Как и когда Дед Мороз проедет по Калуге

Он приедет на сказочных автосанях со Снегурочкой и Зимушкой-Зимой.
Татьяна Светлова
11:49 20.12.2019
1 7164
Фото: горуправа Калуги.
Читайте KP40.RU:

В субботу, 21 декабря, Дед Мороз приедет в Калугу. Главный новогодний волшебник проверит, всё ли готово к встрече Нового года: наряжены ли ёлки, украшены ли площади, сверкают ли гирлянды на улицах и в окнах домов.  

В 11:00 сказочные автосани стартуют от площади Старый Торг, где наряжена главная городская ёлка.

Далее Дед Мороз поедет по городу, маршрут такой: площадь Старый Торг — Каменный мост — улица Гагарина — сквер Мира — улица Кирова — улица Рылеева (там сказочные герои осмотрят праздничные украшения в парке) — улица Кирова — улица Театральная (остановка у Калужского театра кукол) — улица Кирова — улица Ленина — улица Луначарского — переулок Григоров д.9.

В 12:00 Дед Мороз торжественно откроет двери своей Резиденции в Доме мастеров и будет ждать всех калужан. Время работы резиденции вы можете узнать из афиши на нашем сайте.


Новости по тегу
eyJpdiI6InpCTmdCbUxjbTl5YjBvY1E5N3Uxa2c9PSIsInZhbHVlIjoiOCtWVkVLaGQ1aWM1TTJldTRIQkJ1aGhKSzIyRTd3dmZFNktsZlAxeFdKWm1BVjRGbDNoZ2xoR290QmtPN1llb0J3MXRjc09JQ1I0aUI4NWIxWllpcjFEaWhBRzBmVkVnYTh0N0p1VnpXbjNIOGZ5M2VqT2NsbWZNVjJYOEJUckwvQU56UVg3RmYxb0dtVFM3aEhYSnNTNWNsZDR2Q0U4UWU2a3RqNjRic2J5QlhPazVzTmZULytMNlQ2Y05ycGNxMHF5eCtMWlZ1TmsxRHFBQ2Y0WGtHNUVxRnFubElyL1lnRWluNmppaVNwQjV4bTdDOE5Oanp5RThIVnl1cXdKY0VBNlZ0NlBIQ2dBekphVDFQSkVUSjBNdlpQVGdsbDBteXRONENWdFJuZ2VkOGhwUHNYY1R5UjJWZXRId2J3bTJkN3lkYTVoYTZqZlljNlFOZ0RvTFh3UzByQ04zRmlka0RGeWJxRGxnb2NYVGlTT2RHM1loZlV0cWpyVkpxMnZDUzgvL1ZFcndGc1BzcVZzK2pPc1QyVGtkeWFpWHQ2NXM2bTBMTDdMUGlqSXlmTTh1c1VCWmtUZkEzOEg4YXdJNVB5c0l6blRaVHFLODVwMDlIRFFnQTVLa1hzNkh0bGFhMUZNNTZ4cEs0SEJUZlNyOTBQYUFjU1NzWFR5MkQzd0ZoZ2ZVV01hdU1YbU1KeWdFaWxxMWdzYXp6VGZDeEdTWGNkWDVjeWZKMk15VTA3bHFFWjZXbWhkbzR3QXYvS2JVYjVyQkRZc0F0bWlBRnVycHFlbStpUXdqdk5jKzRuclc1ZURBQ3VvVGpOQjVlYThnMDdhNHpuMUR3VFBkVW1XSjNlcHB6Sm9XUHpvam42WnBPSXdwTEtISGhKd2tFZkpSQjJxdXBFZUNhOGUwazJtL1kvWklrSnp4aEYyS2FySmtPSHJZaTNWbE1VeXc4ZUdBYTdiWDRRYmplNVhkZm43ZFRjLzl0TjZLaHZncnZFbHJ4UXpPc2RZRjZ1dGZYOU5rIiwibWFjIjoiYzQwMzZmYmIyYjU2ZWFhMmIwN2M2N2I2OGMzOGM4ZmJjZmY5OWM5NjY3NjQ5ZjY0OWI1YWExYzg0ZTcxYzJmNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ijk0VllpWEtSVy9SN2xOVGJwdFdIbWc9PSIsInZhbHVlIjoiTWxORXdoaTBLNis5S3JZTXF1TE9ucG40VEpuVy9Ebm4yU1RGSTdOei8xd0pQRGxtOHh2S3B3a1hqUHN4RFhvVnR6Wmt0Rnpkcy9nVWlRWkdSNjFoTjRRWGtPVDVPV01nWmREWEF2ekxrR1BtRWw4ZW1ZbnlXVkxNTC92Y0FsWGRzaGN3ZEUvOVBXNTZFeFpyb3JYV3R2N1NTN0VhRnBDTDlCMFZJL0lmOTZBSmJPdm9rYjFodnhCMWdrWHEvcVZ2Q0lkWGdJOFEyVWczMTJGOTJ3eVdnRVdMeHVoYVR3Qjl6SUgyMkNDMzFqMUl1ckI2LzUzd0lkQUswenZobitaUDlMWDFYTjdpVkFQWDM1OU5wVExzSUFiQmlLN3d3YXEwcm90V1BuVSt4YTc0UjdBR1pkYUV2N1o5Vy9xN1g1aFhGZTgxcjlRNmc0OWR2cmU0NGVqcEcyMy9UbHAvK3RUVzY1RUovd3hkeUY1aEFMRXhYNnBETkVYZndxZjZqcEZQcFB3VWtRaFhLM2g0SHhOeE4yZXRHRjZML2ZtRDkwNDVTMzlvS2J5YUo3Yzl6aFFqNk82YnRBb2JYS25MUGJDZWlvbHZqejJFZGxpNFBOZlZvalZ1c2R5TnBkMWUrN1NIODJHRjVVNU9FcHRMM1V3cVZXd2JIUFBzaXNjc0liQUFHYUNGK3pIVW5TZ0ZUYmpJbkQySWYzOEd1SnhRWTN4N1JGNDhkSFFpM1EybWcxQnFQQXN3MGc4L1dvMGhZRnlWWGdvZ1dOcmJBbkVJTXlURmZmajY5eU5lakw2cSs4Z241SVY4TXJPOEpVK1ZjRDdLNjVNUlB4Rm5ycllzWHM4UjJZcVNTOVRWbGtBVUhhTkhHZWVDNnE0UEZ1ZEFORXc1NzNHKytvbDhkeEFseUZqeXRZNVY5N2h6N2V4UlNXMHFSYldrYksxUHZrd1JHUlM3M2xKOGtBPT0iLCJtYWMiOiIxYmEzYTI4YTBlMzU1OTA1NTE2MTE2Mzc4YzE4ZTY1Nzc4ZjFmMmEzYjU1MTQ2OGJiZDA0NjZhNDRmMjUxMTJhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
146 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNxZHhlUFA0THZIN2h4dlVlRHVHeVE9PSIsInZhbHVlIjoiM1pHaWhUYm10VHFlZ1JUYWFqOHBHaEFXbWwrTy9ibDMvcnppd0lVaTY3dy9XT2I4SStxSU04VEpNekxKWWFPZ09XdDJpVGFxeWtRSVlXOU4xYXNJbGZMWU42NVJSN2pYbHN1ZjRNV29FOHlOMVVuZTlnY2d5cWZyTnF3aXIzQ3ZTUWgzekp5ZEdDdm56Sko4NVpZQW9mWlJaSEJZekIveFhrczd3QkdjVXlTMjA3cVRkMFhuU3ZrYzFYVUhpN3ZCd2VHK25lZGhHUEJwaGtJMEU2VU9QNnhJc2JVSjY3TDlBUUV4ekkzTDNwNytBNlhRbkNIa3V6Q0R6V0dlUTNZVUJpVlBMaDVYRzhIcnJtdkdnbDRFZTYzaFFGQ0pveUpNN2ZpTlFudlNOMVExSW1OT1VWUEZFTTAva0hyQ2NEZjFGUHhHcnBWNExtK2R6UnJjR21tS0ZRYkFTdks0aWJOUktiOXdHbktIblQ4Y3UwVkxBUHdCQStCOEk5MVI2Znh3V2tpTUpRZ3ZWWXhTYjF1NTZoK0JINlNURnQ2bis1cEpnTUJucTN0aEY5WW1IcGovWDdYUkc4Z3NaTW5BcTlIb0lIcGxNWnJCUWxFUDVNUFpwNDRPTHIwYXAvTkZwOFcyVzZLR0U2ZVg5UTg9IiwibWFjIjoiOTU3OTE1MDBkNThhMDRjZWE0YjI3MWJmODBiZGEzN2E0ZWZiNjZkZWJlN2ZiNDA4MTNjODg3OGIyNDIxYzUxZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjRPSWxHaEZiaFcwNmwwTmRvbnh5RVE9PSIsInZhbHVlIjoiWHhXMStSN1RhdVVINHQvZUVwRjJzVFc0ZFpoQ0hYY3Bycit0b0xMb1BXM0I3Sm5EaTBkZkRaQy9JVmpweWJtdzg1T29NV2FaZVViWWV1TlZQOElqaUJDTzh6UEFPdndlUkt2dFNFcmVzczlacmUwRUR4bFk5NlppYnN4eUJjak1aeTJtWHQvbTNzVDBaWkZpT1o3VGJ1WkZLc2lQdWZCOW5KNU4zaThsL1ZOVUNlZUJjRndSZ2ZWL21Tbmp2ZnNqbUFrZm9hNWlTLzl6STBvOE9KNkNWMlh2M1RLRGpiMFlZLzRZTW5UazdLU3V5YWlkRVUwVmtGZVZiV0taTGk4aVdoNWZad2hCZEFTUm9VWFRNUU9lUEUrTnZjL0FBNkduYzFuNzRkSFdyZ0N3aVJ2aEkxa1g2M1pDaGFjeStPU3ZlbFBGczhWdHhkcWNEdDF1MVBaUGpha3VqZ1NpR1VjU3dRSWNDZWQ5S0lWNE1ybUpFRWp1SERxWkp3c0FnUmRSNGNIeGR2V0ZjSDlWZC9najlqT0swVHNXZGoxZ3kvMVRjSnVsZlVPV0pxQkVvZ09teUhVWjVnNVZaOVRoVkRSZEllR2NDb1A1b0NqMjE0SEpmVkVUU2RBVDNJczY2TnVIN2VTMmhoMXJIeUk9IiwibWFjIjoiNDQ4MTA1NDQ1YWViYWRhMWIyZDgzNWU5ZmFkMTYwMzg3Mzk5MWJiZTliZTMzYzZkMTg2YjExMGU5M2JlYTg1OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InBDYUc2dHQ5a2lTcFg2L1FYQVJTalE9PSIsInZhbHVlIjoicTZlYm5iS3FyR0dZZVQ3SkxSS3g4TExvTWJkb1Y1MmIvdS9HbGxvdy9VV1FDczFTcTJMc0M3NlJBd0xiV29BcUF5Yk1NVWRma25LK21KQXBrK1dzT0t3VUYyY0RMVllDVGlzcGJrcGJGZUYrdnkyaEpOT3Y2anVUVFNaS1UvaHR0Y09nRmxpdDQxcnhYakl6V1l6SVBYdjFjaXNOQVdZU0YyMW5EUVhVN0NUUTh1cDBGY0V1eXYzR2M0WnlWeXV4eUtmeXVva2IvUmpRU2lpLzBGWkxWSm9OMU5CcXdsSlYyTWFKT0RNWFMxL2xGVjB5VDllTHhpSTVYMncvYi9SeE5TUEhDbEZnMlVadDZiWFlzY1BnZDEzQU4rV3BpZmU0Y2dxQ0VWZjU1OGgxWmpyaG9XTXB3ZG93bmM4YjBMSXV2U0RrWTYwUWs0Q3ZWeDJsa1g1bndPQ24yV0lwNXZ6eU43VW12TWlyblVlOFJUV0I3SDJacGdWOG9KK01jeGRISFZ6NHl5NDRPbWRZb2hNdDdzS1NPbU0wanRsMG5IcysyTkhBaHV6QTBvTDIza0F0VFhSOGlONDNNSjdLekl1Y3BpeXlHRlhldHpXYmMwTGNVaHplcGo3S2cySHBFQUVHc3ZkN2RQNktlSzI5QnFXWnI5SURqV3MxU21mVDluejRZWHVMOEhXd3VpVUdsM2tpTk9jZ2JMSWRsUmVMZ1ROaWJLeDZ5elhFS3M5QVVNVHk4SkZjRGFmaUJnUm41dHRQZ0RKb2NaYlNNdmNQdnA4RW1PYjVXaGVBcTFnQTZ3cGR1di96Sld1b2Q1dlhRL0pld2VDVW4rRThuNHpXRlhZeSIsIm1hYyI6IjdkNWMyYzZmZDE0N2Y4OTI4ZWVmNTAyYmQ5MDNlZTlmMWI1YTkxOTZkNDZjZGY0NDAyODY0N2ViZDczOWViZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6Imwvd011b3IzT0JEdVBsQWcrVXV2MHc9PSIsInZhbHVlIjoiOWdFbm1taG45elRaUE0zRy9GRGhhL0hsREFIWmZGWGYyUEEzNzNpUCtlTXAreHR5OVBkYk8yWW1sS1RBNUNuRnZ3Rkplb3dwSGtidkVHUlBOVWJTcitIYTNxSks5TzZxWFFwcGRIRFJMdDhqcVRyVExIRHdmZzdpd0JTcU5DbmNteEZ6T2QxRlBsQXJmbE5iaUVpRUZhV28yQ1FlYS9CTnBpY2puVnBPY0Jsb3VOVHVaUkIvNmI0UHlnRjEzaEJGZFZwV2Q1R2U3eEQzdVRaWjltWVJmWWpaLzBlenlZYWU5amdNSlordVRMQ0F4NUswSHpmN3hiTVdFMFpFTWlFaEttOWJtYjhQS2E4WE1LV0pldUFjM2RPaGh1czRDN2pDcDdqcnY4bWgvZWs0cEt4YzVXZ01Ia2FGdmVlRS9CbHdXazM0MndZTzhET3VrYWdTZkR5ZkU0bVkzbmUzbnJua2ZvZ3dQVitVUVZxNzhpUFJFRjE2K2oxQU1rMGkra2d1SVltTGNJTkpaNXlQc1UvdU5vY2JERVNFSWM3WGlnSmVsL2FaVnhDekZBRUVMZ3hUTDVjdVorcTN1UllOM2FLdlllcCs2TGF5am5obHVWdVhVbm9vOXkrSTZBVVVJbzdjOVpLZ1BHVDYraUV3T2syMU91a2dhVGF0ZGNxTERhTGp2OHdMMndSU0FzbGRMeG9Yamdsd3ArZ3hYbTltQWljOCt3VzF4aXJ3NFJWVUl0WFdDYlVvam5sVjFUcWYweGxscW8rNWwzcHJkajNsNURDMEVjTW4rSjFxQUovcG9CV0N5bi94dk8vUkc2a0FGTkFBaiszakpGdG1GZERMcUdkUjVpcE5pU0J6ZUFsTXhUalNTTTZVMGpJY3NoUUx2Tm5DL1pwV1BDQTFRYzNKeDBoV0tDU1VBNkIxc1hsb2ZGRXEiLCJtYWMiOiIyNGI5NGIyOWE4N2NjMDNlOTMwODYwOTY5NzcwNTE5MDBmZjAyOGNmZGNhYTgyM2JjY2JkNjNkMmIxOTI3NTExIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ikh0cWZpSkFoTzN3TXlDUkswNWIyV1E9PSIsInZhbHVlIjoiN0phTjhvdTV1WTVsMlk5WGdhU21PR2d5M0UyR2dnMlJsMFdDWjVMQllZejQ3Y2ZwSlFhWEhXVitUZ1JJRkN3ZU40RVhORGNwV2sxTUN1Yy9MWkJQWHI1YzJTRE9VbURBY2tpQkhCdVlsa3p3WWtHTUVjMWVBWE44bzY0Wk9SOWZpa3hIMVBuT2VYL29XME9sdXhwckZXajQvYjk2Qml0RDdQUzdJREtqVDRHb1hSSTEyaEp0ZElZY1RlTmdpczRzOVV3ekdsSUh4TXhPRjNNSjNvSWdVc3JWNllyTDJaL2pKNzN4bnhwVTIyU1FYYUoydUJidlRyTFA5VlltTkt6Ny95ekFXRVBoQmlSTHpDT0JIcHpRMVdvMXB0cWpxMzJTckNqK3FuM2hvNkF3Q3F5U1J6VjdEaTE1THM0UjNzQXA0a2xWbGhIS2xIb2M3bDg3bUFDQzc2b3NxUFRzMmV4cWR2cndSQUllY3Bna1E3RU1kcE5ITGFaaXZEOG9ZdzI5aVhBNEtrVEZnak5CdjAwMzUyeTltZVNLWkxLaXVsR3EvRDdMcExkTG1ieUM2TStralFEZjZUR3hkZFRnSnZoSiIsIm1hYyI6IjUyMDkwYjZmZjU2MjA4NzJlNTBjYWY4ZmU0NjI3NTFlNDE3ZjMxNDI1NzYyNWY4YzM0YWI5NmNjMDVhYjhlNWYiLCJ0YWciOiIifQ==