К полудню в Калужской области проголосовали 27% избирателей

В Калуге явка составила 18%.
Екатерина Зеленова
14:50 13.09.2020
0 2675
Фото Александр Фалалеев
Читайте KP40.RU:

В третий день выборов, 13 сентября, активность избирателей на участках увеличилась. К полудню на выборы пришли 27% жителей области.

Облизбирком назвал самые активные районы по количеству проголосовавших.

Больше всего жителей свои голоса отдали в Мосальском (57, 62%), Хвастовичском (57,14%), Жиздринском (5,15%), Медынском (55, 70%) и Барятинском (53, 99%) районах.

В Обнинске к этому времени проголосовали 15, 66% избирателей. В Калуге явка составила  18%.


Новости по тегу
eyJpdiI6IngwQ3hOck9qeURjRGZVcVhHQ1phUGc9PSIsInZhbHVlIjoib09wNjIwNHd5OEZadWRRQlBZUUVJSmhEK0FaRm9uRXRBTFdWTjgrbVpld3JkUnZGdTRxY0NuUUFCeWpjRXMydnROWExHUVhNRmYrK1ljeUptdDNHdlJlcktMU1NvZ0pyTHA3M0FpWG5SSDdYSi9aNGtWSUJjS0xFUkg0dEVUZlpqakpqcDlzNldvRnQ5OGRxWkthb2dLV2Zpd0EzSDZTSFZUMTk1VUk0TkVIUG1rVVNUYmpyWmJRZGR6L1BzUVBFTzVKdHloTGVGRDBMbmFOa3RxZkVJUnNJSDZJdkRyTWJGUURsSzJqN2pmbWFwLzlCdFVMKytNSWJQU1J0c2g0YkpMczFBbUN6L2FqTWlWWDZFZjJ5bXU1Ylhyd1JLWjBmRXlKZjI0a2xPT2Fkd1BJQ3FoS0xIbW1SUTVxanBBMDc3RkV1ZUhqYWxST0FkZElFSDlKZGREcjRUN2FmTEVoQ2dKTWtTWW9OcFBqSldWSEtDN25CZVUyTzJ1aTVSMjdWQVF2c1M5Y1ZQWGdhdGNaakdRdEdhNy9JM0VDS3Vsbkp4Q29TZDRtZGJuUWNBMzVjR2hPQWk1dnNvenlyRWE2NWtGd25NRTZINllVOVVyQUVlUG1zQkFubGxPWHViMzNXZFVOUTZRUmhJejROWVpockJMNmxIWEllOGZtWGJoZ3lNV3BDb1VRZUtlcWN1S1ZJaWgzUlNiclBiK3EzSHZQNFZadHBvcG5haTY1L01acElCemhndWNaSy9qdVdpUWExRWkrblVBekg1Mi9Jd2NMMTlPTTgyRzZwV0hReEhKcWhWanYwRE9jb2pYRFlkZEorRGtEWWVzanF6UUg3KzYvYTFCVzRwdSt6bXNQN0JUdE05d2pZMmp1clZ3RUdTT0F1NEMydzk2c3YzZ3FxZ2hza3ZLZW9neWxHWHVqdVlIQ01RVXlObmk2aWRnb3FVNFRXYTJvd3RPcnUwSHlIcHdwYi9wZlFlWTduOWp3SXkzcHBNLzFtbHhTbkVKejRXVXhDIiwibWFjIjoiNTc3ZDk3NzhkNjFhMzNlNzY1NDEyMjk0ODAxMTE4ZGE4ZmMyMGU1YjE0YTA5ZGUyNzlkY2Q1ZWU1ZjcyODFiYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IldwRzhTWldiR1VRck1obGgwVmlpd0E9PSIsInZhbHVlIjoiSFRNQ0kyNHVyUm9CM25pajB3TFdOVkNTUUJsSkZsbE10eGJFd3hVNTJCaG52NkFzekpSSW9iZW1WYkxGM012Mk1hZTBmV3cxU2tncUViL0lHaW12TE9vTjNmL2JDTWxZTW9rYUxEd09NRTJKNlYrSFlSU3N2NlJtTkpiT3hHTWRESDE1VG9LbFRPLy81bjhMekE5dDhYdGI3NUFmM1kvYnZVc1lhaHBYcENMaUdaNkJRajBnb3M4Ri8vM1c1MUZEb29HYXdDRnlnWFdBaG5INkdMbUxVWlgvOXFZL1V6OHI2TW5UVit1akdnZ1ZMWXBzQkx5bmRlajgzMkNZd2ZpWjc4YUFHOXhWRk9iRkY4cHBPTWdpMkJDUStNMklOSnoyd2Q3OFpta0JpckZheVZCUnllNFJ6ZHg1bDR1YmZtck9FZFhRWW5nQmNHS3ZoZFVRZmRqYzBITjFiTThFTGQ5a09IcDAvK0I0R0ZyWk56NloyRXF6TEZlN0U1L3hpV3U1S0I5SldsTmp4cG5TRU5NY0p4U3JZTFpWMC9BV0Zwc2hybm9sT1JucGdFNlgwTDNYZDJPeVpwSmE3OTNXVXdyVFUxWDQvSEMwOFRTNXBmUzRBeFhHYkpVQVVFTGxxZzIxbTVQVDVQVDhDVzlsclRmOUp0eExLRXl5Njh6TEFQNTA2a3hnY0l5ZGI3ZW8ySTUyZVFIcmhTcCswSXZEdnpPZStXdHU3djg4T1c5a1NSbUpIYW9lZU43Zk1KbUtRNjBrSVU5Qk5DSlNML2lueHVkVXhrOElNVDFRc0FKTDhhTXBEWDRoMS9qcGJxbHE0SzJtSzhQLzNNZU9ZYUtVWkhJN0wzWFV2b2Q3Q29XYVVsY21TdkNESEFNdW9zd2RaSndzL0ZaT2FNaXpVdGR1RnRkUEVPVlY1QUVybVlzTThnVWlOelRCZGkwblRVS2NKWER4eWJJREJ3PT0iLCJtYWMiOiJlMjA0Y2RkYjQxZmNiMTlmNGU4MjNkOTY4NGM1ZmIyMWI2YzkzZjMwMTM2MGMzMzA0ZTI5YmY3MmJhZjYwOWFjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
19 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpkUjJmSVcyNml4WnZqaFdxeWtXMWc9PSIsInZhbHVlIjoiUlFUcWVGaWRRWjBpaGdUVyt2dGlkZHpFU1Jwd3hoOTVMNlNVT3pZcFRDckhuVVdBeEQvMVJOUncyNE1qY2ozYkN6bTJjcGVJZmlpWmxkTWRTQjVmTEFaZlFjdi82MmQ3N1NFcUFTL01RaHNncGJIcmx1TlFuZS9FNHFuRXBaeE8xRkJKQ2hCVUFrQlBaTTRWTW80QmxYRUswalZxOXF0eHJITlJuMHE3R1pIdXlKOHd4dVdPVlkvNFZRRmRML3VtaUZFSkF4TDhLejFyQm5hVTNDQm5NZ1JIVElDeU1nWEl4djcvdGZlVjRGbXN5UGRGYTNTWnplQlVaZ2ZHbkVhdHh1NkJEaGlnSVhpMHlZOUoxc3lYalE3cGVHOWZydTFRVGNORU1BV2dpSVRMallLd1c0QUlFcloxRHFTM1pCSmJmMW5kNWhUcnZhb3h3Nnk1ZmRnTFY3eFNDaEtvZWc1VDMrNkZnOFpSUC9nVHRPNHE4TjgxbitSUzV4a1JuQnZwUldLZGkvU3pOaDgrcDFMbklZMWpmMWNVS2ZscVpSU2hVaFNmcThIOXdFdkwrb01Oa21mMW1aUlI4aDdBMWZ5Vjc1ZklrYXFyeTRUZUxXRHc0WGVJaGxwNE1vbFZ0UjVDaGl4N1BUYTJHeVE9IiwibWFjIjoiZTg1NGYwN2I0ZDEzMDA0YjMyYzZmOTAzNzNlOTk3MjM0ODBjMTYwNjM0YTFlM2IzZTVkZDAxOTYwNDllNWIwZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IklLb2xDcW1ncDhtQUtpa1Q3QTFLRUE9PSIsInZhbHVlIjoiUzVZbEZaR1U4V2tkMTlMa1d5ODExajNGN0xqQXQ4QVdvaFJidEtMdk56eTN6R3NKanBRQWdtcHV0WjIvbU5FUStVanVYYTZoeVRxQitEekIrWFp0VHJjcTdsZmdOcVkxWnZWVzRBVVBWU1cvWVpXcjAzNjZZTzlNYVZFTXdMUUgvQklLZFhJMXhaVEgxLzVnTFRxV1FjSzdkenZKbzBjWGg5ZTFtNDBuR1h3dUV3K2tBelRMbTNBbU5ocnZnNHRESGhzSy90NFZ5RkszbHByc1hsU3I0blhINHcweXE3dzU2ekN3Tlc5SVA1YkY4M1QyNHkzNGVSeHExRDlGR2IwZkFYQmd6SDJRT3dIRkt1bVBVMXFwaUwvWE9pM2x3SzJOUWt2M2RnR2d2Ukl2cnorSXJKKzVBeGNadDBTUmYvKzY2Zm8vbkV3RS95bktvb3FGMFRTMnNrekVEUHZiN2xpVi9DSHA1ZGtaRFhYU0REZjdEZVloRWx2VmxZQkxzR3VPSjgyU1NvYWQxRnFHcjNlZlV4RTU5S2FpNk5neWl6SHNaOXIrNnBVYkxJRnY2dWVSbDJKTUV3TUlpWTcvRXBpdElrYUNNbHUrUW5vMnJ6WWkxVGlYN1FCTTFqN3ZEZWwyeVFyRGNYclJUbE09IiwibWFjIjoiN2IyMWVjNDk1ODMyYzc1YTIwYzFiYWVlOWMyZjRmODc3ZjM5YmYzYzdlYzFmODhmZTVjMTU4N2RkNDM4ODk3NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IldVcGZjR3dKdUpjSUM0a2F4aitseGc9PSIsInZhbHVlIjoiTytCdmNMTzFyTmhoUnFmRmtrUlFHLzNHWE1URnJuQkc1MWYrRmpHa2UwVG5QR1hCZGJ4bHRzaHRjR3h4SDlObXFrK3pEK1pMdERTSFR5RjlNVlFQVW40YmhUNjh2NnRqa2FkcXVpOGxrc2x6MWIrd2pWTnVOeEZ3MnpFc2RXVktuaUp0T3c0T1BpeVhtUDlOV1dkOGZrL1NtSms0VFpSbnVPdSt6RFNZTi9tWXh6UzliRmhObklUOXJQU09TOUpIZTNDS2xoUHdHNGVHS3QvMUd5YWZYQlhwN0FGSVpyc243WE12TTRtL1BMYll4b0NWK0tJU3VoclVsd2dTcHlUNUxvM0YxZXV3aDdyenFtNFhxc2NTQzhaR2oxZFR4dW9tT0JYOG8vSVZjbWRJSjl3TGQ0ekxvcXJwcXJ5WGZkcWpaYzUxR3FUQ0RTWHVSajRhb1pwdzVwc25haDdOUWtkcmZDK0xQQS84V2Q5eW14SjcyVTBMdWJHRUZxNk8wUlFoaUI5TDhZamFJbmx5Si91RVprQTR3QW5VajhEaWd1cURudGhzcTBuQUV1UmIxclZFUnZUaStDaFJnOGZqYkQxQzY1azZUdmpTeXBPMFFQbTVrc0s0TUk1ejdQMmdkVWF5LzNXRWxyQ1pZZUgvSnE4OVZFRXBUZXpKYTRHR1BJSDVWa2pjQ3NoYXYrU0wwSjlrQzlFcWkrSWpEQkU4TUVFK2g0UzBxdzdyVXU3aGl0Y1BPWEcvT2o1NnZDNmhkR0V6TVdJd25GcWpvZXc5MSsxdm9rcnlITXd0alNZaXNXK1VwS0dobkZTSk9Rckw2bmV4NDUzRW9ocVB0cnRWYWx6WCIsIm1hYyI6IjBmOWE3NjkyYzI1YWZiOWNkMTdmZDY5ZDBlYjRkMmQ0ZmU5OWM5NzE3MmFjNGNjZWM1OGY1NWE0ZDU0NzU0NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6InA4SUJSaC84OXRwK0p2dzlPa0l2T1E9PSIsInZhbHVlIjoiNVRYQlRQN2JqMzgzZStCanBjK0FyT0RNZjVEWVVLOGkxbXJJTWd0UEc2UHBWTm11ek9sL2VxMDBDei81dCs2V0FHY3JlYkMxUG1Yd09QaDZ2aWxva0lnL1RkSlhFZStZWDJ4dEQvSmNlNldPLzlqRDNNRGYxVlpMc2RLNmMrd2pDNTN6M1NyRmdYY1JTaEU5elhidDJJNXlTSVRlWGdoVUVick8zd3EvVkU4blFZcjA4NDNVQ2pYVlZuNlU2SkNkZUV4Z2lyYlpMUFBBTms1c2xnSTNER2xzclM4cUZ4MG02a2ExdEdKaERmRDNSZUNjNTI2R1R0Um1XbmtMU0UvMGdUT01YdGFaU0tSMEFPY1htOFdFclVKTWQ3ellSUXYxMTBSVEI1YmNtUjkxLzd1MmxNQkJRa0pDL3J2Z1l3bEUrK1RIY1lHUzRwZkVkd1loK0NlL2ZkZnV5NzNxT2JacVhlVXZjOU1VQVNCVGh2ekRyR2lNZG5aUEZoWHBObzIxZk96MitsM1ZhcmZpZEQ1RWVnRFVya2pxdjZTbitYZHp6c2lpRVpVd0JnQkR2M0VDUFJSdzF3anRSUFZlV0dmcGM3YVlyU214ZVlEcm1FQmpIc0RtZ2xWV0hjS084TlJ3bzBMQ3U4Y2VCMDZkQjN6em5ONEtObjlISTRsazlQeEFpc1hPcXloSGR0c204Z0FwZ1I5ekJPb1R3SWRlVGFhVWpIVmRpTXpoVzBXSE5HTEFkbDh4SGNLcnFBTFNYWTFCa0xXQVA1MVhhOXZpSHp3VU93YnhlT2EwemJmWXorV3paY1VyOGd2NS8rUkJOZDVlbHZWVS85S3d3TGJ0V0kzUU93UTc3WWUzQjl6OHdKWkV6c3A4azRMSDZRRjVadHdEV3lkNVN4SGtPcXVaWTFqNnFaTFVDbThBMEE5clRDdXciLCJtYWMiOiI1YzhjYmM5Mjk3MGI1MjFkNzM2OWM4OTA4YzU4ZDQ2YWMwODYxYTUxOTFkNDk4YzNhOGVlZDQ1ZTdlNDIyZTJiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InU1TnFSMzZUc01GQkd3WnBkOU9qc3c9PSIsInZhbHVlIjoiSTJtUXZaT0crUld6d3FENlhDbHN1ZGVRMlk2UTFxVDZpUk5jUlFzbldNSXN4UFhkc2tSZWJmTllFZjM4T1g1cXJaWEtNSEpEZmRwTkdOR1NWcWFRZUlHdk9ocnVPOFRmZDRiaDRqSHVpdFJZS1ZmWmlpZWJYdVJ0ayt2WEFCSDNxMDgzT1UzaVhJUHVCQUFtSWVCNEZGL2ZzcXM1N2ZGM2w3WHJ1MytlK05USnZqRW9jTGRjblJMZ3lab0xzMWZRSXhxakJBNGJDMmtjZVV3bkNaakFjWFR2UTFjWkJ2UVVoc0NNdW42TzZ6ejZhM0tYeksvV1lrNW5aMDczV2c2MnBDMUxPNnduOVNmbWhZOXFHem1RckZtdjlLZFJPZGNaRGJRVTlQakZKNUtDNzZaZ3E0VjQzRFZvVjExKzM1REcvMjdVTksxRXMyTGk5U3JOMUZ6MHFqZUNaWUM4VWRqWmJ0SzZqM0pGTTBaQitlOG12Q2ZRTFBoL0Y0dUNLbE5hRVNxbUhIN3BVbjdVZEJNRG5tVFcvUUNpZERrL2dNUDBEQWgraWczdGg5VDVtdFh5TklzdFQwNk1hS2xxaWdZQyIsIm1hYyI6ImYwMmM2MjMxZjhjOTcyZDYwYmNiYjA0MjY0NzJkNzc3OTRhOTgwZDkxOTk4ZjBhNGE5YTNjNDFlOTczNTA0ODAiLCJ0YWciOiIifQ==