В двух районах Калуги отключили горячую воду

Ремонтные работы продлятся до утра 3 декабря.
Дмитрий Ивьев
09:33 02.12.2020
0 3961
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, в среду, 2 декабря, в северной части Калуги остались без воды два района и одна улица. В зону отключения попали детские сады, школы и больницы. Также на сутки без подачи холодной воды остались шесть котельных, сообщает городская управа. Из-за этого не будет горячей воды у жителей Малинников и Ольговки.

В городской администрации опубликовали список котельных:

  • ул. Шахтеров, 3а,
  • ул. Ольговская, 19а,
  • ул. Новослободская, 25а,
  • ул. Тарутинская, 171,
  • ул. Тарутинская, 231а,
  • котельная Ремпутьмаша.

При этом отопление в многоэтажках обещают не отключать. Котельные будут работать на резерве и с помощью подвоза воды.

Напомним, отключения связаны с проведением работ по технологическому присоединению водопровода по адресу проезд Азаровский, 40 к.2. Воды не будет до 3 декабря.

Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 2 декабря до 6:00 3 декабря 2020 года:

  • мкр. Малинники
  • мкр. Ольговка
  • пр-д. Азаровский 40 к. 1, 2, 3

eyJpdiI6IlhFNW15QVE0SlhCd1U1cVB6NTdLZnc9PSIsInZhbHVlIjoiL0tUWFdOVjlGRUc5ZzNkN2UxUFBqRjk3Q2ZRd3hSL3gwYUx4MmR2TXRaMjUreGRaZ0ZrWUxPZFQ5UVQ1Um1ITTYzVTRJRUZJV211NDB6VXlZaVpFYU54N0JEaE9WU09ZY2tXMG5TSVFkUlZOQmlwc2pYajMyYjB5aGVUT3k0V1pUVURoN2ltb0U5ajR4cmRZTENkQThxOGZTMytJVlhoV1VLK0ZNT3VUZHhtYld0eGs2ZzEwTGVSUW1WTlRTMzNFMytSd1RGMWdNbEliMVlTUWtxSlVFVkVyR2RvMi81dGFwTk9XRWdpNjh0S01zaktIeTFaUzdPam44bzFUY1NGSFlmT1dYN0psUUdXRDc4UGlxM2owZndPcE5yZjNraXNMRnBtbTdNaytrMm1SYUlTUng3WGJZOHVYRWZtdkFOQjkveUFMaUN1YWtpY2libE9rVS9YMHFUK0UvM0t5T2l2bkMwU2YrOTRRUzBpTC9IS0d2MmxXT0hwVERyeWN1TXNFVElKdGZYZE9rUHRTblJ1QnpDdDYyZVNzdFFjanM1OFlwamh4aHA4NFkrTnVCbjg3bytiUVB3ZVdWVHlqTnBBa3paQUJCa3RJazdBK1hnSUV1V3RwVzExUFVtclE5MGZwT3lTanhXck9wMW9pRm53VFdoS21uekQydlVHaEo5OGpEZUJLNTNPSHEzb3I5QlkzS0c5TVZmUVFPUnFmcGJ2U0Zsd3lUOEdFSnltWmlDM2krZWJuOS9lNWNVdXYwRHBvZStNK0RJUkt5Mm5FME9VOFZzaWtrK0t5bXArTk43Q21VaHgwTGFVV0RIeWNXdmhGbTVaSS95cXZRRmRNQlFBTWlicmlTaFZQK080ZXF0UjFlc0xFY05KZlFPR29nbzNRdGN4UTF5dTJRUGJlNWRUU1dwcXhKemo5cGxQaUQ4OVBKWFRiQlQzRjhObCtiQmtFaTRmR284Wmt4ZVIzaDlYWXVSTVdYLy9vR1FPcUlYc0h5N2EvNWNNcmtGNG81clA3IiwibWFjIjoiOGM3YjFkNGU1ZDQ4MDc5YzhhZDU4NTBmMTQ3NWM3NTYwMzFkYjg0NGM1ZGVkYzE4ODVlZGU3YTM5YWE1MjMyMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ijd0QURxWUpkUG9IS1RZTks3amd6b3c9PSIsInZhbHVlIjoiRU5mVUw4a2tTNE1rYmlqUEdNd3BiUW94NE80a1g3UlBvS1owdkovZjNTMllPOGFTRktKcmJnbks3TC84eUZ5ZytJYktKNnQ5TGpxbUZFalJ2OGliT1RhV0FoTEtCR1hWTmNJUjIrYXZkN3pGV1VlRTdrU3Z5dzNDZjZ0Qm5LeGkxcCtDanhMN3JEN1M1QmMvbXF1d3BEeklOTVZ5TmVtUnpHM1ZzL1ZSRkZzZzdObnBhbVRuWlhqK21qWEErWlNQRi9BUDVYN2pMZm90Ulkza0Y4M3U0Z2xCK1RJN1NmclBZdGpDb3FPbGhwTU5yekFkcFFiN1lWRTdoKzhWWndaZy9HMGJxYzFZd2pWVUlDWmxSb05wb2tXQU8veHplWVpaN2Uvc0FPbGNOVTl5bkFLdGdjLzlvQnhodXA1dlg1Q003N0tuTUxUNm9valMzOGhybUxGZkdOWkkvLzNEdnE5RGh0UnlZUG52cmN2alBpelBnZnpteTZib1hVWENkWllieXJHM0dUZlZ5Y21QcXQzOTBpQ2o2NzBnMmVDaVRGY3ZnZWxoNFhPcTYvVU5yY1k2Z05LYmpHM1Y2ZFpoQ2xqMzhQaGZ1eTNnanB6ZXJmYnNINFlOeFJ5T2s5Q252Sm9hSWx4WmlxbXBtNW5UR2ppK3ZwVGhkRm91YkFWQWZxWTlpcTVFYXY0WWhIZnEvVEFEVHZ6N0Fkc2FaWlNjOHJITm9pY2VxS1MrQnYxUlgwS20yL1ByS0JFMTBpUDVkRXRaWGpYSGhqc3p2b0JEbHBjMnZMVFA5OHBadVVJdnZHNHNVWTIva3ExeDFzcjgrWHNsUU9kdGFoSDMxSExkdFliZGo0VDBIVW9ucVFNdG9xUHU2Mm9KNGJERkkyL3FiR2hWUHVsZDRERncrN21LcEJGMzk3eHpKQ0wrNWprWTBsRjRhVFVEVDVFNit1Mm1mYVRhK1dJaGl3PT0iLCJtYWMiOiJiMWI0ZjlmNjEwODg0NzY1MzExOTM1Nzg0MmJkNmFhOGE1YzhjMWY2YzUzZTZiNzRkNGQ0ZTA4Y2JhYjVjZGVkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
11 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhuZUtEMnVLYW9obHNRN0h0VkV1Unc9PSIsInZhbHVlIjoiNkJrT2owbFM0UFUzKzhqUTNkUE5NUHlxRGJLMHVkR0dXUVBxTU5ZYWkydEVWbEIyTlRiZ3MxbERHMlY2ZjI1R0Y5cHM3NUYrQk1RUjRKakpJRXZpUjdiZzYvWUpxaDNlL1FsTTg1NWdIZHdDT2FOMldhVkw2V1JTWHNWNzBTQlRXcHpyRmJpbW41RjJBck5EVFJneVBqYWFOZkZVZ1pQemdiMXdrNkFRQnREMTdRMUVnd3FwMklHZTFkSmNhRi90R3N0eVRXUlRVQmVlTmZkOHBneHB3WkZsalBXemh3ci9ha3NxSTVjd2ZSejdnQzNZVWpDYmUxaktlemdjdEVWVC9XS2drUlV3TVdSWWgwcjl0aXZqTHVUVSszRnM0SkJxeXZSYnZJUWlHSXY1MVpDRjhCTWJYVlBYR0d2TlNYVlROaFA2dVAzRmRVOVBsN2o5RzV2WnZIczVDdjlqeWtXTFBLM1lNZ0gyRFRyMzE5R1Q1R2ZoZ0xzc0ZnVmp0RGRCUnQrRk5DN0VyOGRPNTEzUVBKSkd4TEdKSmFHa0lVS0M0ZXZNeU94M1RDMDd5TDVVVWtQaG81eUJmQkVqajFRRml2M0lmVjdPQTA3NXg4UWtXRG5FSlVXSDJ6N3RKTEx4S2Y1Rk5WMFZ4Y1k9IiwibWFjIjoiMjU2ZTU1NmJmZDc3ZjQ2MWE0YmJjNjkzNGM4ODFmZGZmYzFmZDZkZjk2NjhlNTQ5ODVmODUwNjkzYzQ4NTgyNCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InZlQmlQVHBRQ1F0L2x0OGRoY1pub1E9PSIsInZhbHVlIjoiYmxxNGgzVGpuejJob0dvVHhBUkFjTWI4LzMwYjBWUGRqam9KbWxRZDBENEJsODA0bUdhMzBFSXlpMjZBTllNUktzVXlrV2xNeFFITTdpVHF0VzNPa1RDOE90Nkh0Q3E5SmxTWVJMQ1FxTEJKV21WcHVDZWFjQThuajlNZGo1VlgzdDBCU3NQWnNVamZFMWdRU0JvNVNsZklkYnJtMWgzQjIwMXlrNDZIQXcrSkRGUTROMENhZnUyMUpsZ1pQUmVBV3pNcEh3b2s3dmxlQzhoSXQ5dWo0UW50N1M4U0R1WjNhWVNkbldTczFMN1FuNk4yOVhEVldpMGVPWmdYQ2ZWR2NNU1A0eFZwSE1sNW1uWTBSTDYzQ0NFTDFxbDJyM21MdnNRNXBuOG5MWGJHelNBOXFBeFMxL3hUU2lqTWpYcmJUQTEvNHViVEJGWUJ4L2Zqc3pzczY5czErOUlhdVdMZkxud3dPQ09mWmVSdjU2bWk5akJHeDhEbitHWEZidWZqWG9tb053ay81aXB6Wkg1aXc4Y2FlNmZHN0NveGFaWlJUQzhveFh6ZFkzaXljcGdLanZYOVYvdi9hVGV4Sm1kR2xIZStnR0ljOEdobGp1em1PY0dud1Y5VUVaZG1ockszWTg5OGVyZVVLMkU9IiwibWFjIjoiOGJhZWQ1MzVkYjMwY2I5Zjc0YmFhM2FjNTQ5MmQ1OWFiZjAyYjk0YWY5N2VkODdmNWJhNjA2Y2RlODFlMmJiNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjlnMUhQQ2pHdnZGaVVjekxxVEsyL2c9PSIsInZhbHVlIjoiT09sS2diZHF4bUREZlMrcnFraHUrUnpuRUdZSWo3K09uclVNbmF4TkQzSmlZTERxN1BBd2tEcEFMUUJJQkFzWEJWSis5c3BPb3lFMm1uUHk2dmV2bHBNQ0kwZ3Z0MDFwVDlqMk1IdWtCTDBuOUNzNHdDOU1yWjFtV2dwelYxYmJVS2M4VUh0Zy9LclZJSlFyQTYwLytzNThvQm1XNmFwVll2UUFUbUsxTVpWS0JJVW9aRGQ1blpEaWhOdHlUYnE0cXhHOGNyUDE2cjVwQmxTSkNrdHlxMHJya0lJSGxKS21qcmx6M2ErNlFaMVllZlliREVnbWRERjBUWWl0Qk1KUW9pZmZHMFBpUEFlWVJuZ1N0V1ZwdlUwNHh0enBpcTJ0RzhHOUxJb3BmN0dqSHpXMnp6K1ZiT2JXemg0dko4THNKMGdVSWRsQTgwTmplMGhhOHVnNU9BU09vSXZVMGx0TEJsajNMejFLaU1zRHdiQTNsVWRUVEJoUnpPN2dMUG93Tjc4MzZUd3BlV0tQZVlrRGs5ZGhrenZJTmNvbHhFOHgwdUhZaDdoOEF0YVNTdEwzQXJBM0plMU9YUTVBNnNIUG50eXZyY0Vua3hvYm5obVJtV3Y4VXBDS2lwbkNhdWNwRWNWU1RrcXZ5NmtVSEJlUmxTU3JoeTVVRTJSbnVLNUZTS3FBbVpoVHhYWWlWQ0xFck1yR3oyRzNMUk4wbGdaTFNPdCtqamZkMzUrWU13bzhiOHhuSjVvNkppekpFSWYwYmtsN1JnNU8vQUVaSWhIeDV1Vy9TZWlldmZkRFZDbXorK1crM0hhMTljMGtURktZaHFuUEJ6dmJ0VXpaRUxOTyIsIm1hYyI6ImRmYmEyZTA2YTIyYWVlYTE5ZmU2ZDIwYWI3YTc3ZWMzNGZlZjk0ZGU3MThlOTFhYTAzYTE0ZjU0NDMzMTlhMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IklGQTR1V0xYVWhzUE5KcERCVmo3eWc9PSIsInZhbHVlIjoiQTBaUm53RFZGRUNDZ1RMNlFiYzlpeENwYXc0OVpqeTRoVVBNS0Uxb1pYVDlHajhvdTNxV0Y4aTZ2czFDcDUrQTNhT21SQ1BDclNWQlVBQXp4aEw4QWRXc3hCY2FqNUVNYVFGN0x6aEdPQkt2RXJZdVZhMFo0am5ZNkQ1UFJZQ1VLa2VXUmF4TjNHeTBFQlpSMXBiWDF1U0d4RjVZeVh6TUc0TTUwQVBlQlVHandib3NoalRSQTl1eFh1WWFtdXZNS2ppaXlkYXZCbVNBaU1Hb1RXbVgrUmdBc01BamVMa29Nd3RYYXg5S1BNQ3NuamU1d3VNOHpMeWhQSTVtUCtXTTBSZUNpWlhXQkh0N294WDZyQUhucmZnOHhZd0IyWWhmRXVJaGlaUnl4VnpzcmpwOURKWW1kSDdtelA1dTlTNE11ZDFoWi9HU3hWSGhROFNGcXhMdmZrT2JzSnA1TFh4YlRCZWpLRXNnS1N6UzZaVnlUMDNNVlBueXJSd09lZFRaNCsvenJwUU1GUEQ5T0l1RUlwQ0ZJbXQ5S0xwSXFpSTNMek4za0NJanJobWhUdnZ6VXh4Z0huSW9vSjFoV0FTRjBianRyU2tKSUdMbmtHQzMxYVZ2SnNLVkprcEMvUDNDQ3FLVStqQ1dSZEhMNVBBLzZQSVZqMXZ1ZEZuZzlNNnRGbVFGckRyUGRFMEdranlGU1J6ak5SK3ZpK0hrQ1NBTnAvVi8xMFVHMjAvUnVvYng5RTBCTWJkNUtGVWVwUkI2NFVsM052MVFGdU1ncEI1QTZ4NDNDbjRNUFlRTUJQelE2dnAwUjlFTkRWMWFveFZLT3lDRGdGaXp4VXZDdG42RFVMb1R4eExvdTlZaWplYTFpRGtJKzhnRi8wOENYN0hOZDVaWVBiSE1zd0JEZVFlVXNmUDBnZFpmelFNTUJpMnEiLCJtYWMiOiI1NDExNTE0NjgzY2VkNDM2NzQ2ZDcxZWE2MDk2ZjQzZjhlNjE4NGRkYTRhN2I2YTNjNDQ1ZTUxZTJhMDkxOWI1IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkcwRDNCM0N5dTBieTBEcGJOdVJIL3c9PSIsInZhbHVlIjoieXNuLzhvTDdjVlFoUmVpcHZqdFFCTThSOEJVcnI4NGdqemQyQmtOM1JnaXc1ZmdPcjdSOHBkdE5oTHcvOWpacHlpMTdVZGRsZXdnYU1DeDBWTU0wUDVPZUlMeUI4Y0ZackxkY3FURlpVdUVYTjc0ZG9uN0V6RDhVN2JvUFhKdFJ5V2xiWFI2Zk03UkdyZS9CblVYZ2lBUUFNV3NqeUU5Tmw5aExaMnNMTE9rQ1lsSmRtV0NKQVdtVUtDWk4ybWM5OERjU3BlTEZZdjZCQ1RwOHdHRENVdkcvd0taa1RyaXdlUTk1UE85OW03emZiM2dkb08rbW90Y3duUXc1SUZmYlQ4dFFwSG9lVERpMVRieFNacmNxVnl6aGtjVXhZR284MU5tQXBjcnNCa25PNGdvOHplbHcreUpzWDUxc1VsK3VFR040VGNEano1cE9hM050NnR5c2FFajRnbW1CSjdFVFR2TnJ4M3RKcjRnVkNHa1VBOUIyME9CWXFZeTNwOTJjUGZwRjF1Y2NvNW9VTEh1N2xWQ2VNUkk4OE1obEdBZmtMWHBPR1FWS1pObk43V2FHY3Y0M084cDNZOXNRbndIRiIsIm1hYyI6IjVhNDY2OWI0MTgxN2FmMTAwNTUwNDA2N2MyZTE3M2Q2MTczYTlkOWVkNTdiMDIzZTExOWM2ZWEyNjVlMzdiNjAiLCJ0YWciOiIifQ==