В Калужской области задержали три фуры с польскими яблоками

Сейчас полиция проводит проверки.
Елена Французова
08:27 11.02.2015
18 8634
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 9 февраля, около полудня на 323 километре автодороги А130 Москва-Малоярославец-Рославль инспекторы для проверки остановили грузовики «МАН» и «Рено». В полуприцепах находились яблоки, выращенные в Польше.

- По словам водителей, фрукты они везли в Казахстан, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. - Однако ввоз такого товара на территорию Российской Федерации запрещён.
 
Водители и автомобили с грузом были задержаны для дальнейшего разбирательства.
 
В тот же день на автодороге М3 «Украина» был задержан ещё один водитель, перевозивший польские яблоки в машине «Ивеко».

- Документы на перевозимый груз, а именно фитосанитарный паспорт, вызвали обоснованные сомнения в их подлинности, - сообщает полиция.

По данным фактам проводятся проверки.


Новости по тегу
eyJpdiI6Ijd1MmFSejl1cDZzOXFHK0NYYU1SWkE9PSIsInZhbHVlIjoiRTJBb1hUVmI3eGc3ZklReHFncWZodHVsYmN0U1FrSm1rU000SXE2cXBuSlpDcXRaWWt2RmEySC9TTTZXTDJ3L1pTYk9neUZTK2VpLzJQbWVtZFVtd0wrS3piRUpWT0N2SHVISVFLamNjekdZNWh2VmFjTGtFd3A3N01RODVhdU9PaUFSdjZKVTlrWm5nTVNMenBGNWREREU3d0grVUp6WHRvOEVxN0xxVDZId3hZcFpYWnE3emFCVzZmRndjR09UTWFuOGJJeUpmZnA4RTFrdkNKbUlUTk9hQi9WUUxZMHJsRDZXZ3NLKzBIeTV3UjRpNkpjU09CV2NUenNrTmFIYXRzZVcveE1NdW9KTmZtbU11SDVLd21XcFEvdmJjSnZxYUJEaGNqcWY1RXFObGxLWHJtbkIxR21CVHQ3SkdseldUT0IxencweGIwZ204RzBWdkNFOWhSK0FRSHIvWjNDQkQyMmt3V0JjWEZ2cWdsSEI5QWI3QnMvVTRUTVVwMVl3SnlKblJESmhobFYvTFc3WUZaejJhcXVrYXJsTFFXT0pWc2JwUHA3SmJBeG5rMmYyVkFoVk5pb3ZHN0JjYy9Yd1JlN2x5elc1S1NieGU0RkhPdk5yUmdHWDNXK3IrM3Fyb2hzRy9kMFgyZTd3dVJKZlgyYWhUcFFYc0hEbzViWkpQZXdRY0Jac01rZmlXWTN3S3FQT3hvSWFJZE05QnJITllKSDJaMHVaREs3eUdrNDltMmtRUGZjNXBXRldSWHVjdzh2NkZTNSt2NmpRZEtzY3E4QStNWmJHNzVQMGdqVUJhQzhRbkMxSEpYVGxreGY5aWJiZC9HZTlPZGpYMEY2WmdUZTlTTlo1WWVxMTczV2pSRFIvK3JDZ2hXVWNZYUpmdURRVkk2Sk1tRXRBa0lxZUN2d1dnd1hkUFhJeFBLRGw1Y3RCRmY1UXl3bkIweFlTZFBqVWlseUoyalZmalNXUUlIcVludzhDbnMxVWgrRHhMa2wrRGw2Q1d0UytHV250IiwibWFjIjoiYWY5YTE4NzJjMGY1Y2I5MWI1NzNkOTFiOWQ4ZmQ3YWYwMTIyNWRlOWRkNTk3N2U3MTk0YjFjMmIxMTVhNjUzNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikd0NzNWS0xqclp5dVJ5VVMrV201bFE9PSIsInZhbHVlIjoiOG10OHJsTWl4RzdjRHBHRHBTbGc0YktzdFhLcDhYK2dpQWNoZW13bGU2aGFUOXRQekowYThxM0tsclhjQTU4NnZkbzJORXh0emwzTjFsZmYwNEI4bG5TYzBGQVJZNEhINjh1WGdlR0dSeWhSczI2T25ySFdiVHBaMTVUNXl1S1Nqb0tiMFpSVW9qYjAxYldxVVJOYm8vemJDbU9Qd3h2SDRxMVQxMHNPR2VUMkRCc0dVRHlZYUFkQUpGcDRhRTdmNHBwb1dMVXVZaW5uWFhWSXU5d01Xc1lWY0pRT1hzc29wRHU0WHc1VHpwOWVvdWtYeTUvRU9PUkJIa2h6MUtscys1ZXpKZHEzUXZwa2M5RjNEMVlzMmRaWTZQT1dQemJGcVE2OHlkdnorOHR4VVVlOHZLbzBtMXFnUGwvVGQyU2QrZmt3dlNKMFNIVUhQUTNXT1dGdDhTVUNkVC9MWXM5NEI4dWRBQno5RWsrTmFZOEJaT0k4WmMvNVovL2NwcUUvT3VTalV6SmUrd3prc1BRMWdScUwxR3c2a3FDZExWL0s5VytXNmhvMkx4MFlvNUp6UzhGSDNCLzJJSHhhWXdFZXhVM0ZyanVwckVDOGJJZ3pWL2hoUlQ1cVBaWWltWU1FdTFlM1p6aTFMZVd0NG82SlJkTk1mbE5HTFluYTN2YVdTN0JwWE9JNXlqNXprcnlFOWdsa2x3SlFSSnZnbVFmdWNFd001UzZOYnFiejc3NFcxZTZhWjVmaU8vdkRISnZ2ZVo2TkJLTVhEVnJsUmN5WnJLaHpRbHoxM3lSMm5ncW9va1RzTlRCQVhLTDdTdkFGQUxJOUprMWFNd3hUTTFjdkRxOWdhN1V5VnVTanNJS28yRy9ScXNHeGpxdy9oRmdFRVZ0enBkMFh3bmxiY3N1bktRUTRFRk94OU9Ta3hRd2diZloramk2bytVNStJN01jOFVaTVd3PT0iLCJtYWMiOiI1ODIxN2NmNTQ1M2IzOGQwZjM1YjAwYTA4NjUxNzE3YTgwYjY1YWI5NjQ5ZDI3YjU5ZjQ3YjJlYjVhYTNkYTlhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
16 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 18 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ5aVZ6SEN1aWJ2Ymt1V09vbEJGeFE9PSIsInZhbHVlIjoiQkZ5N21KWnRNQjNJanIwY1pWaE05N1lBQzEyOWI4aFZvdktDbDdOQUpqTStUSk16VFdaN1E3Vkp0RExHZGZLVEgydSthMDhTZ2Z6ZktyQ3ZSR2JCeVRXRURZZVNVLzBNQUlVVXpxZi9lM055MmhxT0I1NDNneG5kd3k4KzlaaEMxQ3hvU3dZMWtuM0VQWEl0c28yazVublZ5Q1JuWWwyeEY1aXNJR2VoUFdBSis1TFJ3V1hpNCs4bzl6SVpDbHdOL05wZmlvR2dKeUhldGlQNEpSN2IvSUhwbnpoR1pEZEhOYitCaGU1NEp0dURKamZHdCtiSFpFR0xKRWR2NEJ4dFBFclYveXpCRHdOTmhKQ0RzRGRiNXFQZlVWWkdnNGFSVnAzdWN6dEpZbm1jVElLWWlDTGtHYmtPU1A2a0FMUVZvbjBGbllYeVpETGsxY0V6Y3NCU1BieG9nUERyeTRXbGt4ZEpwUWg5bzRETk8wNGRpWkNqVjNScWEvODdnV0w4a2gvZFNpcWFCcGt1WkVWSWVPK2hoMG10UlgwNEFPUjJkWW1WbHJqcWRORWtoRThtMjBKaFZPTVVieEFRakF2dk14K3BXVjBKQjIzUHZxUjg3RExwMmZqckJreDhEUnBDNzgxZW1VTk5hQVk9IiwibWFjIjoiYjU0YzRmZjJjNTM3NTcxNGZiZDIwOTRjNzg3ZTJhYTlkNDI4YTkyMGVkOGMyZTRmMjE5MjBjYjg0NTg4NWJlMCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjJNUXNLelJNL0xWaFA2WVhvVDdhdmc9PSIsInZhbHVlIjoiZmxDWnNSVXBxanU3VHF4ZmxNZ0hWdTNLZnBFTUJHVUsycThYeTRVKzJOei9ncnlJVHF6RnJMcXh2T29FZFVzWnU2Lyt0WFMrdUtjNHpqVUViRWtpckorTFpDQmI3QThJcmZaNXlrejJ2RVoxQ0ZQeVh6WmVYZXRsQ1dvbitFc0tLZmxsT3dDbm5zaHpPajgvS2J1MjBoQmN3dXAxbXZFaUVXanEzZWRpc0xGekY0M2JsN2hsNWUrcFJOc21FUXluMncrVmFpMk1Zc3ZHUVQ5ekFubTNGeVdEUERkamhjeWxwcDdiR2Ivb0psdDVGRlhxaDhHci9UeG5yZHJ0Z2MxRkxyeGVKMDcvV2x6UzNOQ2JwVGF2YUVJM04waFo0SWtIa0RKYjNLMkVtb3QrRkFYdTNyNHY5VlJUa0lPUkk2U3lSeWVodnF0ZUxpQzFPMi8wSjFjV1dDdWdqcUtNV052bVVwVjZXK0JDR1ovd2xOSUFQWEgwYmRHTXJXVjY3TE0xd2xaOE9kY3Erdnp2cVRKMjJtaHU0Y2pHc2d0VU5pZi8rVW9ld3kwQ25MWWh2QnpSTEk4bGJtSUYrYkpTQ3hmVEozMnVpS2ZQNzJYM3VwMVB5VUczWHo4V0hWRnhrTElZZ0d5Y3I0WXdrcVk9IiwibWFjIjoiNzg2NTE0ZGFkNTc2MTU2OGM0YjM1NDJjNzM3NjliNmM0MjdkMDU1ZTg1YmQ5MmI2MzMxOTI4MDVjZGFlNjBkMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik9ReVE0aThhNGhkeE9tYUREV01CeEE9PSIsInZhbHVlIjoiYVhUZXJBYi9CYTU4VG8ySmtlYW9icVY5MUN0MEdLa1duVjBMZTRmMTZ3cjhUNWVHYU1GbDBQWENVaHIzTDF0WjFHL3A0SVJtS1lFNFd2bk9DQ0xLTlhHVnRLZnhOUG1QWVA0NnlTaHFIbThscWExMlJYMGUzNjc4dDNoclM4MCtEN0ZEN210a3FySEtveVRhOFNnc3p4K3NmY1BPa3Y1K1FQUVRIaWdyanZ1VDJVUkhqNGx2NDRVeHJiUVpwbFdMazZKUlJTbHVhYXlkUkE4Rkt4YmZzR1c2SmQyTHBrczBDNi9RbmlJMXhJVVoyUkZKUHg2ZFIyd3NpemdJekNENU05aDYzdFFXYzNGZWJEOFIrUUhSVGhOTURqSVZidnErekpMWndhQm9RRk5takJqQWRKMHp2RDd1dm5qdVp3K2xQcXdlMHpVZ0lBbWp5VVF2WkNDSW5qd0VvdGF3RytNaGVrN0xVZDU4SFp0YzhjZUJXY3hxU1RmVjZJbVQ4V1lOSGhlWU43akJ3RnJWdTczeHF0Q29vWnFKVDJvM1dBUUpkMjI0ejdpclc2OU41UDhGejhuZllPcHVUT2dSWmNPc3ZJOGl5MmZYTTZmLzgrbjJrNFN1S3VCNnNGTEFBMmtLNE5BckZONjhjd3dPWFZhTzNtbXpudlB5dW9SdkljK0syRTVDejR4elJsU2ZOanFaeXVxcGdCRWRmRXRLdHorT1lTdDlxR3piSy9WVjVoOUg5RVorTmtsdWFPUDNkb2xleFphVms3bnpaZ1JhYXFha1RuYWlzaGRSclZZUGNUZThwOWpJMkxPa0JvZjFGeXdWVGwvQjA0VkFxazJyK2loYyIsIm1hYyI6