В Калужской области со следующей недели начнут отапливать социальные учреждения

Такое распоряжение дал глава региона Владислав Шапша.
Екатерина Зеленова
11:10 15.09.2020
13 5041
Читайте KP40.RU:

Со следующего понедельника, 21 сентября, в социальные учреждения региона начнут подавать тепло. Об этом руководитель области Владислав Шапша сообщил на своей страничке в социальной сети.

- В целом подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду составляет 98%. В 13 муниципалитетах работы завершены полностью, - сообщил глава региона. - На особом контроле объекты коммунальной инфраструктуры бывших военных городков Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15. В этом году они переданы в муниципальную собственность. С июля шла их подготовке к зиме. До начала следующей недели инженерные сети военных городков должны быть готовы к подаче тепла.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImE2YXhwNjRtbHVrcnRHeDYrajdOcmc9PSIsInZhbHVlIjoiNWY1WU10bXhZa1p5UCtjV0dCNytaQnkyeXlSbFhwYU5qUnp1M2h4RWoydHNZeGFhUTFaRHl5VG5lS0xFcjhmWUVhVURzT1VoTGE1N0RsVWNiWjBLKy90aVdvRkpmSWVCZDhTbkdkT0orektDRXpjTnJic2psNTdaSEhMQUdyMlg5TE5lODNBZ2tFZm5tQ3BhVGRKS3VzY0xHNDAzV2YvbDhuSU15dG1PbklpQ2s1WTIzb1ZrTlIyb2MyWllUMXIzMEZheVQ2OEhqc0tia2MrMm1YUmtONGRENTRlSVNtNXF2VjVrVEdGZ3FOVStMbW1ORlhPQm52RFJVankzSjcwS1BiK0M3RWdYTjNRM296OUFkRUZjSG5NNFJBOXJMdFRWMjJtQ1lvVU1GUXZ0ZE9iYzBZclllbURscnh0ZW9kbGI1Qy9BWHZLZlo3VjB2Y3F4NlRkbDlEQi9pMnZWZk9qVWVTc0Z1WWtOOFRHbkZmVTE4eW8wWkxQV1RxMTlHd1BOU1N3em8rUGxOT0FYTWxMLzRlSnVkdzJpMU5QTmdTeG1VY0hTVGtBbDlGWk9nLzQwQXZWQVVKYit0ZWJqVy92VjJCWG9nOWZpTjRTSXk4YTV1VnRHZEl0Sm9seU9Yc2o5V24wYWhmOXVOdGZvZm4yQWtic0xsREJUUWJOUWRWM3dRUXZqTnVDYjJSOU9lWGxHK3ozSVBuUnVQOTFwUGt1cW9DM3IyQ3NVaGJURkozcklnZWwyUEJhOTMwNG5xQ0M3VW9wWkRkKzJvN0ZtQldndDU4UkVveUpKU3VZSmtrS00yRTNMaXZ2MlZlN0l1ZmlHWXVZNkhsWjJqQ1QvMk04QmhIODFNamVTVVF0aHN1QmVNZlhJblNiR251TmQzQUZEVDZtK2RFQm5xcFVDQytzMjA3ck9leFVKWm9JZk9ZT2lnaHlkaTgyL0lla2VVRzRCUXRYVVMxVXVTdVl5TWZqMytOclloNHkvMmJoRUdkblNjN3YvdnBVNUdCOTFBaFYxIiwibWFjIjoiOGVmYjdjYWUyOGJkMDVhMWUyOTcxZTgyZTA4NDNjNjU4ODZjZjE1ODdlMzA5NDJmZWQ2NmI1ZmZhMDM0YmJmOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik5EbjhmL3UxZG56cm9pWjM5U01IeWc9PSIsInZhbHVlIjoibE9TOXJ2L3lZSkRZbE5DODhqOEU3VERvYklrTk9Pa3RIckRYZGY2UkM0T2ZSYlNIUEUrR0JQb0FGUTVkK2Z5V3Q4QlB1aHhLbnVHYXY4N2k1RFh1TldDS1lZb24waEFNYi9BQmNVUFFZdEdOWTJmK1Z3Wm83SFBnZHd4QmJVbE12MzdLbFpDQU85SUJrdnRRNFA3S2FoaEI1aEJHU0ZSYUpqbThobDVtaDI3WFd6bHM5VUFzQUVsdjU1Rm9SMmpzbElnMk1BRkJtVDBVQ0lTd0NPbFdMdFFsVkxNTkpTeUtueXVPd1N4aFFNZFI2b1BsbXU2VnNMYUhFYTFUeFhraVpoZjBndXhSWmRuVUJLeTVqbjBZVDlpMTlOZUdoc2Rtak5Rc2tOVGdUZFlQVGZnM3JqR0xQVVMzK2hSUWczekMyWFZWdCtXODZDOENyL0VjSjFDTUpKU081M2ZvSHV5Y3hxTWxndWc3QWZsL2VzQ0RZUFdDakhpQ2RlcnNDc2FFZWRVZFdic3JHSlBBd3MvRTZxdU1KbWpUZFUwVUJQaGdycHVhT2k3VGZQYUdSR3NQTllEd1VzVUpabjZtS3BvZk5KM3RCT1drSnpBeGIrd2JwWHpoSEk5aU16OXZZZ1NMZmNWb2RZNml0bE9VR1BzQ25ONXBwODNpSVFpSkJXWTRFU09WS0hJTnVBSnl2TkVJOGYzOFZpMkFUQjI3Sm9PY1pkSkJZTmdWTjhxQkRPdGZUUTNIN2Uxajc5eFZJcGdhMzNvZGF2a29QOTJsSE8vSm92SXRzYm9RbEZ3S0hmb2p1TGRkVWF6Mk1iWHI2SXBwMFRPaGs5YVQ0bDBTTllNQnAyc291dTNnVjdISTJObmhUb3NXSDAwOUJHcTlBL0FOMSthQ0ltK0JnRFBtaEVPWXJVa2liMnNjbjN0QVFtMnhZUG5HSlFhRmlkV1lJbm83Q25DRUNBPT0iLCJtYWMiOiJiZjU1ZmRjYzU5ZGMzN2VhZWEyMGUyMmNmZTljMjQyZDk1OGUzOWU5YTk4NjQzNmRiM2MyNzhhMjI0MzhmNmNkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
70 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 13 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQ0WklZYUpZT1VwQVgrUEVKU3lhOUE9PSIsInZhbHVlIjoiaEpmN0dDOXRjbzhTWEs0QjJIcGwwVERiVm5wei9PVFpIT0hrMzZZU1lLL3VkSDdsVTdOOXEzalhKWm1QWU4wZEpVdWVlUzIzNHYrV0dHV2I5UVVaTXIwcXBtWmVUVlozblFSTlI2RlhVRSs3TGNlWDlpRlBlbGMwQXNUdEJ1TVBZRFVId0JWUVUyK1VwanhXN3NsTUR4c0lZUTN0RkFmQ3pPQWY4dnhJMldvcUIrSkYzUTFoZFV6VWlPLzJhRWtNWm1GRDdsSWFlKzJWZzIzalZvbmlqK1pLeTdoRW1rRU4zSUhUQUdyMmN2RmFPc3dzU0xLWDZ4dVpSYnp1OHRPMnd6VlJhTWVoOEJ0bjBtZ2F1amxybkh1c0h0NE5GK3VVMHhnTWo4L3dDNjd5QTZXZWZnZjBvc3YyMm41T2paczBHalJUMWFmRTRqRTVXdGRqL2g0UW5tZnVUYzhYZmVYYTd5YXNYMU84ODNpMGJDVTA5Zm9HYnRVVGg0OEx4endJc3hFSk5mdXkwWkZ6RkZ0aE9VVjkzUVJ3SldxOHA4MEtFci81bk9vaUI5