В Калужской области провели дезинфекцию знаменитого монастыря

На место выезжало три группы.
Дмитрий Ивьев
15:33 07.05.2020
9 7477
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию монастыря Оптина пустынь под Калугой. Фото опубликовали на сайте министерства 7 мая. На место выезжали три группы по четыре человека.

- Специальную обработку провели как внутри всех помещений монастыря, так и на прилегающей территории, - рассказали в ГУ МЧС по Калужской области. - Всего было продезинфицировано более 1200 квадратных метров территории: святые врата и пункт охраны, туалет общественный, дом паломника №5, экономский корпус, входы и крыльцо у храмов – 5 храмов (9 крылец) и крыльцо братской трапезной, нижний зал братской трапезной, свечной цех, келарский кабинет, баня, прачечная, гараж и дежурные машины.

Работы по специальной обработке сотрудники МЧС проводят в связи с обращениями, поступающими от руководителей различных объектов региона, отмечают в министерстве.


Новости по тегу
eyJpdiI6IjZhQ1hHVzZBREdIZmtFN3p1V0tWdkE9PSIsInZhbHVlIjoiOTZ6N1JtTWl3TEFuOC9Gd1dsUXJrbkRyTlVXc28vdnl2Z000Qmx0cCsrRzFVd3ZGdGNkRStOQk5oVmt2anM2VVJIYkxwZnFSSERaRHlicSszS01Ycmt0UjRDR1VqQnNoVEl5ZFp0YUxCSGpibXorb09CL1F0aSs0Uis3K2Z6d1Y2dlByRTR2SXNhZVc1a2ZWUnlFQVhFRUFOUzN6WFZwQ21HbVg0V0JSdGozNGFvVlUwOFptMWxJeXp6VEtTRm9aUTFhK015aDhnaWlSemxsdlFReG5qN0JWR1lGczhrZXhIZC9hTlhQS05wd29VeHNaZGR3RVRwY3MrQUlYblRBblNCNDNlMU5zVlNISHdXb0REbHpZTjZMNi9EWXNMNFVMUGl1ZldXNm1FSk1ZS3BRaHZqSWpTQms3d001Q2tFSWVXMTlpWU9xc1ZYaGpDbnlsWUdrTVR0V0NKOGJhTWk0RFhjT2RCdFlMc0ZmZVhXOWJkdUFDVlNnU3dxZ244L0dCd1FYQzZvN1JjbEZsSjJzb3Y5ZmcrenBkNytCVGhxaWoxeklQbFEwT295UzdLK3g3MFIrZHlGZFp4bndPQ1JnU3RuR2JRWFRseWRqYU9WTVI0RWsrWkNFYm9mQTg4aDJHYXFZZWJ2WVpjNkFSYk5GdXRrdDNHMVQ4MnlYSEJsNVUwQ05CNmd3TkJmUlFnbXFxMmREeE5mdXBLcXF1VVRoaVpqZXJpQ2x5RTUwRDJyOHE2SHFSM1VWaW5TVGFsSFdBTkR0TjRENHdsdHVwYmZoNlpGSzFPQVI1aXhkVHRPNjNkT1hTRlBNdlJESks0eDc0c0tIdnJ1anQ5Q0tuRnd2OG9YaENzTnMxKzlMZFI4VGhJd0VkUWpDVk1mZzhTSlFNekI3Ni9SM21jVnlQb1NJSnNaVU5INGo0N1FJOEw1LzhWSUYzdmk4RTRaSmtHdVhsbXBVWVJhZXdURGxVKzQyQjY1RlVLYnNKUzRFcE9oNCtjNGRBUUJuMG5YVFVFUUFyIiwibWFjIjoiODg2MjZlYzExZjZlZTFjODNiZmU4OWI1MDEzNGZmNDhiYWM1M2E3N2Q2Yzk3MGZkNTQxMjdmZjU3ZTk4NjU4YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImR4VXFjZWdYZjNvVmI2T0JqZnp4Y0E9PSIsInZhbHVlIjoidGtSbkE5cGozdXZhQ3VhbUJ4UlhPWDNPenlnMmhOZGtXOEFhcGlJL0NqaTdpVWNnaXBGZzlwYmcvdFRMbnFoNUlrUDhyNFRSeFhBS1JsYlpZWHFnKzM2NWtZZ2ExQ3NSK2JYZVVwVklKcmJQQW5FU3JEZ0YxSGo3M2Q5ZVhPVGUxYVFsYXNSdExBZVVPTWtHeUlZdmxxQVYvK05CMS9tWmFKQ0dnS2Y1MlRRVkx4engyYndtTXlrc3pJZnlESjNPUnhMNWpmV2pvdmc1dndiOXZHOEszczFXWk1nemZlK1JFMzhWZkhoakN6VXRSTDRTYnpkbmtHOWw1R3RIOFVmeFZjbWVRRmdMc3A4N0R6TEljUHJ2WDJWSzdGOTk2TTFvUGJSeFB3NnJoYy9kVU53eE9rRXhhSDZIQzY4R1dvcjA4VlJmZS8wSjJBV3gzNEw0UXF5aldWV1ArMForMUNJRCtSUnErU1Q1Sk9LQ2xGMWVEZWV1VTgzYmZ0dVU2R0VyeVQ3NWpQMjJ5QmJqcG4vd3hUYnA0Q2ZxaWxxTDMzN0svZ1hydlpNRHdUbjJkMXQyeFY4YklDVE5DR01ZUzVrM01Mc0l0aXFuTll6azF4NHF5YlNiMEpXM1J3Q3Y1TERza2YycHhUWEtoSmhxL1J2TmgyK1ZKNzZFTUVjTmZnUktvS1ZobklTNnE5Nlo1YkU4aUovSUVLYStuNngzekFCQnF5QXUzZFlKbk9FSWRBMFdTbGZVNUYwUlpaMWJaNHk2VXZUTmF5cjk2REJraTduSVZQRVRlUUUwZGtDQWcxU1VJdGVQbUZUN2hFUWwrKzVFaFFyK2ZTWG9YQmtZdVQ2WnNtUTJtRW8yK3BFRDUvRzF5YzczYjhDRVBlN2dxc3FZSGVFSmJnYkNhT2ppVzR0M3ZaMURINjFKR09UdU9hNG5tQWVYZHR5alNLOUtMQVZYRzd3OFdnPT0iLCJtYWMiOiI3N2IzNjBmZTNmODkyNjk5MTRmOGJjMGQwMTQ3ZjJlYjAxZTRkNzYzMzkwMTgyN2YxNDZhZjA4NmY4MDU2YTRiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
59 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 9 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InkwelRFaXIyQ2E0bHRSTzlPbVZEeXc9PSIsInZhbHVlIjoiM3ZKcCt1TXNDR3ZocVp2RDBmdXRZN1RhMUh5WHF3Sk5ZTUFKaEt3YUFUSVlXTUoycVA4eGQzWC9MczNXMk1xWTVwSm5TVmdUOW1hd3B1cmVyTlNYZURuWmRCR3hjdjl2N0phem9JVEo3QWhyUWt4WlRlT2k3SDE0aTNwL01VMGttVk9lTDRCSHYyWmRyMklXREdBQjFXTWlkMi83b2dKUG5Fdm9IS21iZ3NkcXNMK2hXaEsrZnprb21IZnlWakVvNDA4eVZpbmY3YnNCYzZGeHRkRzZNend4SVoyQ3lnSkVlUjB4N2YyUW5JNUZjTDZ4TkMrT1JYQ2I5VjBJNlNBZEhCeG5vSVdQTHFtTmZaWDJ2OVZCM3pJdjhLYWNzNkNvRFdYb1R3YjN0bnJ4Q3FtQXA4TDZKQmlxbEJRTnpIYm9rTmR0Z0NodjNpQ0JHdVBhWVRyTTUzWkZTVVViYUtJR0pZSEVaRlBEeFJjblEzRTREMkhSTks3bnlST04zMC9sRitSQmU4aEJnQXhnRXo0V2dENzc2RzNsZ3N1TWtYOHl6aC9vMHRpMWpNSTRvWXhqNXZ2bXZTOWlNUDZMRDUwdjdxT1FjRUpjT0xFUE1vaVNLcU9OdmFLWFRHSE1WWElvT3IzZ0Vsb0poVEE9IiwibWFjIjoiYzViYWZmYjQ3MjZmOThkOTYwYzkwMmIyZTdhMmQwYzUzNjg4MjNkYmNlZTk4MWQyODA2OGY2MzNjZWMyZmMyMCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ilc5b0h3bUlocGtiQnlVQWRhYWFFaXc9PSIsInZhbHVlIjoiQUZCZTlHTUNpVlNXK1JrWFAzd3lEQzRROFYxcEtaRjc5c01CblREc3hWdGRyTkxIZ2kxWG9qL1V1VWxUSFB5YTM5M0d1Um1MK1IyOWcxY1FXMTNNVWVMQ1FUZExrVUtaRHZDb01HTGFCZ1d4RmFKUzJNdVlaL3RjTEdRbUl2aTlrc0tVdUttYU1DTEdLTGJSa2NDK2hwZEZaaUgrYytyaWhBZUg1akR2MkNPc2xUNklHVlZoUjZTbFFpRmZ3SU85WUJhdUxCenQvMXgyQSt1NjZ4aEUzZTQ2TXdjQ1VxVk42WitlR1ZzUFBoWU8waEl5aW1iUWdLL0w4Y1k0K0lDM21TRWM2TTcrQXdZTi9JQWp4WFAxTmlVUHBsQnY4YXNUcGdINFlaVnNXOWJHcndFVmxTeHp4OTh3aW8zSk5GQzhvU0kyVDJ6ZmpjaVhKOTlUTnFzMGxzN2lsNjNaSkR2bCtiQ0srNHNROGdaZUJjaFlMYnlnWkoxb0RwM3NFQ3MrcjZqQmVMbExHSzdhMDErVExRUGhrZ3hpZWpiVWQrU3ZiQisvNHAwUHZmYzRwNTBvYVpvRitiWlFETG5pVmlqK2s4MXlOQzFTRlBlcXlSYnpuUmx3WWZGQ1VLbFNZMXVVcTVxbkg0SW1RZ2c9IiwibWFjIjoiMzk5ZTU1NDY1NTVhZmVlZDEwZWE3NTYyNDY4MzMyZWRjNTA3Y2IzOGVhOGY1NmVkZjBiOTRkODMxMzk3YTUyMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlpBM1dVaXpIMmRyKzAxRGxBUHNnSUE9PSIsInZhbHVlIjoiSU42dVJ4dU13ZXRJSDB6Y0lPQUtpZUY1OWp3bnJXSHVxVll2OVlwR0M5VkQyaHY1UW5JVDd3RTJiRUs1dEdsbW5hSEVyWndQMTFFWWNkd09tbUYwR01wRTRUV3d6WWhyNlJXT3E1V3VIMTlFWWhBT0pLT05wOC95eUNHZ1N0djhKc0dtTzU1QUlVNytwdktsamd0cUJLdDBBUlVzQ3FUamY5TUlGT1FTUEVTSVM0RXhrZ2tmOVhsTjl4NlIxamp1dENqSkJKOXJtNjAveDQ4UDdjRGU3VUZLdTJ3T2dVQ05VcG5BSDh6VHdneHp4Ym85L1ppcnI0QkRmdEdzTDljdWFDdlhRRlFwZDZCUGJUNGVoUDVnWnNnWHhBbUhKUWlmMDlVRDVTeFVtdmtSWWYxd1A3aVlObTFqSnp2QzJxZkN2aHFGa2w3cnl0M3VOcGUwajViYWZMaGtZYm1mUVBEdGZlTWgzeXlqaG5KZWtneEY1S2s4NDJOMk1aWTJLdlE3anNkTHFWQXI1dm1ZLzR4VEx5ZVBScWNwRE5VZEdScEdhOVFZa1VEOEZuVTBodXpGRVpNYnNVRmoxRlNSeEdmMjUvVTN0Y2ZibDFKSDNlR0xmREVuQUNiUHZ3bCtjemYwQWVrbld3RnFDTWJ1L2svL1AzdDBkaXVzMnFMUHJtNUYzQ21teTVlSlBUK1luOHliWS85SXBsUk45UnZIK21ETFlPTmMvY3lSMjdTWjVaQlJMSXdSODkyblZ5Qi8ydGY0YjJJWkJVaWNHeWFJSTh3NTRxOENBUnpxci8xaDdIbmswMkZjdzExaHMwT2dHcVpnMmlaN2xHVWhGNFFHSnV0ayIsIm1