В Калуге женщина рискует лишиться дома за долги в 5 миллионов

Жильё на Правом берегу собираются выставить на торги.
Дмитрий Ивьев
09:50 29.05.2020
2 6415
Читайте KP40.RU:

В Калуге жительница Правобережья задолжала более 5 миллионов рублей по кредитам и услугам ЖКХ, а также долгам физическим лицам. В пятницу, 29 мая, об этом рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- Калужанка имеет долги сразу по 17 исполнительным производствам, - отмечают приставы. - Арестованы её счета в банках, удержание части долга производится из её дохода. В собственности неплательщицы находится двухэтажный деревянный дом с прилегающим к нему земельным участком. В ходе исполнительных действий данное имущество должницы было арестовано.

Если в ближайшее время женщина не выплатит имеющийся долг, дом и земельный участок будут оценены и выставлены на торги.


Новости по тегу
eyJpdiI6InV4RHE2V2Vwbzh2cTB3RlR0UURyNGc9PSIsInZhbHVlIjoic1djdXE1bTM0S2haUSthRWI4ak1taDJ1aWVnT3FqVFJ6RFFqQ0lJckVYbTZ6NndTODNrSitDM2hqUVZTVFlWZDZrQXdqdjE2MVY2NGRkVlA1SGo4U3dHZFplRlMxdWw1eFVTSkU2N0NYaTVQenR1YTJwZlhiK2VPd3o4VUYyVlJDdWpMbndWb3lneEZCTUI4ZUJrc0tKejBSSlYyMjdyWWlTM05RZEhZL01KbUxTSXFIR2pvWDdTY0dkc1QvK2l6WEJ2RjhyVFgvYVdoQWtqTGl0NlFtT2xkajFBNVoxME9NOVNOZys4aTB3c0YrQy9NYlBoN1h3QkF2eFZGYXIycGg3TUZRUjNZSVNRKzZneC8rd0FqRFpZeU5UQ2tpTDd0THlxRnNWbk9kbXFXdzZsQTBtV2tPRHk5UEl5U0JkdDRzQndncGdLM09YUC9MeGRockhLd3prVngrUGFZZ3lOT0x6NlJhMVRHT2hPMEtwQk1lb3J3WUUyK1orTGpKL1cvbnYxbXEvRVZ1WlFCVXFtRlBDTVQvbW9hUG9vVlA0bzZMUm9TUGx2dlMyVDhobFpkTnR4WmZ0bHdNSlhub2tzdyszYW8vM2xaMmgzMHMwK1FIL05BcDVKdWEzUHg0M2N1Ly83Z1o4MmZOem9ZQ0FmNmFvbUx5dVd1eFMydGVkQjhKMWJzTkJqY050SzlOalJvazJJVE1KSkcyaUtEd0xTbWVDMmd3WkVoM005eVR1Y1NwZHpRVElzYUl6S2VGOUNQVFNWMHQxNDdwZnppbytiZmV3WkZqMWxtWWo4N1F1eTR4TnZ1YlZSNExxRFlDYk4wK0wwMFp1Ujl1RmJlSjNIUlZWUzFwNEJxZ3Y5NFZubDRQWklGMFFHSUt0S0tFZ2xYZGkwWjBuTGlsWFE2b2JjS21Id1lqbFNhUitwSklQdVR0QVdodVZLaUdIOVIyOUJQNnRuQ3lpSFJnZVRpVTdaYU1DV0lidWNCcGtzMFNxWVRsdFkvd0Y4T3BlT3dwaUcrIiwibWFjIjoiYjc2NzE1YmQxY2RmMGJiYTFiNDFhMDEzNDJlNjZkNTA4MzExYjUyMDQ3MDY2Yjk1NzQ5ODMyYTgwZDdjM2Q1NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkhWT2ozRlNudlRtS0xHNGNnSWF4V2c9PSIsInZhbHVlIjoidUx3cWZFQUtYS0FoOHBSeGt1dS9yeWRuVEwxRUZidk5zK1ovU3dUWFdjTHN6b2VjblpaeDNRTDB6ZDMwTXN4ZCtNdFAzcXlXMmJkTHhlMWNTendYUUx5ZXc2MG4wczEzbTFINytSMU8wcXZGSnZETmNxVVROMVkrNzBncnM4SERVYUY2TmlPU3BNRkExTXpRd3E1VHc2QTQwSk81MTNWTWZIRUdIRVlCTVphNWJmRU9PUUREY1lvaW50ZEhNVk4za3hidWNTV3VUbnhRWG9tYWFzWGdabWlNd0hzZnVWR1VVQXdWOFhiL0ZzNCt3S01ET0czZEZEekl4ektUYlNNZHVyQ21NaFhXYmJqSGlOVys2b1lxeXNQeGl5MHFSejdvb3FMSStUNFR2TkppT2VWQXBmU294b2tMSGJSOUV5a3NvUHVSL2hORGxaZEhSaHhyTVJweDhwa2RYSlpucWFiQy9BTkEwS0htSllOOGJyNVRDanpMWTIrV3NZb1o5cC9XY2FPUG9SaWx0ZWRJanorNG1rdHQ5a3VJNlZiRm1IVG4ydjNzYlp3TTJsbTJGRmVSd3VNZ0hxSndpSm95M294UUpyMGd4TllRYWlNVTQyVTJuUkZ4L3NaaUp4VG55dXRnaUh2WGdZdE11WnRMeUNTK0M0Y1J6WUxiYUY4c2UxOUI4NFVCK0I4RlpQMlRDUHY0dnhYa1orR3pPaW9RVkdkbndpY01KT0xqQTEyN1RwQ3RvYzRIcXVmYU9palM3d0h4RlNybnBRZGRsR0c5eXNZdjZ6VE0wTVlobnl0NmUzUDVDU1ljbnU3M3FPd0tVYm5tSEh5SDlmZThYc0MzYm13NlZJZUNSS2ZzaThzSVN4RE1GMFowZGdHU1N3ZDlLblZDRElnaWlZTEdDb0V3T1kzeE9haDJxUnppcHk5dzBUN3MxalpIMExaZGtuTE16bXVyazZkNEhRPT0iLCJtYWMiOiI1M2FmYWZhZjEwNzkxZTdjMmI2MDM2NzZlYjY5NmFjZmQxNDg1ZTUyMGYwMDM0ODQwNDI4YmQwODI2ZjZmNDhkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
54 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhROWRBWExiMkFydWJsdEk3L09UTFE9PSIsInZhbHVlIjoiWXlJbzJRekpLVnluaHlxYzRId3VWR1dFMVFDVWZEZWVNY3o0WDk1ckVBSzN5QWtIZlNYd2FqSlZvblh3QWpPVXFIZTRqQVFTSkhkcTg0MHBEV3IyRlVUY0ZWME5VcldnWFlJc2toWk9Qd1VlSTgrYStSazJGSGYyREpSN3JwZk9ub2pOUzdUNUJhOHRtQllCbGtrRFJ2bnExYThkM0FaUnhyNXRXWFlBU3djWnpaM0ZOeDFIQjFmamd4OEhLdDBhdWpKRFlaOWlWL2RMSFZkU3FPaUs5dFI1VTJsM09MOFBGcERSV3hRby96RjhJdU9HOStTVVRmdEpuVUl1RlM3cmtyQWNNNnZSSGd2UW9nalJVTEczdytIa29LQThJKzJSSWVKZ1c2MHdzY1UrM1dnanFKd29HWVY1dnpZR3BiUXVyT25oZEdsQk5PWWRVRk1QaHJUZWNlaGVIWGo1V1JXb2xiT1FMWG5jbkNQeWgxaUptaWRZcVpvRktTdHMrMkhsaWkyRzFtN1FGdlZuOFRnRFh6Vk54cndxYXVpR1FpUDA5d05ZMFA4eTkxQ2ZHYzhPSlRxVENHdmM2c3RkekRTZVJ0R1MzeXdycXRvNk9FTkEyZmRWSzQwVmhHRFVxUzV1TDYxU1E5NjJ0L0U9IiwibWFjIjoiNDFkMzUyN2NjNmRiYjRmZWM3YmIyNDJjNDA1ODhkY2JiMGM4OGIyNTk3ODFhZmE1ZTBkMDgyOGMzOWIwYzViMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkRqN2ZzZXNzdEtJclhkVit6RlMvTGc9PSIsInZhbHVlIjoiUHJnUVRhcmVIQ3k5ckdjeU5FaVFBM3ZWWkVMQnozYzBQb1hsNGJhbklaWDRRY0FqY3RnT3pEdkhVUm5nQXc0a0hOU1RDdFl5bzVJalRPZXpyWGp0bnBwQ2tMcjVlT2lPMS92dnJibUZ6YmppeUZjRTRJa1NUc3FhdmhVbGYzZ3JIYVN1by9WM3h4K2w4ZllJVUhEZWRJWDIrQk9tODc0NE1QNVJUeUprMFI2YThhakN1NTU0YWVkWGVjTWkrbUxQUjBlUDVjSGRRSFAvanNyR2NBZHF2VW55ZWRtc2RQY3hoQnJ5bWthU0xwVHpOMjFvc1R0RmRpYnNldGh6cEtVWTZTTmRXUXd5QkhPbmxNaVhLdjBTc3ZlN1NrKzcxenhTTGRIc3REQVU5RndKTllybGxrSEZPZ3BNTW4rNFJOc0xXQlIyQUMxcmdoUTJQSTkxWFhaaFRaS3Bzdm1lMGtobEVsdTBXaG91LzZSbEVob212ellwNndrSDc3cFRuOTB4cFYyNTNnazZaSEdHQnRQODVJbUd3bUQ5U3ZOYlpBQ0NXelJGMGVGUXYxS3RiaTVCdE1VRTRBVDBwYnNGZlFSaGE4d1RiakE5aGxJZHhxS2ZzenlWRnF1SXRMRTBFYnF2OXBWQzR0TGRrZVU9IiwibWFjIjoiNDQzMmQ3YTJhOTlhZDU4NGQyN2YxZGMzNDdhZGM5NGEwMDMzY2Y1NjY3YTFhYzI0ZDMwYTk0OTA1Mzg1NmI0NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkNray9iNkRJR04wMGtEQ0ltemREMHc9PSIsInZhbHVlIjoiS2VwcjZLa3VHTUtKOHpGc3hwaUk1YWhkUzNDREl4UkNTVG9namwwNHB0MjkxL05Ga2tmcHVkVGJxbW93UWRNMFJrUzYyMVF4WFBkQzJrUVdmWHVBSVVUblFUS2NyTlNKYWRSUmtIMXI2cEdscHZrdXdNbHdRcW0zdm85WXFoOENOVmxsVzFkVkFFV0ZOS1hZZlJhdDVScFFxZ24wUW9GejE2ak1vYkpWL3RCeFd2ZFhuMFlOTXJQNytsZ0VjbjhOZW5PSllSdU1nUE1zUjF3amJHb2VQVFpaZ1lkaFRHdXZQRXFMLzQ4c0NmQURJekcwNjVFcjgvZWo3VFh1MnA5cUlETEcyWTZzQzJCdUVkcFpBajBPWDdOYWtIMkhnUEF3cEdSakxSR0E3RFBXYkhYTGQ4UFVJZUVvNExiY09TLzFHMU5wWjlzNm4rcXRUUy9pV2liOVFaeGhFQUpQSkdWTmdpMU1tNjJpR0R2VmlKU24yVkoxbm1uajRTWURnMHJzZDVIRVBlR1FFK2lJVVNlNEtIRHJNaWdIOWNsRVR1dEV3MWZyTDFFWTNkTTIwUHNDR0xJdndiRjIrb1RYNXNkNWZROVhEUGNyNzd5QXM5NkJodjl6d0VtRnhXWEVyTUhUV2RmdUZPVHVCRGJZTVUyRk5JVklack1wSHk2R0Z5enZvL2RzUUVTUi80d2hJYUxBU0hLY05LY0Yxa2ZyMzMxeWlqQWlVUlN5d3BlalNkWEFIcHJYM0t0VTBDNkhvZUtETkZvNElPSmwzNmFTb0tXSnlwbjlvR0RVdTJjeTZUQXBlZmVJLzdsV0V4OC9qYU5VbHQ1OXp0dGtYL3VwaEpDNSIsIm1hYyI6ImE4NjU5YWI3NGJlY2NlNTJlODhkMTI1Yjg2MTJlMmFhOWY2N2ZhZDE3NGU0ZDliOGI4MjkxMGNkMmU2ZjE4NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImxVSjZKN3FrVUdHcG5Yd0Z1RmMzMFE9PSIsInZhbHVlIjoiaU10Mmg5Vjg3Y1B2dUdOVWJuV1RaQ3dPZFdIMUZzSUV5ZXRGeCtXNzk1Q2tmK0ZrbkNHc0txa0NPVld2THRqOUM3MEl4Mm5FdTFldVAvRUdxKzZ1Yk0vSDBFVFB6ZVdCTHlwaEVIRUlkemRSeHZPUzlUSHRwUldJYVk2UWF4U0hiYXIxVEdrclpGeHFOSGw3dDJuanBiWEU4NGUyN3VqbmVqTEUydHAxaGU5UU5LODZmR2oyYjlUQkdSVDJxYzQrbzNHQlZmOEkyRUtHRmFKSXhpS1J4ODFURlNmYks3anBVdWFZRisyM2M3Skk4WHRmNFhISVFLVkIzTXZEVGxMdk9iNUNLVGdIRFp5aVJEWXJSdFJKMHN6ajNlNGo0MEVVMHBsSFVWZ29JYTg3NE1TSmJsdTY1L1VFYUVvR1VFRTNpM1Q0b1F1OTV2MUo3Nk5PTVdmVmVMem1tS0ZnTWhuZGJGeEk2bEprcUFhVnRjbXJ2MFIzRFh2MGxGeFZNQS80L0R4NHF0L3VNR1lpMlVKT1pGVkRGQ0hMVGQxNzhWT242ODBSVkRtMjZSQVNaeHptdm90dTBGd05tY3ArYTNYakFrek5QdEVaKy9lOUMxWWhlR05xUUtORGl4cHpxemYyQkRSY3loL3R6RU8xd0pkaWNGRFpKYU9rR0NPeG5IR0VLTFhIM1hEeVB3YnQyUGRvODlHMmwwQS83YkVuRTBzR1M1bmxCVGdXZUFuTWExKzlnbDQ5bVdQaGtJQ1ZwNVFXNHM4UW1Zdkl2L05ENDR6WkhvNUtqM3NOVXRrdTM2Z3NhMGxVT29zZXVKcVJGaDNxejRrNDhmTzlNTWxPcFdXUTEvZ3AwN01DK1BjN3NZYWtvdWZrR2xWbHV0Zi9QTE13MldXNW5LV1F2OGMyWkhWZXNwa0FuZ1hHM0VKQ1BhV3MiLCJtYWMiOiJlZjkyMDhjZTJhYzM4NTlhMzE3NWRmNzc0ZjFhMTA3OTg3YWUyMjRlMTYwMWVhNmJlNGEyNWNhZTg1MzE2MWE2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imhqa0tSb0V2NzJTOWcvczgxR3dXT3c9PSIsInZhbHVlIjoiN2xSejcxL3N1amFtRGJkS1BubzdEQ0lIWjYxWjdGWHhXL1ZUVEFaMHFTZlNkT0VvZ0orTm1PZ0pOSUthc2lhZng5RmlrbzN2a2JaOHU5ZTAxME95T0NZVlpVNnNvYU9NSUFJTkpObnFRYi9UWEtZSXNBSWhMWjhweDdCRXkvQUV3ZFlnYjcwSTNrREhhRVBMTENXejBoWGQrVXlETDhReTFoSVpnRENPS25wcVdSUmIvdS94ZHJHcjhjTUJXWTVVUHZnQkRMaXlBcklRZEMxM21EYzdyeitkS21nSmxMcm1CekI2ZE1FRFppd09QYmI0QzdaQ1NaVktWYnhkZjM0aDdmUEJDSE8yVjE3T3EyemJCaElSRFZhbkgxN3hqa080ZVIxbWNZQ0p5SCtVMlptckpybDgyRFlya0pKbVNYQzVFREtwMXhBQXRlcklnd1dUUlE2VWI2Qm1nWGdCOHpDWjBrUmpuR1hqc2pLZ2tRcUpBTkJwM2VxZEUrWUowSjZJMFJEeGZVQnZtMjBnVWhtaURJR2o0K0MycGU0YjRZa0dkKzBWWVhIMlY3R213dWgwVE5vOWlzWkZyZ0ZibUt2YiIsIm1hYyI6ImVkMzg3YjllZDg5YzQzOTU3ZTM4MDM3NmQyZDAwYjlmYmE1Y2QzOGJjYzYwYTdkZjAwZWJhOWUyY2RhZjRjMTciLCJ0YWciOiIifQ==