Пункт санобработки развернули рядом с больницей «Сосновая Роща» в Калуге

Он предназначен для сотрудников данного лечебного учреждения.
Оксана ИВАНОВА
17:17 15.04.2020
8 10026
Читайте KP40.RU:

В среду, 15 апреля, на территории больницы «Сосновая Роща» в Калуге было установлено несколько больших шатров синего цвета. Наши читатели предположили, что идёт разворачивание полевого госпиталя. 

Однако, как нам стало известно, это не так. Наш источник сообщил, что на территории больницы разместится пункт санитарной и специальной обработки. Он предназначен для медицинского персонала лечебного учреждения,  который будет проходить дезинфекцию по возвращении домой с работы.

Пункт санобработки появился по инициативе Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Калужской области и регионального министерства здравоохранения.  

Как мы рассказывали, больница «Сосновая Роща» на время эпидемии CoVID-2019 была перепрофилирована. Для пациентов с коронавирусом там подготовлено 266 коек.


eyJpdiI6ImVkazg1allJZEhzbmJHaWFpN2w5MkE9PSIsInZhbHVlIjoiaG5Ed05KRnJXWHNqMWtFQWJwcklRWXM0REtNYjBVSjFNMkJvU29zQnpTYmhQV2xGck4wZ2Mvd0dyNDFoejJ2bFROUzhlaUF1OCszcTZSZ1ZmSjdJYTdpREdKdUNFVi9YT01UTG4vWStZZnJuelczMUpyVWtBT2RzOFpIUmxoL0xxek1FdUM5TlhNd0dtN0dVWkJOYnJ0SWRxT0xXYVh3d1RldUFDVTU0UVZDUSs2VTh5TXdOeGhEWEdtd1FrUHdBanhvN3FadEEwR0pMVkVURmNLNGgzOVRqTnFBNWwySkVueHliTHRObnJEUmo1bHN3WURCOFIyMTdSZStqSXNtNm84WjJaQmloVW1iZ3B1Vnd0R2JOQW9SVFNTanFkMzFzb0VZbGdNOUZUSmJFRm9VQ2xpWGN5cEVKaXR6VTQzVW5hYTdSVVU5QVpWaHFidlE3bmZRelV6VUlMRXYxb0dUa25SZUxVQXdRS2UwaFRrbXFOQW1wbnRQaldoQVEyUCtiQm5UVVFudlh0UTBVbmJuLzV0R2RtL0xndlVZMUlucC9CVitCajFNajdzNEJncFE3LzcxTW9pMnZqYlFjeGhjYzMvR1daRUZkS1NYZHg1VkV4RlExbGJhclNxbENaQWJGVEhJRC9XUWc4RHdhWmZIbEJvbFlEdzliVWlmeFFxbDRtUnJ4OEhBM05uR1JBdUx5cjZMNk9tWjlmakQydC9yQkF1RU4zSDRSQ3RWMTNKK3VsL3M3MXBVRkJ5ekc0bVQ0Tm9QSFBkZjZDd0ZSalcrNnBCSTNuV2NOL3FuMi9lQTV4M3AwNjdwa2pJdURkVk0xVWZoWWx4ZTFaRHRuQ2hyUzRnYVZpT1NKU3Y4dE1IcW5EUDIraDB3N3QzN1RKY25UVk91c3ZlSkxTMzQza3lqVWJjZzNrRnFrcXljR3ptdkhVbEkrL2V2OU9SOW5CK3NsVk9Md2wyRVdVc1RHZStqMU9lMjlWRE5