Состав подарка новорожденному утвердили в Калужской области

Вещи начнут выдавать с 1 марта.
Дмитрий Ивьев
11:32 27.02.2020
17 23157
Читайте KP40.RU:

Министерство здравоохранения Калужской области утвердило состав подарочного набора родителям новорождённых детей. Эти вещи будут выдавать всем калужанам, дети у которых родились с 1 марта 2020 года.

В подарочный набор войдут:

 • Подарочная упаковка,
 • Погремушка для новорожденного,
 • Пеленка легкая,
 • Пеленка теплая,
 • Полотенце детское,
 • Боди с длинным рукавом,
 • Боди с коротким рукавом,
 • Комбинезон с царапками,
 • Чепчик,
 • Ползунки – штанишки,
 • Пеленка кокон,
 • Одеяло детское,
 • Бутылочка для кормления новорожденного,
 • Салфетки влажные для новорожденных.

Чтобы получить подарок, родители должны подать заявление в медицинское учреждение. Выдать вещи должны в течение 10 дней.

Ранее, напомним, тема презентов для родителей Калуги и области обсуждалась в декабре.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Новости по тегу
eyJpdiI6IktSaU9KWWRFUE5uNVBQaVI3c0RlL3c9PSIsInZhbHVlIjoiOU5rOWozMzNRMDFuUmNvTVRQSm42M21FM2ZubTk3eTJULzlYaDBhRng2YWhJcWdDUUxPTXRBWlFzSVRDOGhWcWNxUWR2SzZCSG9xR3lSME9ibHB5SkZMV2o0WUZqcDFKQktRYXJXejBjV3FCaDJIQUozRFdvL0tZb1VOQnRJbjBTUW5PT20xSXQ5MmFNNk5qcHlETUxLdzRUWWVnWWJWN1pJd0xaOG5QZG9FckpZK1dGSjM3OVhSWmwzRWZmaTN2V05lS25WUGIvUytXa0svZ1J5UUphZ0FrMGVYVVVKZk5NOFJGakNSbFBDcHZocVNVQmxLdmR4ZFVwMVVyVTMrV1ZCY2xTRmQrU0RQSnl3MWlsQXlxTDhCYkIyNU1vOGErWEhkMituanRpellJZ2FIUjdOWXh2bHdSNlZ2cDF1dU5BT0x6Tm15dnlqRTJlR3dUTnMrbUNuMHNLbHFWVGh0Z3BVNnRwRDJMeDhzWUp5N3JpMDJoSFlNd2Nrd0ozbWNnUjZ2VUJHeGNPMzRyd00zejdLTGxBeXE1L0dXcC9uOW90ZlVzRWVSQnU0eWJuY3dmQ2xZQVAzeUF6OW9tcmtoTmxYaDBIUHUwd2srRFpWWkRUb2xYVkRkcVdXbUtvVVBoS2crR1lBL2dldGtmdzlmeC94VXhHWXo2aFNiSk4wMnVYZWQvbEVDZm9pTnJaY0dIV0NjaUt3b3lFbVJLTytyNDFka2tWc3R0U3VzcG8wY2F2M0JsQmxYQ283ZEV0TVI4N01BNjRzMlRFRXQ2enh5aExFZWNHcE1MbXBlZjF0U1J6OXgrQXVKWDIxQUZ0eWpLZVYvOHl6eGgzS0NoeTJlVG5SWDFJY1ptTDFnWnErYjJ6bExHblJNN2d3bXRWL1c3RVU0UkM3aGVRbE91NFdzQnp5VDAwbmVwc3FmNW5KK1dLdkZQWnRyNDJ5ZXZocDdyTjhwdDBsZzBhMmM0Smx2NVZKU3Yybkl4Zmk0M1diRjQvM2ZabkZWcFVXa2JreFZXIiwibWFjIjoiMTU3NmVmYTYwZmU1ZGFkNjg1ZjAwMTNiODYzMjFlODViMWQxMzc1YTdkMmM2ODE3NjVjMDU3YTlmNjFkOWEzZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlRSS0hVRzc5M0doTGI1RDYyTE1EZkE9PSIsInZhbHVlIjoiUENxRjRHUzluR0Fhc21KdmIvSkVjRU5PMlNta1RGNUkyczJ1Zk5EVThoMHdLV1FManFESzZaQ21iYUREcDU0SFdjK29ZT3oxR09ZWTgyM3U5UVN2Vy9YZkN2QXZ1a1dHUk1GanVVUlE0ZFhqZGM2dUhiL0hCakE4YzBrNUwrczhza3lXc3VLS1RtV0JzWHROaVhOWFptenZBcVg0aGtOaXJ3SkNxUE9BeFh3d29YNXgzTXkxTmlGTkZuUThySnAzRmZaa25LaFdld0pTR3NFZlJySjhkbnlmSDhrSUwxa1FNazZIcC8ydjNkQnE4cjZ3cVI5WCtKUXFCMmRVWTZkREt0UVBFNEhuR2ZXU2c5a2wxV0tIOFRBQTBEN0JOOGNaMUk4MUpkMk1SNllMTXdZNFU5ckpnT0FYdUVjc3pwVndKbzUwREFzajlXWnh4WUEyNGpDcWpXc21LL2RuaEtUc0xoNzdveXFxdDVBTW8vSm1wWFpNTDNyTW5zUlVxWERGdVVwSHp2RGVXNGRQK0xwSjlDOGJzTW9GNW9HcEdwcUxFalZBTEdvVGpZTmJDd3krblNsQ2JPVlZwd1o2R1k0anJmcE1vNzlvTFEyMGJuQnVEbHZ2dnhtY3Y1TTdVSEVhbjNyWTFab0R2N1p1ZEp3WDdCc3RNWTlMN1BMQU91SUZwNEY3ZEtCTDRMSWQ1dlNLUTV5YTltaG5FYk9HcGZoMi80OUZ2SHl6dU9tV25uQW1FcEN2bUMxclR6RTZXaUVBWHVQUlhrSUpXMTNZS2ZvR1lHQ01oTVZ5TEJ5ZW9lc1BxVkVXWUFqNUhGSFBWYnJ5UG03SWlNWTMvVkN2S1U0QU9xVk9PL2FFaUQ1ZjN0ZVhBUityVUVmY1BoRXBaUGh0aDFLNlFVQzFHYlhXZjFRUSszd0wzL0pEN0RseHQ2S3RsZm5Mb3RLaFJBNkhTdFZaYmR3WmdnPT0iLCJtYWMiOiI3YTMwMTY5YWE4ZDJmMDkyNzI0YWUwNTZhMWNjYjg2MTA4MjJhZTMwZGVhYzU5MjY4ODdjYWFkOGQxMmE0ZDZlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
170 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 17 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdscTJLTEJKMzBDVnA1OGFGdjVjYUE9PSIsInZhbHVlIjoiZDFRNjByV1VBTWp6cnBNUy9YWmZlSkFCR1Ztd1c4NGo1OW9BdVdTNVpXem1KWEkzN3VXVGVma3FxNS9yNkpUN2ZrMGpPS0FnRWpvYStHRWo4M0REcFNqUjUvTFZ2UnA3VjF2RE9GZkVVa3VSWlZoM3lTOEdnMWQ3QkxyOS8vSEpEa1RqZDcrSmVkMTRqSEJ3Q3U4REExbjVkekNGMVRzV0l0NnBra0JJWE1kZitValV6UnFYejhNbmw0R0RGTk1wNFppU3VNRVk1WTJ2R0hpNElJdk9TTDZ4bGpoSTNoTm5zSFVEOUk4bU1RY0V6NmxYeHFNUHlaV1QrQW1VLzhsaUhvUW1aOWxyVEVzbk10NU02NEdaaGFrbStKZHZ4a280RDlhV240RS80RnZKSnBXKzd2SjdsbmVOdWR0M1dBM1NzSkRSb0I5M292WnZta3FPaTJVWFQveEhXbnNiclYreXRnQjVnUGVDamJEOXdTdVJUTk1Ka3FBc2xiYUtiZDNNUGNJQkdjV2tCQkhRS002OXBVdjhrK1JaUXFRYVV6dGowb1RCYnlxUklFeVBaUjd1dkZtQnNhTDk1NEhWN3lmNFlxMzNYYUExKys4ekZWaWdJdkRqMkU2TGl1aUFXNXpxK0R5L2ordVVOb3M9IiwibWFjIjoiODRkM2IzYzRmMTAyMmE3YjQyZjM0MjE4YTRmMGZhMDNiZmY0ZWE5MjA4MGQyM2Q4ZGZhYWUyMjM2ZDg4MmM3NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ind4WkY0Y0VvU1V6bXltV29GcTVib2c9PSIsInZhbHVlIjoic0xVM1lCZnA3WlNGYUU2Sk4rSisrRDZUbGdIdmdtY1U1cmRtMW8wMU10aExBRHJ1c2t6ejJRL29RM2wxK0pCcTBIM2JhZTk4SDJIM3d3NGJNVWdKVTc1U3hZTDZ4ZFNHbU5KODV2U1NqSHdFbnR3U3laZHNMbHFIM1htV0pGdU5SK3ZEVUh6MUwwZUdsNHNNbWpvNkoyUW80Tyt6QnFtSzZnc2xXcS9nRGRsU1pwNXZtVGcwc3JCQ2ZXa3lxMU1FYmFQaFlhSjhwRThpUlhiWFpTZ1RUS0d1cEFrK3Q3WW9Bd0pvbEU2MWdrVkZIYWkvaUV0em1uOWFPZ01rMzlyK0FWQTJrQjFTUFg0aGVKanllRU1XTDM2QXk0blBRWEZYczNEMnZEUVBpMUlPNjk2MkN5OTFwR0ttR1RMU3hMdFVZUldtTkNXRDNxeXpSVExacWp0NVA4bWpBSlN1NVNqK1JSVHloSUxVNjVNQmova0s0Rzc2K0NtVzNZVVI5MXFWYjJnV1g5WUdPTFQza25ON3Z4dTRqOEU0dUpnRnRGSW9DbXdWZ1B6cXBGNTRHL1pQQlZZSmlmaUJyZnRxYk5OdXkrS01TWE1ZeVM2OTJZWi9lclNET0JJR1l1THZ3MC80MlZ2V3dZU2dsSk09IiwibWFjIjoiMWEwMzE5YzEwNDVlNWQ2ODBkZmNkYjVkN2JjY2NkOWIwODk3MTNmMWUwNjM5NWZiZTZjOWFjMjZjZTk5ZDVjNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ijk1OFYycXRsZEJodkl6ei9jM3ZQcXc9PSIsInZhbHVlIjoiMFR6K1lpOTZCd21wbFJYdjZCbCtjVk8xc3laTUtra0FKTjNwUmpSMTFWV2QrajVmcnlTS0ptb3ZOalYzTlBOc0EzSEttM1ExWEY3VDFVcTcvNWV3dHFDdE9Fb2NDS041ZnM2MkxCRjNTWU0rRUdLTVhhcnlZVnFLazdTQnRheFVJSUg2eVlrbnhsUlBiVFVOcVBlaUxaOVJrdXhMSU8rVHR4ZGdQSEFJc3h3UVdGNzNWZUhDNkhkcGxDMW1laURGVHZIT3MrYmxKeVhBR25EaHBWZHoyTElHbDIzMDNkTVRtWFMvclJjYjl4YXJ1NzdJZTJQTDVreGx0cS9VRXpjaWxpRG1BcXFIWTJ6U0w2SUlpRjQ0cDhqUmVZbkNVeDJLMlhnVmJIckhNRXBpd2tXa3pDaHIxZzRxTWpFbENoV3dTU1U2Z1RnNmdMVFlwNnc0T0xoaUxoQWJsa1hBVTMrTkE3WExZRHUrQUZlRUlvQUs3STRER05aVE5SVDlwRXpwVkxsRUlISkJZV1ZsYmpaZUZnL0FCTmw5OWJDNjl0TklrU2dzNXVPcmJKZzVnRStnOEFERHlpM1JKUUNoRThRWE1VQWU2MER4NnFmNFcxTm9KUGN5VEtudkVUUDBFZVQ5aFRyMkVNWHpPTTNEcUdhT3NIbmc2Z2lLcEpaYUFTTGhweVRuWEJwTTZZK05lM2tCK0xraUNhL3I2S045Q1ZjWlg1UzZQVGc3Nmx0b0RiWGpPU2x0TldWZHV6QjEvengxSURYODBLSTRackwzMkdGbnA4NGlUZHNNbkZiWUJVNVJZL1hzZWsvM3Fqb1B6UzZuQ2c0NWJITmU5Nm1DU0szQyIsIm1hYyI6IjFlYzg3Y2Q5MTM1ZDQ5MjJlMTNmNWQ2YTFkZDhhNzdjZGE0YWZhZTI4ZWE3MDI5ZTNmOGEyOTg4MDA4N2Y2MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Ii9paHVKdnJUdnlGY0ZpTlhxZHREWkE9PSIsInZhbHVlIjoiMkQwVlhWQjhQY2ZJeFA5UlNGSzBzR3RBMndQb3VlWDBmMElCWmIvdWcyakRqM28wR1RTMHpzTk1GTUtENWF6QXVzeFFaNElESURUM3psODdkRHBLQTJFcW15c2pBUElYRUFpU2VpR3B2TEhJT1doanZYSkJvZHprOTJyaHVGKzRKMXRTWGRReXB5RFZEM24veDRBMVpkWlhOUGsvdmIvcW84K3RYeEJSRHloN1FYRitBL2NXS1hMYS9kZ0pNekwrVlNZay9VT1ZWN2c0Z0tmWC9aTnhOOEVYcFByV2k0T25CR1h3QUs4YTlSNkxPWHNCRXV5TGxOZ0Vxbkhpajl6SWo2WENReXJXTDgrQk9seVIyOWpWRTdMQUtkOU9XQlJ4aXpUUGxxK0t2bW55UldWdEZ2cmdTcWVlYjdDcExtVjJYYkU2Zm92U29WeUtpbWtaQlNGR25rck9hT2hOVndqVXorbE1pOEtJWTFHWTVCdnBnOEx6ZENJaWQ4RUNnZWlJNHpxNUdlb1piR3prcUpzdWtLaGNlM0U5bEs3QXM1RXhoazFNUEtwdGhaWlA5NzFjdmU4VXpBRk4ycmkvM0h5UVR1VlAyb1ByZUdZb0FwWFcrU2FadEs4YkZINU9SQXZxSFZrcHhwTXdQS2RadGhTUC92U3pBTWpvYVZHY3owVXVJVHdUN0RsR2VoVFlHZEtNZFFUQ09lRkk2WTB5SjVTL1doclM2TmJHU1o3NlhhR3ZBVyt0U24yUVpwYzNHcTZVNS9nd0JocUZFUkVVUjBXVzhhZHhnUVVPcThxWnBvTVczRmNnRVpRaG01d3dWRnhQT0E4Ynh4eFZ4OVRtYkFPMUVCODhhU3VxbTJDSndQaWNkdmtuQ2U1SzRvYzg0RWtMZVZCT0ZzQi9rWW5hTm1nYXZVN0c5UVZScWc1T2tnZm0iLCJtYWMiOiI0NDc3ZWFiMzRhMWRjM2E5MjkwNGI5MzdhZmUwN2JmMzhhYzA3MGI0YWIxYmQwMGViZjY0YjRlZTdiMTdkYWUzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjgyRjNLVkV3SGxabjc4cjhqVDhsVUE9PSIsInZhbHVlIjoiYmVmMFlscVUrUytCSklaMEY4SGVTcmVQR3dVSHpTMXNmS0FpSFFEcFZBdlRvL3JqcjlkTWRuZnFqYVdrL1RtOGxsOXJzellLS2xXQkcvSzhjOUVUVzRmY1BFVHZObVRha2RsVkdwQVdDUW4xME45UWlpNFcrU2ZNNldRTW53ZWI4SUNwYWhXRUtHNWNnc3I1K0dEdG9DbndDTFgyU2QvZmtNSjJIZy9OdWs2bmpDK0dEUmliZGtTc00rQ01VdWJ1Y0I4eGhaQjZ4VjRzVkhwdGlHT2ozSFUwNjlER2xXVE5Md0ppZFpodUJxRE5wOCsxL1NGMlpSRTcvMGFuZjVldkZVa0NoaW9ZQXp2a1ErMWRGR2RNSVhuQWF1YitCQlFNS2hXNCtiQ1VNakFHeWhMUzhLYlNKRjNtNS9sdGMrbE1tcjFHenJHZjhaUHYyOGJUbzdKQXZ0ZHoyY0Uza3I5SXBadE1tTWtOSHdHQ0svWVltYjAvYUZUVHkySkszZzl6VUVSakZDU2orSVdjS09UZ0l4TUxabDkzdFhBR1F5a0JNY2Y5YnprbXpEN0JITzlNWkdqUEtuTmhBVFhkZlc3TyIsIm1hYyI6Ijc0YWJhZDkwOGMyMzY1YWUxYWU2YmI4MjBmMDA5ZGQ3YjlhZWYxMDRiOGIyOTI5NWI3YmNkN2E5OTRjNjZlOWEiLCJ0YWciOiIifQ==