hYyI6IjM3YWFjMzIwNWQxMGZmZDQxYTI4OWMzMTRhN2U1MzA3NmRjZDdjOGU5NTEyM2FiYjExMjk2MDllZTVmNmVlNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImtKa3V2MTljMjU1NXNWNjZzTWkycFE9PSIsInZhbHVlIjoiVjF0cm44OUg4bXhGRjAxblIwMWthenZIVVhwYjZZNW56dmVkSnRxZ20yQ3dURjF1WEtlL1FZMjl1V1JRQlYvcG5vOHRmUHBlQlQ0WGhpY0o2YW1oWmVNeDZJTlpqRFREVHdDb3R4V1NCKzlCNEc0bzZmdTRjdnVkY1NOandONWJjRjZhV3QzNkQ4eU05R2I5UU9XTjdjdUkzREJVM01EaWsrU2lvWG1qOXVYVkNFOWlLd3lRenF4cUJ4MHNWWjdCK3lmU29pU1AzSGtXUCt2TzNZbTVVbWFCb09OM0pzM3RkSFRVVFNTdzZvZ0tUaktUZEVCcFVsR1hzTWdGbU5FeVhtRzV0eXRDMFFLdEMyMk9aYWZuRVlqam95M0ZNbG5TczF0SEJEYTZBa1ovdDJqN2cxQnVHdUhWa0JydWptWEx5TTFRWUU4SG9lWk1mWklVK3NvWFY3YVRlemtqUnpIK3h6NEtXSS8wQ1Mrc2F3Z2w1WHVoeDFlVzBtUWhGN1JKTm1zUXlRMVBhcEtCc1diUXM2cmpSaVFzaTRNWEw2eUJYTWpINW9LNTVnQWczYVdjbDhtYU9sNS9Pb2oyUUdzVnFhbmVwc2dBeFdtVDUrNjlpWlh0T01ybC91M2xXMDFHVVVDL08rSzRZZ2k1OGdYME8xUElFUGV1YU9BZk5mY2ZVdG1BSGJUY0w0TmVjMFZrbzdtYlRZV084SWRXNVV0RTBuQUQyenVidHhJRU9yelJaa2htRU5uT2E2eXVUdmV2SzJZYmt3QTZ4MGJ1WjB2WnRCeisrZUU2QnVDWFo5UXVhclQySUJBeVIyY3hkeU5aZmZ1Wm0xaEJ3NzBmM1VIcERybnJTVEVMdjllUU52QXNiRkRLWENmdEt1aGVtNVM4cloxY2FoT2l2TnUxYUJ6TSsrZVlldVljYzY2SjlwbnAiLCJtYWMiOiI0OTkxMTBiOGNlYjlmOWIxNzU4ZjY1YTk0MDhlOTU1NDQ2MTU4ZTYzZTMwZWQ3Y2RlYzAyY2Y3ODcyZmQ1MDg5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjUrNDUvRjdMeVM3NENINDVJd3pJSkE9PSIsInZhbHVlIjoieTZERTY2emNLUCtldVY5UEN1OUNLdXV1b0VPZW5ucU9wdXRBY1B0S2kwMEQrUEJQemRRRm82a29lYWRlU0dpUC9RS3ZCRzJyc1dpKzVvdXBGcHdZaFkwUkgrVjJPTjZxNFFzTEY3TmE1M0tpZ0dFN3BvSkgvbXlPVStISUtTbHZHb05sN1p5eFAzM3BFL3FWT0VIRFJYak9YYlovZFZoa0YrWWtiU0ZTTU1VYzNQMUJ0VnJEWWExcFpmem11SmF2ZGJvU0M4QWZJUXNiQW02Tjg0OUhQKzI5N0hnelh6MHRpWFprM0d6RW5EYXR6MVV4V0p4czY2MVR5aFlIRGUweHlTbE9pTlRzSHpOMms4cW44ZVZXbXpybnh2TUVyeU1aSWF5YjRPVjY1V1ZhRnNOc3Bvc2ZZaGpMMTBEUWl2U2xVT0FCMlRuQno1dzA0M1BKZE1ZcjRQbitDYXBnNDZnQ2ovK0tiN3MvRittQW1tSnJoSHBuNTdYanZ6T2piYVgyaEdiWFpKK3FPTTBabXZJQml3S2FaZVZRZCtBUXZQaEgwUXpyTFNIdWh1cTdKV2RWd0haeUZ4RzBzNDdYdkROQSIsIm1hYyI6IjEwZDEyMDU1YzU4OWE0NTE2YTIyODE3NzVjNTViMTFjYmRjMjdkYjFjMjQzZGNiN2I5Y2ZhNzI5NzcwMjQxYWMiLCJ0YWciOiIifQ==