В Калуге вынесли приговор за смертельную аварию на улице Московской

Виновным признали водителя «Фольксвагена».
Дмитрий Ивьев
14:38 22.05.2020
9 6655
Читайте KP40.RU:

В Калуге районный суд вынес приговор 33-летнему водителю, который 28 января насмерть сбил женщину на улице Московской в районе перекрёстка с Кубяка. В пятницу, 22 мая, об этом деле рассказали в прокуратуре Калужской области.

Суд установил, что виновник ехал на «Фольксвагене» с превышением скорости. Асфальт в этот момент был мокрым. Мужчина не уступил дорогу женщине, которая пересекала проезжую часть по зебре на зелёный сигнал светофора. Пострадавшая скончалась.

Водителя приговорили к лишению свободы на два года. Кроме того, в течение трёх лет ему запрещено садиться за руль.


Новости по тегу
eyJpdiI6Ikc2ZkV3WmNnZXorWUNuK1MrOHFHSmc9PSIsInZhbHVlIjoib0MxOHNUNVlWdDFJSDZ0c0R5enVoZUg1ZmwvKzRramRIbjVqdlp0UnliMTdnY1F0YjZKUmFhd1NUejdoVWE1QW9UZHlZL3doZEI1UWcwcmJlMldkWUgvWjB3Vnl3VWFqdTNic0kzTGFBV2tBOWRKQ2ZlT04zSnh0S2lWZExZY2hvcUhhcVgrNlQ0UVJ3ZVVoNW9vTDZkREV0eXozV0cwU3NqSndvWi9icUZGTjE1VUFPZzcyK2hQVElZUjgxS1hBbUx5elRBYkN5UUZnZDJuVi9Jank3V2wvbnZsWWY1UVlyNXVtQTRPVWVsL1Zaak1wYVl6VDErRVJKY282Mi9aM2xPZHNaK0o3VDBVODFMRjU3amhoRFI5Q0FOQ29oamxrQ1hQS1FyRzkvU3YzWXhCTGlIVGdpTHVqL2lxVW5BVE9zNzRnVTl1ZTQrbFlKbTdFOVROV3AxbHU3ZVQ5WXk0Zjl5Sjk4U1NpeDlqNCtJaDg5ZmlCcE0xWi9DVjc3bTlORVFzdUNMcndXVlZRcDgway9EYklWVGptRFY5ZC9UVGlxaGVXQzFHRi8vV1FvUmxudHBDTVJmLzJRM3hMbjU1aUg3SUtRQ2NPWUxGMWFEdlN6eDJUYzB1OXovODBPY2dzcm8wN1BITnA1ejRuQzhEY0RtaTV1My9rK2pqa2RIWUJ5VDhvODEySmg4S1JaRmhRMEN6WWVCb0xNdVdqUXBKVmtTSnd1MzNSYWlzdUFCTndvMCtac0t5NThNeS9vRWtrZE5oYkdjRnR2RnBzbnRaR25GNU8wamowUHE3VndUR0pEZG44MDhnVkFqOFlleUVQeCtDTmVtUG5rVTJ4RnBROTFzUWxtQWJLNEplME9vWXNsZkFWNUlYUTVsMlI5YUtFZmNOczRLTjgxMFZ0VS8wUkNwRFViOTlkb1h1ZVlhY2M1aHY0ZDNjNFJZSHFDZHRNMXlrUiszeEJQcDBSRjF6WDR4dmEvSVNqNzJpZHpFSHhSUlpxR1NBaENpRG83RVpWIiwibWFjIjoiZTM5MGFjYjMzYjJmZTMwY2E4OTY5ZDlkZmU5ZTU2ZjgxMzNkMTNjMTJkNDY4NTA4ZmZlNjI4MWU4ZGY3Y2UyNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjN1TDkxKzVsSzA2K3Z3bTA3Z2hWRGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2dBakMrZDAvWnk5aXgvcS9rZUhuL3M2U1EyZ2poamZDYmNVODNOU1pMSE1RaWZGMCtSQXQxRy9rdzB4ekJXR1lGYmcyY005c2FJV3pVajUwSVV1azZKODRlbzR2U3VXYmwyeUU0NXlpM3VxSnMxSE9pci9KTGt5TXpOekU4QlNHRm56aWhVNXh6eGo5TEdkbzBVa01IYjRDWWRkbG5QdUVNTFVOMU5kV2hZNGFSZnZiczRJd09kYW9tekRuanRLVmEydk1aOGkyVHpSdmdXVW9UTy9WSjJndjQ2ZXMrN0pMMUFoNVlCdmZPdGs5UVlOdzc2THFpalJEbzZBZlFKV20yWFp5SW54bWpVa2RiRTE4UmljSldFckk5UFlCUUI0VTNFTlhLZ3R5L3o2RDBCRGRtc0VOdld0WkZqMVZpMjc2YXExWERpdWk1TVhRVWMxN1R5akVkTWxCVUtqYTVIUmE3dlc2dTV5TGl0cjdmR1VIRUllU2VZTFVGbnBzeDhWRkg3M29iKzFGaExvOS9UZWRKZXdWeEFpRVZORGVmcjBMNFphSkdndVo1R0NHeVFWV0YwTmxHMDVWb3JTVlhTTUFFeE42dEZzWUlBS3VYaXVEKzVGdFIwdWVpdFhRV2xRd0wzeWlmdUpxUkZEc1RVTytVUUFHUFhxekt6QkZaeXhJazZtWGU3Uit6NG9KNFVNdkZUOGVtdlZUaEw5UFFTakhLM0JJeFNycUpzQWtmeC9KTFE1alBNK0RhNVVCVG56TFpEUUc0Z3FMaWZuc2dlYS9pUWNZUXEyR2d0QmdjeGJiOGhyaXVCMHg3NjdyMG8wTHZyQldubzNQTTU1Y0xNYUNmcXZVajRNdnZyeW10aUFQdm10dEdrcEF0REt3TXJod1NrTnZlTm5ORHMwRVNyOElEMnhmQVJQR1hwbjRyb0I5TkFzc1JJSlhjSmYrd1FLRGNlTlVBPT0iLCJtYWMiOiIwZDkzZjRkNTA4MmRhM2NlYTIzN2I0MWI3ZmE4Njg2NDY0YjkwMjA1NjBiM2U4M2E3MTlmZjgzMzc4NGQyN2RlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 9 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilg4TzN0R2dIL09vRWkwOCt3a2FhMWc9PSIsInZhbHVlIjoialBybnJUeUZJeUlSb1l5WjhvbjQraTg4clYyL2VsNXh5TzFUK0RUODBNRVZRSVlxM3cvU3dWeldwWUxnejBsdFB5WnRseGFwVS9HU2VWRm9kV1IrNHpqMzUxcjhwV3dLSkxaSEgzcGI2Mm5pdmQ1cm1STlRFdFR0bHd4bVR3UnFTZ3p3cnZXcnRQZ0dHam52UEpMa3UvTTdYYkl3b0thbXRWVUpRTGZ0MUwvTW9obVQ4SlhWaCsyR2FLdVNROFh3NjhpSmt0YnVEeHRzU2lPSzBEMURvaDl2RDZhV0dNWFZ1SnBaMFhHVnNrWUZVTUlJTG5YVHZDTW01N3BlYXVVV0NFMlhadXpvaVpXOWhWSTZIRlNjWVNrNW9uNFBSR0FvT003ZG1zWnlDTEVFUGhSeko4T1VyL0UvaEcrKy9Od3N6U2VuSkJ0OXB5MHRjWDRwUnFRTGlKMTBhTnVvSEJuMXI1K1NXV3F6Sk8rbDRYTU1oaEIrQkZCNERxMWYwQmwxdVlkU3orVlV6VlNEYmxjd0hwRUpqeGdkelh4dDFkRXc3bUwzdHZtUGZQek9LNEtNMXlYdStpM3VYVDErVDB5MzFvdUY5SU83bVlWaDMwaytmUG9FaGhPZ1hYVkZQSlhoNEtLd3EvS3VHTWs9IiwibWFjIjoiMjBmOWJhMzJiMDU0ZTE1YTJmZGYyOGNhNjkzMzA2ZjM2OWY0YmEzZDQ4MjZkZGJmZGU5YTAxMWZjMTA4YWMzYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjY5aVR3RnZoc1VmUDhvS3MySTAraWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2kvNFpFSU1CazRxSWp5R1RIZnVDYmFGMDNjUjRLaVhqdzdVdS84SnU0aUJlRDBocjFUc0RWQXdSOVRzQTNFa1lJaXdKS1JzRjlhYld6bFYzTnJ2ZmRlRktuZSttSnhUdEN3SFdoY2lGTkV0TFQ0VkV2ekhxbzZNZHJBU3FrM3lXMkVPaCtqcmFpWFUrMWl6WFAzclV5TDJ1Z1V3OXdjVkZEUHZmanZEMnRrN3QzSDhWTzdoMGROL1hwNFY3L2djSHBZakRlRndBbmwrZnY5cTFhdW1DVzh6RERYazhuMVYyTDFUNHFiQkQ2MGVMYnN0bjE1UzNVNXozMDBidFJzM3kxS1ZxUmxOcFF6VlFTblBkZVVLZis0WU9CYzRCSUtoeFhEbGIvaVJuY3VWaW5DVE5jS3JxSmp1YlF5R0lyNklzUWR4QnkrUmNaZUZoM2ROK2Q3V3JIWUpGclc3bUFhR0VncUZyaWxnVUd1dG1OYmxEcXlEWG1KR01uODFyR2FEUXRESkQzTU5wRE8wbEtrMHVaNGdNenhXNHA4bFJUeTYycXpSbkpnVDVuQzRzTEgzZGJCZ1A4dzRTMmE2aS85N2Evb1NuekRxR3RHdVFiZzVlOExoR0pRMlE2U2prKzNrdWZmbmFVaUdsbEk9IiwibWFjIjoiMzNmNGY4YWZhMzBhNzMwNjgyZTM3NmMyMmVjN2UzMTMzNTIyM2ViOTE2ZmYxMjk1YmM5MmViNzY4ZDE3ZGQ4MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InpFcDA0WjM3WVcvV1ZJTCtveE5Ra0E9PSIsInZhbHVlIjoiVStaM1BYSXNCY0VaMzdIQVU2dlMwSldkN2p4L0QvcCs4emtYUFAya1pTMkxuNldMTTdNeHo2NWo5OVVKY0pCZmNmdDloUlp2UDFwTEtaT2lNc2R1RWljMW9vZDlGYitsVC81RU9JYmorbGltSmdFWTY5UmMxYVpDWTJMWFkwWHdXQXFiVmlxTXZNWWI0MGloNDRDRVJraStCTkxza09MWmlqOEYzTkhSZHdvWWFDclkxekdFQmNXaldJRkVEbmp3aTFZeVQ0OEVnNlBjQ2c4Rm14Z3hWVWJYSWp0T2QzR2JBUGZwNDJPUWNGY3hHYTNZUzJFbXdaRDV3Z2N6OEVuZUxHQWVoNGF3c0ZxanhlMGVnQitzZHNOaEI4MzEwdEJ3UUovdklEdmFzY2xHM1c2TCsrSm1henUyNHNOMTZKcHdrUVlHeVAyRmIwRlVLbVM4SU9abmVEdHd0SHkyUGFQVVUxZ0VtcGxJckRKYWUvSUlXTHJCRkRIUXpMYlFCMUtIM2ZTVGxSQTMzQkt5VU5OKzBQaGNFamtGbzFtSHdnQTFBUjFsVWgwZ3JyeFVzOEQyOVpqZkVQVUlVWGdwWUxlQ2UrRnpBMVFHa1BGcWorNCtCVG9WanR3NGVzMmN2ZHZOQUJiWkVwUFQwaDlPbU5ETUVwVUR2ZU5vdjlwY1llNUpYZmRTT0FNaU43Y2tOaXpVSk9LL0k4ZHBrZnhaaHFuaktzV002TjdXQVAzQXo2YjdQMXRLb0pjZkQ5dkZHSnU3MW9yNkZ3bXFzb2pQTUFDLzZLeXRlL29lNDkvd3dFWWpuQytFMG95Z2hJVVJsVEhqYkh4RWhmWW5LRVdvOEhZUiIsIm1hYyI6IjllYzlhYzViMmQwMTE0MWMwYTI2N2MwOTIxYTQ1ODRhYjU3