJRcVR6SEtaYXlJSGVIVldJT2xlbE5vOHZTdUUybzJhUDlRTkRYV0puK1c0QkxGbVJyL1J0R2xndVU3cFdFTnhhaGZzVGdIWThmRFNRc2FhSTk4TGs1YnZzMmxaaG9mVFdsVnlEMDN0Y1d3NDAzZElId2xjYWdiTi9QZmI2RXdod1JIZXB1Z3pCUXFkaWVPVHZRd2IxZ0p3Zi9sWHQ1SnQyb1pjZ080dmg3NnYremVYbVpSZkIxU1ZBaFNBelNOaWRMb1dIbCtJcEcxd1FRUytBWTU4bGdtdllNcnFYSVdHUU5wQXRQanVtWDhUZnBCTDJVZ3F5TEtLUzd4VGhWck80cGxPcUNSUktEdklucjJtODg9IiwibWFjIjoiMDM5YTc5MDE5NTM0MDc1MGI2ZDg2ZTUwNTczMDUzZDBkYWMwZTAwMTEwNDU3NzE3NzY2MzE0ZDc1MTI1MjNiOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InZtRUFVakJlWjVNaU5GbG9iYlYzT3c9PSIsInZhbHVlIjoiMkt0b29IRno1Z1VnT1dmNER1SjByMGh5ZUtxQ3FycEM4NlNCK0pvWnl4eEFaTFU5OTBZSFRNRmQ5di9HY3FPYUUydnpoSVBUQnpZYWlLZ3NWS3BqR09NNFArVnNRc3J3YXBCY2pnM2IwOTVLbUh0MWQxeXpXdXlLTkRNZnE4Z1ZUVVk3WmRINDVKSlEwVU8zV3gxcktWTkxTVTlyWVRxMnU0ZE9JcG9tUENpSXdHek5ESWdSOGJzUXBIVk5NaEFqZXBFOTNnNG1SYlVKcTRTWE84aHlucGhPSDhlNFpHcldhS0NLSlBKc3F4dGRWeDZ5M2pWaXJHRFRPRGxiQkdBdEpHUmtURTdjRUtJNzgyNFN4Y2hSbUR1eGNsalo3dWhpN1hZV3lvOE5Ha0F5M3M1VkViTmxNYS9pVXJvNjdoOFlxTzhtVXlPZTNteGNCcmNFdHZLRCswMXlxK1B2NTdwYW5YcTA3Njh6bUJUekNSUlk1N1h2N3d2bC9naWw3OFNCTGtjbnJkUis1ai9ONEJxTkNqaW81Wmk5VmJKdGgxMmI2eVQ1NEw2b2t0V0NFd1psZlZRZlJjeXdpbWtidC9PdWhIVjMrQnZSSnJPSkptK2FldDZZQm9INFFJd3VjaUFzbHQ4NlRPMlJMbCtPWXlPWGxwMlFUMGJFeVJxYzArTmZUeTFXZnB2T2xaMVBFdDdKRjlacHRzVEI2ODU3d1JoRUY4aHBzL0hsakFpVlRManF4cndqa1hPSGZqNkwwMnQ3UWtsOUlwSDE3Y0ZUeFBodXRjVlNiMWRPeTBIK09LbmFoTm9GNjBOQjdJM05QdW96UG81MEYrRlJ3UjBKdW9HciIsIm1hYyI6IjM4YTc5NWQ5YTMyN2QyM2ZjODE3YjdkYWY1ZjVhMGI0NTkxZWJjYWQ3OTljYzBkNTYxMzQ4M2JlZjVmNzUyN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Ik4rWjk4Y1VCL3VEa0Rod0MxNC83cHc9PSIsInZhbHVlIjoicVVwTFJQV1Y4NU5QSWhQejJPZzRUZzhDcGVZVlVobEo3SmduZlU2UGNYU3M2SktBU1VyVW96aFBFOEQrTk94Qm5ZS0d2V1E3YUFMeTcyeTEyVll1VjluN