В Калуге грузовик перевернулся на развязке

Водитель попал в больницу.
Дмитрий Ивьев
11:46 18.08.2020
4 3626
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Около 8 утра в понедельник, 17 августа, на развязке, где пересекаются дороги Калуга – Медынь и трасса М3 «Украина», перевернулся грузовик МАН.

По предварительным данным, 49-летний мужчина ехал со стороны Москвы и не справился с управлением. Грузовик перевернулся и сломал металлическое ограждение.

Водитель МАНа с различными травмами попал в больницу, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Тем временем

В Калужской области два человека умерли от коронавируса. Подробности.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImMySEpwUmhQaXZDeVErMzM2OVB6dGc9PSIsInZhbHVlIjoidHNSYjY1bGUvMGJKSjVWM1NLek5FcSs0QUZuVHBTZ1hyU1FjUlV5VVFjeGMzbFIxMU9jV3VUdDNhYmJoQk9MS0xqbEZoRzRHMHlGaEk1Uk5PelZwNEVidzI4K2YrM2kyK3RIa3ZnZ2U3YTJ3bHpwUFdUZVdnUThWOWVRTmxYUEJYTFdoNTA2ZGgxY3R5K2g3NXhhRUZYYnU5ZWFiUGVsTTBHUldsL2lMck42aUhWdlZmOEVNSHRsc1FuWmRib1lPZHNnQkovY1VBekFma1F2aVpTbGtjcklrRnBGMC9USVB6NjE1cXpnSzJJdEZJVm5oUzJwWmJycmlyck14RS9nNXpieE1LZjc1TktKU2R1VEZCQXQ3WHBYYnJESzVENlNIUEtERzdWSWprZVlWNUNzREQzN3pvdGdmSGlXcWp4bUVJY2JlWGpVM0hiVHN6dkdGdFBjdXJZcjhNOHh2eHhiektTZG1yT0pzdS9uOUtxMlIzU08vOW5qNWtITDcvTWIzTHo5MURZNkFFRGxUSWM1YnE3ay9RaE94V2tONFJpaGhqbUdaY1MvS1FOblR2Zk1CN2hxOS9SUWVCM01ZcGdINnR2ZnpwTFRDQ2EvcnExZnRnM1pTRUVDb1R5dGVuM2dPaEEvczFVUmd4ampTQlFrNElBeEZkNld1UlhtNUdHdHA1bWtlR2dTRzdZVmN6S3VyKzNYWFE2MU1rZXgwaC9MVXlsVDRtTkxReGZpVUJtS2k5d0w5Q1VFNGRVMk9FY0RyOHVBdGUzQWNoVE1yYStOd3gwaEFlK1g1MGR0a0Q2ZTBWNEtQeWd0S1l3TEk2VlB1bWEyN2RrdjZLNWVCend3bXR5NTlFb3RVMW9kaU5wZXV1cnhoN1ZQREU0dmtHcHVPRnhlcG83VWQ3WUVLV1k3WDlMYzFYd0ZsSjFHZEhtUFRnNGVLQWMrSkIza2xQZkgyeUJjZFQyck1ubnFiTUtiWlZTT0ZQSHBxZ1FkRTJSZkN4bThkRFpYc1htNVZScE1DIiwibWFjIjoiYjk1NzJjOWYzODk3Yzg5YmQ4MmFlYjU4MGExZGQyNWUzZmYzNDdkZjNmZGUwZGFjZjA3N2ZmZTQ0ODJlMmMzOCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkdzcXJCUHFaK2xUMnJXa1RSNnhmZXc9PSIsInZhbHVlIjoiZlQwbUc5VW0zRFBiSFFrTWovbTJiL1FBS0ZTSFNDUGVzM3dBNEJHcTkvc0lZd0JzMDZwcElRWHdRRVVLRm9ROHBQR2RNRHBOYzlka1VpcVAybFlIc1JMRDV5TGZoK0lnMWRtRTVKd2x0aVA1YW9wR0J4SzFVRnRJZk1abE5QTmFPdUVteTg1b2tkK0pJeElBL1F5RHZaUVp0S21Ld0dZK3JtaC9FNFNNZTBzMWQzMU9jUkNwVEFtUXo2RXY3MkxONmlxSmtUb28wcmU1OEdHN0l5bm5Yd1JKOGNxcVNnQUNDN1dEZVhiYUdsMVZwWHV6cEVrWUJPM055ZmkzQk9pM25xRVdZbHNGSERhMlJHM0tCRmFrOFdDOWdyeVVIOTJadTA2dCttLy9HdXF4V2gxMk1La3czZ1MzT0xLL2xnSzRBSm5HTHNYQUFSZU9nZDBUVURNVXlwZlhkMGJhbm1KRUhsYzBEaXF1V0FoRXN5T2c4Qkx3bGhxSGRVWHJJVVpCeUlFRWprOXZ6THA0NDY0SUoyTEwwZGpqV0dPbEdUWXlKUTVxVmhzOVZWMmdKM01VWlV5V0R4cWdsV0h1aVU5S3hNdEZIa0VYNmNNVnVLZkY1RkNaNTlNOEpIR3laZEg0WjhtUDhUalE4MWxWZVZlRDhFQU9naVljeXBvZE1oSG4xTlVyQ2lyc25RNVRNRk1tREZQaUordWhrMzk5UkhodkNMOXVMUDRPLzNQMC9ycVpxbU1JNGkyc0c0cmdYQ3ArQWN4RTBDK2VHdjNYaEhpdlk4RTNlKzdpWXAyUXUyczhEMnVzdm9iZHpadWx0U1hkUDBvR0ZPdlNNNFF1VVZ5QnBxYmdHUXd5WCtHS0VXcTZFNFdvR3d5NHg1b3Irckl6Vnd6bU5tbzJHSTA1blozaThHTk9ZdXd0MHZJeFE0Y1BOYmUydFhVSXNZSVZES3dDa043enJnPT0iLCJtYWMiOiJiZWRhMTI5ZWE5ZWMxZGM0N2I1YjA2Y2NjYjA4M2M4NDcxMTk4NThmZDVmMjk3NTUwNGNhYzJkYzE2YzljYzgzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRDWVJHUmplRDJUSng3WWkrMllSblE9PSIsInZhbHVlIjoiQ25jclpHM2F6WG5wZ3JtOGR5YStHNDN6cFQ2VkRLUnFnOE96MlUvYXVUWjlyckZQcVVXMXBqdnF5OEhNZFc5cGdzMlMrZUprWHVzNE5lcytjNGQ1bDUwU3A4WURZYyt3bzFOYThyOWN1UUJrYXVPV3pHbkpBYng1dHd2L0E4RldzNU9aQnJBZTB5RmlHTUxEWDNXUi92WkR4QllqdndTUVNTN1BERFJ1YnlvUVJBc0FMSEdmVUVLYjhXbmdGcW5zVHRmQjZGd1NSOW9yNlB5bThYZDJBT3QvM0JtQ2dIdVdqYnFuaWhkT3czdyt0d2dwa3VYeDYySzJPZ2JxZzdqVnNGZ0dEcGNVcVN4VzNqK1RpVWJWamFnTzJiS2l4OCtaYkFRaEVGYVJKMitJakthM2E2akpuUTBUVENBS2YzbHQyaC85N0QzQlNEU3cwUlNmWGRvM2RMZjBLeEhPeHdkNGNNUW9vYkNqeEdyekNqUjRHVy9YK2JwNzRCQTczSEFmTnBPT1QyV2t6VUNZVjVaS29PcjV3NURhY1RoZ0ttckVma1UvanZWMlpkY29pMEZDbHN2R0VqNWNpM3JWME1MdURSQUQxc0lScEd0NDF4MVpHNFpETkExSDVEajdpTjBYQVl3VzgzZGJxVHM9IiwibWFjIjoiY2E5OGJmNmNkNzE4OTAzZjMxMzEyZDNiODY1MjgzNzE5MDRmOTNlOWIwYmQ4NTQyYTI4Y2YwMWE2MGJjNTJhMiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkpYcHNUZDlPUS9JdDFZaVhESDNpTWc9PSIsInZhbHVlIjoiWWJFYmNyRzJXOW5YcFdwMElpaXNHVU1FYjhvWndnWlFZMUhVY0hzN1JkVEt1ZkJ2aVU0Z0NaWGZjbW9kVmZHeldXWGZDZzQ5cGNNU3lYeDlUODUxeDc0a2w0enN6SW1waDIvaVZKUG9nb0ZTNTB0UHZRZGlsN29lLzRoWnp6aTZCSDh3VHNXT1M1ZkhFRkRTYlY5QUpWVTlweUpGS3RadkNZUlBkU2p3M1VkTTA2NWlhVk0yMm56NXhlNzJ2NThvTm5FUmVWdzlaOTR3cUdJdERpZHlEbWpkc1puUVM1Qm1oaWVMTTNieG1ENFBmOXNLVUVsRFdlN2tPdVN2YjBUcDBUNXErRkdOK2svNzFxbWVJMzdUMG9VWXBJc0Rpb0xscHhBaFRDbUtWWGtJRE1BdmxRQU53V1c4UXNXR0Y4TWI2Z1ZmbmpPQ2FMdnNMMVcvTjZXZUdEN2Nsa1U2UUhibUdJbVp5eG9ZS1VIMlhiYmozWjZwKzJnM2lhZEtDblR2aTA2WjNzZVVFWFJLUnhacWtDeWtUVE9ZS0FiMjY3U2JVSnVPdUhxWGVQNldVdHJzUDJzT1N6b09hQlJtSkJvVWlXaDVTMmovQUIvbXltQnBYZURDNjYzVGlGZHRBNEJUTWg3dmJlZmFIVVU9IiwibWFjIjoiZDBmMWJmMjdjYWRmODY0MDg0YWQ0MWU3Y2Q4MzE4ZDYyMDBiZWE2YTEwOWVmZmQyOWM1ZDdlY2QwMTVkNjUzYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjNJMXNSOU8zdFF0TU5WbHl0Yk16dFE9PSIsInZhbHVlIjoiY2RBRDQ2aUtSY3lTWVdYRkxUYW9KeEM3djN6VHZhUGFGYWd1dlZBUUViMlJRRHE4dzF3eFdVNG9ZVTRFZHIzbmc5ZFFKTndUQ0hkdytRV0EvdTNMSzlySmdjQ2tMSWlDNWsvd09xdGtPRXgrZlZqWEZlazlLdnNpSVhZVDJXK1FLSlZ4aHVkUC9rK1pNYnFoTHpzUEUxVnhiRzdyakF2dVozT2RyQVErZWNIdWN1QllCVE5wOXBWUXR6emxXUFI4RE5NdTlaN01SNG5JMHNhY0NlVG5SSEZLSlJzSGJhNzgzZ1hqbjFhNFEwQkJrcEhqMnR5VlpYTkF0OHJDdzdyRXpoRXZuY0FpWlJYVzkrNWJ1Rk81OHJHdVBtQ3ZSTm1uRWc2UWp5MDBlQTdyWW9HT1ZWNjZlODZpV21GZE1lVE9pME1ZeGEyTEhLdVpaS2FZSUZ4RGh0dytEeC9RRVNLclJrcnFtZ3laaUdpOVR5b0N1K0xwOVcybmJDd0drQmUzSE5WNnorVVhjUnB2SE5seFhVTUpoR3ZHbHdTbUlOODBIV2dHc2F0OEFGZjhjbUJBNFRHMGhiWG1vbzZSdzZIaWVTb1FLYm5iUVlVMVlYeDRwK21TcjUyUllWenNNVDNiK3VJWTJlRTJjL2JOclZrdVp0N21tSGxFc0MvVkJmN21qaUtIVE5IU1hBNUpvTkdHVjR4RnMyUnNIRUcxNmc4ckJ1cFJmTWdJVGQ3ZWhpYkR1VzcyM2xwaEdsd2VEVm9uNE1uUTVPMTBWYmhRWU1rYVJCU3JYRmlsM2dyeGtDWHkzMTYrNUVieXlQMGV2THJuMklEREVkWHhLMGJOUlpoMyIsIm1hYyI6ImVmNGNlYmQ1Y2YyMjhlMjJiZWYzZmZlNmIwMzMxN2MzOTMxY2Q3ODY4MGFmOWZlMjQwNDczM2Y1NTQwNGVjZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IjB1eDB3MFVkRVBNUWUveHNYVnFwOVE9PSIsInZhbHVlIjoiSFFNU3JiSzRyc0w5UnBLb3h2OUlocjFaUllXMnZGem5PSEZJSEI3NnY3UEVjcHhPS2EybUFrZFFndW94dUo3YTVYVjR2aVl4MUNtbWVNQWJtNlFOdUNHWWkwdVJVa0FpRWYvcmlNa1F6OFlod09tTk82a0txazlTM0h1djZvRHU1dDJnbkQ4V3VzMU1ad0JQY2RhczM1WWdpLzM5Mlg3TzBzeHFDb3k3REZhYXlia3RycWRtd2luYWdlY204NjlFeVhLNGt3TDI4dFNYMEY0bkFVbWJKeS85VXdrQVR3Mm5iL1NkV1hCcW84SlR3VXRKVm1BRVRweDZyQXFZcFRKOUFFM3hSdEhaZG83WjJWNmZjTXpiWDN3aTNxc2JUUUp1YWc2RlFIV1JKUy9iM3FpamJtdVkyZDhOMDdHbnEvQVVFbFYvZXIycm9HMTg5bVovdXhzaW5vY2N2ZXVCaG91djhOQ3RZVXE4dmRGZ05iMDd5Y0V6R01CYXRvUlMvV2RITlBIWTg5Y2t2bERWUHdXcjlKRFpFU2dUWUpDNS8zRGdvelh0V0dZdHZSMmtkQVpzV2M2OS9VYWhSUjhvSkRoKzM5STY3enhQSzRKOFJBU2pxaHJqVlVkUGk2UjBydk5JbVU1SURGS0doSmxkcG9lbktuMlVVNUVOV2ZGNkFTcGlxWTU3RENXcjFQM09uUHZ0SEJpRm0yMGQ5Q081WVZYUjFnTlYxdHRRT0NsZWdqa0pwaVJZL3p2eE5OcVM4Nzd4K3JSWWcvWUVhQ1VQNlBTTlFTdVNzUkVqQ2lWSE83aWpadFVlcXNRUU1RWEg4U3A1ZDg1RFZZUGlEZFg5djE2eE9BM2dLT0pLclBZdTZNTEVtQjJ5cXBBU2UzYmtBOFgwZUxCMVE0bDRaU045bWdjbHNFbXV1cE16SU1tMHZ2Ry8iLCJtYWMiOiJhZWEyOGZhZGZmYWFmODUyOTM5Mzc0ODY5ZmI1ZmVkZDc2YTQxNGQxMzkzZWQ0Y2M5ZDc4YjUwZmQxYzMwOTRjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im5OQi9uVjJvaStpdW5kT1BSVm8xalE9PSIsInZhbHVlIjoiZWhOeUNOZXdYck9ITEg3VXk2QWJZQXFiZ0lza25XNGgyNGNneFZESmZQMHJ3dVRxR0kxZWFiTzVlT0NoY0RTUXpWMnVwU21ReXphRHBSMmRWRkdZbHFVcFUwZXB2eWwxL1VQdGJIRklsaUwwVTlrME5HMU5pNS8reVZ6cTdPSWRzWWhNY1h1dDcyNzFoV3h1ZEdjTUhvNHhaeCs4d05VTzdlNy94VXJvS0JCeWxJMTVRRjRoakJaOUJWRko1S1RhU045TDA4YUpudnl0QS9XNzZRRU5qVVhGc203K1pQYXY4MmF4aXBuUHRPVjBMekdRL0VrVkw3SGkyUElmT3hXN3dWaks3K1ZCMzNwd2hlcm9ocWNhYTF4YWpWLzg3ZVZYMjJJdlo5OVJwb2ltZ0w5bGhHZGJBM3hndnJ6cG1DZ2VZVDVNb2lNa0lybnFLNDBPbGkzdTlyVVAzbzNhTktaZnNpNnFRVHBkLzNxQ0ZEZHg1ZzlBR3JoOUUraDJnUitaMlVyKzBNWitFZy9CMnZYWjhtT2tWRVdPMHNnemNYbEttdEQ1NWFIVXd3dHpVUUJ3UkhtVWxpL0dnVkFITTZFbSIsIm1hYyI6IjNjYmJkYjBjMDNiYTU0ZTdiNjJkNGE2MTFlNWNlZjBiMmIyNTJkN2M5YzA2NzlhNTIxZTUzODA3NTc2MDRmZmMiLCJ0YWciOiIifQ==