oTERCamIrb2xnbmpCa3czVXVZU3NXM0dKIiwibWFjIjoiYTQ4ZTMwM2U2ZDUxYzBlYTY3MmI3NDc0OGUzYmE4YmM5ODk0OGI3OTBiZTU3MTJmYzRkYmM3YmNjMTU4YmExMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxlRUF3UFlZSjFNNTVKVVBoSkp2S1E9PSIsInZhbHVlIjoicXNYTWRJTUIwR0pIdTY5dDltUG1GNkdnNXdwK3VuVWZVcFVPSXFTOUZaNEM5NDRvTEFQNHpBVjlmY2NYK0c1R016ZnNwbFh3MzNjYWhwaTJSZDRCVnBNWjdsaSt4M0lLdG9DVjVWalRmelhHbHZ2YW5TZExNWVV0LzFUdzl5Z29mR1V1SWZLUHROK3p1UG9NbGlSeGhNc3d5SHUzNmdFeHMwQTVMR2RNVGJUUVl1bU1IWE0zeGxYZE44bWxmY096bFc4THliazFoWVB5WEVjVmlRdjNuZkpLeFhpdGlpSWRBMUk3WThuUks3eGE4cVlxMlQwSWVYZU04MDk5NDcrdEFtZCtqYTlscmRRc25Ka29NbEVha1lZdlZFVmhvK2tPbGlKems5Y3hTR3FDWVJEcjFiUGRjeFdieXM0bEVqby81QlBBLzVlb1I1SU5GMmN6bUs4anlSMXBFWEdQaVhRMGIvZHpJeXR4WlRTYWR6UXg3Ty81RVNOd01NTERQdFpkc3pqSDJpTERwUUg2RTlGS3JxV1pPem44SzdUb3BYWXI0aHBWcnAzVlA0YldUKy9pb2JpNXRmNjRRUGtOZWVhTGVUZ0pUMW96MkZmWXl3ZjcvYnZRZHg3TlJoaDBkWk5JOEV1VkNXZEZhcGFHZU9SZmNyOXdLNlUybmd2Q2N2WWxCNjFvbHAzUTlDTmxoRFBqdTRKNUlBTXBmU0gyLzgrUmR2TWdzUS9oL1d5NzEyTEg2aWpYQ1liUlVaLzBpNENhT1lOQk5yaURKcWMxRDJvbCtZd1hKRkZJV2hlTGdoZVdjRDM5bnJLd2VIeXFNRE1TTmtRclFpWTZUUTlURFF0UGx1MHkrYmlwbkljS2F4Rmw0YVBpODR2cEhSYkJTMnI5UzJCcWxYLzZ5bG9jMlVNS244L29QUStRZ2FRaHNTcWJBWU4wVmRBRkNkZ3dwb2F3VHdvdE1BPT0iLCJtYWMiOiJiYTg4NmYwN2M3ZGU5ZDZhMWFlYjdiNTU3NDBlMTM0OTAzYTA3MjFkNzM0NmE0MWIzYmMzZjFkYTQ2MGQ3ODE5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
84 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 8 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjAxY2x1VEdPam4vdUpJRXhKRkhydkE9PSIsInZhbHVlIjoidGl3ZnRPQjFKSEVIcVdWRHpBOHdQRkh1Q1piTTduVFNCSWMrQWdkbWJlbjZBTHY0ZDNIR3JxQWtneUZTc2s2N0ljSUdEb1JFams5dEJFQ056K3IxUHN5OWdzQURLd0NPOHNtV1VlNk5QbGpaSzZzNkVZdUYwUkZaQy9SSTNYZy9NbXBMOVZqZ3p2VFFON2orOWNtQS9hT0JiaHltYTkxTUlGdVNwSEhBbTh0b2tTZFNienpHUVJLRUFOZmxMR1BPa0h6a0FWL0RIQzNxSmd5bUh2Y1p5Y0pXWTNHKy9kcWIwZHZScmRxNElIWnNIWlkyOGgzYURpTXF0aWRuRjV1RUM3TSt6QldzNVZFbEFuNkxSbFJHR3VKVXVtQzdQL0w1VzVBazRJOXpndnFSUy8zQkRGRzlSSW5KMHJkZVhYYjFxaGNSLzQ1MldrQ09hZUZOL2pSQkN2VHB2eTVpRzZjemNiSmV3TTIyOUUrRUNIa3lMYVFkaUNFY0N1d083WmNTdUl5U3ZBbDUxNmlvemtjQ01TWEVRY0k0RVVZOTBTYzNYc1JCSGtUcEQzRXZ6N0FhYWRkVkU2MkE4REcyUUJKRUtNelZTb0RjU211Qnh1RWFXaVA0Qm9hbDFURkRBVXc1M0l2STNZd1lWS2M9IiwibWFjIjoiNDBmMGFlMGY3N2VhZGIzYjhiNTAyZmMwMWJkMjJjNDY5Njg5ZTMwYzIzODE5MGIxNmQwM2ViYTUxYzRlNmZmZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IndPcUJKZFZOcUtPdlJpeTd6cVk0VXc9PSIsInZhbHVlIjoiMUVTMGhDNWxYUlRuRjA5eEJVV1p3b09wbUJ2NUhqazhCYnF2V1NOcXlSMVlEdHdWRHk5MXFrcEZzTEpybmhtYUpuaWhUWmVqU2hNbk5PNFhXbjR0TGl4aWYxWnVTRTFMZFNVb2FIcEZ2dkVKbUo1R3VJSEtPanFoTTR3UVlzRVlKSjdtZlpISjdVOUNkUVhaL2phcGRHWTVFazZtT09tenQrNzRSQktzWGxlUzM3SzMzSmt3LzgvSzVhOEJnVE5ETjMyWXNUWGpKejFaZXJ3RmhCaS9oWWNxdFhqeFZaYlZLcGNXUnF2WmxXby9JcXFlR1N0ZXJ6Um1BVDQzOUsrNFNPa1U1bWNaRU43bU11MHBQRUZKODBHK2lKQ2QyWGdFMllBc01KMEVYVVJvdlRVMnpWcE9aVDZPdkFYNHJOL2pydEpDN21lOVBkVmFtMW9INVpLaTdyejBIb3hQaXprQ0hXNWVab25tZHQxeUdCUlR1MFA5YUlkVnZvTlRlU3RJS1ltVUlSZTJJMjVBODduY1A2NStUay8xUDNzeXNwQUIwVmNrZmcxdU9yMlErY05DNGFra2RSdUo5eXhqZFJ1K0xGWjhLMy80V0syMGhoeFh5eEE2NE12TWZPc1hTYldZdHMxWkhFTlhFMFE9IiwibWFjIjoiNjE1ZDAyMTI4NzNjMmE2ZTg4OTVlNjEzZjY4Mzk4NzI2OTBiZGZlYmVkMTlkNDg0YjYwYjM3NGYyOTRjYTNkNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImtZUEp1MGpHVmVpaXJmcTZacXFrcWc9PSIsInZhbHVlIjoiZjZqUzVXb3VJRjJsai9yWkZnWDJFZTdPT3FyMmJjV1ZLTEo0ZVgrRjhrUWE4WnVFRW1qUkl3QlpvQUpYOFlkcHBENkgwaXIrUmVOaDJLdDJhZVdDd1MxSnBzZmt5bUdoTFdmQWlNTVFOMHJ6TXZlNUpQWWgrZzR3cFlUcDdUaE0zV3paVG1pV3UxL1htQjlHWlFDWVQ3NlE4Rkk1c0g0NE5ESU5udXdBaTFEbms2M0o5UmRadi9ZQVpSTGZ2MHFhelhZd2FYRElxMXVGUVhyNDJ1aXo2a2VmZlZJRTVKdFVTcTJWNHc0YXRCMWFrbU5hNWxLUFZOY1lCeld0TG56bGMvdkJCVDRHUk5KaGlHcTdlV095K0Z3amJHVVRDTGhxR0d1R1B0cXBaVE5JZ3dvbkdkNmJTMnVrSnpnc0tKcFU5ZUYyUFd1OUVEM2VMcDRTdmZMZFV6T1pmZndpS3h2alFsZ1N3SmF2dVl1SmRkb3JscURGUFoyVkdLaUlpMmlHZXcvd3o5V25zTVl2L3lDUVZZSlAyYjR5Vzh4K0g0Nys3RW9MMC92dlpWT2JJNmxlTzU5Y284Lzl0dTU3Vjl6MC9rMXorTGZiT0dMNTFKbU1KeXNiWjUrY0k1N0ppWmlXWVR2NXN4ZzVIUDByZm9pbFo5Q0piODhHRlhnLzQrdktrQ2tLU05wNitIb05FNEE0ZEE4K21IUm9aM3YvVjZjcG9mZ1NGS2F2eVQyY2ZobE9obGRzaXJoRGpXV3ZoYlBDV0R0dTBlb0J6bTlza3J6Z01TYlM3RjZoMUJ4S0htUDVUOTNLM3dleGdJa3NBVEhMZEU5blh0dU4rTnFhOFdzeSIsIm1hYyI6ImRkZTUwZTQwODAwNzFlYjE3OWMwMzE1MDAzOWQ3YjM3YTNhODkwNjEyNWM2ZmIyNGRmN2M1OGFlNjQ3MzUxYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImoweGhLaVM1THltV3JYYS9rN2lXUVE9PSIsInZhbHVlIjoiVkJ2anRxVWNmS2JCdm9odmMwZ0F5V3oxaTdjL2VOZ3oweC9zdjhJZ25uNmRoOU9TYXcwUzlDY0lEbWdUQndDNCtJY3labW5nVzlhMXREbnNYUGxMT2JFZ0UxZDJvYWhDMUFLRnJWc1FTQW5EZHp5SnloY1JDT3E0MUNzYXB3NEI4OVF5bGlkT3JaSCtjSUFsdGRaYmZaaUxmN3ViTHNLWVc3SStLc21VckV6SGdPbEdVck95TXBLYUZqdXRTVnNSdWFMY0poaVRJdE9mWVVlY1dUU2E4cWRvS0l2R2lQaVlid0JrdjEzTG9GNFNaMHM0SkZXNzk2RkYvZ1JFMXR3MmtLdW1NOGlOazBJVGZRRFpIK2pkY3BWSzdpY2xVVHZXYVgrUTRrQ3JleXI2SVRDVEtYK0o5cVc3QjNYTUVnZ0QzRkNodXhTcndrSlFMTi9UTGhwRnpkRmVJcUpLUngrRXhNODF3MHBtVzhVYjNMU01XTW1jTFd1b0dwUnhqekFXNXRPT2RwaS94MmE5WHVsVmIyWmg3bHJsZG9VTkg2Ny95K2RTTENNUVJrOWFGQ3NwV3MzTko1blRWK2ZsdndhaVppb1hkSTg2N3FhbzUvSXVSanB2VmtSYUZURkU4bnNySkZXVVlnZ0hjSFMzS1F6RWpKbXFpSGJIZHgwQzZ2cytPckJHRGIwRFBJNEE2TFEraVFBbE5QdFRlZDQrTnpBVDYvb2ljVHZoZVliYjkvU1BCSkJUL1RPT3hMRkMwM2RqWDczTjgyeHBlVkJvWFJxb3VlVFN2c0VPRkp5QmFlLzNOeGhvNVo5TUVRanArTTJEMi93aVBUZ0pNQkx2MWlqUWZYWE5ET3l3M3hhdVBTSFk5VTVhdG1EeXJLcW9sZ0xBSWVXckVzeEY3My9yYWN3YWhkWDEvSjBoamlkMlFjSlMiLCJtYWMiOiIyYzYzMWUyNDg4NGExZGQxZjRhOWY3OWRiZDJmNWM3MjhkMTNiY2RmZDlmOTM3YTAzMTQyYzlmMDI0YzQwYmI3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImVoQ3dBUG5WK0MvN1JRMHEwVk9tUUE9PSIsInZhbHVlIjoieHVDZzdYRUY2Q0ZndWdJWGdZVC9BV3RoTDdzZ3FDZENmQmVORkRwaUhGQ3c3d2JuVjJYcjhXTFNUdVhLZUFnM1p3ZFJJOFZHVk9xVDVtWUJqZmx4MGFrLzdZV2ZENVRIK3p4MTZrMzh6aEhSMmt5WERuUzFMd1U1dVk2WlJ3b2FLM213Zy9jUkVXT1lnVnBnUTExc0ExTGZTTGJuMzRWQzZDSGdvRlBMdzVML0RidXFmSGJFbXNlZVdNakRLVFJWNlBzYUJFYUdzVUZYK2pjS2FscXY4SnJicEJWT0lYQ3VEVTJvQzI3QmhUNnBjeWIvNEhPNEp3YWJHQ09tM0NVa1ROS0FYSm5KWTZiTllpZk5Ca2tnaFhCRWI3MjFlTzNWQW1iS3R5VGlrdk1kYVY5clpPRHFOUU92RWhOVW9FWmVSRlM0TnBxQitxckVUNzFNcWxsYnFVU29pNURkejljYVUvWVl0SFluZ0hidFdkNmJVOFJQOC9HM2Mzem1CSTEwejIxV04vQXl2cDhXNVVaRXFTcEF1QlV3a0JkRDUvaDhWL29qY0NkTUdGZkNxNkI0RVlvWkozbEFNQUVFd2g5YSIsIm1hYyI6IjFhYzJjYWE5NDVlYzQ2NzYwY2U2YWNlZTkyMGU2MjRmNWJmMzY3N2Q2NTIyNmQ0NmJkZTkyMjJmZTE4MDZhN2YiLCJ0YWciOiIifQ==