В Калуге на 15 улицах отключат электричество

Публикуем список домов.
Дмитрий Ивьев
22:15 19.03.2020
1 8438
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 20 марта, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества на 15 улицах и в двух деревнях. Список адресов опубликовала городская управа.

С 8:00 до 17:00:

 • ул. Суворова 21, 25, 38, 44, 46.

С 8:30 до 17:00:

 • пер. Малинники 3, 5, 6, 7 кор.1, 7 кор.2, 10-16, 13;
 • ул. Мельничная 8, 56-74, 59, 61, 69;
 • ул. Тарутинская 53-69, 56, 58, 70;
 • ул. Малинники 53.

С 9:00 до 13:00:

 • ул. Королёва 33, 35, 43, 12/32;
 • ул. Гагарина 1;
 • ул. Циолковского 25, 10.

С 9:00 до 17:00:

 • ул. Никитина 133 корп.1, 133 корп.2;
 • ул. Киевка 1-11; 
 • проезд Киевский 1, 3, 5;
 • Тульская 191;
 • ул. Никитина д.125в, подъезды 1,3,5;
 • Макарово (частично), 
 • Секиотово (частично).

С 9:30 до 17:00:

 • ул. Тарутинская  96-200, 165-171а;
 • ул. Декоративная.

С 13:00 до 18:00:

 • ул. Гурьянова 20, 16, 18, 14, 37, 51, 53, 47, 33, 57 корп.1, 2, 3, 49, 39, 43, 41, 45, 37.

