Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге передумали отключать отопление

Власти собирались прекратить греть батареи в многоквартирных домах с этой недели, однако коррективы внесла погода.
Дмитрий Ивьев
15:58 15.04
16 11560
Читайте KP40.RU:

Власти собирались прекратить греть батареи в многоквартирных домах с этой недели, однако коррективы внесла погода.

- Мы анализировали погоду и предполагали, что на этой неделе, с понедельника или в течение недели, прекратим отопительный сезон, - заявил 15 апреля руководитель «Калугатеплосети» Игорь Карпов. - Но погода у нас изменилась, холодные дни. Есть опасение, что дети в детских садах могут болеть. 

Он призвал управляющие компании регулировать подачу теплоэнергии в многоквартирных домах, чтобы в квартирах не было слишком жарко.

Когда теперь ждать окончания отопительного сезона в Калуге, в горуправе пока не говорят.


Новости по тегу
eyJpdiI6IlpyR0NGNXc0MHh0YVpRTTNOYXowS3c9PSIsInZhbHVlIjoiNnNCWGg2M0tZbXA1bjRUQ3hjLzdxck9PTGxBb0oxMHB0aTN4Mk5FbDF4alA4bmZMd1VrcCtrbkRDaWRmZHl3ZVZZTU9hYmhjbnFiOXBDM0VSaGZOZUFqclUvME1xeEtRdExVb01EcHhyTDEvQ0NBcGZVSXlwOGtsdDkyVlF1bmdkMVN6NTlhMmNvNXJYQXJoWithTHZsRTVWenYxUXBSem5ZSlNEQW1GZGwrS3NqV3pzS1Myb2RhNnRHT2N4a1gxczE4aW85bTBRSHlEV0lwbjJ0bEZPTlExMnhUT0dDNThGZUlwSWIvRm1MMnovb3F4bUFaYnlSeVJSMlFKaEplVExOTTF2ODFzWmRMWXgvL3c0YUllcDZNRjhzWWs4NzhMaWkxcmtFcGRNdHpsd1Zmc21SYjJwOVlya0tuTm1hbXgvTmMwTEE3Rk9LQkhYU1p1cDlMM0txbEZVNGtuMDhUM1Z0b2xyRlB6NWNWeDJjYTc0Y3JNcm0vdjlrUWJSM29yUS9EVGNhYTVBek1jU1crWHcvVHE4b01JMnNRR1dqUTJPMlZVQzdQYmNIZ2dvckx2UzIvSzNCZTNKUEhGRGtoRU9LdXZoMy8zek9Ma1Bkb3lIT0RZeGdvNjFTVnFFNTk4dGhjeXlIdXBlcU9lZ216b3ZKVHVmdENkZTRQd0E3TzZMdWxUV0NSczZjVStvQ0hPc2dYY08raWM2a0o0MXUxY1JkUUtVTjZ1YUFDai9rYUFudzZnQXRFMnFjdk5haUZiUTQweUcvZ1Rmem5YUjkyckQxUlFzVTBBMGFjNmdJdVZsdW8rY1Y5WXl5Mi9Gem5FeDkzSW14VmFGMGcrazFpUFMyeHhkUExqMFhFcENnd2JQMTd6QnRqd1l5VE9DUEFvYWxEaXlyRHN0bWx6Q0p1V2lQZTVjUUNybDYxZnREcTlETUttaFdONGpsaDlHeUkrVEN3NzloSVFteFdqWGtpV00wRnhWTHcyTWlJUjZ4N05XUUliM01pNWtTckVacjFoIiwibWFjIjoiN2ZhODI1NjhjZGRmZjAzMGZlZDcyNTQ5NWFiMmFhMjllZTI5MGJlZTRkOWFiNTBiZGE5MTBiOTFlNDU0Zjg1OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImJrQkFsRWhiQy85Q0lNWEVxMExDY0E9PSIsInZhbHVlIjoibmJSTDBIRHlaeHNLZHUzeklNZGgybHNIOXc1YitVNE5GRTgrOFRESllKOGt0ZHJScFlnQ0YwT2R3eU9TL3lQSVRjUHlrLzB5QmRuUEl2RFFHdUJOWkxqK2c3bHJSWS9leW52QVU4K051TWR5ZFB1Yjl4bDYxRmRsazVkMWpmd0FFVjdWS3lsSFNaNWNQOUdFV3o0MjhHYitMVi9obVIyOU5zSVVnTURGU2x4SjdzdGh1MmtLeGpkNlFxSTBTUDdVR1hyUVVoWkllMlFLRERGOWZkb3NPcG8rK2Uzbm0xZnREMkNQMzUxTkFXRnl0WktmaUV5cjRjbHlpUTFReXM0UExaV2ZDSVpQMmdab2pKR0VKTzhOc0p6WlJ4OU1vTzl6YjNKS3ROQ3ovSTRhMFNUenVwRW1YSjh3Uyt0RlJyUEJCeXovcEpBL2d3MjJCbXc1ZkFEU2NoOEdtSldPZ1d0OWduSmVZd2tYa1NoazVBNXdsR3QxNkoyN2VMU2djYnRkUmRBL2FyWW11TUIvVURIVkx2bUVodzlqTTUvdmhJZU5ZVm1NYTFuWVRDZ0lKMHE0V1RkZjVRR0tBOE0rWWR3cnJRM2NGYkY4UVhRRlpGaGZDK1AwRVNzSjMrc0pZODFtZXl5T2tCV3BMKzhLQWUyR3RSaGYxUmRUVVIxRC9PcnRpcmQxQlpmRVdyR3g5dFhGSFl4TkI5VmhUNktEZUhITEo4TmtFbnFYc1dQVlBEbFZ3OVRIZW5BRmovQTNpbElxNmpCbGgyai9QeGREVE41N21QVFY1bFVEanNRRTVuT3d2YkxFR3ZmWFR2dm1yekIxMlRkcGFTYWhuNnRBU3gwRHdFTGgrNlJYUTZQUklOeU54YXQzSGxocEVHRDF2N2tjdGdPb3ZtMW0yOTdmNEh5OE1CdHF2K3luWlBlUWdYQ0MyNmMwVVFlSjB6UlJFQm5KK2RZQlRBPT0iLCJtYWMiOiI2YjYxNzc0ZDY2OGU1NWRjZGI4YTJhNzFlMmMxZDRjNzY3NWFlYTlmN2JhYWQ5ZGE4YThkZGI1YmE5MjkzMDllIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
338 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 16 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjF6QmFSdVByd0x0T1p0SHV5Tk5FZlE9PSIsInZhbHVlIjoiK3Q3ZExZQkZUU0YwVU9JTjVSRFVnU1VTeml0ZkdGZ3NFdnU5VGJKQUJ4Qy8wUkdoYlVYd3k1Q0JMTGY1YTljWVoyU3BRWjQ3WWhpamppbXBRNURtMGE3M2dBeStVTkZMaXJjOFc5cEpMMjY5bmwzQzhWem1IaC9uVFc3LzRwOEcrZEhMY1lQcmRSazFsSytyaW5RdnZ5UkpaMmp6Ym81NzA4MGdjT21UUWVVdVhjQ3M2MGY3Q2NiT2wzaGFTOHFxK0dhd0VCdDN3NmtUQUxicWNOSVVpcUJ5Ykl4dTBaelJnZTJYRzE3V3hBcXhzMS9tejcxVi8rSzdwYVZWMmo4WkplUmFzbjJlSXJuQ0FydmhXSUhWRDd6T0tnc2d1V2dmVFpNLzFVZHJ1cXowdWp5dUdVc1Y1ZnJIdjZpVEhXK1V5bjJDcVRxYkQySExKaytYZHNoeEx6dzJkVGtoS1kydWJaL3lxcmFqMU1rc01mYk9LaWZ0Ty9lQ2ZlMXBTUVVyZWhaYUdFRFVvTkxHbDVLWTljK1hyWFJmc3JsZjgxZHM4SmJzZCsycEVYZVZKcEhUamxIWmJzVWF2VG9DVHBHSGdJaC9GcnN1ZXZsRE5Xb1ZoK0psRFVEdDk3WUZpTUZ2MXdUbkdmMTVIenM9IiwibWFjIjoiYTAyZWMxZjk3YTBkNWY5ZTJhZDNiYTI4MWRlY2ZlN2UzMmM0MTk1MzMxMmRkZTc1MDI4M2MyOGNmZTQ1ZjdkZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjJwMG1sY3Z5OElUYTdQSU9BMHNIdnc9PSIsInZhbHVlIjoiNVV3Z3RpMm81ZURtSGpWNVBZdEo5Ui82TUdnaEJ0c0JHNVBsV3hsdWdUKzB2SlNEbGNOOXFHOVhSZ1I5YzVEbUQwMEY4Z2xxdGJwRkY3bjU5bTI4QXZTR0x6L2dpbkRwQVEza1JOY1RJdlU2RjBJZkdseS9oNjNRNG1ZWlB3VjBxTHVMWU5ja1ZZMzNRSy9aUXhBRkRrbEtsQ0ZUaUpVUXdGaUNPRDR6ZkY3Q1FFZVoxUSsyMnM4YThvS0ZJc3JzK2ZFN0dUMHVZYUxKNTNiTDR0SE1KcisweEhQRE54RXp3bkdiSTJvUG85dnB3ektOL1U3amZPL1JxdmczRWZZb0NPUHNCSXNJWE1Ea0VlL0w1TE9LK0lXSFp0OXpYZWtnYUhxazZQcVRIL1RQRHJBdDRmNkpuSEhQazJhRkk4K2M2aW45LzYveHN0QmtBY0VtRGZLeXpzWFZOWnZ0bHdxbzJHQmFhbzcvQ1FrQ29wc25lVFZ2YTRwYlowRTVVbVhhUFQvWUpRYW14MFo3U3dod0JiZkNJT1ppL3N0L3ROQ3A2K1VQL1doQzhQV0ZITGowNkowU1JTQVNDQ0JJblByR3JaUndtOVozS0YvbUlzQU1YZGwxcEYxeWFtVi9vZi81YVFDS1cxSklERWc9IiwibWFjIjoiZWMzNTkyMGY0ZGJiNDNmYjZhOWZhOTI5Y2M5ODdmOWMzYTBiNjVkNzljY2Q1MDYyZDA3ZmZmNjFmZjY4YzViMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjBDZzRSY283VW9VUDZTVWZOcTVsWGc9PSIsInZhbHVlIjoiWWFrRjhRZnY2eUFyaDlxeW9qSjlJZXNNTGJkejBob29MVFJuT3BIMWRZdXZQYjlnZG5jZVFyUytmQ0dlZFVQVURFUm9Mcmh1YXNSZWR3Q1V6NzRxRzNHWGV5QnY3TjBDelhNWFIxdE5yT3p0TDZ4dHY1ZVZVM3IzKzB2WklTMUcyRjBjR3BYYmdYblpKMXFnaXpGamNwcFAvQ3FIajFhbWVKVmNWd2l1a3N5Q1pYc0xRWTE0bkU5SHQrYlRRdnQzVkdBMUZWZ0VwemgyeTI5anZkKzc4Vi9aWXNqUDE1MXlrM3dmN0lCRWYwdUQ1WUpHZTFlNTdxZEpoRkRYZERwOTIwdFRCS2VoNUU1NFhlRTVobjBCWC9IQm9kRHZzaGdFdFRkN3FUTGt6dDdzeUc2THV3UjhXa254U3FhVVRTWkIzVjlhUnVJYVhCSWVCcjRlRTgxV0NaTDZvN2g3OTRzOTRqVWxwWGhDYkRUTEZaYjZ3a1B0SHJWTldZbnF5YWIvRFpoNzBxK0Z3K3F6RVlQQ2c0VUdkWFBwRTNzVVVOS2twRTRjMGppbmw3bDZINkRTM292TFM4VlI0M2NVUGsvUE1wNUJSZTBJUXp5VFc2SkYzeGZtQThjL3F3UlRabUIxVERFRm5GVWtIMXlETzd6ZlFldllXT0FMNWQ0R25MaEoyOFIycjBoVllZSEl4V1cwYXl0TmRrQ2Z0NVpPZHZMSzlZdGJCYW5XNUJaR0pxRTdSeUhXS3M3VDRmTS95b1UxdVJ3WExkR2RibFd0ckJTMCt3cW1nUk0vdTdSQUxkRTFzdk9RRG9uai9rRVZmVnkrRk9kNytza2xQZGpXekRkRSIsIm1hYyI6ImQ0NjZhZmJjZmI2