ZDYxMGI5MjcyZjU4OThhYmVjMWIzOWNjMzQ2NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImRzVk8rVWx4S290cFc0cE5DNGRqd2c9PSIsInZhbHVlIjoibkNmcXhWZXRmbUd5UUdvbWRiK2RvZ2R6NnlXSHZvd2VUNUZkVmJUbXgxV3RUYWJkNDFBZFY4SkZUMXdWcHdDMURXM3EwRWk2aERWSnluS2hmYi9wcjlzclUySE1kOFYyNmZrZFB2VGMyeXFySHVTb0lvclJOTFAvS05ZSXZXb3k2cUtsdTV1RFhuZ3hobEovK0hPNklTOHRNbnVYanJDSkVoMk1QOTVtRU5DdzEwSFBsTWlNclB3TVo0MjNCSndmdFVCeE40V3BZVEFyZDlISDI1OXI1dCtTUUtmc3ZxQTBwL2ZxRzhrMG4yT1loOWM5TnJhNjVHdEZqS0I2Z1JWb01TTmMrTzhsSktLV3hCeXRrRnVuNS9uTGZsa1JzbFlKeHRMUFJjZjBON2ZNS0xhWisxRHZRcldUREV3eUp0Y2RrSE9SdWE4WUF2dmx5cEE2dytSMHBnRzBKc2k4UHZKVGNqOHgycitYU0ltMy9GYzJUSmkxcWhiMFVRS0EyNnhsNVpkd2crbnVSZ0dQOUVIMmpaMjBEdlZBOURyb0lYMitsT3d1SHRmb3puc3JJaDJnNXZ2MEhXKzBvVkZrZlFNOURsV2pmL0pkR3JUOTVUSCsvc3BsTHBWNVkxZzVDbVZFbkpyZGRZejQwZW5oUlhuazdjRzJURCtLK3dHcE13WStRWE5NSU9PNGJHaWJOSWZUREVtdzZOQVBpUndNcnVRQ1ppMCtRVzRMdnJXc2NTNCt6RHdLV3JFMnlSbzl3YlkwRnRRZFRsOW9SWTBsQ1ZDTDY2dytnbTI2QnVJSUlyWVQ3YzFCU21SS2g5bVBVT3pFSERldVE1ckdMOVU3S0dCeUxhVFBLT2Jab08vbVkya2ViWUYzVVlXanBZYU9yK2RaTVYvajkyNUhNVmZsRGwwZ0lZT2dqMkc1cHRySC91SmYiLCJtYWMiOiIwNjkxZTk0ZTE0ZDhjOTYxNzA1Yjc4ZGRjZDQwODNjOTM0MWY1OGUxMTViODk5YTUyYzQ0MDEyYzg1MDUzMGFhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlM4MVZ3dXpoeGsrbVA5bXdjNWx5Rnc9PSIsInZhbHVlIjoiNkRyU1UySjZvSjZjdFJXRHFBdlRDazFHVHAydWRuSWd5UjBodnQ5em1rYmNsUlpkL3lxUVRVcVMzaUZvcXUwNzhrS1FqWVpYQVlnZkFuQ1pBeDlueFNJeHI2cUVoT0owdTNIMnJObk9PMm5UT1VMTWVreUdEbzc5MVRKbTFSTjc4Z0FsWEQyWTlQcXpwMk9wdCsxbkxWVHp4UmVlK01XTTlHYUZRcE42Zmw4cVRKTjRKdERIemRySW1TbUFjK0wwd3NIZmllQWsyRXd6UFNST2NDamY4dDN2bW95VXFXOWV3RitlUG9wQWlWcmVGWVlGSGxWN0Z2eHhFWkxvRXVkRFV4TEV0YWRleXl5aHFJdzBxK2RTMlpNQ1prY3dMWmxlWGVESngxdUR3WEg4Q3dTOTlpaG9scXN2SEtQNjlKTCtZRU1yMi9tV1lyUUs4bS8yeDV4dXUrcDF1Si9QakFPWm1Va2E0a1RkcGQwSWNEa09vK2lJK0FxaHYvNFRCNzNjY1RRTTZjbzhiQ1l6Vmcwa2JPZGNCRWprU0hvWGpBSjg0YVpiekFpZXBHa1dwRkxFNlRsZTdpUWt1TllYbHltbyIsIm1hYyI6IjgyNGYyYjFlNDM4ZDliZDMxMTRkOTQzNDI3M2I1ODhiOGI5M2M4NjY2YjBlNzdiNTE0OTRkMDY0MGMwM2M2MDEiLCJ0YWciOiIifQ==