Спасенного в Людиново лебедя перевезли в Калугу

Им будет заниматься центр реабилитации диких животных «Феникс».
Дмитрий Ивьев
10:54 10.12.2020
3 3739
Читайте KP40.RU:

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Калужской области сняли видео с лебедем.

Как мы уже рассказывали, в Людиново сотрудники МЧС спасли на замерзшем озере лебедя. В среду, 9 декабря, охотовед Калугаоблохоты по Куйбышевскому району Владимир Полещук доставил птицу в центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калугу. У лебедя-шипуна серьезно повреждено крыло, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Выхаживать птицу будет руководитель «Феникса» Вероника Матюшина.


eyJpdiI6IitjYlQxa1VteC9VSDVjRlRsMUZaaHc9PSIsInZhbHVlIjoidGxCd2VUSEpVbytuYmh1cFF5MGNVSXdBZmtWRmUrR25JTzYvRC9NS1ZScmY3QjYwRXRUL3FkWEVkTjdheVptajhxNGx3VzV6WFVYRWhRVWlUZnhld0xHaUlrRENDMHdWdGZHUmNsZFhoNFZScjFyRWwvSElsK0ZYdFNGai9tY1BvSDk4YWZOVnlCazVqcHZHYWtmZkN3ZndqbGdPQXNTZWE1S2JCK3F6VlQ2dVQ4UU5tVHZydDJGM3g3N3NhNVJWNHNBM0tSUG1JV3VQYk1wNk1PUlRrbk1oSTdRMWhjamZtNkpmdnptY1JxeXgrWmU4MkVJMmplZEMrZmNPV0RlNVVIcWg5V0tLSFlkL1FnYTZEK3pnOVJTYytlZW0yb3BmSWUzVFVQVDVVMm94b3NaVzlQWGw2d3BxZWhoYndQbkRoV1VwRjRvR2ZPeklQeTRwVGJYQ2Z0Y3ZudzhiQ2dmKytCbDNNR2xpdllOazVvRnlhTThkQ1ZNeXdraTFtTWFUSStHb1NCQnNZNnE0YVRXOUg3UHd6YmdxeFI4SzFvMW56blBCUVdjaml5Mlpvb21aWnJadmhsVzA3WXl5OVkvSHpJNGIrMG9PN2JYeUdTUkw2Z0RvT1UyZHI2dkx3RVFmcys3T3czQURxbVdvQnhjQW5FcWJNbVIwb2w3QzgvMDVVRTJWQTBjVUxxUUdWaEdCVEpQTnMzcVRLRnQxZXZlTEVQUFNoenhEQkJDcHZhSVpjcU9KUDhYZHFoWnNUZWFjUFdYRlc2ZmNEYjY4c24xTitKdUJVdnpvTzhTWFlob04zN2RCdFIzN2I0UXhKSURnbHFmNzlsNUxjL2lhdFVITzhhQTRudFNwMmVsQWkxTUNQSHV2eTF2MlN4UTlUWTRZdzAwUGpBb1lpSXhwWXRDSFRsSVNLbDBqaWR0aUt3Rzg4T3ErWWsvL1FGUE5OaGNrVVZBWlNiMzRXa2lQc3h0R1ZLUktJcGRGUHJTenlrdUdUc0lhYTZRclRTSWlEZVdRIiwibWFjIjoiZjE3ZWExN2FjYWNiMTIwZWI2ZWJlNWI5MjFkOTgzODA2YzMwN2UyZDU0MzI4OWI4YWNlZmRhZGU4ODQ5MGE1YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InZwdEg1TUszOXhpYVRPODh5cFllUHc9PSIsInZhbHVlIjoielpmalo5bjREZzJjN0pQUGQ3cUJwL0JnQkhWd3ltT1I1SVpMYTAxcmRqb3R6UFFkVHFCRkZpUGUwN09uY1hNMWJyNDNtNkJJTHpQdjZxYy9VeGVDMVArQnppMjkyOVNTaktmbFhTQUdsWEdxbmtBOWc5SythdU4vV25OWm1tUDAyTG14NHExR3dkazVWaXQ1bytobTZkaXZIekJNeDNOWTEvTitVd3JudnpCTXprSGZ6RTRORnNHOUZTTW4rR0g1MDBJUEc0Wm5rZzNJWXNrajNDMjhXZXUyRCtPM3VoZVA2V2I2c2kwMjZhWGVyYllIQmRVck1FSklqL3V5ZkJxQytiUHhQMnNTa2gzanh4KzFmeCtCVDE1eVBBbS9ZeEpZNmxwT3ROU0hVdGNDeGg4d2YzSWpEUWZCZ3hrQUJ0SVoyM1dhNzd4NVlVRWxPTktyeUJZTHhVUXRHcG0xSUdjZ1B4NzlJS1NJeW5TSHMra3lQYVZLOU1LU2ZHQjQ5ZS82OVI1UEV1dVdiTWVDY2dCdnhzYTUyRVhEYjJON2Z1ZEhHQ0dQamxyT0p5czNoeUFOM0dqcDVWNHlSQ0JvR0RXU015RkQwV1NEZTAwUWFYcXNyVTJMVnVvMHQrS0RhRnAxUm5GL0RTMGJHaytVcUVkNTBZMEdHdE9ueTNUNlZic1VGdEgxb003K1VYQVBBKytEY1JmQy9EN1Y5bWYrSU14WUk5RFMwZlJHMUE4MkYveEdjamVQNUpUL3dsWXhpeTcvSmtOV1p3dUZvY1hZM3FrVlJZTmRBTGRKSytwVGpqOE5TajZrbmZUUVlJVVNacHh0ZzhHa3hUTlhuN2FCWWNYM1VPRHZHWXNCWGZhMExuemZodHpqWit4Q084M0UwUWNGNUF5cHJlTFRxWjJvZ2ZWd0hFZ3o0eGFGY0FmYkdtVkM4RCsrVlE5NExURFUwQXYzWDZHUjl3PT0iLCJtYWMiOiJiZjhhNGRiYTk3NzYxMjVlOWUzZDllYTYyZTUxMWRiMzkwMTc3MjUzNzQ5MjcwY2FjNjMxNDRlNzVlZmUxZDJkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
68 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpkeTVnNTRnTzQyallZWk1tTUp2THc9PSIsInZhbHVlIjoiMHZtYzFyR0pGM1U1RUtTblh5UUt1RlFEeHFTOTBXQUFMMXF4aHNDUXZrQndWWHNReFZJRnpmUUovaXpReE9WOVl1dWJlWUVpQktmRnAzRWg1WnRKUDZnWDRwUTk3TUhhRkQ4SVJSdVF1NEx1N3h5QVU4cVpCbjFpRW5LNXlRRVJodjZ5MlhxeVVGaEdQUFF0QTRDVFhSY1o1UWxZVjVneGowZmtLcmRxRmZJYUlVRkR4Uy9HUVJNUDRYcm5xM0ZyYjhJV09CbU5kS3FZekw4MVM5WVJLUUdNZWFPWXNpSUZLTHNwajZJZlZiODhDeUlyREQ1VU03dUhoampvSGVkZzhCS2dLQVVYUzNWVlB0Q3R3NFRYM2l4cC81eVRUZC9PelAvaUErME43QVdrNHE2Z0RpSUFRRkY2aWNmYTdOKzVGUkpyZFdQekR5UEdTQUZNQ0ttdVVvRzNPMXZSZFJVa0puZlFhWDNycGFtQ1p1Z3Y3K1pmc3E2dWJpRTlsT1JaUUs4aVlGakxlT01vaTZsRUt0d0p2ZEh2VzVkWTdwUmFmSHZ0dDd3ZHlrdnQxWENSTHZrSTBCeSt5SmxUNENCWUw0d0lycXRVaURNTi9TQWNYZHVrTEc4SWpRWkd3S29lbUJPa2QyTmhTQjQ9IiwibWFjIjoiNmNkMDYyMzVlNDI4ZmU2ZTcyY2QxYjViNzkwMTIzZjVkMWYwNGYxMWU5ODUxNTljNzQyY2ZkMmIxMGNiOGY1MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjJGL1hpd0E0VE5UQnNXKzAvVHJMN2c9PSIsInZhbHVlIjoiTW45TXBRWEkyemV2MUVrOHUxbWZqY3dYNEhRUGdzdW9GQnF6WlF0aUhPUGpWR0YwMXhqdjVHVWVyVnd4SW03ODJJbGs3RUhxMW1EcU9WZzhoZmh0c1FETlc2SUhmSUViallURVFhTUV5Q2RBVHJ3aW9MTG4xZ2RYa3dTelRudHFQUjZUZWRwV3ZxN29WRmxpcnBMcS9oYmdTWFUyc0l0SFRMU0M5NVk3RC8rUUVLVGw3dmpxVisyNVZESit3L3c3ZFJSMjdMa3BPdExJTlhTWTQ4MWxjUnFlL1BaMmJVby9LelR6ai93N000NmxrK3ZiNFJPdmhpQmVMRy9FajBIWU0wUyt3WTFudGlUVDR1eStHVXRRMnlyaFVUM3A3a0x6Q0VLU1I4WjVBT1ZKeVpjcFk5ZnQ0Vnh2R3djem9MSndqUDd4eVF5blIydHlMMlNwaHZtWFNpTG5SRDI3c3F3YkVLRjZrdXd5R1JtaHZiTkxHTTB4dWVMRnphRjFkSmxnUDBPSjFpNlUvVEVOVmpWY3lrRFNMV0VHSzlaQ2JyUE94ZVRKMmcvbllhRXo0SUZsdU5kNFB4cHM3a2ZGN1cyTGdOUkZWaGlLYUFESWxUWWpRUXBZdUEzV0R5TloxV1haME45eWxVRHd5MGc9IiwibWFjIjoiYjFkMDI0ZmUzYjBjZDczMWVmOGEyNmMyODdiOGY3MjBlZTFjOWQ5NDhlOWU2ZGFjNzdiYmE5YzRlZmVjNTkzNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ilp2Wlh0NjFmS2VwSUMvZU5FbFRiL3c9PSIsInZhbHVlIjoiNzJ1d2NhN2JHQ1h0QmFFd0VobUhIdkVlaE0yRDEvQXhrNlZ5K1JpVGZWazhLK2ZKc3JOVW1NNlVCZjJuWlVoT3lhVWZ1UmEzRDh1NEN1dXFEczQrbUQ2UlROK0ZXeHVnU2xvVnFoMStSRnRpYnhOK2hXejFKS0VYS01pajBLTG5Zdk1QdSt2bFkrK0dRVjc3eDJDZmI2bnprWFB5bGh3UERyNm8xL3loS1VranIzYVhrMDFXbU0ySkRvdCtObzdSWFExdDJHMTdIbXVzVHRKaFIwbU5ZQ1hXVWs1U0dRcWNuRnRkRUR4QWZtU3JDVWx4QjBhanVGaVMyaUlWT2d6OHBhT1B0K3paYTdjYXF5QVJhUWxHR0dTM3pDa1RRby9HR2U2UlhvR1AyZndFZElBRUtSY3ZZZFNxSk9DOEtiQ3hnVmo2bFl0dmRQejJTVS9hM1RLUm5nOTB1Mzd1VkVvUThMSWFvcGlBZjFzeDhZSHZmQnJiSEFMMnF5djdBQ09SeG9OT2g1QytRZ3FjNlJRbXZQbllxTkJEdFMyZXMxbmNqR3hERmN2bkhVMDFLMDRVM0xTOFoyc2V0SVptYnN6NHA2VFRyN2lrTkhwNVpEWjE5RmlyWWdBT2J1MjJYSHp0bXVlbUdYQjBxNytxMVJKZE4zWnh1d21FeFNOcTNjSmtRTDcvSGVJWWhVd0dWbGFqUk00QnBNUm5FazRYelAxazNxQUJjRlpQZTZjRitOVFpjeGIwVnVodE5RT3UwR0NUY2JScnRrNldsN2MyNFFEZUg1eXR5WXplTnVVY0xvZ1duUUxqSTA1Rk1zREJ0RFBLL0Y1MmNyWEhTS1F4QTBPaiIsIm1hYyI6IjczNTdjMDA5OTEyNTQxZmVmOTE1NTMxMzY3Y2FmZWM4YWUxN2IzZDM0ZGQ3YWNjY2IzYTI2YzY3NzkyMjAxMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImlrVi9GN0VkVW9qNmVXaFBBbkZvbmc9PSIsInZhbHVlIjoiUGxpWW5XemJ0OERBbGtTdUx1VWRkbWlCcE5aVndVUDkzZS81dXBGL2RDa1NjMWpjNU10c3pGV2IyOWdRd2FqTkdjVmtseVpnaU9wMGR2aFJPUms3eTJJSzZLbDlZdWNUcWhCQ0ZUMFRLUHYzNENkUE9uRnRVdFdRNGk4SzRoZ1ZIWG5SQTV3Y01PUHF5YitEbThOMURtZUxJK1RxRVZqOXhFM3c5N0NqTGwrSzhySjg4L3FvQzdZdTR3WldRTzZUZlZ6YldCZzBGQTBUY3l6UGN6b1hIeVBFUzNhOWVRRUU0UG5FTEQwY0FpNmI0MmViaDU3QmlNYllVL0d3Ynp2M0s5c0M2b3Z5aFdnTDkrcDlSbVp0YWhHT01hbllxUFZrcnFsa2hjVjJPR1Z3RzBac2Qvd3REcUhYalRqL29UN2hqTlptYXM3RGhDd2JtSEJLbGUvaXo4akFpYTdIRmUvRUJKclJlbHF0MldWOWR6eTlTaEI4bVBVZDMwNzA2eDUraDdvRCtlZTlNZWd5SXNQZHg3S1JjUXhBYlcvQmI2c2kyRnV5RGI5UFJjUjhUMkdvdXBDbFNlYVcvajBDWEZiK0ZmWi9Hbng0bjh3QUxRRVZMN1FDeFBDYk5BeDdmalV6bVZLSE9PTW50TXQ2WVErRDB2WldUeW51elNQYUdLR2pBZWc3dnFDL2tpUmxXRXhPTVhnMGUzMGdXSnVxYXJNNXlEK2FZNXQrbHVYTzhMOEc2WFlibGtuM2FxeWExQkNFZDVreHlabWh2S0RoMG9FQWsrWEZMdFJpYWgwdXRGYWFjTElFdEpZbnhTbHR0OVM1MFN0aWFueUxZQmxOMzdNdkltQ3ZNTjdSY1hvbUdad3IxQ1BEdVdyanVxT1NtaDc1eFFvQnBsSDAwTWUxZWc0bm5VOEZyV0RxZWsyZFY2MUciLCJtYWMiOiI0MzdiZWIwZmI1MTBjNGQ0MzM4ZDNmYTVjNTg2YWNhMzVlYWI4Y2U0MGRkOGUzZGM5MzFkNTEyMTA1ZTQ4MWZhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkZoR0xuM3hRc0VNdityYVIyNTk2d3c9PSIsInZhbHVlIjoiUVFES3Q4K0tOVUVTL1E3cmZ2S1plS3FCZXozTkZleDQxSWFrVElUMmF6cm55VUlIM3pWRlJqOVhBRmhBeVhQZVlRMThPb1ZIWU1FZFBET1hJTWpuWjdjZFFWeFBjakozOEZvdkxwS0l2VC9jKzVVRURyYk1wZEhrdStYemYzY0tMb1dIaW9PL25RSEFDcTRXWitWbGdXZHgwSnZPbVA3b1h5TUFBUS8rVEd2WDhaMnlTNG8raGZjcTlnb3VrVDlaZ3dQa3k4WmFxWHoxNUE2dGdrMStVSFhsQ0I2K2xvL2dtMHp6SGR3SVVZYkQzVjNDbFI4ZVJwTzV6NVZtM0oyQjhiLzlkUTlGYkFldjVra0U0ZGl4WWZsVlZHdTZnMktJQkZPVjlSWVNCYzh1TTg4b0dTc1h4b1AxV3pwYk5ZUVRsaU15S21Oc3Q0aERaUFBiNk1PSGRzZldGdktxY0RXUXFXd0ExU2RPZnZrTEdlL05QbVJLUVUzcFhGSjh2TVN1LzE0NFJyQVRRVzhRVHFSVW91Yk5HNFJXUWRrbXpRRzlvNHZoWXhJajRuZnFSNGVHRkFTNVVoR0ZsOGxNazFNcCIsIm1hYyI6IjZiNjEwZjQ0OTQwNGY4ODQzOWE2NTM5YTkzMjM2ZGUyZTQ4M2E3Y2E3NWE3MTc2Yzc2MDdkODQxNDkzZjYwNmMiLCJ0YWciOiIifQ==