Бывшего мэра Калуги Максима Акимова не будет в новом правительстве

Так утверждают источники РБК.
Дмитрий Ивьев
14:15 21.01.2020
17 10490
Читайте KP40.RU:

Во вторник, 21 января, два источника в правительстве, два федеральных чиновника и собеседник в одном из профильных ведомств сообщили порталу РБК, что наш земляк – бывший глава Калуги, а ныне уже и.о. вице-премьера Максим Акимов не войдет в состав правительства нового премьера Михаила Мишустина.

Мало того, портал, со ссылкой на некий источник, близкий к региональным властям, рассказал о том, что Акимову поступило предложение возглавить Калужскую область.

Вместе с тем, как мы уже писали, сегодня, 21 января, свой пост покинул представитель Калужской области в Совете Федерации Юрий Волков. По мнению экспертного сообщества, таким образом было освобождено место для нынешнего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, которому прочат не новый губернаторский срок, а именно место в Совфеде.


Новости по тегу
eyJpdiI6IkRVcEhiYTlGMVNQNWlLVnZTRU53THc9PSIsInZhbHVlIjoidytsNUNkU21RYktaVTNzVUg1K2ljMkRrK3laOVc0bXdGMldXbXVXbHFQQk1HMEM3ay80ZkEwemhXRzVuYWVmUmdkYzRBanJRaGl4cUwyNXg5bjVaOUM5cDI1ZDJ0OTFmT2c4TU9SdTAzcDJMcG43WnRCc3ZLWTllandzcm9MT3JWeHk2K2pLNlpYYWxUQ0JtT1l6RFBBS3g0bVoyaFNHb3NJVVpOVWNydEFad0wrU2o2b29tOGVjWlY4U29LTWVtSXZ3NENwNWdhazRVcTJOaElKUkFoWnUxYXFxRkZpSDZDbmJ0TWhqUXZROTVJb2dGYnZGMEV6Ni9qeGd4Z1YrdGtrRU5rbzVvSFBERmlYcGNuSDU3YzJwMjIvSW1QeUVscWFkQ3ZhUDlUVnhrL2hmUW51VzFINDZIaTdTTWduOW4zbFVGZzJYdWhsbWd0UDhLb2JUM0k4SVNkRkFpUGNuQjVDcEdvYWIrcVcvbXBOeGJqbUI1Snk1UFlHYjY2dFpyTURiWS90UHVIVlhtYzJxamt0OE9Vc1diMHFKbCtMU3c4RDJUcTJpR2Nyb0JsOWRTQnk3Y2JHQ3prU0IwZ0hyVXA2OUMzbTF1aHc2M0ZNeHdZYksvRzZNcWkrMXpJRHluMk0rMU1tWVFYRi83d1c2NWVCbHQ5ckZraDRlRmJuMlFFWGVweWo5eHlqM0JiN0VKMnRHRkZlMFducmN5WWJVTk1WeW9CdmxMMEVkY3pyWDhseFE4Q0RNZTUrTXFEOURJUDFlQm1LUGwwcjdRZlNWeFgySEE5azVOZlMwMmFqRHN5emIrUndVMUV0cXk1Z2N6VzZ3cnBFL2dMVW5VZlZTK2NkZDE0NHVhRHc4bElYS3VNOXI2K0w1WUJUeXg0WWxVTWNwYlNLMzNKcHpSWVo4Wksrd3l0bUtQMFZxWSttK3FFWGgxRkViVXRZeGFzZHFsQVRTc21jM1FpMzdkM1hTNmJWdXByMTRCZ3Y4TTZMcTRTOUIvYmdGZ1NYSDhGYmltIiwibWFjIjoiYTY4Mzk4YTA2M2Q4MmZmNjhjZTE0ZWE3ZjUzMjg0NWY1NmI5NGFjMjMzMTUxMTEzY2JiZTViYjgyNGYyY2NiZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlordGJZUXJ4M0VRbnc0QjhTc1E0dFE9PSIsInZhbHVlIjoiVE9QTHlHWmNNei80TVI4N1dlVW5ua1hDOWxFcmlnbzlmUG5JNWRwb0dwRThBYTErcTBVWlFiMHVtYzFmd0dwRnJvaENSMXcxRmZZU0VkWlB2TElsZ0xtRzErUmtHQk4yY2xicnQxOFloaWpONkMweDR2OTZyNEUrR2syTU9hZGtraUxnZDFXdGprdkdwNHlvd0tET1V3dWNvSlFnM1VmWGZLRzMwbG1zalZndFdxeFJwRjdZVjQ0NURvOWxHSVNuYm5xYkJkWmpyRGFIUmVHL0k4T2ZQS3hhd0ZjRW9iekZTclAvUUI5RG1qV1BZNldQdm5OUTlVYTFWaWxFV3M3OTU0dGRFc21LaDNNQ1VwQWRYOGx0YkY0RUdxczRDNUtQdk5kQUY5L3RESnpadVZueHFIb3F4SGRnT3JGcUo3c0c4aG9zcnVKWTJ4Ty9TbGdVdmNKdlJvanRJVzlLeWp1YnZBT2M2a2pTU2JVSzA4bVFxTHc1aXJyWnRDNHRXRWtsTzBmUCt4RWo0Ulp3c1k0WTV5V2xXelhnME9EUHdxZGVnNUhGcHVZSTg1eGR6QTFSVlV2SGw4d0Q0T3NGZmtqTERiN0VZY2RjeTRBbWtHSWNkUnBHMnU0YzBtSURUbTcyUm14QmlhaWFWVndEK2JhSG4vZ0FSRmpXVVFpZ0Fibm0vZkRnREhFSDd3M1BzanZ3WC92TC9tMm94UW00SmZIZGFsUUVVZTNDZWxJMVVldzlYTFlJWEE5TldYQk1aeXdzSm5mTExtSXovWDVzdHZBTUU3V2x3UDAzUmVheDFRcUhMVlRrcVhUWnFEaGdSTWZkbTlkZDRoMlpDSTFQUDBNbzBDcmZqUHZOUktyQ1M2MC9PVW9qZGczZnl2MXZ2UHdjZlBOK21sT3dWNjduMEU0NGdxeForRjlJZFJxcFZhLzJoKzc3S2NCYk84UzRwdjd3TXp0eFdRPT0iLCJtYWMiOiIwMjM1ZmYyMjllZDJlMDk0Nzg0ZTQzNWFmNjRkNzU0MDY0N2M1NWQ2MWQzMWY0ZmQyZjllZTNmZWUyOWZlY2E0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
157 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 17 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5haVg3TVhSZFluSGY3cFZ6U2xibHc9PSIsInZhbHVlIjoiS09rcHVyeUVZSHREWWNBOVdncU5QTERJc2Ixb2V5REVCWWJVSXRKclh3OTFDVlRpa2NsNjA2OExnemRMOEVxcWxQTWlpcFBoZlNONWlpd3FkVDVwT3hML1ZVMXkyRmlmVTZNYmNYT2FQaGxoVng2b2F5TDZsRlJoSitsRjVkMkczd0xkRVpiOWZHMjl2bElTSDBQMWNoTHRYUE1JdVk4OTJ4Szg0RHlxckVOaldHMm5lNzhNVVJaNXlnUlVGZnZWLy9ZYzJzZGhlZ3VMeHIxaDlocFFGYmw4SnNSM01tcGRrVkhuUTJuMWJDYS9XY0pvS2t1ZG01d2hKMy9rc1NsdTRlV2tMWUVZSmVxVm1ERW44cE1jVU5hOGRPOE8xR1YvcmpSRkZ1S3h2VUhvK1owdG9BWUd1Vy9PdjVwNzlWRGs4ekwxZkZyTVpsbk1DT1hhT3J5OVRBVWNKRDhpYWJyVmpXVFhVT3JCd3JWWnAyVDQxdzFNeFg0L3pFcUhHa2llckpDMlhLRTNrWTJmSkUvaUY4aFdaZmQ1eStjN0gyMHE1SEZvZ2RSLzlBTmtzbnRKL1hPWHdobmRSanNaUjNTRFNJRWdHV1lMVXdmek45Ky81d1QzRkd6aTlLM2tLb2tYckxUVVcyTS8wZW89IiwibWFjIjoiYzBiMjg2MmY1ZjZhODRhZDNlZjA3Y2ZiNmViNmIwNWJlNzZlODhlMGFiZGNiY2Q0YTNmODQ5YzQzNTBmMTYzOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkdtSnUzeWxBMWdpYmtJclBwSlQxQUE9PSIsInZhbHVlIjoibVlJc3cvZ1Q3ZVlKM0ZMVlgvZlJVbkZIdFJGM0o5ekUxR2pQVGx5UUhPc2JJYXdSaUxvWkZNR1dqMnZ2REhzSHJhWmMxYkJiMFdxSXR2NWdkZWpURzd5QjlyTFp5bGxieDJRMTVqNVY3a21WdXg4RDZVOGp6QW04bW42OEprVzdhcGF3emxCeTFwTnk2bm44VDNpWEFyVWZjV0ZFSFNlWGFoc1hxeWFSQjEwVWN1bVZUc2tYVVpzdlZpT1RhMlpMVTBLWlJ1NU53WUNEaWxSejR5NVR4a2p6dmJOZml3NmNwYVdMbTRJV3NqWTZzZE1vbWZkaDVuUXdBVENObkRnZFZXL3hmandMRzNGV3NibzRvendjTHVYZ09pZjlYV29NeUoxTDBicG05WVhPaGdGU1hpZlZDWmNjZk5WU3FYek5HSVJUanpteVFmSmxrSS9YNEdXcmZkMEV0LzY4V3FQcFNQbjNUSnU5TlhBTFFFdEJYMFBqM1lJWTVPM1lHbFloWFU1Sk1GdmtNOGl5eGxMN05SeUdIcXh0MkVoWWlYUHZPRngzdDZmd1VnQ2h2a0lrQVlsdFplc2J4RVFhdnFLM2cwckRsM29BSU1WUUtTdkk5bUF6VXZVSEQ1Y0tPOFhDTjlNdzUvTW4zbUk9IiwibWFjIjoiNzUxMjkzZjI4M2U0OTFmZWQ0OGEwNGZmYjY1MmUyMTkwNmY4YTk2OGVmNTY0NTdmNzc5OGNlMWFiN2E2ODI2OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlBobnQxaVM1Qkxha2o5T21JN3pTL3c9PSIsInZhbHVlIjoiaVJxcXVLVGhXaThzV3VFK2NPMVkrWG5LanNnOTR3WlJqSm5tTXQ4UXVheUZTUlZqRmtYSUpIRUJ1ZnVlOEZuOFM5QmlxN04zeVQreU1xRkVMaC80VFV4VVdFd1JoYlF3SUFNVHQycXpNVHY3VTMyNTV5NHNCSlNjdGhGQnlQWkdsTk5PMnBDeU05V2ZYVnhuNEtuRlJSTXVqMFBDRzBISGxub0JhekM4cGs4bVRoM1VPbWUrRkVWODFaU2RqamJCeFFMV1AxczFQanROSUszb2RRTnBCWVJFT09zaU9OTUIyM2JSUmFkajNHaDBBQndYVFhQQjFxd2VoSUJvenRLS1NxdTIwdmhQNW9ZL1B5NGFEbmNvWmxxTWJCL0ZHY0dkQmMrUFJiOWgwOXplTjFCNWdUVzNxbkM0Nk00c1NzeU1jV2lLQk5ncDdhYjZsSWhHUkNsU0FtWGNmbm93RDRpMzl1VHB0RWwxQVdoL3pJc1hUQ1RCV3BaelpMMndld2Z3d3hkM2x2eERmUkloOHdDTkVvRnBjYTdzZHhLSHlocVYzbXlQQ2FnbEI5SzM2SldUL25TU2hZRVpPWk5WdjV1WEpZNitSdE1tRSt6aW1YMkFyUHYrR3NBbXI2L2t3bURpOE1nL0NJSUVVd2JzaXJXaDNBSDJKTURPeVdXcE5jM1BBejJ4SFJqbjRCNncvdEZMOGxPblVJclREWjJNQXZJdXBQTnpQcGFITENPN2dOcnQxRGZTTExQNHcxUnplei9hSHlNbnpwdTBPSDYxaUhVRjVIQTBKdEx5UVNjQ3FndWpuY3k1ZDlrejB0RytFQTd1bGpUZ05vY0wwRUd4WVN6aiIsIm1hYyI6IjkyMDk4MzcwMWIwYjI5NjIxYTFhZDg1YmZlMTRhOGUzZDMwZDFiMDQ5ZDkwZjA1YzVkMDZiZTFmMzNiYjVmNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkN6elIyVTFGRHhWOTBQWjYwLzArOGc9PSIsInZhbHVlIjoiMWFxMk1OU2lWbnkwUFR1NW5vMlovWGdlblg3NzY0WVF6VVplTWFmK0d3K3RNVUVxejJFZXZORmQ5enhoOGRrNWdESDlFbndIWGloVDVzYTNtNU9IMlIxdEduMWpTbDFzWm5TdkhLeHV6eUdRTUFBSlRCa09sdWJ0dmN2REJWL0JlUndyMm5PcjhIYit1VVNIbGlybWlvOHlLbURTNlc5TlFOSHlVNE44djcvdWtXOUpVdkVuRGJHNW5KTU1BdzNmaWprRmpFeGxuQjlkNUZqak9VUm1qbEc3YTZVYitnaUdLUFIxM0RRM3hGYnRuMDltTWJaM09vcW1JY280MXZ0WGZQSWRpYjA4ZXlqV1A5OFFIRnNKUmVVL1JuaUl2NUhGdEJVMjQ5aUJHa2NVcFpGQUNic1VqbUVKeGJGM3U0VGRIdXFKbkF5emlIUVl3TUhpUTZhR0Z5Sk4zNnZEbGtXNE5CNDVJR0NFUFdXRjFhSXFjSWFlK1BJMm4vNVhuYW8zKy9GN2R3Wm00bFFkQlVuaG9MRHZ3K0U5T2FtWFYvMHNWSldaVGdOamxkUDVzaVAvNHhrZ3Y2dGNLOHNFOE1LVVovaVlUNC9ZSlkwUFdpTnhIVkdxblgvQjFGak9EeGN0Q055SG5KV0VYRjg0UzJWOFQ4bk9DbmtmVHJRbS9oaHFiOVkxWDdVYkdvMVJpN2xKRWRNVWxHT0k0QmlDTk94STJwejRVV3dVWGYzdlIvSWNySHh5bVBaR1h2ejNtcEx5TVBiWmExRlZ5N2xHbXNGRGc5OHVMbVVQRmdvTlRQanVvRmZvbVZ3eUhuSS9laWlwOHNNbDZUVENjMGNubW9Gd2E1c0JPWmwyTTJUZlNMVFc0bjlWZ2s5YUVwZi9qZTk3THJpVXN3Ty8zOVVLZFVmOTJBSlBwS2hwSWtUbm9oWjMiLCJtYWMiOiI1YjgzZDczNzVlNzMxNjJjYmMzY2RmZDJlODQ2NmQxZjFjYTg2Njk4MjU3ZDRjMWQ4Njc3M2FkOTQwOTFiYmRiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InNpczZqS3E5dkhwUzgyYm5tOHlCZkE9PSIsInZhbHVlIjoiOHpGSFBUSU5CWXpNNG12U3FnWDlZRE1ieWhGWWpVL0Q5RkpxV2pDb2ZGVDhpNm5KdmFzMjQxY2JwdkJHUUFyQzhkRmJYalZSbzlJWjFFeW9zckd5d3ZnSm9ROTFQRmdmVFFjNk5UVHhYcVZIQnN1S0VVZlBkL01xelRnbmhrSzNSbGdLVW5oUU5aakxjTEZJZ2c2QWNaODZtZUxNY0dOdVgwdlN4Rk9ha2ZSSGErRGcvNHAyUDcvakNDWm5UTXA5VDVWbHk4aUdQSzN5d0g4OXZxK1pFNnMzNndsellDWEd2eDNwQXJwUk9DU0tnc2lXNWo2YzcwZ3NCblZPS1NvTnBkN0ZnSzdUNVFVMmNCUmllbFRSelZaNWFoaE5oWFFvSUI3VmNWeFdDampsS21jTEtGTTZIV3dYU3RLOW9adDZXdXQ4bE5hYmpaVTl1WVB4M1VzWkRkQ3Rnek16MnI4em84Sm9VbjBzZFFlbEZkVDIzN2dXM3E1cjk0ZEo2VHVYTGpCK0s0YVdiQmZBQkNqOEdNcFFNRDZWSmRSTjRFb3JnVjB5QURJQkZDcWNJSkFOYWpaS0pPWUIzcko2NitoKyIsIm1hYyI6ImViZmFiYzBmZGU0MGJkOTk3N2Y0YzgzMjIzMDljNWQ5NWVmODg1YjkyZThmMTViZWRkMzQ4MWRmNGI2MTNiNWUiLCJ0YWciOiIifQ==