Новости по тегу
eyJpdiI6Ilk4VEdNdWtlemlMSmVqSmZob0Z5MWc9PSIsInZhbHVlIjoiMTNTejdpaVRxaXpURXhIYVY5WXdFczAvTHhzeFZKUWVVN0xoRFMvYjgwVFY0S0V0NGdsM3Z2M0V5UTdmWnZRZVpoeGVObkZjbE9WUG5McHhPKzdOMWtHM3BsZDlXa1VuenFQU1BFOWdtZE45R3U0KzBFVU13Ty9OcVZMSE9CM282NS9RT1dpRkxFYUx4elU4amhJNU0vbFlDaENwUWFSMFk1cFYzZzdMSEtXdjJKblM1M1pESUErejZhQ3pDMS9TR3Bnd21ObzlEZ1dlWDhDaC9BcWhTMGlwWkZ1MUl1VmFadTF0c2cwaDVQMHpNdUk3TzFPTFhwY3JmRVdVTjdiUnhReDZEbXAzSzlQaWtuRWx4OHJhRFNxeWFyY2pYOVdjbkNPUzY1Ym0vM3FNdWlDZDl3V25NeUJUUWc1QVdlS1FOdUZEbG5WOXQwRURIaUdpbWY1TFl4dDR4NnBKY1ova0lLdTlwYTV0ckhjU245aEwzM1RmUjJkb2pGQUdZellDSlpwMWpJeFdmdk1DenJpem1QejB4eHVtTGFjNmxZamxMMk1lTjFaR1BwQ0pSVzRCalVkWFp2RzArQXZZeEhOc0QwMGY2dnRDcEhWU2RQd2NEM2lwUlFqK2U1NDhtRlB0WjMydFFDQUdiU01zb2NoUjFyMEdkQWxvdHhaalZ1RldiMmN3SlJFaVpXcWR4cVdSZ1orRTVRZEpweDdwYkpWd2VJTitmWjJvcXQwN01qNjFSd29DeVNidWUxSkpramZ0dkdRWVpVdURBY08wdmtMZ2c1QSttYWJtOXlWZ2VOK1g1UnRpOHh5M1V5TnliT0h1Zk5OQi9CVzBQOEVKUWJFMGdQU0N1NXdVdjBGMFdaR2RqYlhwSjl6NUJURk0xanhrREhrNjZyWHBVNldMc3RFOUFKNHM0NmZNNDBDTWxVRzVHZ3NSTUMwQ0pmMGlYektIMjVpcThyL0VvZWpoVFFURjV2R0RIa1FnQXlYb1JCOVNqbStROEZjaGw2YlA5Q0RQIiwibWFjIjoiYjRlNzcyMzZhMGNhOGRjNjcyODEwYWFmNGY5MjEzY2VkZThjNWJmMGU2MTBjY2NiZWNlMTEyMzhjMjhiZDk2MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InZLSldzWlBxSDhHN2ZBZm8wT29BaEE9PSIsInZhbHVlIjoiV0Zib2RabXU5T3RlVXRLS0JiTEJjanA5V2hnRGVreVpUSVRsTWs3b2c4UjNyejFVbFhkajRDcGszL0lFOS9wY2ZoNmlobzcvUklycnVEZnZ1N255N3hmMVBmUG94L2dRRERlTGpkZ09oOG1zSjRwbzY5b3pCd2RWdzd2VCt4SitTY2FhdHpvUHdvcHdSZmtGcnBubzh6b3FSRVREMXR0cTcyTVN3YlBwNmlwSkRJL2l1Sk1SQnk4c2hxcGJHbllGZ2UvTDFEcno3RStxVU95SGFwTFVpWUFPRUQxMy9ZN1o3R3dsMmVaSTAybFMxV2FzU1AveDVQMjJUVlF1eGVleHI0d1lsdXlHcHJoRXhXSVRzZkprSVh3Y3YzVytUNVQ1c0puZ3h4cHA2YTRHalk0aHl5S1VLMndwbjYyUGhwTm9rcmswM0pSZkRwU1hFMGY5OTlsMmgrUzRNellRdDhucXN1amRtT3p0YTc0WFlYVkJucklhSkR6RXErWnpvMXFubjJjT1IrN21wZytXM1UybEtuZjlsMDBXc045dEM3Q1dDMWMvRlJ4S3hjOExBRkd6T2NodzUwM0ViRGM2QlkxVnFSOXNOVTBzUXFWUlluSkZSZzIyTkFldTJUWS8yS0xhc0JjZnhmQnZZMnRXVDhBR0d4S1lqRDBVU01MdFBXN3NuZk05b0tMZERYTnRldG9Ma3h0SEhnOHBIM0huVnlYYk55clNyWFMxYkxBaVVGenpuV3g5ZEpOMWxTMHB2ZzBuYkNTd3dhTEtneWlIYzhib09UZ1pRVTlLRW5pZnNpOWhsL1VQWkMwSnBBWDFqc2NjSkJicWwvKzJRYWxhVnJXdFZnYjF3NDh2elo5V2NTS1JnTlNaKzJ1YW8vWUs2dmkzWlVjcFgwbzdOdWNjY2ZkSUFhRHA2MmFMRTZNRmVKYmMyS3hoQm5iNlpmTDhURnJ3cFlOV1p3PT0iLCJtYWMiOiJmYThiYjQzNjc2ZTBjNDMwZWZiOGI5MWU5NmY3MjE3NDU2YjJlZDZmMGYxYWVkNjdlNWY1YzliYmU0YTgzY2U0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
