В Калужской области сгорела закрытая школа-интернат

Опубликованы фото с места пожара.
Дмитрий Ивьев
10:10 12.08.2020
3 4850
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

В ночь на среду, 12 августа, в селе Ульяново Калужской области произошёл пожар, сообщает региональное ГУ МЧС.

Около полуночи огонь охватил всё здание заброшенной школы-интерната.

От здания практически ничего не осталось.

Никто из людей не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара в Ульяново стало неосторожное обращение с огнём неких лиц.

Пожар в Ульяново Калужская область

Огонь полностью охватил здание.

Тем временем

В Калужской области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил ветерана войны. Преступник сам пришёл в полицию, но не для того, чтобы сознаться. Подробности.

 


Новости по тегу
eyJpdiI6InJnT0hRdThxTXdITXRjekd5QjhTUGc9PSIsInZhbHVlIjoiVTEwWU10a0NQbHdDdGh1VGd1a2dLcGZydmZEdUVLbnBrV0RYMzIxbVVXZXdiNk5KLzMvVFRSbXgzNWovWUdtaWpKZ1ZydWk5bC9UU3hmSlF2LytiL2xFMVBWQlBtR2huTGVxU1VtMHNuaGttb045Q3dTbjc5bHJRWEM4bzBxWlhHSVU2dzV3NHJEd2tuRlpEcm5oeForMHU5bVR1c0VHSFJsNUIzam9RbEZyUDdtYzV3NlJRUHJhS1h6bjllN1N3c1ZoTHU1cTI4UGVJb0RGL051a1N6aHcxanpMb0dBZVhRTm1tMHlZTGlDbGlEa2lBK2NnRmFFanZsRVV3V2svc1NYQVdNS1FZUXovMFFwMzk2MEF5SmN4WnhzZFpoTmZidG5kcVI1bVN1cmllanM3Ync0OWhWTlUzOTR4RC8wK3E2MjhxUmwyWktCanl6WHNBd1BURHVZUUlKaENmMjFtR3FXNlcvSU0rK0xIS0orUFpLU2ZITWsvTjRWRm9EbXJscTVzNm1GQXlTL2dWbzE5d3JIdmZHVk5scjY1V09OY2pJaWJhN2tLM3N3ZFp6SitEZTdVNkJ5aTRiTEIvdktMV2RlU1FEVXk2aHVhYzU4RUFpdjM5YmVYMkk2N1ZoQjk3RWoyU0dPMXhxTHRKNHN1ZnRrR0J0cmR3WVB1V1NmZjhUMVFINWZWY2NrdWpXS1UvRUMrSG9jQWxacTNzYnplOEI2eVBYYm5Eb3FiMEd1Ny82SnlwWEFjUHQ4ZUdtMVYxK1I5Tmw3bWpXbGNTVFk0SFFOTnhXZW1FR053NnEvRHhKSlhYRk55UGE1MGdrLzQ5WldNbFpXZEQwV1ZOWEcvd1FqbFZYdGwyQjJqUDJPNnoxZHA5Y1EvNEFDaWJEVGJNUFdUaUs5WDBuNTNJTlpiM3F2UE9EWmF0VTNHeldQWkhKYTNOZTB3QTh4MXFNTmZ1ME41QlBTSHBzRXJud25wSjkxWGp0QUpodEFBbm1rY2pqSzU0SDh3dkh5VHBneGdIIiwibWFjIjoiZGFhNjJiYzQxNzFlNjFhYTdhNjUyMjhlNDE3OWRjNzBmNGJmNjhhZmUyMzZiYzdlYjg4NWY1MDFkNzg2ZThiMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IncxRVNyUjZXb055cDJxWmd5eThOalE9PSIsInZhbHVlIjoiNHFidTJIcjFCVjk3dm1aekFEbGw2RStYUVZHM0laMkdDcWwxanFsRmJNSlphZ1NlVTRWWUZqcjNpYjVGaE5yV1JLRi9CSWpvY2VnZXdXbjBuZ01aRUtiSlU5am1VTUhkVmw5NENaSzFpK0FoMytQQTd1S0tYWUYyS0ZLeXljdHFhaS9RZ2pLbnFFV3ZHV1dma0RPMGJCSGVDbnJKbWU1amxtdFZIWEFwdzF1bmUySkthTC9ieDcrUEt4Y3VGQlhtS092b3p5UWYyeXlDT0ZST3h6SzVscjVYWEdVL25qREtZbVMxaWRZd2ZJL2RZNktqTjhxOGhOLyt3ZlNNbGlobjUyVXF1SmhTamtlM213S3FXRERTYXpnbTlMbzNjVzQ1Szl4cXlKaUVobldMcGpKRUl6UEZFNUk1V3FsbTFtREJqcVg1cW9HdDNuU245VlVVbCtGVHgyYWh6MlZsQVVRM21TR0lueWs3eURVSXRTSTRzRzQ3amdUanBlazRrM0wyaWZWVDNYU01kcGlMTVEyS1J4YURuaFgzQXF4RE9pRmcybXdNbkpOYUdIZnhpREVCUmxCRTRiRFFOSHYrUUFDamFOOFVDM0txeGt6Zi9RZ29iMUtzc2hOdjdjc0JxRlF3OFRKWjRvazVYTVJVMTZjeTY2N2NrekVwWU8vM3ZhdGFoZkl0VGVib2JYS2M0UndXaGtHRVVBYmpBRHlFb1hzZmFUSTVRSmxEK01JYXVVMDNMYThvMm80VVdkNWtUbmtiTmpUbEJKWXlGT1V5MnNzSWcwd2pURjkySTFXQXF0Mmd3WnNsV3NmZjlqM3ZabGZGSWR1dWVrZUd4U1RvRjMzempvaEFHZDBxV0VzMU9hb3lWMzBxS2Q0cTZQMUdVVEZMSzVLdnVGTmdWZEd0Q3N4STg1L0p5cFo1QUtDdGZTclBJYk5vQWNhVGh4aEduZzd3TnVVZ1ZRPT0iLCJtYWMiOiI2NmUyNTBhMDA3NDZjZjNhNjJkN2ZkOTk1NmI0ZTI0YmJkMmNiMGEwY2RjYjk5ZGM3YzBlZDU4MWFhOTI2YmY5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdhWVZTVThSU0JGUlllMGJmOWEvK3c9PSIsInZhbHVlIjoibFpRTGt4K3RXOFRPbTZvemdZVHNVeTZ0SUlwRzFGNGhDU0NFVmtWYXJld0g2RDdwL3NQYnhZaktuMCtBVXhES3FhNkVnZ2M2SXRTVmZVWWM3S0EvYjIydDg5eGY2VG1VeUMyQ29jZ2xKc0pXVmY2ejRJNVEvWFhRVThHVDFCcTQ4SCtYRFJJU0RQK2NuZmUyV3pqcmJxWWhyYkMvL3dMS1RuUy9NOWRCSDRCYWJWZ3Q1cTRwTWgzdFhnVlB4QjhnZHZFMVc5TXhwNnR1U1krMEpNRlBNT2k1bHhQRE5zR0w0TVdId3h6K3ZqSklkTXpYZ2lIaVVuV2xkeTZnaWs1Q09IVWpPYTlRSDNOZEVVaThlMkRibEk0M2FDaUxyZCtkcndMUnc4ZW16WXpPaEhHZVp0NHYwWFhRSkVrTUhLSjQ1Q2lPRkNzNmhaTG9oK1dQMnlXbHRlR2xyZGswT0xrL3g3L3hRV2lJOFY5bTFKallwTjlkQ1J2L0xQWHBrRlhFYmVQOTdCaGtFaVlLNHRGNmR4bjBxT1MwS0dzQTBFVEtzQ3o4aU5SV2RDMko3eVcvTldSN0kvZnlINm1kdDRzZy9FalN6S1htOEEyV0ZkdXV1TEs5VzJHZVFwSEdCb1hDa1pvM2xiL29zMjA9IiwibWFjIjoiZWE3YWVkMmRiNmUwNTdjM2YyZDY4NzY4ZWE2MTVkMjJjMTE4YjdmZTZlMzM2ODRiYWYzODg2YWQ2ZjBiNmZjOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJaZUVaRWJsK1hydkRBejJGYlB5Mnc9PSIsInZhbHVlIjoibHVMVXZ0bDRkSHhDVDlHalVTMVhzVXZ6Uzh6d1FYeHdXbnNIOHVGbS83cnZjRDJIQ1BOTUtDUndVcFN3ZW1jRlRnSUlFQ05hY1RzS09sODAvYkFlbjBHWHBYL0dPSUh2cGVDcnRnaFBpTHk0RlBCZWVQQ3B1N2NoajNDTnlMalNrTEJPTkZBc3BMWGNibXlDVis5OXlqcFRpblRobWNlMnlqQkFvRTZtNW55eVJ0dkYwVExWMXZrTWg1VjFHeXpocDNCbVRHNFNSR250YzhqQVJTNWpBMkFSMmpxZS9MZGZZV2JwdUtJSlhlVG1ldzFMVTVIR0xzNWVGbjdadzdYTGhWK1U0b2wreXpVTXFiVFkxV2liSlE1TzJvMlNRMHdWMTFNdVVTUWFIcDBZcEJZQjNvelBKNVdUVkdDWTlNZTNaRFNybzJ4cG9sVHJ3VTY4MzdObmJOS0ZjMTE5MWJIMjBTRVl5aHhtTExYRXRZTW0xTTdJN0tZTDFYWWRMaU9KTkFuN2pWUzRUWGdwVXJSQzRzT1VHNDRyZlU0K3hnSFZHanlEM2NKcGtqdkhXRUhQL1VvWitqVTZLRk9obEpEaGczTUorSVNwMWtYOE1RRFBXV1k2Q3d1eENYNkV1U2Y1Qm5ENjJXcHRDN0k9IiwibWFjIjoiZWQ3YTZiNTNkOGI4ZTA3ZDYzOTExMmFkNjIzZWUwYzk1N2E0ZWE2MTVhMjg0YWFmM2JjYzllODRhMzU5MjQyYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im84NzRwZ24zS3QzbFR0OTdHeW5EUFE9PSIsInZhbHVlIjoiZHlBZFNpTDZndFJsRFByelI5UjVvdFkyVFlENGVYNWNOclZKOFlTTWZxRGQxL2dDSmZzazFOQUt0c3diUldsTDdURERJRGFzV2dzWks0M29vem5DUnNlakRtY3R6VVM4ZVo2YndTR0EvL2RYaDAvdTB4UGo5MlphdTZhdHk3bENTL1RPTy9lemZRQUdjbWRKVTdKVERKUjhGU0haWGdFYktJWFNNWnZvTzlsRG90ZExmVmg0NGszMFNYUU91YW5YSXE1ZTBaRkZQZlZFRUVjQXhrTlFGWTJGaGZzbjArRHc4NnVqamZ4c1B1bnVtckpFaEdFb292eU9RSStuUUxueDJUeWhHUWRZUm01Qzd1WXhvSjdwS2dMV0ErcG1yeis2MnhTUGZNWFZqa0kxZ0xGR0hpRGpxTHRSN1hVOVA3OHJ4enlrZTNtUHZQNGwxbUUzR1IyZFhFMUNmUm91N0JpbzM3SnBZa2oyZjdmY2dWL2Q0UlUrYUlTektPT3lSenhDUWg4WUtsZm1EK3RDbFJMQ2E4b0JFbnpQc2Fsb01xbndCQ1dtalpIRzRSSXlIV2todDRIOUxlVG5Od0E0dVpUSHhoTU9kQ1dLZTIzNEZ4U041SHFMQjJFb04xcjJKc3BlOTVYdHZ0ODhUd1NQaE55MllJOFlJSVZUOFVoV0VVaEIwcTBPSGpjT24rSzIxUFhnTHIzRWhmKzV4UjhiMmw0c3NINTB3YUhLclNqSHBqMEdKQUhLdS9wTnc4K0RyWXYvT3pPV2tiZE1TMFlQWmEzbGlNcUNMcXlzWFVPMlZkYWxlMnBEU1RmSjd0TDdsUENoaitZc0lNa3VZMFZhK1l4bSIsIm1hYyI6IjY3MzdmYjdlNzA1NDE2YzgyMjFkYWM0ZDlhMWE1M2M3ODBlNWZiOWE5MjRhZGYyZGNjOTkxZDhiZWI3NGVmNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Ik50NnhrYlI0YVE0R3hUaEhua21lb0E9PSIsInZhbHVlIjoiV2s0SFZzRi84bHRXRVFvNm5ES3B6cytFRS9aK3JnYUJFMHlwMmhZZmpMcDkyVm4zbFNpcFZLdTlDK0xKd1VMQ1M2V251OWU5N1BVRjBHVjlzclFPS3ZqVUttNERndWFNVHVYSUsrRnBrbVo1Q1EzK1k5REF0QVJOVWtQVGdkajBRNjhSRkZkakRKd0sxUDA4V2ZuK3JaajhObERONk9oVDJQcENTQlhuVHFPaG1vVElkZS9JR2Y1MUUxR2QvdkswcjcydllZMFFCMW5lVnlLVmFSL0NjdVlKa0U3ZkdjTFl6VkRwK1NxcjRwbHBpU2NUL2NCZk90bWY5bk1WazF3Sk5Ed1l3THpmbElWL1I2aW9Nd01HaFBHTmY3clpXOUFJUHB5VUF1cHAxaktJano4ZWNWSFcyUVlaYnRxcElkNFVJTS9EQ2ZNcVFTUTNKTTRwRkFuS1Qwa2crQm9CY1VTRVpxZGRzMTlUd0lZbTFnWDJpa3FpWVFFbXF3N2t2V3NQaFd1czJPWjZWem4zdlJSK05JaWRsNzZKaXpneVVRdi9Eb3FObXV0VitHcXBiZmFEYUZHcDFia2Z5dTVQWnhzdXdMdUd2ZWFjNjRqVUJjYVg5TFZwU2Y2TDZPQlh5N2dBQkRoRkFvWE90dXJ2VDhoU1BFd1N6VUFlSjJ1VFlGUGhnV3gxRVBmNkNVM3hKVTdMTWFyamwwYjRrcnRsbk03Y1gvbWVra1lBNDg2UHZOODArclVUdTVxMjJJdDJ1d3U2cWNVRkZSNEN5MGoxS3hrMG0rVTdxdnJkNURWNStuZWEydGdMdjNLakwvait6NVdmTmpTK1A0cnpmM3lsLzNxR0p6cE05dkpSNHRabG9uWW1HMTFvbmV6Tmo4bHg5RFpMK1FSNTJ3dkVHZjZHY0FEdW1wUWhGcGFLeVVKZU1VYkEiLCJtYWMiOiIwZTFkODBiNzhhZGU3ZWUyNzkyM2RmOGQwMjRlYjQ1YjFjMjE2ZTdmYTA3NWZjYzc4NDMyNDI0YWQyZWRhMTc5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjRIa2s2cVVjU1JvV0V2RkJpcFBQaUE9PSIsInZhbHVlIjoiWE1XV2EvTzFqNWpRZzNRZDRtaHRWNzQ5VUtGbUhITTBWUXV1NXREUDJkYXRMQnR5eHlxRytPekY3UXhMNzVnbHc0Sy9MVWFjMVZvQ3pXL2ZTdzlPSnRZWnZHaWpESkp6MGVSblEySzBhWkhXUC9VU29pS3dKa0RyRWI5d0swTjBCallKeEs2NkJZeHdhNkEvOWpERTJ4RFVjSW9nY29kTlFxOWphbTRqZk1YOFpNbWdJM3FqdjVjNWw3MzNOSGdIUVl5MnhWek03ditnMkZEL2duYjN1U0ZwVUlUWGNEZVU3bXZwUUpac01Cemw3UW04UitRMzBKT3FTZ25wRmN3ME5kYWU4UUJtTUlMc1c5azVRS2M5ZXR4V08yWVVkcVloQUtON2dYb1BhRWE3NXFZRndyUUxaSkV1Qk10SWFCSFVRRkdEVnRQaC9CczZZM3krWmZtN0NsNWlFbjV5Y3NSOFZTL2szS25mT240V1hIVW8rYUFLZzZSamtmMnExZGJPckw1MEQxdkQyOXppN2tNRVVHVTNlREZ2YzA0d2tyc21JYUU3ei9TUk1nWGkrL3Q0aUdCaExkd2Jvd2p0d3FVWSIsIm1hYyI6ImJlNzI1MDU3MTU3NjM2ZDBiZTVmN2Q2OWUwN2M4NTdhZWM5NTgwNDgxZGFlNTM3MDk2MzBlZmFiMjE2OGEzYzQiLCJ0YWciOiIifQ==