0FlOXdCckszcDBrNEVYalRGaW4vSUR2Yy9OSC9EakUxNmdMbExHanlGWEhiTVEzRzdJM3MxaXdWUkpOSENhTW8rb2tqRzVPV3lKUVFHNFc4a1c2QU80NzNHVFlSRUw5N3p5WUxDbFlkZWVNamdXRzlCZ1hMMVB1TzRoUE1meFQ5Q3k3TUUrSkVlUFZQazQ2YWhVRWwzNktqQkdpU09pT3d3ajcyRGFUUE03NkgzdGN2aFU1WlN2SUpYa05jMlNhbEUwdVorNHpHc1RWNjBHWjBXQWphSGJ3VjgyT3VwbEQwWmVwVjlHaEtMdnpFcUw1V3hNQzYxT1UvOEdQdzJyVUQ0U3B1cjAyV1VTVnY0NWZjeVdFdVJUeGVTYmtzYlEvL3ROYnVNSlBpc1JXSm1GOUpMWjFHVkU2TWhmdTZKQ0pzZ1g0b2dPbForckNFTURTa2x2aitmSFJlQmxkZE90UzRIZTkveHJBS0MxQjJNTm8rVVZIcStoN1lheGF4Z1ZwTWk2am1MM01ZcEpvMVNaV0dSSXNRZVU1dm9MQXdCWVBwZGVXcW8ybVJxMnNGSVRHTHNGU0I1YnliMHBEdWJpaEc5N2JQSm9SRnFSKzFFbkZ6eC9hamtmTW1iR05IR0wzT2Irc3R1VzZhN3dQckVPV3dsR3lVdURhSVlYanVFajZkb0dvMkVTSVVuU0t0blpKRXlrTHFBajFvOTYyM2k5RUhnV09tY1BVT1R5ZXB3Z1MzVkpOUGxZYzBHc0lnUEFxWWRqTHZHYzVrK3VLL1ZzblRrRldFYVVmdEFhZk05YUI2UThGU0xPRnEiLCJtYWMiOiJjNmNkMjBmMzMyNGM1ZDdiZDMzNzBiZWE2MzYwOTFjMDA4MGM1ODkyYTBiMzdhYTc2NGFhYjc2MDY4NGVkODI1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlhuUnQ4RW9wcmt1a05zMlRYRG5mRGc9PSIsInZhbHVlIjoiTmIvcTBTMHV4cDhiZzJBbVVTeXBKQnJlMjRmalgyM2lRYXRFdFdFUTBhckQyNWxha2RXc1RvTXZFQUlBaUVKV0gwaVMxTHRZQlptZlJLM3dPOWJ6ZEd4WmlkTlZuVlE3UXRldVFxL0RWOEdXRDRzbElmdVZrKzlDbzBqT0tGVEo5cnBxbG42Q3JSeUZmR2lpcUNrc3Q0T0l4NytwNGQ3dDY5aWVCdjRuV0JxSERuQUlvcmI5cXZ0QkhoZXVkdEV5QTdGVmpRU08xdW1SVjZkcW5hRkd5TVAwVUxDVVZTMTU5T3Z0N2gvVVozaUZjaFFTbHQvVVN5aVl3VzNiSFYvakttQURHd0JGUDNJUTVHQU1EMUY0MEE5V0ZzWERGUDNvVE9rcEZ2RzJ3NmVVWVBJNHM2VHE5ZW94a201ZzgvL0lyQ2ZTVExKK2prdlAzT0dOVmtsdzZNWm83cmhVRjZ5VFViYWFnWFJtODdZYmtaL1VsWWwrOGVzbjQrT0FqdlBUaHVmT0JIR0NQWEVCZFFBZzBXbXZBY0lzQnpXejh1RUoweTVjcmVvVk1ZWG5KOGpnd0JSc3FpckwvM3ZlZFo0TSIsIm1hYyI6ImFiMTA3YmIyZmZkODAwY2I3MmJkMDkyZTI0MWVkMTY3MzY4NTQ0ZGRiZmNmZmNlMjUyNjNhODE5ODkwNGNlMzUiLCJ0YWciOiIifQ==