S2JXWDJod0RtTTE5ajd0YVRtam8vNEVJMkRNTXI2MVY0MU1nczBkKy9yV24ydXU0OGlOa3g2VXNoY0FMRVBSTVk9IiwibWFjIjoiZWNiNWY3Mjg3NzM0MGFmMDQ5ZDAyM2NiODJiNmJmZmU2MjdjNmFhNWRmZTAyYzA0MmEyMzYyY2ZmZWM5Yzc3MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IktvZ001NXo5VzJ4ZktQRlhXRlBSV1E9PSIsInZhbHVlIjoiK2V2K3dTbzBoNldDVm9CakY1aDF2VlNLckVGZEJkRkpLT0NCa0VlZDY3czR5R3BLV0d2TXM2dGRCTXgyanRmMlNubkJOb09SczhadGd1VkkvUUVhb3lKMmJ4Q05TazFLejhDZGIwNTE0RHh0NGxZWS9CTkFqZG9WOHBMMm10ZG93YWR2OVNDRXVEUllpSGlNa0cxNXBkdUxtNWJNNVRUWjlhRzBoR2hsdXE1SlFiTEJtelgxTUJRV1l0ZUhsMi9EeFhkSXh4NU9RYTY5ZjJ0dlNMSTVld2YvYVR4c0l6MHMvZEZPUXpuaW0wVE5PYTZnZFdaQ0JwU1pVRGt1SVBiaFpsWE5EOHZCZmV0RWRhNTZvUzFHUDRMRkcwQ2NMRFpGbGk1YzBabTZtMEY3QU9XYkE4RnJxKzhpeit0d2lrVFJRSEtHMFZqZ29URkczRnYwc3ZIZWlSOEtBaDdZOVFDeTB3S3JHUi9iaU9kRml4NUJKT3l5NGJTenRlZHBFbDltMi9VcWpseE45RklNR2R0ekhRc09LbmNvRkN4RlVmckhUa2loWFJaWHdJN3hZRnRVUjVSVllxUjdQUTFCNCt0U1AyQ1djRG4xOUlTS2pZZ2JKS0FvK01KQ0IwdFZHUHJ4bE9HL2NvNlZpaEk9IiwibWFjIjoiMjVhN2Y2YTY5NjVjZTEyNzMxNTBlMTZjNmIxNjZjNzYwZTNjYjgxNTcxYjU4NDU0NDViMWM4NTk4NjU5Y2NkYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNCczgwdHhvMzZXdTVFeTdwQkNuYkE9PSIsInZhbHVlIjoiTWxuampQVVgzZE5nUDFJcHRHMHJwSm5CSkRyanM2aTFXci91Y1RlVWZXanplbTk2eGdWRXpZNE1EVXBlOHhKOEdJWWdqeENUSVVadjRyck4wSVFBMlVWNkJTc09aUWh4R0JPZS9QMndtTnh0R3lQQkJnQlE2bGc3RC9MRlVjYXhWck5Yd1FBZUd0dC90MVkzZ2pqQ0hFUWRzSkI3U1h4d09ScCt6VGR6bE44RGVYeURLeGUvem45TGw3ckd5enpUSHkwWVNXS1RMb3FpcTlRTUJpellyV2FmUVB3dC9OVVJYMTQ1YWlqcXBJUDRuV3lnZHI0OXhzd3RGcHIzekpla1NzMDZiTi9VNjQwNVdidDFWTGh6aUw5cjh1T3RJVk81SUlLdGJyOGdqWlZEVnR6QTFwZTQ0M0VUa0xZN1VHVUhNY2IvMERVWjRlblB2ejNTWWNRRncrc0MwUjI4SmpEcytabzZLT2YvTWJ4eFEvMEdqQndFMnQzaDdXbjdKMHFuOEJKd1UyV0djdnlXWjQ4UlR4em84VWxtV01LYXhubExsa2dERVBCQUhmWitUREFqRERPZ2ZVSnNUQlBmK3dXOGpheUdjQnM4REI5ZlpJYW44RWJQaG1iUy92T1VoYnZBb1VXVm1FUUwwbUFPZmFKT2lBOElhb0txUzV1Q1ZmTVNleDREbWdmOU5MaWhGcWd4UXlrVEY4eHNMOEhoVGswMUlZa0JoRU1RYk16ak5Ob1Z5TmVlMGxLS2NGUVI3QUlYSFRCMmxYYmpoVG1hcENXUVcxMUE1VG9XTkdjOUxtVm01VXFKNUg1aGNPbkpLY3N6Qytrcnl3eC94NkJ5VVRERCIsIm1hYyI6IjI4NzkxZDZjZGNkMzQyYjUwYzFkZGY5YWFlZDY0N2NlOGEyN2EzZDI4MWY2ZjI2M2U1YTg2NDQxNWM5ZjE0NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImJDWVZRRXBsZG5HOW85NnlJdXExVGc9PSIsInZhbHVlIjoiQWZpUXQrKzFWZ0plOXBGM2xLNXhTYkw4NG1RQ2t1bEw4Yk5DYXJFZGFSZnNiUW83TERyWnY2YSsrSGFVRG14bm1Ib1VtK2RzN2pqek9SM2VTcTFKUGdGc3R4OER0eVlEU3B5OFVXUitXdXNmdmlqY1pERHo0WVNVbVRldTlURjdoM01mMDVGUVZ5RUY3cVQ5MHNaTUZPU2FUV2hOdHRDNnVtRmwzZmJwQTJQUnRpZmxxZWtSRS8xMzYxQVJRQ1VpTXp5VnNObk1tY3lBNWlrd0hseXpMdnFYcTlSUW1rOHN2UVBrcW9kUUxBT2pTU3NtTHJpYWFsOW9Zck80ZU00eFhMdXBISzUwSyt4cnFaS0Q5Tm5zL0JkSy9tWEl5Z29yaW9zTzFwT3R1L29GanM3ZUwvS0ZKaitIV3RBMG1jSG5qbk51U2xsNisrcUVYRGNiQUJDZFVPQTVaeFc5NGg2RUl5Wi9kaTJuQlByWjZhZHVxa1hXcENpRXRVV3JEV3hVZG52aUJZeWtObThwNFV2MXkzbWsxL1lpTlVwd3JpeGVVL2N3TlhVS1VFWmpYdm5oZnBwTXVhUG05K0JGRDcybVI2MVJTb1laS1BZUVNEcXVHbXJhRjNKaXJmbHRXNmE4R0IwKzBJZkVobWNjRTBkT1lEWjBjUEhGbFM1K0lvbytLYzBUcGp1bmZxdVFhS3FJazI3Zm04SnljY0Q4VzQ1Tnp3alVMT1FWZ0djUHhOclY2MmhjdmppaGJ1ZmlaVFlsMWd3aW1DYkhFZWkxVFdWUndsK2Z5KytNb0dWWmhPYXpjWGlIcVFLYWhuQm1ac0htUjJXYk9TMlVJckVFdEZXYXFDYjhmSmNUamtzUGRWM2QzUnRCU3k4ZVlTRk5SNFBHNVFkejU0QkkvcmVqVGw3L0VXelA3UTFjYnNiN0hTQnEiLCJtYWMiOiJiMGNjZDdmOGI0OWUwYTE1NjZiYmY1NzY3MGI3MDQwMTRjMTQ1MGQ2YmNlOTBjOTNkNTM4MjdiZGViZGRmODM5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InBUODM0a0dmbVdhOHhXSUovWnVYblE9PSIsInZhbHVlIjoiU0MrQXFXVzd4RzBrcjl1WlFuT0F4aldPeDJuZkdJNkgyREhRdFlnYjN6OXFkc3dXcmdBTUhKL0gvR2grdmozbDJUSkhvVE5qNlV6K1JJVmlTQkhDN1JabWF4WHRKMC9XWThyZVMzNDdpT0xuT2ZNKzlFSTJPdmV5ZlloSHpXR21FeDFHK2ZiNG9TUm1KQzFhc0Z0MEdCN3dtU200aS85SWVzazVHUTA5eUhOZ3N3UzZlakdsaWRQbEgxZFRSVWFoVGlHbkVNM1pmTmN0UDA3eEEzMGIwb25xWHUyalA1NTJJNEs2WG1sVElpRzNCblVmME43MlZETWtacE5aNnd6SjNwbWE4QzZsTWZJSFFFKytBbHRFUGdBY3BKYkZRbU1FZXdxenYxWmVucjBIN2hFOFQybFlxeExGMVh2UXRBYndGZzM1QjBmbEUyRkpFL1k1NEU3SkN3Rm9uMzNYdDNIRTY0ZHc5bnVNYVlHL2JqMmQ0VU1mMXhTU0xLYmVSTWxkRUdRN3Z1V2tBYTFHL2VLeC9aZ1M5WkdWOXZtdEdCY1h4Ym5oNGp3UDFuRzlIbXRsVnpqMUE1YitRVHBiWHZJTyIsIm1hYyI6ImQ2YWM1OWQ0MmZkYTk0YmEzMDBjY2QzZmE5NjczMzIzYTJjY2RmNmQ5ODUwN2EzMDhlYTY1Mzg2ZTgwZmM1MTUiLCJ0YWciOiIifQ==