22 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZNNUpBNnd6emliT1FOVERnVm9uRWc9PSIsInZhbHVlIjoiamxIT1dHNHhUbW5yR0VlRXJlUXhpN2pISWJOdVFRQTBnN240Tk5yQU9aMjRKbG9sQTlJZytRcmlPUk8rdGZFY2dmZmxhZ2g0QzFXaDRPdk9SZUZxRlRCcjV4NENJRjRYWGI2WENwei9JNWx2ZFlrM2hGOElTYTY4SEw3M1BJNEtBZjlXRGswTlliWkhsMkh1UEtNVWpKZFB6dHZvVGFMYXJKbXB4MVJ0S3lDeE1KaGxUM0Z2aUZHMDh4VDBjRVRBTFhhWFkzaUpBNEhjYnFOUFRid0pJaDZKQ1FScjhxRlNEckNFYk43aStmUmJ2eEVrYkxKUzU1T3ArN0RJWU1qekdnT3AxTll4THVGRHhzeWJjTEZRR2FmcE5BWnZmY0FEU1NmS0VvSnh1WHF3ZjFyUk96V2xqVTFweTVnSGhZbU1jb1R0SVVHbHphMUpmSTU4eHlyMnRPUFlndVdvaFVtNEkwY2d5bHRmKzN5WFpUMTJMUnNpRXBJWnZvWnlCc0tHczJWbXBYZXpvUHpGRkFCVWNRczFKN2RlWElFZ0pYMFI2aTZpZk42NEUvVnZOMThVdWRRQnZic0JaT2d0a1FCclNTSGxFWktTbHpEaDdxaVBYa2RHNFgzN2l5MVFwcVFvcDBjakVlR0RrczQ9IiwibWFjIjoiNDA3YWQ1OGE1MWI2OTNiMWZmYTU4NTVmMDhiMWYyYjE0MjE4NzIxODJiZDBmMjQzNjY3YjU4Zjc2N2JjNzBhMiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImVMK0pNUXJ1cVpKU1kyOTJFazdsSEE9PSIsInZhbHVlIjoiVUZlcmlhUjFXbnRyKzFvSTdNTENoV3R1K1dPdWE0MmtwS3NsL2YwNHhFTjVZa3RiS3hwdzd4NGRRQlRTU1AwK1pkK05UaW9oRzIzd21tMng1SllmWlo3Tk8xeDR2WThSallDNXRHd2lCdWlwUDlHN2xkTXQxMmsrV1ZkMEtrTjFZaklxbFMyMlhHWU1rMUQxeXZhSHdEa2o4YkRQNXhZTU5nR1ZVWlBRWTM2UWt3UEV0UDMyKzNVOVN5Sk10cThYREI3eVR3c1dlcThKRXkvaXRUL3l4YXlOMkV3VU1TaThiSFBMZWRJWUo5RktwckI0NVAvU08vakJOUHhwZ2hhNTl6QzBGN1kyUG1QNnVKT09PTXI2bVB2OGpnc2JkVHg3YUFnTlpkT3lmR3cwanBFRHFCMjRYaGprYXE5TWpzb2IwQ0hIQXR4UmpINnh0T0l0emZDM29NbUd0aVZxMmNsSHBpK1VIdVE0ZlNNRzIwNUs1cmdMMkRnbjMzSEhoL25DMk5UOVFiS3NkTlhIeVJwZG8rTEVWYkk3SXY5b1k1RzFOem1QZEIrWUorQ1ZJejZTKy93ZGI0MTg4eW9sSlNvUXoyWmhlNGcwcjJ4Ry9laUtaczFEdDh5aURBVVlzbXZXWUtISkhVN2FkMjQ9IiwibWFjIjoiM2M3MDdhZDI2ODgwMjIyMDk4MGM2ZTMwNTAxYjVjZmMyZGU4ZDU5NmIyZDY5NDgwYzAxYzgyNDc0ZmRkODc2NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlZ6QW0xbEFqbFFSUE5md09vYmtuV2c9PSIsInZhbHVlIjoiR0VvbGo3VWFyZkUxWG1sV2o4a3NNTUdJa3JWdysySm1IYTdhWXFleXVHZVNFbkJKc1JSN2JHeXgzUFgrSkhtZDdVeWpiS053aExHS1B5U1RtMk1TN0NkUnMzK0UwWCs5K3daMXBSUHR5L0VSS2JOaFdLSnBpK1RuZDg1SHJMNVNKMFMwTVFYT0RoaWw0MWlrV0JoamtVZ2NoNGtxeDhXblUvOGkxcnppZnhubHNQaWN6NDdsL29PUVdyRkVUaXVsZEF2VTdUVzgzK1A3SEhvNjBDbEs2c3h1b1ljVDhFRSt4U1lIVXdNc0JPcnU4ZzRmRVFzQWRhenNtckplbk1ZcE1URkhpbklNTE9FZHRNWXV3SFZrMk56UXNORFJmUjhUcHFLTHRJYVNBcDA3TTVOUDlyN2g3VFg3NUErMkFqUHhxdGlBYzlZcTNMK3pQRW1nQ0pBVXoyZlBCdzkxbGhEUFBsQlg0dDYxTE5halBSQnJpWm02alRLVjh4bzRHVnBrTmpqdTV1WHdtT1Rsb29paHJSM1d2cjAvdmtldGVHWStCZjBNbWdBWS9ER1VkMlF2NUxYV25oYU01V2hBWHpOZE5aKzVLazIzVFFjRFBWNGhIT3JSOXRMSWlPeWhqQS85WXJTTFg4dVVVRCtvRjhkUjlURGZORXRXa2ROYmdFdGl3Sm1zQWlZSXJXVExsRmsxVXhvQ2hsck9QOWdEVjFJUTVKYTJieXRNUmYvNFczV0xJZkhUVEY4aU9zWTFwSExzaVZBSmthbEx3cVNXS294QlRjbTJyZ0JPTnZTVjRpeGhDN3pic0dBT0hWRjBldUlNWm5GSEJQeW0zUmFrY3ArUSIsIm1hYyI6ImVlNDA5MjBjNjk3ODE1NGU1ZTVhNmZmZWI0MGM0MDI1YWU3OTg5ZWNlZDFkNDEyNmY1NjUzM2RiYTViMDY3ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Ing5REgrbmpqblBiRHlVQUFOL2xkUmc9PSIsInZhbHVlIjoidWJtOG51eTNHWW1yQW1uelN0Q3lhZWlZVER2a2lZRGpleC9HeWluQnBFREJkSmlPVGExbGlXNTNEV1hUdGQ1SzJwVzFpVm9qbzBpWjJIQWk2MCtEWGRzNDA0THg4aFo4WTUwc2NpTjVDb2pXZDA0WjJBbGJqbWl5cldORWdOQW9QRmdrSkh5bFhpblZteXJ1MzBVRkJGREFkZ2ZZRDJNYmczL2lyZTRod1FMQ3M3WUFneHJDakdOdy9oQUdKY0sxQmsvZ1BtNkY1b2M3SDMwd2FkdmtrTkpDbDJRNk44MEMvbUVXeDVhaWhTZFVxVlF6VkVLN3VnUTJaems4SzNwWHRncFdEYndUYWN1YnhKOGw1TmRuc21YYThEa3BnUHl4UlN3Vk5WOUZaUmxQa1YrT05nSlRUQ2dqeVNvdDVwbDhjM3BpdWhXNU1MVFRmSjBYeUw1QlF6c1Zidm9QZktkYUlTRnNuWHd5RnYwWlFPb3pNMGNuZmk5UzY5YlREbmYyeTg4dVZNdFAxTktMMWloWHd1MnJQbDJEeDJFc1JZZCsvOXVSOVpZYm1EK2RJYVA2STJVekJOK2M0TCtwemJlNUFjUThoaGsvUGhMM0RWSVNuSnRaN0lkajlEcTB3SE5CVi9VbTR3ZUxTUXkyL3ZVVzZIVzVxeHltUWYwSU5rR1hoaEFhdk1TUm1kNW9DSDZlR1VhVmNvWmErTmh5RnA3RGk5WUNyNHlFNERWN1RrTHgwVmhTQzJVWG83RmI1YWdIaFlCNkJzOTFiWUk0MU4xV0Q3UzlyRFRzY2ozcVdJUU4rWUJMODdud2RYTHNMNWN3RUZNc1ZhdzRSZGVVdXlWcXl6TkZJRzF6bkg1N1hYd1d3SkI1ZldzeDVOVDBTYVZIbjJRcG5PWGVReFEwWDJ1OFY1dldBS0RQS3ZjcW8yeXAiLCJtYWMiOiIzYTljYzJhNzQ5NGY1MDc4YmQ5NjlkYWViOTZiYWM1OWFkZGI3YjQyNmY4YThmYWRkZDFiOWQwODQxNDRjYWVhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjVPMzZkS1IzZzJYeHF0d2xSYVZYaGc9PSIsInZhbHVlIjoiQzFwSkRMZ2FOL2JDakxpc09iUHB1OWFIL3E5NVQ1UFVTOHdxb3ByVWdyUW1xY1JCVmlESUZHMjh2YTgveHAvVHYrOEhHNUd4S2lmbFl4RHFxV0FBd3pCRC91eFFmTFR5SGl1RkVQQmo0QllGWGNKdFRHZUdVaXFvTk1zNEU2OWRLS0lNeWFiNHBTU1FwZWFEYkFDTyszQnNacFpJWEhWczgrUzlEKzQ3WjZ0Z3NTaVdWMDBlQVlReTJ4eWx5UzNmUlBTeGc3T0VuWGFYUEtaczFKcVE1NGFpcFRhN0VMcnZTaGRhZHE0ckdiTXEwV0txWVdxU2Y0TndKa240SjJPUVdYdElrRFdhMGtsZU9hU2pVeUZLSnZoTlNUZGx0V2c5MFQxZ2lTdzNHRnY0ZnN1ZTVwNkd4MjZndDN5YUJKZTlYZlBBbWk5SnpuSUg5ZlM3VFdncEdOZERVSDFBdk9HUkp0U3l6MWVoeGVNRmUzUjFtOUx0UWVvaHVJQjYwd3JyanEyVjNRdXpydzUveUhxN0xMcmlESjhGYWluWXo1Z0x3ODNvei9MWE94MEVpdTJHWEpWZDVQeWRyeUJBOHZsSyIsIm1hYyI6ImQ5OGE4Y2ZjOTI2YWU4NmVlMjBmOWY4OTY5YTgxOTNkOTM5N2E2NjQxN2I2MDY1NzdkMjdhN2Q3OTkzOWUzODQiLCJ0YWciOiIifQ==