12 ноября в Калуге отключат холодную воду в правобережных районах

Ремонтные работы пройдут на улице Серафима Туликова.
Дмитрий Ивьев
14:44 10.11.2020
0 3615
Фото автора.
Читайте KP40.RU:

В четверг, 12 ноября, из-за ремонтных работ в районе дома №12 на улице Серафимова Туликова в Калуге отключат воду на правобережных окраинах. Во вторник об этом рассказали в городской управе.

Отключение холодного водоснабжения в Калуге 12 ноября 2020 года с 8:30 до 22:00:

  • д. Чижовка,
  • д. Воровая,
  • п. Шопино,
  • ул. Евгения Клочкова,
  • ул. Отрадная,
  • ул. Домославская.

В зону отключения попадут школа №33, детский сад №67 и наркологический диспансер в Шопино.

Тем временем

11 ноября на трех улицах города не будет электричества. Подробности.


eyJpdiI6IkZCbmtYSWxDaTY5MUkvNys1OXdjRGc9PSIsInZhbHVlIjoiQXBKckszSElZRnhvNVVySkMwV2RqT3VXZVBQVGlNSFgvbGtvWG1kY1R2S2thVXBqYmVYTUxPRHJzUmt3UVJaNzA5YThsSkhISVkxek9mNDJ1SWtXUWVWRzRiS1ZZNmdEckxzNGFOVzZOY05aNUZ4Y3dpOVhFOUxtNWxnRnZPZjNoZlRvbTV6d0dqbE9JcVkvdmF3aVJ0cXloYjBobmVIeWJRaVZCdTQvaWlYTmFPV2FCVUhTbGR2T01KbVJCQUw1V1YrTmVnbEF4c3JNbVNicFZ3cEVYRWQ3WTVRdmhMQm1NbDJLZktKWFZscGRyNDFWdXpWVnFmaU5FOUJDbi9TTTllUmROZ1dHYmFpeVJKOFBWeWE5a3kvY2ZxYUVZNzhyVUMvc0tTSnJVUEdQaitQbWRWdFdsUzFzK3FLcGpvbE1Zb2Zsd052OEF3MVRYNlVvVjZQdndZUFhkUkV3U2RjS0JHRHNMYnRpZWdZMjhIYzVCSHhPbExsWFFLSWRONk1IZm1rb3hzNU9Yc1VYMzEvMlRlOEllOFFibWxhajhBYlVsbVg1Nlljb0srcGRNWDhZampHS2dNNWVkMnhiNDdyanIvS0M1TkJURlhOeUxIdjVidUJvbEZpWGdHUy9qUlhFYTZ3SUIyWEFja3QrRDE3am9NQ0Z1MnN2VnRwOHd3QzBObFNQZ0drcVNUNmtiTzJCRGNteE1DaVl6ZWhZTktnRWdxazNtVE1iV2tHcWptOFpMdGY0bTFHTGFZS2pnUVlScFpiajFrZW1TTGpmaktON2w0UTVDcC9uTitlQzFQcy9aemF4cnQ2TExCeTFpeWdOM3N6TWtkWXBZNWthS0kxL3A5eUVIamp5TEF0MmVGTHJJN2pBbE1lUlBIdGtsMEFkbkM3eHBReW16aHFLanIvdEhYMUJDT01kTjZaMW5laFMzd3FRZEc2ZVh2dnZ0MDRrV0FuY2lvaVdLUWlZeDIxWnd5ZG1PSmV0eTdtYTBzYUE4cE1jZnlETU1vTGRJQkVZIiwibWFjIjoiNzMwMDlkOGUyNTRjMjIwMzk0ZDRiMWE2YWMyNjA1MGJmMDVlMmMyZGFiNjFmY2VjMjA1MzUxMjc5MjM1MWQ2MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlMwNXdsTjJEUkZmL1FMUVlwVVNHMUE9PSIsInZhbHVlIjoiRkhUbjBNOStHY28yUExEdjdEV1dZekZkMlByZ3RjYnY2TjBMbXdNUTlEN0FjU0F1K3p1enB0VG9WTXRENFdyYy94eHJDR0UyOUgwa1RyLzRkNkpraFozOFU0MUVLSTYxbHFYd3hHZjBFZlFJbnB0ZXozRHNTMFVaNlJ2SkUxbThrekwxdGZPUG9xb3p5UVhWQmU4bGhoQ1BpS3V1VHFXcnBWVXduZlFSUXl4SUJsR2NwWmRQck5vMXpmeVhZZ2JEYmtpSTJYaUlhOCtvKzBtMmZTczhPMWdWclMwUzZ1Mzl1ZUJyNGZFenlSNWhsU3gwU1lEV1ZIU3piWW45Tm56YTQ5M0NiYzR1Ymd0NTk4U0orQ04zUjRBbFhzdlZDd2N1UHFsbEh2dzVLY3hwbysva0NKN1BmdEdlN2NvMWVGNEZmR0R0TnYrTjlKRUhXQUlXZXZpL0NleUpObVBsWVJxZEZrOEd3VHFlVlpMK0ZyZDFUU21ORGZYcTRCZjdHZG9INWYyTVVNSysrY3NWQmVVd05iV0xNZFJ0cTNMdDVzK0Y5TzEvdFJOSU5iYmc2UmZycVRqZE0zcXdkeVUwa1JwYkVoTUUzVkFIcnZ1UjlvblROZFk4Q3BxYlY3emluSlJIUlQrblpVamdQdUZXeDlDSS8xQ01KbjR1NG10aEdKY0hSTGhLdGZ0RWx6cys5YW1LVisrbFNrbEFKRmwzNDRTN01PakJGSW5OZUdla0RCK1h2ZEdLY3VoREQvYlNtNy9taGtUK0lENVg2L28yZC94SC9XRGRJL2VVRmtVNzhnNlFmclJnZEg0RlZrMm5qVUJFaUlNL1dNLzNSaGRPMmNNZlZNTUE1OG5BT2VYemVrMU5IZWFkWUVzMUhwUXlOK2RDbGVKUFl5UVUrWjBsdklZT001RlN6bGNuaWV1M1pndEgxSFNGQXZ1d3FzUDhldDUvTVFNMDVnPT0iLCJtYWMiOiI3YjZmODkyYjIyOGVmZTczNTE0NjgzMmI5OThlMGI1Yjk1ZmY4MDhkOWE4YmMzODA5MjUyNGI2OWI5ZTUyMzU5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
14 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJ4aU1SVnpCVExZMTBxSTQ2d3ZPS2c9PSIsInZhbHVlIjoiWWViV3E0MklLNHlKY0QvdnJCaEdFdzdLclY1OGJOWnpmbno0MWxlOTZIUnE0SjEySHpmSGZadUVZZm5UU3RraXJjN0xUZzY3SktoQkRRWHliNmJIYzZvdW8rV1JmelJERGxQL2ZQY2VvUHM0WTNOTzdYN3ZtM3FpMlVIQ1NjT1BTMFdGT2dzKzN3bXZSbElaNFUwSzdqVVI1WlJLTy8ybElvUGtObEp3eHQ0a3dOVTBUVWhEdE1udkNiL3Z6Y3VJOWZQYlR6TjFtSHVwdElEUFpzWmVncFJQWG9oRFRvbk51d3NXZ0VyVkRmZzNMRThSc2gyOTB1MUJGNjZJRlhldnBzSVowZUFuMzZwVFhGU2FibTVvaERhUVh2K0F5aEw0YzRtWHdySERVQUVPaGhRRFlJbWRYaWNjcG9DdTNtUDFIUi9vTHMvNXpPMmc0eWtVUXhOWnFscEFlR3ZQc3ZLcXdITG5ZaEJWVnVkZ0FKQ0IxOU5LcnRvbUwzb2M1UFdBKzMwejgzUTE1U3ArZ0NJMVY4dy9FdXRBdEsxUnJ5eUJzVFFpZ05UOElMNWRES2xGckdxR3V5YlZQTUI1WDRlR2Y3NHYrSmJqNXBxeHJFWkFLZFdpQWpzRjkxdVNBNCtGLzZLdXNoTmFCdUU9IiwibWFjIjoiMjZiM2VhOTVmNTJmOWQ0M2VjNmQ4NGZlMjFmMTFlODc4NzgyYzQ4MGIzYjM5MjAzMmI1ZDc5NGYzOTVlMzhkZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IllqTVowQmMxNWhGdW12SXNxdzhJeEE9PSIsInZhbHVlIjoiNVhzdktVL1J3K1NHR3pmaFdxKzVxSzkzWVpEcTNsV09STDBDaVRIcmVUZU1lcnFDa2tIZld4R2Q3ZndHZzdkQTc1NE43NUcyOFJYTCtLMXRNak1vWkxWWXdnNUh2R1F6U1Q0M3l0NnJIN3FIbEppa21aSzBIdjUrallOdDJjaktNS01RRTd2WEwwVlRnNHlTRlRFeUY1eUFSaE1YU2ZYMUtPSlFhaVhTUDN6NUR4VDNNa3lOUEZvRDNhS25nSjA3elRGc05zYW1QQng4YW1IWERCdk9CVzRtRG5OaTZIMGJiSkVabisvQ3o5NmpQTitiaWgrbXA0MW9Pd084T1Vja3N2V3JhUThSTncxalIwYThhRTNvc3p4UDZLMHRsa3BabkdiR3UzVkdLR0NtMmtnMjZoQTdFcDgwWXpOVExmY2laS0FQeVJld0dwNlFZUTRqTVBwdGRUaytSM0c1M0F3SVZ4YWRNTGRQemdaUS9oSE94d1NhbmtWRmZaWVMvWjkwdHJrOE15a205Q0JLaUU1bGpkQnN4MDNQcm5WUVdrS3JieGwwaHoybFA4UjJPQXVCMnpERnprbzdkb1AzQ0Q5Y1NZZW1hR0Y3KzhiQlhaeEt2K25XTm1jVFJhQko1N294YnE4ZWllQy81SkE9IiwibWFjIjoiZTcxMWQxYjQ1MWZhODkzZWUzMDk0ZDZkYWE5MTc2NDgyNTdkMzYxMThjY2I4MmE5M2Y0ZjlhMTFmZmQ3YjcyMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjRsL2dSbWRuTFpmU0VyK2lJRFRGMEE9PSIsInZhbHVlIjoiOG9wRGNZWWJyTmhKWGJNVlN0NGlHdHpPOVlLMEZpbzh2dHFZVTg2Z1ZMcndXU0N3K2tHNGI4VnVrRUpVTnhXT0k5SEJEZmZiMHphS3R5a0ZjYmxVK00rUXFNTHZLS0Q2TlBKVUZnUXZrTGNkYlZ4M2tXTVQ3VXAzMTVkcGNzSVRzVmM5b21EVE44aGZWdVQ4ckFaSXFsWlFBUjVPZGhrYWtEQVNlNGpHZUJDbTZiVnQ2MlBwaUFXeTZwOFpUY3B4R29zOHJTbFY1akdKQlRDRHVzYU01TEJzWERiMWVlUGRWTzhMbEZJYVhCMlpHM0wzZ0I5TnNlbU0yaGhwR1ZpdUJ2NUw2ZVFla0d2djBXWWRUbmswWHhIRWpacmJYUUh2UWFYT1puL3RFMEswN0tPaFphSU51emZNSnh1QzVtOTJZOVdueWt5WjBkOFR4THZJVTFZZkYxMVdLZnlWV1RMZzVLZzRXRHY0SEtCZHpRdWZOTDVHV2hkbS9oNmZJbWd2RGxQS3VrUFM3TVQwTzVmN0QyRGlaKzBsdjV5TDdVRFNSQWg1U3Robnp0T2NXNG5BS3dnaVRoMDVUNk5TM1BjNS9pSlNGYzE2L1RnU3Y3Y01lVExBZGpMRW1aQnRYT1VxTEFmNkIxSkwxbDBHZ2Qza3BxeStVZzRleXlZNVlXUXgrMm9WSlZMVjNOWWt3YUZMV1NOWmxqNjM0dTAweEtWWTFsUVd0djVPb3k0cS91NmZ1azBmOUU0QmN0MjFpVHJrMzkyM1Q5R0w2Z3V3L1N0ZVFlS0J2NHNaL09DeXV5NndpQW5ZME5xVldicytlQ1d1MGlGYVhEbFI1NWVwb1ArKyIsIm1hYyI6IjNlYmQxYTM4ODdmZWRiYTMxOTA0ZGFmOTY1ZWYyMmI1ZTdiY2MzYWE0NzQyNzBiZDAxNGZjNmY2NmZmNjNlNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjhWR3Y0SVRtYXpoL1VCSllsYWxMUlE9PSIsInZhbHVlIjoic2RkbmFYQkhydlVCYjgzZWRLT2ZVQ0hTSHNLWXd2Y1ZHSjNVSFNwRkdpYmZGa2IwL2RMSU1NOUlIYUdUcHhXN2JOTUN3ZUhJMWJ1NnRITVBDYnBRMU1UM2lON2c4Nldmd1JxTkhqUmswdGtKdWdSeTdxL2Y1M1BxdzhTZkEzL1FFaWVCcHZ3clV2MkhnV1E4ZUx2RDZGYlRHdGw5bkFFeDJKeTR3eDZORmxBcjh4Zm5sQ3ZTNHV3ZGo1TUJWSWRBRTR0cWYwenUreFhLK2ZWb2Ztd2hKSFNMUEVGRmZRdFN2Q3B5Zi9aOUp4Q01DZU1WZUVVOEthdkhmSU55V2NCdmdkZkI5UThPd0hQNFdqbTk5dG5XZXp1c0c1aFB0cGFrQ1g4c29iWXhUM3oyci9ER3ZZT01lVEZhQUN4ZEtzS1MrTGtpblFGVEY4aDN0YnR2R2NtOVRZUzg3elQ3WkpzZHVGYXVLYmFVSlRoTHhWbHVxbDJxa09SRnpUVHk0NnYxS3JnZDk2VU5VK3MzeVUwSXliRGdyaTByMllFdmdNTnpJQTVOV0VVd1IzNkZXdUxJYWhFdUNJa3plVkJsZVlGbE94YlNwaGtvVmZqMWFUa3VTRmtycWRNcDJ6ZW9vM1ZMbzRvTnZPclc4OGZzbDB5TDdyTldnMzhlVXJLY1QyRDlnaUl6YVJiWWN0RE1KNWg1R1N5MnFsd1pqVGFJOEszaXVqd3JuSGdCRWZmQVVmNDNLem5vNllYaEpEdjhHalJEaG02RnhpMkFBZkN5UnZnUmxVYnhjQUl3SG1Oc2xudFpRY1B0NWtQNWVyOGVzcjNZNTRZQm9zV2VKUlVKMHB0MkN3WlZvb3RBc1dabUZrNldYWktzMnIrdVpKMER6cHplTVlKQXp0ZlhZYnZ1K3UzMDFvTFRLOHJMLzhXYWRSN1QiLCJtYWMiOiI1OWM4MGQ1NjdmNWVlYTMyNDQ1MGY0YjdiYzNhMmRjZjZhMDY5YzRlNjE3ODVlYjY5YTA3OWZkMTY2NzU4N2Q4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkdBM0hWM3ROM2NuRWlUM1Mxc3ptTXc9PSIsInZhbHVlIjoiZElET3BvYi8yWlpqVFJWcXA0RncybjFlZittenVnSHhydGdDbU8yOU1jL0ttejQ5R05qcjNWelVuVG1JV0lyVVJkYzlzcWhyYjFpM1lVLzRxTUh4eXFMc1h1TkdjYTNybDFGZG1nR2xQZkt0VDg2NEZOZkVwSFROY3FJTmhuSEFVUlZLb3JWOGxCREJEcm8yK01mSzZPakFNQmtHcUFLaWJFd3d6cldudytXOWlwa21ieVZMRjh1VFg5a1Zldnlzd0RmV0dBOVMyNm9LZytpUFdJZjBRN0c5V2UvS1M1VGczUDFreWNMYktSV0xxMnpvN0s5QWUvaUlobjVXVlBlcDdzQzFDOElQaGphREc2eUE3VGhjSnJIVTRMOFc2bGJUQ2xENU02dnFGZnJtTEVtc0dadlVxWFpFZ1RaOTNVd3VSZDdDYW9vUTFpN1dEREo2eFVCaGl4aDJLRjRYdUJvOGhUQzFpVVljTStUUVNGN1ZGdFJCL3hEQzhKNFR0aDJTUnFGbTMyTXBac1A3U1plUWpwak1QUzB3cE83WmtYYmQwckJLbDgyZVVTRnhwUlorV2dDdG5QUE1kYVdLK2xiTCIsIm1hYyI6ImYyOTI0ZDJmMGVkYzc0YjhjMjA1ZmFmNjIyNjA4ODgwMWZjZTAzNThhYTZkZTA2YmIwMTA4OGQwNmM1ZGYxODYiLCJ0YWciOiIifQ==