Ijg2MGVjZGQ3NmM1Y2I5MDk2Y2QyMDYxODU1YTVmODVkN2Q4Yzk2NjNhNmJhYWVkY2U4ZTY3ZGNlMThmOGJkZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IkhLblh5Q2ZYbFI5UlNuY1YyRktvNkE9PSIsInZhbHVlIjoiVERXdGY0OEwzNGlzaGlNb2s4NDRNYjQ0YjFFekU0NDdKMUhnM1U0NUgvMXE2Q1JSNHB2Zjd3S3Z5bzRicE9QcVk1MkUwSktEbmJRaEdIeDFlM2R5d0FzV1BEMGtubmJ2QXZSWU5qcVVabUxaL3ZSempBOGdMYmxUazloQTU5YzRkQ0JpV21jL2dhRkJ4eVlkQ09NM2JwYmVpK01mVStvUE4xT2dnekV6RkVDZlV0bGdiQWd6TzV1cDBhUkxOdkN0b0dxZmRYcTJxV1ZkbnErWGNnTDdpR1d4Rlo0YXcxcmRFMWlVczdMV0hVbEJxcUl5M1k3NEwvL1lIb001WVN0WWhodzB6RDhZb0J0Y3JFTCt1Rm9PdEh2ZkgwQ0c2VFk5M1dyLzU0MjYrazdXYXZRVVVoT0gzaDBjMlh0VEdqdWZwVkZqeTRVN0dnSjZuYk1uaWNVaUxNR0ZSMnc1czF2NXRqcVVHM0hGUVdnT0RqczRuYmxPckl0VHdHd1ppZ3ExZTdZb1VsV2I1WDZyOGhBbTl0RVQvMzN5Q1JDR09oYnlsSUNIcmVDRnpkVFNUQUhiclRqNEZYbzdYWDYzYk8rQm5OdDhyVVljWE04SHg2d2FWRlRxUnhCc2hFbTVwODlBZkFhT2RiZ2dkbGQzZnl4UGtacWJSODJJV3FHeTk0Y2lYbGxoTkJ0K3VGUHU3Wjh0STJsMnFnT0ZlN0NNVStuTm1NcHZmMDNnNkdicEhxQlRiZHlRSUNEZUVwSFE1MmNPWXhBQWg2NzdObWdGa3dUQXZMbFBBdkpNSThzSHdmYXpBaDZhdjd3NE5oaS90Z05Rek15RzZiTk9VYXVHMkpUNlAvd2xTWXgvaWkvN21pWk1LejZocVhtSkwzV2ZxMCtkQmR6UU5MeXV4cXRzcU5EQlVqRTNnb3YybGd2ZFpyZEEiLCJtYWMiOiJmMWQ3NDJmY2Y4MmRmMmU2M2IzODczYzVhMjQwZTMzZTBmZWQ2NDIwZGY4NjgzOWVhYjk2YTM4OTUyN2Y4ZmNkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkZjZVc5UjNpZnFGdUNEZkhySjlPbXc9PSIsInZhbHVlIjoiYXJ3TkhoWnliOVVXZlBZRThnSTM4bzdkVW5obS9ieHc0VGIxMFZBRlZYbUFQdnVmWWJtUTNxN29xOFhMT0pqNCszVEdmUm15aDBLN2tzUE95SnlKT1N0YnV4SEcvTEs3N2MzczN1YWRxc3o4M3RvUExGdmRkdEl5akVUdzFVRmpkTlZnTkdZQjZGdU9uTURVcVZVNXNvM1pEdTh1aXVUeEJXa0JUaUpSWGJhWUxoOVhhUmZKRlN1aCt2anBNbXFWQ0kvZE5vWHJGdHRHT3VLbHJZL1JoRFg3ZlFwd1RPbXo2bkJIakhxdDB3K09PcVUwNmhIeTVMN0xHM0ZvQWEwS2RraXRrZTAxSlFIU0FaMGdzNk1CVTdFSGRjSkdHSXFIMEdid01xVDhSdDhkRThRWElBMXFlUXl6Yk8vcm1BU2dmcnVtc1NIekF0Y0xpbzNIMzVrK3MvZVQ5cUpscFAxRkt1bGg1dWl5a2JrYUMyeFQwUk5lTHVTZFhRTStqTi9lTFVkYmE3cWw5by9YV1pTbmpMWkQ5bFg1d2NHYzNTeDQ0Wkl4RWthTUVnM0JoaVVvanJvemY4U242QXZ1RUc1bCIsIm1hYyI6IjFlNTE1MTFmM2Q2ZDFhZmJmMTBiMDA2NTg4OWJjMmRlODAyNjk2NzE0YTE2ZjNjNThhZmU2YWFlZGNlZTQzMzQiLCJ0YWciOiIifQ==