NTc2OWRjOGNlMTQ5NjZjZTQzMzg0YTY1NDE5ZTJiMTk0ZDRmNDcwMDEyZDk1ZTM5ZDE2ZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjE1NTFPRGpsWmNENXpiVlI3Y29qcFE9PSIsInZhbHVlIjoibEFTSldvM2hocWEzUis5bzVIbDhZUzBGb09GSUpEUEpPaGpHMmdMTThYZzVFQmVYdVF5VzVDWlhNZzNxRGx0SHJMMTdpVHMzOHh5Q2xsTGRUNEFjV011cENTK29wWG5SWkhwWERNbHVPL0ZlRkhqK0NIaisxbWdmTlFxbUV4U3cyaHVQekIyMWZ6QnRxYWZMMWZDRjlBQjMvODVpQjdibUJ4THRPZzhHRmZySUtBNThRTnQ1UVNXZzhiTnphbVp1bnlXVlA2OGtLenJJSTdPYm5hUXVrZzBSRlFLTy9sdUpqa3k2VWhkVno1V3NzVlprUEJ2MmlKZEt5YkI2Y2orRlJHWTAvdXJLdnV6Y1NNZzlPakJJaGNYSE5uZDFDeGwyNWhxbVJBZ2NTOHpFZll4cnVmd1BrRDNuNXVpUmFSWmJrdml6bWNmNXJhTFAvTHQwZVBBSkxtcFNtWlN6cWg2VUFVcmNMNVo1TTg2VEFDTmwyK1VuRzk3NHcyUFlVSGQxQVNvSWxKcHJIUFYrUlZ1OGR3aW40ZWoxY09WSHJ0ZndrWWxMV1JOc2x0dExESnREZzR1MWxaKytqWmduMmpleVJDUDg2M0pjY3BPTEJNblNKKytZZDZwenhVNit2SE9PZHlJNkVxSGUvMDdHQld5RnZUNHFhZmRJZjB2L2pnOVZidmpoQnk4YS9hNDJWdXpQR2dlUy9qd0dpcDhsMXdQNTVPbHlqYnY4VGErZS9STXRyUm10Y2Uxd1VDREV6SjdndlBlc0d3VnpMdi9INWhtcGIxUG9IdytYUDdTNUV6NjF0MmNUeHQxNkRyTkRGWDVHTS9CMXRESDIwK1N4aGNFd0Rsa2tCTE5mVk9qYit2N2F0QzZlcVVaMkRWenZVczNmWnoyZGY5TEhoRGFCVWFPRGJPNTZXZmR4LzFaV1VqVUIiLCJtYWMiOiIyZTAwOTNmYmRiMzAyOGQ2NDM1MWFiNWM4OTRkYmUyNmI3OTQ1OWQ0OTY2MTcyZWRjYWFhMjk0ZWIyODg3OTZhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik5tMVlNWWlvTDNOTzM0cFVZQmVaRGc9PSIsInZhbHVlIjoidGZLbGR0Q0RsK0V6RTFSdFVDQndMTGZmMWF0SStiNStmQTJIVEtnVFJzVCtsdGxEVWI1K0V4ZUU5akZXdUY1OHBLZDZ1cjFvejF4SzhxeTNjU1dKUms2OHcxZStqZ1RQT1NTRkJvbElRRHdOVWZzNHJmMWIvbFlISFZjU3JzM3I2K2ZTTkZ4d3JpV0liUVI1V3F1LzMrd3ZXS21iNzcwZlREVzBKNGlVdnRpMU9CNXBhdkhpZzAzdjZDRHp0bUJIRWYzdFdJT0FUS21oVXNEOG9BYlEvNGRCcWYybTB1TUU3V2Z5ZnEwMlRsVlphQ0x0QmhkWnE1dU1rM3FNZnZMbGhVRHhOZElyKzV2SU9zSzh6TDJuU0tEdEZkRlphTWJ2djJ5STdUSGFrNnk1RmhvbGJLYkd4RVd6cm5hS3ljaFpoQ0U4eUpsNXlGUU9hdWZ4bFF4QnUwN0s2bzNPRWo1Nkd1OEhSSnZ6UU13K0QxWis2aW15dW1vOEhXNXF1T2ZYSWF4OWFjeWxObnBnYWhvUGtYcWNBNmtWTWUzeTZtRjJhaGF6VDJUV0JDODRqSG5ETDNPS1QraGx0bTE3ZEpKQSIsIm1hYyI6IjEyYWU1YzVjMjBhNjYxZTBjZmVkMTI3NjUzZDg2ZTI3MTk1NjYwNGJiYjEzMmVmMGEwNDNmNjdiZGY5YWUwNzQiLCJ0YWciOiIifQ==